Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, SA JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SRBIJE, SA DRUGE STRANE

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 83/2008)

Aneks III (g)

CARINSKE KONCESIJE SRBIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE POREKLOM IZ ZAJEDNICE

Navedene u članu 27. stav 2. pod (v)

Carine (ad valorem i/ili specifične carine) za proizvode navedene u ovom aneksu biće smanjene i ukinute u skladu sa dinamikom naznačenom za svaki proizvod u ovom aneksu. Ako se pored ad valorem i/ili specifične carine, primenjuje sezonska carina, sezonska carina [20%] biće ukinuta stupanjem na snagu ovog sporazuma.

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Stupanje
na snagu
godina 1

godina 2

godina 3

godina 4

godina 5

godina 6
i naredne
godine

u %

u %

u %

u %

u %

u %

0102

Žive životinje, vrste goveda:

 

 

 

 

 

 

0102 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - domaće vrste:

 

 

 

 

 

 

0102 90 05    

- - - mase ne preko 80 kg

70%

60%

50%

40%

30%

20%

 

- - - mase preko 80 kg, ali ne preko 160 kg:

 

 

 

 

 

 

0102 90 21

- - - - za klanje

70%

60%

50%

40%

30%

20%

 

- - - mase preko 160 kg, ali ne preko 300 kg:

 

 

 

 

 

 

0102 90 41

- - - - za klanje

90%

80%

60%

50%

40%

30%

0102 90 49

- - - - ostale

70%

60%

50%

40%

30%

20%

 

- - - mase preko 300 kg:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - junice (neteljene):

 

 

 

 

 

 

0102 90 51

- - - - - za klanje

95%

90%

85%

70%

60%

50%

0102 90 59

- - - - - ostale

70%

60%

50%

40%

30%

20%

 

- - - - Krave:

 

 

 

 

 

 

0102 90 61

- - - - - za klanje

70%

60%

50%

40%

30%

20%

0102 90 69

- - - - - ostale

90%

80%

60%

50%

40%

30%

 

- - - - ostale:

 

 

 

 

 

 

0102 90 71

- - - - - za klanje

90%

80%

70%

60%

50%

40%

0102 90 79

- - - - - ostale

90%

80%

70%

60%

50%

40%

0103

Svinje, Žive:

 

 

 

 

 

 

 

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

0103 91

- - mase ne preko 50 kg:

 

 

 

 

 

 

0103 91 10

- - - domaće vrste

100%

95%

90%

85%

70%

65%

0103 92

- - mase od 50 kg ili više:

 

 

 

 

 

 

 

- - - domaće vrste:

 

 

 

 

 

 

0103 92 11

- - - - koje su se najmanje jedanput prasile, mase od 160 kg i više

90%

80%

70%

60%

50%

40%

0103 92 19

- - - - ostalo

90%

80%

60%

50%

40%

30%

0104

Ovce i koze, žive:

 

 

 

 

 

 

0104 10

- Ovce:

 

 

 

 

 

 

 

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

0104 10 30

- - - jagnjad (do jedne godine starosti)

90%

80%

70%

60%

50%

40%

0201

Meso goveđe, sveže ili rashlađeno

90%

80%

70%

60%

50%

40%

0202

Meso goveđe, smrznuto:

90%

80%

70%

60%

50%

40%

0203

Meso svinjsko, sveže, rashlađeno ili smrznuto:

 

 

 

 

 

 

 

- Sveže ili rashlađeno:

 

 

 

 

 

 

0203 11

- - Trupovi i polutke:

 

 

 

 

 

 

0203 11 10

- - - od domaćih svinja

90%

80%

70%

60%

50%

30%

0203 12

- - butovi, plećke i komadi od njih, sa kostima:

 

 

 

 

 

 

 

- - - od domaćih svinja:

 

 

 

 

 

 

0203 12 11

- - - - butovi i komadi od njih

90%

80%

70%

60%

50%

30%

0203 12 19

- - - - plećke i komadi od njih

90%

80%

70%

60%

50%

30%

0203 12 90

- - - ostalo

90%

80%

70%

60%

50%

40%

0203 19

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - od domaćih svinja:

 

 

 

 

 

 

0203 19 11

- - - - prednji delovi i komadi od njih

90%

80%

70%

60%

50%

30%

0203 19 13

- - - - bubrežnjak i komadi od njega, sa kostima

90%

80%

70%

60%

50%

30%

0203 19 15

- - - - potrbušine i komadi od njih

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- - - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

0203 19 55

- - - - - bez kostiju

90%

80%

70%

60%

50%

40%

0203 19 59

- - - - - ostalo

90%

80%

70%

60%

50%

20%

 

- Smrznuto:

 

 

 

 

 

 

0203 21

- - trupovi i polutke:

 

 

 

 

 

 

0203 21 10

- - - od domaćih svinja

90%

80%

70%

60%

50%

40%

0203 22

- - butovi, plećke i komadi od njih, sa kostima:

 

 

 

 

 

 

 

- - - od domaćih svinja:

 

 

 

 

 

 

0203 22 11

- - - - butovi i komadi od njih

90%

80%

70%

60%

50%

30%

0203 22 19

- - - - plećke i komadi od njih

90%

80%

70%

60%

50%

30%

0203 29

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - od domaćih svinja:

 

 

 

 

 

 

0203 29 11

- - - - prednji delovi i komadi od njih

90%

80%

70%

60%

50%

30%

0203 29 13

- - - - bubrežnjak i komadi od njega, sa kostima

90%

80%

70%

60%

50%

50%

0203 29 15

- - - - potrbušine i komadi od njih

90%

80%

70%

60%

50%

30%

 

- - - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

0203 29 55

- - - - - bez kostiju

90%

80%

70%

60%

50%

30%

0203 29 59

- - - - - ostalo

90%

80%

70%

60%

50%

30%

0204

Meso ovčije ili kozje, sveže, rashlađeno ili smrznuto

90%

80%

70%

60%

55%

50%

0206

Klanični proizvodi od goveđeg, svinjskog, ovčijeg, kozjeg, konjskog i magarećeg mesa ili mesa od mula i mazgi, upotrebljivi za jelo, sveži, rashlađeni ili smrznuti:

 

 

 

 

 

 

0206 10

- od životinja vrsta goveda, sveže ili rashlađeno:

 

 

 

 

 

 

0206 10 99

- - - ostalo

80%

60%

40%

40%

40%

40%

0206 29

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

0206 29 99

- - - - ostalo

90%

70%

60%

50%

40%

20%

0206 30 00

- od svinja, sveže ili rashlađeno

90%

70%

60%

50%

40%

20%

 

- od svinja, smrznuto:

 

 

 

 

 

 

0206 41 00

- - džigerice

90%

70%

60%

50%

40%

20%

0206 49

- - ostalo

90%

70%

60%

50%

40%

20%

0207

Meso i jestivi otpaci, od živine iz tar. br. 0105, sveži, rashlađeni ili smrznuti:

 

 

 

 

 

 

 

- Od kokošaka vrste Gallus domesticus:

 

 

 

 

 

 

0207 11

- - neisečeni u komade, sveži ili rashlađeni

80%

70%

60%

50%

40%

35%

0207 12

- - neisečeni u komade, smrznuti

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0207 13

- - isečeni u komade i otpaci, sveži ili rashlađeni

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0207 14

- - isečeni u komade i otpaci, smrznuti

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0209 00

Svinjska masnoća bez mesne krtine i živinsko salo, neistopljeni niti ekstrahovani na bilo koji način, sveži, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni:

 

 

 

 

 

 

 

- - Potkožna svinjska masnoća:

 

 

 

 

 

 

0209 00 11

- - Sveža, rashlađena, smrznuta, soljena ili u salamuri

90%

80%

70%

60%

50%

30%

0209 00 19

- - Sušena ili dimljena

90%

85%

75%

70%

60%

40%

0210

Meso i jestivi mesni klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od drugih klaničnih proizvoda:

 

 

 

 

 

 

 

- Meso svinjsko:

 

 

 

 

 

 

0210 11

- - butovi, plećke i komadi od njih, sa kostima

 

 

 

 

 

 

 

- - - od domaćih svinja:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - soljeni ili u salamuri:

 

 

 

 

 

 

0210 11 11

- - - - - butovi i komadi od njih

90%

85%

75%

70%

60%

40%

0210 11 19

- - - - - plećke i komadi od njih

90%

85%

75%

70%

60%

40%

 

- - - - sušeni ili dimljeni:

 

 

 

 

 

 

0210 11 31

- - - - - butovi i komadi od njih

90%

80%

70%

60%

50%

30%

0210 11 39

- - - - - plećke i komadi od njih

90%

85%

75%

70%

60%

40%

0210 11 90

- - - ostalo

90%

85%

75%

70%

60%

40%

0210 12

- - potrbušine i komadi od njih

90%

85%

75%

70%

60%

40%

0210 19

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - od domaćih svinja:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - soljeno ili u salamuri:

 

 

 

 

 

 

0210 19 10

- - - - - bekon polutke ili "spenser"

90%

85%

75%

70%

60%

40%

0210 19 20

- - - - - tri četvrtine polutke ("three-quarter sides") ili srednji delovi (middles)

90%

85%

75%

70%

60%

40%

0210 19 30

- - - - - prednji delovi i isečeni komadi od njih

90%

85%

75%

70%

60%

40%

0210 19 40

- - - - - bubrežnjak i komadi od njega

90%

85%

75%

70%

60%

40%

0210 19 50

- - - - - ostalo

90%

80%

70%

60%

50%

30%

 

- - - - sušeno ili dimljeno:

 

 

 

 

 

 

0210 19 60

- - - - - prednji delovi i isečeni komadi od njih

90%

85%

75%

70%

60%

40%

0210 19 70

- - - - - potrbušine i komadi od njih

90%

85%

75%

70%

60%

40%

 

- - - - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

0210 19 81

- - - - - - bez kostiju

90%

85%

75%

70%

60%

40%

0210 19 89

- - - - - - ostalo

90%

85%

75%

70%

60%

40%

0210 19 90

- - - ostalo

90%

85%

75%

70%

60%

40%

0210 20

- Meso, goveđe

90%

85%

75%

70%

60%

40%

 

- Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili drugih klaničnih proizvoda:

 

 

 

 

 

 

0210 99

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - klanični proizvodi:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - od domaćih svinja:

 

 

 

 

 

 

0210 99 41

- - - - - džigerice

90%

85%

80%

75%

65%

50%

0210 99 49

- - - - - ostalo

90%

80%

70%

60%

50%

30%

 

- - - - od goveda:

 

 

 

 

 

 

0210 99 51

- - - - - dijafragma, mišićna i tetivna

90%

85%

80%

75%

65%

50%

0210 99 59

- - - - - ostalo

90%

85%

80%

75%

65%

50%

0210 99 60

- - - - od ovaca i koza

90%

85%

80%

75%

65%

50%

0210 99 90

- - - jestivo brašno i prah od mesa ili drugih klaničnih proizvoda

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0402

Mleko i pavlaka, koncentrovani ili sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

 

 

 

 

 

 

0402 10

- U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi:

 

 

 

 

 

 

 

- - bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

 

 

 

 

 

 

0402 10 11

- - - u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 2,5 kg

95%

90%

85%

80%

70%

45%

0402 10 19

- - - ostalo

95%

90%

85%

80%

70%

45%

 

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

0402 10 99

- - - ostalo

95%

90%

85%

80%

70%

45%

 

- U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće preko 1,5% po masi:

 

 

 

 

 

 

0402 21

- - bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

 

 

 

 

 

 

 

- - - sa sadržajem masnoće ne preko 27% po masi:

 

 

 

 

 

 

0402 21 11

- - - - u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 2,5 kg

90%

80%

70%

60%

50%

35%

 

- - - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

0402 21 17

- - - - - sa sadržajem masnoće ne preko 11% po masi

95%

90%

85%

80%

70%

45%

0402 21 19

- - - - - sa sadržajem masnoće preko 11%, ali ne preko 27% po masi

90%

80%

70%

60%

50%

35%

 

- - - sa sadržajem masnoće preko 27% po masi:

 

 

 

 

 

 

0402 21 91

- - - - u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 2,5 kg

95%

90%

85%

80%

70%

45%

0402 21 99

- - - - ostalo

95%

90%

85%

80%

70%

45%

0403

Mlaćenica, kiselo mleko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko i pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivane ili aromatizovani ili sa dodatkom voća, jezgrastog voća ili kakaa:

 

 

 

 

 

 

0403 10

- Jogurt:

 

 

 

 

 

 

 

- - nearomatizovan, bez dodatka voća jezgrastog voća ili kakaa:

 

 

 

 

 

 

 

- - - bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, sa sadržajem masnoće, po masi:

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

- - - - ne preko 3%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0403 10 13

- - - - preko 3%, ali ne preko 6%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0403 10 19

- - - - preko 6%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

 

- - - ostali, sa sadržajem masnoće, po masi:

 

 

 

 

 

 

0403 10 31

- - - - ne preko 3%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0403 10 33

- - - - preko 3%, ali ne preko 6%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0403 10 39

- - - - preko 6%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0405

Maslac i ostale masnoće i ulja dobijena od mleka; mlečni namazi:

 

 

 

 

 

 

0405 10

- Maslac

90%

80%

70%

60%

50%

40%

0405 20

- Mlečni namazi:

 

 

 

 

 

 

0405 20 90

- - sa sadržajem masnoće po masi preko 75% ali manje od 80%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

0405 90

- Ostalo

90%

80%

70%

60%

50%

40%

0406

Sir i urda:

 

 

 

 

 

 

0406 10

- Mlad (nezreo, neusoljen, nesušen ili nedimljen) sir, uključujući sir od surutke i urda

70%

60%

50%

40%

30%

20%

0406 30

- Sir topljen, osim rendanog ili u prahu

90%

80%

70%

60%

50%

40%

0406 90

- Sir ostali:

 

 

 

 

 

 

 

- - ostali:

 

 

 

 

 

 

0406 90 13

- - - ementaler

95%

90%

85%

80%

70%

60%

0406 90 15

- - - Gruyére, Sbrinz

95%

90%

85%

80%

70%

60%

0406 90 17

- - - Bergkäse, Appenzell

95%

90%

85%

80%

70%

60%

0406 90 18

- - - Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or i Tete de Moine

95%

90%

85%

80%

70%

60%

0406 90 19

- - - Glarus sir sa začinskim biljem (poznat kao Schabziger) proizveden od obranog mleka i pomešan sa sitno mlevenim začinskim biljem

95%

90%

85%

80%

70%

60%

0406 90 21

- - - Cheddar

95%

90%

85%

80%

70%

60%

0406 90 23

- - - Edam

90%

80%

70%

60%

50%

35%

0406 90 25

- - - Tilsit

95%

90%

85%

80%

70%

60%

0406 90 27

- - - Butterkäse

95%

90%

85%

80%

70%

60%

0406 90 29

- - - kačkavalj (kashkaval)

90%

80%

70%

60%

50%

35%

0406 90 32

- - - Feta

90%

80%

70%

60%

50%

35%

0406 90 37

- - - Finlandia

90%

85%

80%

75%

60%

50%

0406 90 39

- - - Jarlsberg

90%

85%

80%

75%

60%

50%

 

- - - ostali:

 

 

 

 

 

 

0406 90 50

- - - - sir od ovčjeg mleka ili mleka od bufala, u posudama sa salamurom, ili u ovčjim ili kozjim mešinama

80%

70%

60%

50%

40%

30%

 

- - - - ostali:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - sa sadržajem masnoće ne preko 40% po masi i sa sadržajem vode u nemasnoj materiji po masi:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - ne preko 47%:

 

 

 

 

 

 

0406 90 61

- - - - - - - Grana Padano, Parmigiano Reggiano

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0406 90 63

- - - - - - - Fiore Cardo, Pecorino

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0406 90 69

- - - - - - - ostali

80%

70%

60%

50%

40%

30%

 

- - - - - - preko 47% ali ne preko 72%:

 

 

 

 

 

 

0406 90 73

- - - - - - - Provolone

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0406 90 75

- - - - - - - Asiago, Caciocavsvao, Montasio, Ragusano

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0406 90 76

- - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0406 90 78

- - - - - - - Gouda

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0406 90 79

- - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Caint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0406 90 81

- - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0406 90 82

- - - - - - - Camembert

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0406 90 84

- - - - - - - Brie

80%

70%

60%

50%

40%

30%

 

- - - - - - - ostali sir, sa sadržajem vode, po masi, u nemasnoj materiji:

 

 

 

 

 

 

0406 90 86

- - - - - - - - preko 47%, ali ne preko 52%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0406 90 87

- - - - - - - - preko 52% ali ne preko 62%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0406 90 88

- - - - - - - - preko 62% ali ne preko 72%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0406 90 93

- - - - - - preko 72%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0406 90 99

- - - - - ostali

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0407 00

Živinska i ptičja jaja, u ljusci, sveža, konzervisana ili kuvana:

 

 

 

 

 

 

 

- Od živine:

 

 

 

 

 

 

0407 00 30

- - ostala

100%

80%

60%

40%

30%

20%

0409 00 00

Prirodan med

95%

90%

70%

60%

40%

30%

0602

Ostale žive biljke (uključujući njihovo korenje), reznice, kalem-grančice i kalemi; micelijum (klijale spore pečurke na zrnima žitarica):

 

 

 

 

 

 

0602 40

- Ruže, kalemljene ili nekalemljene

90%

85%

80%

75%

60%

50%

0701

Krompir, svež ili rashlađen:

 

 

 

 

 

 

0701 90

- Ostali:

 

 

 

 

 

 

 

- - ostali:

 

 

 

 

 

 

0701 90 90

- - - ostali

90%

80%

70%

60%

40%

20%

0705

Salata (Lactuca sativa) i cikorija (Cichorium spp.), sveža ili rashlađena:

 

 

 

 

 

 

 

- Salata:

 

 

 

 

 

 

0705 11 00

- - salata glavičasta

95%

80%

70%

60%

50%

30%

0705 19 00

- - ostala

95%

80%

70%

60%

50%

30%

0707 00

Krastavci i kornišoni, sveži ili rashlađeni:

 

 

 

 

 

 

0707 00 05

- Krastavci

80%

70%

60%

50%

40%

20%

0707 00 90

- Kornišoni

80%

70%

60%

50%

40%

20%

0708

Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, sveže ili rashlađeno:

 

 

 

 

 

 

0708 10 00

- Grašak (Pisum sativum)

90%

80%

70%

60%

40%

20%

0708 20 00

- Pasulj (Vigna spp., Phaseolus spp.)

95%

90%

75%

70%

55%

40%

0709

Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno:

 

 

 

 

 

 

0709 60

- Plodovi voća iz roda Capsicum ili roda Pimenta:

 

 

 

 

 

 

 

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

0709 60 91

- - - iz roda Capsicum, za proizvodnju kapsicina ili boja na bazi kapsikum oleo - smola

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0709 60 95

- - - za industrijsku proizvodnju eteričnih ulja ili rezinoida

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0709 60 99

- - - ostala

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0709 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

0709 90 60

- - kukuruz šećerac

90%

80%

70%

60%

50%

30%

0710

Povrće (uključujući i blanširano), smrznuto:

 

 

 

 

 

 

 

- Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu:

 

 

 

 

 

 

0710 21 00

- - grašak (Pisum sativum)

90%

80%

70%

60%

40%

20%

0710 22 00

- - pasulj (Vigna spp., Phaseolus spp.)

90%

80%

70%

60%

40%

20%

0710 80

- Ostalo povrće:

 

 

 

 

 

 

 

- - Plodovi voća iz roda Capsicum ili roda Pimenta:

 

 

 

 

 

 

0710 80 51

- - - slatka paprika

90%

80%

70%

60%

40%

20%

0710 80 59

- - - ostalo

90%

85%

80%

75%

60%

30%

 

- - jestive pečurke:

 

 

 

 

 

 

0710 80 70

- - paradajz

90%

85%

80%

75%

60%

30%

0710 80 95

- - ostalo

90%

80%

70%

60%

40%

20%

0710 90 00

- mešavine povrća

90%

80%

70%

60%

40%

20%

0711

Povrće, privremeno konzervisano (na primer, sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu:

 

 

 

 

 

 

0711 40 00

- Krastavac i kornišoni

90%

80%

70%

60%

40%

20%

0711 90

- ostalo povrće; mešavine povrća:

 

 

 

 

 

 

 

- - povrće:

 

 

 

 

 

 

0711 90 10

- - - plodovi voća iz roda Capsicum ili roda Pimenta, osim slatke paprike

90%

85%

80%

75%

60%

50%

0711 90 80

- - - ostalo

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0711 90 90

- - mešavine povrća

80%

70%

60%

50%

40%

30%

0810

Ostalo voće, sveže:

 

 

 

 

 

 

0810 40

- Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium:

 

 

 

 

 

 

0810 40 10

- - Brusnice, borovnice ili planinske brusnice (voće vrste Vaccinium vitisidaea)

90%

80%

70%

60%

50%

40%

0810 40 50

- - plodovi voća vrste Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum

90%

80%

70%

60%

50%

40%

0810 40 90

- - ostalo

90%

80%

70%

60%

50%

40%

0813

voće, sušeno, osim onog iz tar. brojeva 0801 do 0806; mešavine jezgrastog voća ili sušenog voća iz ove Glave:

 

 

 

 

 

 

0813 20 00

- Suve šljive

95%

90%

80%

70%

60%

50%

0904

Biber roda Piper; suva, drobljena ili tucana ili mlevena paprika roda Capsicum ili roda Pimenta:

 

 

 

 

 

 

0904 20

- Paprika roda Capsicum ili roda Pimenta, suva ili tucana ili mlevena

95%

90%

80%

70%

60%

50%

1001

Pšenica i napolica:

 

 

 

 

 

 

1001 90

- ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - Ostali pir, obična pšenica i napolica:

 

 

 

 

 

 

1001 90 99

- - - ostalo

90%

85%

80%

75%

70%

60%

1005

Kukuruz:

 

 

 

 

 

 

1005 10

- semenski:

 

 

 

 

 

 

 

- - hibridni:

 

 

 

 

 

 

1005 10 11

- - - dvostruki hibridi i "top cross" hibridi

80%

70%

60%

50%

40%

30%

1005 10 13

- - - trolinijski hibridi

80%

70%

60%

50%

40%

30%

1005 90 00

- ostali

90%

85%

80%

80%

80%

80%

1101 00

Brašno od pšenice ili napolice:

 

 

 

 

 

 

 

- Brašno od pšenice:

 

 

 

 

 

 

1101 00 15

- - od obične pšenice i pira

90%

85%

80%

75%

70%

65%

1101 00 90

- Brašno od napolice

90%

80%

70%

60%

50%

35%

1102

Brašno od žitarica, osim pšenice ili napolice:

 

 

 

 

 

 

1102 20

- Brašno kukuruzno:

 

 

 

 

 

 

1102 20 10

- - sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi

90%

85%

80%

75%

70%

65%

1102 20 90

- - ostalo

100%

90%

85%

75%

70%

65%

1103

Prekrupa od žitarica, griz i pelete:

 

 

 

 

 

 

 

- prekrupa i griz:

 

 

 

 

 

 

1103 13

- - od kukuruza:

 

 

 

 

 

 

1103 13 90

- - - ostalo

95%

90%

85%

70%

55%

25%

1103 20

- Peleti:

 

 

 

 

 

 

1103 20 40

- - od kukuruza

95%

90%

85%

70%

55%

30%

1507

Ulje od soje i njegove frakcije, rafinisano ili nerafinisano, ali hemijski nemodifikovano:

 

 

 

 

 

 

1507 10

- sirovo ulje, degumirano ili nedegumirano:

 

 

 

 

 

 

1507 10 90

- - ostalo

80%

70%

60%

50%

40%

20%

1601 00

Kobasice i slični proizvodi, od mesa, klaničnih proizvoda ili krvi: pripremljeni proizvodi na bazi ovih proizvoda:

 

 

 

 

 

 

1601 00 10

- Od džigerice

90%

80%

60%

40%

20%

20%

 

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

1601 00 91

- - Kobasice, sušene ili za mazanje, nekuvane

90%

80%

70%

60%

40%

30%

1602

Ostali pripremljeni proizvodi ili konzervisano meso, klanični proizvodi ili krv:

 

 

 

 

 

 

1602 10 00

- Homogenizovani proizvodi

90%

80%

60%

40%

30%

20%

 

- Od svinja:

 

 

 

 

 

 

1602 41

- - butovi i njihovi komadi

90%

80%

60%

40%

30%

20%

1602 42

- - plećke i njihovi komadi

90%

80%

60%

40%

30%

20%

1602 49

- - Ostali, uključujući mešavine

90%

80%

60%

40%

30%

20%

1602 50

- Od goveda

90%

80%

60%

40%

30%

20%

1902

Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus - kus, pripremljen ili nepripremljen:

 

 

 

 

 

 

1902 20

- Punjene testenine, kuvane ili nekuvane ili drukčije pripremljene:

 

 

 

 

 

 

1902 20 30

- - sa sadržajem više od 20% po masi kobasica i sličnog od mesa i iznutrica svih vrsta, uključujući masnoće bilo kog porekla

90%

80%

60%

50%

40%

30%

2001

Povrće, voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini:

 

 

 

 

 

 

2001 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

2001 90 20

- - Plodovi roda Capsicum, osim slatkih paprika ili roda Pimenta

80%

60%

50%

40%

30%

30%

2001 90 70

- - slatka paprika

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2004

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006:

 

 

 

 

 

 

2004 90

- Ostalo povrće i mešavine povrća:

 

 

 

 

 

 

2004 90 50

- - grašak (Pisum sativum) i boranija vrste Phaseolus spp., u mahuni

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- - ostalo, uključujući i mešavine:

80%

60%

50%

40%

30%

20%

2004 90 98

- - - ostalo

 

 

 

 

 

 

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća ili jezgrastog voća dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje:

 

 

 

 

 

 

2007 10

- Homogenizovani proizvodi:

 

 

 

 

 

 

2007 10 10

- - sa sadržajem šećera preko 13% po masi

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- - ostali:

 

 

 

 

 

 

2007 10 99

- - - ostali

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2007 99

- - ostali:

 

 

 

 

 

 

 

- - - sa sadržajem šećera preko 30% po masi:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - ostali:

 

 

 

 

 

 

2007 99 31

- - - - - od trešanja i višanja

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2008

Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu:

 

 

 

 

 

 

2008 60

- Trešnje i višnje:

 

 

 

 

 

 

 

- - bez dodatka alkohola:

 

 

 

 

 

 

 

- - - sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-mase:

 

 

 

 

 

 

2008 60 50

- - - - preko 1 kg

80%

60%

60%

60%

60%

60%

2008 60 60

- - - - ne preko 1 kg

80%

60%

60%

60%

60%

60%

 

- - - bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto-mase:

 

 

 

 

 

 

2008 60 70

- - - - 4,5 kg ili više

95%

90%

80%

80%

80%

80%

2008 60 90

- - - - manje od 4,5 kg

95%

90%

80%

80%

80%

80%

2008 80

- Jagode:

 

 

 

 

 

 

 

- - bez dodatka alkohola:

 

 

 

 

 

 

2008 80 50

- - - sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-mase preko 1 kg

90%

80%

60%

40%

40%

40%

2008 80 70

- - - sa dodatkom šećera u neposrednom pakovanju neto-mase ne preko 1 kg

90%

80%

60%

40%

40%

40%

2008 80 90

- - - bez dodatka šećera

90%

80%

60%

40%

40%

40%

2008 99

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - bez dodatka alkohola:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-mase preko 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 99 45

- - - - - Šljive i suve šljive

90%

80%

60%

60%

40%

30%

2008 99 72

- - - - - - 5 kg ili više

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2008 99 78

- - - - - - manje od 5 kg

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009

Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje:

 

 

 

 

 

 

2009 50

- sok od paradajza

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- Sok od grožđa (i uključujući širu od grožđa):

 

 

 

 

 

 

2009 61

- - čija Brix vrednost ne prelazi 30

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 69

- - Ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - čija Brix vrednost prelazi 67:

 

 

 

 

 

 

2009 69 11

- - - - čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto-mase

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 69 19

- - - - ostalo

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- - - čija Brix vrednost prelazi 30 ali ne prelazi 67:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto-mase:

 

 

 

 

 

 

2009 69 59

- - - - - ostalo

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- - - - čija vrednost ne prelazi € 18 za 100 kg neto-mase:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - sa dodatkom šećera preko 30% po masi:

 

 

 

 

 

 

2009 69 71

- - - - - - koncentrovani

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 69 79

- - - - - - ostali

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 69 90

- - - - - ostali

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- Sok od jabuka:

 

 

 

 

 

 

2009 71

- - čija Brix vrednost ne prelazi 20

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 79

- - ostali

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 80

- Sok od ostalog pojedinačnog voća ili povrća:

 

 

 

 

 

 

 

- - čija Brix vrednost prelazi 67:

 

 

 

 

 

 

 

- - - Sok od krušaka:

 

 

 

 

 

 

2009 80 11

- - - - čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto-mase

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 80 19

- - - - ostalo

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- - - Ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto-mase:

 

 

 

 

 

 

2009 80 35

- - - - - ostalo

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- - čija Brix vrednost ne prelazi 67:

 

 

 

 

 

 

 

- - - Sok od krušaka:

 

 

 

 

 

 

2009 80 50

- - - - čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto-mase, sa dodatkom šećera

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- - - - Ostalo:

 

 

 

 

 

 

2009 80 61

- - - - - sa dodatkom šećera preko 30% po masi

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 80 63

- - - - - sa dodatkom šećera ne preko 30% po masi

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 80 69

- - - - - bez dodatka šećera

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto mase, sa dodatkom šećera:

 

 

 

 

 

 

2009 80 71

- - - - - Sok od trešanja i višanja

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 80 73

- - - - - Sokovi od tropskog voće

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 80 79

- - - - - ostali

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- - - - Ostali:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - sa dodatkom šećera preko 30% po masi:

 

 

 

 

 

 

2009 80 86

- - - - - - ostali

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- - - - - bez dodatka šećera:

 

 

 

 

 

 

2009 80 95

- - - - - - sok od voća vrste Vaccinium macrocarpon

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 80 96

- - - - - - sok od trešanja i višanja

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 80 99

- - - - - - ostali

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 90

- Mešavine sokova:

 

 

 

 

 

 

 

- - čija Brix vrednost prelazi 67:

 

 

 

 

 

 

 

- - - mešavine soka od jabuka i krušaka:

 

 

 

 

 

 

2009 90 11

- - - - čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto-mase

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 90 19

- - - - ostali

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- - - ostali:

 

 

 

 

 

 

2009 90 21

- - - - čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 90 29

- - - - ostali

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- - čija Brix vrednost ne prelazi 67:

 

 

 

 

 

 

 

- - - mešavine soka od jabuka i krušaka:

 

 

 

 

 

 

2009 90 31

- - - - čija vrednost ne prelazi € 18 za 100 kg neto mase i sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 90 39

- - - - ostali

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- - - Ostali:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto mase:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - ostali:

 

 

 

 

 

 

2009 90 51

- - - - - - sa dodatkom šećera

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 90 59

- - - - - - ostali

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- - - - čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - mešavine sokova od agruma i soka od ananasa

 

 

 

 

 

 

2009 90 71

- - - - - - sa dodatkom šećera preko 30% po masi

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 90 73

- - - - - - sa dodatkom šećera ne preko 30% po masi

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 90 79

- - - - - - bez dodatka šećera

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- - - - - Ostali:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - sa dodatkom šećera preko 30% po masi:

 

 

 

 

 

 

2009 90 94

- - - - - - - ostali

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- - - - - - sa dodatkom šećera ne preko 30% po masi:

 

 

 

 

 

 

2009 90 95

- - - - - - - mešavine sokova od tropskog voća

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2009 90 96

- - - - - - - Ostali

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2106

Prehrambeni proizvodi koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mestu

 

 

 

 

 

 

2106 90

- Ostali

 

 

 

 

 

 

 

- - aromatizovani ili bojeni šećerni sirupi:

 

 

 

 

 

 

 

- - - Ostali:

 

 

 

 

 

 

2106 90 59

- - - - ostali

80%

70%

60%

50%

40%

30%

2206 00

Ostala fermentisana pića (npr.: jabukovača, kruškovača i medovina); mešavine fermentisanih pića i mešavine fermentisanih pića i bezalkoholnih pića, koje nisu pomenute niti obuhvaćene na drugom mestu:

 

 

 

 

 

 

 

- Ostali:

 

 

 

 

 

 

 

- - Penušava:

 

 

 

 

 

 

2206 00 39

- - - ostala

80%

70%

60%

40%

30%

20%

 

- - nepenušava, u sudovima:

 

 

 

 

 

 

 

- - - od 2 litra ili manje:

 

 

 

 

 

 

2206 00 51

- - - - jabukovača i kruškovača

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2206 00 59

- - - - ostala

90%

80%

70%

60%

50%

40%

 

- - - preko 2 litra:

 

 

 

 

 

 

2206 00 81

- - - - jabukovača i kruškovača

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2206 00 89

- - - - ostala

90%

80%

70%

60%

50%

40%

2209 00

Sirće i zamene sirćeta dobijeni od sirćetne kiseline:

 

 

 

 

 

 

 

- Vinsko sirće u sudovima:

 

 

 

 

 

 

2209 00 11

- - od 2 litre ili manje

80%

70%

60%

40%

30%

20%

2209 00 19

- - preko 2 litre

90%

80%

70%

60%

40%

30%

 

Aneks IV

KONCESIJE ZAJEDNICE NA SRPSKE RIBLJE PROIZVODE

Navedene u članu 29. stav 2.

Uvoz sledećih proizvoda poreklom iz Srbije u Zajednicu biće predmet dole navedenih koncesija.

Tarifna
oznaka

Naimenovanje

Od stupanja Sporazuma
na snagu do 31. decembra
iste godine (n)

Od 1. januara do 31.
decembra (n+1)

Za svaku narednu godinu
od 01. januara
do 31. decembra

0301 91 10
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0303 21 10
0303 21 20
0303 21 80
0304 19 15
0304 19 17
ex 0304 19 19
ex 0304 19 911
0304 29 15
0304 29 17
ex 0304 29 19  
ex 0304 99 21
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
0305 49 45
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

Pastrmka (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): živa; sveža ili rashlađena; smrznuta; sušena, usoljena ili u slanoj vodi, dimljena; fileti i ostalo riblje meso; brašna, krupno mlevena brašna i peleti, podesno za ljudsku ishranu

Kvota: 15 tona po stopi 0%
Preko kvote:
90% MFN stope

Kvota: 15 tona po stopi 0%
Preko kvote:
80% MFN stope

Kvota: 15 tona po stopi 0%
Preko kvote:
70% MFN stope

0301 93 00
0302 69 11
0303 79 11
ex 0304 19 19
ex 0304 19 91
ex 0304 29 19
ex 0304 99 21
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

Šaran: živ; svež ili rashlađen; smrznut; sušen, usoljen ili u slanoj vodi, dimljen; fileti i ostalo riblje meso; riblja brašna, krupno mlevena brašna i pelete, podesno za ljudsku ishranu

Kvota: 60 tona po stopi 0 %
Preko kvote: 90 % MFN stope

Kvota: 60 tona po stopi 0 %
Preko kvote: 80 % MFN stope

Kvota: 60 tona po stopi 0 %
Preko kvote: 70 % MFN stope

Stopa carine koja se primenjuje na sve proizvode iz tarifne oznake 1604 HS biće snižena prema sledećoj dinamici:

Godina

Godina 1
(stopa %)

Godina 3
(stopa %)

Godina 5 i naredne godine
(stope %)

Stopa

90% od MFN stope

80% od MFN stope

70% od MFN stope

 

Aneks V

KONCESIJE SRBIJE NA RIBLJE PROIZVODE POREKLOM IZ ZAJEDNICE

Navedene u članu 30. stav 2.

Uvoz u Srbiju sledećih proizvoda poreklom iz Zajednice je predmet dole navedenih koncesija.

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Carinska stopa (u % od MFN)

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013. i godine koje slede

0301

Ribe, žive:

 

 

 

 

 

 

 

- Ostale žive ribe:

 

 

 

 

 

 

0301 91

- - pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

 

0301 91 90

- - - ostale

90

75

60

40

20

0

0301 92 00

- - jegulje ( Anguilla spp.)

90

75

60

40

20

0

0301 93 00

- - šaran

90

85

80

75

65

60

0301 99

- - ostale:

 

 

 

 

 

 

 

- - - slatkovodne ribe:

 

 

 

 

 

 

0301 99 11   

- - - lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)

90

75

60

40

20

0

0301 99 19

- - - - ostale

90

75

60

40

20

0

0302

Ribe, sveže ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304:

 

 

 

 

 

 

 

- Salmonide, osim džigerice i ikre:

 

 

 

 

 

 

0302 11

- - - pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

 

0302 11 10

- - vrste Oncorhynchus apache ili Oncorhynchus chrysogaster

90

75

60

40

20

0

0302 11 20

- - - vrste Oncorhynchus mykiss, sa glavama i škrgama, bez utrobe, pojedinačne težine preko 1,2 kg, ili bez glava, škrga i utrobe, pojedinačne težine preko 1 kg

90

75

60

40

20

0

0302 11 80

- - - ostale

90

75

60

40

20

0

0302 19 00

- - ostale

90

75

60

40

20

0

 

- Tune ili tunjevi (roda Thunnus), trup (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), osim džigerice i ikre:

 

 

 

 

 

 

0302 33

- - trup (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):

 

 

 

 

 

 

0302 33 90

- - - ostali

90

75

60

40

20

0

 

- Ostala riba, osim džigerice i ikre:

 

 

 

 

 

 

0302 69

- - ostala:

 

 

 

 

 

 

 

- - - slatkovodna riba:

 

 

 

 

 

 

0302 69 11

- - - - šaran

90

75

60

40

20

0

0302 69 19

- - - - ostala

90

75

60

40

20

0

0302 70 00

- Džigerice i ikre

90

75

60

40

20

0

0303

Riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304:

 

 

 

 

 

 

 

- Ostale salmonide, osim džigerice i ikre:

 

 

 

 

 

 

0303 21

- - pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache i Oncorhynchus chrysogaster):

90

75

60

40

20

0

0303 29 00

- - ostale

90

75

60

40

20

0

 

- Ribe pljosnatice (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglassidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), osim džigerice i ikre:

 

 

 

 

 

 

0303 39

- - ostale:

90

75

60

40

20

0

 

- Tune ili tunjevi (roda Thunnus), trup (Euthynnus Katsuwonus) pelamis), osim džigerice i ikre:

 

 

 

 

 

 

0303 43

- - trup:

90

75

60

40

20

0

0303 49

- - ostale:

90

75

60

40

20

0

 

- Sabljarka (Xiphias gladius) i patagonijski zuban (Dissostichus spp.), osim džigerice i ikre:

 

 

 

 

 

 

0303 61 00

- - sabljarka (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0303 62 00

- - patagonijski zuban (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

 

- Ostala riba, osim džigerice i ikre:

 

 

 

 

 

 

0303 74

- - skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

90

75

60

40

20

0

0303 79

- - ostale:

90

75

60

40

20

0

0303 80

- Džigerice i ikra:

90

75

60

40

20

0

0304

Riblji fileti i ostalo riblje meso (nemleveno ili mleveno), sveže, rashlađeno ili smrznuto:

 

 

 

 

 

 

 

- Sveže ili rashlađeno:

 

 

 

 

 

 

0304 11

- - sabljarka (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0304 12

- - patagonijski zuban (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

0304 19

- -- ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - fileti:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - od slatkovodnih riba:

 

 

 

 

 

 

0304 19 13

- - - - - od lososa pacifičkog (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososa atlantskog (Salmo salar) i lososa dunavskog (mladice) (Hucho hucho)

90

75

60

40

20

0

 

- - - - - od pastrmke vrsta Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae:

 

 

 

 

 

 

0304 19 15

- - - - - - od vrste Oncorhynchus mykiss pojedinačne težine preko 400 g

90

75

60

40

20

0

0304 19 17

- - - - - - ostalo

90

75

60

40

20

0

0304 19 19

- - - - - od ostalih slatkovodnih riba

90

75

60

40

20

0

 

- - - - ostali:

 

 

 

 

 

 

0304 19 31

- - - - - od bakalara (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i od riba vrste Boreogadus saida

90

75

60

40

20

0

0304 19 33

- - - - - od bakalara (Pollachius virens)

90

75

60

40

20

0

0304 19 35

- - - - - od crvene ribe (Sebastes spp)

90

75

60

40

20

0

 

- - - ostalo riblje meso (mleveno ili nemleveno):

 

 

 

 

 

 

0304 19 91

- - - od slatkovodnih riba:

90

75

60

40

20

0

 

- - - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

0304 19 97

- - - - - peraja od haringe

90

75

60

40

20

0

0304 19 99

- - - - - ostalo

90

75

60

40

20

0

 

- smrznuti fileti:

 

 

 

 

 

 

0304 21 00

- - od sabljarke (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0304 22 00

- - od patagonijskog zubana (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

0304 29

- - ostalo:

90

75

60

40

20

0

 

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

0304 91 00

- - od sabljarke (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0304 92 00

- - od patagonijskog zubana (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

0304 99

- - ostalo:

90

75

60

40

20

0

0305

Riba, sušena, soljena ili u salamuri; dimljena riba, uključujući i kuvane ribe pre ili u toku procesa dimljenja; prah, brašno i peleti od ribe, podobni za ljudsku ishranu:

90

75

60

40

20

0

0306

Ljuskari, sa ljušturom ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, osušeni, posoljeni ili u salamuri; ljuskari u ljušturi, kuvani u pari ili kuvani u vodi, rashlađeni, smrznuti, osušeni, soljeni ili u salamuri; prah, brašno i peleti od ljuskara, podobni za ljudsku ishranu:

 

 

 

 

 

 

 

- Smrznuti:

 

 

 

 

 

 

0306 13

- - škampi i kozice:

90

75

60

40

20

0

0306 14

- - rakovi:

90

75

60

40

20

0

0306 19

- - ostalo, uključujući prah, brašno i pelete od ljuskara, podobno za ljudsku ishranu

90

75

60

40

20

0

 

- Nesmrznuti:

 

 

 

 

 

 

0306 23

- - škampi i kozice

90

75

60

40

20

0

0306 24

- - rakovi:

90

75

60

40

20

0

0306 29

- - ostalo, uključujući prah, brašno i pelete od ljuskara, podobno za ljudsku ishranu

90

75

60

40

20

0

0307

Mekušci, sa ljušturom ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; vodeni beskičmenjaci osim ljuskara i mekušaca, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; prah, brašno i peleti od vodenih beskičmenjaka, osim ljuskara, podobni za ljudsku ishranu:

 

 

 

 

 

 

 

- Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 31

- - žive, sveže ili rashlađene

90

75

60

40

20

0

0307 39

- - ostale:

90

75

60

40

20

0

 

- Sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) i lignje (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 41

- - žive, sveže ili rashlađene

90

75

60

40

20

0

0307 49

- - ostale:

90

75

60

40

20

0

 

- Hobotnice (Octopus spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 51 00

- - žive, sveže ili rashlađene

90

75

60

40

20

0

0307 59

- - ostale

90

75

60

40

20

0

0307 60 00

- Puževi, osim morskih puževa

90

75

60

40

20

0

 

- - Ostalo, uključujući prah, brašno i pelete od vodenih beskičmenjaka osim ljuskara, podobne za ljudsku ishranu:

 

 

 

 

 

 

0307 91 00

- - živi, sveži ili rashlađeni

90

75

60

40

20

0

0307 99

- - ostalo:

90

75

60

40

20

0

1604

Pripremljena ili konzervisana riba; kavijar i zamene kavijara pripremljeni od ribljih jaja:

90

75

60

40

20

0

1605

Ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci, pripremljeni ili konzervisani

90

75

60

40

20

0

1902

Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus - kus, pripremljen ili nepripremljen:

 

 

 

 

 

 

1902 20

- Testenine punjene, kuvane ili nekuvane ili drukčije pripremljene:

 

 

 

 

 

 

1902 20 10

- - sa sadržajem više od 20% po masi riba, ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka

90

75

60

40

20

15

 

Aneks VI

POSLOVNO NASTANJIVANJE: FINANSIJSKE USLUGE

Navedene u Naslovu V, Poglavlju II

Finansijske usluge: Definicije

Finansijska usluga je bilo koja usluga finansijske prirode koju nudi pružalac finansijskih usluga jedne od strana.

Finansijske usluge obuhvataju sledeće aktivnosti:

A. Sve usluge osiguranja i usluge povezane sa osiguranjem:

1. direktno osiguranje (uključujući saosiguranje):

(I) životno;

(II) neživotno;

2. reosiguranje i retrocesija;

3. posredovanje u osiguranju, kao što su poslovi posredovanja i zastupanja u osiguranju;

4. pomoćne aktivnosti u osiguranju, kao što su konsultantske usluge, aktuarske usluge, usluge procene rizika i usluge likvidacije šteta;

B. Bankarske i ostale finansijske usluge (isključujući osiguranje):

1. primanje depozita i ostalih sredstava za koje postoji obaveza vraćanja od građana;

2. davanje svih vrsta zajmova, uključujući, između ostalog, potrošačke kredite, hipotekarne kredite, faktoring i finansiranje komercijalnih transakcija;

3. finansijski lizing;

4. sve usluge plaćanja i prenosa novca, uključujući kreditne, platne i debitne kartice, putne čekove i bankovne menice;

5. garancije i druga jemstva;

6. trgovanje za sopstveni račun ili za račun klijenta, bilo ne berzi, na vanberzanskom tržištu ili na drugi način:

a) instrumentima tržišta novca (čekovima, menicama, potvrdama o depozitu, itd.),

b) devizama,

v) finansijskim derivatima koji obuhvataju, ali se ne ograničavaju na, fjučerse i opcije,

g) instrumentima deviznog kursa i kamatnih stopa, uključujući proizvode kao što su svopovi, FRA ugovori (terminski ugovori) itd,

d) prenosivim hartijama od vrednosti,

e) drugim prenosivim instrumentima i finansijskim sredstvima, uključujući zlato;

7. učestvovanje u emisiji svih vrsta hartija od vrednosti, uključujući pokroviteljstvo emisije i plasmane agenta emisije (javne ili privatne) i pružanje usluga u vezi s takvim emisijama;

8. trgovinu novcem;

9. upravljanje imovinom, kao što su upravljanje gotovinom ili portfeljima, svi oblici upravljanja zajedničkim ulaganjima, upravljanje penzionim fondom, kastodi usluge, usluge deponovanja i fiducije;

10. usluge namirenja i klirinške usluge za finansijska sredstva, uključujući hartije od vrednosti, finansijske derivate i ostale prenosive instrumente;

11. pružanje i prenos finansijskih informacija i obrada finansijskih podataka i povezanih softvera pružalaca ostalih finansijskih usluga;

12. savetodavne, posredničke i ostale pomoćne finansijske usluge o svim aktivnostima navedenim gore u tačkama 1 do 11, uključujući kreditne preporuke i analize, istraživanje i savetovanje vezano za ulaganja i portfolio, savetovanje o kupovini i restrukturiranju preduzeća i strategiji.

Sledeće aktivnosti nisu obuhvaćene definicijom finansijskih usluga:

(a) aktivnosti koje obavljaju centralne banke ili bilo koja druga javna institucija u sprovođenju monetarne i politike deviznog kursa;

(b) aktivnosti koje obavljaju centralne banke, vladine agencije ili tela, ili javne institucije, za račun Vlade ili uz njeno jemstvo, osim u slučaju kada ove aktivnosti mogu obavljati pružaoci finansijskih usluga koji su konkurencija tim javnim telima;

(v) aktivnosti koje čine deo zakonskog sistema socijalnog osiguranja ili javnih penzionih planova, osim kada ove aktivnosti mogu obavljati pružaoci finansijskih usluga koji su konkurencija javnim telima ili privatnim institucijama.

Aneks VII

PRAVA INTELEKTUALNE, INDUSTRIJSKE I KOMERCIJALNE SVOJINE

Navedena u članu 75.

1. Član 75(4) ovog sporazuma odnosi se na sledeće multilateralne konvencije u kojima su države članice strane, ili koje države članice de facto primenjuju:

- Ugovor o patentnom pravu (Ženeva, 2000.);

- Međunarodna konvencija za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV Konvencija, Pariz, 1961, revidirana 1972, 1978. i 1991.).

2. Strane potvrđuju značaj koji pridaju obavezama koje proizilaze iz sledećih multilateralnih konvencija:

- Konvencija o osnivanju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO Konvencija, Stokholm, 1967, izmenjena i dopunjena 1979.);

- Bernska konvencija o zaštiti književnih i umetničkih dela (Pariski akt, 1971.);

- Konvencija o distribuiranju signala za prenos programa preko satelita (Brisel, 1974.);

- Budimpeštanski sporazum o međunarodnom priznanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja (Budimpešta, 1977., izmenjen i dopunjen 1980.);

- Haški sporazum o međunarodnom prijavljivanju industrijskih uzoraka i modela (Londonski akt, 1934. i Haški akt, 1960.);

- Lokarnski aranžman o ustanovljenju međunarodne klasifikacije industrijskih uzoraka i modela (Lokarno, 1968, izmenjen i dopunjen 1979.);

- Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova (Stokholmski akt, 1967, izmenjen i dopunjen 1979.);

- Protokol uz Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova (Madridski Protokol, 1989.);

- Ničanski aranžman o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registrovanja žigova (Ženeva, 197, izmenjen i dopunjen 1979.);

- Pariska konvencija o zaštiti industrijske svojine (Stokholmski akt, 1967, izmenjen i dopunjen 1979.);

- Ugovor o saradnji u oblasti patenata (PCT) (Vašington, 1970, izmenjen i dopunjen 1979. i izmenjen 1984.);

- Konvencija o zaštiti proizvođača fonograma od nedozvoljenog umnožavanja njihovih fonograma (Fonogramska konvencija, Ženeva, 1971.);

- Međunarodna konvencija o zaštiti umetnika izvođača, proizvođača fonograma i ustanova za radiodifuziju (Rimska konvencija, 1961.);

- Strazburški sporazum o međunarodnoj klasifikaciji patenata (Strazbur, 1971, izmenjen i dopunjen 1979.);

- Ugovor o žigovnom pravu (Ženeva, 1994.);

- Bečki sporazum o ustanovljenju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova (Beč, 1973, izmenjen i dopunjen 1985.);

- WIPO Ugovor o autorskom pravu (Ženeva, 1996.);

- WIPO Ugovor o interpretacijama i fonogramima (Ženeva, 1996.);

- Evropska konvencija o patentu;

- Sporazum STO o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine.

Protokol 1

O TRGOVINI PRERAĐENIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA IZMEĐU ZAJEDNICE I SRBIJE

Član 1

1. Zajednica i Srbija primenjuju na prerađene poljoprivredne proizvode carinske dažbine, koje su navedene u Aneksu I i Aneksu II u skladu sa uslovima navedenim u istima, bez obzira da li su ograničeni kvotom ili ne.

2. Savet za stabilizaciju i pridruživanje će doneti odluku o:

a) proširenju liste prerađenih poljoprivrednih proizvoda iz ovog Protokola,

b) izmeni carinskih dažbina navedenih u Aneksu I i Aneksu II,

v) povećanju ili ukidanju tarifnih kvota.

3. Savet za stabilizaciju i pridruživanje može carinske dažbine koje su utvrđene ovim Protokolom da zameni režimom utvrđenim na osnovu odgovarajućih tržišnih cena u Zajednici i u Srbiji, koje se odnose na poljoprivredne proizvode koji se stvarno koriste u proizvodnji prerađenih poljoprivrednih proizvoda koji podležu ovom Protokolu.

Član 2

Carinske dažbine koje se primenjuju shodno članu 1. ovog Protokola mogu da budu smanjene odlukom Saveta za stabilizaciju i pridruživanje:

(a) kada u trgovini između Zajednice i Srbije dođe do sniženja carinskih dažbina koje se primenjuju na primarne proizvode, ili

(b) kao odgovor na smanjenja koja proizilaze iz obostranih koncesija koje se odnose na prerađene poljoprivredne proizvode.

Smanjenja utvrđena u tački (a) biće preračunata na deo carinske dažbine koji se pripisuje poljoprivrednoj komponenti i koji odgovara poljoprivrednim proizvodima koji se stvarno koriste u proizvodnji dotičnih prerađenih poljoprivrednih proizvoda i koji je odbijen od carina koje se primenjuju na ove primarne poljoprivredne proizvode.

Član 3

Zajednica i Srbija će informisati jedni druge o administrativnim aranžmanima usvojenim za proizvode obuhvaćene ovim Protokolom. Ovi aranžmani treba da obezbede jednak tretman za sve zainteresovane strane i treba po mogućstvu da budu što jednostavniji i fleksibilniji.

Aneks I Protokola 1

CARINSKE DAŽBINE KOJE SE PRIMENJUJU NA UVOZ ROBE POREKLOM IZ SRBIJE U ZAJEDNICU

Carine su utvrđene na nultom nivou za uvoz prerađenih poljoprivrednih proizvoda poreklom iz Srbije u Zajednicu, kako je dalje navedeno:

Tarifna oznaka

Naimenovanje

(1)

(2)

0403

Mlaćenica, kiselo mleko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko i pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani ili sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje ili aromatizovani ili sa dodatim voćem ili kakaom:

0403 10

- Jogurt:

 

- - aromatizovan ili sa dodatkom voća, uključujući jezgrasto voće ili kakaa:

 

- - - u prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem mlečne masnoće po masi:

0403 10 51

- - - - ne preko 1,5 %

0403 10 53

- - - - preko 1,5 % ali ne preko 27 %

0403 10 59

- - - - preko 27 %

 

- - - ostalo, sa sadržajem mlečne masnoće po masi:

0403 10 91

- - - - ne preko 3 %

0403 10 93

- - - - preko 3 %, ali ne preko 6 %

0403 10 99

- - - - preko 6 %

0403 90

- Ostalo:

 

- - aromatizovan ili sa dodatkom voća, uključujući jezgrasto voće ili kakaa:

 

- - U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem mlečne masnoće po masi:

0403 90 71

- - - - ne preko 1,5 %

0403 90 73

- - - - preko 1,5 %, ali ne preko 27 %

0403 90 79

- - - - preko 27 %

 

- - - ostalo, sa sadržajem mlečne masnoće po masi:

0403 90 91

- - - - ne preko 3 %

0403 90 93

- - - - preko 3 %, ali ne preko 6 %

0403 90 99

- - - - preko 6 %

0405

Maslac i druge masnoće i ulja dobijeni od mleka; mlečni namazi:

0405 20

- Mlečni namazi:

0405 20 10

- - sa sadržajem masnoće po masi od 39% ili većim, ali manjim od 60 %

0405 20 30

- - sa sadržajem masnoće po masi od 60 % ili većim, ali manjim od 75 %

0501 00 00

Ljudska kosa, sirova, oprana ili neoprana, odmašćena; otpaci od ljudske kose

0502

Čekinje od pitomih ili divljih svinja, dlaka od jazavca i ostala dlaka za izradu četki; otpaci od tih čekinja ili dlaka

0505

Kože i ostali delovi od ptica, sa njihovim perjem ili paperjem, perje i delovi perja (sa podšišanim ili nepodšišanim ivicama) i paperje, koji nisu dalje obrađivani osim što su očišćeni, dezinfikovanjem ili tretiranjem radi konzervisanja; prah i otpaci od perja ili delova perja

0506

Kosti i srž od rogova, sirovi, odmašćeni, prosto pripremljeni (ali neisečeni u oblike), postupani kiselinom ili deželatinisani; prah i otpaci od ovih proizvoda

0507

Slonova kost, kornjačevina, kost kita i dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, kandže i kljunovi, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; prah i otpaci od ovih proizvoda

0508 00 00

Korali i slični materijali, sirovi ili prosto pripremljeni ali drugačije neobrađeni; ljušture mekušaca, ljuskara ili bodljokožaca, kosti sipe, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike, prah i otpaci od tih proizvoda

0510 00 00

Ambra siva, kastoreum, civet i mošus; kantaride; žuč, sušena ili nesušena; žlezde i ostale životinjske materije, koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda, sveži, rashlađeni ili smrznuti ili drugačije privremeno konzervisani

0511

Proizvodi životinjskog porekla, nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu; mrtve životinje iz Glave 1 ili 3, neupotrebljive za ljudsku ishranu:

 

- Ostalo:

0511 99

- - ostalo:

 

- - - sunđeri prirodni životinjskog porekla:

0511 99 31

- - - - sirovi

0511 99 39

- - - - ostali

0511 99 85

- - - ostalo:

ex 0511 99 85

- - - - konjska dlaka i otpaci od konjske dlake, pripremljeni u slojevima ili ne, sa podlogom ili bez podloge

0710

Povrće (nekuvano ili kuvano blanširanjem ili u ključaloj vodi), smrznuto:

0710 40 00

- Kukuruz šećerac

0711

Povrće privremeno konzervisano (naprimer u sumpor dioksidu, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje), ali neupotrebljivo u takvom stanju za neposrednu ljudsku ishranu:

0711 90

- Ostalo povrće; mešavine povrća:

 

- - povrće:

0711 90 30

- - - kukuruz šećerac

0903 00 00

Mate čaj

1212

Roščići, morske alge i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, mleveni ili nemleveni; koštice i jezgra iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključujući nepržen koren cikorije vrste Cichorium intybus sativum) koji se prvenstveno koriste za ljudsku ishranu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

1212 20 00

- Morske alge i ostale alge

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:

 

- Biljni sokovi i ekstrakti:

1302 12 00

- - od slatkog korena

1302 13 00

- - od hmelja

1302 19

- - ostalo:

1302 19 80

- - - ostalo:

1302 20

- Pektinske materije, pektinati i pektati:

 

- Sluzi i zgušnjivači, modifikovani ili nemodifikovani, dobijeni iz biljnih proizvoda:

1302 31 00

- - Agaragar

1302 32

- - sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz roščića, semena roščića ili semena guara, modifikovani ili nemodifikovani:

1302 32 10

- - - od roščića ili semena roščića

1401

Biljni materijali koji se prvenstveno koriste za pletarstvo (naprimer bambus, ratan, treska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, očišćena, beljena ili bojena slama žitarica, i kora od lipe):

1404

Biljni proizvodi koji nisu na drugom mestu pomenuti niti obuhvaćeni:

1505

Masnoće od vune i masne materije dobijene od tih masnoća (uključujući lanolin):

1506 00 00

Ostale masti i ulja životinjskog porekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani

1515

Ostale biljne masti i ulja, neisparljivi (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

1515 90

- Ostalo:

1515 90 11

- - tungovo ulje; ulja od jojobe i ulje oitikike; vosak od mirte i japanski vosak; njihove frakcije

ex 1515 90 11

- - - ulja od jojobe i oitikike; vosak od mirte i japanski vosak; njihove frakcije

1516

Masti i ulja životinjskog i biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni:

1516 20

- Biljne masti i ulja i njihove frakcije:

1516 20 10

- - Hidrogenizovano ricinusovo ulje, tzv. "opal-vosak"

1517

Margarin; mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broja 1516:

1517 10

- Margarin, isključujući tečni margarin:

1517 10 10

- - sa sadržajem mlečnih masnoća preko 10% ali ne više od 15% po masi

1517 90

- Ostalo:

1517 90 10

- - sa sadržajem mlečnih masnoća preko 10 % ali ne više od 15 % po masi

 

- - ostalo:

1517 90 93

- - - jestive mešavine ili preparati vrsta koje se upotrebljavaju za podmazivanje kalupa

1518 00

Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije hemijski modifikovani, isključujući one iz tar. broja 1516; nejestive mešavine ili preparati od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja u ovoj Glavi, koji nisu navedeni niti uključeni na drugom mestu:

1518 00 10

- Linoksin

 

- Ostalo:

1518 00 91

- - Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drugačije hemijski modifikovani, osim onih iz tar. broja 1516

 

- - ostalo:

1518 00 95

- - - nejestive mešavine ili preparati od životinjskih ili od životinjskih i biljnih masti i ulja i njihove frakcije

1518 00 99

- - - ostalo

1520 00 00

Glicerin, sirov; glicerinske vode i lužine

1521

Biljni voskovi (osim triglicerida), vosak pčela, voskovi od ostalih insekata i spermaceti, rafinisani ili nerafinisani ili obojeni:

1522 00

Degra; ostaci dobijeni pri preradi masnih materija ili voskova životinjskog ili biljnog porekla:

1522 00 10

- Degra

1704

Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu), bez kakaa

1803

Kakao masa, odmašćena ili neodmašćena

1804 00 00

Maslac, masnoće i ulje od kakaa

1805 00 00

Kakao u prahu, bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao

1901

Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada bez dodatka kakaa ili sa dodatkom kakaa u količini manjoj od 40% po masi kakaa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, koji nisu na drugom mestu navedeni niti obuhvaćeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tarifnih brojeva 0401 do 0404, bez dodatka kakaa ili sa dodatkom kakaa u količini manjoj 5 % po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, koji nisu na drugom mestu navedeni niti obuhvaćeni:

1902

Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljen ili nepripremljen:

 

- Testenine nekuvane, nepunjene niti drukčije pripremljene:

1902 11 00

- - sa dodatkom jaja

1902 19

- - ostalo:

1902 19 10

- - - koji ne sadrži obično pšenično brašno ili griz

1902 19 90

- - - ostalo

1902 20

- Testenine punjene, kuvane ili nekuvane ili drukčije pripremljene:

 

- - ostale:

1902 20 91

- - - kuvane

1902 20 99

- - - ostalo

1902 30

- Ostale testenine:

1902 40

- Kus-kus

1903 00 00

Tapioka i zamene tapioke pripremljeni od skroba u obliku flekica, zrnaca, perli, prosejanih ili sličnih oblika

1904

Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza), u zrnu ili u obliku pahuljica ili drukčije obrađenog zrna (osim brašna, prekrupe i griza), prethodno kuvane ili drukčije pripremljene, koje nisu na drugom mestu navedene niti obuhvaćene

1905

Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi, sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafore i hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi

2001

Povrće, voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini:

2001 90

- Ostalo:

2001 90 30

- - kukuruz šećerac (Zea mays var. Saccharata)

2001 90 40

- - slatki krompir i slični jestivi delovi biljaka sa sadržajem skroba od 5 % ili više po masi

2001 90 60

- - palmina jezgra

2004

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006:

2004 10

- Krompir:

 

- - ostali

2004 10 91

- - - u obliku brašna, griza ili ljuspica

2004 90

- Ostalo povrće i mešavine povrća:

2004 90 10

- - kukuruz šećerac (Zea mays var. Saccharata)

2005

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006

2005 20

- Krompir:

2005 20 10

- - U obliku brašna, griza ili ljuspica

2005 80 00

- kukuruz šećerac (Zea mays var. Saccharata)

2008

Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mestu:

 

- Jezgrasto voće, kikiriki i ostale semenke, međusobno pomešane ili nepomešane:

2008 11

- - kikiriki:

2008 11 10

- - - maslac od kikirikija

 

- Ostalo, uključujući mešavine, osim onih iz tar. podbroja 2008 19:

2008 91 00

- - palmina jezgra

2008 99

- - ostalo:

 

- - - bez dodatka alkohola:

 

- - - - bez dodatka šećera:

2008 99 85

- - - - - kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var. Saccharata)

2008 99 91

- - - - - jam, slatki krompir i slični jestivi delovi bilja, koji sadrže 5 % ili više skroba po masi

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja ili mate čaja i preparati na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

2102

Kvasac (aktivan ili neaktivan); ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi (osim vakcina iz tar. broja 3002); pripremljeni praškovi za peciva:

2103

Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva; brašno i griz od slačice (senfa) i pripremljena slačica (senf)

2104

Supe i čorbe i preparati za te proizvode; homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi

2105 00

Sladoled i drugi slični proizvodi, sa dodatkom ili bez dodatka kakaa

2106

Prehrambeni proizvodi koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mestu:

2106 10

- Koncentrati belančevina i teksturirane belančevinaste materije:

2106 90

- Ostalo:

2106 90 20

- - složeni alkoholni proizvodi, osim na bazi mirisnih materija, koji se koriste za proizvodnju pića

 

- - ostalo:

2106 90 92

- - bez mlečnih masnoća, saharoze, izoglikoze, glikoze ili skroba ili sa sadržajem po masi, manje od 1,5 % mlečne masnoće, 5 % saharoze ili izoglikoze, 5 % glikoze ili skroba

2106 90 98

- - - ostalo

2201

Voda, uključujući prirodnu ili veštačku mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodatka šećera i drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju; led i sneg

2202

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tar. broja 2009

2203 00

Pivo dobijeno od slada

2205

Vermut i ostala vina od svežeg grožđa aromatizovani biljem ili sredstvima za aromatizaciju

2207

Nedenaturisani etil-alkohol alkoholne jačine 80 % vol. ili jači; etil alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine

2208

Nedenaturisani etil alkohol alkoholne jačine manje od 80 % vol.; rakije, likeri i ostala alkoholna pića

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete, od duvana ili zamene duvana

2403

Ostali prerađeni duvan i proizvodi zamene duvana; "homogenizovani" ili "rekonstruisani" duvan; ekstrakti ili esencije od duvana

2905

Aciklični alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

 

- Ostali polihidrični alkoholi:

2905 43 00

- - manitol

2905 44

- - D-glucitol (sorbitol):

2905 45 00

- - Glicerin

3301

Eterična ulja (bez terpena ili ne), uključujući tzv. "concretes" i čista ulja; rezinoidi; ekstrahovana uljana smola; koncentrati eteričnih ulja u mastima, u neisparljivim uljima, u vosku ili sličnom, dobijena postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja:

3301 90

- Ostalo:

3302

Mešavine mirisnih materija i mešavine (uključujući alkoholne rastvore) na bazi jedne ili više tih materija, koje se upotrebljavaju kao sirovine u industriji; ostali preparati na bazi mirisnih materija, koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića:

3302 10

- Koji se upotrebljavaju u industriji hrane i pića:

 

- - koji se upotrebljavaju u industriji pića:

 

- - - preparati koji sadrže sva aromatična sredstva, karakteristična za pića:

3302 10 10

- - - - stvarne alkoholne jačine, po zapremini, preko 0,5 %

 

- - - - Ostalo:

3302 10 21

- - - - - koji ne sadrže mlečne masti, saharozu, izoglikozu, glikozu ili skrob ili koji sadrže, po masi, manje od 1,5 % mlečne masti, 5 % saharoze ili izoklikoze, 5 % glikoze ili skroba

3302 10 29

- - - - - Ostalo

3501

Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina; lepkovi od kazeina:

3501 10

- Kazein:

3501 90

- Ostalo:

3501 90 90

- - ostalo

3505

Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (na primer: preželatinizovani ili esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova, ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova:

3505 10

- Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi:

3505 10 10

- - Dekstrini

 

- - Ostali modifikovani skrobovi:

3505 10 90

- - - ostalo

3505 20

- Lepkovi

3809

Sredstva za doradu, nosači boja za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (na primer, sredstva za apreturu i nagrizanje), koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože ili sličnim industrijama, koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mestu:

3809 10

- Na bazi skrobnih materija

3823

Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi

3824

Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koje se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mestu:

3824 60

- Sorbitol, osim sorbitola iz tar. podbroja 2905 44

 

Aneks II Protokola 1

CARINE KOJE SE PRIMENJUJU NA UVOZ ROBE POREKLOM IZ ZAJEDNICE U SRBIJU

(odmah ili postepeno)

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Carinska stopa ( % od MFN)

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013. i kasnije

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0403

Mlaćenica, kiselo mleko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko i pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani ili sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje ili aromatizovani ili sa dodatim voćem ili kakaom:

 

 

 

 

 

 

0403 10

- Jogurt:

 

 

 

 

 

 

 

- - aromatizovani ili sa dodatkom voća, uključujući jezgrasto voće ili kakaa:

 

 

 

 

 

 

 

- - - u prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem mlečne masnoće po masi:

 

 

 

 

 

 

0403 10 51

- - - - ne preko 1,5 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 53

- - - - preko 1,5 %, ali ne preko 27 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 59

- - - - preko 27 %

90

70

60

50

30

0

 

- - - ostali, sa sadržajem mlečne masnoće po masi:

 

 

 

 

 

 

0403 10 91

- - - - ne preko 3 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 93

- - - - preko 3 %, ali ne preko 6 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 99

- - - - preko 6 %

90

70

60

50

30

0

0403 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - aromatizovani ili sa dodatkom voća, uključujući jezgrasto voće, ili kakaa:

 

 

 

 

 

 

 

- - - u prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem mlečne masnoće, po masi:

 

 

 

 

 

 

0403 90 71

- - - - ne preko 1,5 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 73

- - - - preko 1,5 %, ali ne preko 27 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 79

- - - - preko 27 %

90

80

70

60

50

40

 

- - - ostalo, sa sadržajem mlečne masnoće po masi:

 

 

 

 

 

 

0403 90 91

- - - - ne preko 3 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 93

- - - - preko 3 % ali ne preko 6 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 99

- - - - preko 6 %

90

80

70

60

50

40

0405

Maslac i druge masnoće i ulja dobijeni od mleka; mlečni namazi:

 

 

 

 

 

 

0405 20

- Mlečni namazi:

 

 

 

 

 

 

0405 20 10

- - Sa sadržajem masnoće po masi od 39 % ili više, ali manjim od 60 %

90

80

70

60

50

40

0405 20 30

- - Sa sadržajem masnoće po masi od 60 % ili više, ali manjim od 75 %

90

80

70

60

50

40

0501 00 00

Ljudska kosa, sirova, oprana ili neoprana, odmašćena; otpaci od ljudske kose

0

0

0

0

0

0

0502

Čekinje od pitomih ili divljih svinja, dlaka od jazavca i ostala dlaka za izradu četki; otpaci od tih čekinja ili dlaka:

0

0

0

0

0

0

0505

Kože i ostali delovi od ptica, sa njihovim perjem ili paperjem, perje i delovi perja (sa podšišanim ili nepodšišanim ivicama) i paperje, dalje neobrađivani osim čišćenjem, dezinfikovanjem ili tretiranjem radi konzervisanja; prah i otpaci od perja ili delova perja

0

0

0

0

0

0

0506

Kosti i srž od rogova, sirovi, odmašćeni, prosto pripremljeni (ali neisečeni u oblike;), postupani kiselinom ili deželatinisani; prah i otpaci od ovih proizvoda

0

0

0

0

0

0

0507

Slonova kost, kornjačevina, kost kita i dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, kandže i kljunovi, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; prah i otpaci od ovih proizvoda

0

0

0

0

0

0

0508 00 00

Korali i slični materijali, sirovi ili prosto pripremljeni ali drugačije neobrađeni; ljušture mekušaca, ljuskara ili bodljokožaca, kosti sipe, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike, prah i otpaci od tih proizvoda

0

0

0

0

0

0

0510 00 00

Ambra siva, kastoreum, civet i mošus; kantaride; žuč, sušena ili nesušena; žlezde i ostale životinjske materije sveži, rashlađeni ili smrznuti ili drugačije privremeno konzervisani, koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda

0

0

0

0

0

0

0511

Proizvodi životinjskog porekla koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu; mrtve životinje iz Glave 1 ili 3, neupotrebljive za ljudsku ishranu:

 

 

 

 

 

 

 

- Ostalo

 

 

 

 

 

 

0511 99

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - Sunđeri, prirodni životinjskog porekla:

 

 

 

 

 

 

0511 99 31

- - - - sirovi

0

0

0

0

0

0

0511 99 39

- - - - ostali

0

0

0

0

0

0

0511 99 85

- - - ostalo

 

 

 

 

 

 

ex 0511 99 85

- - - - konjska dlaka i otpaci od konjske dlake, pripremljeni u slojevima ili ne, sa podlogom ili bez podloge

0

0

0

0

0

0

0710

Povrće (uključujući blanširano), smrznuto:

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

- Kukuruz šećerac

90

80

70

60

40

30

0711

Povrće privremeno konzervisano (na primer u sumpor dioksidu, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili u drugim rastvorima za konzerviranje), ali neupotrebljivo u takvom stanju za neposrednu ljudsku ishranu:

 

 

 

 

 

 

0711 90

- Ostalo povrće; mešavine povrća:

 

 

 

 

 

 

 

- - povrće:

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

- - - kukuruz šećerac

75

55

35

25

10

0

0903 00 00

Mate čaj

0

0

0

0

0

0

1212

Roščići, morske alge i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, mleveni ili nemleveni; koštice i jezgra iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključujući nepržen koren cikorije vrste Cichorium intybus sativum) koji se prvenstveno koriste za ljudsku ishranu, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu:

 

 

 

 

 

 

1212 20 00

- Morske alge i ostale alge

0

0

0

0

0

0

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, modifikovani ili nemodifikovani, dobijeni iz biljnih proizvoda:

 

 

 

 

 

 

 

- Biljni sokovi i ekstrakti:

 

 

 

 

 

 

1302 12 00

- - od slatkog korena

0

0

0

0

0

0

1302 13 00

- - od hmelja

0

0

0

0

0

0

1302 19

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

1302 19 80

- - - ostalo:

0

0

0

0

0

0

1302 20

- Pektinske materije, pektinati i pektati:

 

 

 

 

 

 

 

- Sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:

 

 

 

 

 

 

1302 31 00

- - agar-agar

0

0

0

0

0

0

1302 32

- - sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz roščića, semena roščića ili semena guara, modifikovani ili nemodifikovani:

 

 

 

 

 

 

1302 32 10

- - - od roščića ili semena roščića

0

0

0

0

0

0

1401

Biljni materijali koji se prvenstveno koriste za pletarstvo (na primer bambus, ratan, treska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, očišćena, beljena ili bojena slama žitarica, i kora od lipe):

0

0

0

0

0

0

1404

Biljni proizvodi koji nisu na drugom mestu pomenuti niti obuhvaćeni

0

0

0

0

0

0

1505 00

Masnoće od vune i masne materije dobijene od tih masnoća (uključujući lanolin)

0

0

0

0

0

0

1506 00 00

Ostale masti i ulja životinjskog porekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

0

0

0

0

0

0

1515

Ostale biljne masti i ulja (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

 

 

 

 

 

 

1515 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

1515 90 11

- - Tungovo ulje; ulje jojobe i ulje oitikike; vosak od mirte i japanski vosak; njihove frakcije

0

0

0

0

0

0

ex 1515 90 11

- - - ulja jojobe i oitikike; vosak od mirte i japanski vosak; njihove frakcije

0

0

0

0

0

0

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni:

 

 

 

 

 

 

1516 20

- Biljne masti i ulja i njihove frakcije:

 

 

 

 

 

 

1516 20 10

- - hidrogenizovano ricinusovo ulje, tzv. "opal-vosak"

0

0

0

0

0

0

1517

Margarin; mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broja 1516:

 

 

 

 

 

 

1517 10

- Margarin, isključujući tečni margarin:

 

 

 

 

 

 

1517 10 10

- - sa sadržajem mlečnih masnoća od 10% do 15% po masi

90

80

70

60

50

40

1517 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

1517 90 10

- - sa sadržajem mlečnih masnoća od 10 % do 15 % po masi

90

75

55

35

15

0

 

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

1517 90 93

- - - jestive mešavine ili preparati, vrsta koje se upotrebljavaju za podmazivanje kalupa (modli)

90

75

60

45

30

0

1518 00

Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije hemijski modifikovani, isključujući one iz tar. broja 1516; mešavine ili preparati od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja u ovoj Glavi, nepodobni za jelo, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

 

 

 

 

 

 

1518 00 10

- Linoksin

0

0

0

0

0

0

 

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

1518 00 91

- - Životinjske ili biljne masti ili ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drugačije hemijski modifikovani, osim onih iz tar. Broja 1516

0

0

0

0

0

0

 

- - Ostalo:

 

 

 

 

 

 

1518 00 95

- - - nejestive mešavine ili preparati od životinjskih ili od životinjskih i biljnih masti ili ulja i njihove frakcije

0

0

0

0

0

0

1518 00 99

- - - ostalo

0

0

0

0

0

0

1520 00 00

Glicerin, sirov; glicerinske vode i lužine

0

0

0

0

0

0

1521

Biljni voskovi (osim triglicerida), vosak pčela, voskovi od ostalih insekata i spermaceti, rafinisani ili nerafinisani ili obojeni

0

0

0

0

0

0

1522 00

Degra; ostaci dobijeni pri preradi masnih materija ili voskova životinjskog ili biljnog porekla

 

 

 

 

 

 

1522 00 10

- Degra

0

0

0

0

0

0

1702

Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu, u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom; karamel:

 

 

 

 

 

 

1702 50 00

- Hemijski čista fruktoza

0

0

0

0

0

0

1702 90

- Ostalo, uključujući invertni šećer i drugi šećer i mešavine šećernog sirupa koji u suvom stanju sadrže 50% fruktoze po masi:

 

 

 

 

 

 

1702 90 10

- - hemijski čista maltoza

0

0

0

0

0

0

1704

Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu), bez kakaa

 

 

 

 

 

 

1704 10

- Žvakaće gume, prevučene šećerom ili neprevučene šećerom:

80

60

40

20

10

0

1704 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

1704 90 10

- - ekstrakt slatkog korena koji sadrži više od 10 % po masi saharoze, ali bez drugih dodatih materija

0

0

0

0

0

0

1704 90 30

- - bela čokolada

75

50

25

0

0

0

 

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

1704 90 51

- - - paste, uključujući marcipan, u neposrednom pakovanju neto sadržaja od 1 kg ili više

0

0

0

0

0

0

1704 90 55

- - - pastile za grlo i bombone protiv kašlja

80

60

40

20

10

0

1704 90 61

- - - proizvodi prevučeni šećerom

80

60

40

20

10

0

 

- - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

1704 90 65

- - - - gumi-bombone i proizvodi od želea, uključujući voćne paste u obliku slatkiša

80

60

40

20

10

0

1704 90 71

- - - - kuvani slatkiši, punjeni ili ne

80

60

40

20

10

0

1704 90 75

- - - - mlečne bombone ("toffees"), karamele i slični slatkiši

80

60

40

20

10

0

 

- - - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

1704 90 81

- - - - - bombone u vidu tableta, presovane

80

60

40

20

10

0

1704 90 99

- - - - - ostalo

90

80

70

60

50

40

1803

Kakao masa, odmašćena ili neodmašćena:

0

0

0

0

0

0

1804 00 00

Maslac, masnoće i ulje od kakaa

0

0

0

0

0

0

1805 00 00

Kako u prahu bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje

0

0

0

0

0

0

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao:

 

 

 

 

 

 

1806 10

- Kakao u prahu sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

 

 

 

 

 

 

1806 10 15

- - koji ne sadrži saharozu ili koji sadrži manje saharoze po masi (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu kao saharoza

90

70

50

40

20

0

1806 10 20

- - koji sadrži 5 % ili više, ali ne više od 65 % saharoze po masi (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikoze izražene kao saharoza

90

70

50

40

20

0

1806 10 30

- - koji sadrži 65 % ili više, ali ne više od 80 % saharoze po masi (uključujući invertan šećer izražen kao saharoza) ili izoglikoze izražene kao saharoza

90

80

70

60

40

0

1806 10 90

- - - koji sadrži 80% ili više po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikoze izražene kao saharoza

90

80

70

60

40

0

1806 20

- Ostali proizvodi u blokovima, tablama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tečnom stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u sudovima ili neposrednim pakovanjima, sa sadržajem preko 2 kg:

 

 

 

 

 

 

1806 20 10

koji sadrže 31% ili više po masi kakao maslaca ili 31% ili više kakao maslaca i mlečne masnoće u kombinaciji

90

70

50

40

20

0

1806 20 30 00

- - koji sadrže od 25%, ali ne preko 31% kakao maslaca i mlečne masnoće u kombinaciji

90

70

50

40

20

0

 

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

1806 20 50

- - - sa sadržajem 18% ili više po masi kako maslaca

90

70

50

40

20

0

1806 20 70

- - - čokoladnomlečne mrvice ("chocolate milk crumb")

90

70

50

40

20

0

1806 20 80 00

- - - čokoladni preliv

90

70

50

40

20

0

1806 20 95 00

- - - ostalo

90

80

70

60

40

0

 

- Ostalo, u blokovima, tablama ili šipkama:

 

 

 

 

 

 

1806 31 00

- - punjeni

85

70

50

40

20

0

1806 32

- - nepunjeni:

85

70

50

40

20

0

1806 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - čokolada i proizvodi od čokolade:

 

 

 

 

 

 

 

- - - čokolade (uključujući praline), punjene ili nepunjene:

 

 

 

 

 

 

1806 90 11

- - - - koje sadrže alkohol

90

80

70

60

40

0

1806 90 19

- - - - ostale

90

80

70

60

40

0

 

- - - ostale:

 

 

 

 

 

 

1806 90 31

- - - - punjene

85

70

65

40

20

0

1806 90 39

- - - - nepunjene

90

80

70

60

40

0

1806 90 50

- - - proizvodi od šećera i njihove zamene proizvedeni od zamena šećera, koji sadrže kakao

90

80

70

60

40

0

1806 90 60

- - - - namazi koji sadrže kakao

85

70

65

40

20

0

1806 90 70

- - proizvodi za proizvodnju pića koji sadrže kakao

90

80

70

60

40

0

1806 90 90

- - ostalo

90

80

70

60

40

0

1901

Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada bez dodatka kakaoa ili sa dodatkom kakaoa u količini manjoj od 40% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tar. brojeva 0401 do 0404 bez dodatka kakaoa ili sa sadržajem kakaoa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

- Proizvodi za ishranu dece, u pakovanjima za prodaju na malo

0

0

0

0

0

0

1901 20 00

- Mešavine i testa za proizvodnju pekarskih proizvoda iz tar. broja 1905

90

75

60

45

30

0

1901 90

- Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

- - ekstrakt slada:

 

 

 

 

 

 

1901 90 11

- - - sa sadržajem suvog ekstrakta od 90% ili više po masi

90

75

60

45

30

0

1901 90 19

- - - ostalo

90

75

60

45

30

0

 

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

1901 90 91

- - - koji ne sadrže mlečne masnoće, saharozu, izoglikozu, glikozu ili skrob ili sadrže, manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze (uključujući invertni šećer) ili izoglikoze, 5%

90

75

60

45

20

0

1901 90 99

- - - ostalo

85

70

65

40

20

0

1902  

Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus - kus, pripremljen ili nepripremljen:

 

 

 

 

 

 

 

- Testenine nekuvane, nepunjene niti drukčije pripremljene

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

- - sa dodatkom jaja

95

90

80

60

50

0

1902 19

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

1902 19 10

- - - koje ne sadrži obično pšenično brašno ili griz

85

70

65

40

20

0

1902 19 90

- - - ostalo

90

75

60

45

30

0

1902 20

- Testenine punjene, kuvane ili nekuvane ili drukčije pripremljene:

 

 

 

 

 

 

 

- - ostale:

 

 

 

 

 

 

1902 20 91

- - - kuvane

90

75

60

45

30

0

1902 20 99

- - - ostalo

90

75

60

45

30

0

1902 30

- Ostale testenine

90

75

60

45

30

0

1902 40

- Kus - kus

0

0

0

0

0

0

1903 00 00

Tapioka i zamene tapioke pripremljeni od skroba u obliku ljuspica, zrnaca, perli, prosejanih ili sličnih oblika

0

0

0

0

0

0

1904

Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza), u zrnu ili u obliku pahuljica ili drukčije obrađenog zrna (osim brašna, prekrupe i griza), prethodno kuvane ili drukčije pripremljene, koje nisu na drugom mestu navedene niti obuhvaćene:

 

 

 

 

 

 

1904 10

- Prehrambeni proizvodi dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica:

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

- - - od kukuruza

90

70

50

30

10

0

1904 10 30

- - - od pirinča

0

0

0

0

0

0

1904 10 90

- - - ostalo

90

70

50

30

10

0

1904 20

- - Prehrambeni proizvodi dobijeni od neprženih pahuljica od žitarica, mešavine neprženih i prženih pahuljica od žitarica ili bubrenih žitarica

90

70

50

30

10

0

1904 30 00

- "Bulgur" pšenica

90

70

50

30

10

0

1904 90

- Ostalo:

90

70

50

30

10

0

1905

Hleb, pecivo, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi, sa dodatkom ili bez dodatka kakaa; nafore, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblande za pečenje, pirinčana hartija i slični proizvodi:

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

- Hrskavi hleb (krisp)

90

70

50

30

10

0

1905 20

- Medenjaci i slični proizvodi začinjeni đumbirom:

 

 

 

 

 

 

1905 20 10

- - koji po masi sadrže manje od 30 % saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)

0

0

0

0

0

0

1905 20 30

- - koji po masi sadrže 30 % ili više, ali manje od 50% saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)

0

0

0

0

0

0

1905 20 90

- - koji po masi sadrže 50 % ili više saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)

90

70

50

30

10

0

 

- Slatki biskviti; vafle i oblande:

 

 

 

 

 

 

1905 31

- - slatki biskviti:

90

80

70

60

40

0

1905 32

- - vafle i oblande:

 

 

 

 

 

 

1905 32 05

- - - sa sadržajem vode preko 10 % po masi

90

80

70

60

40

0

 

- - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - potpuno ili delimično obloženi ili pokriveni čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao:

 

 

 

 

 

 

1905 32 11

- - - - - u neposrednim pakovanjima neto sadržaja do 85 g

85

70

50

40

20

0

1905 32 19

- - - - - ostale

90

80

70

60

40

0

 

- - - - ostalo

 

 

 

 

 

 

1905 32 91

- - - - - slane, punjene ili nepunjene

90

80

70

60

40

0

1905 32 99

- - - - - ostalo

90

80

70

60

40

0

1905 40

- Dvopek, tost hleb i slični tost proizvodi:

90

70

50

30

10

0

1905 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

1905 90 10

- - hleb bez kvasca (matros)

90

70

50

30

10

0

1905 90 20

- - hostije i nafore, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblande za pečaćenje, pirinčana hartija i slični proizvodi

90

70

50

30

10

0

 

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

1905 90 30

- - - hleb, bez dodatka meda, jaja, sira ili voća, koji u suvom stanju po masi sadrži do 5% šećera i do 5 % masnoće

 

 

 

 

 

 

 

90

70

50

30

10

0

 

1905 90 45

- - - biskviti

 

 

 

 

 

 

 

90

80

70

60

40

0

 

1905 90 55

- - - proizvodi dobijeni istiskivanjem ili razvlačenjem, slatki ili slani

 

 

 

 

 

 

 

90

70

50

30

10

0

 

 

- - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

1905 90 60

- - - - sa dodatkom sredstva za zaslađivanje

85

70

50

40

10

0

1905 90 90

- - - - ostalo

90

70

50

30

10

0

2001

Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće, i ostali delovi bilja, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini:

 

 

 

 

 

 

2001 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

2001 90 30

- - kukuruz šećerac (Zea mays var. Saccharata)

80

70

50

30

10

0

2001 90 40

- - slatki krompir i slični jestivi delovi biljaka sa sadržajem 5% ili više po masi skroba

0

0

0

0

0

0

2001 90 60

- - palmina jezgra

0

0

0

0

0

0

2004

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006:

 

 

 

 

 

 

2004 10

- Krompir

 

 

 

 

 

 

 

- - ostali:

 

 

 

 

 

 

2004 10 91

- - - u obliku brašna, griza ili ljuspica

0

0

0

0

0

0

2004 90

- Ostalo povrće i mešavine povrća:

 

 

 

 

 

 

2004 90 10

- - kukuruz šećerac (Zea mays var. Saccharata)

90

70

50

30

10

0

2005

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006:

 

 

 

 

 

 

2005 20

- Krompiri:

 

 

 

 

 

 

2005 20 10

- - u obliku brašna, griza ili ljuspica

0

0

0

0

0

0

2005 80 00

- Kukuruz šećerac (Zea mays var. Saccharata)

80

70

50

30

10

0

2008

Voće, jezgrasto voće i drugi jestivi delovi biljaka, drugačije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu:

 

 

 

 

 

 

 

- Jezgrasto voće, kikiriki i ostale semenke, uključujući i međusobne mešavine:

 

 

 

 

 

 

2008 11

- - kikiriki:

 

 

 

 

 

 

2008 11 10

- - - maslac od kikirikija

0

0

0

0

0

0

 

- Ostalo, uključujući mešavine osim onih navedenih u tar. podbroju 2008 19:

 

 

 

 

 

 

2008 91 00

- - palmina jezgra

0

0

0

0

0

0

2008 99

- - Ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - bez dodatka alkohola:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - bez dodatka šećera:

 

 

 

 

 

 

2008 99 85

- - - - - kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var. Saccharata)

80

70

50

30

10

0

2008 99 91

- - - - - jam, slatki krompiri i slični jestivi delovi biljaka sa sadržajem 5% ili više skroba po masi

0

0

0

0

0

0

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja ili mate-čaja i preparati na bazi ovih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate-čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i njihovi ekstrakti, esencije i koncentrati

 

 

 

 

 

 

2102

Kvasac (aktivni ili neaktivni); ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi (ne uključujući vakcine iz tar. broja 3002); pripremljeni praškovi za peciva:

 

 

 

 

 

 

2102 10

- Aktivni kvasac:

 

 

 

 

 

 

2102 10 10

- - kultura kvasca

80

70

60

40

10

0

 

- - - kvasac za mešenje (pekarski):

 

 

 

 

 

 

2102 10 31

- - - suvi

90

70

60

40

10

0

2102 10 39

- - - ostalo

90

70

60

0

0

0

2102 10 90

- - ostalo

90

70

50

30

10

0

2102 20

- Neaktivni kvasac; ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi

 

 

 

 

 

 

2102 30 00

- Pripremljeni praškovi za pecivo

80

70

50

30

10

0

2103

Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i začinska sredstva; brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf):

 

 

 

 

 

 

2103 10 00

- Soja sos

0

0

0

0

0

0

2103 20 00

- "Kečap" i ostali sosovi od paradajza

80

70

50

30

10

0

2103 30

- Brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf):

 

 

 

 

 

 

2103 30 10

- - brašno i griz od slačice

0

0

0

0

0

0

2103 30 90

- - pripremljena slačica (senf)

90

70

50

30

10

0

2103 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

2103 90 10

- - mango čatni (mango chutney), tečan

0

0

0

0

0

0

2103 90 30

- - aromatični biteri jačine alkohola po zapremini od 44,2% do 49,2% vol, koji sadrže po masi od 1,5% do 6 % gorčice (gencijana), začina i različitih sastojaka i od 4% do 10% šećera, u sudovima zapremine 0,5 litara ili manje

80

70

50

30

10

0

2103 90 90

- - ostalo:

0

0

0

0

0

0

2104

Supe i čorbe i preparati za te proizvode; homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi:

 

 

 

 

 

 

2104 10 00 00

- Supe i čorbe i preparati za te proizvode

 

 

 

 

 

 

ex 2104 10 10

- - suvi

80

70

50

0

0

0

ex 2104 10 90

- - ostalo

80

70

50

30

10

0

2104 20 00

- Homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi

80

70

50

30

10

0

2105 00

Sladoled i drugi slični proizvodi, sa ili bez kakaa

80

70

60

50

40

0

2106

Prehrambeni proizvodi koji nisu na drugom mestu pomenuti niti obuhvaćeni:

 

 

 

 

 

 

2106 10

- Koncentrati belančevina i teksturirane belančevinaste materije

0

0

0

0

0

0

2106 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

2106 90 20

- - složeni alkoholni proizvodi, osim na bazi mirisnih materija, koji se koriste za proizvodnju pića

90

70

50

30

10

0

 

- - Ostalo:

 

 

 

 

 

 

2106 90 92

- - - bez mlečnih masti, saharoze, izoglikoze, glikoze ili skroba ili sa sadržajem, po masi, manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba

90

70

50

30

10

0

2106 90 98

- - - ostali

85

70

55

40

20

0

2201

Voda, uključujući prirodnu mineralnu ili gaziranu vodu, bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizacije; led i sneg:

 

 

 

 

 

 

2201 10

- Mineralna voda i gazirana voda:

80

70

60

50

40

0

2201 90 00

- Ostala

70

60

50

40

30

0

2202

Voda, uključujući mineralnu i gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i druga bezalkoholna pića, ne uključujući sokove od voća i povrća iz tar. broja 2009:

 

 

 

 

 

 

2202 10 00

- Voda, uključujući mineralnu i gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju

80

70

50

40

20

0

2202 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

2202 90 10

- - koje ne sadrže proizvode iz tar. broja od 0401 do 0404 ili masnoću dobijenu iz proizvoda iz tar. brojeva od 0401 do 0404:

85

70

50

40

20

0

 

- - ostalo, koje po masi sadrži masnoću dobijenu iz proizvoda iz tar. brojeva od 0401 do 0404:

 

 

 

 

 

 

2202 90 91

- - - manje od 0,2%

90

80

70

60

40

0

2202 90 95

- - - od 0,2% ili više, ali manje od 2%

90

80

70

50

30

0

2202 90 99

- - - 2% ili više

90

80

70

50

30

0

2203 00

Pivo koje se dobija od slada:

 

 

 

 

 

 

 

- U sudovima od 10 litara ili više:

 

 

 

 

 

 

2203 00 01

- - u bocama

80

70

50

0

0

0

2203 00 09

- - ostalo

80

70

60

50

30

0

2203 00 10

- U sudovima od preko 10 litara

80

70

60

50

30

0

2205

Vermut i ostala vina od svežeg grožđa, aromatizovani biljem ili sredstvima za aromatizaciju:

90

70

50

30

10

0

2205 10

- U sudovima do 2 litre:

 

 

 

 

 

 

2205 10 10

- - sa stvarnom alkoholnom jačinom od 18% zapr. ili manje

90

70

50

30

10

0

2205 10 90

- - sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 18% vol.

90

70

50

30

10

0

2205 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

2205 90 10

- - sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom od 18% vol. ili manje

90

70

50

30

10

0

2205 90 90

- - sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 18%.

90

70

50

30

10

0

2207

Nedenaturisani etil-alkohol jačine 80% vol ili jači; etil-alkohol i ostali alkoholi denaturisani, bilo koje jačine,:

95

90

80

70

50

40

2208

Nedenaturisani etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol, rakije, likeri, žestoka alkoholna pića:

 

 

 

 

 

 

2208 20

- Alkoholna pića dobijena destilacijom vina, kljuka ili komine od grožđa:

 

 

 

 

 

 

 

- - u sudovima do 2 litre:

 

 

 

 

 

 

2208 20 12

- - - konjak

90

80

70

60

40

0

2208 20 14

- - - armanjak

90

80

70

60

40

0

2208 20 26

- - - grapa

90

80

70

60

40

0

2208 20 27

- - - brendi (Brandy de Jerez)

90

80

70

60

40

0

2208 20 29

- - - ostalo

90

80

70

60

40

0

 

- - u sudovima od preko 2 litre:

 

 

 

 

 

 

2208 20 40

- - - sirovi destilat

85

70

65

40

20

0

 

- - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

2208 20 62

- - - - konjak:

90

80

70

60

40

0

2208 20 64

- - - - armanjak

90

80

70

60

40

0

2208 20 86

- - - - grapa

80

70

50

30

10

0

2208 20 87

- - - - brendi (Brandy de Jerez)

80

70

50

30

10

0

2208 20 89

- - - - ostalo

80

70

50

30

20

0

2208 30

- Viski:

 

 

 

 

 

 

 

- - burbon viski, u sudovima:

 

 

 

 

 

 

2208 30 11

- - - do 2 litre

80

70

50

30

20

0

2208 30 19

- - - preko 2 litre

80

70

50

30

20

0

 

- - škotski viski

 

 

 

 

 

 

 

- - - viski od slada, u sudovima od:

 

 

 

 

 

 

2208 30 32

- - - - do 2 litre

80

70

50

30

20

0

2208 30 38

- - - - preko 2 litre

80

70

50

30

20

0

 

- - - viski mešani (blended), u sudovima od:

 

 

 

 

 

 

2208 30 52

- - - - do 2 litre

80

70

50

0

0

0

2208 30 58

- - - - preko 2 litre

80

70

50

30

20

0

 

- - - ostalo, u sudovima od:

 

 

 

 

 

 

2208 30 72

- - - - do 2 litre

80

70

50

30

20

0

2208 30 78

- - - - preko 2 litre

80

70

50

30

20

0

 

- - ostalo, u sudovima od:

 

 

 

 

 

 

2208 30 82

- - - do 2 litre

80

70

50

30

20

0

2208 30 88

- - - preko 2 litre

80

70

50

30

20

0

2208 40

- Rum i druga alkoholna pića koja se dobijaju destilacijom proizvoda fermentisane šećerne trske:

0

0

0

0

0

0

2208 50

- Džin i klekovača (Geneva)

 

 

 

 

 

 

 

- - - džin, u sudovima od:

 

 

 

 

 

 

2208 50 11

- - - do 2 litre

0

0

0

0

0

0

2208 50 19

- - - preko 2 litre

0

0

0

0

0

0

 

- - - klekovača (Geneva), u sudovima od:

 

 

 

 

 

 

2208 50 91

- - - do 2 litre

80

70

60

40

30

0

2208 50 99

- - - preko 2 litre

80

70

50

30

20

0

2208 60

- Vodka

80

70

50

30

20

0

2208 70

- Likeri i "Cordials":

0

0

0

0

0

0

2208 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - arak, u sudovima od:

 

 

 

 

 

 

2208 90 11

- - - do 2 litre

0

0

0

0

0

0

2208 90 19

- - - preko 2 litre

0

0

0

0

0

0

 

- - šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere) u sudovima od:

 

 

 

 

 

 

2208 90 33

- - - do 2 litre:

80

70

60

50

40

30

2208 90 38

- - - preko 2 litre:

80

70

60

50

40

30

 

- - ostale rakije i ostala žestoka alkoholna pića, u sudovima od:

 

 

 

 

 

 

 

- - - do 2 litre:

 

 

 

 

 

 

2208 90 41

- - - - ouzo

0

0

0

0

0

0

 

- - - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - rakije (isključujući likere):

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - dobijene destilacijom voća:

 

 

 

 

 

 

2208 90 45

- - - - - - - kalvados

0

0

0

0

0

0

2208 90 48

- - - - - - - ostalo

80

70

60

50

40

30

 

- - - - - - ostalo:

 

 

 

 

 

 

2208 90 52

- - - - - - - korn

0

0

0

0

0

0

2208 90 54

- - - - - - - - tekila

0

0

0

0

0

0

2208 90 56

- - - - - - - - ostalo

0

0

0

0

0

0

2208 90 69

- - - - - ostala žestoka alkoholna pića

80

70

50

40

20

0

 

- - - preko 2 litre:

 

 

 

 

 

 

 

- - - - rakije (isključujući likere):

 

 

 

 

 

 

2208 90 71

- - - - - dobijene destilacijom voća

90

80

60

50

30

0

2208 90 75

- - - - - tekila

80

70

50

40

20

0

2208 90 77

- - - - - ostale

80

70

50

40

20

0

2208 90 78

- - - - ostala žestoka alkoholna pića

80

70

50

40

20

0

 

Nedenaturisani etil-alkohol zapreminske alkoholne jačine manje od 80% vol, u sudovima od:

 

 

 

 

 

 

2208 90 91

- - - do 2 litre

80

70

50

40

30

20

2208 90 99

- - - preko 2 litre

80

70

50

40

30

20

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete, od duvana ili zamene duvana:

 

 

 

 

 

 

2402 10 00

- Cigare i cigarilosi, koji sadrže duvan

80

70

50

30

20

0

2402 20

- Cigarete koje sadrže duvan:

 

 

 

 

 

 

2402 20 10

- - sa sadržajem karanfilića

80

70

50

30

20

0

2402 20 90

- - ostale

100

100

100

100

100

100

2402 90 00

- Ostalo

80

70

50

30

20

0

2403

Ostali prerađeni duvan i proizvodi zamene duvana; "homogenizovani" ili "rekonstituisani" duvan; ekstrakti i esencije od duvana:

 

 

 

 

 

 

2403 10

- Duvan za pušenje, sa dodatkom ili bez dodatka zamene duvana u bilo kom odnosu

100

100

100

100

100

100

 

Ostalo:

 

 

 

 

 

 

2403 91 00

- -"Homogenizovani" ili "rekonstituisani" duvan

100

100

100

100

100

100

2403 99

- - Ostalo:

 

 

 

 

 

 

2403 99 10

- - - Duvan za žvakanje i duvan za ušmrkavanje

80

70

50

30

20

0

2403 99 90

- - - Ostalo

100

100

100

100

100

100

2905

Aciklični alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati

 

 

 

 

 

 

 

- Ostali polihidroksilni alkoholi:

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

- - Manitol

0

0

0

0

0

0

2905 44

- - D-glucitol (sorbitol):

0

0

0

0

0

0

2905 45 00

- - Glicerin

0

0

0

0

0

0

3301

Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenom), uključujući zgusnuta i čista ulja; rezinoidi; ekstrahovane uljane smole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeterskim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja:

 

 

 

 

 

 

3301 90

- Ostalo:

0

0

0

0

0

0

3302

Mešavine mirisnih materija i mešavine (uključujući alkoholne rastvore) na bazi jedne ili više tih materija, koje se upotrebljavaju kao sirovina u industriji; ostali preparati na bazi mirisnih materija, koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića:

 

 

 

 

 

 

3302 10

- Koji se upotrebljavaju u industriji hrane i pića

 

 

 

 

 

 

 

- - Koji se upotrebljavaju u industriji pića

 

 

 

 

 

 

 

- - - Preparati koji sadrže sva aromatična sredstva, karakteristična za pića:

 

 

 

 

 

 

3302 10 10

- - - - Sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 0,5%

0

0

0

0

0

0

 

- - - - Ostalo:

 

 

 

 

 

 

3302 10 21

- - - - - Bez mlečnih masti, saharoze, izoglikoze, glikoze ili skroba ili sa sadržajem, po masi, manje od 1,5% mlečne masti, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba

0

0

0

0

0

0

3302 10 29

- - - - - Ostalo

0

0

0

0

0

0

3501

Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina; lepkovi od kazeina:

 

 

 

 

 

 

3501 10

- Kazein:

0

0

0

0

0

0

3501 90

- Ostalo:

 

 

 

 

 

 

3501 90 90

- - Ostalo

0

0

0

0

0

0

3505

Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (na primer preželatinizovani ili esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova, ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova:

 

 

 

 

 

 

3505 10

- Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi:

 

 

 

 

 

 

3505 10 10

- - Dekstrini

0

0

0

0

0

0

 

- - Ostali modifikovani skrobovi:

 

 

 

 

 

 

3505 10 90

- - - Ostalo

0

0

0

0

0

0

3505 20

- Lepkovi:

0

0

0

0

0

0

3809

Sredstva za doradu, nosači boja za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (na primer, sredstva za apreturu i nagrizanje), koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, papira, kože ili sličnim industrijama, koji nisu na drugim mestima pomenuti niti obuhvaćeni:

 

 

 

 

 

 

3809 10

- Na bazi skrobnih materija

0

0

0

0

0

0

3823

Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi

 

 

 

 

 

 

3824

Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe i livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske industrije ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu:

 

 

 

 

 

 

3824 60

- Sorbitol, osim sorbitola iz tar. podbroja 2905 44:

0

0

0

0

0

0

 

Protokol 2

O UZAJAMNIM PREFERENCIJALNIM KONCESIJAMA ZA ODREĐENA VINA, UZAJAMNOM PRIZNAVANJU, ZAŠTITI I KONTROLI OZNAKA VINA, ALKOHOLNIH PIĆA I AROMATIZOVANIH VINA

Član 1

Ovaj Protokol uključuje:

(1) Sporazum o uzajamnim preferencijalnim trgovinskim koncesijama za određena vina (Aneks I ovog Protokola).

(2) Sporazum o uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli oznaka vina, alkoholnih pića i aromatizovanih vina (Aneks II ovog Protokola).

Član 2

Sporazumi pomenuti u članu 1 odnose se na:

(1) vina iz tarifne oznake 2204 Harmonizovanog sistema Međunarodne konvencije o harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka roba, sačinjenog u Briselu 14. juna 1983. g, koja su proizvedena od svežeg grožđa,

(a) poreklom iz Zajednice i proizvedena u skladu sa načelima koje regulišu enološke prakse i postupke na koje se odnosi Poglavlje V Uredbe Saveta (EZ) br. 1493/1999 od 17. maja 1999. o zajedničkoj organizaciji tržišta vina8, sa izmenama i dopunama, i Uredbe Komisije (EZ) br. 1622/2000 od 24. jula 2000. koja utvrđuje detaljna pravila za primenu Uredbe (EZ) br. 1493/1999 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina i uspostavljanju koda Zajednice po pitanju enološke prakse i procesa9, sa izmenama i dopunama;

ili

(b) poreklom iz Srbije i proizvedena prema pravilima kojima se rukovode enološka praksa i procesi u skladu sa zakonom Srbije. Ova pravila kojima se rukovode enološka praksa i procesi će biti u saglasnosti sa zakonodavstvom Zajednice.

(2) alkoholna pića iz tarifne oznake 2208 Konvencije pomenute u stavu 1, koja su:

(a) poreklom iz Zajednice i usaglašena sa Uredbom Saveta (EEZ) br. 1576/89 od 29. maja 1989. koja utvrđuje osnovna pravila u vezi definicije, opisa i predstavljanja alkoholnih pića10, sa izmenama i dopunama i Uredbom Komisije (EEZ) br. 1014/90 od 24. aprila 1990. koja postavlja detaljna pravila primene za definisanje, opis i predstavljanje alkoholnih pića11 sa izmenama i dopunama;

ili

(b) poreklom iz Srbije i proizvedena u skladu sa zakonom Srbije koji je usaglašen sa zakonodavstvom Zajednice.

(3) aromatizovana vina iz tarifne oznake 2205 Konvencije pomenute u stavu 1, koja su:

(a) poreklom iz Zajednice i usaglašena sa Uredbom Saveta (EEZ) br. 1601/91 od 10. juna 1991. koja postavlja osnovna pravila u vezi definicije, opisa i predstavljanja aromatizovanih vina, aromatizovanih pića na bazi vina i koktela od aromatizovanih vina12, sa izmenama i dopunama;

ili

(b) poreklom iz Srbije i proizvedena u skladu sa zakonom Srbije koji je usaglašen sa zakonodavstvom Zajednice.

_______________
8Sl L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredbe u skladu sa poslednjim izmenama i dopunama unetim Uredbom (EZ) br. 1234/2007 (Sl L 299, 16.11.2007., str. 1).
9Sl L 194, 31.7.2000., str. 1, Uredbe u skladu sa poslednjim izmenama i dopunama unetim Uredbom (EZ) br. 2030/20061300/2007 (Sl L 289, 7.11.2007., str. 8).
10Sl L 160, 12.6.1989., str. 1. Uredbe u skladu sa poslednjim izmenama i dopunama unetim Aktom o pristupanju iz 2005. godine.
11Sl L 105, 25.4.1990., str. 9, Uredbe u skladu sa poslednjim izmenama i dopunama unetim Uredbom (EZ) br. 2140/98 (Sl L 270, 7.10.1998., str. 9).
12Sl L 149, 14.6.1991, str. 1. Uredbe u skladu sa poslednjim izmenama i dopunama unetim Aktom o pristupanju iz 2005. godine.

Aneks I Protokola 2

SPORAZUM IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I SRBIJE O UZAJAMNIM PREFERENCIJALNIM TRGOVINSKIM KONCESIJAMA ZA ODREĐENA VINA

1. Uvoz u Zajednicu sledećih vina pomenutih u članu 2. ovog Protokola podleže dole navedenim koncesijama:

Tarifna oznaka

Opis
(u skladu sa članom 2 stav 1 tačka b Protokola 2)

Primenjena stopa carine

količina (hl)

Posebne odredbe

ex 2204 10
ex 2204 21

Kvalitetno penušavo vino
Vino od svežeg grožđa

slobodno

53.000

(1)

ex 2204 29

Vino od svežeg grožđa

slobodno

10.000

(1)

(1) Konsultacije se mogu održati na zahtev jedne od Strana kako bi se prilagodile kvote prebacivanjem količina sa kvote koja se odnosi na tarifnu oznaku ex 2204 29 na kvotu koja se odnosi na tarifnu oznaku ex 2204 10 i ex 2204 21.

2. Zajednica odobrava preferencijalnu stopu carine, koja iznosi nula u okviru carinskih kvota određenih u tački 1, pod uslovom da Srbija ne isplaćuje nikakve izvozne subvencije za izvoz ovih količina.

3. Uvoz u Srbiju sledećih vina pomenutih u članu 2. ovog Protokola podleže dole navedenim koncesijama:

Srpska tarifna oznaka

Opis
(u skladu sa članom 2 stav 1 tačka (a) Protokola 2

Primenjena stopa carine

Količine nakon stupanja na snagu (hl)

ex 2204 10
ex 2204 21

Kvalitetno penušavo vino
Vino od svežeg grožđa

slobodno

25.000

4. Srbija odobrava preferencijalnu stopu carine, koja iznosi nula u okviru carinskih kvota određenih u tački 3, pod uslovom da Zajednica ne isplaćuje nikakve izvozne subvencije za izvoz ovih količina.

5. Pravila koja se odnose na poreklo proizvoda koja će se primenjivati u okviru ovog Aneksa Sporazuma biće određena u Protokolu 3 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

6. Uvoz vina prema koncesijama dogovorenim ovim sporazumom zavisi od podnošenja sertifikata i propratne dokumentacije u skladu sa Uredbom Komisije (EZ) br. 883/2001 od 24. aprila 2001. koja propisuje detaljna pravila za primenu Uredbe Saveta (EZ) br. 1493/1999 u pogledu trgovine sa trećim zemljama u oblasti proizvodnje vina13tako da je pomenuto vino usaglašeno sa članom 2 stav 1 Protokola 2. Sertifikat i propratnu dokumentaciju izdavaće obostrano priznato zvanično telo sa liste koju su zajednički sačinili.

7. Strane će ispitati mogućnost da jedna drugoj odobre dodatne koncesije uzevši u obzir razvoj trgovine vinom između strana najkasnije 3 godine nakon što ovaj sporazum stupi na snagu.

8. Strane će obezbediti da se uzajamno dodeljene beneficije ne dovode u pitanje drugim merama.

9. Na zahtev bilo koje Strane, održaće se konsultacije u vezi bilo kog problema u vezi sa funkcionisanjem ovog sporazuma.

_______________
13Sg L 128, 10.5.2001., str. 1. Uredbe u skladu sa poslednjim izmenama i dopunama unetim Uredbom (EZ) br. 1234/2007 (Sg L 299, 16.11.2007., str. 1).

 

Aneks II Protokola 2

SPORAZUM IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I SRBIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU, ZAŠTITI I KONTROLI IMENA VINA, ALKOHOLNIH PIĆA I AROMATIZOVANIH VINA

Član 1

Cilj

1. Strane će, na bazi nediskriminacije i reciprociteta, priznati, zaštititi i kontrolisati imena proizvoda pomenutih u članu 2 ovog protokola u skladu sa uslovima datim ovim aneksom.

2. Strane će preduzeti sve opšte i posebne mere koje su neophodne da se obezbedi ispunjavanje obaveza i postizanje ciljeva navedenih u ovom aneksu.

Član 2

Definicije

Za potrebe Sporazuma u ovom Aneksu i, osim kada je u njemu izričito navedeno drugačije:

(a) "poreklom", kada se odnosi na ime neke od Strana, znači da:

- je vino proizvedeno u potpunosti u okvirima te Strane, isključivo od grožđa koje je ubrano samo na području date Strane,

- je alkoholno piće ili aromatizovano vino proizvedeno u okvirima te Strane;

(b) "geografska oznaka" kao što je navedeno u Dodatku 1 znači oznaku kao što je definisano članom 22 (1) Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) (u daljem tekstu "TRIPS Sporazum");

(v) "tradicionalni naziv" znači tradicionalno korišćeno ime, kao što je određeno u Dodatku 2, koje se naročito odnosi na metod proizvodnje ili kvalitet, boju, vrstu ili mesto, ili određeni događaj povezan sa istorijatom dotičnog vina i priznato je zakonima i propisima Strane u svrhu opisivanja i predstavljanja takvog vina koje vodi poreklo sa teritorije te Strane;

(g) "homonim" znači istu geografsku oznaku ili isti tradicionalni naziv, ili takav izraz koji je toliko sličan da je verovatno da će izazvati zabunu, za označavanje različitih mesta, procedura ili stvari;

(d) "opis" znači reči upotrebljene da bi se opisalo vino, alkoholno piće ili aromatizovano vino na etiketi ili u propratnoj dokumentaciji za transport vina, alkoholnog pića ili aromatizovanog vina, u trgovinskoj dokumentaciji, naročito u fakturama ili otpremnicama, i u reklamnom materijalu;

(đ) "deklarisanje" znači sve opise i ostala upućivanja, znake, dizajn, geografske oznake ili žigove po kojima se međusobno razlikuju vina, alkoholna pića ili aromatizovana vina i koje se pojavljuju na istoj posudi, uključujući i zatvarač ili ceduljicu pričvršćenu za posudu i navlaku koja pokriva grlić flaše;

(e) "predstavljanje" znači sveukupne izraze, nagoveštaje i slično koji se odnose na vino, alkoholno piće ili aromatizovano vino koji se koriste u deklarisanju, na pakovanju; na sudovima, poklopcima, u reklamama i/ili prodajnim promocijama bilo koje vrste;

(ž) "pakovanje" znači zaštitne omotače, kao što su papir, sve vrste obloge od slame, kartonske kutije i sanduci, koji se koriste prilikom transporta jednog ili više sudova ili prilikom prodaje krajnjem potrošaču;

(z) "proizvedeno" znači kompletan proces pravljenja vina, alkoholnih pića i aromatizovanih vina;

(i) "vino" znači isključivo piće nastalo potpunom ili delimičnom alkoholnom fermentacijom svežeg grožđa od sorti vinove loze navedenih u Aneksu ovog Sporazuma bez obzira da li je ceđeno ili ne, ili od njegove šire;

(j) "sorte vinove loze" znači sorte biljke Vitis Vinifera ne dovodeći u pitanje zakonodavstvo koje neka Strana može imati u vezi upotrebe različitih sorti vinove loze za proizvodnju vina u okvirima te Strane;

(k) "Sporazum STO" znači Sporazum iz Marakeša kojim se uspostavlja Svetska trgovinska organizacija, sačinjen 15. aprila 1994.

Član 3

Osnovna pravila uvoza i plasmana

Osim ukoliko nije drugačije predviđeno ovim sporazumom, uvoz i plasman proizvoda navedenih u članu 2 ovog Protokola sprovodiće se u skladu sa zakonima i propisima koji se primenjuju na teritoriji Strane.