Zastava Bosne i Hercegovine

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAVISINA UČEŠĆA U FINANSIRANJU ZARADA OSOBA SA INVALIDITETOM

 

Za mesec

Visina učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom
(prema poslednjem objavljenom podatku)

"Sl. glasnik RS"

Januar 2022.

47.656,00

10/2022

Februar 2022.

51.098,00

27/2022

Mart 2022.

48.938,50

41/2022

April 2022.

48.696,00

50/2022

Maj 2022.

51.390,50

61/2022

Jun 2022.

50.363,50

69/2022

Jul 2022.

51.216,00

83/2022

Avgust 2022.

51.261,50

95/2022

Septembar 2022.

50.468,50

110/2022

Oktobar 2022.

51.981,50

117/2022

Novembar 2022.

51.738,00

-

Napomena:
Poslodavac koji ne zaposli osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 24. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 32/2013) dužan je da uplati iznos od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio.
↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVA