Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAPREGLED USKLAĐENIH NEOPOREZIVIH IZNOSA PO ZAKONU O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Za period od 1.2.2019. do 31.1.2020. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1: 

 

  

- pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9) 

68.488

  

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12) 

11.741

  

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13) 

9.784

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29) 

5.253

 

- novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30) 

13.001

2) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 

  

- neoporezivi iznos zarade 

15.300

3) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1: 

 

  

- naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1) 

3.914

  

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2) 

2.349

  

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5) 

6.850

  

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7) 

39.137

  

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8) 

9.784

  

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9) 

19.567

4) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2: 

 

  

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 

5.872

5) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4: 

 

  

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1) 

100.000

6) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1: 

 

  

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11) 

13.001

Napomena:
Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini su objavljeni u "Sl. glasniku RS", br. 4/2019, a stupaju na snagu 1. februara 2019. godine.
↩ Nazad na prethodnu stranicu