Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAPREGLED USKLAĐENIH NEOPOREZIVIH IZNOSA PO ZAKONU O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Za period od 1.2.2018. do 31.1.2019. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 

 

- pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

67.145

 

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

11.511

 

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

9.592

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

5.150

 

- novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

12.746

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 

 

- neoporezivi iznos zarade

15.000

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1:

 

 

- naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

3.837

 

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.303

 

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5)

6.716

 

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

38.370

 

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

9.592

 

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

19.183

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2:

 

 

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.757

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 

 

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1)

11.684

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1:

 

 

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11)

12.746

Napomena:
Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini su objavljeni u "Sl. glasniku RS", br. 7/2018, a stupaju na snagu 1. februara 2018. godine. Neoporezivi iznos od 11.790 dinara primenjuje se zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. godine. Neoporezivi iznos od 15.000 dinara primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade za mesec januar 2018. godine. Prvo usklađivanje za neoporezivi iznos zarade od 15.000 dinara vrši se počev u 2019. godini.
↩ Nazad na prethodnu stranicu