Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Radionica

Prava i obaveze po Novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti


Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počinje da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine.

Ovaj propis donosi niz obaveza za rukovaoce i obrađivače podataka, naročito za velika pravna lica koja posluju sa velikim brojem korisnika, uvodi nova prava fizičkih lica, ali i propisuje oštre kazne za nepoštovanje odredbi Zakona. Iz navedenih razloga, rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti moraju u kratkom roku uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.Beograd - 16. jul 2019. godine (utorak) - hotel “Prag” - POPUNJEN KAPACITET


Beograd - 22. jul 2019. godine (ponedeljak) - hotel “Prag”Prijavite se


Od tema izdvajamo:

 • Zaštita podataka o ličnosti - koncept i normativa
 • Zaštita podataka o ličnosti u Republici Srbiji - postojeći mehanizmi zaštite i ilustrativni slučajevi iz prakse Poverenika
 • Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - razlozi donošenja, postupak donošenja, opšta ocena zakonskog teksta
 • Analiza strukture Zakona
 • Opšte odredbe i načela Zakona
 • Pravna lica
 • Rukovalac i obrađivač
 • Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije
 • Poverenik
 • Pravna sredstva, odgovornost i kazne
 • Posebni slučajevi obrade
 • Prelazne i završne odredbe Zakona

Predavač:

Zlatko Petrović

Pomoćnik generalnog sekretara - Sektor za nadzor u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti


Diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u radu organa državne uprave i na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti


Akreditovani predavač u oblasti zaštite podataka o ličnosti od strane Nacionalne akademije za javnu upravu


Zašto da dođete na Paragrafovu radionicu?

Polaznici će steći osnovna znanja o konceptu zaštite podataka o ličnosti i upoznati se sa pozitivnim pravnim propisima i faktičkim stanjem u ovoj oblasti u Republici Srbiji.

Biće dat prikaz novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i poseban osvrt na praksu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti. Učesnici će se upoznati sa svim obavezama koje ih očekuju od 21. avgusta 2019. godine.

Radionica je namenjena:

 • Pravnim licima i preduzetnicima iz oblasti trgovine, bankarstva, medija, telekomunikacija, izdavaštva, osiguranja, bezbednosti, turizma, ugostiteljstva, javnim preduzećima, državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ustanovama obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, fizičke kulture i svim drugim organizacijama i licima koji obrađuju podatke o ličnosti i čiji se podaci obrađuju;

 • Svim rukovodiocima i zaposlenima u pravnim, finansijsko-računovodstvenim, HR, IT i drugim službama koje u svom radu prikupljanju, obrađuju i čuvaju podatke o ličnosti korisnika proizvoda i usluga, zaposlenih i sa njima povezanih lica, saradnika i drugih fizičkih lica, kao i članovima sindikalnih organizacija, poslovnih i drugih udruženja i drugim zainteresovanim licima.

Kotizacija jednodnevne radionice


Kotizacija obuhvata:

 • Pohađanje jednodnevne radionice
 • Stručni materijal za pohađanje radionice
 • Kvalifikovani sertifikat o pohađanju radionice
 • Kafu i ručak u pauzama predavanja

Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%.


Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na nižu, povlašćenu cenu za pretplatnike!
Za više informacija, pozovite na brojeve telefona: 011/3290-393; 021/457-421; 018/302-109

PRETPLATNIK


12.900 rsd


NEPRETPLATNIK


19.900 rsd


Zainteresovani ste?

Prijavite se za jednodnevnu radionicu

Mesto i termin radionice:

Podaci o subjektu


Podaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodajte učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

Pošaljite nam Vaše sugestije


Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE