Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - ispr., 98/2020 - usklađeni din. izn., 144/2020, 62/2021- usklađeni din. izn., 138/2022, 54/2023 - usklađeni din. izn. i 92/2023)

 

 

Iznos takse
u dinarima

Tarifni broj 154.

Za rešenje, i to:

 

1) o upisu promena u list "A" uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe

7.520

2) po zahtevu za upise u list B i list C uloška glavne knjige upisnika brodova i brisanje broda iz upisnika brodova

2.470

3) po zahtevu za upise u list B i list C uloška knjige upisnika čamaca, odnosno plutajućih objekata, kao i o promeni njihovih tehničkih karakteristika i brisanje čamaca, odnosno plutajućih objekata iz upisnika čamaca, odnosno plutajućih objekata

1.240

4) o nautičkim uslovima o izvođenju radova na izgradnji, odnosno rekonstrukciji, odnosno održavanju hidrotehničkih objekata, luka, pristaništa, odnosno regulaciji na unutrašnjim plovnim putevima i obalama, odnosno eksploataciji peska ili šljunka, tovarišta, deponija, kao i radova na izgradnji svih vrsta vodova i kablova koji premošćavaju plovne puteve

30.080

5) o nautičkim uslovima za splav-restorane, nautičke klubove i marine

12.550

6) po zahtevu za izdavanje odobrenja za poseban rečni transport

30.080

7) po zahtevu za izdavanje odobrenja za praćenje i nadgledanje poslova na vodi sredstvima prevoza lučke kapetanije (po času)

10.030

8) po zahtevu za izdavanje odobrenja za utovar-istovar naftnih proizvoda i opasnih materija

47.590

9) po zahtevu za utvrđivanje količine robe u brodu unutrašnje plovidbe (bez obzira na kapacitet), konstataciju stanja i havarije robe, odnosno konstataciju stanja ambalaže

17.520

10) po zahtevu za izdavanje nautičkih uslova za vršenje javnog prevoza u rečnom saobraćaju

12.550

11) o utvrđivanju minimalnog broja članova posade brodova unutrašnje plovidbe, odnosno plovećih naprava i skela

3.020

12) po zahtevu za odobrenje za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima domaćem pravnom ili fizičkom licu

30.080

13) po zahtevu za izdavanje dozvole stranom ovlašćenom licu za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima

175.340

14) priznavanju zvanja članu posade broda

5.030

15) po zahtevu za odobrenje za održavanje sportskih takmičenja, odnosno priredbi i odobrenja za ronjenje na vodnom putu

7.520

16) o probnoj vožnji broda unutrašnje plovidbe, odnosno određivanje raspreme broda

12.550

17) po zahtevu za odobrenje za plovidbu stranih jahti ili čamaca unutrašnjim plovnim putevima

8.780

18) po zahtevu za odobrenje za pristajanje plovila van graničnog prelaza i odobrenje za otvaranje skelskog prelaza

10.030

Tarifni broj 154a

Za osnovni pregled broda pre upisa u upisnik brodova:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

80.290

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

158.870

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

149.030

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

333.910

3) ledolomca, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

596.250

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

1.182.940

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

320.940

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

447.200

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

372.590

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

831.220

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

388.010

7) putničkog broda, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

380.430

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

440.400

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

659.030

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

709.660

8) teretnog motornog broda, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

288.640

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

446.220

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

487.080

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

714.400

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

726.890

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

874.900

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

1.110.040

9) potiskivača, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

330.160

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

444.240

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

617.450

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

721.020

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

804.400

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

804.400

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

876.160

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

959.570

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

302.750

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

323.100

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

743.900

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

889.290

11) potisnice, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

149.030

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

171.740

(3) kubnog modula LBD od 1001 do i uključujući 1.500 m3

195.960

(4) kubnog modula LBD od 1501 do i uključujući 2.500 m3

329.190

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

347.740

12) tegljenice, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

87.820

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.200 m3

177.880

(3) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

308.650

13) motornog tankera - tip N, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

587.540

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

942.270

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

1.010.000

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

1.061.480

(5) kubnog modula LBD od 2601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

1.523.060

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

1.208.860

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

1.487.850

14) motornog tankera - tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

939.720

(2) kubnog modula LBD od 2001 do i uključujući 3.000 m3

1.199.410

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

1.732.040

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

453.620

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

581.540

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

442.610

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

577.710

17) tanker potisnice - tip N, C, G sa mašinskim uređajem, i to:

531.190

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

384.770

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

516.370

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

836.450

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

926.310

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

685.040

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

882.940

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

815.060

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

1.002.670

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

1.119.830

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

678.550

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

831.440

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

1.148.780

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

1.364.650

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

396.920

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

443.870

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

637.620

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

622.160

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

644.870

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

831.440

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

869.200

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

1.136.220

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

406.260

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

625.450

23) tehničkog plovnog objekta - platforme

400.380

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

423.740

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

391.360

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

644.210

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

777.980

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

944.080

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

1.179.890

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

198.390

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

930.240

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

1.085.200

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).
Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Za osnovni pregled broda nakon trajne promene namene, odnosno proširenja zone plovidbe, odnosno prepravke kojom se menja konstrukciona osobina ili svojstvo pogonskog uređaja, plaća se taksa u iznosu od 70% takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 154b

Za osnovni pregled broda za prevoz opasne robe, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

73.110

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

109.640

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja se plaća za osnovni pregled broda za prevoz opasne robe, koji je upisan u upisnik brodova Republike Srbije i poseduje važeće svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu.

Tarifni broj 154v

Za dobrovoljni pregled broda (i pregled broda pre raspreme), i to:

 

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

35.620

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

71.270

Tarifni broj 154g

Za redovni pregled broda, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

37.060

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

62.260

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

78.010

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

128.580

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

174.340

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

393.080

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

133.770

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

166.560

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

166.180

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

332.500

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m, i to:

125.150

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

117.660

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

133.020

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

157.320

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

202.580

(5) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

236.090

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

116.120

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

157.830

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

169.460

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

235.000

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

261.420

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

300.490

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

345.330

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

132.930

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

189.180

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

239.970

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

258.710

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

298.200

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

293.390

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

328.580

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

348.110

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

111.890

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

123.640

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

261.750

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

321.180

11) potisnice, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

55.880

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

61.070

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

65.150

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

103.010

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

113.100

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

42.860

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

65.880

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m3

73.220

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

116.540

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

194.130

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

315.830

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

345.620

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

359.940

(5) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

455.210

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

401.340

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

464.220

14) motornog tankera - tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

313.150

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m3

411.240

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

545.590

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

140.550

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

171.480

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

121.990

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

138.280

17) tanker potisnice - tip N,C,G sa mašinskim uređajem

146.830

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

110.940

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

167.390

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

262.280

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

260.060

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

206.590

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

242.000

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

269.070

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

304.490

(9) kubnog modula LBD preko 1.501 m3

340.400

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

198.790

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

219.210

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

321.690

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

344.890

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

115.870

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

141.060

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

176.070

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

167.370

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

186.420

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

219.210

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

228.070

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

293.140

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

107.860

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

164.310

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

65.020

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m3

102.800

(3) kubnog modula LBD preko 800 m3

122.350

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

112.340

25) tehničkog plovnog objekta - dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

104.820

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

169.930

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

234.920

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

259.560

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

310.850

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

65.020

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

240.060

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

271.760

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154d

Za redovni pregled pojedinih delova trupa, mašina, uređaja i opreme broda, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

36.530

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

73.110

Tarifni broj 154đ

Za ocenjivanje usaglašenosti broda u skladu sa zahtevima ADN - redovni pregled broda za transport opasne robe, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

36.530

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

54.820

Tarifni broj 154e

Za vanredni pregled broda nakon pretrpljene havarije ili utvrđenog nedostatka broda, ako po nalazu lučke kapetanije pretrpljena havarija ili utvrđeni nedostatak broda utiče na sposobnost broda za plovidbu, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

73.110

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

109.640

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja se plaća i za vanredni pregled broda za prevoz opasne robe.

Tarifni broj 154ž

Za vanredni pregled broda kada se vrše veće popravke ili obnova broda van zahteva koji proizilaze iz osnovnog ili redovnog pregleda broda, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

36.530

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

73.110

Za vanredni pregled broda nakon duge raspreme ili isteka roka važenja svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu duže od godinu dana, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

42.600

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

71.600

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

88.720

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

146.210

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

200.490

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

449.170

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

150.170

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

189.240

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

189.710

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

379.480

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

141.610

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

131.900

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

150.680

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

178.640

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

230.660

(5) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

269.210

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

131.230

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

179.860

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

193.220

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

268.600

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

297.740

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

342.700

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

394.260

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

149.990

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

214.650

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

273.090

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

294.630

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

340.060

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

334.540

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

374.330

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

396.800

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

126.360

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

139.880

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

298.120

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

366.480

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

62.100

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

70.210

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

74.900

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

118.450

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

130.060

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

49.320

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

75.760

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m3

84.180

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

134.000

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

220.280

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

359.690

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

393.930

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

410.400

(5) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

519.940

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

458.020

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

530.300

14) motornog tankera - tip C,G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

356.590

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m3

469.420

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

623.890

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

160.980

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

196.540

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

139.640

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

158.380

17) tanker potisnice - tip N, C, G sa mašinskim uređajem

168.220

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

125.930

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

190.840

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

299.960

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

297.410

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

235.260

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

275.990

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

306.520

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

347.280

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

388.540

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

226.940

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

250.430

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

367.070

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

405.260

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

131.580

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

160.560

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

200.800

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

190.810

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

212.720

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

250.430

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

262.280

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

335.450

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

122.400

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

187.280

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

74.770

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m3

118.230

(3) kubnog modula LBD preko 800 m3

140.700

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

127.510

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

120.530

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

195.450

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

267.870

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

296.840

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

355.820

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

74.770

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

276.070

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

312.530

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154z

Za vanredni pregled broda prilikom privremene promene namene ili proširenja zona plovidbe brodova, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

36.530

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

73.110

Za vanredni pregled broda radi izdavanja privremenog svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu, i to:

 

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

36.730

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

73.480

Za vanredni pregled broda pod stranom zastavom radi izdavanja privremenog svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu, i to:

 

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

71.270

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

106.880

Tarifni broj 154i

Za vanredni pregled broda prilikom odlaganja redovnog pregleda, i to za:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

22.950

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

35.460

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

43.600

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

71.860

3) ledolomca, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

95.070

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

197.020

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

81.490

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

97.890

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

85.050

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

170.120

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

75.890

7) putničkog broda, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

74.910

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

84.000

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

93.970

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

116.010

(5) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

129.690

8) teretnog motornog broda, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

70.340

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

90.570

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

95.490

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

129.900

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

142.980

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

164.080

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

177.960

9) potiskivača, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

79.860

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

102.670

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

128.720

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

139.410

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

154.080

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

150.670

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

171.150

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

177.520

10) tegljača, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

71.900

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

75.280

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

142.460

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

163.790

11) potisnice, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

31.040

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

34.430

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

37.320

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

56.570

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

62.100

12) tegljenice, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

25.830

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

37.630

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m3

41.240

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

63.900

13) motornog tankera - tip N, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

111.230

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

172.130

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

177.300

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

190.270

(5) kubnog modula LBD od 2601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

253.230

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

211.470

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

238.340

14) motornog tankera - tip C, G i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

171.430

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m3

222.830

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

282.180

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

79.330

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

94.530

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

70.380

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

77.440

17) tanker potisnice - tip N, C, G sa mašinskim uređajem

81.260

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

67.290

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

88.450

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

133.310

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

136.930

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

115.280

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

133.800

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

143.780

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

161.310

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

180.350

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

106.400

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

117.280

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

186.980

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

204.200

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

69.790

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

79.130

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

98.310

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

89.590

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

102.380

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

117.280

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

124.780

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

156.430

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

63.130

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

92.020

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

41.130

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m3

57.930

(3) kubnog modula LBD preko 800 m3

71.970

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

69.270

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

63.220

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

94.240

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

129.660

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

140.360

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

165.490

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

41.130

(2) kubnog modula LBD od 1501 do i uključujući 3.000 m3

131.430

(3) kubnog modula LBD preko 3000 m3

148.460

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).
Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154j

Za postupak produženja važenja svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu bez vršenja tehničkog nadzora

35.620

Za vanredni pregled broda u svrhu upisa po priznanju svedočanstva zajednice (EU) za brod unutrašnje plovidbe ili svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu Rajnom

36.730

Tarifni broj 154k

Za tehnički nadzor nad gradnjom brodova, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

309.800

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

511.720

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

558.890

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

1.178.660

3) ledolomca, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

1.691.620

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

3.726.330

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

1.100.670

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

1.357.200

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

1.428.250

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

2.923.410

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

1.217.840

7) putničkog broda, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

1.207.000

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

1.391.660

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

1.815.710

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

1.982.930

8) teretnog motornog broda, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

1.000.820

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

1.357.650

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

1.513.820

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

2.226.450

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

2.227.700

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

2.955.770

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

3.466.810

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

1.123.020

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

1.521.280

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

1.910.630

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

2.242.790

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1200 kW

2.514.120

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

2.493.660

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

2.769.640

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

3.009.520

10) tegljača, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

987.890

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

1.070.100

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

2.242.790

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

2.769.640

11) potisnice, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

496.780

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

578.560

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

661.640

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

1.147.630

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

1.241.950

12) tegljenice, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

333.080

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.200 m3

544.010

(3) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

960.000

13) motornog tankera - tip N, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

1.623.390

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

2.716.370

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

2.942.470

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

3.128.590

(5) kubnog modula LBD od 2601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

4.591.960

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

3.536.520

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

4.416.530

14) motornog tankera - tip C, G i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

2.825.880

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m3

3.590.140

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

5.390.950

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

1.332.770

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

1.768.090

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

1.365.470

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

1.782.510

17) tanker potisnice - tip N, C, G sa mašinskim uređajem

1.665.850

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

1.255.670

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

1.698.530

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

2.461.080

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

2.770.250

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

1.951.910

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

2.625.470

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

2.394.820

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

3.000.100

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

3.271.580

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

1.916.330

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

2.466.510

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

3.445.450

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

4.074.470

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

1.267.840

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

1.413.000

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

1.777.190

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

1.712.690

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

1.833.620

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

2.466.510

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

2.391.780

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

3.343.260

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

1.326.210

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

1.765.020

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

641.510

(2) kubnog modula LBD preko 400 m3

1.050.700

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

1.386.810

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

1.249.330

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

1.770.850

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

2.212.940

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

2.743.070

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

3.386.960

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

641.510

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

2.731.310

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

3.159.070

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154l

Za pregled broda radi utvrđivanja njegove sposobnosti za vršenje probne vožnje, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

56.430

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

112.840

 

 

NAPOMENA:

Za brod koji je u postupku vršenja osnovnog, redovnog ili vanrednog pregleda ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja.

Za vršenje pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za potiskivanje plovila ili sastava, plaća se taksa u iznosu od 50% takse iz tačke 2) ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 154lj

Za baždarenje broda, i to:

1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

16.750

2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

17.640

3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.500 m3

18.510

4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

19.390

5) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

22.120

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Tarifni broj 154m

Za osnovni pregled čamca za privredne i javne svrhe

56.690

 

 

NAPOMENA:

Za vršenje osnovnog pregleda čamca za privredni ribolov dužine do i uključujući 7 m, bez kabine, plaća se taksa u iznosu od 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Za vršenje osnovnog pregleda čamca dužine do i uključujući 4 m plaća se taksa u iznosu od 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154n

Za redovni pregled čamca za privredne i javne svrhe, i to:

1) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, bez pogonskog mašinskog uređaja

1.340

2) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

1.460

3) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

1.680

4) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

2.050

5) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

3.350

6) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

5.040

7) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, bez pogonskog mašinskog uređaja

1.460

8) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

1.680

9) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

2.050

10) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

2.420

11) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

3.730

12) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

5.410

13) dužine preko 10 m, bez kabine, bez pogonskog mašinskog uređaja

2.420

14) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

2.800

15) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

3.180

16) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

3.530

17) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

4.830

18) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

6.500

19) dužine preko 10 m, sa kabinom, bez pogonskog mašinskog uređaja

3.530

20) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

3.910

21) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

4.280

22) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

4.660

23) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

5.960

24) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

7.630

Za redovni pregled plovila za privredne svrhe, i to:

 

1) na vodomlazni pogon (skuteri), sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 73,5 kW

8.380

2) na vodomlazni pogon (skuteri) sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 73,5 do i uključujući 96,6 kW

11.180

3) na vodomlazni pogon (skuteri) sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

13.420

Tarifni broj 154nj

Za vanredni pregled čamca za privredne i javne svrhe

15.560

NAPOMENA:

Za vršenje vanrednog pregleda čamca za privredni ribolov dužine do i uključujući 7 m, bez kabine plaća se taksa u iznosu od 70% takse propisane ovim tarifnim brojem.

Za vršenje vanrednog pregleda čamca dužine do i uključujući 4 m plaća se taksa u iznosu od 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154o

Za baždarenje čamca ili plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe

15.960

Tarifni broj 154p

Za pregled tehničke dokumentacije gradnje čamca za privredne i javne svrhe, odnosno gradnje plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe

12.410

NAPOMENA:

Za pregled tehničke dokumentacije čamca za privredne svrhe pod stranom zastavom plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154r

Za tehnički nadzor nad gradnjom čamca za privredne i javne svrhe, i to:

1) dužine do i uključujući 10 m

24.120

2) dužine preko 10 m

36.190

NAPOMENA:

Za vršenje tehničkog nadzora nad gradnjom čamca višetrupne ili gliserske forme plaća se taksa u iznosu uvećanom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154s

Za osnovni pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m2 [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

250

Za redovni pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m2 [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

220

Za vanredni pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m2 [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

250

Za tehnički nadzor nad gradnjom plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m2 [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

120

Za pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe radi utvrđivanja sposobnosti za premeštanje u svrhu posebnog prevoza

37.790

Tarifni broj 154t

Za vanredni pregled čamca za sopstvene potrebe u svrhu ocene usaglašenosti radi stavljanja na tržište pre isteka zakonskog roka

56.690

Za ovlašćivanje tela za vršenje tehničke procene broda za transport opasne robe

109.670

Tarifni broj 154ć

Za odobrenje proizvođača, uslužnih privrednih društava i ispitnih institucija, i to:

1) odobrenje proizvođača ili ispitne institucije

109.670

2) odobrenje uslužnog privrednog društva

73.110

3) periodični pregled proizvođača ili ispitne institucije

73.110

4) periodični pregled uslužnog privrednog društva

36.530

5) vanredni pregled proizvođača ili ispitne institucije ili uslužnog privrednog društva

36.530

Za tipsko odobrenje proizvoda

73.110

Za periodični ili vanredni pregled tipski odobrenog proizvoda

36.530

Tarifni broj 154u

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem metalnih materijala i proizvoda, i to:

1) manje od 8 tona

15.270

2) od 8 do 20 tona

22.900

3) od 20 do 50 tona

30.510

4) od 50 do 100 tona

38.160

5) više od 100 tona

45.800

Za nadzor nad izradom, ispitivanjima i merenjima na mašinskim uređajima i opremi za brodove unutrašnje plovidbe, i to:

1) nadzor nad izradom

36.530

2) završna ispitivanja

18.280

3) kontrola dimenzija i mašinske obrade

3.660

4) ispitivanje metodom bez razaranja

3.660

5) balansiranje obrtnih komponenti

3.660

Za nadzor nad izradom i ispitivanjima i merenjima električne opreme i uređaja za brodove unutrašnje plovidbe

36.530

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem materijala za pasivnu protivpožarnu zaštitu

36.530

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem materijala za antikorozionu zaštitu

36.530

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem nemetalnih materijala

36.530

Tarifni broj 154f

Za izdavanje isprava za zavarivače, i to:

1) do 12 pozicija

36.530

2) od 13 do 18 pozicija

43.840

3) za 19 i više pozicija

51.170

Tarifni broj 154h

Za nadzor nad kvalifikacijom tehnologije zavarivanja

1) jedna tehnologija

36.530

2) dve tehnologije

43.860

3) tri tehnologije

51.160

4) za četiri i više tehnologija

58.480

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem brodskog nameštaja

36.530

Za nadzor nad mehaničkim ispitivanjima materijala, zavarenih spojeva i proizvoda jednom od metoda (vizuelno ispitivanje, ispitivanje zatezanjem, ispitivanje savijanjem, udarna žilavost i tvrdoća)

18.320

Za nadzor nad ispitivanjima bez razaranja materijala, zavarenih spojeva i proizvoda jednom od metoda (ispitivanje metodom replike, ispitivanje ultrazvukom, ispitivanje penetrantima, ispitivanje magnetnim česticama i radiografsko ispitivanje)

36.530

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem opreme za spasavanje

36.530

Tarifni broj 154c

Za odobrenje i nadzor nad izradom motora sa unutrašnjim sagorevanjem, i to:

1) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 1 kW do 20 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

26.990

(2) završna ispitivanja

13.490

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

3.660

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

3.660

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

3.660

2) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 21 kW do 100 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

35.260

(2) završna ispitivanja

17.640

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

3.660

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

3.660

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

3.660

3) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 101 kW do 1000 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

43.390

(2) završna ispitivanja

21.700

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

4.330

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

4.330

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

4.330

4) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 1.001 kW do 5.000 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

170.370

(2) završna ispitivanja

85.190

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

17.030

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

17.030

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

17.030

5) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 5001 i više kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

551.940

(2) završna ispitivanja

275.980

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

55.170

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

55.170

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

55.170

Tarifni broj 154č

Za tehnički nadzor iz delokruga Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu ako ovim zakonom nije drukčije propisano

36.530

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za svako započeto dnevno angažovanje stručnog lica uprave koje učestvuje u procesu tehničkog nadzora u svim ostalim slučajevima koji nisu propisani drugim tarifnim brojevima.

Tarifni broj 155.

Za izvode iz:

 

1) upisnika brodova unutrašnje plovidbe

2.490

2) upisnika čamaca i plovećih postrojenja

760

3) registra reda plovidbe

3.740

4) brodarske knjižice

760

Tarifni broj 156.

Za odobrenje stranom licu za uplovljenje u plovne puteve u unutrašnjim vodama

52.890

Tarifni broj 157.

Za dozvolu stranom plovilu da može da vrši kabotažu, odnosno kabotažno tegljenje i potiskivanje

132.230

Tarifni broj 157a

Za spise i radnje koji se odnose na međunarodne i međudržavne vodne puteve, i to:

 

1) uslove za projektovanje za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju hidrotehničkih objekata, brana, prevodnica, plovnih kanala i ostalih objekata koji utiču na bezbednost plovidbe, odnosno za postavljanje svih vrsta vodova i kablova koji presecaju vodni put, odnosno za izgradnju luka i pristaništa 

29.580

2) mišljenje u postupku izdavanja vodnih uslova za eksploataciju rečnog nanosa

14.180

3) mišljenje u postupku izdavanja vodne saglasnosti za eksploataciju rečnog nanosa

35.380

4) saglasnost za izvođenje radova u vodnom putu, koji ne podležu izdavanju akata u ostvarivanju prava na izgradnju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja

28.330

5) uslovi za projektovanje za izradu tehničke dokumentacije za potrebe postavljanja plutajućih objekata za pristajanje plovila koja vrše prevoz u domaćoj linijskoj plovidbi, kao i za ukrcavanje i iskrcavanje putnika u okviru utvrđenog lučkog područja, odnosno za snabdevanje brodova pogonskim gorivom

13.570

6) saglasnost na tehničku dokumentaciju za potrebe postavljanja plutajućih objekata za pristajanje plovila koja vrše prevoz u domaćoj linijskoj plovidbi, kao i za ukrcavanje i iskrcavanje putnika u okviru utvrđenog lučkog područja, odnosno za snabdevanje brodova pogonskim gorivom

28.330

NAPOMENA:
Taksa iz tačke 1) ovog tarifnog broja plaća se pre izdavanja lokacijskih uslova u okviru objedinjene procedure.
Taksa iz tač. 2)-6) ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova za izdavanje spisa.

Tarifni broj 157b

Za izradu projektne dokumentacije obeležavanja međunarodnog i međudržavnog vodnog puta, i to za:

1) izradu idejnog projekta obeležavanja plovnog puta, nakon izgradnje objekata na vodnom putu

422.510

2) izradu glavnog projekta obeležavanja plovnog puta, nakon izgradnje objekata na vodnom putu

347.980

3) izradu projektne dokumentacije obeležavanja plovnog puta i plovne mehanizacije, za vreme izgradnje objekata na vodnom putu (po fazi izgradnje objekta)

422.510

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova.

Tarifni broj 157v

Za obeležavanje prepreka i objekata na međunarodnom i međudržavnom vodnom putu, i to za:

1) rad motornog broda "ISTRAJNI 1" sa posadom na poslovima obeležavanja, po danu

114.660

2) rad motornog broda "ISTRAJNI 2" sa posadom na poslovima obeležavanja, po danu

45.790

3) rad motornog broda "SPP" sa posadom na poslovima obeležavanja, po danu

34.530

4) jednom svetlećom bovom, mesečno

29.760

5) jednom nesvetlećom bovom, mesečno

15.080

6) jednim plovkom, mesečno

4.630

7) jednim svetlećim obalskim znakom za regulisanje plovidbe, mesečno

11.180

8) jednim obalskim znakom za regulisanje plovidbe, mesečno

3.680

9) jednom kilometarskom oznakom, mesečno

3.410

10) obeležavanje korišćenjem ATON sistema obeležavanja plovnih puteva (angažovanje fizičkih objekata), mesečno

41.320

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova za obeležavanje prepreka i objekata.

Tarifni broj 157g

Za izvođenje hidrografskih snimanja rečnog dna korišćenjem čamca sa ugrađenom "single-beam" opremom, i obradom podataka na međunarodnom i međudržavnom vodnom putu

158.760

Za izdavanje ranije snimljenih poprečnih profila, iz baze podataka, i to:

1) jednog poprečnog profila iz tekuće godine

4.570

2) jednog poprečnog profila iz prethodne godine

3.720

3) jednog poprečnog profila iz godine pre prethodne

2.850

4) jednog poprečnog profila iz svih ostalih godina

1.890

5) kopije situacionog plana vodnog puta, po kilometru

22.580

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova za izdavanje spisa, odnosno vršenja radnje.

XVIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE

Tarifni broj 158.

Za upis vlasnika, odnosno korisnika u registar civilnih vazduhoplova Republike Srbije, za:

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

19.820

2) vazduhoplov opšte kategorije

9.910

3) vazduhoplov posebne kategorije

4.980

Za upis pravnog ili fizičkog lica u Evidenciju letilica kao vlasnika, odnosno korisnika

2.990

Za uverenje, odnosno za produženje uverenja o plovidbenosti vazduhoplova:

 

1) transportne kategorije

9.920

2) opšte kategorije

6.610

Za izdavanje, odnosno za produženje potvrde o plovidbenosti vazduhoplova

4.980

Za dozvolu za upotrebu vazduhoplova posebne kategorije

3.310

Tarifni broj 159.

Za rešenje:

 

1) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova, za brisanje iz registra civilnih vazduhoplova Republike Srbije

5.940

2) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilice, za brisanje iz Evidencije letilica

1.470

3) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika aerodroma, za upis vlasništva aerodroma u Upisnik aerodroma

11.890

4) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilišta, za upis letilišta u Upisnik letilišta

5.940

5) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika terena, za upis terena u Evidenciju terena

2.990

6) o promeni podataka u Upisniku aerodroma

5.940

7) o promeni podataka u Upisniku letilišta

2.990

8) o promeni podataka u Evidenciji terena

1.470

9) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika aerodroma, za brisanje aerodroma iz Upisnika aerodroma

5.940

10) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilišta, za brisanje letilišta iz Upisnika letilišta

2.990

11) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika terena, za brisanje terena iz Evidencije terena

1.470

12) o promeni podataka u registru civilnih vazduhoplova Republike Srbije, odnosno Evidenciji letilica, odnosno Registru vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja

4.980

13) o upisu založnog prava

4.980

Za izvod, odnosno za prepis dokumenta, iz:

 

1) registra civilnih vazduhoplova Republike Srbije

4.980

2) Evidencije letilica

2.990

3) Upisnika aerodroma

5.940

4) Upisnika letilišta

5.940

5) Registra vazduhoplovno ovlašćenog osoblja

1.630

Za uverenje o:

 

1) jačini buke

4.980

2) emisiji gasova pri sagorevanju

5.030

Za izdavanje dozvole za upotrebu padobrana za spasavanje

1.040

Za odobrenje programa tehničkog održavanja vazduhoplova, za:

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

29.720

2) vazduhoplov opšte kategorije

5.940

3) vazduhoplov posebne kategorije

5.940

4) motor, elisu, opremu i padobran

2.990

Za odobrenje ugovora o uzimanju, odnosno o davanju vazduhoplova u zakup

4.980

Tarifni broj 160.

Za uverenje o tipu transportne kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

297.490

2) motor

99.160

3) elisu

66.110

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

66.110

Za uverenje o tipu opšte kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

99.160

2) motor

66.110

3) elisu

33.030

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

33.030

Za uverenje o tipu posebne kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

33.030

2) motor

16.530

3) elisu

13.210

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

13.210

Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu transportne kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

99.160

2) motor

66.110

3) elisu

6.600

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

33.030

Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu opšte kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

66.110

2) motor

49.590

3) elisu

16.530

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

16.530

Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu posebne kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

16.530

2) motor

8.280

3) elisu

6.600

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

6.600

Za uverenje o ispunjenosti uslova za proizvodnju, ispitivanje radi utvrđivanja tipa i održavanje, za:

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

165.280

2) motor i elisu

66.110

3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije

66.110

4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije

49.590

5) vazduhoplov posebne namene

9.910

6) padobran

9.910

Za uverenje o priznavanju stranog dokumenta o osposobljenosti za proizvodnju i ispitivanje, radi utvrđivanja tipa i održavanje, za:

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

49.590

2) motor i elisu

24.790

3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije

24.790

4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije

11.890

5) vazduhoplov posebne kategorije

2.990

6) padobran

2.990

Tarifni broj 161.

Za odobrenje strancu da može biti član posade vazduhoplova Republike Srbije, koji se koristi u javnom avio-transportu

9.910

Za duplikat dozvole za vazduhoplovno ovlašćeno osoblje

1.000

Tarifni broj 162.

Za dozvolu za:

 

1) uspostavljanje linije u međunarodnom redovnom aviotransportu

29.720

2) obavljanje čarter letova

29.720

Za odobrenje:

 

1) rute za panoramsko letenje

16.530

2) priručnika o operativnim postupcima prevoza za sopstvene potrebe

29.720

3) priručnika o organizaciji letačkih aktivnosti

29.720

Za davanje saglasnosti za organizaciju takmičenja sportskog i amaterskog letenja

330

XVIIIA SPISI I RADNJE U OBLASTI TRANSPORTA OPASNE ROBE

Tarifni broj 162a

Za rešenje po zahtevu za izdavanje odobrenja za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasne robe

61.920

Za rešenje po zahtevu kojim se izdaje licenca privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručnu obuku kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

83.080

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja stručnom licu

39.790

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručnu obuku kandidata za obavljanje poslova lica sa sertifikatom o specijalističkom znanju iz oblasti ADN

53.970

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručnu obuku kandidata za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasne robe

53.970

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za transport opasne robe koja je svrstana u klasu 7 ADR/RID/ADN (radioaktivne materije) koja važi do šest meseci

17.690

Po zahtevu za izdavanje sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

18.720

Po zahtevu za produženje važenja sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

12.480

Za izdavanje duplikata sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

1.010

Za polaganje ispita i rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe

5.010

Za polaganje ispita i rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za transport opasne robe iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija)

2.490

Za polaganje ispita i rešenje po zahtevu za produženje važenja ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za transport opasne robe iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe

2.490

Za polaganje ispita i rešenje po zahtevu za produženje važnosti ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za transport opasne robe iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija)

1.240

Za izdavanje duplikata sertifikata za vozača vozila za transport opasne robe

1.010

Za polaganje ispita i rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz osnovnog poznavanja transporta suvog tereta i osnovnog poznavanja transporta tankerima i kombinovanog transporta u skladu sa ADN

12.480

Za polaganje ispita i rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz osnovnog poznavanja transporta suvog tereta i osnovnog poznavanja transporta tankerima u skladu sa ADN

6.250

Za polaganje ispita i rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport gasova

23.720

Za polaganje ispita i rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport gasova

11.860

Za polaganje ispita i rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport hemikalija

23.720

Za polaganje ispita i rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport hemikalija

11.860

Za izdavanje duplikata sertifikata za savetnika za lice sa sertifikatom o specijalističkom znanju iz oblasti ADN

1.010

Za rešenje o odobrenju odstupanja od odredaba ADR/RID/ADN

94.360

XIX. SPISI I RADNJE U OBLASTI PROSTORNOG PLANIRANJA I IZGRADNJE

Tarifni broj 163.

Za zahtev za davanje stručnog mišljenja o prostornim i urbanističkim planovima

6.600

Tarifni broj 164.

Za potvrdu nadležnog organa o prijemu izjave o završetku izrade temelja i završetku objekta u konstruktivnom smislu, i to:

1) za objekat kategorije A

1.680

2) za objekat kategorije B

3.350

3) za objekat kategorije V

4.470

4) za objekat kategorije G

4.470

Tarifni broj 165.

Za rešenje o građevinskoj dozvoli, rešenje o odobrenju za izvođenje radova, rešenje o privremenoj građevinskoj dozvoli, rešenje o građevinskoj dozvoli za pripremne radove, rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli i rešenje o izmeni rešenja o odobrenju za izvođenje radova, koja donosi nadležni organ, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, i to:

1) za objekat kategorije A

550

2) za objekat kategorije B

4.470

3) za objekat kategorije V

6.700

4) za objekat kategorije G

6.700

Tarifni broj 166.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata

29.350

Tarifni broj 167.

(Brisan)

Tarifni broj 168.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje radova po zakonu kojim se uređuje izgradnja objekta

31.260

Tarifni broj 168a

Za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti

11.920

Za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za rad neprofitnih stambenih organizacija

5.580

Tarifni broj 169.

(Brisan)

Tarifni broj 170.

Za rešenje kojim se odobrava upotreba objekta, i to:

1) za objekat kategorije A

2.230

2) za objekat kategorije B

11.180

3) za objekat kategorije V

22.350

4) za objekat kategorije G

22.350

Tarifni broj 171.

Za rešenje o odobrenju lokacije, izgradnje, puštanja u probni rad, puštanja u rad i trajni prestanak rada nuklearnog objekta

49.590

Tarifni broj 171a

Za potvrdu o prijavi radova koju nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, izdaje u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom, rešenjem o odobrenju za izvođenje radova, rešenjem o privremenoj građevinskoj dozvoli, rešenjem o građevinskoj dozvoli za pripremne radove, rešenjem o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli i rešenjem o izmeni rešenja o odobrenju za izvođenje radova, i to:

1) za objekat kategorije A

1.130

2) za objekat kategorije B

5.580

3) za objekat kategorije V

6.700

4) za objekat kategorije G

6.700

Tarifni broj 171b

Za izdavanje informacije o lokaciji od strane nadležnog organa

3.350

Tarifni broj 171v

Za izdavanje lokacijskih uslova od strane nadležnog republičkog organa, i to:

1) za objekat kategorije A

2.230

2) za objekat kategorije B

3.350

3) za objekat kategorije V

4.470

4) za objekat kategorije G

4.470

Tarifni broj 171g

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi za stavljanje na tržište i činjenje dostupnim na tržištu građevinskih proizvoda i, između ostalog, sprovođenje ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda u skladu sa srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom, i to:

 

1) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi

3.260

2) za zahtev za imenovanje tela za tehničko ocenjivanje

3.260

3) za rešenje koje se donosi po zahtevu podnetom za imenovanje tela za tehničko ocenjivanje

136.870

4) za rešenje koje se donosi po zahtevu podnetom za imenovanje tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi

136.870

5) za zahtev za priznavanje važenja u Republici Srbiji dokumenta o ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi građevinskog proizvoda izdatog u inostranstvu

3.260

6) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja u Republici Srbiji dokumenta o ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi građevinskog proizvoda izdatog u inostranstvu

62.220

XX. SPISI I RADNJE U OBLASTI OBRAZOVANJA

Tarifni broj 172.

Za rešenje po zahtevu za:

 

1) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova u oblasti obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda

19.820

2) utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje nastave na stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine

6.950

3) (brisana)

 

4) priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka školovanja (akademsko priznavanje)

13.210

4a) (brisana)

 

5) odobrenje za izdavanje obrazaca evidencije i javnih isprava za osnovne i srednje škole

8.280

6) (brisana)

 

Tarifni broj 173.

Za dozvolu za rad visokoškolske ustanove

28.380

Za izmenu, odnosno dopunu dozvole za rad visokoškolske ustanove

18.960

Za uverenje, odnosno potvrdu o podacima iz registra koji vodi ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja

1.910

Tarifni broj 174.

Za duplikat javne isprave koju izdaje osnovna, odnosno srednja škola

1.000

Za novu javnu ispravu koju izdaje ustanova u oblasti visokog obrazovanja

1.000

Za duplikat dozvole za rad - licence

1.910

Za izvod iz registra koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema vaspitanja i obrazovanja, koji se odnosi na podatke o oduzimanju i suspenziji licence

830

Tarifni broj 174a

Za stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbeničkih kompleta i udžbenika:

1) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku

89.420

2) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku sa elektronskim dodatkom

89.420

3) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine

89.420

4) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine sa elektronskim dodatkom

89.420

5) prevod odobrenog udžbeničkog kompleta na jezik nacionalne manjine

29.810

6) udžbenički komplet sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

89.420

7) udžbenik na srpskom, odnosno stranom jeziku

59.620

8) udžbenik na jeziku nacionalne manjine

59.620

9) prevod odobrenog udžbenika na jezik nacionalne manjine

19.870

10) udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

59.620

Za stručno mišljenje o kvalitetu rukopisa priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava:

1) priručnik i nastavni materijal

15.770

2) dodatno nastavno sredstvo

15.770

3) nastavno pomagalo

15.770

4) didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo

11.800

Za ekspertsko mišljenje:

1) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku

89.420

2) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku sa elektronskim dodatkom

89.420

3) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine

89.420

4) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine sa elektronskim dodatkom

89.420

5) prevod odobrenog udžbeničkog kompleta na jezik nacionalne manjine

29.810

6) udžbenički komplet sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

89.420

7) udžbenik na srpskom, odnosno stranom jeziku

59.620

8) udžbenik na jeziku nacionalne manjine

59.620

9) prevod odobrenog udžbenika na jezik nacionalne manjine

19.870

10) udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

59.620

11) priručnik i nastavni materijal

15.770

Za stručno mišljenje za novo izdanje udžbenika:

1) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku

29.810

2) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku sa elektronskim dodatkom

29.810

3) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine

29.810

4) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine sa elektronskim dodatkom

29.810

5) udžbenički komplet sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

29.810

6) udžbenik na srpskom, odnosno stranom jeziku

19.870

7) udžbenik na jeziku nacionalne manjine

19.870

8) udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

19.870

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja primenjuje se na priručnik i nastavni materijal i dodatno nastavno sredstvo na srpskom, odnosno stranom jeziku, jeziku nacionalne manjine i priručnik i nastavni materijal i dodatno nastavno sredstvo sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

XXI. SPISI I RADNJE U VEZI SA NAUČNOISTRAŽIVAČKOM I INOVACIONOM DELATNOŠĆU

Tarifni broj 175.

Za spise i radnje u vezi sa naučnoistraživačkom i inovacionom delatnošću, i to za:

 

1) akt o ispunjenosti uslova za sticanje naučnih zvanja

3.310

2) akt o upisu u registar istraživača

920

3) akt o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa i upis u registar naučnoistraživačkih organizacija čiji osnivač nije Republika Srbija

16.530

4) podnošenje zahteva za upis u registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema startapa, organizacija podrške startapovima, spinofova, spinofova naučnoistraživačkih organizacija i drugih subjekata inovacione infrastrukture

7.590

5) podnošenje zahteva za upis u registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema fizičkog lica

920

6) prijavu naučnoistraživačkog, odnosno inovacionog, odnosno drugog projekta koji se finansira iz sredstava budžeta

3.310

7) podnošenje zahteva za upis u registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema razvojno-proizvodnog centra, istraživačko-razvojnog centra, inovacionog centra, centra za transfer tehnologija, naučno-tehnološkog parka i poslovnih anđela

14.170

XXIa SPISI I RADNJE U OBLASTI KULTURE

Tarifni broj 175a

Za odobrenje za korišćenje imena i lika kulturnog dobra u komercijalne svrhe:

 

1) za kulturno dobro

7.120

2) za kulturno dobro od velikog značaja

8.010

3) za kulturno dobro od izuzetnog značaja

11.500

Tarifni broj 175b

Za davanje saglasnosti za korišćenje reči muzej u nazivu drugih pravnih lica i preduzetnika

30.100

XXII. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZDRAVLJA

Tarifni broj 176.

Za rešenje koje se donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje sanitarni nadzor, i to za:

 

1) (brisana)

 

2) rešenje kojim se utvrđuje da li je objekat izgrađen, odnosno rekonstruisan u skladu sa sanitarnim uslovima utvrđenim u idejnom projektu na koji je data sanitarna saglasnost i daje sanitarna saglasnost za korišćenje objekta:

 

(1) do 100 m2

9.910

(2) preko 100 m2 do 400 m2

19.820

(3) preko 400 m2

39.650

Tarifni broj 177.

Za rešenja kojima se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja, i to:

 

1) da zdravstvene i druge organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja (super analiza) uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe

29.720

2) da zdravstvene organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme, za vršenje laboratorijskih ispitivanja (super analiza) vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti

29.720

3) da zdravstvene organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme, za vršenje laboratorijskih ispitivanja (analiza) vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti

23.150

4) da zdravstvene i druge organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja (analiza) uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe

23.150

Tarifni broj 178.

Za rešenje u primeni propisa kojima se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju, kojim se određuju:

 

1) zdravstvene ustanove (referens laboratorije) koje mogu vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i proveravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrđivanja dijagnoze

23.150

2) pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove da vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

23.150

Za izdavanje odgovarajućeg dokaza o deratizaciji, odnosno izdavanje dokaza o oslobođenju od deratizacije

4.980

Tarifni broj 179.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za uvođenje metoda i postupaka komplementarne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi

4.190

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole zdravstvenim radnicima za obavljanje metoda i postupaka komplementarne medicine

4.190

Za zahtev za prethodni postupak procene kvaliteta KME zdravstvenih radnika u oblasti komplementarne medicine

4.180

Tarifni broj 179a

Za zahtev za izdavanje dozvola za korišćenje nove zdravstvene tehnologije

4.180

Tarifni broj 180.

Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti kojom se odobrava uvoz, odnosno izvoz lekova, medicinskih sredstava, supstanci (aktivnih farmaceutskih supstanci), kombinacije supstanci za proizvodnju lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

14.200

Za potvrdu da se lekovi ne proizvode u Republici Srbiji

4.980

Za potvrdu da se pojedine bolesti ne mogu lečiti u zemlji

2.310

Za potvrdu za uvoz specifične opreme, uređaja i instrumenata za zdravstvo, kao i rezervne delove i potrošni materijal radi opremanja preduzeća u skladu sa programom razvoja zdravstva u Republici Srbiji

2.310

Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme

2.650

Za saglasnost kojom se odobrava uvoz i izvoz ljudske krvi, krvnih globulina, serumskih globulina, hemoglobina, modifikovanih imunoloških proizvoda, vakcina, žlezda i ostalih organa, ekstrakata žlezda i ostalih organa, odnosno kultura mikroorganizama (osim kvasca)

13.250

NAPOMENA:

 

Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

 

Tarifni broj 181.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole u skladu sa zakonom kojim se uređuju supstance koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, i to:

 

1) za obavljanje delatnosti proizvodnje, odnosno prometa prekursora prve, druge ili treće kategorije

37.890

2) za uvoz, odnosno izvoz, odnosno tranzit prekursora prve, druge i treće kategorije, kao i supstanci van spiska (API) koje se mogu zloupotrebiti u oblasti opojnih droga

14.200

3) za upotrebu prekursora prve, druge i treće kategorije

15.150

Tarifni broj 182.

Za rešenje po zahtevu za vršenje laboratorijskih ispitivanja lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

56.820

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno za proizvodnju medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

94.690

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet na veliko lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

47.350

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet medicinskih sredstava na malo u specijalizovanim prodavnicama

32.190

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za izradu galenskih lekova

37.890

Za upis u registar proizvođača aktivnih supstanci, po zahtevu

11.810

Za upis u registar laboratorija koje vrše laboratorijska ispitivanja (u skladu sa smernicama dobre laboratorijske prakse), po zahtevu

11.810

NAPOMENA:

Za rešenje za dopunu dozvole, koje se izdaje podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje iz ovog tarifnog broja, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Za rešenje za izmenu dozvole koje se izdaje podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje iz ovog tarifnog broja

640

Tarifni broj 183.

Za uverenje (sertifikat) o primeni smernica Dobre proizvođačke prakse u proizvodnji lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno za uverenje (sertifikat) o primeni smernica Dobre laboratorijske prakse

37.890

Tarifni broj 184.

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za proizvodnju opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance)

47.350

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za uvoz, odnosno izvoz opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance)

15.150

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za gajenje maka koji je namenjen za proizvodnju opojnih droga

18.960

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za promet na veliko opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance)

22.710

Tarifni broj 185.

Za rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite u područjima na kojima se nalaze izvorišta vodosnabdevanja

23.150

Tarifni broj 185a

Za rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti, i to za:

1) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj ustanovi - dom zdravlja, zavod, opšta bolnica, specijalna bolnica, klinika, institut, kliničko-bolnički centar, po objektu

55.880

2) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj ustanovi - apoteci, po objektu

42.230

3) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u privatnoj praksi, po objektu

27.800

4) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u organizacionim jedinicama fakulteta zdravstvene struke

39.730

5) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u ustanovama socijalne zaštite, zavodima za izvršavanje zavodskih sankcija i drugim pravnim licima za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i određene poslove iz zdravstvene delatnosti

24.850

6) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje poslova preventivne zdravstvene delatnosti u ordinaciji medicine rada za potrebe zaposlenih kod određenog poslodavca

27.800

7) utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje prekida trudnoće u ginekološkoj ordinaciji u privatnoj praksi

27.800

8) utvrđivanje ispunjenosti uslova za vršenje zdravstvenih pregleda i izdavanje lekarskih uverenja o telesnoj i duševnoj sposobnosti lica za upravljanje vozilom na motorni pogon, za držanje i nošenje oružja, za članove posade brodova drugih plovila i pomorce

27.800

9) prethodne i periodične lekarske preglede radnika

16.150

10) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za vršenje obuke i prve pomoći i organizovanje i sprovođenje ispita

32.780

11) izdavanje licence za predavača - ispitivača prve pomoći

2.270

Za donošenje odluke da se, u promet pusti lek u pakovanju koje nije obeleženo u skladu sa dozvolom u Republici Srbiji za taj lek

1.620

Za dokaz (mišljenje) da su se stekli uslovi za podnošenje zahteva za uvoz neregistrovanog leka

2.200

NAPOMENA:
Za zahtev zdravstvene ustanove iz tačke 1) ovog tarifnog broja, privatne prakse iz tačke 3) i organizacione jedinice fakulteta zdravstvene struke za proširenje delatnosti plaća se 50% takse propisane u tački 1), odnosno tački 3) ovog tarifnog broja.
Za potvrđujuće rešenje, po zahtevu stranke plaća se 50% takse propisane tač. 1-10. ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 185b

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti BMPO i to, za Centre za BMPO i za Banku reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona

38.810

Tarifni broj 185v

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti pripreme krvi i komponenata krvi

38.810

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti kliničke transfuzije (bolničke banke krvi)

38.810

Tarifni broj 185g

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pošiljka hrane i predmeta opšte upotrebe, u pogledu bezbednosti odnosno zdravstvene ispravnosti odgovara uslovima koji su za takvu hranu, odnosno predmet opšte upotrebe propisani u Republici Srbiji

7.520

Tarifni broj 185d

Za polaganje stručnog ispita za zdravstvene radnike

10.750

Za dobijanje naziva primarijus

17.930

Tarifni broj 185đ

Za ocenu ispunjenosti uslova i kriterijuma za stavljanje lekova na listu lekova, izmenu i dopunu liste lekova, odnosno skidanje leka sa liste lekova, i to:

 

1) za jedan INN, jednu indikaciju, jedno zaštićeno ime leka, jedan farmaceutski oblik leka, jednu ili više jačina leka i jedno ili više pakovanja, ukoliko se taj INN ne nalazi na listi lekova, odnosno ukoliko se isti ili srodan farmaceutski oblik ne nalazi na listi lekova

172.260

2) za jednu indikaciju koja se ne nalazi na listi lekova, za jedan INN, jedno zaštićeno ime leka, jedan farmaceutski oblik leka, jednu ili više jačina leka i jedno ili više pakovanja, ukoliko se taj INN i isti ili srodan farmaceutski oblik nalazi na listi lekova

172.260

3) za isti INN, istu indikaciju, isti ili srodan farmaceutski oblik leka, istu ili različitu jačinu i pakovanje, koji se nalazi na listi lekova

89.120

4) za jedan dijetetski proizvod, jednu indikaciju, jedno zaštićeno ime dijetetskog proizvoda, jedan farmaceutski oblik dijetetskog proizvoda, jednu ili više jačina dijetetskog proizvoda i jednog ili više pakovanja

172.260

XXIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Tarifni broj 186.

Za zahtev za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja

2.490

Za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

2.490

Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja:

 

1) do 100 m2

50.100

2) preko 100 m2 do 1.000 m2

97.690

3) preko 1.000 m2

160.310

Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja:

 

1) do 100 m2

43.240

2) preko 100 m2 do 1.000 m2

84.380

3) preko 1.000 m2

138.470

Za ažuriranje studije o proceni uticaja, i to:

 

1) za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

2.490

2) za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja:

 

(1) do 100 m2

12.550

(2) preko 100 m2 do 1.000 m2

25.030

(3) preko 1.000 m2

50.100

Tarifni broj 186a

Za podnošenje zahteva za izdavanje uslova zaštite prirode

940

Za izdavanje stručne osnove za izradu Rešenja o uslovima zaštite prirode, i to:

 

1) za prostorno plansku dokumentaciju i urbanističko tehničke dokumente:

 

(1) za Plan detaljne regulacije

20.880

(2) za Urbanistički projekat

20.880

2) za projekte:

 

(1) za pejzažno arhitektonsko uređenje

10.440

(2) za istraživanja (odnosi se na sve resurse)

26.100

(3) za eksploataciju

26.100

(4) za rekultivaciju

31.320

3) za tehničku dokumentaciju, za izgradnju objekta, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju:

 

(1) za hidroelektrane, po objektu:

 

- manje od 2 MW

20.880

- 2-10 MW

31.320

- više od 10 MW

41.760

(2) za vetrogeneratore, po stubu:

 

- do 5

31.320

- od 6 do 10

52.200

- preko 10

73.080

(3) za solarne elektrane, po površini (m 2):

 

- do 5.000

20.880

- od 5.001 do 10.000

31.320

- preko 10.000

52.200

(4) za privredne/industrijske/komercijalne objekte, po objektu

26.100

(5) za stambene objekte, po objektu i površini (m 2)

 

- do 100

10.440

- preko 100

18.790

(6) za kuće za odmor (vikend objekti), po objektu i površini (m 2):

 

- do 50

15.660

- od 50 do 100

20.880

- preko 100

26.100

(7) za posebnu vrstu objekata (RBS, solarni i dr.), po objektu

20.880

(8) za druge objekte, zgrade (pomoćne, ekonomske), po objektu

10.440

(9) za turističke, uslužne objekte, hotele, po objektu

26.100

4) za infrastrukturne objekte, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i održavanje:

 

(1) za linijske infrastrukturne objekte i komunalnu infrastrukturu

31.320

(2) za studiju procene uticaja na životnu sredinu

36.540

(3) za ocenu prihvatljivosti

36.540

5) za ostalo (za privredne i kulturne manifestacije, moto trke i dr.)

10.440

 

 

NAPOMENA:

 

Iznosi taksi iz stava 2. ovog tarifnog broja, umanjuju se za 50% za izdavanje stručne osnove fizičkom licu za izradu Rešenja o uslovima zaštite prirode, i to:
1) kada obavljaju dozvoljene aktivnosti, odnosno delatnosti u zaštićenim prirodnim područjima na tradicionalan način,
2) za vodosnabdevanje i unapređenje infrastrukture u seoskim domaćinstvima,
3) za izgradnju stambenih, pomoćnih i nekomercijalnih objekata u seoskim domaćinstvima.
Iznosi taksi iz stava 2. ovog tarifnog broja, umanjuju se za 50% za izdavanje stručne osnove pravnom licu za izradu Rešenja o uslovima zaštite prirode za potrebe vodosnabdevanja stanovništva pijaćom vodom i javnu kanalizaciju.

 

Takse iz stava 2. ovog tarifnog broja ne plaćaju se za izdavanje stručne osnove za izradu Rešenja o uslovima zaštite prirode za izradu:
1) Prostornog plana Republike Srbije,
2) regionalnih prostornih planova,
3) prostornih planova jedinica lokalne samouprave,
4) prostornih planova područja posebne namene,
5) generalnih urbanističkih planova,
6) planova generalne regulacije i
7) šumskih, ribolovnih, lovnih i vodoprivrednih osnova.

 

Taksu za izdavanje stručne osnove za izradu Rešenja o uslovima zaštite prirode iz stava 2. ovog tarifnog broja ne plaćaju:
1) upravljači prirodnih dobara, za aktivnosti u prirodnom dobru,
2) republički, pokrajinski i organi lokalne samouprave,
3) ustanove (delatnost obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene i socijalne zaštite, društvene brige o deci, socijalnog osiguranja i zdravstvene zaštite životinja),
4) Crveni krst, Crveni polumesec i njihove podružnice, udruženja koja vode brigu o osobama sa posebnim potrebama i slično,
5) crkve i verske zajednice - osim za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju komercijalnih objekata,
6) fizička lica u zaštićenim prirodnim područjima za radove/aktivnosti kojima se unapređuje prirodno dobro,
7) fizička lica za izgradnju solarnih panela na porodičnim i vikend objektima i
8) fizička lica u zaštićenim prirodnim područjima za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju stambenih, pomoćnih i nekomercijalnih objekata u okviru domaćinstva sa prebivalištem na teritoriji zaštićenog područja.

 

Tarifni broj 187.

(Brisan)

Tarifni broj 188.

Za zahtev za izdavanje saglasnosti za korišćenje prirodnih resursa i dobara

75.720

Za zahtev za izdavanje saglasnosti na projekat rekultivacije, odnosno sanacije

10.030

Tarifni broj 189.

Za dozvolu za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

4.070

Za dozvolu za uvoz ili izvoz zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

4.070

Za dozvolu za sakupljanje strogo zaštićenih vrsta u naučnoistraživačke, obrazovne svrhe, svrhe upravljanja populacijama, ponovnog naseljavanja, ponovnog unošenja i uzgoja u in situ i ex situ uslovima

4.070

Za rešenje za sprečavanje ozbiljnih šteta na usevima, stoci, šumama, ribnjacima i vodi

4.070

Za dozvolu za sakupljanje matičnih jedinki strogo zaštićenih vrsta u cilju razmnožavanja i gajenja

4.070

Za dozvolu za upotrebu sredstava za hvatanje i ubijanje divljih vrsta životinja u naučnoistraživačke svrhe

4.070

Za dozvolu za reintrodukciju divljih vrsta u prirodu

4.070

Tarifni broj 189a

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za ribočuvara

3.860

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za ribara

1.540

Za zahtev za izdavanje licence za ribočuvara

1.540