Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

 

II POSEBAN DEO

Član 8

Ukupni rashodi i izdaci, uključujući izdatke za otplatu glavnice duga, u iznosu od 2.940.873.800.000 dinara, finansirani iz svih izvora finansiranja raspoređuju se po korisnicima i programima i iskazuju u koloni 8.

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost / Projekat

Ekonomska klasifikacija

Opis

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

1

         

NARODNA SKUPŠTINA

2.889.819.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 1

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.889.819.000

 

1.0

       

NARODNA SKUPŠTINA

925.051.000

           

Izvori finansiranja za glavu 1.0

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

925.051.000

   

2101

     

Politički sistem

925.051.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

925.051.000

       

0001

 

Vršenje poslaničke funkcije

925.051.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

394.343.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

57.253.000

         

413

NAKNADE U NATURI

4.500.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.500.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

13.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

2.500.000

         

417

POSLANIČKI DODATAK

167.273.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

220.482.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

64.200.000

 

1.1

       

NARODNA SKUPŠTINA - STRUČNE SLUŽBE

1.964.768.000

           

Izvori finansiranja za glavu 1.1

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.964.768.000

   

2101

     

Politički sistem

1.964.768.000

     

130

   

Opšte usluge

1.964.768.000

       

0002

 

Podrška radu Republičke izborne komisije

56.500.000

         

413

NAKNADE U NATURI

1.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

36.000.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

1.225.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

2.500.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

14.025.000

         

426

MATERIJAL

600.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

350.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

300.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

500.000

       

0003

 

Stručna i administrativno - tehnička podrška radu poslanika

1.908.268.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

672.633.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

101.904.000

         

413

NAKNADE U NATURI

59.000.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

8.000.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

21.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

6.029.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

130.000.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

18.300.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

340.200.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

10.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

160.000.000

         

426

MATERIJAL

64.200.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

26.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

500.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

1.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

85.501.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

200.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

5.000.000

2

         

PREDSEDNIK REPUBLIKE

211.324.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 2

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

211.324.000

   

2101

     

Politički sistem

211.324.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

211.324.000

       

0004

 

Obavljanje stručnih i drugih poslova u cilju ostvarivanja funkcije predsednika Republike

211.324.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

110.786.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

16.798.000

         

413

NAKNADE U NATURI

200.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.190.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

1.700.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.500.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

3.950.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

33.300.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

36.900.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

1.000.000

         

426

MATERIJAL

3.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

1.000.000

3

         

VLADA

18.777.933.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 3

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

18.639.433.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

20.000.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

106.000.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

12.500.000

 

3.1

       

KABINET PREDSEDNIKA VLADE

47.062.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.1

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

47.062.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

47.062.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

47.062.000

       

0001

 

Stručni i operativni poslovi Kabineta predsednika Vlade

47.062.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

551.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

171.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

60.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

350.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

6.900.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

38.630.000

         

426

MATERIJAL

400.000

 

3.2

       

KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

55.922.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.2

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

55.922.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

55.922.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

55.922.000

       

0029

 

Stručni i operativni poslovi Kabineta prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova

55.922.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

25.267.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

3.828.000

         

413

NAKNADE U NATURI

46.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

170.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

380.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

181.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

600.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

2.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

21.850.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

50.000

         

426

MATERIJAL

1.000.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

50.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

500.000

 

3.3

       

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA FINANSIJA

27.146.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.3

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

27.146.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

27.146.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

27.146.000

       

0028

 

Stručni i operativni poslovi Kabineta potpredsednika Vlade i ministra finansija

27.146.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

4.849.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

735.000

         

413

NAKNADE U NATURI

46.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

170.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

380.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

165.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

5.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

15.400.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

30.000

         

426

MATERIJAL

320.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

50.000

 

3.4

       

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA ODBRANE

40.418.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.4

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

40.418.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

40.418.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

40.418.000

       

0025

 

Stručni i operativni poslovi Kabineta potpredsednika Vlade i ministra odbrane

40.418.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

16.837.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

2.531.000

         

413

NAKNADE U NATURI

50.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

50.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

500.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

200.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

999.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

16.000.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

249.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

200.000

         

426

MATERIJAL

1.800.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

1.000.000

 

3.5

       

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA KULTURE

54.261.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.5

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

54.261.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

54.261.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

54.261.000

       

0026

 

Stručni i operativni poslovi Kabineta potpredsednika Vlade i ministra kulture

54.261.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

16.317.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

2.472.000

         

413

NAKNADE U NATURI

80.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

51.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

450.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

91.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

400.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

12.591.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

20.038.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

50.000

         

426

MATERIJAL

1.190.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

530.000

 

3.6

       

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA UNAPREĐENJE RAZVOJA NEDOVOLJNO RAZVIJENIH OPŠTINA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

451.017.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.6

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

451.017.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

451.017.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

451.017.000

       

0027

 

Stručni i operativni poslovi Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština na teritoriji Republike Srbije

67.640.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

21.215.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

3.214.000

         

413

NAKNADE U NATURI

90.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

645.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

556.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

101.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

920.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

2.848.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

35.500.000

         

426

MATERIJAL

2.050.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

500.000

       

4021

 

Podrška sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja

379.486.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.100.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

20.386.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

23.000.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

320.000.000

         

481

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

15.000.000

       

4022

 

Izrada mape puta za dostizanje održivog razvoja nerazvijenih (devastiranih) opština

3.891.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

549.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

1.342.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

2.000.000

 

3.7

       

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

1.341.390.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.7

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.341.390.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

1.341.390.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

1.341.390.000

       

0008

 

Stručni i operativni poslovi Generalnog sekretarijata Vlade

893.390.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

352.677.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

53.431.000

         

413

NAKNADE U NATURI

600.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.859.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

13.600.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.900.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

18.669.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

80.500.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

260.154.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

1.500.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

1.200.000

         

426

MATERIJAL

9.000.000

         

461

DONACIJE STRANIM VLADAMA

1.000.000

         

465

OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

21.100.000

         

481

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

21.100.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

200.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

850.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

550.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

50.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

3.500.000

       

4002

 

Kontribucija Republike Srbije prema UNDP Srbija

290.000.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

290.000.000

       

4019

 

Organizacija događaja od značaja za Republiku Srbiju

80.000.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

3.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

67.000.000

         

426

MATERIJAL

10.000.000

       

7067

 

Nagradna igra "Uzmi račun i pobedi"

78.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

13.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

65.000.000

 

3.8

       

SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

27.441.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.8

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

27.441.000

   

1601

     

Borba protiv korupcije

27.441.000

     

360

   

Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu

27.441.000

       

0001

 

Stručna podrška Vladi u borbi protiv korupcije

27.441.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

650.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

100.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

26.241.000

         

426

MATERIJAL

350.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

100.000

 

3.9

       

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

231.260.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.9

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

231.260.000

   

0606

     

Podrška radu organa javne uprave

231.260.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

231.260.000

       

0001

 

Razvoj ljudskih resursa

17.344.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

12.083.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

1.831.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

430.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

400.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

2.600.000

       

0002

 

Podrška razvoju funkcije upravljanja ljudskim resursima

175.954.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

53.740.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

8.142.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

560.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

810.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

550.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

108.152.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

4.000.000

       

0003

 

Administracija i upravljanje

37.962.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

22.904.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

3.470.000

         

413

NAKNADE U NATURI

430.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

379.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

250.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

1.838.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

700.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

5.441.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

500.000

         

426

MATERIJAL

1.050.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

500.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

500.000

 

3.10

       

SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

374.241.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.10

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

354.241.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

20.000.000

   

1501

     

Razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa

374.241.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

374.241.000

       

0001

 

Infrastrukturni i ekonomski razvoj

293.290.000

         

454

SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA

34.000.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI

255.690.000

         

481

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

3.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

600.000

       

0002

 

Stručna i administrativna podrška sprovođenju politika Koordinacionog tela

80.951.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

31.395.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

4.757.000

         

413

NAKNADE U NATURI

300.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

489.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

2.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

1.100.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.058.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

18.600.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

4.200.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

300.000

         

426

MATERIJAL

2.700.000

         

481

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

14.000.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

50.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.000

 

3.11

       

AVIO-SLUŽBA VLADE

1.503.943.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.11

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.503.943.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

1.503.943.000

     

450

   

Saobraćaj

1.503.943.000

       

0011

 

Letačka operativa

137.132.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

150.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

15.950.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

118.982.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

100.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

150.000

         

426

MATERIJAL

1.800.000

       

0012

 

Tehnička operativa

181.510.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

2.030.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

2.750.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

49.520.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

2.200.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

68.240.000

         

426

MATERIJAL

52.110.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

4.660.000

       

0013

 

Plovidbenost vazduhoplova

274.382.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

9.167.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

1.389.000

         

413

NAKNADE U NATURI

262.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.820.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

355.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

91.180.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.882.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

108.022.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

4.750.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

1.795.000

         

426

MATERIJAL

49.950.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

900.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

50.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

100.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

2.610.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

150.000

       

5001

 

Izgradnja hangara i pratećih objekata

910.919.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

10.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

3.350.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

500.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

1.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

906.059.000

 

3.12

       

KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

66.517.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.12

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

66.517.000

   

1404

     

Nacionalni sistem zaštite tajnih podataka i administrativna podrška radu Saveta i Biroa

66.517.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

66.517.000

       

0001

 

Stručni poslovi u oblasti zaštite tajnih podataka i podrška Kancelarije radu Saveta i Biroa

66.517.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

46.379.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

7.027.000

         

413

NAKNADE U NATURI

250.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

637.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

650.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

300.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

905.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

2.500.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

1.708.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

500.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

960.000

         

426

MATERIJAL

1.251.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

3.100.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

350.000

 

3.13

       

KANCELARIJA ZA SARADNJU S MEDIJIMA

54.694.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.13

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

54.694.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

54.694.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

54.694.000

       

0016

 

Medijsko praćenje rada Vlade

54.694.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

36.119.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

5.472.000

         

413

NAKNADE U NATURI

100.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

866.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

700.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

300.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

600.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

210.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

8.696.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

201.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

30.000

         

426

MATERIJAL

900.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

500.000

 

3.14

       

KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

79.028.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.14

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

79.028.000

   

2301

     

Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema

79.028.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

79.028.000

       

0001

 

Revizija sistema sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU

79.028.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

56.317.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

8.536.000

         

413

NAKNADE U NATURI

100.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

356.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

1.200.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

1.470.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.100.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

7.127.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

500.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

200.000

         

426

MATERIJAL

1.090.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

31.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

1.000.000

 

3.15

       

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

12.235.197.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.15

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

12.222.697.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

12.500.000

   

0603

     

Podrška funkcionisanju ustanova i organizacija na teritoriji AP Kosovo i Metohija

9.980.968.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

9.980.968.000

       

0001

 

Podrška funkcionisanju i unapređenju lokalnih administrativnih kapaciteta

9.157.713.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

9.157.713.000

       

0002

 

Podrška funkcionisanju vaspitno-obrazovnih institucija u skladu sa mrežom škola i predškolskih ustanova

463.919.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

463.919.000

       

0003

 

Podrška funkcionisanju zdravstvenih institucija u skladu sa mrežom zdravstvenih institucija

48.081.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

48.081.000

       

0004

 

Stručna i administrativna podrška

311.255.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

138.983.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

21.056.000

         

413

NAKNADE U NATURI

1.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

708.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

3.620.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.100.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

12.541.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

9.500.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

102.150.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

2.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

1.200.000

         

426

MATERIJAL

14.900.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

494.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

1.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

3.000.000

   

0604

     

Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija

2.254.229.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

2.254.229.000

       

0001

 

Podsticaj ekonomskog razvoja

462.164.000

         

451

SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

70.000.000

         

454

SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA

1.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

392.163.000

       

0002

 

Izgradnja i rekonstrukcija stambenih objekata

907.725.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

907.725.000

       

0003

 

Pružanje pravne pomoći srpskom i nealbanskom stanovništvu

23.200.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

20.000.000

         

481

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

3.200.000

       

0004

 

Podrška socijalno ugroženom stanovništvu i procesu povratka

433.953.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

247.353.000

         

472

NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

65.600.000

         

481

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

121.000.000

       

0005

 

Podrška organizacijama civilnog društva

21.131.000

         

481

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

21.131.000

       

0006

 

Zaštita kulturne baštine, podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi i kulturnim aktivnostima

406.056.000

         

451

SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

229.624.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

65.516.000

         

481

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

110.916.000

 

3.16

       

KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV DROGA

28.797.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.16

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

28.797.000

   

1802

     

Preventivna zdravstvena zaštita

28.797.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

28.797.000

       

0011

 

Stručni i operativni poslovi u oblasti borbe protiv droga

28.797.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

20.315.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

3.078.000

         

413

NAKNADE U NATURI

30.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.019.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

264.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

120.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

310.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

641.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

2.420.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

150.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

60.000

         

426

MATERIJAL

290.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

100.000

 

3.17

       

KANCELARIJA ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI

46.151.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.17

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

46.151.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

46.151.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

46.151.000

       

0014

 

Stručni i administrativni poslovi u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini

46.151.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

24.614.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

3.729.000

         

413

NAKNADE U NATURI

80.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

519.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

400.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

705.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

7.207.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

6.517.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

80.000

         

426

MATERIJAL

1.666.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

200.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

433.000

 

3.18

       

KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

42.438.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.18

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

42.438.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

42.438.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

42.438.000

       

0020

 

Stručna i administrativna podrška sprovođenju politika nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom

42.438.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

20.275.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

3.072.000

         

413

NAKNADE U NATURI

100.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

241.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

600.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

95.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

1.502.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

5.215.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

10.113.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

100.000

         

426

MATERIJAL

625.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

500.000

 

3.19

       

KANCELARIJA ZA DUALNO OBRAZOVANJE I NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA

1.189.776.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.19

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.083.776.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

106.000.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

1.189.776.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

1.189.776.000

       

0030

 

Stručni i operativni poslovi Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija

220.088.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

28.498.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

4.318.000

         

413

NAKNADE U NATURI

200.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

822.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

950.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

150.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

19.850.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.500.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

121.000.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

2.400.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

600.000

         

426

MATERIJAL

2.800.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

30.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

5.500.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

1.500.000

       

0031

 

Unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

13.049.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

4.714.000

         

481

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

8.335.000

       

0032

 

Podrška radu Agencije za kvalifikacije

158.039.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

158.039.000

       

0033

 

Promocija dualnog obrazovanja

58.000.000

         

454

SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

48.000.000

         

481

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

10.000.000

       

0034

 

Podrška radu Vazduhoplovno - obrazovnog centra "Vazduhoplovna akademija"

433.000.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

296.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

137.000.000

       

4024

 

Razvoj okvira kvalifikacija Republike Srbije

4.600.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

400.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

4.000.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

200.000

       

5002

 

Izgradnja "Poslovno-upravljačkog centra sa trening-centrom za razvoj radne snage i edukacionim centrom"

303.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

303.000.000

 

3.20

       

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI U OBLASTI RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA

437.559.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.20

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

437.559.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

437.559.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

437.559.000

       

0035

 

Stručni i operativni poslovi Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za koordinaciju aktivnosti u oblasti ravnomernog regionalnog razvoja

65.559.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

12.817.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

1.942.000

         

413

NAKNADE U NATURI

150.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

2.000.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

300.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

700.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

11.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

29.650.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

99.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

700.000

         

426

MATERIJAL

3.800.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

100.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

1.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

299.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

2.000.000

       

0037

 

Izrada strateških dokumenata i analiza u oblasti regionalnog razvoja

42.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

42.000.000

       

0038

 

Program podsticanja regionalnog rasta u Republici Srbiji

330.000.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

315.000.000

         

481

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

15.000.000

 

3.21

       

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI I MERA U OBLASTI ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE S DIJASPOROM

443.675.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.21

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

443.675.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

443.675.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

443.675.000

       

0036

 

Stručni i operativni poslovi Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom

138.675.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

17.911.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

2.714.000

         

413

NAKNADE U NATURI

200.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

200.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

950.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

50.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

4.200.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

35.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

71.300.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

250.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

50.000

         

426

MATERIJAL

4.500.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

50.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

100.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

1.200.000

       

0039

 

Organizovanje manifestacija jedinstva matice i dijaspore

76.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

76.000.000

       

4025

 

Kampovi za mlade iz dijaspore

150.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

30.000.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

120.000.000

       

4026

 

Očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta organizacija civilnog društva naše dijaspore

79.000.000

         

481

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

79.000.000

4

         

USTAVNI SUD

616.326.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 4

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

616.326.000

   

1605

     

Zaštita ustavnosti i zakonitosti i ljudskih i manjinskih prava i sloboda

616.326.000

     

330

   

Sudovi

616.326.000

       

0001

 

Ostvarivanje ustavnih nadležnosti, administracija i upravljanje

616.326.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

438.000.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

63.000.000

         

413

NAKNADE U NATURI

800.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

14.500.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

4.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

3.500.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

5.700.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

3.400.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

21.926.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

3.900.000

         

426

MATERIJAL

17.660.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

600.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

39.340.000

5

         

VISOKI SAVET SUDSTVA

184.712.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 5

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

184.712.000

   

1602

     

Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

184.712.000

     

330

   

Sudovi

184.712.000

       

0001

 

Rad saveta Visokog saveta sudstva

146.055.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

119.294.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

17.994.000

         

413

NAKNADE U NATURI

500.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.067.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

6.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.200.000

       

0002

 

Rad administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva

38.657.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

1.800.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

2.200.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

20.000.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

1.200.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

300.000

         

426

MATERIJAL

2.200.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

9.257.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

500.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

1.200.000

6

         

SUDOVI

38.152.930.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 6

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

34.506.938.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

3.645.992.000

 

6.0

       

SUDOVI

159.230.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.0

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

159.230.000

   

1603

     

Rad sudova

159.230.000

     

330

   

Sudovi

159.230.000

       

0002

 

Tehnička podrška radu sudova

159.230.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

42.000.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

18.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

7.000.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

92.230.000

 

6.1

       

VRHOVNI SUD

904.752.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.1

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

803.720.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

101.032.000

   

1603

     

Rad sudova

904.752.000

     

330

   

Sudovi

904.752.000

       

0003

 

Sprovođenje sudskih postupaka Vrhovnog suda

381.233.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

243.006.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

36.646.000

         

413

NAKNADE U NATURI

21.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

3.200.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

7.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

2.500.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

62.060.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

5.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

6.500.000

         

426

MATERIJAL

14.000.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

500.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

100.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

1.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

699.000

       

0004

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Vrhovnog suda

523.519.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

413.581.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

62.658.000

         

413

NAKNADE U NATURI

500.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

22.130.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

9.250.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

4.400.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

9.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

2.000.000

 

6.2

       

UPRAVNI SUD

727.923.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.2

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

632.311.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

95.612.000

   

1603

     

Rad sudova

727.923.000

     

330

   

Sudovi

727.923.000

       

0005

 

Sprovođenje sudskih postupaka Upravnog suda

304.126.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

226.903.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

34.377.000

         

413

NAKNADE U NATURI

150.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.600.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

3.346.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

750.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

16.581.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

4.540.000

         

426

MATERIJAL

7.200.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

200.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

7.478.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.000

       

0006

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Upravnog suda

403.458.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

322.930.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

48.891.000

         

413

NAKNADE U NATURI

550.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

18.687.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

7.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

2.900.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

1.500.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

1.000.000

       

7093

 

Pokrajinski izbori

20.339.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

12.930.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

1.959.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

600.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

4.200.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

50.000

         

426

MATERIJAL

600.000

 

6.3

       

PRIVREDNI APELACIONI SUD

396.745.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.3

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

337.427.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

59.318.000

   

1603

     

Rad sudova

396.745.000

     

330

   

Sudovi

396.745.000

       

0007

 

Sprovođenje sudskih postupaka Privrednog apelacionog suda

208.189.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

153.959.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

23.325.000

         

413

NAKNADE U NATURI

40.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

2.114.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

5.755.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.300.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

6.416.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

3.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

3.205.000

         

426

MATERIJAL

8.823.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

1.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

250.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.000

       

0008

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Privrednog apelacionog suda

188.556.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

148.480.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

22.495.000

         

413

NAKNADE U NATURI

200.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

7.450.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

3.359.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

768.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

1.990.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

3.814.000

 

6.4

       

PREKRŠAJNI APELACIONI SUD

622.888.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.4

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

544.298.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

78.590.000

   

1603

     

Rad sudova

622.888.000

     

330

   

Sudovi

622.888.000

       

0009

 

Sprovođenje sudskih postupaka Prekršajnog apelacionog suda

260.621.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

185.493.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

28.104.000

         

413

NAKNADE U NATURI

42.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

2.700.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

6.220.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

2.100.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

26.725.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

645.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

1.104.000

         

426

MATERIJAL

6.953.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

35.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

500.000

       

0010

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Prekršajnog apelacionog suda

362.267.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

281.187.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

42.600.000

         

413

NAKNADE U NATURI

372.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

16.180.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

8.028.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

4.500.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

2.750.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

6.650.000

 

6.5

       

APELACIONI SUDOVI

2.339.480.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.5

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.039.227.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

300.253.000

   

1603

     

Rad sudova

2.339.480.000

     

330

   

Sudovi

2.339.480.000

       

0011

 

Sprovođenje sudskih postupaka Apelacionih sudova

1.129.593.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

770.455.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

122.297.000

         

413

NAKNADE U NATURI

350.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

441.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

25.600.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

4.050.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

120.000.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

50.000.000

         

426

MATERIJAL

22.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

400.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

8.000.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

5.000.000

       

0012

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Apelacionih sudova

1.209.887.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

979.858.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

148.468.000

         

413

NAKNADE U NATURI

3.500.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

33.561.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

19.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

8.500.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

15.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

2.000.000

 

6.6

       

VIŠI SUDOVI

6.415.043.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.6

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

5.827.264.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

587.779.000

   

1603

     

Rad sudova

6.415.043.000

     

330

   

Sudovi

6.415.043.000

       

0013

 

Sprovođenje sudskih postupaka Viših sudova

3.549.618.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

1.393.841.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

220.327.000

         

413

NAKNADE U NATURI

600.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

400.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

18.500.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

8.450.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

305.000.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

3.500.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

1.400.000.000

         

426

MATERIJAL

67.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

2.000.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

95.000.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

35.000.000

       

0014

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Viših sudova

2.865.425.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

2.234.655.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

338.551.000

         

413

NAKNADE U NATURI

7.300.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

100.201.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

63.617.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

21.100.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

40.000.000

         

426

MATERIJAL

1.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

30.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

30.000.000

 

6.7

       

OSNOVNI SUDOVI

15.617.870.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.7

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

13.996.868.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

1.621.002.000

   

1603

     

Rad sudova

15.617.870.000

     

330

   

Sudovi

15.617.870.000

       

0015

 

Sprovođenje sudskih postupaka Osnovnih sudova

7.580.866.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

3.681.086.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

557.780.000

         

413

NAKNADE U NATURI

3.500.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

3.000.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

64.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

7.500.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

820.000.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

5.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

1.752.000.000

         

426

MATERIJAL

190.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

4.000.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

200.000.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

293.000.000

       

0016

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Osnovnih sudova

8.037.004.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

6.273.686.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

950.486.000

         

413

NAKNADE U NATURI

23.000.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

340.001.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

253.831.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

81.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

50.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

35.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

30.000.000

 

6.8

       

PRIVREDNI SUDOVI

4.845.649.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.8

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

4.585.881.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

259.768.000

   

1603

     

Rad sudova

4.845.649.000

     

330

   

Sudovi

4.845.649.000

       

0017

 

Sprovođenje sudskih postupaka Privrednih sudova

3.612.945.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

600.306.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

90.939.000

         

413

NAKNADE U NATURI

500.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

400.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

6.500.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

2.800.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

110.000.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

6.700.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

72.500.000

         

426

MATERIJAL

60.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

2.000.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

1.660.300.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.000.000.000

       

0018

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Privrednih sudova

1.232.704.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

968.769.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

146.769.000

         

413

NAKNADE U NATURI

3.500.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

52.266.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

28.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

12.400.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

10.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

3.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

8.000.000

 

6.9

       

PREKRŠAJNI SUDOVI

6.123.350.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.9

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

5.580.712.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

542.638.000

   

1603

     

Rad sudova

6.123.350.000

     

330

   

Sudovi

6.123.350.000

       

0019

 

Sprovođenje sudskih postupaka Prekršajnih sudova

3.292.799.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

1.196.455.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

181.264.000

         

413

NAKNADE U NATURI

2.200.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.000.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

23.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

4.180.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

400.000.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

5.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

900.000.000

         

426

MATERIJAL

100.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

2.000.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

472.700.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

5.000.000

       

0020

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Prekršajnih sudova

2.830.551.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

2.202.058.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

333.660.000

         

413

NAKNADE U NATURI

7.600.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

132.233.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

85.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

30.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

14.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

13.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

13.000.000

7

         

VISOKI SAVET TUŽILAŠTVA

159.618.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 7

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

159.618.000

   

1602

     

Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

159.618.000

     

330

   

Sudovi

159.618.000

       

0003

 

Rad veća Visokog saveta tužilaca

8.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

8.000.000

       

0004

 

Rad administrativne kancelarije Visokog saveta tužilaca

151.618.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

98.816.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

14.602.000

         

413

NAKNADE U NATURI

190.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

850.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

4.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

970.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

2.300.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

2.800.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

5.800.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

500.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

445.000

         

426

MATERIJAL

3.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

45.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

8.000.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

300.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

8.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

1.000.000

8

         

JAVNA TUŽILAŠTVA

9.224.341.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 8

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

9.071.388.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

152.953.000

 

8.0

       

JAVNA TUŽILAŠTVA

11.607.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.0

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

11.607.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

11.607.000

     

330

   

Sudovi

11.607.000

       

0002

 

Tehnička podrška radu tužilaštva

11.607.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

7.900.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

3.706.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

1.000

 

8.1

       

VRHOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO

165.879.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.1

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

164.176.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

1.703.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

165.879.000

     

330

   

Sudovi

165.879.000

       

0003

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Vrhovnog javnog tužilaštva

17.128.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

3.802.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.902.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

4.101.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

905.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

675.000

         

426

MATERIJAL

2.959.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

301.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

300.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

150.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

1.832.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

201.000

       

0004

 

Administrativna podrška radu Vrhovnog javnog tužilaštva

148.751.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

115.623.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

17.222.000

         

413

NAKNADE U NATURI

200.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

2.656.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

11.900.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

950.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

200.000

 

8.2

       

JAVNO TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE

235.854.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.2

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

235.854.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

235.854.000

     

330

   

Sudovi

235.854.000

       

0005

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Javnog tužilaštva za ratne zločine

15.746.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

4.500.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.600.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

7.174.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

400.000

         

426

MATERIJAL

1.300.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

70.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

1.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

700.000

       

0006

 

Administrativna podrška radu Javnog tužilaštva za ratne zločine

220.108.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

180.513.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

32.566.000

         

413

NAKNADE U NATURI

500.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

3.328.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

1.200.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.400.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

600.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.000

 

8.3

       

JAVNO TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL

494.261.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.3

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

494.261.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

494.261.000

     

330

   

Sudovi

494.261.000

       

0007

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Javnog tužilaštva za organizovani kriminal

44.224.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

10.023.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

2.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

26.589.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

1.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

850.000

         

426

MATERIJAL

4.360.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

100.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

1.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

300.000

       

0008

 

Administrativna podrška radu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal

450.037.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

373.509.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

63.947.000

         

413

NAKNADE U NATURI

400.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

4.180.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

6.100.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.900.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.000

 

8.4

       

APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA

379.444.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.4

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

373.794.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

5.650.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

379.444.000

     

330

   

Sudovi

379.444.000

       

0009

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Apelacionih javnih tužilaštava

229.577.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

163.761.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

24.767.000

         

413

NAKNADE U NATURI

50.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

2.000.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

8.538.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.850.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

16.797.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

419.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

3.052.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

2.000

         

426

MATERIJAL

7.400.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

541.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

200.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

200.000

       

0010

 

Administrativna podrška radu Apelacionih javnih tužilaštava

149.867.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

117.164.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

17.751.000

         

413

NAKNADE U NATURI

850.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

6.452.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

4.200.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.200.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

750.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

200.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

1.300.000

 

8.5

       

VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA

2.768.269.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.5

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.721.669.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

46.600.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

2.768.269.000

     

330

   

Sudovi

2.768.269.000

       

0011

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Viših javnih tužilaštava

1.842.471.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

813.774.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

123.286.000

         

413

NAKNADE U NATURI

400.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

5.500.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

12.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

6.100.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

74.100.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

12.400.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

749.509.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

2.000

         

426

MATERIJAL

32.100.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

2.100.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

10.000.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.200.000

       

0012

 

Administrativna podrška radu Viših javnih tužilaštava

925.798.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

721.849.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

109.336.000

         

413

NAKNADE U NATURI

2.600.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

45.001.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

23.612.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

7.400.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

4.500.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

10.500.000

 

8.6

       

OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA

5.169.027.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.6

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

5.070.027.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

99.000.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

5.169.027.000

     

330

   

Sudovi

5.169.027.000

       

0013

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Osnovnih javnih tužilaštava

3.295.171.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

1.498.538.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

227.029.000

         

413

NAKNADE U NATURI

1.300.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

6.000.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

23.698.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

11.300.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

122.000.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

11.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

1.277.403.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

2.000

         

426

MATERIJAL

54.500.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

2.500.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

58.701.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.200.000

       

0014

 

Administrativna podrška radu Osnovnih javnih tužilaštava

1.873.856.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

1.448.862.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

219.551.000

         

413

NAKNADE U NATURI

3.700.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

96.001.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

55.242.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

16.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

9.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

13.500.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

12.000.000

9

         

DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

2.127.480.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 9

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.127.480.000

   

0606

     

Podrška radu organa javne uprave

1.585.130.000

     

330

   

Sudovi

1.585.130.000

       

0004

 

Pravna zaštita imovine i zastupanje interesa Republike Srbije pred domaćim sudovima

6.000.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

3.000.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

3.000.000

       

0005

 

Pravna zaštita imovine i zastupanje interesa Republike Srbije pred međunarodnim sudovima

980.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

980.000.000

       

0006

 

Administracija i upravljanje i rad pisarnice

599.130.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

376.484.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

57.038.000

         

413

NAKNADE U NATURI

500.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

2.140.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

9.700.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

2.410.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

37.157.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

36.000.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

6.800.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

23.400.000

         

426

MATERIJAL

31.500.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

14.500.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

1.500.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

542.350.000

     

330

   

Sudovi

542.350.000

       

0039

 

Zaštita ljudskih i manjinskih prava pred stranim sudovima

542.350.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

3.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

3.500.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

535.850.000

10

         

ZAŠTITNIK GRAĐANA

255.175.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 10

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

255.175.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

255.175.000

     

133

   

Ostale opšte usluge

255.175.000

       

0009

 

Kontrola zakonitosti postupanja organa javne uprave

251.075.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

183.583.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

26.645.000

         

413

NAKNADE U NATURI

400.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

2.962.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

2.800.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

900.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

6.425.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

3.075.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

11.261.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

1.200.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

1.299.000

         

426

MATERIJAL

7.520.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

1.620.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

100.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

285.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

1.000.000

       

0010

 

Sprovođenje Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (NPM)

4.100.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.900.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

2.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

200.000

11

         

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

359.806.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 11

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

359.806.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

359.806.000

     

160

   

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

359.806.000

       

0011

 

Dostupnost informacija od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti

359.806.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

260.274.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

39.432.000

         

413

NAKNADE U NATURI

600.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

3.244.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

3.800.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.700.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

6.400.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

2.800.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

25.106.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

2.700.000

         

426

MATERIJAL

5.200.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

1.550.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

5.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

2.000.000

12

         

POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

134.263.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 12

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

134.263.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

134.263.000

     

160

   

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

134.263.000

       

0012

 

Delotvorno suzbijanje i zaštita od diskriminacije

131.787.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

88.090.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

13.346.000

         

413

NAKNADE U NATURI

100.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.400.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

3.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.300.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

3.413.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.590.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

9.796.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

392.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

1.370.000

         

426

MATERIJAL

4.330.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

200.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

100.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

100.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

400.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

2.860.000

       

4003

 

Simulacija suđenja MOOT COURT

587.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

587.000

       

4005

 

Ravnopravno do cilja

308.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

308.000

       

4006

 

Ne ceni knjigu po koricama - Živa biblioteka u Srbiji

340.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

340.000

       

4009

 

Panel mladih

500.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

500.000

       

4013

 

Most razumevanja

291.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

291.000

       

4014

 

Vidljivost unapređuje ravnopravnost

450.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

450.000

13

         

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

1.122.653.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 13

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.122.653.000

   

2304

     

Revizija javnih sredstava

1.122.653.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

1.122.653.000

       

0001

 

Sprovođenje postupaka revizije

1.122.653.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

901.950.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

136.531.000

         

413

NAKNADE U NATURI

1.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

6.401.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

11.939.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

4.000.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

22.981.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

8.063.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

6.150.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

662.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

5.100.000

         

426

MATERIJAL

11.496.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

150.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

1.450.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

150.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

4.427.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

1.200.000

14

         

FISKALNI SAVET

62.886.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 14

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

62.886.000

   

2305

     

Praćenje i predlaganje mera za veću fiskalnu odgovornost

62.886.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

62.886.000

       

0001

 

Stručna analiza fiskalne politike

62.886.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

35.312.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

5.350.000

         

413

NAKNADE U NATURI

30.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

500.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

775.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

1.500.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

17.312.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

100.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

50.000

         

426

MATERIJAL

455.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

1.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

400.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

100.000

15

         

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

116.189.680.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 15

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

115.848.951.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

75.165.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

1.700.000

         

56

Finansijska pomoć EU

263.864.000

 

15.0

       

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

115.521.619.000

           

Izvori finansiranja za glavu 15.0

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

115.257.755.000

         

56

Finansijska pomoć EU

263.864.000

   

1407

     

Upravljanje rizicima i vanrednim situacijama

10.141.174.000

     

310

   

Usluge policije

10.141.174.000

       

0003

 

Upravljanje u vanrednim situacijama

8.208.297.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

6.573.491.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

1.475.152.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

159.654.000

       

4006

 

IPA - Sigurnije prekogranično područje kroz unapređeno reagovanje u vanrednim situacijama i zajedničke obuke

183.853.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

480.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

3.600.000

         

426

MATERIJAL

371.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.275.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

178.127.000

       

4007

 

IPA prekogranična saradnja - Priprema stanovništva za akcije u slučaju katastrofe i poboljšanje kapaciteta stručnih timova za reagovanje u vanrednim situacijama u prekograničnom bugarsko-srpskom regionu

174.030.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

480.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

4.200.000

         

426

MATERIJAL

167.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.302.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

167.881.000

       

5007

 

Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije nabavkom vozila različite namene

1.299.994.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

1.299.994.000

       

5008

 

Podizanje kapaciteta SVS-a kroz stvaranje uslova za adekvatan smeštaj, izgradnjom novih objekata kao i rekonstrukcijom, sanacijom i adaptacijom postojećih u periodu od 2022, do 2024, godine

275.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

275.000.000

   

1408

     

Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

18.169.030.000

     

310

   

Usluge policije

18.169.030.000

       

0001

 

Administracija i upravljanje

14.925.581.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

4.467.461.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

819.905.000

         

413

NAKNADE U NATURI

62.000.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

504.000.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

77.589.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

146.000.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

1.702.886.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

168.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

534.500.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

216.500.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

600.000.000

         

426

MATERIJAL

3.370.716.000

         

472

NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA

17.000.000

         

481

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

25.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

55.500.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

1.115.540.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

40.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

596.355.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

381.629.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

25.000.000

       

0002

 

Međunarodne aktivnosti, saradnja i partnerstvo

270.000.000

         

413

NAKNADE U NATURI

25.000.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

65.000.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

80.000.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

100.000.000

       

0003

 

Pomoć porodicama poginulih i ranjenih

60.000.000

         

413

NAKNADE U NATURI

5.000.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

55.000.000

       

5008

 

Povećanje informatičkih kapaciteta za obavljanje poslovnih procesa u Ministarstvu unutrašnjih poslova - faza II

70.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

70.000.000

       

5011

 

Nabavka naoružanja, oružne opreme, tehničke, komunikacione i zaštitne opreme za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

500.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

500.000.000

       

5012

 

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata radi unapređenja kapaciteta za realizaciju obuka u nastavnom centru "Makiš"

439.889.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

439.889.000

       

5014

 

Proširenje sistema eLTE u Republici Srbiji

295.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

295.000.000

       

5015

 

Jačanje informatičko-komunikacionih i analitičkih kapaciteta Uprave kriminalističke policije

424.889.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

424.889.000

       

5016

 

Podizanje operativnih kapaciteta posebnih i specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova - faza II

139.200.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

139.200.000

       

5017

 

Unapređenje informacione bezbednosti i Data centra MUP

144.960.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

144.960.000

       

5019

 

Unapređenje kapaciteta za realizaciju obuka u Centru za policijsku obuku

399.511.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

241.150.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

158.361.000

       

5020

 

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija i sanacija objekata radi stvaranja i poboljšanja uslova za rad policijskih i ostalih službenika Ministarstva

400.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

400.000.000

       

5021

 

Nabavka opreme za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

100.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

100.000.000

   

1409

     

Bezbednost

80.524.345.000

     

310

   

Usluge policije

80.524.345.000

       

0001

 

Rukovođenje i koordinacija rada policije i upravnih poslova

4.003.713.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

3.252.563.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

702.359.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

48.791.000

       

0002

 

Specijalna i posebne jedinice policije

13.949.855.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

10.994.670.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

2.522.465.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

432.720.000

       

0003

 

Policijske uprave

58.383.229.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

42.936.934.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

9.129.814.000

         

413

NAKNADE U NATURI

63.000.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

914.000.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

1.421.369.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

224.000.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

1.597.114.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

102.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

291.500.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

16.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

284.999.000

         

426

MATERIJAL

1.377.999.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

24.500.000

       

0004

 

Podrška JLS za unapređenje bezbednosti saobraćaja

2.500.000.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI

2.500.000.000

       

5019

 

Nabavka, remont i modernizacija vozila za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

249.999.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

249.999.000

       

5021

 

Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

1.323.135.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1.323.135.000

       

7081

 

IPA 2020 - Demokratija i upravljanje

114.414.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

114.414.000

   

1410

     

Upravljanje državnom granicom

6.687.070.000

     

310

   

Usluge policije

6.687.070.000

       

0001

 

Upravljanje radom granične policije

6.541.201.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

5.150.465.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

1.125.673.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

265.059.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

1.000

         

426

MATERIJAL

1.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

1.000

       

4001

 

IPA Sigurnija klima u rumunsko - srpskom prekograničnom području

145.869.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.484.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

1.995.000

         

426

MATERIJAL

1.527.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.543.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

139.320.000

 

15.1

       

KRIMINALISTIČKO POLICIJSKI UNIVERZITET

668.061.000

           

Izvori finansiranja za glavu 15.1

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

591.196.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

75.165.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

1.700.000

   

1403

     

Visoko obrazovanje u oblasti javne bezbednosti

668.061.000

     

940

   

Visoko obrazovanje

668.061.000

       

0001

 

Upravljanje radom Kriminalističko policijskog univerziteta

668.061.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

432.098.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

65.724.000

         

413

NAKNADE U NATURI

4.001.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

7.301.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

6.001.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

3.001.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

48.000.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

4.750.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

27.150.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

26.200.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

12.000.000

         

426

MATERIJAL

10.735.000

         

444

PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA

400.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

400.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

200.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

7.500.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

10.600.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

2.000.000