Zastava Bosne i Hercegovine

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuARHIVA - Pregled usklađenih neoporezivih iznosa po Zakonu o porezu na dohodak građana


Za period od 1.1.2024. do 31.1.2024. godine

R. 
br.

OPIS

Usklađeni dinarski 
neoporezivi iznosi

1) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1: 

 

 

- pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice - tačka 9) 

87.799

 

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12) 

38.458

 

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13) 

12.544

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29) 

6.735

 

- novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30) 

16.666

  

- naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31) 

128.198

2) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

 

- neoporezivi iznos zarade 

25.000

3) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1: 

 

 

- naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1) 

5.017

 

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2) 

3.012

 

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5) 

8.782

 

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7) 

50.173

 

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8) 

12.544

 

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9) 

25.085

 

- pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog - tačka 9a)

87.799

4) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2: 

 

 

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 

7.529

5) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4: 

 

 

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1) 

128.198

6) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1: 

 

 

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11) 

16.666

Za period od 1.2.2023. do 31.1.2024. godine

R. 
br.

OPIS

Usklađeni dinarski 
neoporezivi iznosi

1) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1: 

 

 

- pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice - tačka 9) 

87.799

 

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12) 

38.458

 

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13) 

12.544

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29) 

6.735

 

- novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30) 

16.666

  

- naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31) 

128.198

2) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

 

- neoporezivi iznos zarade 

21.712

3) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1: 

 

 

- naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1) 

5.017

 

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2) 

3.012

 

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5) 

8.782

 

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7) 

50.173

 

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8) 

12.544

 

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9) 

25.085

 

- pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog - tačka 9a)

87.799

4) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2: 

 

 

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 

7.529

5) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4: 

 

 

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1) 

128.198

6) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1: 

 

 

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11) 

16.666

Za period od 1.1.2023. do 31.1.2023. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 
 

- pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

76.281

 

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

33.413

 

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

10.898

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

5.851

 

- novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

14.480

 

- naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31)

111.380

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 
 

- neoporezivi iznos zarade

21.712

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1:

 
 

- naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

4.359

 

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.617

 

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5)

7.630

 

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

43.591

 

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

10.898

 

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

21.794

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2:

 
 

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

6.541

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 
 

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1)

111.380

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1:

 
 

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11)

14.480

Za period od 1.2.2022. do 31.1.2023. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 
 

- pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

76.281

 

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

33.413

 

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

10.898

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

5.851

 

- novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

14.480

 

- naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31)

111.380

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 
 

- neoporezivi iznos zarade

19.300

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1:

 
 

- naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

4.359

 

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.617

 

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5)

7.630

 

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

43.591

 

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

10.898

 

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

21.794

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2:

 
 

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

6.541

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 
 

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1)

111.380

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1:

 
 

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11)

14.480

Za period od 1.1.2022. do 31.1.2022. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 

 

- pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice - tačka 9)

70.696

 

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

30.967

 

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

10.100

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

5.423

 

- novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

13.420

 

- naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31)

103.225

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

 

- neoporezivi iznos zarade 

19.300

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 18. stav 1:

 

 

- naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

4.040

 

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.425

 

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5)

7.071

 

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

40.399

 

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

10.100

 

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

20.198

 

- pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog - tačka 9a)

70.696

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 21a stav 2:

 

 

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

6.062

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 

 

- pojedinačno ostvaren dobitak od - tačka 1)

103.225

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 85. stav 1:

 

 

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11)

13.420

Za period od 1.2.2021. do 31.1.2022. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 

 

- pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice - tačka 9)

70.696

 

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

30.967

 

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

10.100

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

5.423

 

- novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

13.420

 

- naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31)

103.225

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

 

- neoporezivi iznos zarade 

18.300

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 18. stav 1:

 

 

- naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

4.040

 

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.425

 

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5)

7.071

 

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

40.399

 

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

10.100

 

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

20.198

 

- pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog - tačka 9a)

70.696

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 21a stav 2:

 

 

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

6.062

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 

 

- pojedinačno ostvaren dobitak od - tačka 1)

103.225

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 85. stav 1:

 

 

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11)

13.420

Za period od 1.1.2021. do 31.1.2021. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 

 

- pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice - tačka 9)

69.789

 

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

30.570

 

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

9.970

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

5.353

 

- novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

13.248

 

- naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31)

101.900

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

 

- neoporezivi iznos zarade 

18.300*

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 18. stav 1:

 

 

- naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

3.988

 

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.394

 

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5)

6.980

 

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

39.881

 

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

9.970

 

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

19.939

 

- pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog - tačka 9a)

69.789

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 21a stav 2:

 

 

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.984

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 

 

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1)

101.900

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 85. stav 1:

 

 

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11)

13.248

Za period od 1.2.2020. do 31.12.2020. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 

 

- pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice - tačka 9)

69.789

 

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

30.570

 

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

9.970

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

5.353

 

- novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

13.248

 

- naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31)

101.900

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

 

- neoporezivi iznos zarade 

16.300

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 18. stav 1:

 

 

- naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

3.988

 

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.394

 

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5)

6.980

 

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

39.881

 

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

9.970

 

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

19.939

 

- pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog - tačka 9a)

69.789

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 21a stav 2:

 

 

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.984

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 

 

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1)

101.900

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 85. stav 1:

 

 

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11)

13.248

 

Za period od 1.1.2020. do 31.1.2020. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1: 

 

  

- pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9) 

68.488

  

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12) 

30.000

  

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13) 

9.784

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29) 

5.253

 

- novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30) 

13.001

2) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

  

- neoporezivi iznos zarade 

16.300

3) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1: 

 

  

- naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1) 

3.914

  

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2) 

2.349

  

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5) 

6.850

  

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7) 

39.137

  

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8) 

9.784

  

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9) 

19.567

4) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2: 

 

  

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 

5.872

5) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4: 

 

  

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1) 

100.000

6) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1: 

 

  

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11) 

13.001

Za period od 1.2.2019. do 31.12.2019. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1: 

 

  

- pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9) 

68.488

  

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12) 

11.741

  

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13) 

9.784

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29) 

5.253

 

- novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30) 

13.001

2) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

  

- neoporezivi iznos zarade 

15.300

3) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1: 

 

  

- naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1) 

3.914

  

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2) 

2.349

  

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5) 

6.850

  

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7) 

39.137

  

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8) 

9.784

  

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9) 

19.567

4) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2: 

 

  

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 

5.872

5) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4: 

 

  

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1) 

100.000

6) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1: 

 

  

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11) 

13.001

Za period od 1.2.2018. do 15.12.2018. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1: 

 

  

- pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9) 

67.145 

  

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12) 

11.511 

  

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13) 

9.592 

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29) 

5.150 

 

- novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30) 

12.746 

2) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

  

- neoporezivi iznos zarade 

15.000 

3) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1: 

 

  

- naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1) 

3.837 

  

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2) 

2.303 

  

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5) 

6.716 

  

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7) 

38.370 

  

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8) 

9.592 

  

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9) 

19.183 

4) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2: 

 

  

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 

5.757 

5) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4: 

 

  

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1) 

11.684 

6) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1: 

 

  

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11) 

12.746 

Napomena:
Neoporezivi iznos od 11.790 dinara primenjuje se zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. godine. Neoporezivi iznos od 15.000 dinara primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade za mesec januar 2018. godine. Prvo usklađivanje za neoporezivi iznos zarade od 15.000 dinara vrši se počev u 2019. godini.

Za period od 1.2.2017. do 31.1.2018. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1: 

  

  

- Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9) 

65.189

  

- Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12) 

11.176

  

- Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13) 

9.313

2) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

  

- Neoporezivi iznos zarade 

11.790*

3) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1: 

 

  

- Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1) 

3.725

  

- Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2) 

2.236

  

- Naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 4) 

6.520

  

- Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5) 

37.252

  

- Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6) 

9.313

  

- Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7) 

18.624

4) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2: 

 

  

- Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 

5.589

5) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4: 

 

  

- Pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1) 

11.344

6) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1: 

 

  

- Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 10) 

12.375

* Neoporezivi iznos od 11.790 dinara primenjuje se zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. godine. Neoporezivi iznos od 15.000 dinara primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade za mesec januar 2018. godine.

Za period od 1.2.2016. do 31.1.2017. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 

 

- Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

64.162

 

- Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

11.000

 

- Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

9.166

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 

 

- Neoporezivi iznos zarade

11.604

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1:

 

 

- Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.666

 

- Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.201

 

- Naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 4)

6.417

 

- Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

36.665

 

- Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

9.166

 

- Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

18.331

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2:

 

 

- Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.501

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 

 

- Pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1)

11.165

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1:

 

 

- Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 10)

12.180

Za period od 1.2.2015. do 31.1.2016. godine

OPIS

USKLAĐENI
DINARSKI IZNOSI

1) Neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 

- Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

63.214

- Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

10.837

- Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

9.031

2) Neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 

- Neoporezivi iznos zarade

11.433

3) Neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1:

 

- Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.612

- Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.168

- Naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 4)

6.322

- Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

36.123

- Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

9.031

- Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

18.060

4) Neoporezivi iznosi u članu 21a:

 

- Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.420

Za period od 1.2.2014. do 31.1.2015. godine

Red. br.

O P I S

Neoporezivi iznosi u dinarima

1

2

3

I

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog

 

1.

Neoporezivi iznos iz zarade (član 15a st. 2, 4. i 5. Zakona)

11.242

II

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

 

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

62.157

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

10.656

3.

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

8.880

III

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

 

1.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.552

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.132

3.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom - tačka 4)

6.216

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

35.519

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

8.880

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

17.758

IV

Neoporezivi iznos iz člana 14b Zakona o porezu i člana 13. stav 3. Zakon o doprinosima

 

1.

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene.
Premija penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene.
(usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose)

5.329

V

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona

 

1.

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog.
Premija za penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog.
(usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez)

5.329

VI

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5. Zakona

 

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

11.000

Za period od 30.5.2013. do 31.1.2014. godine

R. br.

O P I S

Neoporezivi iznosi

1

2

3

I

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog

 

1.

Neoporezivi iznos iz zarade (član 15a st. 2, 4. i 5. Zakona)

11.000

II

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

 

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

60.819

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

10.427

3.

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

8.689

III

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

 

1.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.476

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.086

3.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom - tačka 4)

6.082

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

34.754

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

8.689

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

17.376

IV

Neoporezivi iznos iz člana 14b Zakona o porezu i člana 13. stav 3. Zakon o doprinosima

 

1.

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene.
Premija penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene.
(usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose)

5.214

V

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona

 

1.

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog.
Premija za penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog.
(usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez)

5.214

VI

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5. Zakona

 

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

11.000

Za period od 1.2.2013. do 29.5.2013. godine

R. br.

O P I S

Neoporezivi iznosi

I

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog

 

1.

Neoporezivi iznos iz zarade (čl. 15a stav 2. i 101a st. 1, 3, 4. i 5. Zakona)

8.776

II

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

 

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

60.819

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

10.427

3.

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

8.689

III

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

 

1.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.476

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.086

3.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom - tačka 4)

6.082

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

34.754

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

8.689

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

17.376

IV

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona i člana 13. st. 3. i 4. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 

1.

Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose)

5.214

V

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5. Zakona

 

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

26.066

Za period od 1.2.2012. do 31.1.2013. godine

R. br.

O P I S

Neoporezivi iznosi

I

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog

 

1.

Neoporezivi iznos iz zarade (čl. 15a stav 2. i 101a st. 1, 3, 4. i 5. Zakona)

7.822

II

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

 

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

54.206

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

9.293

3.

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

7.744

III

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

 

1.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.098

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

1.859

3.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom - tačka 4)

5.421

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

30.975

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

7.744

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

15.487

IV

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona i člana 13. st. 3. i 4. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 

1.

Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose)

4.647

V

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5. Zakona

 

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

23.232

Za period od 1.2.2011. do 31.1.2012. godine

R.
br.

O P I S

Neoporezivi iznosi

I

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog

 

1.

Neoporezivi iznos iz zarade (čl. 15a stav 2. i 101a st. 1, 3, 4. i 5. Zakona)

 7.310

II

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

 

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

50.660

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

8.685

3.

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

 7.237

III

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

 

1.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

 2.895

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

1.737

3.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom - tačka 4)

 5.066

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

 28.949  

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

7.237

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

14.474

IV

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona i člana 13. st. 3. i 4. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 

1.

Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose)

4.343

V

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5. Zakona

 

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

21.712

Za period od 1.2.2010. do 31.1.2011. godine

R.
br.

O P I S

Neoporezivi iznosi

I

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog

 

1.

Neoporezivi iznos iz zarade (čl. 15a stav 2. i 101a st. 1, 3, 4. i 5. Zakona)

6.554

II

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

 

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

45.423

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

7.787

3.

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

6.489

III

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

 

1.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

2.596

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

1.557

3.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom - tačka 4)

4.542

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

25.956

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

6.489

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

12.978

IV

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona i člana 13. st. 3. i 4. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 

1.

Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose)

3.894

V

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5. Zakona

 

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

19.467

Za period od 1.2.2009. do 31.1.2010. godine

R. br.

O P I S

Neoporezivi iznosi

1

2

3

I

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog

 

1.

Neoporezivi iznos zarade (čl. 15a stav 2. i 101a st. 1, 3, 4. i 5. Zakona)

5.938

II

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

 

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

41.155

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

7.055

3.

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

5.879

III

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

 

1.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

2.352

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

1.411

3.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom - tačka 4)

4.115

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

23.517

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

5.879

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

11.759

IV

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona

 

1.

Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose)

3.528

V

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5. Zakona

 

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

17.638

Za period od 1.2.2008. do 31.1.2009. godine

R. br.

O P I S

Neoporezivi iznosi

1

2

3

I

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog

 

1.

Neoporezivi iznos zarade (čl. 15a stav 2. i 101a st. 1, 3, 4. i 5. Zakona)

5.560

II

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

 

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

38.535

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

6.606

3.

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

5.505

III

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

 

1.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

2.202

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

1.321

3.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom - tačka 4)

3.853

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

22.020

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

5.505

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

11.010

IV

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona

 

1.

Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose)

3.303

V

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5. Zakona

 

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

16.515

 

Za period od 1.2.2022. do 31.1.2023. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 
 

- pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

76.281

 

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

33.413

 

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

10.898

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

5.851

 

- novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

14.480

 

- naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31)

111.380

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 
 

- neoporezivi iznos zarade

19.300

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1:

 
 

- naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

4.359

 

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.617

 

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5)

7.630

 

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

43.591

 

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

10.898

 

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

21.794

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2:

 
 

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

6.541

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 
 

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1)

111.380

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1:

 
 

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11)

14.480

Za period od 1.1.2022. do 31.1.2022. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 

 

- pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice - tačka 9)

70.696

 

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

30.967

 

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

10.100

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

5.423

 

- novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

13.420

 

- naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31)

103.225

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

 

- neoporezivi iznos zarade 

19.300

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 18. stav 1:

 

 

- naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

4.040

 

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.425

 

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5)

7.071

 

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

40.399

 

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

10.100

 

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

20.198

 

- pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog - tačka 9a)

70.696

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 21a stav 2:

 

 

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

6.062

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 

 

- pojedinačno ostvaren dobitak od - tačka 1)

103.225

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 85. stav 1:

 

 

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11)

13.420

Za period od 1.2.2021. do 31.1.2022. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 

 

- pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice - tačka 9)

70.696

 

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

30.967

 

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

10.100

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

5.423

 

- novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

13.420

 

- naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31)

103.225

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

 

- neoporezivi iznos zarade 

18.300

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 18. stav 1:

 

 

- naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

4.040

 

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.425

 

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5)

7.071

 

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

40.399

 

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

10.100

 

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

20.198

 

- pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog - tačka 9a)

70.696

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 21a stav 2:

 

 

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

6.062

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 

 

- pojedinačno ostvaren dobitak od - tačka 1)

103.225

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 85. stav 1:

 

 

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11)

13.420

Za period od 1.1.2021. do 31.1.2021. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 

 

- pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice - tačka 9)

69.789

 

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

30.570

 

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

9.970

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

5.353

 

- novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

13.248

 

- naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31)

101.900

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

 

- neoporezivi iznos zarade 

18.300*

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 18. stav 1:

 

 

- naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

3.988

 

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.394

 

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5)

6.980

 

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

39.881

 

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

9.970

 

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

19.939

 

- pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog - tačka 9a)

69.789

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 21a stav 2:

 

 

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.984

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 

 

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1)

101.900

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 85. stav 1:

 

 

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11)

13.248

Za period od 1.2.2020. do 31.12.2020. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 

 

- pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice - tačka 9)

69.789

 

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

30.570

 

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

9.970

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

5.353

 

- novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

13.248

 

- naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31)

101.900

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

 

- neoporezivi iznos zarade 

16.300

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 18. stav 1:

 

 

- naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

3.988

 

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.394

 

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5)

6.980

 

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

39.881

 

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

9.970

 

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

19.939

 

- pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog - tačka 9a)

69.789

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 21a stav 2:

 

 

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.984

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 

 

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1)

101.900

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosiu članu 85. stav 1:

 

 

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11)

13.248

 

Za period od 1.1.2020. do 31.1.2020. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1: 

 

  

- pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9) 

68.488

  

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12) 

30.000

  

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13) 

9.784

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29) 

5.253

 

- novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30) 

13.001

2) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

  

- neoporezivi iznos zarade 

16.300

3) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1: 

 

  

- naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1) 

3.914

  

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2) 

2.349

  

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5) 

6.850

  

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7) 

39.137

  

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8) 

9.784

  

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9) 

19.567

4) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2: 

 

  

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 

5.872

5) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4: 

 

  

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1) 

100.000

6) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1: 

 

  

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11) 

13.001

Za period od 1.2.2019. do 31.12.2019. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1: 

 

  

- pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9) 

68.488

  

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12) 

11.741

  

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13) 

9.784

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29) 

5.253

 

- novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30) 

13.001

2) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

  

- neoporezivi iznos zarade 

15.300

3) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1: 

 

  

- naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1) 

3.914

  

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2) 

2.349

  

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5) 

6.850

  

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7) 

39.137

  

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8) 

9.784

  

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9) 

19.567

4) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2: 

 

  

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 

5.872

5) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4: 

 

  

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1) 

100.000

6) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1: 

 

  

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11) 

13.001

Za period od 1.2.2018. do 15.12.2018. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1: 

 

  

- pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9) 

67.145 

  

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12) 

11.511 

  

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13) 

9.592 

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29) 

5.150 

 

- novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30) 

12.746 

2) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

  

- neoporezivi iznos zarade 

15.000 

3) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1: 

 

  

- naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1) 

3.837 

  

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2) 

2.303 

  

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5) 

6.716 

  

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7) 

38.370 

  

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8) 

9.592 

  

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9) 

19.183 

4) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2: 

 

  

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 

5.757 

5) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4: 

 

  

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1) 

11.684 

6) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1: 

 

  

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11) 

12.746 

Napomena:
Neoporezivi iznos od 11.790 dinara primenjuje se zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. godine. Neoporezivi iznos od 15.000 dinara primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade za mesec januar 2018. godine. Prvo usklađivanje za neoporezivi iznos zarade od 15.000 dinara vrši se počev u 2019. godini.

Za period od 1.2.2017. do 31.1.2018. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1: 

  

  

- Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9) 

65.189

  

- Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12) 

11.176

  

- Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13) 

9.313

2) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

  

- Neoporezivi iznos zarade 

11.790*

3) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1: 

 

  

- Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1) 

3.725

  

- Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2) 

2.236

  

- Naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 4) 

6.520

  

- Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5) 

37.252

  

- Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6) 

9.313

  

- Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7) 

18.624

4) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2: 

 

  

- Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 

5.589

5) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4: 

 

  

- Pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1) 

11.344

6) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1: 

 

  

- Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 10) 

12.375

* Neoporezivi iznos od 11.790 dinara primenjuje se zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. godine. Neoporezivi iznos od 15.000 dinara primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade za mesec januar 2018. godine.

Za period od 1.2.2016. do 31.1.2017. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 

 

- Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

64.162

 

- Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

11.000

 

- Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

9.166

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 

 

- Neoporezivi iznos zarade

11.604

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1:

 

 

- Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.666

 

- Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.201

 

- Naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 4)

6.417

 

- Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

36.665

 

- Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

9.166

 

- Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

18.331

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2:

 

 

- Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.501

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 

 

- Pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1)

11.165

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1:

 

 

- Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 10)

12.180

Za period od 1.2.2015. do 31.1.2016. godine

OPIS

USKLAĐENI
DINARSKI IZNOSI

1) Neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 

- Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

63.214

- Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

10.837

- Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

9.031

2) Neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 

- Neoporezivi iznos zarade

11.433

3) Neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1:

 

- Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.612

- Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.168

- Naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 4)

6.322

- Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

36.123

- Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

9.031

- Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

18.060

4) Neoporezivi iznosi u članu 21a:

 

- Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.420

Za period od 1.2.2014. do 31.1.2015. godine

Red. br.

O P I S

Neoporezivi iznosi u dinarima

1

2

3

I

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog

 

1.

Neoporezivi iznos iz zarade (član 15a st. 2, 4. i 5. Zakona)

11.242

II

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

 

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

62.157

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

10.656

3.

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

8.880

III

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

 

1.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.552

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.132

3.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom - tačka 4)

6.216

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

35.519

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

8.880

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

17.758

IV

Neoporezivi iznos iz člana 14b Zakona o porezu i člana 13. stav 3. Zakon o doprinosima

 

1.

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene.
Premija penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene.
(usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose)

5.329

V

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona

 

1.

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog.
Premija za penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog.
(usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez)

5.329

VI

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5. Zakona

 

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

11.000

Za period od 30.5.2013. do 31.1.2014. godine

R. br.

O P I S

Neoporezivi iznosi

1

2

3

I

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog

 

1.

Neoporezivi iznos iz zarade (član 15a st. 2, 4. i 5. Zakona)

11.000

II

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

 

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

60.819

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

10.427

3.

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

8.689

III

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

 

1.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.476

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.086

3.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom - tačka 4)

6.082

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

34.754

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

8.689

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

17.376

IV

Neoporezivi iznos iz člana 14b Zakona o porezu i člana 13. stav 3. Zakon o doprinosima

 

1.

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene.
Premija penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene.
(usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose)

5.214

V

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona

 

1.

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog.
Premija za penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog.
(usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez)

5.214

VI

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5. Zakona

 

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

11.000

Za period od 1.2.2013. do 29.5.2013. godine

R. br.

O P I S

Neoporezivi iznosi

I

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog

 

1.

Neoporezivi iznos iz zarade (čl. 15a stav 2. i 101a st. 1, 3, 4. i 5. Zakona)

8.776

II

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

 

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

60.819

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

10.427

3.

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

8.689

III

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

 

1.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.476

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.086

3.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom - tačka 4)

6.082

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

34.754

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

8.689

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

17.376

IV

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona i člana 13. st. 3. i 4. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 

1.

Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose)

5.214

V

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5. Zakona

 

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

26.066

Za period od 1.2.2012. do 31.1.2013. godine

R. br.

O P I S

Neoporezivi iznosi

I

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog

 

1.

Neoporezivi iznos iz zarade (čl. 15a stav 2. i 101a st. 1, 3, 4. i 5. Zakona)

7.822

II

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

 

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

54.206

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

9.293

3.

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

7.744

III

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

 

1.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.098

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

1.859

3.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom - tačka 4)

5.421

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

30.975

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

7.744

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

15.487

IV

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona i člana 13. st. 3. i 4. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 

1.

Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose)

4.647

V

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5. Zakona

 

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

23.232

Za period od 1.2.2011. do 31.1.2012. godine

R.
br.

O P I S

Neoporezivi iznosi

I

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog

 

1.

Neoporezivi iznos iz zarade (čl. 15a stav 2. i 101a st. 1, 3, 4. i 5. Zakona)

 7.310

II

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

 

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

50.660

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

8.685

3.

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

 7.237

III

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

 

1.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

 2.895

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

1.737

3.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom - tačka 4)

 5.066

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

 28.949  

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

7.237

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

14.474

IV

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona i člana 13. st. 3. i 4. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 

1.

Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose)

4.343

V

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5. Zakona

 

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

21.712

Za period od 1.2.2010. do 31.1.2011. godine

R.
br.

O P I S

Neoporezivi iznosi

I

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog

 

1.

Neoporezivi iznos iz zarade (čl. 15a stav 2. i 101a st. 1, 3, 4. i 5. Zakona)

6.554

II

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

 

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

45.423

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

7.787

3.

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

6.489

III

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

 

1.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

2.596

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

1.557

3.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom - tačka 4)

4.542

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

25.956

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

6.489

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

12.978

IV

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona i člana 13. st. 3. i 4. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 

1.

Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose)

3.894

V

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5. Zakona

 

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

19.467

Za period od 1.2.2009. do 31.1.2010. godine

R. br.

O P I S

Neoporezivi iznosi

1

2

3

I

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog

 

1.

Neoporezivi iznos zarade (čl. 15a stav 2. i 101a st. 1, 3, 4. i 5. Zakona)

5.938

II

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

 

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

41.155

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

7.055

3.

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

5.879

III

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

 

1.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

2.352

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

1.411

3.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom - tačka 4)

4.115

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

23.517

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

5.879

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

11.759

IV

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona

 

1.

Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose)

3.528

V

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5. Zakona

 

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

17.638

Za period od 1.2.2008. do 31.1.2009. godine

R. br.

O P I S

Neoporezivi iznosi

1

2

3

I

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog

 

1.

Neoporezivi iznos zarade (čl. 15a stav 2. i 101a st. 1, 3, 4. i 5. Zakona)

5.560

II

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

 

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

38.535

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

6.606

3.

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

5.505

III

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

 

1.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

2.202

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

1.321

3.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom - tačka 4)

3.853

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

22.020

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

5.505

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

11.010

IV

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona

 

1.

Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose)

3.303

V

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5. Zakona

 

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

16.515
↩ Nazad na prethodnu stranicu