Zastava Bosne i Hercegovine

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAPREGLED USKLAĐENIH NEOPOREZIVIH IZNOSA PO ZAKONU O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Za period od 1.2.2023. do 31.1.2024. godine

R. 
br.

OPIS

Usklađeni dinarski 
neoporezivi iznosi

1) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1: 

 

 

- pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice - tačka 9) 

87.799

 

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12) 

38.458

 

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13) 

12.544

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29) 

6.735

 

- novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30) 

16.666

  

- naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31) 

128.198

2) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

 

- neoporezivi iznos zarade 

21.712

3) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1: 

 

 

- naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1) 

5.017

 

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2) 

3.012

 

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5) 

8.782

 

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7) 

50.173

 

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8) 

12.544

 

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9) 

25.085

 

- pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog - tačka 9a)

87.799

4) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2: 

 

 

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 

7.529

5) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4: 

 

 

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1) 

128.198

6) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1: 

 

 

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11) 

16.666

Napomena:
Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2022. godini su objavljeni u "Sl. glasniku RS", br. 6/2023, a stupaju na snagu 1. februara 2023. godine, izuzev usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa zarade koji se, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 138/2022) primenjuju od 1.1.2023. godine.
↩ Nazad na prethodnu stranicu