Zastava Bosne i Hercegovine

VISINA UČEŠĆA U FINANSIRANJU ZARADA OSOBA SA INVALIDITETOM

Republika Srbija


Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


 

Za mesec Visina učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom
(prema poslednjem objavljenom podatku)
"Sl. glasnik RS"
Januar 2023. 54.000,50 6/2023
Februar 2023. 57.657,50 15/2023
Mart 2023. 57.114,00 23/2023
April 2023. 56.106,00 33/2023
Maj 2023. 58.834,50 43/2023
Jun 2023. 57.815,50 53/2023
Jul 2023. 59.496,00 61/2023
Avgust 2023. 59.012,50 71/2023
Septembar 2023. 57.832,00 82/2023
Oktobar 2023. 59.459,00 93/2023
Novembar 2023. 58.736,00 104/2023

Napomena:
Poslodavac koji ne zaposli osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 26. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 32/2013 i 14/2022 - dr. zakon) dužan je da uplati iznos od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio.↩ Aktuelni statistički podaci ARHIVA