Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, SA JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SRBIJE, SA DRUGE STRANE

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 83/2008)

Aneks I (v)

SRPSKE CARINSKE KONCESIJE ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE IZ EVROPSKE ZAJEDNICE

(navedeno u članu 21)

Carinske stope će se snižavati sledećim redosledom:

(a) danom stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 85% osnovne carine,

(b) 1. januara prve godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 70% osnovne carine,

(v) 1. januara druge godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 55% osnovne carine,

(g) 1. januara treće godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 40% osnovne carine,

(d) 1. januara četvrte godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 20% osnovne carine,

(đ)1. januara pete godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, ukinuće se preostale carinske stope.

Tarifna oznaka

Naimenovanje

3006

Farmaceutska roba navedena u Napomeni 4. uz ovu Glavu:

 

- Ostali:

3006 92 00

- - farmaceutski otpad

3303 00

Parfemi i toaletne vode

3304

Preparati za ulepšavanje ili šminkanje i preparati za negovanje kože (osim lekova), uključujući preparate za zaštitu od sunca ili za pojačanje pigmentacije pri sunčanju; preparati za manikir ili pedikir:

3304 10 00

- Preparati za šminkanje usana

3304 20 00

- Preparati za šminkanje očiju

3304 30 00

- Preparati za manikir ili pedikir

 

- Ostalo:

3304 91 00

- - puderi, kompaktni ili nekompaktni

3305

Preparati za kosu:

3305 20 00

- Preparati za trajno kovrdžanje ili ispravljanje kose

3305 30 00

- Lakovi za kosu

3305 90

- Ostalo

3307

Preparati za upotrebu pre brijanja, za brijanje ili posle brijanja, dezodoransi za ličnu upotrebu, preparati za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimisani ili neparfimisani, uključujući i one koji imaju dezinfekciona svojstva:

3307 10 00

- Preparati za upotrebu pre brijanja, za brijanje ili posle brijanja

3307 20 00

- Dezodoransi za ličnu upotrebu i preparati protiv znojenja

3307 30 00

- Parfimisane soli i ostali preparati za kupanje

 

- Preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija, uključujući mirisne preparate za religiozne obrede:

3307 49 00

- - ostalo

3307 90 00

- Ostalo

3401

Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za upotrebu kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom:

 

- Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, i hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom:

3401 11 00

- - za toaletnu upotrebu (uključujući proizvode sa lekovitim materijama)

3401 19 00

- - ostalo

3402

Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pranje (uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za čišćenje sa dodatkom ili bez dodatka sapuna, osim onih iz tar. broja 3401:

3402 90

- Ostalo:

3402 90 10

- - površinski aktivni preparati:

ex 3402 90 10

- - - Osim onih koji se koriste za flotaciju rude (penušavci)

3604

Pirotehnički proizvodi za vatromete, signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnički proizvodi:

3604 10 00

- Pirotehnički proizvodi za vatromete

3825

Ostatni proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; gradski otpad; talog iz kanalizacije; ostali otpad naveden u Napomeni 6. uz ovu Glavu:

3825 10 00

- Gradski otpad

3825 20 00

- Talog iz kanalizacije

3825 30 00

- Klinički otpad

 

- Otpadni organski rastvarači:

3825 41 00

- - halogenovani

3825 49 00

- - ostali

3825 50 00

- Otpad od tečnosti za nagrizanje metala, hidrauličnih tečnosti, kočionih tečnosti i antifriza

 

- Ostali otpad od hemijske ili srodnih industrija:

3825 61 00

- - koji uglavnom sadrži organske sastojke

3825 69 00

- - ostali

3825 90

- Ostalo:

3825 90 90

- - ostalo

3922

Kade, tuš-kade, lavaboi, bidei, klozetske šolje, sedišta i poklopci, vodokotlići i slični sanitarni proizvodi, od plastičnih masa

3923

Proizvodi za transport ili pakovanje robe, od plastičnih masa; zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa:

3923 10 00

- Kutije, sanduci, gajbe i slični proizvodi

 

- Vreće i kese (uključujući kupaste):

3923 21 00

- - od polimera etilena

3923 50

- Zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači:

3923 50 90

- - ostalo

3924

Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali proizvodi za domaćinstvo i higijenski ili toaletni proizvodi, od plastičnih masa:

3924 10 00

- Stono i kuhinjsko posuđe i pribor

3925

Građevinski proizvodi za ugrađivanje, od plastičnih masa, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

3925 20 00

- Vrata, prozori i okviri za njih, pragovi za vrata

3925 30 00

- Kapci, roletne (uključujući venecijanske roletne) i slični proizvodi i njihovi delovi

3926

Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tar. brojeva 3901 do 3914:

3926 10 00

- Proizvodi za kancelarije ili škole

3926 20 00

- Odeća i pribor za odeću (uključujući rukavice, sa ili bez prstiju)

4012

Protektirane ili upotrebljavane spoljne pneumatske gume; pune gume ili gume sa vazdušnim komorama, gazeći sloj (izmenljivi protektori) i zaštitni ulošci (pojasevi), od gume:

 

- Protektirane pneumatske gume:

4012 11 00

- - vrsta koje se koriste za putničke automobile (uključujući karavane i trkačke automobile)

4012 12 00

- - vrsta koje se koriste za autobuse ili kamione

4012 13 00

- - vrsta koje se koriste za vazduhoplove

ex 4012 13 00

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

4012 19 00

- - ostalo

4012 20 00

- Upotrebljavane pneumatske spoljne gume

ex 4012 20 00

- - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

4012 90

- Ostalo

4013

Unutrašnje gume:

4013 10

- Za putničke automobile (uključujući karavane i trkačke automobile), za autobuse ili kamione:

4013 10 10

- - za putničke automobile (uključujući karavan i trkačke automobile)

4016

Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume:

 

- Ostalo:

4016 94 00

- - odbojnici za brodove ili dokove (bokobrani) na naduvavanje ili bez naduvavanja

4202

Kovčezi, koferi, neseseri, ataše-koferi, aktn-tašne, školske torbe, futrole za dvoglede, futrole za naočare, futrole za kamere, futrole za muzičke instrumente, futrole za puške, futrole za pištolje i slični kontejneri; putne torbe, termoizolovane torbe za hranu ili piće, toaletne torbe, ruksaci, ručne tašne, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici za metalni novac, tašne za mape, tabakere, kese za duvan, torbe za alat, sportske torbe, futrole za boce, kutije za nakit, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični kontejneri, od kože ili veštačke kože, od folije od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od kartona ili potpuno ili pretežno presvučeni sa tim materijalima ili hartijom

4205 00

Ostali proizvodi od kože ili od veštačke kože:

4205 00 90

- ostalo

4414 00

Drveni okviri za slike, fotografije, ogledala i slične proizvode:

4414 00 90

- Od ostalog drveta

4415

Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta; doboši (kalemovi) za kablove, od drveta; palete, sandučaste palete i druge utovarne table, od drveta; potpore za palete, od drveta

4417 00 00

Alati, kućišta za alate, držalje za alate, kućišta i drške za metle i četke, od drveta; kalupi za obuću od drveta

4418

Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo od drveta, uključujući ploče sa ćelijastom strukturom, sastavljene podne ploče, rezana i cepana šindra:

4418 10

- Prozori, vrata - prozori i okviri

4418 20

- Vrata i njihovi okviri i pragovi

4421

Ostali proizvodi od drveta:

4421 90

- Ostalo:

4421 90 98

- - ostalo

4817

Koverti, pisma - koverti, dopisnice i karte za dopisivanje, od hartije ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, kesicama, notesima i sličnim pakovanjima od hartije ili kartona

4818

Toaletna hartija i slična hartija, celulozna vata ili listovi i trake od celuloznih vlakana, za upotrebu u domaćinstvu ili za sanitarne svrhe, u rolnama širine ne preko 36 cm ili sečena u određene dimenzije ili oblike; maramice, maramice za čišćenje, peškiri, stolnjaci, salvete, pelene za bebe, higijenski ulošci, tamponi, čaršavi i slični predmeti za domaćinstvo, bolnice i sanitarne potrebe, odevni predmeti i pribor za odevanje od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili od listova ili traka od celuloznih vlakana:

4818 20

- Maramice, maramice za čišćenje ili za lice i peškiri

4819

Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana; registratori, kutije za pisma i slični kartonažni proizvodi od hartije ili kartona, koji se upotrebljavaju u kancelarijama, prodavnicama ili slično

4820

Registri, knjigovodstvene knjige, notesi, knjige za narudžbine, priznanične knjige, agende, memorandum - blokovi, dnevnici i slični proizvodi, sveske, podmetači za pisanje kombinovani sa upijajućom hartijom, povezi za knjige (za sisteme slobodnih listova ili drugi), mape, košuljice i fascikle za spise, poslovni obrasci u više primeraka, setovi sa umetnutom karbon hartijom i slični proizvodi za pisanje, od hartije ili kartona; albumi za uzorke ili kolekcije i omoti za knjige, od hartije ili kartona

4821

Etikete, od hartije ili kartona, svih vrsta, štampane i neštampane:

4821 10

- Štampane

4823

Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike; ostali proizvodi od hartijine mase, hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana:

 

- Poslužavnici, činije, tanjiri, šolje i slično, od hartije ili kartona:

4823 61 00

- - od bambusa

4823 69

- - ostalo

4823 90

- Ostalo:

4823 90 40

- - hartija i karton, koji se koriste za pisanje, štampanje ili druge grafičke svrhe

4823 90 85

- - ostalo

ex 4823 90 85

- - - Osim pokrivača za podove na podlozi od hartije ili kartona, nesečeni ili sečeni u određene veličine

4909 00

Štampane ili ilustrovane poštanske razglednice; čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata ili ukrasa:

4909 00 90

- Ostalo

4910 00 00

Kalendari svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove

4911

Ostali štampani materijal, uključujući štampane slike i fotografije:

4911 10

- Trgovački reklamni materijal, trgovački katalozi i slično

 

- Ostalo:

4911 99 00

- - ostalo:

ex 4911 99 00

- - - Osim onih koji se koriste kao štampani optički varijabilni elementi (hologrami)

6401

Nepromočiva obuća sa đonovima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase, čije lice nije pričvršćeno za đon niti spojeno s njim ušivanjem, zakivanjem zakivcima ili ekserima, pomoću vijaka, čepova ili sličnim postupcima:

 

- Ostala obuća:

6401 99 00

- - Ostalo:

ex 6401 99 00

- - - koja pokriva kolena

6402

Ostala obuća sa đonovima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase:

6402 20 00

- Obuća sa licem (gornjištem) od traka ili kaiševa spojenih sa đonom ukivanjem čepova

 

- Ostala obuća:

6402 91

- - koja pokriva gležanj

6402 99

- - ostalo

6403

Obuća sa đonovima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili veštačke kože i licem (gornjištem), od kože:

6403 40 00

- Ostala obuća sa kapnom od metala

 

- Ostala obuća sa đonovima od kože:

6403 51

- - koja pokriva gležanj

6403 59

- - ostalo:

6403 59 05

- - - obuća izrađena od drvenog đona, bez tabanice

 

- Ostala obuća:

6403 91

- - koja pokriva gležanj

6403 99

- - ostalo

6405

Ostala obuća

6702

Veštačko cveće, lišće i plodovi i njihovi delovi; proizvodi izrađeni od veštačkog cveća, lišća ili plodova

6806

Vuna od šljake-zgure, vuna od kamena i slične mineralne vune; ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline, penušava zgura i slični ekspandirani mineralni materijali; mešavine i proizvodi od mineralnih materijala za termičku ili zvučnu izolaciju ili za apsorbovanje zvuka, osim onih iz tar. broja 6811, 6812 ili iz Glave 69:

6806 10 00

- Vuna od šljake-zgure, vuna od kamena i slične mineralne vune (uključujući međusobne mešavine), u rasutom stanju, listovima, pločama ili rolnama

6901 00 00

Opeke, blokovi, pločice i ostali proizvodi od silikatnog fosilnog brašna (npr., od kiselgura, tripolita ili diatomita) ili od sličnih silikatnih zemlji

6902

Vatrostalne opeke, blokovi, pločice i slični vatrostalni keramički proizvodi za ugradnju, osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili od sličnih silikatnih zemlji:

6902 10 00

- Koji sadrže, po masi, pojedinačno ili zajedno, više od 50% sledećih elemenata: Mg, Ca ili Cr izraženih kao MgO, CaO ili Cr2O3:

ex 6902 10 00

- - Osim onih koji se koriste kao blokovi za staklarske peći

6902 20

- Sa sadržajem preko 50% po masi aluminijum oksida (Al2O3), silicijum dioksida (SiO2) ili mešavina ili jedinjenja tih proizvoda:

6902 20 10

- - sa sadržajem, po masi, 93% ili više silicijum dioksida (SiO2)

 

- - ostalo:

6902 20 91

- - - sa sadržajem, po masi, više od 7%, ali manje od 45% alumijum oksida (Al2O3)

6902 20 99

- - - ostalo:

ex 6902 20 99

- - - - Osim onih koji se koriste kao blokovi za staklarske peći

6907

Neglazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; neglazirane keramičke kockice za mozaik i slično na podlozi ili bez podloge

6908

Glazirane keramičke pločice za popločavanje ili oblaganje; glazirane keramičke kockice i slično za mozaik na podlozi ili bez podloge:

6908 10

- Pločice, kockice i slični proizvodi pravougaonih ili drugih oblika, kod kojih se površina najveće strane može uklopiti u kvadrat stranice manje od 7 cm

6908 90

- Ostalo:

 

- - od obične keramike:

6908 90 11

- - - dvostruke pločice tipa "Spaltplatten"

 

- - - ostalo, maksimalne debljine:

6908 90 21

- - - - ne preko 15 mm

6908 90 29

- - - - preko 15 mm

 

- - ostalo:

6908 90 31

- - - dvostruke pločice tipa "Spaltplatten"

 

- - - ostalo:

6908 90 51

- - - - sa licem ne preko 90 cm2

 

- - - - ostalo:

6908 90 91

- - - - - proizvodi od keramike (kamenine)

6908 90 93

- - - - - proizvodi od fajansa ili fine keramike

6910

Sudopere, lavaboi, stubovi za lavaboe, kade, bidei, klozetske šolje, vodokotlići, pisoari i slični proizvodi

6911

Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za domaćinstvo ili toaletnu upotrebu, od porcelana:

6911 10 00

- Stono i kuhinjsko posuđe

6914

Ostali proizvodi od keramike:

6914 10 00

- Od porcelana

7010

Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzerviranje, čepovi, poklopci i ostali zatvarači od stakla:

7010 90

- Ostalo:

7010 90 10

- - posude za konzervisanje (sterilisanje)

 

- - ostalo:

7010 90 21

- - - izrađeno od staklenih cevi

 

- - - ostalo, zapremine od:

7010 90 31

- - - - 2,5 l ili više

 

- - - - manje od 2,5 l:

 

- - - - - za piće i hranu:

 

- - - - - - boce:

 

- - - - - - - od neobojenog stakla, zapremine od:

7010 90 41

- - - - - - - - 1 l ili više

7010 90 43

- - - - - - - - više od 0,33 l ali manje od 1 l

7010 90 47

- - - - - - - - manje od 0,15 l

 

- - - - - - - od obojenog stakla, zapremine od:

7010 90 51

- - - - - - - - 1 l ili više

7010 90 57

- - - - - - - - manje od 0,15 l

 

- - - - - - ostale, zapremine od:

7010 90 61

- - - - - - - 0,25 l ili više

7010 90 67

- - - - - - - manje od 0,25 l

 

- - - - - za ostale proizvode:

7010 90 91

- - - - - - od neobojenog stakla

7010 90 99

- - - - - - od obojenog stakla

7013

Proizvodi od stakla vrsta koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, za toaletne svrhe, u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. broja 7010 ili 7018)

7020 00

Ostali proizvodi od stakla:

 

- ulošci za termos boce ili ostale vakuum sudove:

7020 00 07

- - nedovršeni

7020 00 08

- - dovršeni

7113

Nakit i delovi nakita od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima

7114

Predmeti zlatarstva ili kujundžijstva i njihovi delovi, od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima

7208

Toplo valjani pljosnati proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, neplatirani i neprevučeni:

7208 10 00

- U koturovima, samo toplo valjani, sa šarama u reljefu:

ex 7208 10 00

- - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

 

- Ostali, u koturovima, samo toplo valjani, dekapirani:

7208 25 00

- - debljine 4,75 mm i veće

7208 26 00

- - debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm

7208 27 00

- - debljine manje od 3 mm

 

- Ostali, u koturovima, samo toplo valjani:

7208 36 00

- - debljine preko 10 mm

7208 37 00

- - debljine 4,75 mm ili veće, ali ne preko 10 mm

7208 38 00

- - debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm

7208 40 00

- Nenamotani (u tablama), samo toplo valjani, sa reljefnom površinom

 

- Ostali, nenamotani (table), samo toplo valjani:

7208 51

- - debljine preko 10 mm:

 

- - - debljine preko 10 mm, ali ne preko 15 mm, širine:

7208 51 98

- - - - manje od 2050 mm

7208 52

- - debljine 4,75 mm ili veće, ali ne preko 10 mm:

 

- - - ostali, širine:

7208 52 99

- - - - manje od 2050 mm

7208 53

- - debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm:

7208 53 90

- - - ostali

7208 54 00

- - debljine manje od 3 mm

7208 90

- Ostali:

7208 90 20

- - bušeni:

ex 7208 90 20

- - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

7208 90 80

- - ostali:

ex 7208 90 80

- - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

7209

Pljosnati valjani proizvodi, od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm i veće, samo hladno valjani (hladno redukovani), neplatirani i neprevučeni:

 

- U koturovima, samo hladno valjani (hladno redukovani):

7209 15 00

- - debljine 3 mm i veće

7209 16

- - debljine preko 1 mm, ali manje od 3 mm:

7209 16 90

- - - ostali:

ex 7209 16 90

- - - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

7209 17

- - debljine 0,5 mm ili veće, ali ne preko 1 mm:

7209 17 90

- - - ostali:

ex 7209 17 90

- - - - Osim onih:

 

- sa sadržajem ugljenika 0,6% i više, po masi

 

- širine preko 1500 mm; ili

 

- širine 1350 mm ili veće, ali ne preko 1500 mm i debljine 0,6 mm ili veće, ali ne preko 0,7 mm

7209 18

- - debljine manje od 0,5 mm:

 

- - - ostali:

7209 18 91

- - - - debljine 0,35 mm ili veće, ali manje od 0,5 mm:

ex 7209 18 91

- - - - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

7209 18 99

- - - - debljine manje od 0,35 mm:

ex 7209 18 99

- - - - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

 

- Nenamotani (u tablama), samo hladno valjani (hladno redukovani):

7209 26

- - debljine preko 1 mm, ali manje od 3 mm:

7209 26 90

- - - ostali

7209 27

- - debljine 0,5 mm ili veće, ali ne preko 1 mm:

7209 27 90

- - - ostali:

ex 7209 27 90

- - - - Osim onih:

 

- širine 1500 mm ili veće; ili

 

- širine 1350 mm ili veće, ali ne preko 1500 mm i debljine 0,6 mm ili veće, ali ne preko 0,7 mm

7209 90

- Ostali:

7209 90 20

- - bušeni:

ex 7209 90 20

- - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

7209 90 80

- - ostali:

ex 7209 90 80

- - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

7210

Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, platirani ili prevučeni:

 

- Prevučeni kalajem:

7210 11 00

- - debljine 0,5 mm i veće

7210 12

- - debljine manje od 0,5 mm:

7210 12 20

- - - beli lim:

ex 7210 12 20

- - - - debljine 0,2 mm i veće

7210 12 80

- - - ostali

7210 70

- Obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom

7210 90

- Ostali:

7210 90 40

- - kalajisani i štampani

7210 90 80

- - ostali

7211

Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, neplatirani i neprevučeni:

 

- Samo toplo valjani:

7211 14 00

- - ostali, debljine 4,75 mm i veće

7211 19 00

- - ostali

 

- Samo hladno valjani (hladno redukovani):

7211 23

- - sa sadržajem ugljenika po masi manjim od 0,25%:

 

- - - ostali:

7211 23 30

- - - - debljine 0,35 mm i veće

7211 29 00

- - ostali

7211 90

- Ostali:

7211 90 20

- - bušeni:

ex 7211 90 20

- - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

7211 90 80

- - ostali:

ex 7211 90 80

- - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

7212

Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika širine manje od 600 mm, platirani ili prevučeni:

7212 10

- Prevučeni kalajem:

7212 10 90

- - ostali

7212 40

- Obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom

7216

Profili od gvožđa ili nelegiranog čelika:

 

- Profili samo hladno dobijeni ili hladno dovršeni:

7216 61

- - dobijeni iz pljosnatih valjanih proizvoda

7216 69 00

- - ostali

7217

Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika:

7217 10

- Neprevučena, polirana ili nepolirana:

 

- - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi:

7217 10 10

- - - maksimalne dimenzije poprečnog preseka manje od 0,8 mm

 

- - - maksimalne dimenzije poprečnog preseka 0,8 mm ili veće:

7217 10 31

- - - - sa udubljenjima, rebrima, žlebovima ili drugim deformacijama dobijenim u procesu valjanja

7217 10 50

- - sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, ali manjim od 0,6%, po masi

7217 20

- Prevučena cinkom:

 

- - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi, maksimalne dimenzije poprečnog preseka:

7217 20 10

- - - manje od 0,8 mm

7217 30

- Prevučena ostalim prostim metalima:

 

- - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi:

7217 30 41

- - - prevučena bakrom

7217 90

- Ostala:

7217 90 20

- - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi

7217 90 50

- - sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, ali manjim od 0,6%, po masi

7306

Ostale cevi i šuplji profili (npr.: sa otvorenim spojevima, zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način), od gvožđa ili čelika:

 

- Cevi za naftovode ili gasovode:

7306 11

- - Zavarene, od nerđajućeg čelika:

7306 11 10

- - - podužno zavarene

ex 7306 11 10

- - - - Spoljašnjeg prečnika ne preko 168,3 mm

7306 19

- - ostala:

 

- - - podužno zavarene:

7306 19 11

- - - - Spoljašnjeg prečnika ne preko 168,3 mm

7306 30

- Ostale, zavarene, kružnog poprečnog preseka, od gvožđa ili nelegiranog čelika:

 

- - ostale:

 

- - - ostale, spoljašnjeg prečnika:

 

- - - - ne preko 168,3 mm:

7306 30 77

- - - - - ostale:

ex 7306 30 77

- - - - - - Osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Ostale, zavarene, koje nisu kružnog poprečnog preseka:

7306 61

- - Kvadratnog ili pravougaonog poprečnog preseka:

 

- - - sa zidom debljine ne preko 2 mm:

7306 61 19

- - - - ostale:

ex 7306 61 19

- - - - - Osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - - sa zidom debljine preko 2 mm:

7306 61 99

- - - - ostale:

ex 7306 61 99

- - - - - Osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove

7306 69

- - od ostalih poprečnih preseka koji nisu kružni:

7306 69 90

- - - ostale:

ex 7306 69 90    

- - - - Osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove

7312

Upredena žica, užad, kablovi, pletene trake i slično, od gvožđa ili čelika, električno neizolovani:

7312 10

- Upredena žica, užad i kablovi:

 

- - ostali, sa maksimalnom dimenzijom poprečnog preseka:

 

- - - preko 3 mm:

 

- - - - užad i kablovi (uključujući i one zatvorene konstrukcije):

 

- - - - - neprevučeni ili samo prevučeni cinkom, maksimalne dimenzije poprečnog preseka:

7312 10 81

- - - - - - preko 3 mm, ali ne preko 12 mm:

ex 7312 10 81

- - - - - - - Osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove

7312 10 83

- - - - - - preko 12 mm, ali ne preko 24 mm:

ex 7312 10 83

- - - - - - - Osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove

7312 10 85

- - - - - - preko 24 mm, ali ne preko 48 mm:

ex 7312 10 85

- - - - - - - Osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove

7312 10 89

- - - - - - preko 48 mm:

ex 7312 10 89

- - - - - - - Osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove

7312 10 98

- - - - - ostali:

ex 7312 10 98

- - - - - - Osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove

7321

Peći za zagrevanje prostorija, štednjaci, rešetkasta ognjišta, kuhinjske peći (uključujući i sa pomoćnim kazanom za centralno grejanje), roštilji, mangali, gasni rešoi, grejači tanjira i slični aparati za domaćinstvo, neelektrični, i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika:

 

- Aparati za kuvanje i grejači tanjira:

7321 11

- - na gas ili i na gas i na druga goriva

7321 12 00

- - na tečna goriva

7321 19 00

- - ostali, uključujući aparate na čvrsta goriva

ex 7321 19 00

- - - Na čvrsta goriva

 

- Ostali aparati:

7321 81

- - na gas ili i na gas i na druga goriva

7321 82

- - na tečna goriva:

7321 90 00

- Delovi

7323

Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika; vuna od gvožđa ili čelika, sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od gvožđa ili čelika:

7323 10 00

- Vuna od gvožđa ili čelika; sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice ili slično

 

- Ostalo:

7323 92 00

- - od livenog gvožđa, emajlirani

7323 94

- - od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika, emajlirani:

7323 94 90

- - - ostalo

7323 99

- - ostali:

 

- - - ostalo:

7323 99 91

- - - - lakirano ili obojeno

7324

Sanitarni proizvodi i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika:

7324 10 00

- Sudopere i lavaboi, od nerđajućeg čelika:

ex 7324 10 00

- - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Kade:

7324 29 00

- - ostale

7407

Šipke i profili, od bakra:

7407 10 00

- Od rafinisanog bakra

 

- Od legura bakra:

7407 21

- - od legura bakra i cinka (mesing)

7408

Žica od bakra:

 

- Od legura bakra:

7408 21 00

- - od legura bakra i cinka (mesing)

7408 29 00

- - ostala

7409

Ploče, limovi i trake, od bakra, debljine preko 0,15 mm

7411

Cevi od bakra

7412

Pribor za cevi, od bakra (npr.: spojnice, kolena, mufovi):

7604

Šipke i profili, od aluminijuma:

7604 10

- Od nelegiranog aluminijuma

 

- Od legura aluminijuma:

7604 21 00

- - šuplji profili

7604 29

- - ostalo:

7604 29 90

- - - profili

7606

Ploče, limovi i trake, od aluminijuma, debljine preko 0,20 mm:

 

- Pravougaoni (uključujući i kvadratne):

7606 11

- - od nelegiranog aluminijuma

7606 12

- - od legura aluminijuma:

7606 12 10

- - - trake za žaluzine

 

- - - ostali:

7606 12 50

- - - - premazani, lakirani ili prevučeni plastičnom masom

 

- - - - ostali, debljine:

7606 12 93

- - - - - 3 mm i veće ali manje od 6 mm

7606 12 99

- - - - - 6 mm i veće

 

- Ostali:

7606 91 00

- - od nelegiranog aluminijuma

7606 92 00

- - od legura aluminijuma

7608

Cevi od aluminijuma:

7608 10 00

- Od nelegiranog aluminijuma

ex 7608 10 00

- - Osim sa ugrađenim priborom, pogodne za transport gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove

7608 20

- Od legura aluminijuma:

7608 20 20

- - zavarene

ex 7608 20 20

- - - Osim sa ugrađenim priborom, pogodne za transport gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove

 

- - ostale:

7608 20 89

- - - ostale

ex 7608 20 89

- - - - Osim sa ugrađenim priborom, pogodne za transport gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove

7610

Konstrukcije od aluminijuma (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i delovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, ograde i stubovi); limovi, šipke, profili, cevi i slično od aluminijuma, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama:

7610 10 00

- Vrata, prozori i okviri za njih i pragovi za vrata

7610 90

- Ostalo:

7610 90 10

- - mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stubovi

8215

Kašike, viljuške, kutlače, kašike za penu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stoni pribor:

 

- Ostali:

8215 91 00

- - prevučeni plemenitim metalom

8407

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću svećice, sa naizmeničnim ili obrtnim kretanjem klipa:

 

- Klipni motori sa naizmeničnim kretanjem klipa, za pogon vozila iz Glave 87:

8407 34

- - zapremine preko 1000 cm3:

 

- - - ostali:

8407 34 30

- - - - upotrebljavani

8408

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):

8408 10

- Pogonski motori za plovila:

 

- - upotrebljavani:

8408 10 19

- - - ostali

8408 90

- Ostali motori:

 

- - ostali:

8408 90 27

- - - upotrebljavani

ex 8408 90 27

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8415

Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može regulisati nezavisno od temperature:

 

- Ostalo:

8415 81 00

- - reverzibilne toplotne pumpe sa ventilatorom na motorni pogon i elementima za menjanje temperature i vlažnosti:

ex 8415 81 00

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8418

Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415:

8418 50

- Ostala oprema (sanduci, ormani, pultovi, vitrine i slično) za čuvanje i izlaganje, sa ugrađenim uređajima za hlađenje ili zamrzavanje:

 

- - rashladne vitrine i pultovi (sa ugrađenom rashladnom jedinicom ili isparivačem):

8418 50 11

- - - za čuvanje zamrznute hrane

8432

Mašine za pripremanje i kultivisanje zemlje u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu; valjci za travnjake i sportske terene:

8432 10

- Plugovi:

 

- Drljače, tanjirače, aeratori, kultivatori, plevilice i kopačice:

8432 21 00

- - tanjirače

8432 29

- - ostale

8432 30

- Mašine za sejanje, sađenje i presađivanje:

8432 40

- Rasturači đubriva

8432 80 00

- Ostale mašine

8450

Mašine za pranje, za domaćinstvo i perionice, uključujući mašine koje peru i suše:

 

- Mašine kapaciteta suvog rublja ne većeg od 10 kg:

8450 11

- - potpuno automatske mašine:

 

- - - kapaciteta suvog rublja ne preko 6 kg:

8450 11 11

- - - - mašine koje se pune sa prednje strane

8450 11 19

- - - - mašine koje se pune odozgo

8501

Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata):

8501 40

- Ostali motori naizmenične struje, monofazni:

8501 40 20

- - snage ne preko 750 W:

ex 8501 40 20

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove snage preko 735 W

8501 40 80

- - snage preko 750 W:

ex 8501 40 80

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove snage ne preko 150 kW

 

- Ostali motori naizmenične struje, višefazni:

8501 51 00

- - snage ne preko 750 W:

ex 8501 51 00

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove snage preko 735 W

8501 52

- - snage preko 750 W, ali ne preko 75 kW:

8501 52 20

- - - snage preko 750 W, ali ne preko 7,5 kW:

ex 8501 52 20

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8501 52 30

- - - snage preko 7,5 kW, ali ne preko 37 kW:

ex 8501 52 30

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8501 52 90

- - - snage preko 37 kW, ali ne preko 75 kW:

ex 8501 52 90

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8501 53

- - snage preko 75 kW:

8501 53 50

- - - vučni motori

 

- - - ostali, snage:

8501 53 81

- - - - preko 75 kW, ali ne preko 375 kW:

ex 8501 53 81

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Generatori naizmenične struje:

8501 61

- - snage ne preko 75 kVA:

8501 61 20

- - - snage ne preko 7,5 kVA:

ex 8501 61 20

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8501 61 80

- - - snage preko 7,5 kVA, ali ne preko 75 kVA:

ex 8501 61 80

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8504

Električni transformatori, statički konvertori (npr.: ispravljači) i induktivni kalemovi:

 

- Transformatori sa tečnim dielektrikom:

8504 21 00

- - snage ne preko 650 kVA

8504 22

- - snage preko 650 kVA, ali ne preko 10000 kVA:

8504 22 10

- - - snage preko 650 kVA, ali ne preko 1600 kVA

8504 22 90

- - - snage preko 1600 kVA, ali ne preko 10000 kVA

8504 23 00

- - snage preko 10000 kVA

 

- Ostali transformatori:

8504 32

- - snage preko 1 kVA, ali ne preko 16 kVA:

8504 32 20

- - - merni

ex 8504 32 20

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8504 32 80

- - - ostali:

ex 8504 32 80

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8504 33 00

- - snage preko 16 kVA, ali ne preko 500 kVA:

ex 8504 33 00

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8504 40

- Statički konvertori (pretvarači):

 

- - ostali:

 

- - - ostali:

8504 40 55

- - - - punjači akumulatora:

ex 8504 40 55

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - - - ostali:

8504 40 81

- - - - - ispravljači:

ex 8504 40 81

- - - - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - - - - invertori:

8504 40 88

- - - - - - snage preko 7,5 kVA:

ex 8504 40 88

- - - - - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8504 40 90

- - - - - ostali:

ex 8504 40 90

- - - - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8508

Usisivači:

 

- sa ugrađenim elektromotorom:

8508 11 00

- - snage ne preko 1,500 W i sa vrećom za prašinu ili drugim prihvatačem za prašinu kapaciteta ne preko 20 l

8508 19 00

- - ostali

8508 70 00

- Delovi

8509

Elektromehanički aparati za domaćinstvo, sa ugrađenim elektromotorom, osim usisivača iz tarifnog broja 8508:

8516

Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači; električni aparati za grejanje prostora i električni uređaji za grejanje tla; elektro-termički aparati za uređivanje kose (npr: aparati za sušenje kose, aparati za kovrdžanje kose) i aparati za sušenje ruku; električne pegle; ostali elektrotermički uređaji za domaćinstvo; električni grejni otpornici, osim onih iz tar. broja 8545:

8516 10

- Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači

 

- Električni aparati za grejanje prostora i električni aparati za grejanje tla:

8516 21 00

- - akumulacioni

8516 29

- - ostali:

8516 29 50

- - - konvekcioni grejači

 

- - - ostali:

8516 29 91

- - - - sa ugrađenim ventilatorom

8516 29 99

- - - - ostali

 

- Elektrotermički aparati za uređivanje kose i sušenje ruku:

8516 31

- - aparati za sušenje kose

8516 32 00

- - ostali aparati za uređivanje kose

8516 33 00

- - aparati za sušenje ruku

8516 40

- Električne pegle:

8516 50 00

- Mikrotalasne pećnice

8516 60

- Ostale pećnice; štednjaci, aparati za kuvanje, rešoi, roštilji i ražnjevi

 

- - aparati za kuvanje i rešoi, sa jednom ili više grejnih ploča:

8516 60 51

- - - za ugradnju

8516 60 59

- - - ostalo

8516 60 70

- - roštilji i ražnjevi

8516 60 80

- - pećnice za ugradnju

8516 60 90

- - ostalo

 

- Ostali elektrotermički uređaji:

8516 71 00

- - aparati za pripremanje kafe ili čaja

8516 72 00

- - tosteri

8516 79

- - ostalo

8517

Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica ili za druge bežične mreže; ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna - LAN ili širokopojasna mreža - WAN), osim emisionih i prijemnih aparata iz tarifnih brojeva 8443, 8525, 8527 ili 8528:

 

- Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna - LAN ili širokopojasna mreža - WAN):

8517 69

- - Ostali:

 

- - - Prijemni aparati za radio-telefoniju radiotelegrafiju:

8517 69 39

- - - - ostali

ex 8517 69 39

- - - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8518

Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; slušalice, uključujući kombinovane sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika; audio-frekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka:

8518 10

- Mikrofoni i njihovi stativi:

8518 10 95

- - ostali:

ex 8518 10 95

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8518 30

- Slušalice, uključujući kombinovane sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika:

8518 30 95

- - ostalo:

ex 8518 30 95

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8518 40

- Audio-frekventni električni pojačivači:

8518 40 30

- - pojačivači za telefoniju ili merenja

ex 8518 40 30

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - ostali:

8518 40 81

- - - sa samo jednim kanalom:

ex 8518 40 81

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8518 40 89

- - - ostali:

ex 8518 40 89

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8518 90 00

- Delovi

8521

Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera (prijemnika):

8521 90 00

- Ostali

8525

Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):

8525 50 00

- Predajnici

8527

Prijemnici za radio-difuziju, uključujući i prijemnike kombinovane u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili časovnikom

8528

Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike:

 

- Monitori sa ugrađenom katodnom cevi:

8528 49

- - ostali

 

- Ostali monitori:

8528 59

- - ostali

 

- Projektori:

8528 69

- - ostali

 

- Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike:

8528 71

- - bez ekrana

8528 72

- - ostali, u boji:

8528 72 10

- - - televizijski projekcioni uređaji

8528 72 20

- - - aparati sa ugrađenim uređajem za snimanje ili reprodukciju slike

 

- - - ostali:

 

- - - - sa katodnom cevi:

 

- - - - - sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5 dijagonalne dimenzije ekrana:

8528 72 31

- - - - - - ne preko 42 cm

8528 72 33

- - - - - - preko 42 cm , ali ne preko 52 cm

8528 72 39

- - - - - - preko 72 cm

 

- - - - - ostali:

 

- - - - - - sa parametrom skeniranja ne preko 625 linija, dijagonalne dimenzije ekrana:

8528 72 51

- - - - - - - ne preko 75 cm

8528 72 59

- - - - - - - preko 75 cm

8528 72 75

- - - - - - sa parametrom skeniranja preko 625 linija

 

- - - - ostali:

8528 72 91

- - - - - sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5

8528 72 99

- - - - - ostali

8528 73 00

- - ostali, crno beli i ostali jednobojni (monohromatski)

8529

Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8525 do 8528:

8529 10

- Antene i antenski reflektori svih vrsta; delovi pogodni za upotrebu sa njima:

 

- - antene:

 

- - - spoljne antene za radio-difuzne i televizijske prijemnike:

8529 10 31

- - - - za prijem preko satelita

8529 10 65

- - - unutrašnje (sobne) antene za radio-difuzne i televizijske prijemnike, uključujući antene za ugradnju u aparate

ex 8529 10 65

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8529 10 69

- - - Ostalo:

ex 8529 10 69

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8529 10 80

- - filteri i skretnice za antene

ex 8529 10 80

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8529 10 95

- - ostalo

ex 8529 10 95

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8539

Električne sijalice sa vlaknima i električne sijalice sa pražnjenjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške sa ugrađenim sijalicama i ultraljubičaste i infracrvene sijalice; lučne sijalice:

 

- Ostale sijalice sa vlaknima, isključujući ultraljubičaste i infracrvene:

8539 21

- - volfram-halogene

8539 22

- - ostale, snage ne preko 200 W i za napone preko 100 V

8539 29

- - ostale

 

- Sijalice sa pražnjenjem, osim ultraljubičastih sijalica:

8539 31

- - fluorescentne, sa užarenom katodom

8544

Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora:

8544 20 00

- Koaksijalni kablovi i ostali koaksijalni električni provodnici

 

- Ostali električni provodnici, za napon ne preko 1000 V:

8544 42

- - sa konektorima:

8544 42 90

- - - ostali

8544 49

- - ostali:

 

- - - ostali:

8544 49 91

- - - - žice i kablovi, čiji pojedinačni provodnici imaju prečnik veći od 0,51 mm

 

- - - - ostali:

8544 49 93

- - - - - za napon ne preko 80 V

8544 49 95

- - - - - za napon preko 80 V ali manji od 1000 V

8544 49 99

- - - - - za napon od 1000 V

8544 60

- Ostali električni provodnici, za napon preko 1000 V

8701

Traktori, drumski tegljači za poluprikolice i ostala vučna vozila (osim onih iz tar. broja 8709):

8701 10 00

- Traktori jednoosovinski

8701 20

- Drumski tegljači ("šleperi") za poluprikolice:

8701 20 90

- - upotrebljavani

8701 30

- Traktori guseničari:

8701 30 90

- - ostali

8701 90

- Ostali:

 

- - poljoprivredni traktori (osim jednoosovinskih) i šumski traktori, točkaši:

 

- - - novi, snage motora:

8701 90 11

- - - - ne preko 18 kW

8701 90 20

- - - - preko 18 kW, ali ne preko 37 kW

8701 90 25

- - - - preko 37 kW, ali ne preko 59 kW

8701 90 31

- - - - preko 59 kW, ali ne preko 75 kW

8701 90 50

- - - upotrebljavani

8702

Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača:

8702 10

- Sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel)

8702 90

- Ostala:

 

- - sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:

 

- - - zapremine cilindara preko 2 800 cm3:

8702 90 11

- - - - nova

8702 90 19

- - - - upotrebljavana

 

- - - zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3:

8702 90 31

- - - - nova

8702 90 39

- - - - upotrebljavana

8703

Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući "karavan" i "kombi" vozila i vozila za trke:

 

- Ostala vozila sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom:

8703 21

- - zapremine cilindara ne preko 1000 cm3:

8703 21 10

- - - nova:

ex 8703 21 10

- - - Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8703 21 90

- - - upotrebljavana

8703 24

- - zapremine cilindara preko 3000 cm3:

8703 24 10

- - - nova:

ex 8703 24 10

- - - - Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8703 24 90

- - - upotrebljavana

 

- Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):

8703 31

- - zapremine cilindara ne preko 1500 cm3:

8703 31 10

- - - nova:

ex 8703 31 10

- - - - Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8703 31 90

- - - upotrebljavana

8703 33

- - zapremine cilindara preko 2500 cm3:

 

- - - nova:

8703 33 19

- - - - ostala:

ex 8703 33 19

- - - - - Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8703 33 90

- - - upotrebljavana

8704

Motorna vozila za prevoz robe:

 

- Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):

8704 21

- - bruto mase ne preko 5 t:

 

- - - ostala:

 

- - - - zapremine cilindara preko 2 500 cm3:

8704 21 31

- - - - - nova:

ex 8704 21 31

- - - - - - Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 21 39

- - - - - upotrebljavana

 

- - - - zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3:

8704 21 91

- - - - - nova:

ex 8704 21 91

- - - - - - Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 21 99

- - - - - upotrebljavana

8704 22

- - bruto mase preko 5 t, ali ne preko 20 t:

 

- - - ostala:

8704 22 91

- - - - nova:

ex 8704 22 91

- - - - - Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 22 99

- - - - upotrebljavana

8704 23

- - bruto mase preko 20 t:

 

- - - ostala:

8704 23 91

- - - - nova:

ex 8704 23 91

- - - - - Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 23 99

- - - - upotrebljavana

 

- Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:

8704 31

- - bruto mase ne preko 5 t:

 

- - - ostala:

 

- - - - zapremine cilindara preko 2 800 cm3:

8704 31 31

- - - - - nova:

ex 8704 31 31

- - - - - - Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 31 39

- - - - - upotrebljavana

 

- - - - zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3:

8704 31 91

- - - - - nova:

ex 8704 31 91

- - - - - - Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 31 99

- - - - - upotrebljavana

8704 32

- - bruto mase preko 5 t:

 

- - - ostala:

8704 32 91

- - - - nova:

ex 8704 32 91

- - - - - Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 32 99

- - - - upotrebljavana

8704 90 00

- Ostala

8705

Motorna vozila za specijalne svrhe (npr: vozila bez tovarne platforme za prevlačenje automobila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vozila sa ugrađenom betonskom mešalicom, vozila za čišćenje puteva, vozila za prskanje i posipanje, vozila pokretne radionice, pokretne radiološke jedinice), osim onih konstruisanih prvenstveno za prevoz putnika ili robe:

8705 30 00

- Vatrogasna vozila

8705 40 00

- Vozila sa ugrađenom betonskom mešalicom

8712 00

Bicikli i slična vozila (uključujući dostavne tricikle), bez motornog pogona:

9301

Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i oružja iz tar. broja 9307

9302 00 00

Revolveri i pištolji, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 9303 i 9304

9303

Ostalo vatreno oružje i slični uređaji koji funkcionišu paljenjem eksplozivnog punjenja (npr.: sportske puške, sačmarice i lovački i sportski karabini, vatreno oružje koje se puni spreda, signalni pištolji i druge naprave predviđene za izbacivanje samo signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarske municije, pištolji sa privezanim klinom za humano ubijanje životinja, bacači brodskih užadi)

9304 00 00

Ostalo oružje (npr.: opružne, vazdušne i gasne puške i pištolji; pendreci) osim oružja iz tar. broja 9307

9305

Delovi i pribor proizvoda iz tar. br. 9301 do 9304

9306

Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično i njihovi delovi; meci, ostala municija i projektili, njihovi delovi, uključujući sačmu i čepove za patrone

9307 00 00

Mačevi, sablje, bajoneti, koplja i slična oružja, njihovi delovi i kanije za to oružje

9401

Sedišta (osim onih iz tar. broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležajeve, i njihovi delovi:

9401 30

- Obrtna sedišta sa podešavanjem visine:

9401 30 90

- - ostalo

9401 40 00

- Sedišta, osim baštenskih sedišta ili kamping opreme, koja se mogu pretvoriti u ležajeve

 

- Sedišta od trske, pruća, bambusa ili sličnih materijala:

9401 51 00

- - od bambusa ili ratana

9401 59 00

- - ostala

 

- Ostala sedišta s drvenim kosturima:

9401 61 00

- - tapacirana

9401 69 00

- - ostala

 

- Ostala sedišta, sa metalnim kosturima:

9401 71 00

- - tapacirana

9401 79 00

- - ostala

9401 90

- Delovi:

 

- - ostali:

9401 90 30

- - - od drveta

9403

Ostali nameštaj i njegovi delovi:

9403 30

- Drveni kancelarijski nameštaj

9403 40

- Drveni kuhinjski nameštaj

9403 50 00

- Drveni nameštaj za spavaće sobe

9403 60

- Ostali drveni nameštaj

9403 90

- Delovi:

9403 90 30

- - od drveta

9403 90 90

- - od ostalih materijala

9404

Nosači madraca; predmeti posteljine i slična roba (npr.: madraci, jorgani, perine, jastuci, jastučići) sa oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom ili od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene:

 

- Madraci:

9404 29

- - od ostalih materijala

9406 00

Montažne zgrade:

9406 00 11

- prenosne kuće za stanovanje

 

- ostale:

9406 00 20

- - od drveta

9503 00

Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa tačkovima; kolica za lutke; lutke; ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom; slagalice svih vrsta:

9503 00 10

- Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima

ex 9503 00 10

- - Kolica za lutke

 

- Ostali setovi konstrukcija i konstrukcione igračke:

9503 00 39

- - od ostalih materijala

ex 9503 00 39

- - - od drveta

 

- Igračke u obliku životinja i neljudskih bića:

9503 00 49

- - ostale

ex 9503 00 49

- - - od drveta

 

- Slagalice:

9503 00 61

- - od drveta

9504

Proizvodi za vašarske, stone ili društvene igre, uključujući flipere, bilijar, specijalne stolove za kazino igre i opremu za automatske kuglane:

9504 20

- Stolovi i pribor za bilijar svih vrsta:

9504 20 10

- - bilijarski stolovi sa ili bez nogara

9506

Proizvodi i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući stoni tenis) i igre na otvorenom, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj tarifi; bazeni za plivanje i bazeni za decu:

 

- Lopte, osim lopti za golf i lopti za stoni tenis:

9506 62

- - na naduvavanje:

9506 62 90

- - - ostale

9601

Slonova kost, kost, kornjačevina, rog, paroške, koral, sedef i drugi materijal za rezbarenje životinjskog porekla, obrađeni i proizvodi od ovih materijala (uključujući proizvode dobijene oblikovanjem)

9603

Metle, četke (uključujući četke koje predstavljaju delove mašina, aparata ili vozila), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, pajalice i peruške; pripremljeni čvorovi i poveske za izradu metli ili četki; ulošci i valjci za bojenje; brisači za podove, prozore i sl. (osim brisača sa valjkom):

9603 10 00

- Metle i četke, koje se sastoje od šiblja ili drugog biljnog materijala povezanog zajedno, sa ili bez drški

9603 90

- Ostalo

9604 00 00

Ručna sita i ručna rešeta

9609

Olovke (osim olovaka iz tar. broja 9608), pisaljke, mine za olovke, pastele, ugalj za crtanje, krede za pisanje ili crtanje i krojačke krede

9612

Trake za pisaće mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili drugačije pripremljene za davanje otisaka, uključujući na kalemima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije:

9612 20 00

- Jastučići za žigove

9618 00 00

Krojačke lutke i druge figure za izlaganje; automati i druge pokretne (animirane) figure za uređivanje izloga

 

Aneks II

DEFINICIJA PROIZVODA OD JUNETINE (BABY BEEF)

Navedena u članu 26.3.

Bez obzira na pravila tumačenja Kombinovane nomenklature, tekst opisa proizvoda treba smatrati samo naznakom, imajući u vidu da je preferencijalni tretman, u kontekstu ovog aneksa, definisan opsegom tarifnih oznaka Kombinovane nomenklature. U slučajevima kada su naznačene ex tarifne oznake Kombinovane nomenklature, preferencijalni režim će se utvrditi primenom tarifne oznake Kombinovane nomenklature i odgovarajućeg opisa, zajedno.

Kombinovana
nomenklatura EU

TARIC
potpodela

Opis

0102

 

Živa goveda:

0102 90

 

- Ostala:

 

 

- - Domaće vrste:

 

 

- - - težine preko 300 kg:

 

 

- - - - Junice (neteljene ženke goveda):

ex 0102 90 51

 

- - - - - Za klanje:

 

10

 -  

Koja nemaju stalne zube, težine 320 kg do 470 kg 1

ex 0102 90 59

 

- - - - - Ostala:

 

11
21
31
91

 -  

Koja nemaju stalne zube, težine 320 kg do 470 kg 1

 

 

- - - - Ostala:

ex 0102 90 71

 

- - - - - za klanje:

 

10

 -  

Bikovi i volovi koji nemaju stalne zube, težine 350 kg do 500 kg 1

ex 0102 90 79

 

- - - - - Ostala:

 

21
91

 -  

Bikovi i volovi koji nemaju stalne zube, težine 350 kg do 500 kg 1

0201

 

Meso goveđe, sveže ili rashlađeno:

ex 0201 10 00

 

- trupovi i polutke:

 

91

 -  

trupovi težine od 180 kg ili više, ali da ne prelaze 300 kg i polutke težine od 90 kg ili više, ali da ne prelaze 150 kg, niskog stepena okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne apofize), meso svetloružičaste boje i mast izuzetno fine teksture, bele do svetložute boje 1

0201 20

 

- ostali komadi s kostima:

ex 0201 20 20

 

- - "kompenzovane" četvrti:

 

91

 -  

"kompenzovane" četvrti težine od 90 kg ili više, ali da ne prelaze 150 kg, niskog stepena okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne apofize), meso svetloružičaste boje i mast izuzetno fine teksture, bele do svetložute boje 1

ex 0201 20 30

 

- - prednje četvrti odvojene ili neodvojene:

 

91

 -  

Odvojene prednje četvrti, težine od 45 kg ili više, ali da ne prelaze 75 kg, niskog stepena okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice vertebralne apofize), meso svetloružičaste boje i mast izuzetno fine teksture, bele do svetložute boje 1

ex 0201 20 50

 

- - zadnje četvrti odvojene ili neodvojene:

 

91

 -  

Odvojene zadnje četvrti težine od 45 kg ili više, ali da ne prelaze 75 kg (ali težine tzv. pistola reza od 38 kg - 68 kg), niskog stepena okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice vertebralne apofize), meso svetloružičaste boje i mast izuzetno fine teksture, bele do svetložute boje 1

1 Upis iz ovog tarifnog podbroja podleže uslovima postavljenim u važećim odredbama Zajednice.

 

Aneks III (a)

CARINSKE KONCESIJE SRBIJE NA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE POREKLOM IZ ZAJEDNICE

Navedene u članu 27. stav 2. pod (a)

Bez carine za neograničene količine od dana stupanja na snagu Sporazuma

Tarifna oznaka

Naimenovanje

0101

Konji, magarci, mule i mazge, živi

0102

Životinje, vrste goveda:

0102 10

- Čiste rase za priplod:

0102 90

- Ostalo:

0102 90 90

- - ostalo

0103

Svinje, žive:

0103 10 00   

- Čiste rase za priplod

 

- Ostalo:

0103 91

- - mase ne preko 50 kg:

0103 91 90

- - - ostale

0103 92

- - mase 50 kg ili više:

0103 92 90

- - - ostalo

0104

Ovce i koze, žive:

0104 10

- Ovce:

0104 10 10

- - Čiste rase za priplod

0104 20

- Koze:

0104 20 10

- - Čiste rase za priplod

0105

Živina domaća, živa, kokoške vrste Gallus domesticus, patke, guske, ćurke i biserke:

 

- Mase ne preko 185 g:

0105 11

- - Pilići vrste Gallus domesticus:

 

- - - dedovski i roditeljski ženski pilići:

0105 11 11

- - - - Nosilje

0105 11 19

- - - - ostale

 

- - - ostali:

0105 11 91

- - - - nosilje

0105 12 00

- - ćurići

0105 19

- - ostalo

 

- ostali:

0105 99

- - ostalo

0106

Ostale životinje, žive

0203

Meso svinjsko, sveže, rashlađeno ili smrznuto:

 

- Sveže ili rashlađeno:

0203 11

- - Trupovi i polutke:

0203 11 90

- - - ostalo

0203 19

- - ostalo:

0203 19 90

- - - ostalo

 

- Smrznuto:

0203 21

- - trupovi i polutke:

0203 21 90

- - - ostali

0203 22

- - butovi, plećke i komadi od njih, sa kostima:

0203 22 90

- - - ostali

0203 29

- - ostali:

0203 29 90

- - - ostalo

0205 00

Meso konjsko, magareće ili od mula i mazgi, sveže, rashlađeno ili smrznuto

0206

Drugi klanični proizvodi od goveđeg, svinjskog, ovčijeg, kozijeg, konjskog i magarećeg mesa ili mesa od mula i mazgi, upotrebljivi za jelo, sveži, rashlađeni ili smrznuti:

0206 10

- Od životinja vrste goveda, sveži ili rashlađeni:

0206 10 10

- - Za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

0208

Ostalo meso i jestivi mesni drugi klanični proizvodi, sveži, rashlađeni ili smrznuti

0210

Meso i jestivi mesni i drugi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od drugih klaničnih proizvoda:

 

- Ostalo, uključujući jestivo brašno i prah od mesa ili drugih klaničnih proizvoda:

0210 91 00

- - od primata

0210 92 00

- - od kitova, delfina i morskih prasića (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia)

0210 93 00

- - od reptila (uključujući zmije i kornjače)

0210 99

- - ostalo:

 

- - - meso:

0210 99 10

- - - - od konja, soljeno, u salamuri ili sušeno

 

- - - - od ovaca i koza:

0210 99 21

- - - - - sa kostima

0210 99 29

- - - - - bez kostiju

0210 99 31

- - - - od irvasa

0210 99 39

- - - - ostalo

 

- - - klanični proizvodi:

 

- - - - ostalo:

 

- - - - - džigerice, živinske:

0210 99 71

- - - - - - masne džigerice od gusaka ili pataka, soljene ili u salamuri

0210 99 79

- - - - - - ostalo

0210 99 80

- - - - - ostalo

0406

Sir i urda:

0406 40

- Sir prošaran plavim plesnima i ostali sirevi koji sadrže plesni dobijene od Penicillium roqueforti

0406 90

- Sir ostali:

 

- - ostali:

0406 90 35

- - - Kefalo-Tyri

 

- - - ostali:

 

- - - - ostali:

 

- - - - - sa sadržajem masnoće ne preko 40% po masi i sa sadržajem vode u nemasnoj materiji po masi:

 

- - - - - - preko 47% ali ne preko 72%:

0406 90 85

- - - - - - - Kefalograviera, Kasseri

0407 00

Ptičja jaja, u ljusci, sveža, konzervisana ili kuvana:

 

- Od živine:

 

- - za priplod:

0407 00 11

- - - od ćuraka i gusaka

0407 00 19

- - - ostala

0407 00 90

- Ostala

0408

Živinska i ptičja jaja, bez ljuske, žumanca od jaja, sveži, sušeni, kuvani u vodi ili pari, oblikovani, smrznuti ili na drugi način konzervisani, sa sadržajem ili bez sadržaja dodatnog šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

 

- Žumanca:

0408 11

- - sušena

0408 19

- - ostala:

0408 19 20

- - - nepodobna za ljudsku ishranu

0410 00 00

Proizvodi životinjskog porekla upotrebljivi za jelo, koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mestu

0504 00 00

Creva, bešike i želuci od životinja (osim od riba), celi ili u komadima, sveži, rashlađeni, smrznuti, usoljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

0511

Proizvodi životinjskog porekla, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu; mrtve životinje iz Glava 1 ili 3, neupotrebljive za ljudsku ishranu:

0511 10 00

- Sperma bikova

 

- Ostalo:

0511 99

- - ostalo:

0511 99 10

- - - žile i tetive; odsečci i ostali otpaci od sirove kože

0601

Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, koreni, izdanci i rizomi za sadnju, u vegetaciji ili u cvetu; biljke i koren cikorije, osim korenja iz tar. broja 1212:

0601 10

- Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, izdanci korena i rizomi, za sadnju:

0601 20

- Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, izdanci korena i rizomi u vegetaciji ili u cvetu; biljke i koren cikorije:

0601 20 10

- - biljke i koren cikorije

0602

Ostale žive biljke (uključujući njihovo korenje), reznice, kalem - grančice i kalemi; micelijum (klijale spore pečurke na zrnima žitarica):

0602 90

- Ostalo:

0602 90 10

- - micelijum za pečurke

0602 90 20

- - ananas biljka

0602 90 30

- - povrće i jagode, za sadnju

 

- - ostalo:

 

- - - biljke otvorenog prostora:

 

- - - - ostale biljke otvorenog prostora:

0602 90 50

- - - - - višegodišnje biljke

0604

Lišće, grane i ostali delovi bilja bez cvetova ili cvetnih pupoljaka i trave, mahovine i lišajevi podesni za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drukčije pripremljeni:

0701

Krompir, svež ili rashlađen:

0701 10 00

- Semenski

0705

Salata (Lactuca sativa) i cikorija (Cichorium spp.), sveža ili smrznuta:

 

- Cikorija:

0705 21 00

- - radič (Cichorium intybus var. foliosum)

0705 29 00

- - ostalo

0709

Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno:

0709 20 00

- Špargle

0709 90

- Ostalo:

 

- - masline:

0709 90 31

- - - za upotrebu osim u proizvodnji ulja

0709 90 39

- - - ostale

0709 90 40

- - kapar

0709 90 50

- - komorač

0709 90 70

- - tikvice

0709 90 80

- - artičoke

0710

Povrće (nekuvano ili blanširano), smrznuto:

0710 80

- Ostalo povrće:

0710 80 10

- - masline

0710 80 80

- - artičoke

0710 80 85

- - špargle

0711

Povrće, privremeno konzervisano (na primer, sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu:

0711 20

- Masline

0711 90

- Ostalo povrće; mešavine povrća:

 

- - povrće:

0711 90 70

- - - kapar

0713

Sušeno mahunasto povrće, u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno:

0713 10

- Grašak (Pisum sativum):

0713 10 10

- - semenski

0713 20 00

- Slanutak, (naut) (garbanzos)

 

- Pasulj (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 39 00

- - ostali

0713 90 00

- Ostali

0714

Manioka, arorut, salep, topinambur, slatki krompir i slično korenje i krtole s visokim sadržajem skroba ili inulina, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, celi, sečeni ili u obliku peleta; srž od sago drveta;

0801

Kokosov orah, brazilski orah i akažu orah, sveži ili suvi, oljušteni ili neoljušteni

0802

Ostalo jezgrasto voće, sveže ili suvo, oljušteno ili neoljušteno:

 

- Bademi:

0802 11

- - u ljusci

0802 12

- - bez ljuske

0802 40 00

- Kestenje (Castanea spp.)

0802 50 00

- Pistaći

0802 60 00

- Makadamski oraščić

0802 90

- Ostalo

0803 00

Banane, uključujući brašnaste banane ("plantains"), sveže ili suve

0804

Urme, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangusta, sveži ili suvi

0805

Agrumi, sveži ili suvi

0806

Grožđe, sveže ili suvo:

0806 20

- Suvo

0807

Dinje (uključujući lubenice) i papaje, sveže:

0807 20 00

- Papaje

0808

Jabuke, kruške i dunje, sveže:

0808 20

- Kruške i dunje:

0808 20 90

- - dunje

0809

Kajsije, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, sveže:

0809 40

- Šljive i divlje šljive:

0809 40 90

- - divlje šljive

0810

Ostalo voće, sveže:

0810 40

- Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium:

0810 40 30

- - voće vrste Vaccinium myrtillus

0810 50 00

- Kivi

0810 60 00

- "Durians" (plod malajskog drveta Durio zibethinus)

0810 90

- Ostalo

0811

Voće i jezgrasto voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

0811 20

- Maline, kupine, dudinje, loganjske bobice, crne, bele ili crvene ribizle i ogrozdi:

 

- - Ostalo:

0811 20 39

- - - Crne ribizle

0811 20 51

- - - Crvene ribizle

0811 20 59

- - - kupine i dudinje

0811 20 90

- - - ostalo

0811 90

- Ostalo:

 

- - Sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivane:

 

- - - Sa sadržajem šećera preko 13% po masi:

0811 90 11

- - - - Tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće

 

- - - ostalo:

0811 90 31

- - - - Tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće

0811 90 39

- - - - ostalo

 

- - ostalo:

0811 90 50

- - - voće vrste Vaccinium myrtillus

0811 90 70

- - - voće vrste Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium

0811 90 85

- - - tropsko voće uključujući tropsko jezgrasto voće

0812

Voće, uključujući jezgrasto voće privremeno konzervisano (npr. sumpor dioksidom, u slanoj vodi, u sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu upotrebu:

0812 90

- Ostalo:

0812 90 20

- - pomorandže

0812 90 30

- - papaje

0812 90 40

- - voće vrste Vaccinium myrtillus

0812 90 70

- - guava, mango, mangusta, tamarinda, akažu-jabuke, lučice, indijske kruške, sapodila šljive, pasionke, karambole, pitaje i tropsko jezgrasto voće

0812 90 98

- - ostalo

0813

Voće, suvo, osim onog koje se svrstava u tar. broj 0801 do 0806; mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove Glave:

0813 40

- Ostalo voće:

0813 40 50

- - papaje

0813 40 60

- - tamarinde

0813 40 70

- - akažu-jabuke, lučice, indijske kruške, sapodila šljive, pasionke, karambole i pitaje

0813 40 95

- - ostalo

0813 50

- Mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove Glave:

 

- - Mešavine suvog voća, osim onog iz tar. brojeva 0801 do 0806:

 

- - - koje ne sadrže suve šljive:

0813 50 12

- - - - od papaje, tamarinde, akažu-jabuka, lučica, indijskih krušaka, sapodila šljiva, pasionki, karambola i pitaja

0813 50 15

- - - - ostale

 

- - mešavine isključivo od jezgrastog voća iz tar. brojeva 0801 i 0802:

0813 50 31

- - - od tropskog jezgrastog voća

0813 50 39

- - - ostale

 

- - ostale mešavine:

0813 50 91

- - - koje ne sadrže suve šljive ili smokve

0813 50 99

- - - ostale

0814 00 00

Kore od agruma ili dinja i lubenica, sveže, smrznute, suve ili privremeno konzervisane u slanoj vodi, u sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje

0901

Kafa, pržena ili nepržena ili bez kofeina; ljuspice i opne od kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu:

 

- Kafa, nepržena:

0901 11 00

- - sa kofeinom

0901 12 00

- - bez kofeina

0901 90

- Ostalo

0902

Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan

0904

Biber roda Piper; suva ili drobljena ili mlevena paprika roda Capsicum ili roda Pimenta:

 

- Biber:

0904 11 00

- - nedrobljen niti mleven

0904 12 00

- - drobljen ili mleven

0905 00 00

Vanila

0906

Cimet i cvet od cimetovog drveta

0907 00 00

Karanfilić (celi plodovi, pupoljci i peteljke)

0908

Muškatni orah, macis i kardamom

0909

Seme anisa, badijana, komorača, korijandera, kumina ili kima; bobice kleke

0910

Đumbir, šafran, kurkuma, majčina dušica, lorber u listu, kari i ostali začini:

0910 10 00

- Đumbir

0910 20

- Šafran

0910 30 00

- Kurkuma

 

- Ostali začini:

0910 91

- - Mešavine definisane Napomenom 1 pod (b) uz ovu Glavu

0910 99

- - Ostalo:

0910 99 10

- - - seme piskavice (božje travice)

 

- - - majčina dušica:

 

- - - - nedrobljena niti mlevena:

0910 99 31

- - - - - divlja majčina dušica (Thymus serpyllum)

0910 99 33

- - - - - ostala

0910 99 39

- - - - drobljena ili mlevena

0910 99 50

- - - lorber u listu

0910 99 60

- - - kari

1001

Pšenica i napolica:

1001 10 00

- Tvrda pšenica

1001 90

- Ostala:

1001 90 10

- - pir za setvu

 

- - pir ostali, obična pšenica i napolica:

1001 90 91

- - - obična pšenica i napolica, za setvu

1002 00 00

Raž

1003 00

Ječam:

1003 00 10

- Semenski

1004 00 00

Ovas

1006

Pirinač

1007 00

Sorgo u zrnu

1008

Heljda, proso i seme za ptice; ostale žitarice

1102

Brašno od žitarica osim pšenice ili napolice:

1102 10 00

- Brašno ražano

1102 90

- Ostalo

1103

Prekrupa od žitarica, griza i pelete:

 

- Prekrupa i griz:

1103 19

- - od ostalih žitarica:

1103 19 10

- - - od raži

1103 19 40

- - - od ovsa

1103 19 50

- - - od pirinča

1103 19 90

- - - ostali

1103 20

- Peleti:

1103 20 50

- - od pirinča

1104

Žitarice u zrnu drukčije obrađene (npr. oljuštene, valjane u ljuspicama, perlirane, obrezane ili gnječene), osim pirinča iz tar. broja 1006; klice od žitarica, cele, valjane, u ljuspicama ili mlevene:

 

- Zrna valjana ili u obliku ljuspica:

1104 12

- - od ovsa

1104 19

- - od ostalih žitarica:

 

- - - ostala:

1104 19 91

- - - - pirinač u obliku ljuspica

 

- Drukčije obrađena zrna (npr.: oljuštena, perlirana, obrezana ili drobljena):

1104 22

- - od ovsa:

1104 22 30

- - - oljuštena i obrezana ili drobljena ("Grütze" ili "grutten")

1104 22 50

- - - perlirana

1104 22 98

- - - ostala

1104 29

- - od ostalih žitarica:

 

- - - od ječma:

1104 29 01

- - - - oljuštena (u ljusci ili oljuštena)

1104 29 03

- - - - oljuštena i obrezana ili drobljena ("Grütze" ili "grutten")

1104 30

- Klice od žitarica, cele, valjane, u ljuspicama ili mlevene

1105

Brašno, griz , prah, ljuspice, granule i peleti od krompira

1106

Brašno, griz i prah, od sušenog mahunastog povrća koje se svrstava u tar. broj 0713, od sagoa korenja ili krtola iz tar. broja 0714 ili od proizvoda iz Glave 8:

1106 20

- Od sagoa ili od korenja ili krtola iz tar. broja 0714

1106 30

- Od proizvoda iz Glave 8

1107

Slad, pržen ili nepržen:

1107 10

- Nepržen:

 

- - od pšenice:

1107 10 11

- - - u obliku brašna

1107 10 19

- - - ostali

1108

Skrob; inulin:

 

- Skrob:

1108 11 00

- - pšenični skrob

1108 14 00

- - skrob od manioke (cassava)

1108 19

- - ostali skrob,

1108 20 00

- Inulin

1201 00

Soja u zrnu, uključujući lomljenu ili nelomljenu

1202

Kikiriki, nepržen, nepečen, u ljusci, oljušten ili lomljen

1203 00 00

Kopra

1204 00

Seme lana, uključujući lomljeno ili drobljeno

1205

Seme uljane repice, uključujući lomljeno ili drobljeno

1207

Ostalo uljano seme i plodovi, uključujući lomljeno ili drobljeno

1209

Seme, plodovi i spore za setvu:

 

- Seme krmnog bilja:

1209 22

- - seme deteline (Trifolium spp.)

1209 23

- - Seme vijuka

1209 24 00

- - seme Kentaki, plave trave (Poa pratensis L.)

1209 25

- - seme ražne trave (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

1209 29

- - ostalo

1209 30 00

- Seme travnatog bilja, koje se uglavnom gaji zbog cveta

 

- Ostalo:

1209 91

- - seme povrća

1209 99

- - ostalo

1211

Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove) sveže ili sušeno, sečeno ili celo, drobljeno ili mleveno, vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe:

1212

Roščići, morske i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, mleveni ili nemleveni; koštice i jezgra iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključujući nepržen koren cikorije, vrste Cichorium intybus sativum) vrsta koja se prvenstveno upotrebljava za ljudsku ishranu, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu:

 

- Ostalo:

1212 91

- - šećerna repa

1212 99

- - ostalo

1213 00 00

Slama i pleva od žitarica, sirovi, nepripremljeni, uključujući sečene, mlevene ili presovane ili u obliku peleta

1214

Broskva, stočna repa, korenjače za stočnu hranu, seno, lucerka, detelina, esparzeta, stočni kelj, vučika, grahorica i slični proizvodi za stočnu hranu, uključujući i u obliku peleta:

1214 90

- Ostalo:

1301

Šelak, prirodne gume, smole, gumi-smole i uljane smole (npr.: balzami):

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani;

 

- Biljni sokovi i ekstrakti:

1302 11 00

- - opijum

1302 19

- - ostalo:

1302 19 05

- - - oleosmola vanile

 

- Sluzi i zgušnjivači dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:

1302 32

- - Sluzi i zgušnjivači ekstrahovani iz roščića, semena roščića ili semena guara, modifikovani ili nemodifikovani:

1302 32 90

- - - od semena guara

1302 39 00

- - ostalo

1501 00

Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i živinska masnoća osim onih iz tar. brojeva 0209 ili 1503:

 

- Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast):

1501 00 11

- - za industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1501 00 90

- Živinska masnoća

1502 00

Masnoće od životinja vrsta goveda, ovaca ili koza, osim onih iz tar. broja 1503

1503 00

Stearin iz jestive svinjske masti, ulje iz jestive svinjske masti, oleostearin, oleo-ulje i ulje iz loja, neemulgovani, nemešani ili na drugi način pripremljeni

1504

Mast i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani

1507

Sojino ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

1507 10

- Sirovo ulje, degumirano ili nedegumirano (bez smole):

1507 10 10

- - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1507 90

- Ostalo:

1507 90 10

- - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1508

Ulje od kikirikija i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani

1509

Maslinovo ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani

1510 00

Ostala ulja i njihove frakcije, dobijeni isključivo od maslina, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani, uključujući mešavine tih ulja ili frakcija sa uljima ili frakcijama iz tar. broja 1509:

1511

Palmino ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani

1512

Ulje od semena suncokreta, šafranike ili pamukovog semena i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

 

- Pamukovo ulje i njegove frakcije:

1512 21

- - sirovo ulje, uključujući ono iz kojeg je uklonjen gosipol:

1512 29

- - ostalo

1513

Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminog jezgra (koštice), palminog oraha i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani ali hemijski nemodifikovani

1515

Ostale biljne masnoće i ulja, neisparljivi (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

 

- Laneno ulje i njegove frakcije:

1515 11 00

- - sirovo ulje

1515 19

- - ostalo

1515 30

- Ricinusovo ulje i njegove frakcije

1515 50

- Susamovo ulje i njegove frakcije

1515 90

- Ostalo:

 

- - ulje od semena duvana i njegove frakcije:

 

- - - sirovo ulje:

1515 90 21

- - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1515 90 29

- - - - ostalo

 

- - - ostalo:

1515 90 31

- - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

1515 90 39

- - - - ostalo:

 

- - ostala ulja i njihove frakcije:

 

- - - sirovo ulje:

1515 90 40

- - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

 

- - - - Ostalo:

1515 90 51

- - - - - čvrsto, u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg

1515 90 59

- - - - - čvrsto, ostalo; tečno

 

- - - ostalo:

1515 90 60

- - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

 

- - - - ostalo:

1515 90 91

- - - - - čvrsto, u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg

1515 90 99

- - - - - čvrsto, ostalo; tečno

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, inetersterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni:

1516 10

- Životinjske masti i ulja i njihove frakcije

1516 20

- Biljne masti i ulja i njihove frakcije:

 

- - ostalo:

1516 20 91

- - - u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg

 

- - - ostalo:

1516 20 95

- - - - ulje od repice, lanenog semena, suncokreta, ilipe, karite, makore, tulukune ili palminih oraha (babasu ulje) za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

 

- - - - ostalo:

1516 20 96

- - - - - ulje od kikirikija, semena pamuka, soje ili suncokreta; ostala ulja, koja sadrže manje od 50% slobodnih masnih kiselina po masi, osim ulja od palminog jezgra (koštice), ilipe, kokosovih oraha, uljane repice i kopaiba

1516 20 98

- - - - - ostalo

1518 00

Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije hemijski modifikovani, isključujući one iz tar. broja 1516; mešavine i preparati od životinjskih i biljnih masti i ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave, nepodobni za jelo, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu:

 

- Neisparljiva neetarska biljna ulja, tečna, mešana, za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za upotrebu u proizvodnji prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu:

1518 00 31

- - sirova

1518 00 39

- - ostala

1522 00

Degra; ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla:

 

- Ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla;

 

- - koji sadrže ulje koje ima karakteristike maslinovog ulja:

1522 00 31

- - - sapunski koagulati

1522 00 39

- - - ostalo

 

- - ostalo:

1522 00 91

- - - uljni ostaci i talozi; sapunski koagulati

1522 00 99

- - - ostalo

1602

Ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi od mesa, drugih klaničnih proizvoda ili krvi:

1602 20

- Od džigerice bilo koje životinje

 

- Od živine iz tar. broja 0105:

1602 31

- - od ćurki

1602 90

- Ostalo, uključujući prerađevine od krvi od bilo kojih životinja

1603 00

Ekstrakti i sokovi od mesa, riba, ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka

1702

Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom; karamel:

 

- Laktoza i laktozni sirup:

1702 11 00

- - sa sadržajem od 99% ili više laktoze po masi, izražene kao anhidrovana laktoza, računato na suvu materiju

1702 19 00

- - ostalo

1702 20

- Šećer i sirup od javora

1702 30

- Glikoza i glikozni sirup bez sadržaja fruktoze ili sa sadržajem fruktoze manje od 20% po masi u suvom stanju:

1702 30 10

- - izoglikoza

 

- - ostalo:

 

- - - sa sadržajem od 99% ili više glukoze po masi, u suvom stanju:

1702 30 59

- - - - ostalo

 

- - - ostalo:

1702 30 91

- - - u obliku belog kristalnog praha, aglomerisanog ili neaglomerisanog

1702 40

- Glikoza i glikozni sirup, koji u suvom stanju sadrže od 20%, ali ne manje 50% fruktoze po masi, isključujući invertni šećer

1702 60

- Ostala fruktoza i fruktozni sirup, koji u suvom stanju sadrže više od 50% fruktoze po masi, isključujući invertni šećer:

1702 60 80

- - inulin sirup

1702 60 95

- - ostalo

1702 90

- Ostalo, uključujući invertni šećer i ostali šećer i mešavine šećernog sirupa koji u suvom stanju sadrže 50% fruktoze po masi:

1702 90 60

- - veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom

 

- - karamel:

1702 90 71

- - - koji sadrži 50% ili više po masi saharoze u suvoj materiji

 

- - - ostalo:

1702 90 75

- - - - u obliku praha, aglomerisan ili neaglomerisan

1702 90 79

- - - - ostalo

1801 00 00

Kakao u zrnu, ceo ili lomljen, sirov ili pržen

1802 00 00

Ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaoa

2001

Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće, i ostali delovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini:

2001 90

- Ostalo:

2001 90 10

- - mango čatni

2001 90 65

- - masline

2001 90 91

- - tropsko voće i tropsko jezgrasto voće

2001 90 93

- - crni luk

2005

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006:

2005 60 00

- Špargle

2005 70

- Masline

2005 91 00

- - Bambusovi izdanci

2005 99

- - Ostalo:

2005 99 20

- - - kapar

2005 99 30

- - - artičoke

2005 99 50

- - - mešano povrće

2006 00

Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi bilja, konzervisani u šećeru (suvi, glazirani ili kandirani):

2006 00 10

- Đumbir

 

- Ostalo:

 

- - sa sadržajem šećera preko 13% po masi:

2006 00 35

- - - tropsko voće i jezgrasto tropsko voće

 

- - ostalo:

2006 00 91

- - - tropsko voće i jezgrasto tropsko voće

2006 00 99

- - - ostalo

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća ili jezgrastog voća dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje:

2007 10

- Homogenizovani proizvodi:

 

- - ostali:

2007 10 91

- - - od tropskog voća

 

- Ostalo:

2007 91

- - od agruma

2007 99

- - ostalo:

 

- - - sa sadržajem šećera preko 30% po masi:

2007 99 20

- - - - pire i pasta od kestena

 

- - - ostalo:

2007 99 93

- - - - od tropskog voća i tropskog jezgrastog voća

2007 99 97

- - - - ostalo

2008

Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu:

 

- Jezgrasto voće, kikiriki i ostale semenke, uključujući i međusobne mešavine:

2008 11

- - kikiriki:

 

- - - ostalo, u neposrednom pakovanju neto mase:

 

- - - - preko 1 kg

2008 11 92

- - - - - prženi

2008 11 94

- - - - - ostali

 

- - - - ne preko 1 kg:

2008 11 96

- - - - - prženi

2008 11 98

- - - - - ostali

2008 19

- - ostalo, uključujući mešavine

2008 20

- Ananas

2008 30

- Agrumi

2008 40

- Kruške:

 

- - sa dodatkom alkohola:

 

- - - u neposrednom pakovanju neto-mase preko 1 kg:

 

- - - - sa sadržajem šećera preko 13% po masi:

2008 40 11

- - - - - sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih

2008 40 19

- - - - - ostale

 

- - - - ostale:

2008 40 21

- - - - - sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih

2008 40 29

- - - - - ostale

 

- - - u neposrednom pakovanju neto-mase do 1 kg:

2008 40 31

- - - - sa sadržajem šećera preko 15% po masi

2008 40 39

- - - - ostale

2008 50

- Kajsije:

 

- - sa dodatkom alkohola:

 

- - - u neposrednom pakovanju neto mase preko 1 kg:

 

- - - - sa sadržajem šećera preko 13% po masi:

2008 50 11

- - - - - sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih

2008 50 19

- - - - - ostale

 

- - - - ostale:

2008 50 31

- - - - - sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih

2008 50 39

- - - - - ostale

 

- - - u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 1 kg:

2008 50 51

- - - - sa sadržajem šećera preko 15% po masi

2008 50 59

- - - - ostale

2008 70

- Breskve, uključujući nektarine:

 

- - sa dodatkom alkohola:

 

- - - u neposrednom pakovanju neto mase preko 1 kg:

 

- - - - sa sadržajem šećera preko 13% po masi:

2008 70 11

- - - - - sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih

2008 70 19

- - - - - ostale

 

- - - - ostale:

2008 70 31

- - - - - sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih

2008 70 39

- - - - - ostale

 

- - - u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 1 kg:

2008 70 51

- - - - sa sadržajem šećera preko 15% po masi

2008 70 59

- - - - ostale

2008 80

- Jagode:

 

- - sa dodatkom alkohola:

 

- - - sa sadržajem šećera preko 9% po masi

2008 80 11

- - - - sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih

2008 80 19

- - - - ostale

 

- - - ostale:

2008 80 31

- - - - sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih

2008 80 39

- - - - ostale

2008 92

- - mešavine:

 

- - - sa dodatkom alkohola:

 

- - - - sa sadržajem šećera preko 9% po masi:

 

- - - - - sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih:

2008 92 12

- - - - - - od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

2008 92 14

- - - - - - ostalo

 

- - - - - ostalo:

2008 92 16

- - - - - - od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

2008 92 18

- - - - - - ostalo

 

- - - - ostalo:

 

- - - - - sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih:

2008 92 32

- - - - - - od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

2008 92 34

- - - - - - ostalo

 

- - - - - ostalo:

2008 92 36

- - - - - - od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

2008 92 38

- - - - - - ostalo

 

- - - bez dodatka alkohola:

 

- - - - sa dodatkom šećera:

 

- - - - - u neposrednom pakovanju neto mase preko 1 kg:

2008 92 51

- - - - - - od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

 

- - - - - ostale:

 

- - - - - - mešavine voća u kojima nijedno pojedinačno voće ne prelazi 50% ukupne mase voća:

2008 92 72

- - - - - - - od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

 

- - - - - - ostalo:

2008 92 76

- - - - - - - od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

 

- - - - bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto-mase:

 

- - - - - 5 kg ili više:

2008 92 92

- - - - - - od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

 

- - - - - od 4,5 kg ili više ali manje od 5 kg:

2008 92 94

- - - - - - od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

2008 99

- - Ostalo:

 

- - - sa dodatkom alkohola:

 

- - - - Đumbir:

2008 99 11

- - - - - sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih

2008 99 19

- - - - - ostalo

 

- - - - ostalo:

 

- - - - - sa sadržajem šećera preko 9% po masi:

 

- - - - - - sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih:

2008 99 24

- - - - - - - tropsko voće

 

- - - - - - ostalo:

2008 99 31

- - - - - - - tropsko voće

 

- - - - - ostalo:

 

- - - - - - sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih:

2008 99 36

- - - - - - - tropsko voće

 

- - - - - - ostalo:

2008 99 38

- - - - - - - tropsko voće

 

- - - bez dodatka alkohola:

 

- - - - sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto mase preko 1 kg:

2008 99 41

- - - - - đumbir

2008 99 46

- - - - - pasionke, guave i tamarinde (indijska urma)

2008 99 47

- - - - - mango, magusta, papaja, akažu-jabuke, lučice, indijske kruške, (plod indijskog hlebnog drveta), sapodila šljive, karambole i pitaje

 

- - - - sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 1 kg:

2008 99 51

- - - - - đumbir

2008 99 61

- - - - - marakuja i guava

2009

Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje:

 

- Sok od pomorandže:

2009 11

- - smrznuti

2009 19

- - ostalo

 

- Sok od grejpfruta (uključujući pomelo):

2009 21 00

- - čija Brix vrednost ne prelazi 20

2009 29

- - Ostalo

2009 39

- - ostali:

 

- - - čija Brix vrednost prelazi 67:

2009 39 11

- - - - čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase

2009 39 19

- - - - ostali

 

- - - čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:

 

- - - - čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase:

 

- - - - - sok od limuna:

2009 39 59

- - - - - - bez dodatog šećera

2009 49

- - ostali:

 

- - - čija Brix vrednost prelazi 67:

2009 49 11

- - - - čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase

 

- - - čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:

 

- - - - ostali:

2009 49 99

- - - - - bez dodatog šećera

2009 80

- Sok od ostalog pojedinačnog voća i povrća:

 

- - čija Brix vrednost prelazi 67:

 

- - - ostali:

 

- - - - čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase:

2009 80 34

- - - - - sokovi od tropskog voća

 

- - - - ostali:

2009 80 36

- - - - - sokovi od tropskog voća

2009 80 38

- - - - - ostali

 

- - čija Brix vrednost ne prelazi 67:

 

- - - ostali:

 

- - - - ostali:

 

- - - - - sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi:

2009 80 85     

- - - - - - sokovi od tropskog voća

 

- - - - - sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi:

2009 80 88

- - - - - - sokovi od tropskog voća

 

- - - - - bez dodatog šećera:

2009 80 97

- - - - - - sokovi od tropskog voća

2009 90

- mešavine sokova:

 

- - čija Brix vrednost ne prelazi 67:

 

- - - ostali:

 

- - - - čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto mase:

 

- - - - - mešavine soka od agruma i soka od ananasa:

2009 90 41

- - - - - - sa dodatkom šećera

2009 90 49

- - - - - - ostali

 

- - - - čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase:

 

- - - - - ostali:

 

- - - - - - sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi:

2009 90 92

- - - - - - - mešavine sokova od tropskog voća

 

- - - - - - bez dodatog šećera:

2009 90 97

- - - - - - - mešavine sokova od tropskog voća

2009 90 98

- - - - - - - ostali

2301

Brašno, prah i pelete, od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili od ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobnih za ljudsku ishranu; čvarci:

2301 10 00

- Brašno, prah i pelete, od mesa ili mesnih otpadaka; čvarci

2302

Mekinje, i ostali ostaci dobijeni prosejavanjem, mlevenjem ili drugom obradom žitarica i leguminoznog bilja, nepeletizovani ili peletizovani:

2302 10

- Od kukuruza

2302 40

- Od ostalih žitarica:

2302 50 00

- Od leguminoznog bilja

2303

Ostaci od proizvodnje skroba i slični ostaci, rezanci od šećerne repe, ostaci od šećerne trske i ostali otpaci industrije šećera, ostaci i otpaci iz pivara ili destilacija, nepeletizovani ili peletizovani:

2303 30 00

- Otpaci iz pivara i destilacija

2305 00 00

Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije ulja od kikirikija, nemleveni, mleveni ili peletizovani   

2306

Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci, dobijeni ekstrakcijom biljnih masnoća ili ulja osim onih iz tar. br. 2304 i 2305, nemleveni, mleveni ili peletizovani

2306 10 00

- Od semena pamuka

2306 20 00

- Od semena lana

 

- Od semena uljane repice:

2306 41 00

- - Od semena uljane repice sa malom količinom eruka kiseline

2306 49 00

- - ostalo

2306 50 00

- Od kokosovog oraha ili kopre

2306 60 00

- Od palminog oraha ili jezgra

2306 90

- Ostalo

2307 00

Talog od vina; vinski kamen (streš)

2308 00

Biljni materijali, biljni otpaci i ostaci od prerade biljnih materijala i sporedni proizvodi, peletizovani ili nepeletizovani, koji se upotrebljavaju za ishranu životinja, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu:      

2309

Preparati koji se upotrebljavaju za ishranu životinja:

2309 10

- Hrana za pse i mačke, pripremljena za prodaju na malo

2309 90

- Ostalo:

2309 90 10

- - rastvorljivi proizvodi od riba ili morskih sisara

2309 90 20

- - proizvodi navedeni u dodatnoj Napomeni 5 uz ovu Glavu

3301

Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući zgusnuta i čista ulja; rezinoidi; ekstrahovane uljane smole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neisparljivim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja:

 

- Eterična ulja od citrus - voća (agruma):

3301 12

- - od pomorandže

3301 13

- - od limuna

3301 19

- - ostalo

3301 24

- - od nane (Mentha piperita)

3301 25

- - od ostalih nana

3301 29

- - ostalo:

 

- - - od karanfilića, niaouli i ulang-ulang:

3301 29 11

- - - - koje sadrže terpen

3301 29 31

- - - - bez terpena

 

- - - ostalo:

 

- - - - bez terpena:

3301 29 71

- - - - - od geranijuma; od jasmina; od vetivera

3301 29 79

- - - - - od lavande ili od lavandina

3302

Mešavine mirisnih materija i mešavine (uključujući alkoholne rastvore) na bazi jedne ili više tih materija, koje se upotrebljavaju kao sirovine u industriji; ostali preparati na bazi mirisnih materija, koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića:

3302 10

- koji se upotrebljavaju u industriji hrane ili pića:

 

- - za upotrebu u industriji pića:

3302 10 40

- - - ostalo

3302 10 90

- - za upotrebu u prehrambenoj industriji

3501

Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina; lepkovi od kazeina:

3501 90

- ostalo:

3501 90 10

- - lepkovi od kazeina

3502

Albumini (uključujući koncentrate od dve ili više belančevina iz surutke, koji sadrže po masi, više od 80% belančevina iz surutke, računato na suvu materiju), albuminati i ostali derivati albumina:

3502 20

- Albumin iz mleka, uključujući koncentrate od dve ili više belančevina iz surutke

3502 90

- ostalo

3503 00

Želatin (uključujući želatin u listovima kvadratnog i pravougaonog oblika, neobrađeni ili obrađeni po površini ili bojeni) i derivati želatina; riblji želatin; ostali lepkovi životinjskog porekla, osim kazeinskih lepkova iz tar. br. 3501

3504 00 00

Peptoni i njihovi derivati; ostale proteinske materije i njihovi derivati, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu; prah od kože, hromno štavljene ili ne

3505

Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (na primer, preželatinizovani ili esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova, ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova:

3505 10

- Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi:

 

- - ostali modifikovani skrobovi:

3505 10 50

- - - skrobovi, esterifikovani ili eterifikovani

4101

Sirove krupne i sitne goveđe kože (uključujući i bivolje) ili kože kopitara (sveže ili usoljene, sušene, lužene, piklovane ili drugačije konzervisane, ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti dalje obrađivane), sa dlakom ili bez dlake, cepane ili necepane:

4101 20

- Cele krupne i sitne goveđe kože, mase po koži ne preko 8 kg kada su suve, ne preko 10 kg kada su suvo-soljene, ili ne preko 16 kg kada su sveže, mokro soljene ili drugačije konzervisane

4101 90 00

- Ostale, uključujući krupone, polukrupone i trbušine

4102

Sirove ovčije ili jagnjeće kože (sveže ili usoljene, sušene, lužene, piklovane ili drugačije konzervisane, ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti dalje obrađivane), sa vunom ili bez vune, cepane ili necepane, osim onih isključenih Napomenom 1(v) uz ovu Glavu

4103

Ostale krupne i sitne sirove kože (sveže ili usoljene, sušene, lužene, piklovane ili drugačije konzervisane, ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti dalje obrađivane), sa dlakom ili bez dlake, cepane ili necepane, osim onih isključenih Napomenom 1(b) ili 1(v) uz ovu Glavu

4301

Sirovo krzno (uključujući glave, repove, nožice i ostale komade ili odsečke pogodne za krznarsku upotrebu), osim sirovih krupnih i sitnih koža pod tar. brojem 4101, 4102 ili 4103:

4301 30 00

- Sirovo krzno: od sledećih vrsta jagnjadi: astraganskih, jagnjadi sa širokim repom, karakul, persijskih i sličnih jagnjadi, indijskih, kineskih, mongolskih ili tibetskih jagnjadi, cela, sa ili bez glave, repa ili šapa

4301 60 00

- od lisice, celo, sa ili bez glave, repa ili šapa

4301 80

- ostala krzna, cela, sa ili bez glave, repa ili šapa:

4301 90 00

- Glave, repovi, šape i ostali komadi ili odsečci, pogodni za krznarsku upotrebu

5001 00 00

Čaure svilene bube pogodne za odmotavanje

5002 00 00

Sirova svila (neupredena)

5003 00 00

Otpaci od svile (uključujući čaure nepodesne za odmotavanje, otpatke prediva i raščupane tekstilne materijale)

Oslobođeno carina za neograničene količine od datuma stupanja na snagu ovog sporazuma.

Aneks III (b)

CARINSKE KONCESIJE SRBIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE POREKLOM IZ ZAJEDNICE

Navedene u članu 27. stav 2. pod (b)

Carine (ad valorem i/ili specifične carine) za proizvode navedene u ovom aneksu biće smanjene i ukinute u skladu sa dinamikom naznačenom za svaki proizvod u tom Aneksu. Ukoliko se, pored ad valorem i/ili specifične carine primenjuje sezonska carina, sezonska carina [20%] će biti ukinuta od dana stupanja na snagu ovog sporazuma.

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Stupanje
na snagu
godina 1 u %

godina 2 u %

godina 3 u %

godina 4 u %

godina 5 u %

godina 6
i naredne
g odine u %

0102

Žive životinje, vrste goveda

 

 

 

 

 

 

0102 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - domaće vrste:

 

 

 

 

 

 

 

- - - mase od 80 do 160 kg:

 

 

 

 

 

 

0102 90 29

- - - - ostalo

70%

60%

50%

40%

30%

0%

0104

Žive ovce i koze:

 

 

 

 

 

 

0104 10

- Ovce:

 

 

 

 

 

 

 

- - ostale:

 

 

 

 

 

 

0104 10 80

- - - ostale

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0104 20

- Koze:

 

 

 

 

 

 

0104 20 90

- - ostale

80%

70%

60%

50%

30%

0%

0105

Živina domaća, živa, kokoške vrste Galus domesticus, patke, guske, ćurke i biserke:

 

 

 

 

 

 

 

- Mase do 185 g:

 

 

 

 

 

 

0105 11

- - pilići vrste Galus domesticus:

 

 

 

 

 

 

 

- - - ostala:

 

 

 

 

 

 

0105 11 99

- - - - ostali

90%

80%

60%

40%

20%

0%

 

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

0105 94 00

- - kokoške vrste Galus domesticus

70%

60%

50%

40%

30%

0%

0204

Meso ovčije ili kozje, sveže, rashlađeno ili smrznuto:

 

 

 

 

 

 

0204 50

- Meso, kozje

80%

70%

60%

50%

30%

0%

0206

Klanični proizvodi od životinja vrste goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula ili mazgi, upotrebljivi za jelo, sveži, rashlađeni ili smrznuti:

 

 

 

 

 

 

0206 10

- Od životinja vrste goveda, sveži ili rashlađeni:

 

 

 

 

 

 

 

- - ostali:

 

 

 

 

 

 

0206 10 91

- - - džigerice

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0206 10 95

- - - dijafragma, mišićna i tetivna

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- Od životinja vrste goveda, smrznuti:

 

 

 

 

 

 

0206 21 00

- - jezici

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0206 22 00

- - džigerice

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0206 29

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

0206 29 10

- - - za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

0206 29 91

- - - - dijafragma, mišićna i tetivna

90%

70%

60%

50%

30%

0%

0206 80

- ostali, sveži ili rashlađeni

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0206 90

- Ostalo, smrznuto:

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0207

Meso i jestivi otpaci od živine iz tar. broja 0105, sveže, rashlađeno ili smrznuto:

 

 

 

 

 

 

 

- Od ćuraka:

 

 

 

 

 

 

0207 24

- - neisečeno u komade, sveže ili rashlađeno

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0207 25

- - neisečeno u komade, smrznuto:

 

 

 

 

 

 

0207 25 10

- - - Očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, džigericom i želucima, poznate kao "80% ćurke"

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0207 25 90

- - - očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu i bez vratova, srca, džigerica i želudaca, poznate kao "73% ćurke", ili drukčije isporučene

80%

70%

50%

40%

10%

0%

0207 26

- - isečeni komadi i otpaci, sveži ili rashlađeni

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0207 27

- - isečeni komadi i otpaci, smrznuti

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- Od pataka, gusaka ili biserki:

 

 

 

 

 

 

0207 32

- - neisečeni u komade, sveži ili rashlađeni

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0207 33

- - neisečeni u komade, smrznuti

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0207 34

- - masne džigerice, sveže ili rashlađene

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0207 35

- - ostalo, sveže ili rashlađeno

80%

70%

60%

50%

40%

0%

0207 36

- - ostalo, smrznuto

80%

70%

60%

50%

40%

0%

0209 00

Svinjska masnoća, bez mesne krtine, i živinsko salo, neistopljeni niti na bilo koji način ekstrahovani, sveži, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni:

 

 

 

 

 

 

 

- Potkožna svinjska masnoća:

 

 

 

 

 

 

0209 00 30

- Svinjska masnoća, osim one iz tar. podbroja 0209 00 11 ili 0209 00 19

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0209 00 90

- Živinsko salo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0401

Mleko i pavlaka, nekoncentrovani i bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

 

 

 

 

 

 

0401 10

- Sa sadržajem masnoće do 1% po masi

95%

90%

60%

50%

40%

0%

0401 20

- Sa sadržajem masnoće od 1% do 6% po masi:

 

 

 

 

 

 

 

- - ne preko 3%:

 

 

 

 

 

 

0401 20 11

- - - u ambalaži neto zapremine ne preko 2 l

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0401 20 19

- - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - preko 3%:

 

 

 

 

 

 

0401 20 91

- - - - u ambalaži neto zapremine preko 2 l

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0401 20 99

- - - ostalo

90%

80%

60%

40%

20%

0%

0401 30

- Sa sadržajem masnoće preko 6%, po masi

90%

80%

60%

40%

20%

0%

0402

Mleko i pavlaka, koncentrovani i sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

 

 

 

 

 

 

0402 10

- U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće do 1,5%, po masi:

 

 

 

 

 

 

 

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

0402 10 91

- - - u neposrednom pakovanju neto mase do 2,5 kg

80%

60%

50%

40%

20%

0%

0402 29

- - ostalo

95%

75%

55%

35%

15%

0%

 

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

0402 91

- - bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje

95%

75%

55%

35%

15%

0%

0402 99

- - ostalo

95%

75%

55%

35%

15%

0%

0403

Mlaćenica, kiselo mleko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko i pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje ili aromatizovani ili sa dodatkom voća, jezgrastog voća ili kakaa:

 

 

 

 

 

 

0403 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - nearomatizovano i bez dodatka voća, jezgrastog voća ili kakaa:

 

 

 

 

 

 

 

- - - u prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, sa sadržajem masnoće, po masi:

 

 

 

 

 

 

0403 90 11

- - - - - ne preko 1,5%

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0403 90 13

- - - - - preko 1,5% ali ne preko 27%

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0403 90 19

- - - - - preko 27%

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - - ostalo, sa sadržajem masnoće, po masi:

 

 

 

 

 

 

0403 90 31

- - - - - ne preko 1,5%

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0403 90 33

- - - - - preko 1,5% ali ne preko 27%

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0403 90 39

- - - - - preko 27%

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, sa sadržajem masnoće, po masi:

 

 

 

 

 

 

0403 90 51

- - - - - do 3%

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0403 90 53

- - - - - od 3% do 6%

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0403 90 59

- - - - - preko 6%

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - - ostalo, sa sadržajem masnoće, po masi:

 

 

 

 

 

 

0403 90 61

- - - - - do 3%

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0403 90 63

- - - - - od 3% do 6%

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0403 90 69

- - - - - preko 6%

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0404

Surutka, koncentrovana i nekoncentrovana, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje; proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mleka, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mestu:

 

 

 

 

 

 

0404 10

- Surutka i modifikovana surutka, koncentrovana i nekoncentrovana ili sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0404 90

- Ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0406

Sir i urda:

 

 

 

 

 

 

0406 20

- Sir rendani ili u prahu, svih vrsta

90%

70%

50%

30%

15%

0%

0406 90

- Sir ostali:

 

 

 

 

 

 

0406 90 01

- - za preradu

90%

70%

50%

30%

15%

0%

0408

Živinska i ptičja jaja, bez ljuske, žumanca od jaja, sveži, sušeni, kuvani u vodi ili pari, oblikovani, smrznuti ili na drugi način konzervisani, sa sadržajem ili bez sadržaja dodatnog šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

 

 

 

 

 

 

 

- Žumanca:

 

 

 

 

 

 

0408 11

- - sušena:

 

 

 

 

 

 

0408 11 20

- - - nepodobna za ljudsku ishranu

80%

60%

40%

30%

10%

0%

0408 11 80

- - - ostala

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0408 19

- - ostala:

 

 

 

 

 

 

 

- - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

0408 19 81

- - - - tečna

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0408 19 89

- - - - ostala, uključujući smrznuta

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- Ostala:

 

 

 

 

 

 

0408 91

- - sušena

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0408 99

- - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0601

Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, koreni, izdanci i rizomi za sadnju, u vegetaciji ili u cvetu; biljke i koren cikorije, osim korenja iz tar. broja 1212:

 

 

 

 

 

 

0601 20

- Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, izdanci korena i rizomi u vegetaciji ili u cvetu; biljke i koren cikorije:

 

 

 

 

 

 

0601 20 30

- - orhideje, zumbuli, narcisi i lale

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0601 20 90

- - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0602

Ostale žive biljke (uključujući njihovo korenje), reznice, kalem - grančice i kalemi; micelijum (klijale spore pečurke na zrnima žitarica):

 

 

 

 

 

 

0602 10

- Neužiljene reznice i kalem - grančice, kalemi:

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0602 20

- Sadnice jestivog voća uključujući jezgrasto voće i one u obliku šiblja ili žbunja, kalemljene ili nekalemljene:

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0602 30 00

- Rododendroni i azaleje (gorske ruže), kalemljene ili nekalemljene

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0602 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - biljke otvorenog prostora:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - drveće, šiblje i žbunje:

 

 

 

 

 

 

0602 90 41

- - - - - šumsko drveće

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

0602 90 45

- - - - - - ožiljene reznice i mlade biljke

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0602 90 49

- - - - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - - Ostale biljke otvorenog prostora:

 

 

 

 

 

 

0602 90 59

- - - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - biljke zatvorenog prostora:

 

 

 

 

 

 

0602 90 70

- - - - ožiljene reznice i mlade biljke, osim kaktusa

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - - ostale:

 

 

 

 

 

 

0602 90 91

- - - - - cvetne biljke sa pupoljcima ili cvetovima, osim kaktusa

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0602 90 99

- - - - - ostale

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0603

Sečeno cveće i cvetni pupoljci vrsta podesnih za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drukčije pripremljeni:

 

 

 

 

 

 

 

- Sveže:

 

 

 

 

 

 

0603 11 00

- - ruže

90%

80%

70%

60%

35%

0%

0603 12 00

- - karanfili

90%

80%

70%

60%

35%

0%

0603 13 00

- - orhideje

90%

80%

70%

60%

35%

0%

0603 14 00

- - hrizanteme

90%

80%

70%

60%

35%

0%

0603 19

- - ostalo

90%

80%

70%

60%

35%

0%

0603 90 00

- Ostalo

90%

80%

70%

60%

35%

0%

0701

Krompir, svež ili rashlađen:

 

 

 

 

 

 

0701 90

- Ostali:

 

 

 

 

 

 

0701 90 10

- - za proizvodnju skroba

95%

80%

65%

40%

25%

0%

 

- - ostali:

 

 

 

 

 

 

0701 90 50

- - - mladi, od 1. januara do 30. juna

95%

80%

65%

40%

25%

0%

0703

Crni luk, kozjak, beli luk, praziluk i ostali lukovi, sveži ili rashlađeni:

 

 

 

 

 

 

0703 10

- crni luk i vlašac:

90%

70%

50%

30%

10%

0%

0703 20 00

- Beli luk

90%

70%

50%

30%

10%

0%

0703 90 00

- praziluk i ostali lukovi

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0704

Kupus, karfiol, keleraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, sveži ili rashlađeni:

 

 

 

 

 

 

0704 10 00

- Karfiol i brokoli

80%

60%

50%

40%

20%

0%

0704 20 00

- Kelj pupčar

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0704 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

0704 90 10

- - beli i crveni kupus

80%

60%

50%

40%

20%

0%

0704 90 90

- - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0706

Šargarepa, broskva ili repa ugarnjača (bela repa), cvekla, beli koren, celer korenjaš, rotkvice i slično jestivo korenjasto povrće, sveže ili rashlađeno:

 

 

 

 

 

 

0706 10 00

- šargarepa i broskva ili repa ugarnjača (bela repa)

90%

80%

70%

60%

50%

0%

0706 90

- Ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0708

Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, sveže ili rashlađeno:

 

 

 

 

 

 

0708 90 00

- Ostalo mahunasto povrće

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0709

Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno:

 

 

 

 

 

 

0709 30 00

- Plavi patlidžan

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0709 40 00

- Celer, osim celera korenaša

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- Pečurke i trifle (tartufi):

 

 

 

 

 

 

0709 51 00

- - pečurke roda Agaricus

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0709 59

- - ostale

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0709 70 00

- Spanać, novozelandski spanać i loboda

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0709 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

0709 90 10

- - povrće koje služi kao salata, osim salate Lactuca sativa i cikorije (Cichorium spp.)

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0709 90 20

- - broskva (bela repa) i španska artičoka

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0709 90 90

- - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0710

Povrće (nekuvano ili blanširano), smrznuto:

 

 

 

 

 

 

0710 10 00

- Krompir

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- Mahunasto povrće, oljušteno ili neoljušteno:

 

 

 

 

 

 

0710 29 00

- - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0710 30 00

- Spanać, novozelandski i loboda

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - jestive pečurke:

 

 

 

 

 

 

0710 80 61

- - - roda Agaricus

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0710 80 69

- - - ostale

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0711

Povrće, privremeno konzervisano (na primer, sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu:

 

 

 

 

 

 

 

- pečurke i tartufi:

 

 

 

 

 

 

0711 51 00

- - pečurke roda Agaricus

80%

70%

60%

50%

40%

0%

0711 59 00

- - ostale

80%

70%

60%

50%

40%

0%

0711 90

- Ostalo povrće; mešavine povrća:

 

 

 

 

 

 

 

- - povrće:

 

 

 

 

 

 

0711 90 50

- - - crni luk

80%

70%

60%

40%

20%

0%

0712

Sušeno povrće, celo, sečeno, sečeno na komade, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno:

 

 

 

 

 

 

0712 20 00

- Crni luk

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- Jestive pečurke, judino uvo (Auricularia spp.), drhtalica (Tremella spp.) i trifle:

 

 

 

 

 

 

0712 31 00

- - pečurke roda Agaricus

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0712 32 00

- - judino uvo (Auricularia spp.)

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0712 33 00

- - drhtalica (Tremella spp.)

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0712 39 00

- - ostale

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0712 90

- ostalo povrće; mešavine povrća

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0713

Sušeno mahunasto povrće, u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno:

 

 

 

 

 

 

0713 10

- Grašak (Pisum sativum):

 

 

 

 

 

 

0713 10 90

- - ostali

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- Pasulj (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

 

 

 

 

 

0713 31 00

- - pasulj vrste Vigna mungo (L.) Hepper ili Vigna radiata (L.) Wilczek

80%

60%

50%

40%

30%

0%

0713 32 00

- - pasulj sitni crveni (Adzuki) (Phaseolus ili Vigna angularis)

80%

60%

50%

40%

30%

0%

0713 33

- - pasulj običan (Phaseolus vulgaris):

 

 

 

 

 

 

0713 33 10

- - - za setvu

80%

70%

60%

50%

30%

0%

0713 33 90

- - - ostalo

90%

80%

60%

50%

30%

0%

0713 40 00

- Sočivo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0713 50 00

- Bob (Vicia faba var major) i konjski bob (Vicia faba var equina, Vicia faba var minor)

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0802

Ostalo jezgrasto voće, sveže ili suvo, oljušteno ili neoljušteno:

 

 

 

 

 

 

 

- Lešnici (Corylus spp.):

 

 

 

 

 

 

0802 21 00

- - u ljusci

80%

70%

50%

30%

15%

0%

0802 22 00

- - oljušteni

80%

70%

50%

30%

15%

0%

 

- Obični orasi:

 

 

 

 

 

 

0802 31 00

- - u ljusci

95%

90%

85%

70%

65%

0%

0802 32 00

- - oljušteni

80%

60%

40%

20%

10%

0%

0807

Dinje, lubenice i papaje, sveže:

 

 

 

 

 

 

 

- Dinje i lubenice:

 

 

 

 

 

 

0807 11 00

- - lubenice

80%

70%

50%

30%

15%

0%

0807 19 00

- - ostalo

80%

70%

50%

30%

15%

0%

0808

Jabuke, kruške i dunje, sveže:

 

 

 

 

 

 

0808 20

- Kruške i dunje:

 

 

 

 

 

 

 

- - kruške:

 

 

 

 

 

 

0808 20 10

- - - kruške za kruškovaču, neupakovane, od 1. avgusta do 31. decembra

90%

80%

60%

40%

20%

0%

0808 20 50

- - - ostale

90%

80%

60%

40%

20%

0%

0809

Kajsije, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, sveže:

 

 

 

 

 

 

0809 10 00

- Kajsije

70%

60%

40%

30%

15%

0%

0809 20

- Trešnje i višnje:

 

 

 

 

 

 

0809 20 95

- - ostalo

70%

60%

45%

30%

15%

0%

0809 30

- Breskve, uključujući nektarine:

 

 

 

 

 

 

0809 30 10

- - nektarine

80%

60%

45%

30%

15%

0%

0809 30 90

- - ostalo

95%

90%

75%

60%

40%

0%

0810

Ostalo voće, sveže:

 

 

 

 

 

 

0810 20

- Maline, kupine, dudinje i loganjske bobice:

 

 

 

 

 

 

0810 20 10

- - maline

90%

80%

60%

40%

20%

0%

0810 20 90

- - ostalo

70%

60%

45%

30%

15%

0%

0811

Voće i jezgrasto voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

 

 

 

 

 

 

0811 10

- Jagode

80%

70%

60%

40%

20%

0%

0811 20

- Maline, kupine, dudinje, loganjske bobice, crne, bele ili crvene ribizle i ogrozdi:

 

 

 

 

 

 

 

- - sa dodatkom šećera ili druge materije za zaslađivanje:

 

 

 

 

 

 

0811 20 11

- - - sa sadržajem šećera preko 13% po masi

90%

80%

70%

60%

40%

0%

0811 20 19

- - - ostali

90%

80%

70%

60%

40%

0%

 

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

0811 20 31

- - - maline

80%

70%

60%

40%

20%

0%

0811 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - sa dodatkom šećera ili druge materije za zaslađivanje:

 

 

 

 

 

 

 

- - - sa sadržajem šećera preko 13% po masi:

 

 

 

 

 

 

0811 90 19

- - - - ostalo

80%

70%

60%

40%

20%

0%

 

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

0811 90 75

- - - - višnje (Prunus cerasus)

80%

70%

60%

40%

20%

0%

0811 90 80

- - - - ostalo

80%

70%

60%

40%

20%

0%

0811 90 95

- - - ostalo

95%

90%

75%

60%

40%

0%

0812

Voće i jezgrasto voće, privremeno konzervisano (npr. sumpor dioksidom, u slanoj vodi, u sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu:

 

 

 

 

 

 

0812 10 00

- Trešnje i višnje

95%

90%

80%

60%

40%

0%

0812 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

0812 90 10

- - kajsije

95%

90%

80%

60%

40%

0%

0813

Voće, suvo, osim onog koje se svrstava u tar. broj 0801 do 0806; mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove Glave:

 

 

 

 

 

 

0813 10 00

- Kajsije

90%

80%

70%

60%

40%

0%

0813 30 00

- Jabuke

90%

80%

70%

60%

40%

0%

0813 40

- Ostalo voće:

 

 

 

 

 

 

0813 40 10

- - breskve, uključujući nektarine

90%

80%

70%

60%

40%

0%

0813 40 30

- - kruške

90%

80%

70%

60%

40%

0%

0813 50

- Mešavine jezgrastog voća ili suvog voća iz ove Glave:

 

 

 

 

 

 

 

- - mešavine suvog voća, osim onog iz tar. broja 0801 do 0806:

 

 

 

 

 

 

0813 50 19

- - - koje sadrže suve šljive

95%

90%

80%

60%

40%

0%

0901

Kafa, pržena ili nepržena ili bez kofeina; ljuspice i opne od kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu:

 

 

 

 

 

 

 

- Kafa, pržena:

 

 

 

 

 

 

0901 21 00

- - sa kofeinom

70%

60%

50%

40%

20%

0%

0901 22 00

- - bez kofeina

70%

60%

50%

40%

20%

0%

0910

Đumbir, šafran, kurkuma, majčina dušica, lorber u listu, kari i ostali začini:

 

 

 

 

 

 

 

- Ostali začini:

 

 

 

 

 

 

0910 99

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

0910 99 91

- - - - nedrobljena niti mlevena

90%

80%

70%

60%

40%

0%

0910 99 99

- - - - drobljena ili mlevena

80%

70%

50%

40%

30%

0%

1003 00

Ječam:

 

 

 

 

 

 

1003 00 90

- Ostali

80%

70%

50%

40%

30%

0%

1005

Kukuruz:

 

 

 

 

 

 

1005 10

- Semenski:

 

 

 

 

 

 

 

- - hibridni:

 

 

 

 

 

 

1005 10 15

- - - obični hibridi

80%

70%

50%

40%

30%

0%

1005 10 19

- - - ostali

80%

70%

50%

40%

30%

0%

1005 10 90

- - ostali

80%

70%

50%

40%

30%

0%

1101 00

Brašno od pšenice ili napolice:

 

 

 

 

 

 

 

- Brašno od pšenice:

 

 

 

 

 

 

1101 00 11

- - od tvrde pšenice

80%

60%

40%

30%

20%

0%

1103

Prekrupa od žitarica, griz i pelete:

 

 

 

 

 

 

 

- Prekrupa i griz:

 

 

 

 

 

 

1103 11

- - od pšenice

80%

70%

50%

40%

30%

0%

1103 13

- - od kukuruza:

 

 

 

 

 

 

1103 13 10

- - - sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi

80%

70%

50%

40%

30%

0%

1103 19

- - od ostalih žitarica:

 

 

 

 

 

 

1103 19 30

- - - od ječma

90%

85%

70%

55%

30%

0%

1103 20

- Peleti:

 

 

 

 

 

 

1103 20 10

- - od raži

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1103 20 20

- - od ječma

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1103 20 30

- - od ovsa

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1103 20 60

- - od pšenice

90%

85%

70%

55%

30%

0%

1103 20 90

- - ostali

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1104

Žitarice u zrnu drukčije obrađene (npr., oljuštene, valjane u ljuspicama, perlirane, obrezane ili gnječene), osim pirinča iz tar. broja 1006; klice od žitarica, cele, valjane, u ljuspicama ili mlevene:

 

 

 

 

 

 

 

- Zrna valjana ili u obliku ljuspica:

 

 

 

 

 

 

1104 19

- - od ostalih žitarica:

 

 

 

 

 

 

1104 19 10

- - - od pšenice

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1104 19 30

- - - od raži

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1104 19 50

- - - od kukuruza

80%

70%

60%

40%

20%

0%

 

- - - od ječma:

 

 

 

 

 

 

1104 19 61

- - - - valjana

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1104 19 69

- - - - u obliku ljuspica

80%

70%

60%

40%

20%

0%

 

- - - ostala:

 

 

 

 

 

 

1104 19 99

- - - - ostala

80%

70%

60%

40%

20%

0%

 

- Drugačije obrađena zrna (npr.: oljuštena, perlirana, obrezana ili drobljena):

 

 

 

 

 

 

1104 22

- - od ovsa:

 

 

 

 

 

 

1104 22 20

- - - oljuštena (u ljusci ili oljuštena)

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1104 22 90

- - - nisu drugačije obrađena osim što su drobljena

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1104 23

- - od kukuruza

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1104 29

- - od ostalih žitarica:

 

 

 

 

 

 

 

- - - od ječma:

 

 

 

 

 

 

1104 29 05

- - - - perlirana

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1104 29 07

- - - - nisu drugačije obrađena osim što su drobljena

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1104 29 09

- - - - ostala

80%

70%

60%

40%

20%

0%

 

- - - ostala:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - oljuštena, obrezana ili neobrezana, drobljena ili nedrobljena:

 

 

 

 

 

 

1104 29 11

- - - - - od pšenice

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1104 29 18

- - - - - ostala

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1104 29 30

- - - - perlirana

80%

70%

60%

40%

20%

0%

 

- - - - nisu drugačije obrađena osim što su drobljena:

 

 

 

 

 

 

1104 29 51

- - - - - od pšenice

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1104 29 55

- - - - - od raži

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1104 29 59

- - - - - ostala

80%

70%

60%

40%

20%

0%

 

- - - - ostala:

 

 

 

 

 

 

1104 29 81

- - - - - od pšenice

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1104 29 85

- - - - - od raži

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1104 29 89

- - - - - ostala

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1106

Brašno, griz i prah, od sušenog mahunastog povrća koje se svrstava u tar. broj 0713, od sagoa ili korenja ili krtola iz tar. broja 0714 ili od proizvoda iz Glave 8:

 

 

 

 

 

 

1106 10 00

- Od sušenog mahunastog povrća iz tar. broja 0713

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1107

Slad pržen ili nepržen:

 

 

 

 

 

 

1107 10

- Nepržen:

 

 

 

 

 

 

 

- - od pšenice:

 

 

 

 

 

 

1107 10 91

- - - u obliku brašna

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1107 10 99

- - - ostali

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1107 20 00

- Pržen

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1108

skrobovi; inulin:

 

 

 

 

 

 

 

- Skrobovi:

 

 

 

 

 

 

1108 12 00

- - skrob od kukuruza

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1108 13 00

- - skrob od krompira

80%

60%

40%

20%

20%

0%

1109 00 00

Pšenični gluten, sušen ili nesušen

80%

60%

40%

20%

20%

0%

1206 00

Seme suncokreta, lomljeno ili nelomljeno:

 

 

 

 

 

 

1206 00 10

- za setvu

80%

70%

60%

50%

30%

0%

 

- ostala:

 

 

 

 

 

 

1206 00 91

- - oljušteno; u sivo-beloj prugastoj ljusci

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1206 00 99

- - ostalo

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1208

Brašno i griz od uljanog semenja i plodova, osim od slačice:

 

 

 

 

 

 

1208 10 00

- Od soje

90%

80%

70%

60%

40%

0%

1208 90 00

- Ostalo

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1209

Seme, plodovi i spore za setvu:

 

 

 

 

 

 

1209 10 00

- Seme šećerne repe

80%

60%

40%

20%

20%

0%

 

- Seme krmnog bilja:

 

 

 

 

 

 

1209 21 00

- - seme lucerke (Alfalfa)

80%

60%

40%

20%

20%

0%

1210

Hmelj, svež ili sušen, drobljen ili nedrobljen, u prahu ili u obliku peleta; lupulin:

 

 

 

 

 

 

1210 10 00

- Hmelj, nemleven niti u obliku peleta

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1210 20

- Hmelj, mleveni, u prahu ili u obluku peleta; lupulin

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1214

Broskva, stočna repa, korenjače za stočnu hranu, seno, lucerka (detelina), esparzeta, stočni kelj, vučika, grahorica i slični proizvodi za stočnu hranu, uključujući i u obliku peleta:

 

 

 

 

 

 

1214 10 00

- Brašno i palete od lucerke (Alfalfa)

80%

60%

40%

20%

0%

0%

1501 00

Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i živinska masnoća osim onih iz tar. brojeva 0209 ili 1503:

 

 

 

 

 

 

 

- Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast):

 

 

 

 

 

 

1501 00 19

- - ostalo

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1507

Sojino ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

 

 

 

 

 

 

1507 10

- Sirovo ulje, degumirano ili nedegumirano:

 

 

 

 

 

 

1507 10 90

- - ostalo

95%

80%

65%

50%

35%

0%

1507 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

1507 90 90

- - ostalo

95%

80%

65%

50%

35%

0%

1512

Ulje od semena suncokreta, šafranike ili pamukovog semena i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

 

 

 

 

 

 

 

- Ulje od semena suncokreta ili šafranike i njihove frakcije:

 

 

 

 

 

 

1512 11

- - Sirovo ulje:

 

 

 

 

 

 

1512 11 10

- - - za tehničku i industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

95%

80%

65%

50%

35%

0%

 

- - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

1512 11 91

- - - - ulje semena suncokreta

90%

80%

65%

50%

35%

0%

1512 11 99

- - - - ulje semena šafranike

95%

80%

65%

50%

35%

0%

1512 19

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

1512 19 10

- - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu

95%

80%

65%

50%

35%

0%

1514

Ulje od repice ili ulje od slačice i njihove frakcije, rafinisano ili nerafinisano, ali hemijski nemodifikovano:

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1515

Ostale biljne masti i ulja, neisparljivi (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

 

 

 

 

 

 

 

- Ulje od semena lana i njegove frakcije:

 

 

 

 

 

 

1515 21

- - sirovo ulje

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1515 29

- - ostala

80%

70%

60%

40%

20%

0%

1517

Margarin, jestive mešavine ili preparati od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tar. broja 1516:

 

 

 

 

 

 

1517 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

1517 90 91

- - - neisparljiva biljna ulja, tečna, mešana

80%

70%

60%

50%

30%

0%

1517 90 99

- - - ostala

80%

70%

60%

50%

30%

0%

1601 00

Kobasice i slični proizvodi od mesa, drugih klaničnih proizvoda ili krvi; pripremljeni proizvodi na bazi ovih proizvoda:

 

 

 

 

 

 

 

- ostalo:

 

 

 

 

 

 

1601 00 99

- - ostalo

90%

80%

60%

40%

20%

0%

1602

Ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi od mesa, drugih klaničnih proizvoda ili krvi:

 

 

 

 

 

 

1602 32

- - od živine vrste Gallus domesticus

90%

80%

60%

40%

20%

0%

1602 39

- - ostali

90%

80%

60%

40%

20%

0%

1702

Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom; karamel:

 

 

 

 

 

 

1702 90

- Ostalo, uključujući invertni šećer i ostali šećer i mešavine šećernog sirupa koji u suvom stanju sadrže 50% fruktoze po masi:

 

 

 

 

 

 

1702 90 30

- - izoglikoza

100%

80%

70%

60%

10%

0%

1702 90 50

- - maltodekstrin i maltodekstrinski sirup

100%

80%

70%

60%

10%

0%

1702 90 80

- - sirup od inulina

100%

80%

70%

60%

10%

0%

1703

Melasa dobijena prilikom ekstrakcije ili rafinisanja šećera:

 

 

 

 

 

 

1703 10 00

- Melasa od šećerne trske

90%

80%

65%

50%

35%

0%

1703 90 00

- Ostalo

90%

80%

65%

50%

35%

0%

2001

Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće, i ostali delovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini:

 

 

 

 

 

 

2001 10 00

- Krastavci i kiseli krastavčići

90%

80%

60%

40%

30%

0%

2001 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

2001 90 50

- - pečurke

90%

80%

60%

40%

20%

0%

2001 90 97

- - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2002

Paradajz pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom:

 

 

 

 

 

 

2002 10

- Paradajz, ceo ili u komadima

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2002 90

- ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2003

Pečurke i tartufi, pripremljeni ili konzervisani na drugi način, osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom:

 

 

 

 

 

 

2003 10

- Jestive pečurke roda Agaricus

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2003 20 00

- Tartufi

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2003 90 00

- Ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2004

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način, osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom, smrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006:

 

 

 

 

 

 

2004 10

- Krompir:

 

 

 

 

 

 

2004 10 10

- - kuvan, na drugi način ne pripreman

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - ostali:

 

 

 

 

 

 

2004 10 99

- - - ostali

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2004 90

- Ostalo povrće i mešavine povrća:

 

 

 

 

 

 

2004 90 30

- - kiseli kupus, kapar i masline

80%

70%

50%

30%

20%

0%

 

- - ostalo, uključujući mešavine:

 

 

 

 

 

 

2004 90 91

- - - crni luk, kuvan, na drugi način ne pripreman

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2005

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način, osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom, nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006:

 

 

 

 

 

 

2005 10 00

- Homogenizovano povrće

80%

60%

40%

30%

20%

0%

2005 20

- Krompir:

 

 

 

 

 

 

 

- - ostali:

 

 

 

 

 

 

2005 20 20

- - - tanki odsečci, prženi ili pečeni, posoljeni ili neposoljeni, aromatizovani ili nearomatizovani, u hermetički zatvorenom pakovanju, podesni za neposrednu potrošnju

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2005 20 80

- - - ostali

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2005 40 00

- Grašak (Pisum sativum)

80%

60%

50%

40%

30%

0%

 

- Pasulj (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

 

 

 

 

 

2005 51 00

- - pasulj u zrnu

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2005 59 00

- - ostali

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2005 99

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

2005 99 10

- - - povrće roda Capsicum, osim slatkih paprika i roda Pimenta

60%

50%

40%

30%

15%

0%

2005 99 40

- - - šargarepa

80%

60%

50%

40%

30%

0%

2005 99 60

- - - kiseli kupus

80%

60%

50%

40%

30%

0%

2005 99 90

- - - ostalo

60%

50%

40%

30%

15%

0%

2006 00

Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi bilja, konzervisani u šećeru (suvi, glazirani ili kandirani):

 

 

 

 

 

 

2006 00 31

- - - trešnje i višnje

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2006 00 38

- - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2007 99

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - sa sadržajem šećera preko 30% po masi:

 

 

 

 

 

 

2007 99 10

- - - - pire i pasta od šljiva i pire i pasta od suvih šljiva, u neposrednom pakovanju neto mase preko 100 kg, za industrijsku preradu

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

2007 99 33

- - - - - od jagoda

80%

60%

50%

40%

30%

0%

2007 99 35

- - - - - od malina

80%

60%

50%

40%

30%

0%

2007 99 39

- - - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - sa sadržajem šećera od 13% do 30% po masi

 

 

 

 

 

 

2007 99 55

- - - - pire od jabuka, uključujući kompote

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2007 99 57

- - - - ostalo

80%

60%

50%

40%

30%

0%

 

- - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

2007 99 91

- - - - pire od jabuka, uključujući kompote

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2008

Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu:

 

 

 

 

 

 

2008 40

- Kruške:

 

 

 

 

 

 

 

- - bez dodatka alkohola:

 

 

 

 

 

 

 

- - - neposrednom pakovanju neto sadržaja preko 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 40 51

- - - - sa sadržajem šećera preko 13% po masi

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2008 40 59

- - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 40 71

- - - - sa sadržajem šećera preko 15% po masi

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2008 40 79

- - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2008 40 90

- - - bez dodatka šećera

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2008 50

- Kajsije:

 

 

 

 

 

 

 

- - bez dodatka alkohola:

 

 

 

 

 

 

 

- - - sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto mase preko 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 50 61

- - - - sa sadržajem šećera preko 13% po masi

90%

80%

60%

40%

20%

0%

2008 50 69

- - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 50 71

- - - - sa sadržajem šećera preko 15% po masi

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2008 50 79

- - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto mase:

 

 

 

 

 

 

2008 50 92

- - - - od 5 kg ili više

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2008 50 94

- - - - od 4,5 kg ili više, ali manje od 5 kg

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2008 50 99

- - - - manje od 4,5 kg

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2008 60

- Trešnje i višnje:

 

 

 

 

 

 

 

- - sa dodatkom alkohola:

 

 

 

 

 

 

 

- - - sa sadržajem šećera preko 9% po masi:

 

 

 

 

 

 

2008 60 11

- - - - sa stvarnom alkoholnom jačinom ne preko 11,85% masenih

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2008 60 19

- - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

2008 60 31

- - - - sa stvarnom alkoholnom jačinom ne preko 11,85% masenih

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2008 60 39

- - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2008 70

- Breskve, uključujući nektarine:

 

 

 

 

 

 

 

- - bez dodatka alkohola:

 

 

 

 

 

 

 

- - - sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto mase preko 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 70 61

- - - - sa sadržajem šećera preko 13% po masi

80%

60%

50%

40%

30%

0%

2008 70 69

- - - - ostalo

80%

60%

50%

40%

30%

0%

 

- - - sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 70 71

- - - - sa sadržajem šećera preko 15% po masi

80%

60%

50%

40%

30%

0%

2008 70 79

- - - - ostalo

80%

60%

50%

40%

30%

0%

 

- - - bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto mase:

 

 

 

 

 

 

2008 70 92

- - - - od 5 kg ili više

80%

60%

50%

40%

30%

0%

2008 70 98

- - - - manje od 5 kg

80%

60%

50%

40%

30%

0%

2008 92

- - mešavine:

 

 

 

 

 

 

 

- - - bez dodatka alkohola:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - sa dodatkom šećera:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - u neposrednom pakovanju neto mase preko 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 92 59

- - - - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - - - - mešavine voća u kojima nijedno pojedinačno voće ne prelazi 50% ukupne mase voća:

 

 

 

 

 

 

2008 92 74

- - - - - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2008 92 78

- - - - - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - - bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto mase:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - od 5 kg ili više:

 

 

 

 

 

 

2008 92 93

- - - - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - - - od 4,5 kg ili više ali manje od 5 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 92 96

- - - - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - - - manje od 4,5 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 92 97

- - - - - - od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2008 92 98

- - - - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2008 99

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - sa dodatkom alkohola:

 

 

 

 

 

 

2008 99 21

- - - - - sa sadržajem šećera preko 13% po masi

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2008 99 23

- - - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - sa sadržajem šećera preko 9% po masi:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - sa stvarnom alkoholnom jačinom ne preko 11,85% masenih:

 

 

 

 

 

 

2008 99 28

- - - - - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - - - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

2008 99 34

- - - - - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - sa stvarnom alkoholnom jačinom ne preko 11,85% masenih:

 

 

 

 

 

 

2008 99 37

- - - - - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - - - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

2008 99 40

- - - - - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - bez dodatka alkohola:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju preko 1 kg neto mase:

 

 

 

 

 

 

2008 99 43

- - - - - grožđe

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2008 99 49

- - - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - - sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju ne preko 1 kg neto mase:

 

 

 

 

 

 

2008 99 62

- - - - - mango, magusta, papaja, akažu-jabuke, lučice, indijske kruške, (plod indijskog hlebnog drveta), sapodila šljive, karambole i pitaje

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2008 99 67

- - - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - - bez dodatka šećera:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - šljive i suve šljive, u neposrednom pakovanju neto mase:

 

 

 

 

 

 

2008 99 99

- - - - - ostalo

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2009

Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje:

 

 

 

 

 

 

 

- Sok od pomorandže:

 

 

 

 

 

 

2009 12 00

- - nesmrznut, čija Brix vrednost ne prelazi 20

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- Sok od ostalog pojedinačnih agruma:

 

 

 

 

 

 

2009 31

- - čija Brix vrednost ne prelazi 20

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2009 39

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase:

 

 

 

 

 

 

2009 39 31

- - - - - sa dodatkom šećera

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2009 39 39

- - - - - bez dodatka šećera

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - - čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - sok od limuna:

 

 

 

 

 

 

2009 39 51

- - - - - - sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2009 39 55

- - - - - - sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - - - ostali sokovi od agruma:

 

 

 

 

 

 

2009 39 91

- - - - - - sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2009 39 95

- - - - - - sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2009 39 99

- - - - - - bez dodatka šećera

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- Sok od ananasa:

 

 

 

 

 

 

2009 41

- - čija Brix vrednost ne prelazi 20

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2009 49

- - ostali:

 

 

 

 

 

 

 

- - - čija Brix vrednost prelazi 67:

 

 

 

 

 

 

2009 49 19

- - - - ostali

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - čija Brix vrednost prelazi 20, ali ne prelazi 67:

 

 

 

 

 

 

2009 49 30

- - - - čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto mase, sa dodatkom šećera

80%

60%

40%

20%

10%

0%

 

- - - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

2009 49 91

- - - - - sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2009 49 93

- - - - - sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi

80%

60%

40%

20%

10%

0%

2009 69

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - čija Brix vrednost prelazi 30 ali ne prelazi 67:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto mase:

 

 

 

 

 

 

2009 69 51

- - - - - koncentrovani

80%

70%

60%

50%

40%

0%

2009 80

- Sok od ostalog pojedinačnog voća i povrća:

 

 

 

 

 

 

 

- - čija Brix vrednost prelazi 67:

 

 

 

 

 

 

 

- - - sok od krušaka:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - ostali:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi:

 

 

 

 

 

 

2009 80 89

- - - - - - ostali

80%

70%

60%

50%

40%

0%

2106

Prehrambeni proizvodi koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mestu:

 

 

 

 

 

 

2106 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - aromatizovani ili bojeni šećerni sirupi:

 

 

 

 

 

 

2106 90 30

- - - izoglikozni sirupi

75%

65%

50%

40%

25%

0%

 

- - - ostali:

 

 

 

 

 

 

2106 90 51

- - - - laktozni sirupi

75%

65%

50%

40%

25%

0%

2106 90 55

- - - - glikozni sirup i sirup od maltodekstrina

75%

65%

50%

40%

25%

0%

2206 00

Ostala fermentisana pića (npr. jabukovača, kruškovača i medovina); mešavine fermentisanih pića i mešavine fermentisanih i bezalkoholnih pića, koja nisu navedena niti obuhvaćena na drugom mestu:

 

 

 

 

 

 

2206 00 10

- slabo vino "piquette"

75%

65%

50%

40%

25%

0%

 

- Ostali:

 

 

 

 

 

 

 

- - penušava:

 

 

 

 

 

 

2206 00 31

- - - jabukovača i kruškovača

75%

65%

50%

40%

25%

0%

2209 00

Sirće i zamene sirćeta dobijeni od sirćetne kiseline:

 

 

 

 

 

 

 

- Ostalo, u sudovima od:

 

 

 

 

 

 

2209 00 91

- - 2 litre ili manje

75%

65%

50%

40%

25%

0%

2209 00 99

- - preko 2 litre

75%

65%

50%

40%

25%

0%

2302

Mekinje i ostali ostaci dobijeni prosejavanjem, mlevenjem ili drugom obradom žitarica i leguminoznog bilja, nepeletizovani ili peletizovani:

 

 

 

 

 

 

2302 30

- Od pšenice:

 

 

 

 

 

 

2302 30 10

- - u kojima je sadržaj skroba do 28% po masi, a čiji je deo koji prolazi kroz sito sa otvorom od 0,2 mm do 10% po masi ili, alternativno, deo koji prolazi kroz sito sadrži 1.5% ili preko 1.5% pepela po masi, računato na suv proizvod

90%

75%

70%

60%

40%

0%

2302 30 90

- - ostalo

90%

75%

70%

60%

45%

0%

2303

Ostaci od proizvodnje skroba i slični ostaci: rezanci od šećerne repe, otpaci šećerne trske i drugi otpaci od proizvodnje šećera, iz pivara i destilacije, peletizovani ili nepeletizovani:

 

 

 

 

 

 

2303 10

- Ostaci od proizvodnje skroba i slični ostaci:

 

 

 

 

 

 

 

- - ostaci od proizvodnje skroba i slični ostaci: iz kukuruza (osim koncentrovanih tečnosti za natapanje), sa sadržajem belančevina, računato na suvi proizvod:

 

 

 

 

 

 

2303 10 11

- - - preko 40% po masi

90%

75%

70%

60%

40%

0%

2303 10 19

- - - ne preko 40% po masi

90%

75%

70%

60%

45%

0%

2303 10 90    

- - ostalo

90%

75%

70%

60%

45%

0%

2303 20

- Rezanci od šećerne repe, otpaci od šećerne trske i drugi otpaci od proizvodnje šećera:

 

 

 

 

 

 

2303 20 10

- - rezanci od šećerne repe

80%

60%

50%

40%

30%

0%

2303 20 90

- - ostali

90%

75%

70%

60%

45%

0%

2304 00 00

Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije ulja od soje, nemleveni ili peletizovani

80%

60%

50%

40%

30%

0%

2306

Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci, dobijeni ekstrakcijom biljnih masnoća ili ulja, osim onih iz tar. broja 2304 ili 2305, nemleveni, mleveni ili peletizovani:

 

 

 

 

 

 

2306 30 00

- Od semena suncokreta

90%

75%

70%

60%

40%

0%

2309

Preparati koji se upotrebljavaju za ishranu životinja:

 

 

 

 

 

 

2309 10

- Hrana za pse i mačke pripremljena za prodaju na malo:

 

 

 

 

 

 

 

- - ostala, uključujući predsmeše:

 

 

 

 

 

 

 

- - - sa sadržajem skroba, glikoze, glikoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa iz tar. pod-brojeva 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 ili mlečnih proizvoda:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - sa sadržajem skroba, glikoze, glikoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - bez sadržaja skroba ili sa sadržajem skroba od 10% ili manjim po masi:

 

 

 

 

 

 

2309 90 31

- - - - - - bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih proizvoda manje od 10% po masi

80%

60%

50%

40%

30%

0%

2309 90 33

- - - - - - sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manjim od 10% ali manjim od 50% po masi

80%

60%

50%

40%

30%

0%

2309 90 35

- - - - - - sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manjim od 50% ali manjim od 75% po masi

80%

60%

50%

40%

30%

0%

2309 90 39

- - - - - - sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manjim od 75% po masi

80%

60%

50%

40%

30%

0%

 

- - - - - sa sadržajem skroba većim od 10% ali ne većim od 30% po masi:

 

 

 

 

 

 

2309 90 41

- - - - - - bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih proizvoda manjim od 10% po masi

80%

60%

50%

40%

30%

0%

2309 90 43

- - - - - - sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manjim od 10% ali manjim od 50% po masi

80%

60%

50%

40%

30%

0%

2309 90 49

- - - - - - sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manjim od 50% po masi

80%

60%

50%

40%

30%

0%

 

- - - - - sa sadržajem skroba većim od 30% po masi:

 

 

 

 

 

 

2309 90 51

- - - - - - bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih proizvoda manjim od 10% po masi

80%

60%

50%

40%

30%

0%

2309 90 53

- - - - - - sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manjim od 10% ali manjim od 50% po masi

80%

60%

50%

40%

30%

0%

2309 90 59

- - - - - - sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manjim od 50% po masi

80%

60%

50%

40%

30%

0%

2309 90 70

- - - - bez sadržaja skroba, glikoze, glikoznog sirupa, maltodekstrina, ili maltodekstrinskog sirupa, ali sa sadržajem mlečnih proizvoda

80%

60%

50%

40%

30%

0%

 

- - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

2309 90 91

- - - - rezanci od šećerne repe sa dodatkom melase

80%

60%

50%

40%

30%

0%

 

- - - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

2309 90 95

- - - - - sa sadržajem 49% ili više po masi holin hlorida, na organskoj ili neorganskoj osnovi

80%

60%

50%

40%

30%

0%

2309 90 99

- - - - - ostalo

80%

60%

50%

40%

30%

0%

 

Aneks III (v)

CARINSKE KONCESIJE SRBIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE POREKLOM IZ ZAJEDNICE

Navedene u članu 27. stav 2. pod (v)

Carine (ad valorem i/ili specifične carine) za proizvode navedene u ovom aneksu biće smanjene u skladu sa dinamikom naznačenom za svaki proizvod u ovom aneksu. Sezonska carina [20%] će nastaviti da se primenjuje u toku i nakon tranzicionog perioda.

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Stupanje
na snagu
godina 1

godina 2

godina 3

godina 4

godina 5

Godina 6
i naredne
godine

u %

u %

u %

u %

u %

u %

0702 00 00   

Paradajz, sveži ili rashlađeni

95%

80%

65%

40%

30%

20%

0709

Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno:

 

 

 

 

 

 

0709 60

- Voće roda Capsicum ili roda Pimenta:

 

 

 

 

 

 

0709 60 10

- - slatka paprika

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0806

Grožđe, sveže ili suvo:

 

 

 

 

 

 

0806 10

- sveže

80%

70%

50%

30%

15%

0%

0808

Jabuke, kruške i dunje, sveže:

 

 

 

 

 

 

0808 10

- Jabuke

90%

80%

60%

40%

20%

0%

0809

Kajsije, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, sveže:

 

 

 

 

 

 

0809 20

- Trešnje i višnje:

80%

60%

45%

30%

15%

0%

0809 20 05

- - višnje (Prunus cerasus)

 

 

 

 

 

 

0809 40

- Šljive i divlje šljive:

 

 

 

 

 

 

0809 40 05

- - šljive

90%

75%

60%

40%

20%

0%

0810

Ostalo voće, sveže:

 

 

 

 

 

 

0810 10 00

- Jagode

90%

80%

60%

40%

20%

0%