Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn, 95/2018 i 38/2019 - usklađeni din. izn.)

 

 

Iznos takse
u dinarima

Tarifni broj 154.

Za rešenje, i to:

 

1) o upisu promena u list "A" uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe

6.310

2) po zahtevu za upise u list B i list C uloška glavne knjige upisnika brodova i brisanje broda iz upisnika brodova

2.080

3) po zahtevu za upise u list B i list C uloška knjige upisnika čamaca, odnosno plutajućih objekata, kao i o promeni njihovih tehničkih karakteristika i brisanje čamaca, odnosno plutajućih objekata iz upisnika čamaca, odnosno plutajućih objekata

1.040

4) o nautičkim uslovima o izvođenju radova na izgradnji, odnosno rekonstrukciji, odnosno održavanju hidrotehničkih objekata, luka, pristaništa, odnosno regulaciji na unutrašnjim plovnim putevima i obalama, odnosno eksploataciji peska ili šljunka, tovarišta, deponija, kao i radova na izgradnji svih vrsta vodova i kablova koji premošćavaju plovne puteve

25.270

5) o nautičkim uslovima za splav-restorane, nautičke klubove i marine

10.540

6) po zahtevu za izdavanje odobrenja za poseban rečni transport

25.270

7) po zahtevu za izdavanje odobrenja za praćenje i nadgledanje poslova na vodi sredstvima prevoza lučke kapetanije (po času)

8.420

8) po zahtevu za izdavanje odobrenja za utovar-istovar naftnih proizvoda i opasnih materija

39.980

9) po zahtevu za utvrđivanje količine robe u brodu unutrašnje plovidbe (bez obzira na kapacitet), konstataciju stanja i havarije robe, odnosno konstataciju stanja ambalaže

14.720

10) po zahtevu za izdavanje nautičkih uslova za vršenje javnog prevoza u rečnom saobraćaju

10.540

11) o utvrđivanju minimalnog broja članova posade brodova unutrašnje plovidbe, odnosno plovećih naprava i skela

2.530

12) po zahtevu za odobrenje za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima domaćem pravnom ili fizičkom licu

25.270

13) po zahtevu za izdavanje dozvole stranom ovlašćenom licu za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima

147.310

14) priznavanju zvanja članu posade broda

4.220

15) po zahtevu za odobrenje za održavanje sportskih takmičenja, odnosno priredbi i odobrenja za ronjenje na vodnom putu

6.310

16) o probnoj vožnji broda unutrašnje plovidbe, odnosno određivanje raspreme broda

10.540

17) po zahtevu za odobrenje za plovidbu stranih jahti ili čamaca unutrašnjim plovnim putevima

7.380

18) po zahtevu za odobrenje za pristajanje plovila van graničnog prelaza i odobrenje za otvaranje skelskog prelaza

8.420

Tarifni broj 154a

Za osnovni pregled broda pre upisa u upisnik brodova:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

67.460

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

133.470

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

125.200

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

280.520

3) ledolomca, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

500.910

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

993.800

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

269.630

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

375.700

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

313.010

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

698.310

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

325.970

7) putničkog broda, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

319.600

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

369.980

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

553.650

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

596.190

8) teretnog motornog broda, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

242.490

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

374.870

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

409.190

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

600.170

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

610.670

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

735.010

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

932.540

9) potiskivača, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

277.380

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

373.210

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

518.730

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

605.740

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

675.780

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

675.780

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

736.070

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

806.130

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

254.340

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

271.430

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

624.960

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

747.100

11) potisnice, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

125.200

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

144.280

(3) kubnog modula LBD od 1001 do i uključujući 1.500 m3

164.620

(4) kubnog modula LBD od 1501 do i uključujući 2.500 m3

276.550

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

292.140

12) tegljenice, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

73.780

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.200 m3

149.430

(3) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

259.300

13) motornog tankera - tip N, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

493.600

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

791.600

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

848.510

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

891.750

(5) kubnog modula LBD od 2601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

1.279.530

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

1.015.570

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

1.249.950

14) motornog tankera - tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

789.460

(2) kubnog modula LBD od 2001 do i uključujući 3.000 m3

1.007.630

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

1.455.090

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

381.090

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

488.560

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

371.840

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

485.340

17) tanker potisnice - tip N, C, G sa mašinskim uređajem, i to:

446.250

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

323.240

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

433.810

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

702.710

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

778.200

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

575.510

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

741.770

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

684.730

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

842.350

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

940.780

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

570.050

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

698.490

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

965.100

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

1.146.450

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

333.460

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

372.900

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

535.670

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

522.680

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

541.760

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

698.490

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

730.220

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

954.540

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

341.300

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

525.450

23) tehničkog plovnog objekta - platforme

336.360

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

355.980

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

328.790

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

541.210

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

653.590

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

793.130

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

991.230

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

166.670

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

781.500

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

911.680

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).
Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Za osnovni pregled broda nakon trajne promene namene, odnosno proširenja zone plovidbe, odnosno prepravke kojom se menja konstrukciona osobina ili svojstvo pogonskog uređaja, plaća se taksa u iznosu od 70% takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 154b

Za osnovni pregled broda za prevoz opasne robe, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

61.420

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

92.120

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja se plaća za osnovni pregled broda za prevoz opasne robe, koji je upisan u upisnik brodova Republike Srbije i poseduje važeće svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu.

Tarifni broj 154v

Za kontrolni pregled broda, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

19.280

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

29.790

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

36.630

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

60.370

3) ledolomca, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

79.870

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

165.520

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

68.460

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

82.240

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

71.450

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

142.910

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

63.750

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

62.930

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

70.570

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

78.950

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

97.460

(5) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

108.960

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

59.100

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

76.090

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

80.220

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

109.140

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

120.120

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

137.840

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

149.490

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

67.090

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

86.250

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

108.130

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

117.120

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

129.440

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

126.570

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

143.790

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

149.140

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

60.410

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

63.240

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

119.680

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

137.590

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

26.080

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

28.930

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

31.350

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

47.520

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

52.170

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

21.700

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

31.610

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m3

34.640

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

53.690

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

93.450

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

144.610

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

148.950

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

159.850

(5) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

212.740

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

177.660

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

200.230

14) motornog tankera - tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

144.020

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m3

187.210

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

237.060

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

66.640

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

79.410

16) tanker potisnice - tip N,C,G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

59.130

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

65.060

17) tanker potisnice - tip N,C,G sa mašinskim uređajem

68.270

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

56.530

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

74.310

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

112.000

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

115.040

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

96.850

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

112.410

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

120.800

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

135.520

(9) kubnog modula LBD preko 1.501 m3

151.510

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

89.380

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

98.520

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

157.090

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

171.550

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

58.630

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

66.480

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

82.580

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

75.270

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

86.010

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

98.520

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

104.830

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

131.420

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

53.040

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

77.310

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

34.550

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m3

48.670

(3) kubnog modula LBD preko 800 m3

60.470

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

58.190

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

53.110

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

79.170

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

108.930

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

117.920

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

139.030

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

34.550

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

110.420

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

124.720

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

 

Taksa za pregled broda za prevoz opasne robe tokom treće godine važenja izveštaja o kontrolisanju koje izdaje priznato klasifikaciono društvo, odnosno ovlašćeno telo za ocenjivanje usaglašenosti broda za prevoz opasne robe se plaća u iznosu od 30% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 154g

Za redovni pregled broda, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

31.130

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

52.310

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

65.540

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

108.020

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

146.460

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

330.230

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

112.380

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

139.930

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

139.610

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

279.330

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m, i to:

105.140

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

98.850

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

111.750

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

132.170

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

170.190

(5) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

198.340

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

97.550

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

132.590

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

142.370

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

197.430

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

219.610

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

252.450

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

290.120

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

111.670

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

158.930

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

201.600

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

217.350

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

250.520

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

246.480

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

276.030

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

292.450

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

94.000

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

103.870

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

219.900

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

269.820

11) potisnice, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

46.950

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

51.300

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

54.730

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

86.540

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

95.010

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

36.010

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

55.350

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m3

61.510

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

97.900

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

163.090

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

265.340

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

290.360

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

302.390

(5) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

382.430

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

337.170

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

389.990

14) motornog tankera - tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

263.080

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m3

345.490

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

458.350

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

118.070

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

144.060

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

102.490

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

116.170

17) tanker potisnice - tip N,C,G sa mašinskim uređajem

123.360

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

93.200

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

140.630

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

220.340

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

218.480

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

173.560

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

203.300

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

226.040

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

255.800

(9) kubnog modula LBD preko 1.501 m3

285.960

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

167.010

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

184.160

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

270.260

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

289.740

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

97.350

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

118.500

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

147.910

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

140.610

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

156.610

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

184.160

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

191.600

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

246.260

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

90.620

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

138.030

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

54.620

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m3

86.360

(3) kubnog modula LBD preko 800 m3

102.780

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

94.370

25) tehničkog plovnog objekta - dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

88.060

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

142.760

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

197.360

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

218.060

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

261.140

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

54.620

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

201.680

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

228.310

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154d

Za redovni pregled pojedinih delova trupa, mašina, uređaja i opreme broda, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

30.700

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

61.420

Tarifni broj 154đ

Za ocenjivanje usaglašenosti broda u skladu sa zahtevima ADN - redovni pregled broda za transport opasne robe, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

30.700

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

46.050

Tarifni broj 154e

Za vanredni pregled broda nakon pretrpljene havarije ili utvrđenog nedostatka broda, ako po nalazu lučke kapetanije pretrpljena havarija ili utvrđeni nedostatak broda utiče na sposobnost broda za plovidbu, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

61.420

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

92.120

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja se plaća i za vanredni pregled broda za prevoz opasne robe.

Tarifni broj 154ž

Za vanredni pregled broda kada se vrše veće popravke ili obnova broda van zahteva koji proizilaze iz osnovnog ili redovnog pregleda broda, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

30.700

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

61.420

Za vanredni pregled broda nakon duge raspreme ili isteka roka važenja svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu duže od godinu dana, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

35.790

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

60.160

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

74.530

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

122.830

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

168.440

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

377.350

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

126.160

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

158.980

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

159.370

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

318.810

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

118.970

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

110.820

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

126.580

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

150.070

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

193.780

(5) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

226.160

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

110.240

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

151.090

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

162.330

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

225.650

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

250.130

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

287.900

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

331.220

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

126.000

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

180.330

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

229.420

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

247.520

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

285.690

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

281.040

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

314.470

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

333.350

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

106.150

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

117.510

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

250.460

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

307.880

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

52.170

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

58.990

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

62.920

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

99.510

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

109.260

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

41.430

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

63.650

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m3

70.730

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

112.570

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

185.060

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

302.180

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

330.940

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

344.780

(5) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

436.810

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

384.780

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

445.510

14) motornog tankera - tip C,G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

299.570

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m3

394.360

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

524.140

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

135.240

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

165.120

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

117.320

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

133.050

17) tanker potisnice - tip N, C, G sa mašinskim uređajem

141.320

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

105.800

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

160.320

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

252.000

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

249.850

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

197.640

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

231.860

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

257.510

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

291.750

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

326.420

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

190.660

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

210.390

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

308.370

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

340.460

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

110.550

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

134.890

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

168.700

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

160.300

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

178.710

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

210.390

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

220.340

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

281.810

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

102.820

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

157.340

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

62.810

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m3

99.320

(3) kubnog modula LBD preko 800 m3

118.200

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

107.120

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

101.260

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

164.190

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

225.040

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

249.380

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

298.930

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

62.810

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

231.930

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

262.550

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154z

Za vanredni pregled broda prilikom privremene promene namene ili proširenja zona plovidbe brodova, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

30.700

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

61.420

 

 

NAPOMENA:

Za brod koji nije sposoban za plovidbu u zonama u kojima je bio ovlašćen da plovi, ali je sposoban za preduzimanje jednog putovanja u nenatovarenom stanju u užim zonama plovidbe plaća se taksa u iznosu od 70% propisane takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja.

Za brod koji nije sposoban za plovidbu u zonama u kojima je bio ovlašćen da plovi, ali je sposoban za preduzimanje jednog putovanja u natovarenom stanju u užim zonama plovidbe plaća se taksa u iznosu uvećanom za 50% propisane takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja.

 

Za brod pod stranom zastavom koji nije sposoban za plovidbu u zonama u kojima je bio ovlašćen da plovi ali je sposoban za preduzimanje jednog putovanja u užim zonama plovidbe plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% propisane takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja.

Za brod koji nije sposoban za plovidbu u zonama u kojima je bio ovlašćen da plovi, ali je sposoban za preduzimanje jednog putovanja u užim zonama plovidbe, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 50% takse iz tačke 2) ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 154i

Za vanredni pregled broda prilikom odlaganja redovnog pregleda, i to za:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

19.280

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

29.790

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

36.630

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

60.370

3) ledolomca, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

79.870

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

165.520

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

68.460

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

82.240

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

71.450

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

142.910

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

63.750

7) putničkog broda, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

62.930

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

70.570

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

78.950

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

97.460

(5) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

108.960

8) teretnog motornog broda, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

59.100

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

76.090

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

80.220

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

109.140

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

120.120

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

137.840

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

149.500

9) potiskivača, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

67.090

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

86.250

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

108.130

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

117.120

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

129.440

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

126.570

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

143.790

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

149.140

10) tegljača, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

60.410

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

63.240

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

119.680

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

137.590

11) potisnice, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

26.080

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

28.930

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

31.350

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

47.520

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

52.170

12) tegljenice, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

21.700

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

31.610

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m3

34.640

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

53.690

13) motornog tankera - tip N, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

93.450

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

144.610

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

148.950

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

159.850

(5) kubnog modula LBD od 2601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

212.740

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

177.660

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

200.230

14) motornog tankera - tip C, G i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

144.020

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m3

187.210

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

237.060

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

66.640

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

79.410

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

59.130

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

65.060

17) tanker potisnice - tip N, C, G sa mašinskim uređajem

68.270

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

56.530

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

74.310

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

112.000

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

115.040

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

96.850

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

112.410

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

120.800

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

135.520

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

151.510

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

89.380

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

98.520

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

157.090

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

171.550

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

58.630

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

66.480

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

82.580

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

75.270

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

86.010

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

98.520

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

104.830

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

131.420

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

53.040

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

77.310

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

34.550

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m3

48.670

(3) kubnog modula LBD preko 800 m3

60.470

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

58.190

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

53.110

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

79.170

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

108.930

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

117.920

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

139.030

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

34.550

(2) kubnog modula LBD od 1501 do i uključujući 3.000 m3

110.420

(3) kubnog modula LBD preko 3000 m3

124.720

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).
Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154j

Za vanredni pregled broda prilikom odlaganja kontrolnog pregleda, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

9.640

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

14.890

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

18.310

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

30.190

3) ledolomca, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

39.930

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

82.760

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

34.220

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

41.120

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

35.720

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

40.150

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

31.880

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

31.470

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

35.290

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

39.470

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

48.780

(5) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

54.480

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

29.550

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

38.040

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

8.800

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

54.570

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

60.060

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

68.910

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

74.750

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

33.550

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

43.130

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

54.070

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

58.550

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

64.720

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

63.280

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

71.900

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

74.570

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

30.210

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

31.610

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

59.840

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

68.790

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

13.040

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

14.460

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

15.670

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

23.750

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

26.080

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

10.850

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

15.810

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m3

17.320

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

26.850

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

46.720

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

72.300

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

74.480

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

79.920

(5) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

106.360

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

88.830

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

100.110

14) motornog tankera - tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

72.010

(2) kubnog modula LBD od 2001 do i uključujući 3.000 m3

93.600

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

118.520

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

33.310

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

39.700

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

29.560

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

32.520

17) tanker potisnice - tip N, C, G sa mašinskim uređajem

34.130

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

28.270

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

37.160

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

55.990

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

57.520

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

48.430

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

56.110

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

60.400

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

67.760

(9) kubnog modula LBD preko 1.501 m3

75.750

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

44.680

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

49.260

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

78.540

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

85.780

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

29.320

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

33.240

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

41.280

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

37.630

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

42.990

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

49.260

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

52.410

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

65.720

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

26.530

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

38.650

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

17.270

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m3

24.330

(3) kubnog modula LBD preko 800 m3

30.230

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

29.080

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

26.560

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

39.590

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

54.470

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

58.950

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

69.510

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1500 m3

17.270

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

55.200

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

62.370

Za vanredni pregled broda u svrhu upisa po priznanju svedočanstva zajednice (EU) za brod unutrašnje plovidbe ili svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu Rajnom

30.700

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154k

Za tehnički nadzor nad gradnjom brodova, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

260.270

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

429.900

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

469.520

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

990.200

3) ledolomca, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

1.421.140

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

3.130.510

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

924.670

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

1.140.190

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

1.199.880

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

2.455.970

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

1.023.110

7) putničkog broda, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

1.014.010

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

1.169.150

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

1.525.390

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

1.665.870

8) teretnog motornog broda, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

840.800

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

1.140.570

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

1.271.770

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

1.870.450

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

1.871.500

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

2.483.150

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

2.912.490

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

943.450

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

1.278.030

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

1.605.130

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

1.884.180

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1200 kW

2.112.130

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

2.094.940

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

2.326.790

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

2.528.310

10) tegljača, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

829.930

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

899.000

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

1.884.180

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

2.326.790

11) potisnice, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

417.350

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

486.050

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

555.840

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

964.130

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

1.043.370

12) tegljenice, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

279.820

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.200 m3

457.030

(3) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

806.500

13) motornog tankera - tip N, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

1.363.820

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

2.282.040

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

2.471.990

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

2.628.340

(5) kubnog modula LBD od 2601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

3.857.730

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

2.971.040

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

3.710.350

14) motornog tankera - tip C, G i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

2.374.040

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m3

3.016.090

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

4.528.970

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

1.119.660

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

1.485.380

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

1.147.140

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

1.497.500

17) tanker potisnice - tip N, C, G sa mašinskim uređajem

1.399.490

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

1.054.900

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

1.426.950

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

2.067.560

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

2.327.300

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

1.639.810

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

2.205.670

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

2.011.900

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

2.520.410

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

2.748.470

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

1.609.920

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

2.072.130

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

2.894.540

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

3.422.980

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

1.065.120

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

1.187.070

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

1.493.020

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

1.438.840

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

1.540.440

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

2.072.130

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

2.009.340

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

2.808.690

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

 

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

1.114.160

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

1.482.800

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

538.940

(2) kubnog modula LBD preko 400 m3

882.700

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

1.165.060

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

1.049.570

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

1.487.690

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

1.859.100

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

2.304.470

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

2.845.400

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

538.940

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

2.294.590

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

2.653.950

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154l

Za pregled broda radi utvrđivanja njegove sposobnosti za vršenje probne vožnje, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

47.410

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

94.800

 

 

NAPOMENA:

Za brod koji je u postupku vršenja osnovnog, redovnog ili vanrednog pregleda ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja.

Za vršenje pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za potiskivanje plovila ili sastava, plaća se taksa u iznosu od 50% takse iz tačke 2) ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 154lj

Za baždarenje broda, i to:

1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

14.070

2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

14.820

3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.500 m3

15.550

4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

16.290

5) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

18.590

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Tarifni broj 154m

Za osnovni pregled čamca za privredne i javne svrhe

47.620

 

 

NAPOMENA:

Za vršenje osnovnog pregleda čamca za privredni ribolov dužine do i uključujući 7 m, bez kabine, plaća se taksa u iznosu od 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Za vršenje osnovnog pregleda čamca dužine do i uključujući 4 m plaća se taksa u iznosu od 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154n

Za redovni pregled čamca za privredne i javne svrhe, i to:

1) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, bez pogonskog mašinskog uređaja

1.120

2) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

1.230

3) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

1.410

4) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

1.720

5) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

2.810

6) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

4.230

7) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, bez pogonskog mašinskog uređaja

1.230

8) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

1.410

9) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

1.720

10) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

2.030

11) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

3.130

12) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

4.540

13) dužine preko 10 m, bez kabine, bez pogonskog mašinskog uređaja

2.030

14) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

2.350

15) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

2.660

16) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

2.970

17) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

4.070

18) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

5.470

19) dužine preko 10 m, sa kabinom, bez pogonskog mašinskog uređaja

2.970

20) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

3.290

21) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

3.600

22) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

3.920

23) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

5.010

24) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

6.410

Za redovni pregled plovila za privredne svrhe, i to:

 

1) na vodomlazni pogon (skuteri), sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 73,5 kW

7.040

2) na vodomlazni pogon (skuteri) sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 73,5 do i uključujući 96,6 kW

9.390

3) na vodomlazni pogon (skuteri) sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

11.270

Tarifni broj 154nj

Za vanredni pregled čamca za privredne i javne svrhe

47.620

NAPOMENA:

Za vršenje vanrednog pregleda čamca za privredni ribolov dužine do i uključujući 7 m, bez kabine plaća se taksa u iznosu od 20% takse propisane ovim tarifnim brojem.

Za vršenje vanrednog pregleda čamca dužine do i uključujući 4 m plaća se taksa u iznosu od 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154o

Za baždarenje čamca ili plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe

13.410

Tarifni broj 154p

Za pregled tehničke dokumentacije gradnje čamca za privredne i javne svrhe, odnosno gradnje plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe

10.430

NAPOMENA:

Za pregled tehničke dokumentacije čamca za privredne svrhe pod stranom zastavom plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154r

Za tehnički nadzor nad gradnjom čamca za privredne i javne svrhe, i to:

1) dužine do i uključujući 10 m

20.270

2) dužine preko 10 m

30.400

NAPOMENA:

Za vršenje tehničkog nadzora nad gradnjom čamca višetrupne ili gliserske forme plaća se taksa u iznosu uvećanom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154s

Za osnovni pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m2 [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

210

Za redovni pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m2 [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

180

Za vanredni pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m2 [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

210

Za tehnički nadzor nad gradnjom plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m2 [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

100

Za pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe radi utvrđivanja sposobnosti za premeštanje u svrhu posebnog prevoza

31.750

Tarifni broj 154t

Za vanredni pregled čamca za sopstvene potrebe u svrhu ocene usaglašenosti radi stavljanja na tržište pre isteka zakonskog roka

47.620

Za ovlašćivanje tela za vršenje tehničke procene broda za transport opasne robe

92.130

Tarifni broj 154ć

Za odobrenje proizvođača, uslužnih privrednih društava i ispitnih institucija, i to:

1) odobrenje proizvođača ili ispitne institucije

92.130

2) odobrenje uslužnog privrednog društva

61.420

3) periodični pregled proizvođača ili ispitne institucije

61.420

4) periodični pregled uslužnog privrednog društva

30.700

5) vanredni pregled proizvođača ili ispitne institucije ili uslužnog privrednog društva

30.700

Za tipsko odobrenje proizvoda

61.420

Za periodični ili vanredni pregled tipski odobrenog proizvoda

30.700

Tarifni broj 154u

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem metalnih materijala i proizvoda, i to:

1) manje od 8 tona

12.830

2) od 8 do 20 tona

19.240

3) od 20 do 50 tona

25.640

4) od 50 do 100 tona

32.060

5) više od 100 tona

38.480

Za nadzor nad izradom, ispitivanjima i merenjima na mašinskim uređajima i opremi za brodove unutrašnje plovidbe, i to:

1) nadzor nad izradom

30.700

2) završna ispitivanja

15.360

3) kontrola dimenzija i mašinske obrade

3.070

4) ispitivanje metodom bez razaranja

3.070

5) balansiranje obrtnih komponenti

3.070

Za nadzor nad izradom i ispitivanjima i merenjima električne opreme i uređaja za brodove unutrašnje plovidbe

30.700

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem materijala za pasivnu protivpožarnu zaštitu

30.700

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem materijala za antikorozionu zaštitu

30.700

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem nemetalnih materijala

30.700

Tarifni broj 154f

Za izdavanje isprava za zavarivače, i to:

1) do 12 pozicija

30.700

2) od 13 do 18 pozicija

36.830

3) za 19 i više pozicija

42.990

Tarifni broj 154h

Za nadzor nad kvalifikacijom tehnologije zavarivanja

1) jedna tehnologija

30.700

2) dve tehnologije

36.850

3) tri tehnologije

42.980

4) za četiri i više tehnologija

49.140

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem brodskog nameštaja

30.700

Za nadzor nad mehaničkim ispitivanjima materijala, zavarenih spojeva i proizvoda jednom od metoda (vizuelno ispitivanje, ispitivanje zatezanjem, ispitivanje savijanjem, udarna žilavost i tvrdoća)

15.400

Za nadzor nad ispitivanjima bez razaranja materijala, zavarenih spojeva i proizvoda jednom od metoda (ispitivanje metodom replike, ispitivanje ultrazvukom, ispitivanje penetrantima, ispitivanje magnetnim česticama i radiografsko ispitivanje)

30.700

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem opreme za spasavanje

30.700

Tarifni broj 154c

Za odobrenje i nadzor nad izradom motora sa unutrašnjim sagorevanjem, i to:

1) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 1 kW do 20 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

22.670

(2) završna ispitivanja

11.330

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

3.070

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

3.070

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

3.070

2) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 21 kW do 100 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

29.620

(2) završna ispitivanja

14.820

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

3.070

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

3.070

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

3.070

3) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 101 kW do 1000 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

36.450

(2) završna ispitivanja

18.230

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

3.640

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

3.640

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

3.640

4) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 1.001 kW do 5.000 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

143.130

(2) završna ispitivanja

71.560

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

14.310

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

14.310

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

14.310

5) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 5001 i više kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

463.690

(2) završna ispitivanja

231.850

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

46.340

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

46.340

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

46.340

Tarifni broj 154č

Za tehnički nadzor iz delokruga Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu ako ovim zakonom nije drukčije propisano

30.700

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za svako započeto dnevno angažovanje stručnog lica uprave koje učestvuje u procesu tehničkog nadzora u svim ostalim slučajevima koji nisu propisani drugim tarifnim brojevima.

Tarifni broj 155.

Za izvode iz:

 

1) upisnika brodova unutrašnje plovidbe

2.090

2) upisnika čamaca i plovećih postrojenja

640

3) registra reda plovidbe

3.140

4) brodarske knjižice

640

Tarifni broj 156.

Za odobrenje stranom licu za uplovljenje u plovne puteve u unutrašnjim vodama

44.430

Tarifni broj 157.

Za dozvolu stranom plovilu da može da vrši kabotažu, odnosno kabotažno tegljenje i potiskivanje

111.080

Tarifni broj 157a

Za spise i radnje koji se odnose na međunarodne i međudržavne vodne puteve, i to:

 

1) uslove za projektovanje za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju hidrotehničkih objekata, brana, prevodnica, plovnih kanala i ostalih objekata koji utiču na bezbednost plovidbe, odnosno za postavljanje svih vrsta vodova i kablova koji presecaju vodni put, odnosno za izgradnju luka i pristaništa 

24.850

2) mišljenje u postupku izdavanja vodnih uslova za eksploataciju rečnog nanosa

11.910

3) mišljenje u postupku izdavanja vodne saglasnosti za eksploataciju rečnog nanosa

29.720

4) saglasnost za izvođenje radova u vodnom putu, koji ne podležu izdavanju akata u ostvarivanju prava na izgradnju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja

23.800

5) uslovi za projektovanje za izradu tehničke dokumentacije za potrebe postavljanja plutajućih objekata za pristajanje plovila koja vrše prevoz u domaćoj linijskoj plovidbi

11.400

6) saglasnost na tehničku dokumentaciju za potrebe postavljanja plutajućih objekata za pristajanje plovila koja vrše prevoz u domaćoj linijskoj plovidbi

23.800

NAPOMENA:
Taksa iz tačke 1) ovog tarifnog broja plaća se pre izdavanja lokacijskih uslova u okviru objedinjene procedure.
Taksa iz tač. 2)-6) ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova za izdavanje spisa.

Tarifni broj 157b

Za izradu projektne dokumentacije obeležavanja međunarodnog i međudržavnog vodnog puta, i to za:

1) izradu idejnog projekta obeležavanja plovnog puta, nakon izgradnje objekata na vodnom putu

354.950

2) izradu glavnog projekta obeležavanja plovnog puta, nakon izgradnje objekata na vodnom putu

292.350

3) izradu projektne dokumentacije obeležavanja plovnog puta i plovne mehanizacije, za vreme izgradnje objekata na vodnom putu (po fazi izgradnje objekta)

354.950

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova.

Tarifni broj 157v

Za obeležavanje prepreka i objekata na međunarodnom i međudržavnom vodnom putu, i to za:

1) rad motornog broda "ISTRAJNI 1" sa posadom na poslovima obeležavanja, po danu

96.330

2) rad motornog broda "ISTRAJNI 2" sa posadom na poslovima obeležavanja, po danu

38.470

3) rad motornog broda "SPP" sa posadom na poslovima obeležavanja, po danu

29.010

4) jednom svetlećom bovom, mesečno

25.010

5) jednom nesvetlećom bovom, mesečno

12.660

6) jednim plovkom, mesečno

3.890

7) jednim svetlećim obalskim znakom za regulisanje plovidbe, mesečno

9.390

8) jednim obalskim znakom za regulisanje plovidbe, mesečno

3.090

9) jednom kilometarskom oznakom, mesečno

2.860

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova za obeležavanje prepreka i objekata.

Tarifni broj 157g

Za izvođenje hidrografskih snimanja rečnog dna korišćenjem čamca sa ugrađenom "single-beam" opremom, i obradom podataka na međunarodnom i međudržavnom vodnom putu

133.370

Za izdavanje ranije snimljenih poprečnih profila, iz baze podataka, i to:

1) jednog poprečnog profila iz tekuće godine

3.840

2) jednog poprečnog profila iz prethodne godine

3.120

3) jednog poprečnog profila iz godine pre prethodne

2.400

4) jednog poprečnog profila iz svih ostalih godina

1.590

5) kopije situacionog plana vodnog puta, po kilometru

18.980

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova za izdavanje spisa, odnosno vršenja radnje.

XVIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE

Tarifni broj 158.

Za upis vlasnika, odnosno korisnika u registar civilnih vazduhoplova Republike Srbije, za:

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

16.650

2) vazduhoplov opšte kategorije

8.330

3) vazduhoplov posebne kategorije

4.180

Za upis pravnog ili fizičkog lica u Evidenciju letilica kao vlasnika, odnosno korisnika

2.510

Za uverenje, odnosno za produženje uverenja o plovidbenosti vazduhoplova:

 

1) transportne kategorije

8.340

2) opšte kategorije

5.550

Za izdavanje, odnosno za produženje potvrde o plovidbenosti vazduhoplova

4.180

Za dozvolu za upotrebu vazduhoplova posebne kategorije

2.780

Tarifni broj 159.

Za rešenje:

 

1) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova, za brisanje iz registra civilnih vazduhoplova Republike Srbije

4.990

2) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilice, za brisanje iz Evidencije letilica

1.240

3) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika aerodroma, za upis vlasništva aerodroma u Upisnik aerodroma

9.990

4) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilišta, za upis letilišta u Upisnik letilišta

4.990

5) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika terena, za upis terena u Evidenciju terena

2.510

6) o promeni podataka u Upisniku aerodroma

4.990

7) o promeni podataka u Upisniku letilišta

2.510

8) o promeni podataka u Evidenciji terena

1.240

9) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika aerodroma, za brisanje aerodroma iz Upisnika aerodroma

4.990

10) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilišta, za brisanje letilišta iz Upisnika letilišta

2.510

11) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika terena, za brisanje terena iz Evidencije terena

1.240

12) o promeni podataka u registru civilnih vazduhoplova Republike Srbije, odnosno Evidenciji letilica, odnosno Registru vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja

4.180

13) o upisu založnog prava

4.180

Za izvod, odnosno za prepis dokumenta, iz:

 

1) registra civilnih vazduhoplova Republike Srbije

4.180

2) Evidencije letilica

2.510

3) Upisnika aerodroma

4.990

4) Upisnika letilišta

4.990

5) Registra vazduhoplovno ovlašćenog osoblja

1.370

Za uverenje o:

 

1) jačini buke

4.180

2) emisiji gasova pri sagorevanju

4.220

Za izdavanje dozvole za upotrebu padobrana za spasavanje

870

Za odobrenje programa tehničkog održavanja vazduhoplova, za:

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

24.970

2) vazduhoplov opšte kategorije

4.990

3) vazduhoplov posebne kategorije

4.990

4) motor, elisu, opremu i padobran

2.510

Za odobrenje ugovora o uzimanju, odnosno o davanju vazduhoplova u zakup

4.180

Tarifni broj 160.

Za uverenje o tipu transportne kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

249.920

2) motor

83.300

3) elisu

55.550

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

55.550

Za uverenje o tipu opšte kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

83.300

2) motor

55.550

3) elisu

27.750

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

27.750

Za uverenje o tipu posebne kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

27.750

2) motor

13.890

3) elisu

11.100

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

11.100

Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu transportne kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

83.300

2) motor

55.550

3) elisu

5.540

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

27.750

Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu opšte kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

55.550

2) motor

41.660

3) elisu

13.890

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

13.890

Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu posebne kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

13.890

2) motor

6.950

3) elisu

5.540

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

5.540

Za uverenje o ispunjenosti uslova za proizvodnju, ispitivanje radi utvrđivanja tipa i održavanje, za:

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

138.860

2) motor i elisu

55.550

3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije

55.550

4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije

41.660

5) vazduhoplov posebne namene

8.330

6) padobran

8.330

Za uverenje o priznavanju stranog dokumenta o osposobljenosti za proizvodnju i ispitivanje, radi utvrđivanja tipa i održavanje, za:

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

41.660

2) motor i elisu

20.830

3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije

20.830

4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije

9.990

5) vazduhoplov posebne kategorije

2.510

6) padobran

2.510

Tarifni broj 161.

Za odobrenje strancu da može biti član posade vazduhoplova Republike Srbije, koji se koristi u javnom avio-transportu

8.330

Za duplikat dozvole za vazduhoplovno ovlašćeno osoblje

840

Tarifni broj 162.

Za dozvolu za:

 

1) uspostavljanje linije u međunarodnom redovnom aviotransportu

24.970

2) obavljanje čarter letova

24.970

Za odobrenje:

 

1) rute za panoramsko letenje

13.890

2) priručnika o operativnim postupcima prevoza za sopstvene potrebe

24.970

3) priručnika o organizaciji letačkih aktivnosti

24.970

Za davanje saglasnosti za organizaciju takmičenja sportskog i amaterskog letenja

280

XVIIIA SPISI I RADNJE U OBLASTI TRANSPORTA OPASNE ROBE

Tarifni broj 162a

Za rešenje po zahtevu za izdavanje odobrenja za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasne robe

51.760

Za rešenje o proveri ispunjenosti uslova i izdavanje licence privrednom društvu ili drugom pravnom licu za osposobljavanje kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

69.450

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja stručnom licu

33.260

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za lice sa sertifikatom ADN

45.110

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport opasne robe

45.110

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za transport radioaktivnog tereta koja važi do šest meseci

14.790

Po zahtevu za izdavanje sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

15.650

Po zahtevu za produženje važenja sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

10.430

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe

4.180

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija)

2.080

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe

2.080

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija)

1.040

Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz osnovnog poznavanja transporta suvog tereta i osnovnog poznavanja transporta tankerima i kombinovanog transporta u skladu sa ADN

10.430

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz osnovnog poznavanja transporta suvog tereta i osnovnog poznavanja transporta tankerima u skladu sa ADN

5.220

Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport gasova

19.830

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport gasova

9.910

Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport hemikalija

19.830

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport hemikalija

9.910

Za rešenje o izdavanju dozvole o primeni odstupanja u skladu sa ADR/RID/ADN

78.880

XIX. SPISI I RADNJE U OBLASTI PROSTORNOG PLANIRANJA I IZGRADNJE

Tarifni broj 163.

Za zahtev za davanje stručnog mišljenja o prostornim i urbanističkim planovima

5.540

Tarifni broj 164.

Za potvrdu nadležnog organa o prijemu izjave o završetku izrade, i to:

1) za objekat kategorije A

1.410

2) za objekat kategorije B

2.810

3) za objekat kategorije V

3.750

4) za objekat kategorije G

3.750

Tarifni broj 165.

Za rešenje koje donosi nadležni organ u vršenju poverenih poslova kojima se odobrava izgradnja objekta ili izvođenje radova, i to:

1) za objekat kategorije A

470

2) za objekat kategorije B

3.750

3) za objekat kategorije V

5.630

4) za objekat kategorije G

5.630

Tarifni broj 166.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata

24.660

Tarifni broj 167.

(Brisan)

Tarifni broj 168.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje radova po zakonu kojim se uređuje izgradnja objekta

26.260

Tarifni broj 168a

Za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti

10.020

Za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za rad neprofitnih stambenih organizacija

4.690

Tarifni broj 169.

(Brisan)

Tarifni broj 170.

Za rešenje kojim se odobrava upotreba objekta, i to:

1) za objekat kategorije A

1.880

2) za objekat kategorije B

9.390

3) za objekat kategorije V

18.780

4) za objekat kategorije G

18.780

Tarifni broj 171.

Za rešenje o odobrenju lokacije, izgradnje, puštanja u probni rad, puštanja u rad i trajni prestanak rada nuklearnog objekta

41.660

Tarifni broj 171a

Za potvrdu nadležnog organa o prijavi radova u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom, rešenjem o odobrenju za izvođenje radova, odnosno privremenom građevinskom dozvolom, i to:

1) za objekat kategorije A

940

2) za objekat kategorije B

4.690

3) za objekat kategorije V

5.630

4) za objekat kategorije G

5.630

Tarifni broj 171b

Za izdavanje informacije o lokaciji od strane nadležnog organa

2.810

Tarifni broj 171v

Za izdavanje lokacijskih uslova od strane nadležnog republičkog organa, i to:

1) za objekat kategorije A

1.880

2) za objekat kategorije B

2.810

3) za objekat kategorije V

3.750

4) za objekat kategorije G

3.750

XX. SPISI I RADNJE U OBLASTI OBRAZOVANJA

Tarifni broj 172.

Za rešenje po zahtevu za:

 

1) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova u oblasti obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda

16.650

2) utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje nastave na stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine

5.840

3) priznavanje strane školske javne isprave, za:

 

(1) osnovno obrazovanje

2.780

(2) srednje obrazovanje

5.540

4) priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka školovanja (akademsko priznavanje)

11.100

4a) priznavanje strane visokoškolske isprave radi zapošljavanja (profesionalno priznavanje)

3.650

5) odobrenje za izdavanje obrazaca evidencije i javnih isprava za osnovne i srednje škole

6.950

6) izdavanje odobrenja drugoj organizaciji radi sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, za svaki program, odnosno aktivnost obrazovanja odraslih

27.230

Tarifni broj 173.

Za dozvolu za rad visokoškolske ustanove

23.850

Za izmenu, odnosno dopunu dozvole za rad visokoškolske ustanove

15.920

Za uverenje, odnosno potvrdu o podacima iz registra koji vodi ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja

1.600

Tarifni broj 174.

Za duplikat javne isprave koju izdaje osnovna, odnosno srednja škola

840

Za novu javnu ispravu koju izdaje ustanova u oblasti visokog obrazovanja

840

Za duplikat dozvole za rad - licence

1.600

Za izvod iz registra koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema vaspitanja i obrazovanja, koji se odnosi na podatke o oduzimanju i suspenziji licence

700

Tarifni broj 174a

Za stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbeničkih kompleta i udžbenika:

1) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku

75.120

2) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku sa elektronskim dodatkom

75.120

3) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine

75.120

4) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine sa elektronskim dodatkom

75.120

5) prevod odobrenog udžbeničkog kompleta na jezik nacionalne manjine

25.040

6) udžbenički komplet sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

75.120

7) udžbenik na srpskom, odnosno stranom jeziku

50.090

8) udžbenik na jeziku nacionalne manjine

50.090

9) prevod odobrenog udžbenika na jezik nacionalne manjine

16.690

10) udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

50.090

Za stručno mišljenje o kvalitetu rukopisa priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava:

1) priručnik i nastavni materijal

13.250

2) dodatno nastavno sredstvo

13.250

3) nastavno pomagalo

13.250

4) didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo

9.910

Za ekspertsko mišljenje:

1) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku

75.120

2) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku sa elektronskim dodatkom

75.120

3) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine

75.120

4) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine sa elektronskim dodatkom

75.120

5) prevod odobrenog udžbeničkog kompleta na jezik nacionalne manjine

25.040

6) udžbenički komplet sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

75.120

7) udžbenik na srpskom, odnosno stranom jeziku

50.090

8) udžbenik na jeziku nacionalne manjine

50.090

9) prevod odobrenog udžbenika na jezik nacionalne manjine

16.690

10) udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

50.090

11) priručnik i nastavni materijal

13.250

Za stručno mišljenje za novo izdanje udžbenika:

1) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku

25.040

2) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku sa elektronskim dodatkom

25.040

3) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine

25.040

4) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine sa elektronskim dodatkom

25.040

5) udžbenički komplet sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

25.040

6) udžbenik na srpskom, odnosno stranom jeziku

16.690

7) udžbenik na jeziku nacionalne manjine

16.690

8) udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

16.690

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja primenjuje se na priručnik i nastavni materijal i dodatno nastavno sredstvo na srpskom, odnosno stranom jeziku, jeziku nacionalne manjine i priručnik i nastavni materijal i dodatno nastavno sredstvo sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

XXI. SPISI I RADNJE U VEZI SA NAUČNOISTRAŽIVAČKOM I INOVACIONOM DELATNOŠĆU

Tarifni broj 175.

Za spise i radnje u vezi sa naučnoistraživačkom i inovacionom delatnošću, i to za:

 

1) akt o ispunjenosti uslova za sticanje naučnih zvanja

2.780

2) akt o upisu u registar istraživača

780

3) akt o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa i upis u registar naučnoistraživačkih organizacija čiji osnivač nije Republika Srbija

13.890

4) rešenje o registraciji inovacione organizacije, odnosno o registrovanju privrednog društva za infrastrukturnu podršku inovacionoj delatnosti i upis u registar inovacione delatnosti

6.360

5) rešenje o upisu fizičkog lica u registar inovacione delatnosti

780

6) prijavu naučnoistraživačkog, odnosno inovacionog, odnosno drugog projekta koji se finansira iz sredstava budžeta

2.780

XXII. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZDRAVLJA

Tarifni broj 176.

Za rešenje koje se donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje sanitarni nadzor, i to za:

 

1) (brisana)

 

2) rešenje kojim se utvrđuje da li je objekat izgrađen, odnosno rekonstruisan u skladu sa sanitarnim uslovima utvrđenim u idejnom projektu na koji je data sanitarna saglasnost i daje sanitarna saglasnost za korišćenje objekta:

 

(1) do 100 m2

8.330

(2) preko 100 m2 do 400 m2

16.650

(3) preko 400 m2

33.310

Tarifni broj 177.

Za rešenja kojima se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja, i to:

 

1) da zdravstvene i druge organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja (super analiza) uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe

24.970

2) da zdravstvene organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme, za vršenje laboratorijskih ispitivanja (super analiza) vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti

24.970

3) da zdravstvene organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme, za vršenje laboratorijskih ispitivanja (analiza) vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti

19.440

4) da zdravstvene i druge organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja (analiza) uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe

19.440

Tarifni broj 178.

Za rešenje u primeni propisa kojima se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju, kojim se određuju:

 

1) zdravstvene ustanove (referens laboratorije) koje mogu vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i proveravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrđivanja dijagnoze

19.440

2) pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove da vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

19.440

Za izdavanje odgovarajućeg dokaza o deratizaciji, odnosno izdavanje dokaza o oslobođenju od deratizacije

4.180

Tarifni broj 179.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za uvođenje metoda i postupaka tradicionalne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi

3.520

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole zdravstvenim radnicima za obavljanje metoda i postupaka tradicionalne medicine

3.520

Tarifni broj 180.

Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti kojom se odobrava uvoz, odnosno izvoz lekova, medicinskih sredstava, supstanci (aktivnih farmaceutskih supstanci), kombinacije supstanci za proizvodnju lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

11.930

Za potvrdu da se lekovi ne proizvode u Republici Srbiji

4.180

Za potvrdu da se pojedine bolesti ne mogu lečiti u zemlji

1.950

Za potvrdu za uvoz specifične opreme, uređaja i instrumenata za zdravstvo, kao i rezervne delove i potrošni materijal radi opremanja preduzeća u skladu sa programom razvoja zdravstva u Republici Srbiji

1.950

Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme

2.230

Za saglasnost kojom se odobrava uvoz i izvoz ljudske krvi, krvnih globulina, serumskih globulina, hemoglobina, modifikovanih imunoloških proizvoda, vakcina, žlezda i ostalih organa, ekstrakata žlezda i ostalih organa, odnosno kultura mikroorganizama (osim kvasca)

11.130

NAPOMENA:

 

Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

 

Tarifni broj 181.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole u skladu sa zakonom kojim se uređuju supstance koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, i to:

 

1) za obavljanje delatnosti proizvodnje, odnosno prometa prekursora prve, druge ili treće kategorije

31.830

2) za uvoz, odnosno izvoz, odnosno tranzit prekursora prve, druge i treće kategorije, kao i supstanci van spiska (API) koje se mogu zloupotrebiti u oblasti opojnih droga

11.930

3) za upotrebu prekursora prve, druge i treće kategorije

12.720

Tarifni broj 182.

Za rešenje po zahtevu za vršenje laboratorijskih ispitivanja lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

47.740

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno za proizvodnju medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

79.550

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet na veliko lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

39.780

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet medicinskih sredstava na malo u specijalizovanim prodavnicama

27.050

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za izradu galenskih lekova

31.830

NAPOMENA:

Za svako sledeće rešenje iz ovog tarifnog broja koje se izdaje podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 183.

Za uverenje (sertifikat) o primeni smernica Dobre proizvođačke prakse u proizvodnji lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno za uverenje (sertifikat) o primeni smernica Dobre laboratorijske prakse

31.830

Tarifni broj 184.

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za proizvodnju opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance)

39.780

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za uvoz, odnosno izvoz opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance)

12.720

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za gajenje maka koji je namenjen za proizvodnju opojnih droga

15.920

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za promet na veliko opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance)

19.080

Tarifni broj 185.

Za rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite u područjima na kojima se nalaze izvorišta vodosnabdevanja

19.440

Tarifni broj 185a

Za rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti, i to za:

1) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj ustanovi - dom zdravlja, zavod, opšta bolnica, specijalna bolnica, klinika, institut, kliničko-bolnički centar, po objektu

46.950

2) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj ustanovi - apoteci, po objektu

35.480

3) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u privatnoj praksi, po objektu

23.350

4) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u organizacionim jedinicama fakulteta zdravstvene struke

33.380

5) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u ustanovama socijalne zaštite, zavodima za izvršavanje zavodskih sankcija i drugim pravnim licima za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i određene poslove iz zdravstvene delatnosti

20.870

6) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje poslova preventivne zdravstvene delatnosti u ordinaciji medicine rada za potrebe zaposlenih kod određenog poslodavca

23.350

7) utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje prekida trudnoće u ginekološkoj ordinaciji u privatnoj praksi

23.350

8) utvrđivanje ispunjenosti uslova za vršenje zdravstvenih pregleda i izdavanje lekarskih uverenja o telesnoj i duševnoj sposobnosti lica za upravljanje vozilom na motorni pogon, za držanje i nošenje oružja, za članove posade brodova drugih plovila i pomorce

23.350

9) prethodne i periodične lekarske preglede radnika

13.570

10) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za vršenje obuke i prve pomoći i organizovanje i sprovođenje ispita

27.530

Za donošenje odluke da se, u promet pusti lek u pakovanju koje nije obeleženo u skladu sa dozvolom u Republici Srbiji za taj lek

1.360

Za dokaz (mišljenje) da su se stekli uslovi za podnošenje zahteva za uvoz neregistrovanog leka

1.850

Tarifni broj 185b

 

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti BMPO i to, za Centre za BMPO i za Banku reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona

32.600

Tarifni broj 185v

 

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti pripreme krvi i komponenata krvi

32.600

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti kliničke transfuzije (bolničke banke krvi)

32.600

Tarifni broj 185g

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pošiljka hrane i predmeta opšte upotrebe, u pogledu bezbednosti odnosno zdravstvene ispravnosti odgovara uslovima koji su za takvu hranu, odnosno predmet opšte upotrebe propisani u Republici Srbiji

6.310

XXIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Tarifni broj 186.

Za zahtev za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja

2.090

Za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

2.090

Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja:

 

1) do 100 m2

42.090

2) preko 100 m2 do 1.000 m2

82.070

3) preko 1.000 m2

134.680

Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja:

 

1) do 100 m2

36.330

2) preko 100 m2 do 1.000 m2

70.880

3) preko 1.000 m2

116.320

Za ažuriranje studije o proceni uticaja, i to:

 

1) za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

2.090

2) za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja:

 

(1) do 100 m2

10.540

(2) preko 100 m2 do 1.000 m2

21.030

(3) preko 1.000 m2

42.090

Tarifni broj 187.

(Brisan)

Tarifni broj 188.

Za zahtev za izdavanje saglasnosti za korišćenje prirodnih resursa i dobara

63.620

Za zahtev za izdavanje saglasnosti na projekat rekultivacije, odnosno sanacije

8.420

Tarifni broj 189.

Za dozvolu za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

3.420

Za dozvolu za uvoz ili izvoz zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

3.420

Za dozvolu za sakupljanje strogo zaštićenih vrsta u naučnoistraživačke, obrazovne svrhe, svrhe upravljanja populacijama, ponovnog naseljavanja, ponovnog unošenja i uzgoja u in situ i ex situ uslovima

3.420

Za rešenje za sprečavanje ozbiljnih šteta na usevima, stoci, šumama, ribnjacima i vodi

3.420

Za dozvolu za sakupljanje matičnih jedinki strogo zaštićenih vrsta u cilju razmnožavanja i gajenja

3.420

Za dozvolu za upotrebu sredstava za hvatanje i ubijanje divljih vrsta životinja u naučnoistraživačke svrhe

3.420

Za dozvolu za reintrodukciju divljih vrsta u prirodu

3.420

Tarifni broj 189a

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za ribočuvara

3.240

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za ribara

1.290

Za zahtev za izdavanje licence za ribočuvara

1.290

Tarifni broj 190.

Za zahtev za dobijanje ekološkog znaka

20.830

Za zahtev za registraciju u sistem EMAS

105.210

Tarifni broj 191.

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, nivoa zagađujućih materija u vazduhu, buke)

12.630

Za zahtev za reviziju rešenja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu)

3.680

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za ispitivanje nivoa zračenja nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini

65.100

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini

104.130

Tarifni broj 192.

Za zahtev za izdavanje integrisane dozvole

157.840

Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije zahteva za izdavanje integrisane dozvole

4.220

Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije nacrta integrisane dozvole

4.220

Tarifni broj 193.

Za zahtev za reviziju dozvole na zahtev operatera

63.140

Za zahtev za reviziju uslova u dozvoli

42.090

Tarifni broj 194.

Za zahtev za produženje važnosti integrisane dozvole na zahtev operatera

63.140

Za zahtev za prestanak važenja integrisane dozvole na zahtev operatera

42.090

Tarifni broj 195.

(Brisan)

Tarifni broj 196.

Za Obaveštenje o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso postrojenja, odnosno kompleksa

3.240

Za dobijanje saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti

78.110

Za dobijanje saglasnosti na Plan zaštite od udesa

45.560

Za ažuriranje Izveštaja o bezbednosti

39.030

Za ažuriranje Plana zaštite od udesa

19.530

Tarifni broj 197.

Za dozvolu za uvoz neopasnog otpada radi tretmana

32.530

Za dozvolu za izvoz neopasnog otpada

195.250

Za dozvolu za pojedine vrste opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine

78.110

Za dozvolu za izvoz opasnog otpada

62.930

Za dozvolu za tranzit opasnog otpada

62.930

Za potvrdu prijave prekograničnog kretanja otpada sa liste neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola

5.980

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za ispitivanje otpada

9.210

Za izdavanje dozvole za sakupljanje otpada

19.530

Za izdavanje dozvole za transport otpada

19.530

Za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport otpada

32.530

Za izdavanje dozvole za skladištenje otpada

65.100

Za izdavanje dozvole za tretman otpada

65.100

Za izdavanje dozvole za odlaganje otpada

65.100

Za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom

104.130

Za potvrdu za izuzimanje od obaveza pribavljanja dozvole

2.870

Za izdavanje dozvole za sopstveno upravljanje ambalažnim otpadom

78.110

Za izdavanje dozvole za operatera upravljanja ambalažnim otpadom

52.080

Za rešenje o izmenama i dopunama u dozvolama za upravljanje otpadom

6.510

Tar. br. 198. i 199.

(Brisani)

Tarifni broj 200.

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje vrši sistematsko ispitivanje sadržaja radionuklida u životnoj sredini, odnosno koje vrši propisana merenja radi najave vanrednog događaja

23.850

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica, odnosno preduzetnika koji može da proizvodi, odnosno vrši promet, odnosno koristi izvore jonizujućih zračenja

7.940

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava propisane uslove za vršenje merenja, radi procene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijentima i stanovništvom

23.850

Za rešenja po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava uslove za obavljanje dekontaminacije

23.850

Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja preko državne granice

4.800

Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja na teritoriji Republike Srbije

4.800

Za rešenje za korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa

26.030

Tarifni broj 201.

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz i stavljanje u promet supstanci koje oštećuju ozonski omotač

6.050

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz i stavljanje u promet fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte

1.290

Za mišljenje za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na supstance koje oštećuju ozonski omotač

1.290

Tarifni broj 202.

(Brisan)

Tarifni broj 203.

Za dozvolu za uvoz, unos, iznos i izvoz zaštićenih vrsta divlje flore i faune u komercijalne svrhe (po vrsti)

7.830

Za dozvolu za uvoz, unos, iznos i izvoz zaštićenih vrsta divlje flore i faune u nekomercijalne svrhe

3.640

Za dozvolu za uvoz živih primeraka alohtonih vrsta divlje flore i faune koje nisu zaštićene

3.640

Za dozvolu za držanje zaštićenih vrsta divljih životinja (zoološki vrt)

13.020

Za dozvolu za držanje zaštićenih vrsta divljih životinja (za sopstvene potrebe)

3.640

Za dozvolu za uzgoj zaštićenih vrsta divlje flore i faune

3.640

Za dozvolu za rad prihvatilišta za divlje životinje

3.640

Za potvrdu za trgovinu koju nadležni organ izdaje vlasniku primerka

1.290

Za primerak koji nadležni organ izdaje vlasniku primerka

110

Tarifni broj 204.

Za zahtev za izdavanje odobrenja za uvoz naftnih derivata

13.890

XXIV. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA, RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Tarifni broj 205.

Za rešenje (radnu dozvolu) za zapošljavanje stranih državljana u Republici Srbiji

13.890

Tarifni broj 205a

Za rešenje koje se donosi po zahtevu za izdavanje dozvole za rad agenciji za zapošljavanje, i to:

1) za izdavanje dozvole za rad pre početka obavljanja delatnosti zapošljavanja, otvaranja poslovne jedinice i u drugim slučajevima kada se utvrđuje ispunjenost svih uslova za rad propisanih zakonom

31.300

2) za produženje dozvole za rad i promenu sedišta

15.650

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja

Tarifni broj 206.

Za rešenje po zahtevu stranke za utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostorija u pogledu tehničke opremljenosti, bezbednosti i zdravlja na radu i drugih propisanih uslova, i to površine:

 

1) do 50 m2

420

2) preko 50 m2 do 100 m2

840

3) preko 100 m2

1.670

Tarifni broj 206a

Za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i to:

1) za delatnost proizvodnje, prometa, distribucije, prerade, odlaganja i uskladištenja: opasnih, štetnih i otpadnih materija; nuklearne energije; nafte i naftnih derivata; otrova; lekova, opojnih droga i pomoćnih lekovitih sredstava; sredstava i opreme u medicini koji emituju jonizujuća zračenja; hemikalija; lepaka; rastvarača; boja; sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i sirove kože, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

9.390

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

12.520

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

15.650

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

21.910

(5) za objekat preko 100 m2

28.170

2) za delatnost proizvodnje i flaširanja vode za piće, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

8.350

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

11.480

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

14.610

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

20.870

(5) za objekat preko 100 m2

27.130

3) za delatnost industrijske proizvodnje životnih namirnica, prometa svežeg mesa i pružanja usluga ishrane u ugostiteljskom objektu, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

7.300

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

10.430

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

13.570

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

19.830

(5) za objekat preko 100 m2

26.080

4) za obavljanje zdravstvene delatnosti u stacioniranim i drugim oblicima zdravstvene delatnosti, kao i usluge socijalne zaštite, i to: domski smeštaj za odrasle i starije, domski smeštaj za decu i mlade, dnevni boravak, mala domska zajednica, prihvatilište, svratište i stanovanje uz podršku, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

6.260

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

9.390

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

12.520

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

18.780

(5) za objekat preko 100 m2

25.040

 

 

NAPOMENA:

Ako poslodavac u obavljanju delatnosti koristi i radni prostor na otvorenom, takse iz ovog tarifnog broja uvećavaju se za

3.130

Tarifni broj 207.

Za uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

960

Za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

780

Tarifni broj 207a

Za polaganje stručnog ispita, i to:

1) za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

12.520

2) za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica, za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja) mikroklime i osvetljenosti

15.650

 

 

NAPOMENA:

Za ponovno polaganje stručnog ispita plaća se taksa propisana ovim tarifnim brojem.

Za ponovno polaganje posebnog dela stručnog ispita plaća se taksa u iznosu od 70% odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Za ponovno polaganje samo usmenog dela posebnog stručnog ispita plaća se taksa u iznosu od 50% odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 207b

Za pripremu i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, i to:

1) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

26.080

2) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta, ako je lice položilo stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

13.570

3) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, ako je lice položilo stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta

13.570

4) za ponovno polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

5.220

Tarifni broj 207v

Za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova, odnosno izdavanja ili obnavljanja licence, za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i to:

1) za licencu pravnom licu, odnosno preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

52.170

2) za licencu pravnom licu za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

208.670

3) za licencu za obavljanje poslova odgovornog lica za preglede i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

31.300

Tarifni broj 208.

Za zahtev za davanje saglasnosti na ugovor o penzijskom planu

4.780

Tarifni broj 209.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika, odnosno drugih pružalaca usluga socijalne zaštite, kao i za utvrđivanje ispunjenosti uslova za pružanje usluga dnevnog boravka, pomoći u kući, svratišta, ličnog pratioca deteta, stanovanja uz podršku i personalne asistencije

20.740

XXV. SPISI I RADNJE U OBLASTI ODBRANE ZEMLJE

Tarifni broj 210.

Za duplikat dokumenta Vojne akademije

4.780

Za uverenje o položenim ispitima, i to:

 

1) prvi put

1.110

2) drugi i svaki naredni put

2.390

Za uverenje o položenom stručnom ispitu, odnosno specijalističkom, odnosno magistarskom, odnosno doktorskom radu

1.270

Za potvrdu, odnosno uverenje koje izdaje Vojna akademija, osim uverenja iz stava 2. ovog tarifnog broja

780

Tarifni broj 211.

Za odobrenje snimanja iz vazdušnog prostora i namenskog korišćenja i publikovanja snimljenog materijala, za potrebe:

 

1) premera zemljišta, istraživanja i prostornog uređenja

7.940

2) direktnog prenosa aktuelnih događaja

4.780

3) snimanja za koje tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja nije drukčije propisano

3.960

4) pregleda aerofoto snimaka

 

(1) do 100 km2

1.600

(2) preko 100 km2, plaća se taksa iz podtačke (1) ove tačke uvećana za svaki dalji započeti km2 po

10

5) pregleda video zapisa

 

(1) do 30 minuta

1.440

(2) preko 30 minuta, plaća se taksa iz podtačke (1) ove tačke uvećana za svaki dalji minut po

10

Tarifni broj 212.

Za zahtev investitora za izgradnju objekata u oblasti saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

780

Za obaveštenje, odnosno saglasnost na projektnu dokumentaciju za izgradnju objekata saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.960

Za izdavanje uslova, odnosno zahteva koje investitor treba da ispuni, odnosno da uskladi projektnu dokumentaciju za izgradnju objekata iz oblasti saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata sa potrebama odbrane zemlje, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.960

Tarifni broj 213.

Za zahtev nosioca izrade planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

780

Za obaveštenje, odnosno saglasnost na izradu planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.960

Za izdavanje uslova, odnosno zahteva koje nosilac izrade planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova treba da prilagodi potrebama odbrane zemlje, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.960

Tarifni broj 214.

Za rešenja koja se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet naoružanja i vojne opreme, i to za:

 

1) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme

238.600

2) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet naoružanja i vojne opreme u Republici Srbiji

6.360

XXVI. SPISI I RADNJE U VEZI SA KORIŠĆENJEM PODATAKA IZ EVIDENCIJE REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Tarifni broj 215.

Za korišćenje podataka iz evidencije koju Republička direkcija za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija) vodi u skladu sa zakonom, za:

 

1) korišćenje podataka iz evidencije za svaku nepokretnost

1.950

2) podnošenje predloga koji se odnosi na pokretanje postupka, za:

 

(1) pribavljanje nepokretnosti

5.840

(2) otuđenje nepokretnosti

9.720

(3) davanje nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup

3.050

(4) otkaz ugovora o davanju nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup

3.050

(5) stavljanje hipoteke na nepokretnosti

9.720

(6) razmenu nepokretnosti

9.720

(7) pribavljanje i otuđenje pokretnih stvari

3.870

(8) pripremu i zaključenje ugovora koje po zakonu, u ime Republike Srbije, zaključuje direktor Direkcije, odnosno ovlašćeno lice, najkasnije do zaključenja ugovora

11.670

3) pripremu i zaključenje sporazuma sa pravnim licem o utvrđivanju udela državne svojine u sredstvima koja koristi to pravno lice, za:

 

(1) obveznika veliko preduzeće

116.630

(2) obveznika srednje preduzeće

77.740

(3) obveznika malo preduzeće

38.880

XXVII. SPISI I RADNJE U OBLASTI PREMERA I KATASTRA NEPOKRETNOSTI

Tarifni broj 215a

Za aktivnu geodetsku referentnu osnovu - AGROS, i to:

1) za AGROS RTK (centimetarska tečnost):

(1) za dan Flate Rate (paušal)

1.200

(2) za mesec Flate Rate (paušal)

19.700

(3) za tri meseca Flate Rate (paušal)

43.770

(4) za šest meseci Flate Rate (paušal)

76.590

(5) za 12 meseci Flate Rate (paušal)

108.340

2) za 12 meseci AGROS DGPS (sub-metarska tečnost) - Flate Rate (paušal)

26.260

3) za sat AGROS RTK - naknadna obrada interval ispod 30 sec

1.130

4) za sat AGROS RTK - Servis za poljoprivredne i građevinske mašine:

(1) za mesec Flate Rate (paušal)

16.150

(2) za 12 meseci Flate Rate (paušal)

35.510

5) za sat AGROS DGPS - naknadna obrada interval od 30 sec. i veći

680

6) za sat AGROS RTK - generisanje i dostavljanje RINEX fajlova

1.490

7) za sat AGROS DGPS - generisanje i dostavljanje RINEX fajlova

870

8) za sat AGROS RTK - generisanje i dostavljanje arhivskih RINEX fajlova

1.710

9) za sat AGROS DGPS - generisanje i dostavljanje arhivskih RINEX fajlova

1.000

10) za AGROS automatsku naknadnu obradu:

(1) za sat GPS RINEX 30 sec, pet permanentnih stanica, precizne efemeride

680

(2) za sat GPS RINEX različit od 30 sec, dodatno

50

(3) za sat više od 5 permanentnih stanica, dodatno

50

(4) za sat brze ili ultrabrze efemeride, dodatno

50

11) za obradu podataka na zahtev korisnika:

(1) za jedan generisani sat za obradu

1.490

(2) za jedan sat utrošen za obradu

130

12) za kompletan izveštaj o korišćenju AGROS mreže po zahtevu korisnika, na mesečnom nivou

3.260

Za izdavanje podataka o tačkama geodetske osnove, i to:

1) za tačku Prostorne referentne mreže Republike Srbije

1.620

2) za tačku Prostorne lokalne referentne mreže

1.620

3) za tačku Državne trigonometrijske mreže

1.070

4) za tačku Gradske trigonometrijske mreže

1.070

5) za poligonometrijske, poligonske, linijske i mreže orijentacionih (vezanih) tačaka:

(1) za tačku koordinata x, y

410

(2) za tačku nadmorske visine

130

(3) za tačku opisa položaja

100

6) za tačku Državne nivelmanske mreže

920

7) za tačku Gradske nivelmanske mreže

920

8) za tačku Osnovne gravimetrijske mreže

4.850

Za obradu podataka, i to:

1) za tačku transformacije koordinata etrf 2.000-gk za tačke geodetskih mreža (7p+grid)

100

2) za tačku transformacije koordinata etrf 2.000-gk za granične (detaljne) tačke (7p+grid)

10

3) za tačku računanja undulacije geoida za tačke geodetskih mreža (sqm 2.011)

80

4) za tačku računanja undulacije geoida za granične (detaljne) tačke (sqm 2.011)

10

5) za 12 meseci korišćenja softvera za transformaciju koordinata etrf 2.000-gk i računanje undulacije geoida iz geoidnog modela (sqm 2.011)

16.150

Za obnovu tačaka geodetske osnove, i to:

1) za tačku astronomsko-geodetske, trigonometrijske i referentne mreže

60.190

2) za tačku gravimetrijske mreže

27.050

3) za tačku - poligonometrijsku, orijentacionu (veznu) i poligonsku

35.410

4) za reper nivelmana visoke tačnosti i preciznog nivelmana

42.140

5) za reper gradske nivelmanske mreže i generalnog nivelmana

22.560

NAPOMENA:

Takse propisane u stavu 1. ovog tarifnog broja odnose se na jedan GPS prijemnik po jednom korisničkom nalogu.

Za svaki naredni GPS prijemnik, kada se koristi aktivna geodetska referentna osnova iz stava 1. tačka 1) podtačka (5) i tačka 2) ovog tarifnog broja, po jednom korisničkom nalogu, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 10% od propisane takse.

Za jedanaesti i za svaki naredni GPS prijemnik, po jednom korisničkom nalogu, plaća se taksa koja je propisana za deseti GPS prijemnik.

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u podatke o vrsti i broju tačke geodetske osnove, odnosno o približnom položaju tačke geodetske osnove.

Koordinate za traženu tačku geodetske osnove iz stava 2. ovog tarifnog broja izdaju se u svim datumima u kojima je tačka sračunata.

Tarifni broj 215b

Za izdavanje podataka premera, i to za:

1) koordinate graničnih tačaka (x, y), odnosno izvod iz zapisnika geodetskog merenja, po graničnoj tački

70

2) kopiju skice ili fotoskice, za sve razmere premera, po katastarskoj parceli

460

3) fotokopiju indikacione skice formata A3

380

4) kopiju skice geodetske osnove (poligonska, nivelmanska, mreža orijentacionih tačaka) u analognom ili rasterskom obliku formata B1

1.230

5) zbirni pregled površina i katastarskog prihoda po kulturama i klasama i neplodnim površinama, za jednu katastarsku opštinu

550

6) podatak o katastarskoj kulturi i klasi za najbližu parcelu iste katastarske kulture, za jednu katastarsku parcelu

610

Za izdavanje podataka katastra nepokretnosti, i to:

1) katastarski plan u analognom obliku, po dm2

660

2) katastarski plan u rasterskom (georeferenciranom) obliku, po dm2

640

3) katastarski plan u vektorskom obliku, po dm2

1.320

4) alfanumeričke podatke iz baze podataka katastra nepokretnosti na digitalnom mediju, prema specifičnom zahtevu, po nepokretnosti

10

Za izdavanje isprava, i to:

1) za list nepokretnosti:

(1) do 50 strana formata A4

930

(2) za svaku sledeću stranu formata A4

70

2) za kopiju plana katastarske parcele:

(1) za jednu katastarsku parcelu

760

(2) za svaku sledeću susednu katastarsku parcelu

320

3) za uverenje o podacima poslednjeg stanja u katastru nepokretnosti

660

4) za uverenje o promenama na nepokretnosti:

(1) za prvobitno stanje

660

(2) za svaku promenu

220

5) za uverenje o identifikaciji katastarske parcele u odnosu na prethodni premer:

(1) za jednu katastarsku parcelu

650

(2) za svaku sledeću katastarsku parcelu

270

6) za uverenje o udaljenosti objekta u kojem se priređuju igre na sreću od zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola)

2.140

7) za uverenje o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije

350

8) za izveštaj o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, za više lica u okviru jednog zahteva:

(1) do deset lica

350

(2) za svako sledeće lice

30

Za geodetske radove na terenu, i to:

1) za promenu na zemljištu nastalu realizacijom projekta parcelacije/preparcelacije za potrebe formiranja nove katastarske parcele, po parceli novog stanja

10.950

2) za promenu na zemljištu nastalu realizacijom projekta parcelacije/preparcelacije za potrebe eksproprijacije:

(1) do 100 prelomnih tačaka eksproprijacione linije i presečnih tačaka sa granicom katastarske parcele, po tački

320

(2) za svaku sledeću prelomnu tačku eksproprijacione linije i presečnu tačku sa granicom katastarske parcele

220

3) za promenu na zemljištu nastalu deobom parcele (uslovna deoba i deoba prema faktičkom stanju):

(1) za dve parcele novog stanja

13.120

(2) za svaku sledeću parcelu novog stanja

4.370

4) za promenu nastalu izgradnjom ili dogradnjom objekta:

(1) za objekat površine do 150 m2 u osnovi

11.490

(2) za objekat površine preko 150 do 500 m2 u osnovi

13.120

(3) za objekat površine preko 500 m2 u osnovi

16.410

5) za merenje posebnog dela objekta (etažiranje), po m2

70

6) za promenu na terenu nastalu uklanjanjem objekta ili dela objekta, po objektu/delu objekta

2.200

7) za utvrđivanje katastarske kulture i klase zemljišta:

(1) za parcelu do 1 ha

10.950

(2) za parcelu od 1 ha do 3 ha

17.510

(3) za parcelu od 3 ha do 8 ha

32.830

(4) za parcelu od 8 ha do 15 ha

52.520

(5) za parcelu preko 15 ha, za svaki sledeći hektar

1.090

8) za premeravanje katastarske parcele u postupku utvrđivanja katastarske kulture i klase, po delu parcele novog stanja

3.830

9) za obnovu granice katastarske parcele površine:

(1) do 30 ari

10.610

(2) veće od 30 ari, za svaki sledeći ar

110

10) za obnovu granice katastarske parcele puteva, pruga, kanala ili drugih uskih parcela:

(1) za parcelu dužine do 100 m

10.610

(2) za svaki metar preko 100 m

70

11) za identifikaciju parcele sa uviđajem na terenu, po parceli

3.070

Za provođenje promena u bazi podataka katastra nepokretnosti, i to:

1) za promenu na zemljištu nastalu deobom parcele:

(1) za dve parcele novog stanja

4.180

(2) za svaku sledeću parcelu novog stanja

1.570

2) za promenu na zemljištu nastalu spajanjem parcela:

(1) za dve parcele starog stanja

2.080

(2) za svaku sledeću parcelu starog stanja

840

3) za promenu nastalu:

(1) izgradnjom objekta, sa upisom imaoca prava na objektu

5.740

(2) dogradnjom objekta, sa upisom imaoca prava na dograđenom delu objekta

5.740

(3) dogradnjom objekta, sa upisom prava na dograđenom delu u korist dosadašnjeg imaoca prava na objektu

2.610

4) za promenu nastalu izgradnjom garaže površine do 30 m2 trafostanice voltaže 10/04 ili 20/04 ili pomoćnog objekta površine do 50 m2, sa upisom imaoca prava

2.610

5) za upis posebnog dela objekta, sa upisom imaoca prava:

(1) za jedan poseban deo objekta

4.690

(2) za svaki sledeći poseban deo objekta, u istom postupku

1.570

6) za upis objekta ili posebnog dela objekta, sa upisom susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i sa upisom prava u korist osoba sa invaliditetom

310

7) za upis garažnog mesta, sa upisom imaoca prava

2.080

8) za upis novoformiranog posebnog dela objekta nastalog deobom ili spajanjem posebnih delova objekta

2.080

9) za promenu nastalu:

(1) uklanjanjem objekta

840

(2) uklanjanjem dela objekta

2.080

(3) deobom objekta

2.610

10) za promenu načina korišćenja zemljišta, po parceli

2.080

11) za promenu načina korišćenja zemljišta utvrđenu premeravanjem, po delu parcele

5.460

12) za promenu imaoca prava na nepokretnosti:

(1) na osnovu jedne isprave

5.220

(2) za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava

1.570

13) za promenu imaoca prava na nepokretnosti - upis susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i upis prava u korist osoba sa invaliditetom, po zahtevu

310

14) za promenu vrste prava ili oblika svojine na nepokretnosti, po zahtevu

3.130

15) za upis prava svojine već upisanog držaoca, po zahtevu

2.610

16) za upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje u iznosu:

(1) do 6.000.000,00 dinara

21.890

(2) od 6.000.000,00 do 30.000.000,00 dinara

54.720

(3) od 30.000.000,00 do 60.000.000,00 dinara

109.430

(4) preko 60.000.000,00 dinara

164.140

17) upis stvarnih i ličnih službenosti

2.300

18) za upis ugovornog prava preče kupovine, prava otkupa i prava prekupa ili prava zakupa, po ispravi

3.610

19) za upis zabeležbe:

(1) postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju, po ispravi

3.130

(2) koje se odnose na ličnost, po ispravi

760

(3) koje se odnose na nepokretnosti, po ispravi

3.610

20) za brisanje upisa:

(1) hipoteke, po ispravi

3.610

(2) stvarnih i ličnih službenosti, po ispravi

710

(3) ugovornog prava preče kupovine, prava otkupa i prava prekupa i prava zakupa, po ispravi

890

(4) zabeležbe, po ispravi

890

21) za promenu podataka o upisanom imaocu prava (za fizička lica: ime i prezime, prebivalište i adresa; za pravna lica: naziv i sedište), po zahtevu

550

22) za promenu podataka o upisanoj hipoteci (poverilac, dužnik, nepokretnost, rok otplate, kamatna stopa, grejs period, valuta), po hipoteci

2.850

23) za promenu podataka o upisanom objektu, odnosno posebnom delu objekta (namena, površina, struktura), po objektu/posebnom delu objekta

860

 

NAPOMENA:

Ako se u istom postupku vrši spajanje i deoba parcela, plaća se taksa iz stava 5. tačka 1) ovog tarifnog broja.

U iznos takse iz stava 5. tač. 3), 4) i 9) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi promene načina korišćenja zemljišta.

U iznos takse iz stava 5. tač. 1)-9), 12), 13), 14) i 15) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualnog upisa, odnosno brisanja zabeležbi po službenoj dužnosti.

Taksa iz stava 5. tačka 12) podtačka (1) ovog tarifnog broja ne plaća se za:

1) upis po osnovu isprave o vraćanju nepokretnosti u skladu sa zakonom, koja je oduzeta po ranijim propisima;

2) upis po osnovu rešenja o nasleđivanju.

Taksa iz stava 5. tačka 14) ovog tarifnog broja ne plaća se po osnovu pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine ako je obveznik u skladu sa zakonom stekao pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade.

U iznos takse iz stava 5. tačka 15) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualne promene pravnog statusa objekta.

Ako je vrednost potraživanja iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja izražena u stranoj valuti, preračunavanje u dinarski iznos vrši se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva.

Ako se radi obezbeđenja jednog potraživanja hipoteka upisuje na više nepokretnosti, bez obzira da li pripadaju istom ili različitim vlasnicima, plaća se taksa za jednu (zajedničku) hipoteku iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja.

 

Ako se hipoteka upisuje radi obezbeđenja potraživanja koja su nastala iz više pravnih poslova - ugovora, a koja su kumulativno povezana tako da hipoteka ne može prestati ako se namiri samo jedno od tih potraživanja, već sva potraživanja moraju biti namirena u potpunosti, plaća se taksa za jednu (zajedničku) hipoteku iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja.

 

Ako se hipotekom obezbeđuje više samostalnih, nezavisnih potraživanja, plaća se taksa za više hipoteka.

U iznos takse iz stava 5. tačka 19) podtačka (3) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualnog brisanja prethodno upisane zabeležbe koja se odnosi na pravni status objekta.

Za upis državine u katastar nepokretnosti plaćaju se takse iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis prava.

Za upis predbeležbe plaćaju se takse iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis odgovarajućeg stvarnog prava na nepokretnosti, u kom slučaju su u iznos takse uračunati i troškovi upisa opravdanja ili brisanja predbeležbe.

Taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja ne plaća se u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

Takse iz st. 2, 3. i 5. ovog tarifnog broja primenjivaće se i u katastarskim opštinama u kojima je još uvek na snazi katastar zemljišta.

Ako se radnja vrši u postupku veštačenja, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Tarifni broj 215v

Za izdavanje uverenja i izveštaja, iz adresnog registra, i to:

1) za uverenje o kućnom broju, po objektu

660

2) za uverenje o promenama naziva ulice, odnosno trga, po ulici/trgu

660

3) za spisak ulica, odnosno trgova, do deset ulica/trgova

50

4) za spisak ulica, odnosno trgova sa kućnim brojevima, do deset kućnih brojeva

30

5) za georeferencirani pregled naziva ulica, odnosno trgova i kućnih brojeva u digitalnom obliku, do deset kućnih brojeva

30

6) za georeferencirani pregled naziva ulica, odnosno trgova u digitalnom obliku, do deset ulica/trgova

50

Za provođenje promena u bazi podataka adresnog registra, i to za utvrđivanje kućnog broja

2.810

 

 

NAPOMENA:

U iznos takse iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi koji se odnose na podatke o eventualnim promenama naziva ulice, odnosno trga i kućnog broja.

Ako obveznik takse jednim zahtevom traži više podataka iz stava 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog tarifnog broja, ukupno utvrđeni iznos takse umanjuje se za:

1) 15% - od 5.000 do 50.000 kućnih brojeva;

2) 30% - preko 500.000 kućnih brojeva;

3) 15% - od 500 do 1.000 ulica;

4) 30% - preko 1.000 do 10.000 ulica.

Tarifni broj 215g

Za izdavanje podataka registra prostornih jedinica, za granice prostornih jedinica u digitalnom obliku, i to:

1) za Republiku, po poligonu

3.500

2) za autonomnu pokrajinu, po poligonu

1.400

3) za upravni okrug, po poligonu

1.040

4) za katastarski srez, po poligonu

700

5) za grad, po poligonu

700

6) za opštinu, po poligonu

410

7) za naseljeno mesto, po poligonu

40

8) za katastarsku opštinu, po poligonu

40

9) za mesnu zajednicu, po poligonu

30

10) za statistički krug, po poligonu

20

11) za popisni krug, po poligonu

10

12) za granice svih opština, gradova, upravnih okruga i autonomnih pokrajina u Republici

57.460

13) za granice svih prostornih jedinica u Republici

358.610

14) za granice svih prostornih jedinica u autonomnoj pokrajini

144.500

15) za granice svih prostornih jedinica u upravnom okrugu

107.600

16) za granice svih prostornih jedinica u opštini

43.030

17) za granice upravnih okruga, po temi

10.750

18) za granice katastarskih srezova, po temi

27.970

19) za granice gradova, po temi

9.680

20) za granice opština, po temi

39.820

21) za granice naseljenih mesta, po temi

71.550

22) za granice katastarskih opština, po temi

87.170

23) za granice mesnih zajednica, po temi

59.180

24) za granice statističkih krugova, po temi

129.110

25) za granice popisnih krugova, po temi

193.670

Tarifni broj 215d

Za izdavanje podataka premera vodova, i to za:

1) koordinate graničnih tačaka (x, y), odnosno izvod iz zapisnika geodetskog merenja, po graničnoj tački

70

2) za kopiju skice merenja pojedinog voda, po metru (m)

10

Za izdavanje podataka katastra vodova, i to:

1) katastarski plan vodova u analognom obliku, po dm2

760

2) katastarski plan vodova u rasterskom (georeferenciranom) obliku, po dm2

740

3) katastarski plan vodova u vektorskom obliku, po dm2

1.320

Za izdavanje isprava, i to za:

1) list vodova - za jedan vod

890

2) list vodova - za imaoca prava na vodu:

(1) za jedan vod

890

(2) za svaki sledeći vod

340

3) kopiju katastarskog plana vodova, po dm2

760

4) uverenje o podacima poslednjeg stanja u katastru vodova

660

Za geodetske radove na terenu, i to za:

1) geodetsko merenje voda:

(1) za vod dužine do 50 m

8.750

(2) za svaki metar voda preko 50 m dužine

90

2) geodetsko merenje priključka na vod:

(1) za priključak dužine do 50 m

5.690

(2) za svaki metar priključka preko 50 m dužine

90

3) obnovu (obeležavanje) linije voda prema podacima katastra vodova:

(1) za vod dužine do 100 m

4.700

(2) za svaki metar voda preko 100 m dužine

40

Za provođenje promena u bazi podataka katastra vodova, i to za:

1) upis grafičkih podataka o vodu (kartiranje), po metru

30

2) upis grafičkih podataka o priključku na vod (kartiranje), po priključku

1.860

3) pojedinačni upis nadzemnih objekata (antenski stubovi, releji, TT stubovi i dr.) koji se prikazuju tačkastim simbolom

1.750

4) upis alfanumeričkih podataka o vodu sa upisom imaoca prava, po zahtevu

10.950

5) promenu imaoca prava na vodu:

(1) na osnovu jedne isprave

9.200

(2) za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava

2.140

6) upis prava svojine već upisanog držaoca, po zahtevu

4.370

7) promenu alfanumeričkih podataka o vodu

1.090

8) promenu podataka o upisanom imaocu prava (naziv i sedište), po zahtevu

550

9) brisanje voda

1.090

 

NAPOMENA:

Ako je za geodetsko merenje vodova neophodno izvršiti njihovo otkrivanje uz pomoć tragača, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Ako se radnja vrši u postupku veštačenja, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Ako se otkrivanje voda vrši otkopavanjem, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 150%.

Ako se istovremeno vrši geodetsko merenje voda i priključaka na vod (jedan elaborat geodetskih radova) plaća se taksa iz stava 4. tačka 1) ovog tarifnog broja.

Za radnje za koje nije propisana taksa u stavu 5. ovog tarifnog broja, plaća se taksa iz Tarifnog broja 215b stav 5.

Kada se vod (jedan ili više) naknadno polaže u isti kanal ili kablovicu, za provođenje promena u bazi podataka katastra vodova plaća se taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja.

Ako su istovremeno geodetski mereni vod i priključci na vod (jedan elaborat geodetskih radova) plaća se taksa iz stava 5. tačka 1) ovog tarifnog broja.

Za upis državine u katastar vodova plaća se taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis prava.

Tarifni broj 215đ

Za izdavanje aerofotogrametrijskih snimaka, i to:

1) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa četiri kanala boje, do 500 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

8.740

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

7.090

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

5.870

2) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa tri kanala boje, do 500 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

7.870

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

6.380

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

5.280

3) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa četiri kanala boje, od 500 do 5.000 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

6.110

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

4.970

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

4.110

4) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa tri kanala boje, od 500 do 5.000 snimaka:

 

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

5.510

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

4.460

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

3.690

5) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa četiri kanala boje, preko 5.000 snimaka:

 

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

4.370

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

3.550

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

2.930

6) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa tri kanala boje, preko 5000 snimaka:

 

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

3.940

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

3.200

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

2.640

7) za aerofotogrametrijske "pushbroom" snimke, do 1.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

3.870

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

2.050

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

970

8) za aerofotogrametrijske "pushbroom" snimke, od 1.000 do 40.000 km2:

 

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.710

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.440

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

680

9) za aerofotogrametrijske "pushbroom" snimke, preko 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

1.940

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.020

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

480

10) za skenirani aerofotogrametrijski snimak, crno-beli

4.270

Za izdavanje ortofotoa, i to:

1) za digitalni ortofoto, do 1.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

3.060

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.790

(3) za jedan km2 rezolucije veće od 20 cm, po km2

980

2) za digitalni ortofoto, od 1.000 do 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.130

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.260

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

690

3) za digitalni ortofoto, preko 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

1.530

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

900

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

490

4) za digitalni "true" ortofoto, do 1.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

4.540

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

2.710

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

1.400

5) za digitalni "true" ortofoto, od 1.000 do 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

3.190

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.900

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

980

6) za digitalni "true" ortofoto, preko 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.280

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.360

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

700

7) za overenu kopiju ortofotoa - štampani oblik, kolor, papir, po dm2

380

Za izdavanje digitalnog modela terena, i to:

1) za digitalni model terena, do 1.000 km2:

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km2

10.770

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km2

3.880

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km2

2.600

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km2

1.650

2) za digitalni model terena, od 1.000 do 40.000 km2

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km2

7.550

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km2

2.710

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km2

1.810

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km2

1.150

3) za digitalni model terena, preko 40.000 km2:

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km2

5.380

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km2

1.940

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km2

1.300

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km2

820

Za izdavanje osnovne državne karte (ODK), topografskih karata i osnovnog topografskog modela (OTM), i to:

1) za osnovnu državnu kartu razmere 1:5.000 ili 1:10.000 (analogni oblik), po listu karte

2.710

2) za topografsku kartu razmere 1:20.000 (analogni oblik), po listu karte

3.060

3) za osnovnu državnu kartu razmere 1:5.000 ili 1:10.000 (georeferencirana), po listu karte

2.540

4) za topografsku kartu razmere 1:20.000 (georeferencirane), po listu karte

2.860

5) za osnovni topografski model za razmeru 1:5.000 (vektorski oblik):

(1) za sve teme, po km2

4.890

(2) za temu Reljef, po km2

820

(3) za temu Objekti, po km2

1.070

(4) za temu Saobraćaj, po km2

1.070

(5) za temu Hidrografija, po km2

820

(6) za temu Zemljišni pokrivač, po km2

640

(7) za temu Geografska i druga imena i oznake, po km2

440

6) za osnovni topografski model za razmeru 1:20.000 (vektorski oblik):

(1) za sve teme, po km2

780

(2) za temu Reljef, po km2

130

(3) za temu Objekti, po km2

160

(4) za temu Saobraćaj, po km2

160

(5) za temu Hidrografija, po km2

130

(6) za temu Zemljišni pokrivač, po km2

100

(7) za temu Geografska i druga imena i oznake, po km2

70

Tarifni broj 215e

Za izdavanje zidnih geografskih i tematskih karata, i to:

1) svet, geografska karta (198 x 134 cm)

4.370

2) svet, političko-geografska karta (138 x 99 cm)

3.290

3) istočna polulopta, geografska karta (99 x 142 cm)

3.290

4) zapadna polulopta, geografska karta (99 x 143 cm)

3.290

5) Evropa, geografska karta (158 x 136 cm)

3.830

6) Sredozemlje, geografska karta (132 x 88,5 cm)

2.410

7) Azija, geografska karta (141 x 136 cm)

4.370

8) Afrika, geografska karta (134,5 x 139 cm)

4.370

9) Severna Amerika, geografska karta (97,5 x 136 cm)

3.290

10) Južna Amerika, geografska karta (94 x 135 cm)

3.290

11) Australija i Okeanija, geografska karta (162 x 137 cm)

3.830

12) Balkansko poluostrvo, geografska karta (98 x 118 cm)

2.410

13) Srbija, geografska karta (128 x 174 cm)

3.830

14) Crna Gora, geografska karta (97,5 x 138,5 cm)

3.290

15) Vojvodina, geografska karta (121 x 99 cm)

3.290

16) Beograd, zidni plan (152 x 207 cm)

6.570

17) Beograd, fotokarta (186 x 198 cm)

8.750

18) Bosna i Hercegovina, geografska karta (106 x 99 cm)

2.730

19) administrativna karta Srbije (116 x 168 cm)

4.370

20) tematske karte - Geomagnetska karta SR Jugoslavije u formatu do A3 za određenu epohu (posle 1960. godine)

4.370

21) tematske karte - Geomagnetska karta Srbije za određenu epohu u formatu do A3 za određenu epohu (posle 1960. godine)

4.370

Za izdavanje zidnih istorijskih karata, i to:

1) Srpske zemlje od IX do XII veka

2.730

2) Srpske zemlje u drugoj polovini XII i prvoj polovini XIII veka

2.730

3) Srbija 1282-1321. godine

2.730

4) Srpske države polovinom XIV veka

2.730

5) Srpske države i oblasti 1356-1371. godine

2.730

6) Srpske države i oblasti 1373-1395. godine

2.730

7) Srpska despotovina i Kraljevina Bosna u prvoj četvrtini XV veka

2.730

8) Srpska despotovina i Kraljevina Bosna polovinom XV veka

2.730

9) Crna Gora od XVIII veka do 1913. godine

2.730

10) Evropa polovinom XIV veka

2.730

11) Evropa u drugoj polovini XV veka

2.730

12) Vojna krajina krajem XVIII veka

2.730

13) Evropska Turska u XVI i XVII veku

2.730

14) Srbija 1804-1833. godine

2.730

15) Srbija 1876-1885. godine

2.730

16) Srbija u Balkanskim ratovima 1912-1913. godine

2.730

17) Privreda Srbije do 1912. godine

2.730

18) Crna Gora 1913. godine

2.730

19) Osmansko carstvo u XIX i početkom XX veka

2.730

20) Osmansko carstvo od XVI do XVIII veka

2.730

21) Habzburška monarhija od XVI do XVIII veka

2.730

22) Habzburška monarhija u XIX veku

2.730

23) Venecija od XV-XVIII veka

2.730

24) Evropa od XVI-XVIII veka

2.730

25) Evropa u XIX veku

2.730

26) Rimsko carstvo u doba cara Trajana

2.730

27) Rimsko carstvo u IV veku posle Hrista

2.730

28) Helenski svet na početku Peloponeskog rata

2.730

29) Osvajanja Aleksandra Makedonskog i zemlje istoka

2.730

30) Prvi svetski rat

2.730

31) Drugi svetski rat

2.730

32) Velika geografska otkrića

2.730

Za izdavanje savijenih geografskih karata, i to:

1) Svet, fizičko-geografska i politička karta - B1 format

210

2) Svet, fizičko-geografska i politička karta (sa lajsnama)

270

3) Svet, fizičko-geografska karta sa podvodnim reljefom

210

4) Svet, fizičko-geografska karta sa podvodnim reljefom (sa lajsnama)

270

5) Svet, fizičko-geografska i politička karta - B2 format

90

6) Evropa, političko-geografska karta

210

7) Azija, političko-geografska karta

210

8) Severna Amerika, političko-geografska karta

210

9) Južna Amerika, političko-geografska karta

210

10) Srbija, fizičko-geografska karta; Tema: Minerali

210

11) AP Kosovo i Metohija, atlasna karta

90

12) Centralna Srbija, fizičko-geografska karta

90

13) Zapadna Srbija, fizičko-geografska karta

90

14) Srbija, fizičko-geografska karta - B2 format

40

15) Srbija, fizičko-geografska karta na engleskom jeziku - B2 format

40

16) Srbija, fizičko-geografska karta u listu - B2 format

40

Za izdavanje savijenih istorijskih karata, i to:

1) Srpske zemlje od IX do XII veka

90

2) Srpske zemlje u drugoj polovini XII i prvoj polovini XIII veka

90

3) Srpske države i oblasti 1356-1371. godine

90

4) Srpske države i oblasti 1373-1395. godine

90

5) Srpska despotovina i kraljevina Bosna u prvoj četvrtini XV veka

90

6) Srpska despotovina i kraljevina Bosna polovinom XV veka

90

7) Crna Gora od XVIII veka do 1913. godine

90

8) Evropa polovinom XIV veka

90

9) Evropa u drugoj polovini XV veka

90

10) Vojna krajina krajem XVIII veka

90

11) Evropska Turska u XVI i XVII veku

90

12) Srbija 1804-1833. godine

90

13) Srbija 1878-1913. godine

90

14) Tursko carstvo u XIX i početkom XX veka

90

15) Osmansko carstvo od XVI do XVIII veka

90

16) Habzburška monarhija od XVI do XVIII veka

90

17) Habzburška monarhija u XIX veku

90

 

NAPOMENA:

U stavu 1. tač. 20) i 21) ovog tarifnog broja pod pojmom epoha podrazumeva se godina koja se završava cifrom 0 ili 5.

Visina taksi iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja odnosi se na karte izrađene na tajveku, foto papiru ili ciradnom platnu. Ako se zahteva karta izrađena na kanvasu, iznos takse iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja uvećava se za 40%.

Tarifni broj 215ž

Za izdavanje turističkih karata i autokarata, i to:

1) Srbija i Crna Gora, auto-karta (68 x 48 cm)

90

2) Srbija i Crna Gora, auto-karta u svesci

210

3) Evropa, auto-karta

210

4) Kopaonik, planinarsko-turistička karta

210

5) Crnogorsko primorje, turistička karta

90

6) Srbija, auto-karta

210

7) Beograd, turističko područje

210

8) Fruška gora, turistička karta

210

9) Fruška gora, turistička karta (sa lajsnama)

270

10) Vojvodina, turistička karta sa planom Novog Sada

210

11) Vojvodina, turistička karta sa planom Novog Sada (sa lajsnama)

270

12) Zlatibor, turistička karta i plan

210

13) Zlatibor, turistička karta i plan (sa lajsnama)

270

14) Balkan, auto-karta

210

15) Bjelasica i Komovi, planinarsko-turistička karta

210

16) Sremski Karlovci, plan grada

90

17) Tara, planinarsko-turistička karta

210

18) Tara, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

270

19) Durmitor i kanjon Tare, planinarsko-turistička karta

210

20) Divčibare, planinarsko-turistička ortofoto karta

210

21) Divčibare, planinarsko-turistička ortofoto karta (sa lajsnama)

270

22) Rajac, planinarsko-turistička karta

210

23) Stara planina, planinarsko-turistička karta

210

24) Stara planina, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

270

25) Srbija, manastiri i crkve

210

26) Srbija, manastiri i crkve (sa lajsnama)

270

27) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine

210

28) Golija, planinarsko-turistička karta

210

29) Vlasina, planinarsko-turistička karta

210

30) Stari Begej i Carska bara, karta specijalnog rezervata prirode

210

31) Beograd, turistička karta područja

210

32) Beograd, turistička karta područja (sa lajsnama)

270

33) Radan i okolne planine, planinarsko-turistička karta

210

34) Radan i okolne planine, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

270

35) Suva planina, planinarsko-turistička karta

210

36) Suva planina, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

270

37) Valjevske planine, planinarsko-turistička karta

210

38) Valjevske planine, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

270

39) Centralna Srbija, turistička karta

210

40) Dunavom kroz Srbiju, turistička karta

210

41) Srbija, auto-karta (68 x 48 cm)

90

Za izdavanje planova gradova, i to:

1) Beograd, plan grada

210

2) Beograd, plan grada (sa lajsnama)

270

3) Beograd, foto karta

210

4) Beograd, foto karta (sa lajsnama)

270

5) Beograd, plan grada (68 x 48 cm)

90

Za izdavanje CD-ova i DVD-ova, i to:

1) Manastiri i crkve Srbije i Crne Gore

440

2) Beoinfo - Elektronski plan i vodič Beograda, verzija 4.0

440

3) Atlas sveta

440

4) Katalog planova i karata Beograda

440

5) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na DVD-u i karta, na srpskom jeziku

660

6) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na DVD-u i karta, na engleskom jeziku

660

7) DVD - Virtuelni atlas

660

8) Ortofoto planovi gradova Srbije

440

9) Manastiri i crkve Srbije na CD-u, srpski i engleski jezik

440

10) Srbija, planinarske karte na CD-u

440

Za izdavanje atlasa, i to:

1) Geografski atlas za V, VI, VII i VIII razred osnovne škole:

(1) do 50 primeraka, po primerku

440

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

410

(3) preko 100 primeraka, po primerku

390

2) Istorijski atlas:

(1) do 50 primeraka, po primerku

490

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

460

(3) preko 100 primeraka, po primerku

440

Za izdavanje vežbanki, i to:

1) Srbija:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

2) Evropa:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

3) Vanevropski kontinenti:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

4) Svet:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

Za izdavanje knjiga, i to:

1) Geodetski premer

1.640

2) Fizička geodezija

980

3) 20 godina Republičkog geodetskog zavoda

440

4) Monografija "Geodetska delatnost u Srbiji 1837-2012."

3.290

Tarifni broj 215z

Za ustupanje autorskog prava, i to:

1) za kartografsku publikaciju formata B2

54.720

2) za kartografsku publikaciju formata B1

82.070

3) za kartografsku publikaciju formata 2B1

153.200

4) za kartografsku publikaciju formata 4B1

262.620

5) za kartografsku publikaciju formata 6B1

350.170

Za izdavanje saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija, i to:

 

1) za kartografske publikacije izrađene u formi atlasa (geografski, istorijski atlas i dr.), po publikaciji

43.770

2) za vežbanke (neme karte), po publikaciji

14.220

3) za zidne neme karte formata B1 i 2B1 sa jednom temom, po publikaciji

1.540

4) za zidne geografske i istorijske karte formata B1, po publikaciji

4.370

5) za zidne geografske i istorijske karte formata 2B1, po publikaciji

7.110

6) za zidne geografske i istorijske karte formata 4B1, po publikaciji

14.220

7) za zidne geografske i istorijske karte formata 6B1, po publikaciji

21.880

8) za ortofoto planove gradova, u digitalnom i analognom obliku, po publikaciji

14.220

9) za savijene geografske i istorijske karte formata manjeg od B1, po publikaciji

4.370

10) za savijene geografske i istorijske karte formata od B1 do 2B1

7.110

11) za turističke, auto-karte i druge tematske karte i planovi gradova formata manjeg od B1, po publikaciji

4.370

12) za turističke, auto-karte i druge tematske karte i planovi gradova formata od B1 do 2B1, po publikaciji

7.110

13) za publikacije sa kartografskim sadržajem, po publikaciji

7.110

14) za globuse Ø25 i manjeg prečnika, po publikaciji

4.370

15) za globuse Ø30, po publikaciji

5.460

16) za globuse Ø40 i većeg prečnika, po publikaciji

7.110

NAPOMENA:

Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja odnosi se na ustupanje autorskog prava na kartografskoj publikaciji na period od godinu dana.

Ako se zahteva ustupanje autorskog prava na period duži od godinu dana, za svaku narednu godinu plaća se taksa u iznosu od 10% od takse iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Za kartografsku publikaciju ili veći broj kartografskih publikacija - karata obuhvaćenih jednim zahtevom čiji ukupni format nije utvrđen ovim tarifnim brojem, taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se srazmerno najbliže utvrđenom grafičkom formatu kartografske publikacije.

Saglasnost iz stava 2. ovog tarifnog broja se izdaje za jedan tiraž. Za reprint izdanje bez izmena, taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu od 30% od propisane takse. Za reprint izdanje sa izmenama, taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu od 50% od propisane takse.

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se za sve navedene publikacije, bez obzira da li su izrađene na ravnoj ili reljefnoj podlozi i bez obzira na medij predstavljanja.

Tarifni broj 215i

Za pristup podacima katastra nepokretnosti putem interneta - uvid u bazu podataka katastra nepokretnosti (pretplatnički servis), po upitu

110

Za pristup podacima putem WMS servisa, i to:

1) za prostorne podatke katastra nepokretnosti (digitalni katastarski plan) - mesec dana pristupa

10.950

2) za prostorne podatke adresnog registra - mesec dana pristupa

10.950

3) za digitalni ortofoto - mesec dana pristupa

16.410

4) za registar prostornih jedinica (granice svih prostornih jedinica) - mesec dana pristupa:

(1) za Republiku

10.950

(2) za autonomnu pokrajinu

5.460

(3) za upravni okrug

3.290

(4) za opštinu

1.640

Za pristup podacima putem WEB servisa, za alfanumeričke podatke katastra nepokretnosti (katastarski operat) - mesec dana pristupa, po pretplati i opštini (gradskoj opštini)

10.430

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u podatke katastra nepokretnosti o parceli, o objektu, o posebnom delu objekta, o imaocu prava (ime i prezime/naziv, mesto stanovanja/sedište), o vrsti prava, obliku svojine, obimu prava i udelu, o postojanju tereta (vrsta tereta i datum upisa tereta) i o postojanju zabeležbe (datum, broj predmeta i opis).

Taksa iz stava 2. tačka 1) ovog tarifnog broja uvećava se po km2

40

Taksa iz stava 2. tačka 2) ovog tarifnog broja uvećava se za svakih 1.000 kućnih brojeva

40

Taksa iz stava 2. tačka 3) ovog tarifnog broja uvećava se za svakih 10 km2

20

Taksa iz stava 3. ovog tarifnog broja uvećava se po opštini (gradskoj opštini)

100

Ako se pristup podacima iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja ugovara za period od šest meseci, ukupan iznos takse umanjuje se za 10%.

Ako se pristup podacima iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja ugovara za period od 12 meseci, ukupan iznos takse umanjuje se za 20%.

Tarifni broj 215j

Za izdavanje podataka arhiva - kopija planova karata, i to:

1) za kopiju katastarskog plana arhivskog originala i ostalih geodetskih planova:

(1) za ceo plan, po dm2

660

(2) za format A4

1.090

(3) za format A3

2.200

2) za kopiju ostalih karata (agrarne, pedološke, pregledne karte atara, hidrogeološke, hidrološke, tematske):

(1) za razmeru 1:20.000 i 1:25.000, po listu karte

1.860

(2) za razmere sitnije od 1:25.000 do razmere krupnije od 1:400.000, po listu karte

3.830

(3) razmere od 1:400.000 do 1:1.000.000, po listu karte

4.930

Za izdavanje dokumenata, i to:

1) za štampanje dokumenata iz arhive do formata A4:

(1) za prva tri lista

220

(2) za svaki sledeći list

50

2) za štampanje dokumenata iz arhive od formata većeg od A4 do formata manjeg od A2:

(1) za prva tri lista

440

(2) za svaki sledeći list

110

3) za štampanje dokumenata iz arhive od formata A2 do formata manjeg od A0, po listu

760

4) za štampanje dokumenata iz arhive od formata A0 i većeg, po listu

1.320

Za skeniranje i georeferenciranje, i to:

1) za skeniranje dokumentacije u rezoluciji 300 dpi, formatu TIFF G4 i JPEG, pun kolor (RGB):

(1) do formata manjeg od A4, po listu plana/karte

60

(2) od formata A4 do formata manjeg od A3, po listu plana/karte

110

(3) od formata A3 do formata manjeg od A2, po listu plana/karte

220

(4) od formata A2 do formata manjeg od A1, po listu plana/karte

440

(5) od formata A1 do formata manjeg od A0, po listu plana/karte

1.370

(6) od formata A0 do formata 1.600 x 1.000 mm, po listu plana/karte

2.630

2) za georeferenciranje geodetskih planova ili karata, po listu plana/karte

760

3) za pripremu rasterskih podloga, isecanje prema traženom obuhvatu, po listu plana ili karte, po listu plana/karte

380

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz stava 3. tačka 1) ovog tarifnog broja uvećava se za:

1) isporuku u komprimovanom DjVu formatu za 10% propisane takse;

 

2) uvećanje rezolucije skeniranja za svakih 100 dpi za 30% propisane takse;

3) skeniranje ukoričene dokumentacije za 30% propisane takse;

4) unos atributa rasterskih fajlova (metapodataka) u rastersku bazu podataka za 100% propisane takse.

Taksa iz stava 3. tačka 1) ovog tarifnog broja umanjuje se za:

1) skeniranje u "grejskelu" (Grayscale) ili 8-bitnom koloru za 50% propisane takse;

2) skeniranje crno-belo (B&W) za 70% propisane takse;

3) umanjenje rezolucije skeniranja za svakih 100 dpi za 30% propisane takse.

Ako obveznik takse iz stava 3. ovog tarifnog broja, po jednom zahtevu skenira više od 50 dokumenata, odnosno georeferencira ili transformiše više od 50 planova i karata, ukupna taksa za skeniranje, georeferenciranje ili transformaciju umanjuje se, i to:

1) od 50 do 100 komada za 20% propisane takse;

2) od 100 do 1.000 komada za 30% propisane takse;

3) preko 1.000 komada za 50% propisane takse.

Tarifni broj 215k

Za izveštaj iz registra cena nepokretnosti o ostvarenim kupoprodajama nepokretnosti na jednom području

650

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u određene podatke registra cena nepokretnosti, i to: o vrsti i podvrsti prometovane nepokretnosti, o površini prometovane nepokretnosti, o datumu prometa nepokretnosti i o valuti i iznosu cene.

Taksu iz ovog tarifnog broja ne plaćaju javni beležnici za uvid u podatke iz registra cena nepokretnosti.

Tarifni broj 215l

Za posebne radove u postupku katastarskog i komasacionog premera, i to:

1) za komasacionu procenu zemljišta, po satu

2.040

2) za katastarsko klasiranje zemljišta, po satu

1.620

3) za bonitiranje zemljišta, po satu

1.510

4) za laboratorijsko ispitivanje zemljišta, i to:

(1) za ispitivanje pH uzorka u H2O i KCl, po uzorku

320

(2) za ispitivanje higroskopske vlage, po uzorku

110

(3) za mehaničku analizu pirofosfatnom "E" metodom, po uzorku

1.090

(4) za kvantitativno određivanje CaCO3, po uzorku

220

(5) za kvalitativno određivanje CaCO3, po uzorku

50

(6) za ispitivanje hidrolitičke kiselosti "Y1", po uzorku

320

(7) za ispitivanje sume baza po Kapenu "S", po uzorku

320

(8) za ispitivanje humusa po Kocmanu, po uzorku

320

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz tač. 1)-4) ovog tarifnog broja plaća se posle izdavanja spisa, odnosno vršenja radnje.

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 100% za radnju izvršenu u postupku veštačenja.

Tarifni broj 215lj

Za izdavanje licenci i legitimacija, i to:

1) za licencu za rad geodetske organizacije

8.750

2) za izmenu licence za rad geodetske organizacije

3.290

3) za geodetsku licencu i pečat

10.950

4) za legitimaciju za zaposlenog u geodetskoj organizaciji

1.420

Tarifni broj 215m

Za angažovanje stručnjaka Republičkog geodetskog zavoda, i to:

1) za projektovanje, po satu

2.120

2) za tehničku kontrolu projekta, po satu

2.120

3) za stručni nadzor nad geodetskim radovima u oblasti premera i katastra (katastarski premer, komasacioni premer i uređenje zemljišne teritorije komasacijom, topografski premer, gravimetrijski premer), po satu

2.090

4) za pregled i prijem geodetskih radova u oblasti premera i katastra:

(1) za katastarski premer, po hektaru

490

(2) za komasacioni premer i uređenje zemljišne teritorije komasacijom, po hektaru

320

(3) za topografski premer, po hektaru

420

5) za stručnu obuku iz oblasti premera i katastra, po satu

3.230

6) za stručnu obuku iz oblasti primene GNSS tehnologije, po satu

3.770

7) za konsultantske usluge, po satu

1.420

8) za izradu programa geofizičkih radova (oblast geomagnetizam, elektromagnetizam i aeronomija), po satu

1.420

9) za tehničku kontrolu programa geofizičkih radova, po satu

2.120

10) za pregled i nadzor programa geofizičkih radova, po satu

2.120

11) za pregled i nadzor radova u oblasti državnog geomagnetskog premera, po satu

2.120

12) za ostale poslove koji se obavljaju na terenu, po satu

910

13) za ostale poslove koji se obavljaju u kancelariji, po satu

360

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz tačke 3) ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 100% za radnju izvršenu u postupku veštačenja.

Taksa iz ovog tarifnog broja, osim za radnje iz tačke 4), plaća se posle izdavanja spisa, odnosno vršenja radnje.

Tarifni broj 215n

Za geofizička merenja i ispitivanja, i to:

1) za geofizička merenja (geomagnetska, geoelektromagnetska i aeronomska merenja), po danu

54.720

2) za dnevne opservatorijske geomagnetske, geoelektrične i jonosferske varijacije

27.350

3) za elektromagnetska terenska ispitivanja, po danu

54.720

4) za paleomagnetska ispitivanja, i to:

(1) za paleomagnetska terenska ispitivanja, po danu

38.290

(2) za paleomagnetska laboratorijska ispitivanja, po uzorku

16.410

5) za seizmomagnetska ispitivanja, po danu

54.720

6) za baždarenje instrumenata i uređaja za geomagnetska i geoelektromagnetska merenja, po danu

54.720

7) za geomagnetska merenja na aerodromima, po danu

54.720

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz tač. 1), 3), 4) i 5) ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 100% za radnju izvršenu u postupku veštačenja.

Tar. br. 216-218.***

(Prestali da važe)

XXVIII. SPISI I RADNJE U VEZI SA MATIČNIM KNJIGAMA

Tarifni broj 219.

Za rešenje po zahtevu za naknadni upis činjenice smrti u matičnu knjigu

480

Za rešenje po zahtevu za promenu ličnog imena

480

Za rešenje po zahtevu za zaključenje braka preko punomoćnika

480

NAPOMENA:

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: SFRJ) i raseljena lica sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM), na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 220.

Za uverenje iz matičnih knjiga, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

480

Za uverenje iz matične knjige o slobodnom bračnom stanju

870

NAPOMENA:

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 221.

Za izvode iz matičnih knjiga, i to:

 

1) na domaćem obrascu

120

2) namenjenih inostranstvu

420

NAPOMENA:

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

XXIX. SPISI I RADNJE U OBLASTI PROIZVODNJE, OBRADE I PROMETA DUVANA

Tarifni broj 222.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova, za:

 

1) obavljanje proizvodnje i obrade duvana

2.780

2) obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda i ispunjenosti uslova za pravo učešća na javnom tenderu za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje tih proizvoda

833.080

3) obavljanje uvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

83.300

4) obavljanje izvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

2.780

5) obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima

83.300

6) obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima, po objektu

280

Tarifni broj 223.

Za upis u svaki od registara koji se vodi kod Uprave za duvan

2.780

Za upis promene u svakom od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja

840

Za brisanje iz svakog od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja, osim iz Registra o markama duvanskih proizvoda koje su stavljene u promet u Republici Srbiji, po zahtevu lica na koje se odnose podaci iz tih registara

840

Za overenu kopiju izvoda o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

2.780

Za upis promene u Evidencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima

280

Za duplikat rešenja Uprave za duvan

280

XXIXA SPISI I RADNJE U OBLASTI DEVIZNOG POSLOVANJA

Tarifni broj 223a

Za davanje pregleda podataka o izvršenoj fizičkoj, odnosno finansijskoj realizaciji po pojedinim vrstama spoljnotrgovinskih poslova po kalendarskoj godini

3.890

Tarifni broj 223b

(Brisan)

Tarifni broj 223v

(Brisan)

XXX. OSTALI SPISI I RADNJE

Tarifni broj 224.

(Brisan)

Tarifni broj 225.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti na uvoz medicinske i druge opreme za oslobađanje od plaćanja carine

9.720

Tarifni broj 226.

Za dozvolu za osnivanje berze

13.890

Za dozvolu za rad robne berze i mešovite berze koje izdaje republički organ nadležan za osnivanje robne berze

16.650

Tarifni broj 227.

Za tehnički pregled mašinskih, elektromašinskih, plinskih i drugih postrojenja, kao i radio-stanica koja po postojećim propisima podležu obaveznom pregledu radi dobijanja odobrenja za upotrebu, plaća se po svakom celom ili započetom radnom času svakog radnika koji u tehničkom pregledu učestvuje, po

840

Tarifni broj 228.

Za rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje sportskih delatnosti

6.760

Za rešenje za vršenje poslova stručnog osposobljavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja

6.760

Tarifni broj 228a

Za polaganje stručnog sportskog ispita

7.830

Za ponovno polaganje stručnog sportskog ispita, po predmetu

2.610

 

ODELJAK B - KONZULARNE TAKSE

Iznos takse
u devizama

Tarifni broj 1.

Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

Za svaki sledeći podnesak po istom zahtevu iz stava 1. ovog tarifnog broja, po kome se ne donosi posebno rešenje

 

EUR

6

AUD

10

CAD

9

DKK

45

JPY

970

NOK

48

SEK

56

CHF

10

GBP

5

USD

9

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za:

 

1) zahtev koji se odnosi na regulisanje vojne obaveze;

 

2) zahtev za izdavanje vize;

 

3) zahtev za sastavljanje ugovora;

 

4) zahtev za sastavljanje punomoćja;

 

5) zahtev za sačinjavanje, odnosno za overu prevoda.

 

Tarifni broj 2.

Za dostavljanje prijave, odnosno obaveštenja, odnosno drugog pismenog podneska obveznika organima u Republici Srbiji, odnosno za dostavljanje pismenih podnesaka obveznika DKP, odnosno za dostavljanje upravnih akata organa Republike Srbije obveznicima, odnosno rešenja stranih organa vlasti zainteresovanim licima, plaća se taksa, i to:

 

- u evropskim zemljama:

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

- vanevropskim zemljama:

 

EUR

19

AUD

32

CAD

30

DKK

142

JPY

3.073

NOK

152

SEK

178

CHF

31

GBP

15

USD

30

NAPOMENA:

 

Ako DKP, na zahtev stranke, dostavljanje vrši posebnim putem, pored takse, obveznik plaća i troškove takve vrste dostavljanja.

 

Za dostavljanje pismena stranih organa (dostavnice, zamolnice, ekstradicija, deportacija, readmisija i dr.) ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja, pod uslovom uzajamnosti.

 

Tarifni broj 3.

Za uverenje, odnosno za potvrdu (osim za potvrdu službenog lica da je primilo

 

podnesak), odnosno za rešenje koje izdaje DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

Za potvrdu koja se izdaje za svrhu regulisanja carinskih obaveza prilikom povratka lica iz inostranstva radi stalnog boravka u Republici Srbiji, odnosno prilikom uvoza nasleđenih stvari iz inostranstva

 

EUR

105

AUD

175

CAD

166

DKK

783

JPY

16.982

NOK

838

SEK

983

CHF

170

GBP

83

USD

163

Tarifni broj 4.

Za žalbu protiv rešenja

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za žalbu na akt u vezi sa regulisanjem vojne obaveze.

 

Tarifni broj 5.

Za svaku radnju koja se preduzima van prostorija DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, naplaćuje se po satu

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

NAPOMENA:

 

U smislu ovog tarifnog broja, satom se smatra svaki ceo i svaki započeti sat.

 

Tarifni broj 6.

Za overu potpisa fizičkog lica na ispravi, osim ugovora o prometu nepokretnosti, i to:

 

1) na prvom primerku isprave

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

2) na drugom primerku isprave

 

EUR

19

AUD

32

CAD

30

DKK

142

JPY

3.073

NOK

152

SEK

178

CHF

31

GBP

15

USD

30

3) na trećem i svakom narednom primerku isprave, po

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

Za overu potpisa na zahtev za:

 

1) prestanak državljanstva Republike Srbije

 

EUR

142

AUD

237

CAD

224

DKK

1.060

JPY

22.966

NOK

1.133

SEK

1.329

CHF

229

GBP

112

USD

221

2) prijem u državljanstvo Republike Srbije

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

Za overu fotokopije dokumenta, i to:

 

1) prve strane

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

2) svake naredne strane, po

 

EUR

8

AUD

13

CAD

13

DKK

60

JPY

1.294

NOK

64

SEK

75

CHF

13

GBP

6

USD

12

Za nadoveru službenog potpisa i pečata na ispravi

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

Tarifni broj 7.

(Brisan)

Tarifni broj 8.**

(Prestao da važi)

Tarifni broj 9.

Za putne isprave, odnosno za vize državljanima Republike Srbije, i to za:

 

1) izdavanje putnog lista

 

EUR

20

AUD

33

CAD

32

DKK

149

JPY

3.235

NOK

160

SEK

187

CHF

32

GBP

16

USD

31

2) (brisana)

 

Za putne isprave, odnosno za vize stranim državljanima, i to za:

 

1) izdavanje putnog lista za strance

 

EUR

20

AUD

33

CAD

32

DKK

149

JPY

3.235

NOK

160

SEK

187

CHF

32

GBP

16

USD

31

2) vizu u zajedničkom pasošu, za svako lice po

 

EUR

10

AUD

17

CAD

16

DKK

75

JPY

1.617

NOK

80

SEK

94

CHF

16

GBP

8

USD

16

3) vizu tipa A-C

 

EUR

60

AUD

100

CAD

95

DKK

448

JPY

9.704

NOK

479

SEK

651

CHF

97

GBP

47

USD

93

4) zajedničku vizu svih tipova A i B (za grupu od 5 do 50 lica) dodatno se plaća za svako lice i

 

EUR

1

AUD

2

CAD

2

DKK

7

JPY

162

NOK

8

SEK

9

CHF

2

GBP

1

USD

2

5) zajedničku vizu svih vrsta tipa C (za grupu od 5 do 50 lica) dodatno se plaća za svako lice i

 

EUR

3

AUD

5

CAD

5

DKK

22

JPY

485

NOK

24

SEK

28

CHF

5

GBP

2

USD

5

6) vizu tipa D

 

EUR

30

AUD

50

CAD

47

DKK

224

JPY

4.852

NOK

239

SEK

281

CHF

48

GBP

24

USD

47

Tač. 7), 8) i 9) (brisane)

 

NAPOMENA:

 

Taksu iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja ne plaća podnosilac zahteva koji je:

 

1) žrtva trgovine ljudima, ili

 

2) u teškim prilikama zbog gubitka putne isprave u inostranstvu, ili

 

3) ispravom izdatom od strane nadležnog organa dokaže da je bez sredstava za izdržavanje.

 

Rešenje o oslobađanju od plaćanja takse po osnovima iz stava 1. ove napomene donosi šef DKP.

 

Taksu za vizu iz ovog tarifnog broja ne plaćaju ni:

 

1) deca do navršenih šest godina života;

 

2) učenici, studenti, predavači i istraživači koji dolaze u Republiku Srbiju, na poziv organa i organizacija iz Republike Srbije, radi školovanja, odnosno studiranja, odnosno predavanja, odnosno stručnog usavršavanja;

 

3) lica koja organizovano, preko humanitarnih organizacija dolaze u Republiku Srbiju, radi pružanja humanitarne pomoći.

 

Taksu za kratkoročnu vizu C ne plaćaju učesnici na kulturnim, prosvetnim ili sportskim manifestacijama, pod uslovom uzajamnosti.

 

U slučaju nerecipročnog postupanja druge države prema državljanima Republike Srbije, u pogledu iznosa takse za vizu, taksa za odgovarajuću vizu iz ovog tarifnog broja koja se izdaje državljanima te države, plaća se u iznosu koji ta država naplaćuje za odgovarajuću vizu državljanima Republike Srbije, a najmanje u iznosu takse za odgovarajuću vizu propisanom ovim tarifnim brojem.

 

Taksa za vizu iz ovog tarifnog broja ne plaća se u slučajevima hitnog medicinskog lečenja, odnosno pomoći u slučajevima prirodnih i drugih nepogoda, odnosno radi dolaska u zemlju u vezi sa pružanjem ekonomsko-razvojne pomoći, odnosno donacija u kulturnoprosvetne, naučnotehnološke, sportske, kao i slične svrhe.

 

Tarifni broj 10.

Za sastavljanje testamenta, i to:

 

1) u kancelariji DKP

 

EUR

128

AUD

214

CAD

202

DKK

955

JPY

20.701

NOK

1.021

SEK

1.198

CHF

207

GBP

101

USD

199

2) van kancelarije DKP

 

EUR

195

AUD

326

CAD

308

DKK

1.455

JPY

31.537

NOK

1.556

SEK

1.825

CHF

315

GBP

154

USD

304

Za sastavljanje akta o opozivu testamenta

 

EUR

69

AUD

115

CAD

109

DKK

515

JPY

11.159

NOK

551

SEK

646

CHF

111

GBP

54

USD

107

Za sastavljanje dopune testamenta

 

EUR

105

AUD

175

CAD

166

DKK

783

JPY

16.982

NOK

838

SEK

983

CHF

170

GBP

83

USD

163

Tarifni broj 11.

Za sastavljanje ugovora, i to:

 

1) u prostorijama DKP

 

EUR

128

AUD

214

CAD

202

DKK

955

JPY

20.701

NOK

1.021

SEK

1.198

CHF

207

GBP

101

USD

199

2) van prostorija DKP

 

EUR

195

AUD

326

CAD

308

DKK

1.455

JPY

31.537

NOK

1.556

SEK

1.825

CHF

315

GBP

154

USD

304

Tarifni broj 12.

Za sastavljanje punomoćja

 

EUR

19

AUD

32

CAD

30

DKK

142

JPY

3.073

NOK

152

SEK

178

CHF

31

GBP

15

USD

30

Tarifni broj 13.

Za sastavljanje svih vrsta zapisnika i drugih pismena, izuzev u oblasti naslednopravnih odnosa

 

EUR

32

AUD

53

CAD

51

DKK

239

JPY

5.175

NOK

255

SEK

299

CHF

52

GBP

25

USD

50

Tarifni broj 14.

Za sastavljanje zapisnika o nasledničkoj izjavi na zahtev stranke

 

EUR

32

AUD

53

CAD

51

DKK

239

JPY

5.175

NOK

255

SEK

299

CHF

52

GBP

25

USD

50

Tarifni broj 15.

Za sačinjavanje i overu prevoda u DKP, i to:

 

1) do 100 reči

 

EUR

48

AUD

80

CAD

76

DKK

358

JPY

7.763

NOK

383

SEK

449

CHF

78

GBP

38

USD

75

2) za svaku reč preko 100 reči po

 

EUR

0,11

AUD

0,18

CAD

0,17

DKK

0,82

JPY

17,79

NOK

0,88

SEK

1,03

CHF

0,18

GBP

0,09

USD

0,17

Za overu prevoda koji nije sačinjen u DKP:

 

1) do 100 reči

 

EUR

20

AUD

33

CAD

32

DKK

149

JPY

3.235

NOK

160

SEK

187

CHF

32

GBP

16

USD

31

2) za svaku reč preko 100 reči po

 

EUR

0,06

AUD

0,10

CAD

0,09

DKK

0,45

JPY

9,70

NOK

0,48

SEK

0,56

CHF

0,10

GBP

0,05

USD

0,09

Tarifni broj 16.

(Brisan)

Tarifni broj 17.

Za sklapanje braka

 

EUR

50

AUD

84

CAD

79

DKK

373

JPY

8.087

NOK

399

SEK

468

CHF

81

GBP

39

USD

78

Za izvod iz matičnih knjiga u inostranstvu (venčanih, odnosno rođenih, odnosno umrlih, odnosno knjiga državljana)

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

Tarifni broj 18.

Za radnje u ostavinskim stvarima, i to za:

 

1) sastavljanje zapisnika u prostorijama DKP

 

(1) za prvu stranu zapisnika

 

EUR

55

AUD

92

CAD

87

DKK

410

JPY

8.895

NOK

439

SEK

515

CHF

89

GBP

43

USD

86

(2) za drugu i svaku dalju stranu zapisnika po

 

EUR

8

AUD

13

CAD

13

DKK

60

JPY

1.294

NOK

64

SEK

75

CHF

13

GBP

6

USD

12

2) popisivanje zaostavštine, odnosno za nalaz bez procene ili bez navođenja vrednosti

 

EUR

180

AUD

301

CAD

284

DKK

1.343

JPY

29.111

NOK

1.436

SEK

1.684

CHF

291

GBP

142

USD

280

3) popisivanje zaostavštine, sa procenom vrednosti predmeta, plaća se taksa u visini od 2% od celokupne vrednosti popisanih i procenjenih predmeta, uvećana za taksu za svaku procenu, svaki nalaz veštaka i svaki dan rada konzularnog službenika

 

4) upravljanje zaostavštinom po kojoj je sprovedena ostavinska rasprava, odnosno za upravljanje drugom imovinom koja ne potiče iz zaostavštine, plaća se 7% od godišnjeg neto prihoda od te zaostavštine, odnosno imovine

 

5) radnje van prostorija DKP (zastupanje pred državnim organima, učešće u drugim službenim radnjama i dr.), ako ovim zakonom nije drukčije propisano, za svaki dan rada

 

EUR

158

AUD

264

CAD

249

DKK

1.179

JPY

25.553

NOK

1.261

SEK

1.479

CHF

255

GBP

125

USD

246

NAPOMENA:

 

U smislu ovog tarifnog broja, danom se smatra vreme od šest časova, a svaki započeti deo tog vremena računa se kao pola dana.

 

Tarifni broj 19.

Za dostavljanje novca, hartija od vrednosti, štednih knjižica, odnosno drugih predmeta od vrednosti, taksa se plaća u procentualnom iznosu od iznosa koji se dostavlja, odnosno od vrednosti predmeta koji se dostavlja

4%

Za dostavljanje novca, hartija od vrednosti, štednih knjižica, odnosno drugih vrednosti koji potiče iz ostvarene zaostavštine, i to za:

 

1) zaostavštinu do 100 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema

6%

2) zaostavštinu preko 100 do 500 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema

9%

3) zaostavštinu preko 500 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema

10,5%

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se kada se, povodom elementarne nepogode ili drugih nesrećnih okolnosti, novac, odnosno druge vrednosti državljana Republike Srbije, ili za državljane Republike Srbije, predaju DKP.

 

Tarifni broj 20.

Za spise i radnje u vezi sa čuvanjem depozita, odnosno testamenta, plaća se taksa, i to za:

 

1) akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

2) čuvanje i izdavanje novca, odnosno hartija od vrednosti, odnosno štednih knjižica, odnosno predmeta od vrednosti:

 

(1) za prvu godinu ili deo te godine, od vrednosti

9%

(2) za drugu i svaku dalju godinu ili za deo te godine, od vrednosti po

7,5%

3) za čuvanje testamenta ili drugih isprava

 

EUR

80

AUD

134

CAD

126

DKK

597

JPY

12.938

NOK

638

SEK

749

CHF

129

GBP

63

USD

125

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za depozite, i to:

 

1) novčanih iznosa položenih unapred radi plaćanja taksa, troškova i sličnih dažbina DKP;

 

2) zarada, odnosno pokretnih stvari (efektive državljana Republike Srbije, kao npr. novca položenog - primljenog na ime obeštećenja, bolesti, lišenja slobode i dr.);

 

3) u slučaju elementarne nepogode, akata nasilja i sl.

 

Tarifni broj 21.

Za upisivanje članova posade u popis posade i podataka o ukrcavanju ili iskrcavanju članova posade

 

EUR

10

AUD

17

CAD

16

DKK

75

JPY

1.617

NOK

80

SEK

94

CHF

16

GBP

8

USD

16

Za akt kojim se odobrava ukrcavanje stranog državljanina kao člana posade na trgovački brod Republike Srbije

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

Tarifni broj 22.

Za overu brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potrebu svakog upisa u te knjige i isprave

 

EUR

450

AUD

752

CAD

710

DKK

3.358

JPY

72.779

NOK

3.591

SEK

4.211

CHF

727

GBP

355

USD

701

Za izdavanje i overu izvoda iz brodskog dnevnika, za:

 

1) prvu stranu

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

2) drugu i svaku dalju započetu stranu po

 

EUR

8

AUD

13

CAD

13

DKK

60

JPY

1.294

NOK

64

SEK

75

CHF

13

GBP

6

USD

12

Tarifni broj 23.

Za intervenciju DKP da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave u vezi sa sigurnošću plovidbe, pored stvarnih troškova

 

EUR

158

AUD

264

CAD

249

DKK

1.179

JPY

25.553

NOK

1.261

SEK

1.479

CHF

255

GBP

125

USD

246

Za svaku drugu intervenciju DKP kod stranih organa po zahtevu broda za koju nije propisana posebna taksa

 

EUR

158

AUD

264

CAD

249

DKK

1.179

JPY

25.553

NOK

1.261

SEK

1.479

CHF

255

GBP

125

USD

246

Tarifni broj 24.

Kada DKP pruža konzularne usluge državljanima trećih država, taksa za svaku konzularnu radnju iz ovog odeljka uvećava se 100%, osim kada je drukčije uređeno sporazumom sa državom čijim državljanima se konzularna usluga pruža.