Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)

 

II POSEBAN DEO

Član 8

Ukupni rashodi i izdaci, uključujući izdatke za otplatu glavnice duga, u iznosu od 2.762.464.249.000 dinara, finansirani iz svih izvora finansiranja raspoređuju se po korisnicima i programima i iskazuju u koloni 8.

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost/ Projekat

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

1

         

NARODNA SKUPŠTINA

2.853.101.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 1

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.853.101.000

 

1.0

       

NARODNA SKUPŠTINA

925.899.000

           

Izvori finansiranja za glavu 1.0

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

925.899.000

   

2101

     

Politički sistem

925.899.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

925.899.000

       

0001

 

Vršenje poslaničke funkcije

925.899.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

406.894.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

59.596.000

         

413

Naknade u naturi

12.000.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

7.000.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.500.000

         

417

Poslanički dodatak

153.227.000

         

422

Troškovi putovanja

220.482.000

         

423

Usluge po ugovoru

64.200.000

 

1.1

       

NARODNA SKUPŠTINA - STRUČNE SLUŽBE

1.927.202.000

           

Izvori finansiranja za glavu 1.1

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.927.202.000

   

2101

     

Politički sistem

1.927.202.000

     

130

   

Opšte usluge

1.927.202.000

       

0002

 

Podrška radu Republičke izborne komisije 

64.325.000

         

413

Naknade u naturi

1.000.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

26.200.000

         

421

Stalni troškovi

1.225.000

         

422

Troškovi putovanja

2.150.000

         

423

Usluge po ugovoru

14.000.000

         

426

Materijal

600.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

350.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

300.000

         

515

Nematerijalna imovina

18.500.000

       

0003

 

Stručna i administrativno-tehnička podrška radu poslanika

1.862.877.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

548.586.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

83.111.000

         

413

Naknade u naturi

60.329.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

7.430.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

21.000.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

6.270.000

         

421

Stalni troškovi

130.000.000

         

422

Troškovi putovanja

18.300.000

         

423

Usluge po ugovoru

313.350.000

         

424

Specijalizovane usluge

5.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

120.000.000

         

426

Materijal

65.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

26.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

500.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

50.000.000

         

512

Mašine i oprema

383.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

25.000.000

2

         

PREDSEDNIK REPUBLIKE

199.719.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 2

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

199.719.000

   

2101

     

Politički sistem

199.719.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

199.719.000

       

0004

 

Obavljanje stručnih i drugih poslova u cilju ostvarivanja funkcije predsednika Republike

199.719.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

100.870.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

15.288.000

         

413

Naknade u naturi

120.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.670.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.100.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

700.000

         

421

Stalni troškovi

3.700.000

         

422

Troškovi putovanja

36.264.000

         

423

Usluge po ugovoru

34.007.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.000.000

         

426

Materijal

3.000.000

         

512

Mašine i oprema

1.000.000

3

         

VLADA

15.235.193.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 3

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

15.199.815.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

14.000.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

8.308.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

12.500.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

570.000

 

3.1

       

KABINET PREDSEDNIKA VLADE

47.000.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.1

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

47.000.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

47.000.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

47.000.000

       

0001

 

Stručni i operativni poslovi Kabineta predsednika Vlade

47.000.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

504.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

156.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

60.000

         

421

Stalni troškovi

350.000

         

422

Troškovi putovanja

6.900.000

         

423

Usluge po ugovoru

38.680.000

         

426

Materijal

350.000

 

3.2

       

KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

49.177.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.2

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

49.177.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

49.177.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

49.177.000

       

0029

 

Stručni i operativni poslovi Kabineta prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova

49.177.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

20.880.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.500.000

         

413

Naknade u naturi

46.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

170.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

380.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

600.000

         

422

Troškovi putovanja

2.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

20.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

50.000

         

426

Materijal

1.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

50.000

         

512

Mašine i oprema

500.000

 

3.3

       

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA FINANSIJA

38.591.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.3

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

38.591.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

38.591.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

38.591.000

       

0028

 

Stručni i operativni poslovi Kabineta potpredsednika Vlade i ministra finansija

38.591.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

17.137.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.710.000

         

413

Naknade u naturi

46.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

170.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

380.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

165.000

         

422

Troškovi putovanja

2.180.000

         

423

Usluge po ugovoru

15.400.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

30.000

         

426

Materijal

320.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

50.000

 

3.4

       

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA ODBRANE

41.036.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.4

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

41.036.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

41.036.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

41.036.000

       

0025

 

Stručni i operativni poslovi Kabineta potpredsednika Vlade i ministra odbrane

41.036.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

17.282.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.704.000

         

413

Naknade u naturi

50.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

50.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

500.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

1.000.000

         

422

Troškovi putovanja

999.000

         

423

Usluge po ugovoru

16.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

249.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

200.000

         

426

Materijal

1.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

1.000.000

 

3.5

       

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA KULTURE

43.595.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.5

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

43.595.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

43.595.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

43.595.000

       

0026

 

Stručni i operativni poslovi Kabineta potpredsednika Vlade i ministra kulture

43.595.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

14.436.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.187.000

         

413

Naknade u naturi

80.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

51.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

450.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

91.000

         

421

Stalni troškovi

500.000

         

422

Troškovi putovanja

7.591.000

         

423

Usluge po ugovoru

16.538.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

50.000

         

426

Materijal

1.190.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

430.000

 

3.6

       

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA UNAPREĐENJE RAZVOJA NEDOVOLJNO RAZVIJENIH OPŠTINA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

449.658.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.6

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

449.658.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

449.658.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

449.658.000

       

0027

 

Stručni i operativni poslovi Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština na teritoriji Republike Srbije

56.909.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

20.331.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.081.000

         

413

Naknade u naturi

90.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

445.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

756.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

101.000

         

421

Stalni troškovi

620.000

         

422

Troškovi putovanja

1.200.000

         

423

Usluge po ugovoru

27.434.000

         

424

Specijalizovane usluge

300.000

         

426

Materijal

2.050.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

500.000

       

4021

 

Podrška sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja

389.200.000

         

422

Troškovi putovanja

1.100.000

         

423

Usluge po ugovoru

8.100.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade.

365.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

15.000.000

       

4022

 

Izrada mape puta za dostizanje održivog razvoja nerazvijenih (devastiranih) opština

3.549.000

         

422

Troškovi putovanja

549.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.000.000

 

3.7

       

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

1.183.929.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.7

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.183.929.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

1.183.929.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

1.183.929.000

       

0008

 

Stručni i operativni poslovi Generalnog sekretarijata Vlade

758.928.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

287.143.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

43.503.000

         

413

Naknade u naturi

600.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.859.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

5.600.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.900.000

         

421

Stalni troškovi

17.464.000

         

422

Troškovi putovanja

76.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

189.359.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.500.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.200.000

         

426

Materijal

7.000.000

         

461

Donacije stranim vladama

10.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

21.600.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

21.600.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

200.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

850.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

550.000

         

512

Mašine i oprema

50.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

20.000.000

       

4002

 

Kontribucija Republike Srbije prema UNDP Srbija

290.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

290.000.000

       

4019

 

Organizacija događaja od značaja za Republiku Srbiju

60.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

60.000.000

       

7067

 

Nagradna igra "Uzmi račun i pobedi"

75.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

20.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

55.000.000

       

7078

 

Prevencija i ublažavanje posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

1.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.000

 

3.8

       

SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

23.101.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.8

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

23.101.000

   

1601

     

Borba protiv korupcije

23.101.000

     

360

   

Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu

23.101.000

       

0001

 

Stručna podrška Vladi u borbi protiv korupcije

23.101.000

         

421

Stalni troškovi

550.000

         

422

Troškovi putovanja

200.000

         

423

Usluge po ugovoru

21.921.000

         

426

Materijal

330.000

         

512

Mašine i oprema

100.000

 

3.9

       

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

219.316.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.9

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

219.316.000

   

0606

     

Podrška radu organa javne uprave

219.316.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

219.316.000

       

0001

 

Razvoj ljudskih resursa

15.712.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.705.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.622.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

300.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

285.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.800.000

       

0002

 

Podrška razvoju funkcije upravljanja ljudskim resursima

169.483.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

49.614.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

7.517.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

580.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

920.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

350.000

         

423

Usluge po ugovoru

105.502.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

5.000.000

       

0003

 

Administracija i upravljanje

34.121.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

19.685.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.983.000

         

413

Naknade u naturi

350.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

474.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

400.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

100.000

         

421

Stalni troškovi

857.000

         

422

Troškovi putovanja

720.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.202.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

650.000

         

426

Materijal

700.000

         

512

Mašine i oprema

1.500.000

         

515

Nematerijalna imovina

500.000

 

3.10

       

SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

364.697.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.10

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

350.697.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

14.000.000

   

1501

     

Razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa

364.697.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

364.697.000

       

0001

 

Infrastrukturni i ekonomski razvoj

293.599.000

         

454

Subvencije privatnim preduzećima

34.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

256.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

3.000.000

         

512

Mašine i oprema

599.000

       

0002

 

Stručna i administrativna podrška sprovođenju politika Koordinacionog tela

71.098.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

29.625.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.489.000

         

413

Naknade u naturi

300.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

100.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

500.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

390.000

         

421

Stalni troškovi

800.000

         

422

Troškovi putovanja

900.000

         

423

Usluge po ugovoru

16.500.000

         

424

Specijalizovane usluge

5.793.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

200.000

         

426

Materijal

2.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

9.500.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

3.11

       

AVIO-SLUŽBA VLADE

526.662.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.11

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

526.662.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

526.662.000

     

450

   

Saobraćaj

526.662.000

       

0011

 

Letačka operativa

112.272.000

         

421

Stalni troškovi

120.000

         

422

Troškovi putovanja

15.350.000

         

423

Usluge po ugovoru

95.002.000

         

424

Specijalizovane usluge

150.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

50.000

         

426

Materijal

1.600.000

       

0012

 

Tehnička operativa

156.603.000

         

421

Stalni troškovi

1.800.000

         

422

Troškovi putovanja

2.392.000

         

423

Usluge po ugovoru

47.645.000

         

424

Specijalizovane usluge

2.530.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

69.680.000

         

426

Materijal

28.855.000

         

512

Mašine i oprema

3.701.000

       

0013

 

Plovidbenost vazduhoplova

256.787.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.299.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

956.000

         

413

Naknade u naturi

220.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.750.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

317.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

150.000

         

421

Stalni troškovi

72.810.000

         

422

Troškovi putovanja

1.734.000

         

423

Usluge po ugovoru

89.310.000

         

424

Specijalizovane usluge

4.660.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.680.000

         

426

Materijal

74.100.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

450.000

         

512

Mašine i oprema

2.351.000

       

4001

 

Izgradnja hangara i pratećih objekata

1.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.000.000

 

3.12

       

KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

66.223.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.12

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

66.223.000

   

1404

     

Nacionalni sistem zaštite tajnih podataka i administrativna podrška radu Saveta i Biroa

66.223.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

66.223.000

       

0001

 

Stručni poslovi u oblasti zaštite tajnih podataka i podrška Kancelarije radu Saveta i Biroa

66.223.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

45.867.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.949.000

         

413

Naknade u naturi

142.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

516.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

877.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

600.000

         

421

Stalni troškovi

991.000

         

422

Troškovi putovanja

2.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.852.000

         

424

Specijalizovane usluge

500.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

960.000

         

426

Materijal

1.350.000

         

512

Mašine i oprema

3.319.000

         

515

Nematerijalna imovina

300.000

 

3.13

       

KANCELARIJA ZA SARADNJU S MEDIJIMA

51.225.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.13

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

51.225.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

51.225.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

51.225.000

       

0016

 

Medijsko praćenje rada Vlade

51.225.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

34.192.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.180.000

         

413

Naknade u naturi

90.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

300.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

726.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

750.000

         

421

Stalni troškovi

900.000

         

422

Troškovi putovanja

140.000

         

423

Usluge po ugovoru

7.697.000

         

424

Specijalizovane usluge

250.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

100.000

         

426

Materijal

600.000

         

512

Mašine i oprema

300.000

 

3.14

       

KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

73.343.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.14

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

73.343.000

   

2301

     

Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema

73.343.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

73.343.000

       

0001

 

Revizija sistema sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU

73.343.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

51.470.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

7.798.000

         

413

Naknade u naturi

100.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

100.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.227.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

130.000

         

421

Stalni troškovi

1.470.000

         

422

Troškovi putovanja

1.100.000

         

423

Usluge po ugovoru

7.127.000

         

424

Specijalizovane usluge

400.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

200.000

         

426

Materijal

1.190.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

31.000

         

512

Mašine i oprema

1.000.000

 

3.15

       

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

11.190.383.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.15

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

11.177.313.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

12.500.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

570.000

   

0603

     

Podrška funkcionisanju ustanova i organizacija na teritoriji AP Kosovo i Metohija

9.493.754.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

9.493.754.000

       

0001

 

Podrška funkcionisanju i unapređenju lokalnih administrativnih kapaciteta

8.682.748.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

8.682.748.000

       

0002

 

Podrška funkcionisanju vaspitno-obrazovnih institucija u skladu sa mrežom škola i predškolskih ustanova

464.151.000

         

424

Specijalizovane usluge

232.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

463.919.000

       

0003

 

Podrška funkcionisanju zdravstvenih institucija u skladu sa mrežom zdravstvenih institucija

48.081.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

48.081.000

       

0004

 

Stručna i administrativna podrška

298.774.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

127.644.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

19.333.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.815.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.620.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

575.000

         

421

Stalni troškovi

16.495.000

         

422

Troškovi putovanja

11.300.000

         

423

Usluge po ugovoru

94.743.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.800.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.200.000

         

426

Materijal

17.300.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

446.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

2.500.000

   

0604

     

Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija

1.696.629.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

1.696.629.000

       

0001

 

Podsticaj ekonomskog razvoja

462.164.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

70.000.000

         

454

Subvencije privatnim preduzećima

1.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

392.163.000

       

0002

 

Izgradnja i rekonstrukcija stambenih objekata

520.725.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

520.725.000

       

0003

 

Pružanje pravne pomoći srpskom i nealbanskom stanovništvu

14.600.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

13.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

1.600.000

       

0004

 

Podrška socijalno ugroženom stanovništvu i procesu povratka

373.953.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

187.353.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

65.600.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

121.000.000

       

0005

 

Podrška organizacijama civilnog društva

21.131.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

21.131.000

       

0006

 

Zaštita kulturne baštine, podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi i kulturnim aktivnostima

304.056.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

187.624.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

35.516.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

80.916.000

 

3.16

       

KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV DROGA

27.761.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.16

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

27.761.000

   

1802

     

Preventivna zdravstvena zaštita

27.761.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

27.761.000

       

0011

 

Stručni i operativni poslovi u oblasti borbe protiv droga

27.761.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

19.519.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.958.000

         

413

Naknade u naturi

30.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.019.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

264.000

         

421

Stalni troškovi

310.000

         

422

Troškovi putovanja

641.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.420.000

         

424

Specijalizovane usluge

150.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

60.000

         

426

Materijal

290.000

         

512

Mašine i oprema

100.000

 

3.17

       

KANCELARIJA ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI

43.315.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.17

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

43.315.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

43.315.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

43.315.000

       

0014

 

Stručni i administrativni poslovi u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini

43.315.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

22.151.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.356.000

         

413

Naknade u naturi

60.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

489.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

450.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

705.000

         

422

Troškovi putovanja

7.207.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.517.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

80.000

         

426

Materijal

1.666.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

200.000

         

512

Mašine i oprema

433.000

 

3.18

       

KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

40.414.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.18

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

40.414.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

40.414.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

40.414.000

       

0020

 

Stručna i administrativna podrška sprovođenju politika nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom

40.414.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

18.708.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.835.000

         

413

Naknade u naturi

100.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

461.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

940.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

335.000

         

421

Stalni troškovi

1.502.000

         

422

Troškovi putovanja

4.515.000

         

423

Usluge po ugovoru

9.793.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

100.000

         

426

Materijal

625.000

         

512

Mašine i oprema

500.000

 

3.19

       

KANCELARIJA ZA DUALNO OBRAZOVANJE I NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA

755.767.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.19

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

747.459.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

8.308.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

755.767.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

755.767.000

       

0030

 

Stručni i operativni poslovi Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija

127.227.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

53.808.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

8.691.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.622.000

         

421

Stalni troškovi

3.150.000

         

422

Troškovi putovanja

4.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

15.556.000

         

424

Specijalizovane usluge

350.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

600.000

         

426

Materijal

2.950.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

30.000.000

         

512

Mašine i oprema

5.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

1.000.000

       

0031

 

Unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

14.832.000

         

424

Specijalizovane usluge

14.832.000

       

0032

 

Podrška radu Agencije za kvalifikacije

169.800.000

         

424

Specijalizovane usluge

169.800.000

       

0033

 

Promocija dualnog obrazovanja

10.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

10.000.000

       

0034

 

Podrška radu Vazduhoplovno - obrazovnog centra "Vazduhoplovna akademija"

421.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

296.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

125.000.000

       

4024

 

Razvoj okvira kvalifikacija Republike Srbije

12.908.000

         

422

Troškovi putovanja

702.000

         

423

Usluge po ugovoru

11.806.000

         

424

Specijalizovane usluge

400.000

4

         

USTAVNI SUD

609.736.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 4

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

609.736.000

   

1605

     

Zaštita ustavnosti i zakonitosti i ljudskih i manjinskih prava i sloboda 

609.736.000

     

330

   

Sudovi

609.736.000

       

0001

 

Ostvarivanje ustavnih nadležnosti, administracija i upravljanje

609.736.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

400.000.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

65.000.000

         

413

Naknade u naturi

600.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

5.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

5.000.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.400.000

         

421

Stalni troškovi

4.870.000

         

422

Troškovi putovanja

3.400.000

         

423

Usluge po ugovoru

45.370.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

5.000.000

         

426

Materijal

8.800.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

600.000

         

512

Mašine i oprema

63.696.000

5

         

VISOKI SAVET SUDSTVA

163.699.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 5

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

163.699.000

   

1602

     

Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

163.699.000

     

330

   

Sudovi

163.699.000

       

0001

 

Rad saveta Visokog saveta sudstva

120.042.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

98.458.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

14.917.000

         

413

Naknade u naturi

400.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.417.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

850.000

       

0002

 

Rad administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva

43.657.000

         

421

Stalni troškovi

1.800.000

         

422

Troškovi putovanja

800.000

         

423

Usluge po ugovoru

12.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.500.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

200.000

         

426

Materijal

1.600.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

24.257.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

500.000

         

512

Mašine i oprema

1.000.000

6

         

SUDOVI

35.549.725.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 6

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

32.088.820.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

3.400.002.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

60.903.000

 

6.0

       

SUDOVI

169.230.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.0

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

169.230.000

   

1603

     

Rad sudova

169.230.000

     

330

   

Sudovi

169.230.000

       

0002

 

Tehnička podrška radu sudova

169.230.000

         

421

Stalni troškovi

42.730.000

         

422

Troškovi putovanja

20.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.500.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

100.000.000

 

6.1

       

VRHOVNI KASACIONI SUD

779.204.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.1

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

692.440.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

86.764.000

   

1603

     

Rad sudova

779.204.000

     

330

   

Sudovi

779.204.000

       

0003

 

Sprovođenje sudskih postupaka Vrhovnog kasacionog suda

339.523.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

217.746.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

32.865.000

         

413

Naknade u naturi

100.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

3.100.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

7.702.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.150.000

         

421

Stalni troškovi

57.760.000

         

422

Troškovi putovanja

800.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.000.000

         

426

Materijal

12.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

500.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

100.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

600.000

       

0004

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Vrhovnog kasacionog suda

439.681.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

347.766.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

52.687.000

         

413

Naknade u naturi

401.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

16.679.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

9.848.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

4.300.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

7.000.000

         

512

Mašine i oprema

1.000.000

 

6.2

       

UPRAVNI SUD

600.981.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.2

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

519.130.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

81.851.000

   

1603

     

Rad sudova

600.981.000

     

330

   

Sudovi

600.981.000

       

0005

 

Sprovođenje sudskih postupaka Upravnog suda

281.805.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

203.825.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

30.880.000

         

413

Naknade u naturi

100.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

300.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.800.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

900.000

         

421

Stalni troškovi

13.000.000

         

422

Troškovi putovanja

1.300.000

         

423

Usluge po ugovoru

4.000.000

         

426

Materijal

6.750.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

200.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

16.749.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

       

0006

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Upravnog suda

319.176.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

256.918.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

38.911.000

         

413

Naknade u naturi

300.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

12.243.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

6.170.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.134.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.500.000

         

512

Mašine i oprema

1.000.000

 

6.3

       

PRIVREDNI APELACIONI SUD

364.033.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.3

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

307.453.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

56.580.000

   

1603

     

Rad sudova

364.033.000

     

330

   

Sudovi

364.033.000

       

0007

 

Sprovođenje sudskih postupaka Privrednog apelacionog suda

197.086.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

150.605.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

22.817.000

         

413

Naknade u naturi

50.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

614.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

5.755.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

717.000

         

421

Stalni troškovi

6.416.000

         

422

Troškovi putovanja

500.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.205.000

         

426

Materijal

7.156.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

250.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

       

0008

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Privrednog apelacionog suda

166.947.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

133.075.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

20.161.000

         

413

Naknade u naturi

200.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

5.457.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.382.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.118.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.490.000

         

512

Mašine i oprema

2.064.000

 

6.4

       

PREKRŠAJNI APELACIONI SUD

583.287.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.4

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

509.085.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

74.202.000

   

1603

     

Rad sudova

583.287.000

     

330

   

Sudovi

583.287.000

       

0009

 

Sprovođenje sudskih postupaka Prekršajnog apelacionog suda

263.192.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

183.819.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

27.850.000

         

413

Naknade u naturi

123.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.268.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

6.023.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.040.000

         

421

Stalni troškovi

33.935.000

         

422

Troškovi putovanja

648.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.054.000

         

426

Materijal

5.897.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

35.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

500.000

       

0010

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Prekršajnog apelacionog suda

320.095.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

256.867.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

38.860.000

         

413

Naknade u naturi

415.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

12.505.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

7.274.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.081.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.259.000

         

512

Mašine i oprema

834.000

 

6.5

       

APELACIONI SUDOVI

2.262.547.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.5

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.957.961.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

301.699.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

2.887.000

   

1603

     

Rad sudova

2.262.547.000

     

330

   

Sudovi

2.262.547.000

       

0011

 

Sprovođenje sudskih postupaka Apelacionih sudova

1.126.486.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

803.234.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

127.011.000

         

413

Naknade u naturi

300.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

441.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

24.500.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

5.200.000

         

421

Stalni troškovi

87.000.000

         

422

Troškovi putovanja

1.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

50.000.000

         

426

Materijal

20.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

300.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

5.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

2.000.000

       

0012

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Apelacionih sudova

1.136.061.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

921.067.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

139.542.000

         

413

Naknade u naturi

1.351.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

36.587.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

18.013.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.501.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

15.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

100.000

         

512

Mašine i oprema

2.900.000

 

6.6

       

VIŠI SUDOVI

5.549.187.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.6

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

4.987.890.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

552.457.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

8.840.000

   

1603

     

Rad sudova

5.549.187.000

     

330

   

Sudovi

5.549.187.000

       

0013

 

Sprovođenje sudskih postupaka Viših sudova

3.141.726.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.344.158.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

212.118.000

         

413

Naknade u naturi

500.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

18.500.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

8.450.000

         

421

Stalni troškovi

290.000.000

         

422

Troškovi putovanja

3.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.100.000.000

         

426

Materijal

64.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

2.000.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

70.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

28.000.000

       

0014

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Viših sudova

2.407.461.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.900.731.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

281.567.000

         

413

Naknade u naturi

2.427.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

111.540.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

55.265.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

3.930.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

30.000.000

         

426

Materijal

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

7.000.000

         

512

Mašine i oprema

15.000.000

 

6.7

       

OSNOVNI SUDOVI

14.553.608.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.7

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

13.020.713.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

1.499.895.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

33.000.000

   

1603

     

Rad sudova

14.553.608.000

     

330

   

Sudovi

14.553.608.000

       

0015

 

Sprovođenje sudskih postupaka Osnovnih sudova

7.219.997.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

3.350.863.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

507.134.000

         

413

Naknade u naturi

3.000.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

53.000.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

20.000.000

         

421

Stalni troškovi

697.000.000

         

422

Troškovi putovanja

4.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.900.000.000

         

426

Materijal

180.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

3.000.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

300.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

200.000.000

       

0016

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Osnovnih sudova

7.333.611.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

5.763.119.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

809.656.000

         

413

Naknade u naturi

9.001.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

419.200.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

219.635.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

12.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

55.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

11.000.000

         

512

Mašine i oprema

35.000.000

 

6.8

       

PRIVREDNI SUDOVI

5.433.497.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.8

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

5.192.207.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

236.590.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

4.700.000

   

1603

     

Rad sudova

5.433.497.000

     

330

   

Sudovi

5.433.497.000

       

0017

 

Sprovođenje sudskih postupaka Privrednih sudova

4.319.201.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

544.551.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

82.350.000

         

413

Naknade u naturi

500.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

400.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

6.500.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.800.000

         

421

Stalni troškovi

110.000.000

         

422

Troškovi putovanja

5.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

75.000.000

         

426

Materijal

60.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.200.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

2.630.900.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

800.000.000

       

0018

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Privrednih sudova

1.114.296.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

857.157.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

134.670.000

         

413

Naknade u naturi

1.080.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

58.630.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

25.258.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.501.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

23.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

2.000.000

         

512

Mašine i oprema

11.000.000

 

6.9

       

PREKRŠAJNI SUDOVI

5.254.151.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.9

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

4.732.711.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

509.964.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

11.476.000

   

1603

     

Rad sudova

5.254.151.000

     

330

   

Sudovi

5.254.151.000

       

0019

 

Sprovođenje sudskih postupaka Prekršajnih sudova

2.741.762.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.108.793.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

167.889.000

         

413

Naknade u naturi

2.000.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

20.829.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

6.551.000

         

421

Stalni troškovi

320.000.000

         

422

Troškovi putovanja

4.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

700.000.000

         

426

Materijal

74.500.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.000.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

330.200.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

5.000.000

       

0020

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Prekršajnih sudova

2.512.389.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.952.791.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

290.785.000

         

413

Naknade u naturi

2.701.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

149.677.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

70.727.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

9.208.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

21.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

3.500.000

         

512

Mašine i oprema

12.000.000

7

         

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA

126.313.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 7

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

126.313.000

   

1602

     

Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

126.313.000

     

330

   

Sudovi

126.313.000

       

0003

 

Rad veća Državnog veća tužilaca

8.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

8.000.000

       

0004

 

Rad administrativne kancelarije Državnog veća tužilaca

118.313.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

73.166.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

10.639.000

         

413

Naknade u naturi

100.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

700.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.418.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

400.000

         

421

Stalni troškovi

2.000.000

         

422

Troškovi putovanja

1.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.500.000

         

424

Specijalizovane usluge

500.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

300.000

         

426

Materijal

1.500.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

45.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

16.745.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

300.000

         

512

Mašine i oprema

1.500.000

8

         

JAVNA TUŽILAŠTVA

7.820.891.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 8

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

7.693.565.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

116.829.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

10.497.000

 

8.0

       

JAVNA TUŽILAŠTVA

7.607.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.0

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

7.607.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

7.607.000

     

330

   

Sudovi

7.607.000

       

0002

 

Tehnička podrška radu tužilaštva

7.607.000

         

421

Stalni troškovi

4.900.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.706.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.000

 

8.1

       

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

153.402.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.1

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

151.982.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

1.420.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

153.402.000

     

330

   

Sudovi

153.402.000

       

0003

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Republičkog javnog tužilaštva

19.659.000

         

421

Stalni troškovi

3.430.000

         

422

Troškovi putovanja

2.700.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.200.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.200.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

675.000

         

426

Materijal

3.630.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

300.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

350.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

150.000

         

512

Mašine i oprema

2.024.000

       

0004

 

Administrativna podrška radu Republičkog javnog tužilaštva

133.743.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

102.285.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

15.366.000

         

413

Naknade u naturi

200.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.472.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

12.000.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.220.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

200.000

 

8.2

       

TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE

214.704.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.2

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

214.704.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

214.704.000

     

330

   

Sudovi

214.704.000

       

0005

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Tužilaštva za ratne zločine

16.346.000

         

421

Stalni troškovi

3.600.000

         

422

Troškovi putovanja

1.545.000

         

423

Usluge po ugovoru

7.800.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

600.000

         

426

Materijal

1.900.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

512

Mašine i oprema

800.000

       

0006

 

Administrativna podrška radu Tužilaštva za ratne zločine

198.358.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

163.583.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

29.346.000

         

413

Naknade u naturi

300.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.926.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.252.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

950.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

 

8.3

       

TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL

447.839.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.3

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

447.839.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

447.839.000

     

330

   

Sudovi

447.839.000

       

0007

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Tužilaštva za organizovani kriminal

44.224.000

         

421

Stalni troškovi

6.023.000

         

422

Troškovi putovanja

2.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

31.300.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

850.000

         

426

Materijal

3.660.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

90.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

512

Mašine i oprema

300.000

       

0008

 

Administrativna podrška radu Tužilaštva za organizovani kriminal

403.615.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

336.410.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

57.524.000

         

413

Naknade u naturi

400.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.280.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

6.830.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.170.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

 

8.4

       

APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA

328.756.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.4

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

322.862.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

5.403.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

491.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

328.756.000

     

330

   

Sudovi

328.756.000

       

0009

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Apelacionih javnih tužilaštava

198.547.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

141.443.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

21.405.000

         

413

Naknade u naturi

400.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.300.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

9.938.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

800.000

         

421

Stalni troškovi

13.400.000

         

422

Troškovi putovanja

510.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.451.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

500.000

         

426

Materijal

4.400.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

600.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

200.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

200.000

       

0010

 

Administrativna podrška radu Apelacionih javnih tužilaštava

130.209.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

101.573.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

15.389.000

         

413

Naknade u naturi

341.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

6.546.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.282.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

578.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

100.000

         

512

Mašine i oprema

1.400.000

 

8.5

       

VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA

2.404.667.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.5

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.365.718.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

35.703.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

3.246.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

2.404.667.000

     

330

   

Sudovi

2.404.667.000

       

0011

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Viših javnih tužilaštava

1.636.471.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

760.724.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

114.359.000

         

413

Naknade u naturi

400.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.327.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

13.050.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

4.400.000

         

421

Stalni troškovi

59.100.000

         

422

Troškovi putovanja

1.400.000

         

423

Usluge po ugovoru

640.911.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

4.500.000

         

426

Materijal

22.100.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

2.000.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

10.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.200.000

       

0012

 

Administrativna podrška radu Viših javnih tužilaštava

768.196.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

604.391.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

91.742.000

         

413

Naknade u naturi

830.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

39.847.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

20.965.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.921.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

500.000

         

512

Mašine i oprema

8.000.000

 

8.6

       

OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA

4.263.916.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.6

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

4.182.853.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

74.303.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

6.760.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

4.263.916.000

     

330

   

Sudovi

4.263.916.000

       

0013

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Osnovnih javnih tužilaštava

2.730.543.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.352.963.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

204.976.000

         

413

Naknade u naturi

1.300.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

4.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

23.698.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

7.300.000

         

421

Stalni troškovi

110.000.000

         

422

Troškovi putovanja

3.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

909.405.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

9.000.000

         

426

Materijal

42.500.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

2.500.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

58.701.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.200.000

       

0014

 

Administrativna podrška radu Osnovnih javnih tužilaštava

1.533.373.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.199.175.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

181.691.000

         

413

Naknade u naturi

701.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

83.560.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

49.145.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

3.601.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

100.000

         

512

Mašine i oprema

15.400.000

9

         

DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

2.075.362.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 9

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.075.362.000

   

0606

     

Podrška radu organa javne uprave

1.619.862.000

     

330

   

Sudovi

1.619.862.000

       

0004

 

Pravna zaštita imovine i zastupanje interesa Republike Srbije pred domaćim sudovima

5.000.000

         

422

Troškovi putovanja

3.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

2.000.000

       

0005

 

Pravna zaštita imovine i zastupanje interesa Republike Srbije pred međunarodnim sudovima

1.095.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.095.000.000

       

0006

 

Administracija i upravljanje i rad pisarnice

519.862.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

332.827.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

50.424.000

         

413

Naknade u naturi

500.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.700.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

9.003.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.700.000

         

421

Stalni troškovi

31.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

29.300.000

         

424

Specijalizovane usluge

6.580.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

16.000.000

         

426

Materijal

30.428.000

         

512

Mašine i oprema

9.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

900.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

455.500.000

     

330

   

Sudovi

455.500.000

       

0039

 

Zaštita ljudskih i manjinskih prava pred stranim sudovima

455.500.000

         

422

Troškovi putovanja

2.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.500.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

450.000.000

10

         

ZAŠTITNIK GRAĐANA

244.251.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 10

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

244.251.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

244.251.000

     

133

   

Ostale opšte usluge

244.251.000

       

0009

 

Kontrola zakonitosti postupanja organa javne uprave

240.151.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

174.662.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

25.342.000

         

413

Naknade u naturi

400.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.262.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.800.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

900.000

         

421

Stalni troškovi

6.525.000

         

422

Troškovi putovanja

3.075.000

         

423

Usluge po ugovoru

11.611.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.399.000

         

426

Materijal

7.720.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

1.620.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

285.000

         

512

Mašine i oprema

1.300.000

         

515

Nematerijalna imovina

150.000

       

0010

 

Sprovođenje Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (NPM)

4.100.000

         

422

Troškovi putovanja

1.900.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.000.000

         

512

Mašine i oprema

200.000

11

         

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

337.300.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 11

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

337.300.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

337.300.000

     

160

   

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

337.300.000

       

0011

 

Dostupnost informacija od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti

337.300.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

245.396.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

37.178.000

         

413

Naknade u naturi

400.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.600.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.610.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.360.000

         

421

Stalni troškovi

5.900.000

         

422

Troškovi putovanja

2.800.000

         

423

Usluge po ugovoru

22.486.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

3.000.000

         

426

Materijal

5.200.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.370.000

         

512

Mašine i oprema

5.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

2.000.000

12

         

POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

117.922.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 12

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

117.922.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

117.922.000

     

160

   

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

117.922.000

       

0012

 

Delotvorno suzbijanje i zaštita od diskriminacije

115.446.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

74.507.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

11.288.000

         

413

Naknade u naturi

100.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.600.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.800.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

600.000

         

421

Stalni troškovi

3.593.000

         

422

Troškovi putovanja

1.590.000

         

423

Usluge po ugovoru

11.281.000

         

424

Specijalizovane usluge

381.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.765.000

         

426

Materijal

3.841.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

200.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

100.000

         

512

Mašine i oprema

1.300.000

         

515

Nematerijalna imovina

400.000

       

4003

 

Simulacija suđenja MOOT COURT

587.000

         

423

Usluge po ugovoru

587.000

       

4005

 

Ravnopravno do cilja

308.000

         

423

Usluge po ugovoru

308.000

       

4006

 

Ne ceni knjigu po koricama - Živa biblioteka u Srbiji

340.000

         

423

Usluge po ugovoru

340.000

       

4009

 

Panel mladih

500.000

         

423

Usluge po ugovoru

500.000

       

4013

 

Most razumevanja

291.000

         

423

Usluge po ugovoru

291.000

       

4014

 

Vidljivost unapređuje ravnopravnost

450.000

         

423

Usluge po ugovoru

450.000

13

         

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

1.026.605.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 13

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.026.605.000

   

2304

     

Revizija javnih sredstava

1.026.605.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

1.026.605.000

       

0001

 

Sprovođenje postupaka revizije

1.026.605.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

817.673.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

123.760.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

6.201.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

11.939.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

5.200.000

         

421

Stalni troškovi

20.921.000

         

422

Troškovi putovanja

10.063.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.150.000

         

424

Specijalizovane usluge

662.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

5.100.000

         

426

Materijal

11.496.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

150.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.510.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

150.000

         

512

Mašine i oprema

4.429.000

         

515

Nematerijalna imovina

1.200.000

14

         

FISKALNI SAVET

59.306.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 14

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

59.306.000

   

2305

     

Praćenje i predlaganje mera za veću fiskalnu odgovornost

59.306.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

59.306.000

       

0001

 

Stručna analiza fiskalne politike

59.306.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

32.203.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.879.000

         

413

Naknade u naturi

20.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

600.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

186.000

         

421

Stalni troškovi

1.400.000

         

422

Troškovi putovanja

1.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

17.368.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

50.000

         

426

Materijal

600.000

         

512

Mašine i oprema

400.000

         

515

Nematerijalna imovina

100.000