Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 54/2010)

 

Sektor

Oblast

Grana

Grupa

NAZIV I OPIS DELATNOSTI

1

2

3

4

5

SEKTOR H

 

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

 

 

 

Obuhvata pružanje usluga prevoza putnika i tereta u železničkom, cevovodnom i drumskom saobraćaju, saobraćaju unutrašnjim plovnim putevima i vazdušnom saobraćaju, redovnom ili vanrednom, pružanje usluga u pratećim delatnostima (poput usluga na terminalima i parkinzima), zatim skladištenje, manipulisanje teretom itd.

 

 

 

Obuhvata i izdavanje saobraćajnih sredstava u najam, s vozačem ili operaterom. Obuhvata i poštansku i kurirsku delatnost.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

velike popravke ili rekonstrukcije saobraćajnih sredstava, osim motornih vozila, del. 33.1

 

 

 

 

-

izgradnju, održavanje i popravljanje puteva, železničkih pruga, luka, pristaništa i aerodroma, del. 42

 

 

 

 

-

održavanje i popravljanje motornih vozila, del. 45.20

 

 

 

 

-

iznajmljivanje saobraćajnih sredstava bez vozača ili operatera, del. 77.1 i 77.3

 

49

 

 

Kopneni saobraćaj i cevovodni transport

 

 

 

 

Obuhvata prevoz putnika i tereta drumom i prugom, kao i transport tereta cevovodima.

 

 

49.1

 

Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni

 

 

 

49.10

Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

prevoz putnika korišćenjem železničkih voznih sredstava između dva grada na dužim rastojanjima

 

 

 

 

-

prevoz putnika korišćenjem železničkih voznih sredstava na području jednog regiona

 

 

 

 

-

prevoz putnika kolima za spavanje ili ručavanje kao sastavnog dela poslovanja prevoznika

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

prevoz putnika u gradskom i prigradskom prevozu, del. 49.31

 

 

 

 

-

delatnost putničkih terminala, del. 52.21

 

 

 

 

-

aktivnosti u vezi sa železničkom infrastrukturom; aktivnosti kao što su menjanje koloseka i ranžiranje, del. 52.21

 

 

 

 

-

prevoz putnika kolima za spavanje ili ručavanje koja nisu sastavni deo poslovanja prevoznika, del. 55.90 i 56.10

 

 

49.2

 

Železnički prevoz tereta

 

 

 

49.20

Železnički prevoz tereta

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

prevoz tereta na javnoj železničkoj infrastrukturi i na industrijskoj železnici

 

 

 

 

-

kombinovani prevoz tovarne jedinice železnicom, gde se početni ili završni deo prevoznog puta obavlja na kratkom rastojanju drumskim transportom

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

skladištenje, del. 52.10

 

 

 

 

-

rad objekata i opreme na terminalu, del. 52.21

 

 

 

 

-

aktivnosti u vezi sa železničkom infrastrukturom; aktivnosti kao što su menjanje koloseka i ranžiranje, del. 52.21.

 

 

 

 

-

manipulisanje teretom, del. 52.24

 

 

49.3

 

Ostali kopneni prevoz putnika

 

 

 

 

Obuhvata sve ostale aktivnosti u vezi s kopnenim prevozom putnika, izuzev prevoza putnika železnicom. Međutim, ovde je svrstan železnički prevoz koji se smatra gradskim odnosno prigradskim prevozom.

 

 

 

49.31

Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

kopneni prevoz putnika gradskim i prigradskim transportnim sistemima

 

 

 

 

-

prevoz do i od aerodroma i drugih putničkih terminala

 

 

 

 

Ovde se mogu uključiti i različiti načini prevoza kao što su autobuski, tramvajski, trolejbuski, prevoz podzemnom železnicom, prevoz nadzemnom železnicom itd. Ovaj prevoz se vrši na redovnim relacijama, prema utvrđenom redu vožnje, što podrazumeva ukrcavanje i iskrcavanje putnika na određenim stanicama.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

prevoz uspinjačama, žičarama itd., ako su deo sistema gradskog ili prigradskog saobraćaja

 

 

 

 

-

prevoz od grada do aerodroma i od grada do železničkih stanica

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

daljinski prevoz putnika železnicom, del. 49.10

 

 

 

49.32

Taksi prevoz

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

taksi prevoz

 

 

 

 

-

ostalo iznajmljivanje putničkih vozila s vozačem

 

 

 

49.39

Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

ostali prevoz putnika drumom:

 

 

 

 

*

redovni autobuski međumesni prevoz

 

 

 

 

*

vanredni prevoz (čarter-prevoz), npr. u svrhe ekskurzije, i ostale povremene usluge prevoza

 

 

 

 

*

prevoz putnika u okviru prostora koji pripada aerodromu

 

 

 

 

-

prevoz uspinjačama, žičarama i ski-liftovima ako nisu deo sistema gradskog ili prigradskog saobraćaja

 

 

 

 

-

prevoz školskim autobusima i autobusima za prevoz zaposlenih

 

 

 

 

-

prevoz putnika vozilima koja vuku životinje

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

prevoz kolima hitne medicinske pomoći, del. 86.90

 

 

49.4

 

Drumski prevoz tereta i usluge preseljenja

 

 

 

 

Obuhvata sve aktivnosti u vezi sa kopnenim prevozom tereta, osim prevoza tereta železničkim saobraćajem.

 

 

 

49.41

Drumski prevoz tereta

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

sve aktivnosti u vezi s prevozom tereta drumom:

 

 

 

 

*

prevoz trupaca

 

 

 

 

*

prevoz životinja

 

 

 

 

*

prevoz rashlađenog tereta

 

 

 

 

*

prevoz teškog tereta

 

 

 

 

*

prevoz rasutog tereta, uključujući prevoz kamionima i cisternama, kao i sakupljanje mleka s farmi

 

 

 

 

*

prevoz automobila

 

 

 

 

*

prevoz otpada i otpadnih materijala, bez skupljanja i odlaganja

 

 

 

 

*

iznajmljivanje teretnog vozila s vozačem

 

 

 

 

*

prevoz tereta vozilima koja vuku ljudi ili životinje

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

prevoz trupaca u šumi u okviru aktivnosti seče, del. 02.40

 

 

 

 

-

snabdevanje vodom pomoću kamiona i cisterni, del. 36.00

 

 

 

 

-

prevoz otpada kao sastavni deo aktivnosti skupljanja otpada, del. 38.11 i 38.12

 

 

 

 

-

rad terminalske opreme za rukovanje teretom, del. 52.21

 

 

 

 

-

pakovanje u cilju priprema za transport, del. 52.29

 

 

 

 

-

poštanske i kurirske aktivnosti, del. 53.10 i 53.20

 

 

 

49.42

Usluge preseljenja

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

usluge preseljenja poslovnih subjekata i domaćinstava drumskim saobraćajem

 

 

49.5

 

Cevovodni transport

 

 

 

49.50

Cevovodni transport

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

prenos gasa, tečnosti, polutečnih mešavina i ostalog tereta cevovodima

 

 

 

 

-

rad pumpnih stanica

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

distribuciju prirodnog i industrijski dobijenog gasa, vode ili pare, del. 35.22, 35.30 i 36.00

 

 

 

 

-

transport tečnosti kamionima, del. 49.41

 

50

 

 

Vodeni saobraćaj

 

 

 

 

Obuhvata redovan i vanredan prevoz putnika i tereta vodenim putem, kao i aktivnosti koje se obavljaju pomoću potiskivača ili tegljača, čamaca za ekskurzije, trajekta, taksi-prevoznika na vodenim putevima, zatim krstarenja, obilaske itd. Iako je lokacija pokazatelj razlike između pomorskog i saobraćaja na unutrašnjim plovnim putevima, odlučujući faktor razlikovanja ove dve vrste saobraćaja jeste tip plovila koje se koristi. Transport brodovima koji se koriste u pomorskom saobraćaju svrstan je u grane 50.1 i 50.2, dok je transport ostalim brodovima svrstan u grane 50.3 i 50.4.

 

 

 

 

Ne obuhvata poslove koji se obavljaju u restoranima i barovima (del. 56.10 i 56.30) ako ih obavljaju jedinice koje nisu u sastavu organizacije koja se bavi prevozom putnika i tereta.

 

 

50.1

 

Pomorski i priobalni prevoz putnika

 

 

 

 

Obuhvata prevoz putnika plovilima konstruisanim za pomorsku plovidbu i plovidbu u priobalnim morskim vodama. Takođe je uključen i prevoz putnika npr. na velikim jezerima, kada se koriste slični tipovi prevoznih sredstava.

 

 

 

50.10

Pomorski i priobalni prevoz putnika

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

prekomorski prevoz putnika, kao i prevoz u priobalnim morskim vodama, redovan i vanredan:

 

 

 

 

*

rad brodova za ekskurzije, krstarenja ili obilaske

 

 

 

 

*

rad trajekta i taksi-prevoz na vodenim putevima

 

 

 

 

-

iznajmljivanje brodova s posadom u turističke svrhe i prevoz u priobalnim morskim vodama (npr. za ribarski izlet)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti restorana i barova na brodovima kada ih obavljaju samostalne jedinice, del. 56.10 i 56.30

 

 

 

 

-

iznajmljivanje brodova i jahti za zabavu bez posade, del. 77.21

 

 

 

 

-

iznajmljivanje komercijalnih brodova bez posade, del. 77.34

 

 

 

 

-

aktivnosti plovećih kazina, del. 92.00

 

 

50.2

 

Pomorski i priobalni prevoz tereta

 

 

 

 

Obuhvata prevoz tereta plovilima konstruisanim za pomorsku plovidbu i plovidbu u priobalnim morskim vodama. Takođe je uključen prevoz tereta npr. na velikim jezerima, kada se koriste slični tipovi prevoznih sredstava.

 

 

 

50.20

Pomorski i priobalni prevoz tereta

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

prekomorski prevoz tereta, kao i prevoz tereta u priobalnim morskim vodama, redovni i vanredni

 

 

 

 

-

prevoz tegljenjem ili potiskivanjem tegljanicama i potisnicama, naftnih platformi itd.

 

 

 

 

-

iznajmljivanje brodova s posadom za pomorski prevoz tereta i prevoz tereta u priobalnim morskim vodama

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

skladištenje tereta, del. 52.10

 

 

 

 

-

operacije u luci i ostale pomoćne aktivnosti kao što su:

 

 

 

 

*

pristajanje, pilotaža (brodovima), prevoženje baržama, spasavanje i dr., del. 52.22

 

 

 

 

*

manipulisanje teretom, del. 52.24

 

 

 

 

-

iznajmljivanje komercijalnih brodova ili čamaca bez posade, del. 77.34

 

 

50.3

 

Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima

 

 

 

 

Obuhvata prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima, brodovima koji nisu pogodni za pomorski prevoz.

 

 

 

50.30

Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

prevoz putnika rekama, kanalima, jezerima i ostalim unutrašnjim plovnim putevima, uključujući i prevoz unutar luka i pristaništa

 

 

 

 

-

iznajmljivanje turističkih brodova i jahti s posadom, za prevoz na unutrašnjim plovnim putevima

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje brodova za zabavu i jahti bez posade, za prevoz na unutrašnjim plovnim putevima, del. 77.21

 

 

50.4

 

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

 

 

 

 

Obuhvata prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima, plovilima koja nisu pogodna za pomorski prevoz.

 

 

 

50.40

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

prevoz tereta rekama, kanalima, jezerima ili drugim unutrašnjim vodenim putevima, uključujući i prevoz unutar luka i pristaništa

 

 

 

 

-

iznajmljivanje prevoznih sredstava (brodova) s posadom, za prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

manipulisanje teretom, del. 52.24

 

 

 

 

-

iznajmljivanje komercijalnih brodova ili čamaca bez posade, del. 77.34

 

51

 

 

Vazdušni saobraćaj

 

 

 

 

Obuhvata prevoz putnika i tereta vazdušnim putem ili u vasioni.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

tretiranje zasejanih površina pomoću vazduhoplova, del. 01.61

 

 

 

 

-

popravljanje i održavanje aviona i avionskih motora, del. 33.16

 

 

 

 

-

pružanje usluga na aerodromu, del. 52.23

 

 

 

 

-

reklamiranje iz vazduha, del. 73.11

 

 

 

 

-

snimanje iz vazduha, del. 74.20

 

 

51.1

 

Vazdušni prevoz putnika

 

 

 

51.10

Vazdušni prevoz putnika

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

prevoz putnika vazdušnim putem na redovnim linijama, sa utvrđenim redom letenja

 

 

 

 

-

čarter-letove

 

 

 

 

-

letove radi razgledanja panorame

 

 

 

 

-

iznajmljivanje vazduhoplovne opreme s posadom u svrhe prevoza putnika

 

 

 

 

-

aktivnosti ostale civilne avijacije kao što su:

 

 

 

 

*

prevoz putnika od strane aeroklubova u svrhu obuke ili zabave

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

iznajmljivanje vazduhoplovne opreme bez posade, del. 77.35

 

 

51.2

 

Vazdušni prevoz tereta i vasionski saobraćaj

 

 

 

51.21

Vazdušni prevoz tereta

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

prevoz tereta vazdušnim putem na redovnim linijama, s utvrđenim redom letenja

 

 

 

 

-

vanredni prevoz tereta vazdušnim putem

 

 

 

 

-

iznajmljivanje vazduhoplovne opreme s posadom u svrhe prevoza tereta

 

 

 

51.22

Vasionski saobraćaj

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

lansiranje satelita i vasionskih vozila

 

 

 

 

-

vasionski prevoz putnika i tereta

 

52

 

 

Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju

 

 

 

 

Obuhvata skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju kao što su aktivnosti u okviru transportne infrastrukture (npr. aerodroma, luka, tunela, mostova itd.), aktivnosti transportnih agencija i manipulisanje robom.

 

 

52.1

 

Skladištenje

 

 

 

52.10

Skladištenje

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

rad skladišnih i stovarišnih objekata za sve vrste tereta, kao što su:

 

 

 

 

*

silosi za žitarice, stovarišta za različite terete, stovarišta-hladnjače i dr.

 

 

 

 

-

skladištenje i čuvanje robe u slobodnim carinskim zonama (stranim trgovinskim zonama)

 

 

 

 

-

trenutno zamrzavanje u svrhe skladištenja

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

parkirališta za motorna vozila, del. 52.21

 

 

 

 

-

rad objekata i opreme za samostalno skladištenje i čuvanje

 

 

 

 

-

iznajmljivanje slobodnog prostora, del. 68.20

 

 

52.2

 

Prateće aktivnosti u saobraćaju

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti kojima se prati i podržava prevoz putnika i tereta, kao što su one u okviru delova transportne infrastrukture, ili manipulaciju robom neposredno pre ili posle obavljenog prevoza ili između pojedinih etapa prevoza. Obuhvata rad i održavanje svih transportnih objekata i opreme.

 

 

 

52.21

Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti u vezi s kopnenim prevozom putnika, životinja ili tereta:

 

 

 

 

*

rad objekata i opreme na terminalima, kao što su železničke i autobuske stanice i stanice za manipulisanje teretom

 

 

 

 

*

upravljanje železničkom infrastrukturom (održavanje, organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja i obezbeđenje pristupa i korišćenja javne železničke infrastrukture)

 

 

 

 

*

prateće aktivnosti u vezi s korišćenjem (naplata i održavanje) puteva, mostova, tunela, parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr.

 

 

 

 

-

menjanje koloseka (skretanje) i ranžiranje

 

 

 

 

-

vuču vozila i pomoć na putu

 

 

 

 

-

pretvaranje gasa u tečnost u svrhu prevoza

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

manipulaciju teretom, del. 52.24

 

 

 

52.22

Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti u vezi s prevozom putnika, životinja ili tereta u vodenom saobraćaju:

 

 

 

 

*

rad objekata i opreme na terminalima kao što su luke i pristaništa

 

 

 

 

*

rad vodenih prevodnica i dr.

 

 

 

 

*

navigaciju, pilotažu i pristajanje

 

 

 

 

*

spasavanje, prevoženje tegljanicama i potisnicama i dr.

 

 

 

 

*

rad svetionika

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

manipulaciju teretom, del. 52.24

 

 

 

 

-

rad marina, del. 93.29

 

 

 

52.23

Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti u vezi s prevozom putnika, životinja ili robe vazdušnim putem:

 

 

 

 

*

rad terminalskih objekata kao što su aerodromski terminali i dr.

 

 

 

 

*

kontrolu aerodroma i vazdušnog saobraćaja

 

 

 

 

*

rad zemaljske službe na aerodromima i dr.

 

 

 

 

-

protivpožarnu zaštitu i odbranu na aerodromima

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

manipulaciju teretom, del. 52.24

 

 

 

 

-

delatnost škola za letenje, del. 85.32 i 85.53

 

 

 

52.24

Manipulacija teretom

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

utovar i istovar tereta ili prtljaga putnika bez obzira na vrstu saobraćajnog sredstva kojim je prevoz izvršen

 

 

 

 

-

utovar u brodove i istovar iz njih

 

 

 

 

-

utovar u teretne železničke vagone i istovar iz njih

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

rad staničnih objekata, del. 52.21-52.23

 

 

 

52.29

 

Ostale prateće delatnosti u saobraćaju

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

poslove špedicije

 

 

 

 

-

organizovanje prevoza železničkim, drumskim, pomorskim ili vazdušnim putevima

 

 

 

 

-

organizovanje grupnih i individualnih pošiljki (uključujući preuzimanje i isporučivanje, kao i grupisanje pošiljki)

 

 

 

 

-

izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata i tovarnih listova

 

 

 

 

-

poslove carinskih zastupnika

 

 

 

 

-

poslove pomorskih i avio-špeditera

 

 

 

 

-

brokerske poslove za brodski i avionski prostor

 

 

 

 

-

rukovanje teretom, npr. privremeno pakovanje samo u svrhe zaštite robe tokom tranzita, prepakivanje, uzimanje uzoraka i merenje težine robe

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

kurirske aktivnosti, del. 53.20

 

 

 

 

-

osiguranje saobraćajnih sredstava, del. 65.12

 

 

 

 

-

delatnost putničkih agencija, del. 79.11

 

 

 

 

-

delatnost organizatora putovanja, del. 79.12

 

 

 

 

-

pomoćne turističke aktivnosti, del. 79.90

 

53

 

 

Poštanske aktivnosti

 

 

 

 

Obuhvata poštanske aktivnosti javnog i komercijalnog servisa, kao što su prijem, prenos (prerada i prevoz) i uručenje poštanskih pošiljaka (pismonosnih pošiljaka i paketa), pod različitim uslovima pružanja usluga.

 

 

 

 

Poštanske aktivnosti uključuju i kurirske, ekspresne, hibridne, ubrzane, direktne i dr. poštanske usluge.

 

 

53.1

 

Poštanske aktivnosti javnog servisa

 

 

 

53.10

Poštanske aktivnosti javnog servisa

 

 

 

 

Poštanske aktivnosti javnog servisa su aktivnosti operatora koji rade pod jedinstvenim uslužnim sistemom u okviru jednog ili više određenih davalaca usluga.

 

 

 

 

Aktivnosti podrazumevaju da pri obavljanju poštanskih usluga, poštanski operatori koriste poštansku mrežu, jedinice poštanske mreže, preradne centre, obavljaju prevoz pošiljka prema utvrđenoj putanji, prikupljaju i uručuju poštanske pošiljke.

 

 

 

 

Mogu se uručiti/isplatiti poštanske pošiljke, npr. pismonosne pošiljke (pisma, dopisnice, štampane stvari, uputnice i dr.) i paketi, adresovana roba ili dokumenti.

 

 

 

 

Ovde su uključene i druge usluge neophodne za podržavanje jedinstvenog uslužnog sistema:

 

 

 

 

-

prikupljanje poštanskih pošiljaka iz poštanskih sandučića, jedinica poštanske mreže, posredstvom ovlašćenog lica, u poslovnim prostorijama korisnika ili elektronskim putem.

 

 

 

 

-

prijem, prerada, prevoz i uručenje (dostava ili isporuka), unutrašnjih i međunarodnih poštanskih pošiljaka koje obavljaju jedinice izvan okvira jedinstvenog uslužnog sistema, u pružanju usluga može biti uključeno jedno ili više saobraćajnih sredstava privatnog ili javnog prevoza.

 

 

 

 

-

prijem, prenos i isplatu novčane uputnice

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

poslovanje poštanskih štedionica i ostalo finansijsko poslovanje koje obavlja pošta, osim uputničkog prometa, del. 64.19

 

 

53.2

 

Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa

 

 

 

53.20

Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa

 

 

 

 

Obuhvata usluge koje podrazumevaju posebne zahteve u pogledu načina (kurirske, ekspresne, ubrzane, hibridne i dr.) i kvaliteta prenosa:

 

 

 

 

-

prijem, prerada prevoz i uručenje unutrašnjih i međunarodnih poštanskih pošiljaka koje obavljaju jedinice izvan okvira jedinstvenog uslužnog sistema. U pružanju usluga može biti uključena jedna vrsta saobraćajnog sredstva privatnog/javnog prevoza ili više njih.

           

SEKTOR I

 

 

USLUGE SMEŠTAJA I ISHRANE

 

 

 

 

Sektor obuhvata pružanje usluge smeštaja za kraći boravak posetilaca i drugih putnika, kao i pripremanje kompletnih obroka i pića za neposredno konzumiranje. Obim i vrsta dopunskih usluga u ovom sektoru mogu se u velikoj meri razlikovati.

 

 

 

 

Ne obuhvata smeštaj na duži period, u svojstvu osnovnog prebivališta, koji je svrstan u okviru delatnosti u vezi s nekretninama (sektor L). Takođe je isključeno pripremanje hrane i pića koji nisu namenjeni za neposredno konzumiranje ili se prodaju putem nezavisnih distributivnih kanala, tj. preko trgovine na veliko ili trgovine na malo. Pripremanje odnosno prodaja ovakve hrane svrstani su u delatnost prerađivačke industrije (sektor C).

 

55

 

 

Smeštaj

 

 

 

 

Oblast obuhvata pružanje usluge smeštaja za kraći boravak posetilaca i drugih putnika. Uključuje i pružanje usluge smeštaja na duži period studentima, đacima, radnicima i dr. Pojedine smeštajne jedinice mogu nuditi samo smeštaj, dok druge nude kombinaciju usluga smeštaja, ishrane i/ili usluga rekreacije.

 

 

 

 

Ne obuhvata usluge smeštaja na duže vreme, u svojstvu osnovnog prebivališta, u objektima kao što su apartmani iznajmljeni (po pravilu) na mesečnoj ili godišnjoj osnovi, koje su svrstane u okviru delatnosti u vezi s nekretninama (sektor L).

 

 

55.1

 

Hoteli i sličan smeštaj

 

 

 

55.10

Hoteli i sličan smeštaj

 

 

 

 

Obuhvata pružanje usluge smeštaja, po pravilu na dnevnoj ili nedeljnoj osnovi, pre svega za kraći boravak posetilaca. Takođe obuhvata smeštaj u opremljenim sobama ili apartmanima.

 

 

 

 

Pod uslugama smeštaja ovde se podrazumevaju dnevno čišćenje soba i spremanje kreveta. Asortiman dodatnih usluga može sadržati i usluge pripremanja i posluživanja hrane i pića, parkiranje, pranje rublja, korišćenje bazena, vežbaonica, objekata za rekreaciju, održavanje konferencija, kongresa, konvencija i sl.

 

 

 

 

Obuhvata usluge smeštaja u:

 

 

 

 

-

hotelima

 

 

 

 

-

turističkim naseljima

 

 

 

 

-

motelima

 

 

 

 

-

seoskim turističkim domaćinstvima

 

 

 

 

-

objektima domaće radinosti

 

 

 

 

-

drugi objekti za smeštaj turista

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

usluge smeštaja u kućama i nameštenim ili nenameštenim stanovima ili apartmanima za duži boravak, zakupljenim, po pravilu, na mesečnoj ili godišnjoj osnovi, del. 68

 

 

55.2

 

Odmarališta i slični objekti za kraći boravak

 

 

 

55.20

Odmarališta i slični objekti za kraći boravak

 

 

 

 

Obuhvata usluge smeštaja za kraći boravak, po pravilu na dnevnoj ili nedeljnoj osnovi. Posetiocima je na raspolaganju prostor namenjen za samostalno korišćenje, koji se sastoji od kompletno opremljenih soba, ili prostora za boravak/ručavanje i spavanje, sa uređajima za kuvanje ili potpuno opremljenom kuhinjom. To mogu biti apartmani ili stanovi u manjim, izdvojenim višespratnim zgradama, u bungalovima, kolibama, kućama za odmor ili naseljima i sl. Dodatne usluge, ukoliko se uopšte pružaju, minimalne su.

 

 

 

 

Obuhvata smeštaj u:

 

 

 

 

-

dečijim, učeničkim i studentskim odmaralištima

 

 

 

 

-

apartmanima i bungalovima

 

 

 

 

-

seoskim kućama, brvnarama, bez usluge održavanja

 

 

 

 

-

omladinskim hotelima i planinarskim domovima

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

usluge smeštaja za kraći boravak u hotelima i sličan smeštaj, del. 55.10

 

 

 

 

-

davanje kuća i nameštenih ili nenameštenih stanova ili apartmana u zakup, radi dužeg boravka, po pravilu na osnovu mesečnog ili godišnjeg zakupa, del. 68

 

 

55.3

 

Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice

 

 

 

55.30

Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

usluge smeštaja za kraći boravak posetilaca u kampovima, kampovima za turističke prikolice, rekreativnim i kampovima za lov i ribolov

 

 

 

 

-

izdavanje prostora i objekata za vozila za rekreaciju

 

 

 

 

-

usluge smeštaja u zaštićenim skloništima ili na otvorenom prostoru (bivak) namenjenom za postavljanje šatora i/ili vreća za spavanje

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

usluge smeštaja za kraći boravak u planinarskim domovima, brvnarama i hostelima, del. 55.20

 

 

55.9

 

Ostali smeštaj

 

 

 

55.90

Ostali smeštaj

 

 

 

 

Obuhvata usluge privremenog smeštaja ili smeštaja na duži rok đacima i studentima. Đacima se obezbeđuju usluge smeštaja, ishrane i vaspitni rad, a studentima smeštaj i ishrana.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

studentske i đačke domove

 

 

 

 

-

radničke hostele

 

 

 

 

-

železničke vagone za spavanje

 

56

 

 

Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića

 

 

 

 

Obuhvata pripremanje kompletnih obroka i pića za konzumiranje na licu mesta, bilo u tradicionalnim restoranima, restoranima sa samoposluživanjem ili restoranima sa uslugom "za poneti, u stalnim ili pokretnim kioscima, sa sedištima ili bez njih. Odlučujući kriterijum za razvrstavanje jesu obroci koji se nude (spremni su za konzumiranje na licu mesta), a ne vrsta objekta u kojima se nude.

 

 

 

 

Ne obuhvata se proizvodnja obroka koji nisu podesni ili nisu predviđeni za konzumiranje na licu mesta, kao ni proizvodnja hrane koja se ne smatra obrokom (del. 10 i del. 11).

 

 

 

 

Takođe se ne obuhvata prodaja hrane pripremljene na drugom mestu, koja se ne smatra obrokom ili nije pripremljena za konzumiranje na licu mesta (sektor G).

 

 

56.1

 

Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta

 

 

 

56.10

Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta

 

 

 

 

Obuhvata pripremanje i serviranje hrane gostima bilo da bivaju posluženi za stolom ili da se sami poslužuju izloženim jelima, bilo da obeduju pripremljene obroke u objektu, da ih nose sa sobom ili da im se oni dostavljaju. Uključeno je i pripremanje i posluživanje hrane za neposredno konzumiranje iz motornih i ostalih vozila.

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti:

 

 

 

 

-

restorana

 

 

 

 

-

kafeterija

 

 

 

 

-

restorana brze hrane

 

 

 

 

-

restorana sa uslugom "za poneti"

 

 

 

 

-

pokretnih kolica za prodaju sladoleda

 

 

 

 

-

pokretnih kolica sa hranom

 

 

 

 

-

pripremanja hrane na pijačnim tezgama

 

 

 

 

-

restorana i barova povezanih sa saobraćajem kada ih obavljaju odvojene jedinice

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

prodaju hrane posredstvom automata, del. 47.99

 

 

 

 

-

pripremanje i dostavljanje hrane na osnovu koncesije, del. 56.29

 

 

56.2

 

Ketering i ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

 

 

 

 

Obuhvata pripremanje i posluživanje hrane tokom posebnih prilika, ili u određenom periodu, na osnovu koncesije, npr. u sportskim i sličnim objektima.

 

 

 

56.21

Ketering

 

 

 

 

Obuhvata pružanje usluga pripremanja i posluživanja hrane na osnovu ugovornih aranžmana sa potrošačima i na lokaciji naznačenoj od strane potrošača, i to za određene prilike.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju lako kvarljive hrane namenjene za preprodaju, del. 10.89

 

 

 

 

-

trgovinu na malo lako kvarljivom hranom, del. 47

 

 

 

56.29

Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

 

 

 

 

Obuhvata pružanje usluga pripremanja i dostavljanja hrane na osnovu ugovornih aranžmana s potrošačima, za određeni period. Takođe uključuje i pripremanje i dostavljanje hrane na osnovu koncesije, u sportskim i sličnim objektima. Hrana se obično priprema u centralnoj jedinici.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

pripremanje i dostavljanje obroka na osnovu ugovora (npr. za preduzeća koja se bave saobraćajem)

 

 

 

 

-

pripremanje i dostavljanje hrane na osnovu koncesije, u sportskim i sličnim objektima

 

 

 

 

-

poslovanje kantina i kafeterija (npr. u fabrikama, ustanovama, bolnicama ili školama) na osnovu ugovora

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju lako kvarljive hrane namenjene za preprodaju, del. 10.89

 

 

 

 

-

trgovinu na malo lako kvarljivom hranom, del. 47

 

 

56.3

 

Usluge pripremanja i posluživanja pića

 

 

 

56.30

Usluge pripremanja i posluživanja pića

 

 

 

 

Obuhvata pripremanje i posluživanje pića za konzumiranje na licu mesta:

 

 

 

 

-

u barovima

 

 

 

 

-

u tavernama

 

 

 

 

-

u koktel salonima

 

 

 

 

-

u diskotekama

 

 

 

 

-

u pivnicama

 

 

 

 

-

u kafićima

 

 

 

 

-

prodaju pića sa specijalizovanih vozila

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

preprodaju pakovanih/pripremljenih pića, del. 47

 

 

 

 

-

prodaju pića posredstvom automata, del. 47.99

 

 

 

 

-

poslovanje diskoteka i prostora za igru bez posluživanja pića, del. 93.29

           

SEKTOR J

 

 

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju i distribuciju informacija i kulturnih sadržaja. Obezbeđuje sredstva za prenos ili distribuciju ovih proizvoda, kao i podataka ili komunikacija. Obuhvata delatnost informacione tehnologije i obrade podataka i pružanje ostalih informacionih usluga.

 

 

 

 

Glavne komponente ovog sektora jesu izdavačka delatnost (oblast 58), uključujući izdavanje softvera, snimanje filmova i zvuka (oblast 59), emitovanje i proizvodnja radio i TV programa (oblast 60), telekomunikacione aktivnosti (oblast 61), informaciono-tehnološka delatnost (oblast 62) i druge informacione usluge (oblast 63).

 

 

 

 

Izdavaštvo je objavljivanje publikacija radi njihovog širenja (distribucije većem broju korisnika)

 

 

 

 

Obuhvaćeni su svi mogući oblici izdavaštva (štampano izdavaštvo, u elektronskom ili audio obliku, na internetu, multimedijalni proizvodi kao što su priručnici na kompakt-diskovima (CD-ROM) i dr.).

 

 

 

 

Aktivnosti povezane s proizvodnjom i distribucijom TV programa obuhvataju del. 59-61, koje odražavaju različite faze ovog procesa. Pojedinačni elementi, kao što su filmovi, televizijske serije i dr., proizvedeni su na bazi aktivnosti navedenih u oblasti 59, dok se stvaranje kompletnog programa televizijskog kanala sastoji iz delova navedenih u oblasti 59 ili delova uključenih u oblast 60.

 

 

 

 

U oblast 60 svrstano je i emitovanje programa od strane proizvođača. Distribucija kompletnog televizijskog programa od treće strane, bez ikakve izmene sadržaja, uključena je u oblast 61. Ova distribucija u oblasti 61 može biti urađena emitovanjem, satelitskim ili kablovskim sistemima.

 

58

 

 

Izdavačke delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata izdavanje knjiga, brošura, prospekata, rečnika, enciklopedija, atlasa, mapa i karata; izdavanje novina, časopisa i periodičnih časopisa; imenika i adresara i drugih publikacija, kao i izdavanje softvera.

 

 

 

 

Izdavaštvo je objavljivanje publikacija radi njihovog širenja (distribucije većem broju korisnika)

 

 

 

 

Obuhvaćeni su svi mogući oblici izdavaštva (štampano izdavaštvo, u elektronskom ili audio obliku, na internetu, multimedijalni proizvodi kao što su priručnici na kompakt-diskovima (CD-ROM) i dr.).

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

izdavanje filmova, video-zapisa i filmova na DVD-ovima, CD-ovima ili sličnim medijima, del. 59

 

 

 

 

-

proizvodnju matrica (mastera) radi umnožavanja zvuka, slike ili teksta, del. 59

 

 

 

 

-

štampanje, del. 18.11 i 18.12

 

 

 

 

-

masovno umnožavanje snimljenih medija, del. 18.20

 

 

58.1

 

Izdavanje knjiga, časopisa i druge izdavačke delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata izdavanje knjiga, novina, revija i ostalih periodičnih časopisa, adresara i poštanskih imenika, kao i fotografija, gravira, razglednica, kalendara, obrazaca, postera i reprodukcija umetničkih dela. Ova dela karakteriše neophodnost postojanja intelektualne kreativnosti nužne za njihov razvoj i obično su zaštićena autorskim pravima.

 

 

 

58.11

Izdavanje knjiga

 

 

 

 

Obuhvata izdavanje:

 

 

 

 

-

knjiga u štampanom ili elektronskom obliku, u audio-zapisu ili na internetu

 

 

 

 

-

brošura, prospekata, letaka i sličnih publikacija, uključujući izdavanje rečnika i enciklopedija

 

 

 

 

-

atlasa, mapa i karata

 

 

 

 

-

enciklopedija na kompakt-diskovima (CD-ROM)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju globusa, del. 32.99

 

 

 

 

-

izdavanje reklamnog materijala, del. 58.19

 

 

 

 

-

izdavanje zvučnih i muzičkih zapisa, del. 59.20

 

 

 

 

-

proizvode slobodnih umetnika, del. 90.03

 

 

 

58.12

Izdavanje imenika i adresara

 

 

 

 

Obuhvata izdavanje lista podataka/informacija (baza podataka) zaštićenih u pogledu oblika, ali ne i sadržaja. Ove liste mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi.

 

 

 

 

 

Obuhvata izdavanje:

 

 

 

 

-

adresara

 

 

 

 

-

telefonskih imenika

 

 

 

 

-

ostalih adresara i kompilacija kao što su zbirke zakona i tumačenja zakona, farmaceutski kompendijumi i dr.

 

 

 

58.13

Izdavanje novina

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

izdavanje novina, uključujući reklamne (oglasne) novine, koje izlaze najmanje četiri puta nedeljno; ove informacije mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi, uključujući i internet izdanje

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti novinskih agencija, del. 63.21

 

 

 

58.14

Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja

 

 

 

 

Obuhvata izdavanje:

 

 

 

 

-

časopisa i periodičnih izdanja koji izlaze manje od četiri puta nedeljno; ove informacije mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi, uključujući i internet izdanje

 

 

 

 

-

pregleda radijskog i televizijskog programa

 

 

 

58.19

Ostala izdavačka delatnost

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

- izdavanje (uključujući on-line):

 

 

 

 

*

kataloga

 

 

 

 

*

fotografija, gravira i razglednica

 

 

 

 

*

čestitki

 

 

 

 

*

formulara

 

 

 

 

*

postera i reprodukcija umetničkih dela

 

 

 

 

*

reklamnog materijala

 

 

 

 

*

ostalog štampanog materijala

 

 

 

 

-

izdavanje statističkih i drugih informacija

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

izdavanje reklamnih novina, del. 58.13

 

 

 

 

-

on-line obezbeđivanje softvera (hosting - smeštanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga), del. 63.11

 

 

58.2

 

Izdavanje softvera

 

 

 

58.21

Izdavanje računarskih igara

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

izdavanje računarskih igara za sve platforme

 

 

 

58.29

Izdavanje ostalih softvera

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

izdavanje gotovog softvera koji nije posebno prilagođen konkretnom korisniku, uključujući prevod ili prilagođavanje ovakvog gotovog softvera za određeno tržište, za svoj račun:

 

 

 

 

*

operativnih sistema

 

 

 

 

*

poslovnih i drugih aplikacija

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

umnožavanje softvera, del. 18.20

 

 

 

 

-

trgovinu na malo gotovim softverom koji nije posebno prilagođen za konkretnog korisnika, del. 47.41

 

 

 

 

-

izradu softvera koja nije povezana sa izdavanjem, uključujući prevod ili prilagođavanje ovakvog gotovog softvera za određeno tržište, uz naknadu ili po osnovu ugovora, del. 62.01

 

 

 

 

-

on-line obezbeđivanje softvera (hosting - smeštanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga), del. 63.11

 

59

 

 

Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju kinematografskih dela namenjenih za javno prikazivanje bez obzira na nosač (bioskopi, televizija, javni prevoz i dr.); postprodukciju, distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda drugim delatnostima; prikazivanje kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda.

 

 

 

 

Obuhvata i snimanje zvuka, tj. proizvodnju originalnih (master) zvučnih zapisa, objavljivanje, promociju i distribuciju i izdavanje muzičkih zapisa, kao i uslužne aktivnosti u vezi sa snimanjem zvuka u studiju ili na drugom mestu.

 

 

59.1

 

Kinematografska i televizijska produkcija

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju kinematograskih dela, uključujući i digitalnu distribuciju, namenjenih za javno prikazivanje bez obzira na nosač (bioskopi, televizija, javni prevoz i dr.); postprodukciju, distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda drugim delatnostima, kao i njihovo prikazivanje.

 

 

 

 

Uključuje kupovinu i prodaju prava na distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda.

 

 

 

59.11

Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju kinematografska dela, televizijskog programa (televizijskih serija, dokumentarnih filmova itd.) ili televizijskih reklama

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

umnožavanje filmova (izuzev kopija namenjenih za distribuciju bioskopima), zvučnih i video traka, umnožavanje mastera na CD-ovima ili DVD-ovima, del. 18.20

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko snimljenim video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 46.43

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko praznim video-trakama i CD-ovima, del. 46.52

 

 

 

 

-

trgovinu na malo video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 47.63

 

 

 

 

-

postprodukcione aktivnosti, del. 59.12

 

 

 

 

-

snimanje zvučnih zapisa i snimanje knjiga na trakama, del. 59.20

 

 

 

 

-

emitovanje televizijskog programa, del. 60.2

 

 

 

 

-

stvaranje kompletnog programa televizijskog kanala, del. 60.2

 

 

 

 

-

obradu kinematografski dela, osim obrade za filmsku industriju, del. 74.20

 

 

 

 

-

aktivnost pozorišnih i umetničkih agenata ili agencija, del. 74.90

 

 

 

 

-

iznajmljivanje video-traka, DVD-ova, del. 77.22

 

 

 

 

-

titlovanje direktnih televizijskih prenosa sastanaka, konferencija i dr., del. 82.99

 

 

 

 

-

aktivnosti samostalnih umetnika, crtača animiranih filmova, režisera, scenografa i tehničkih stručnjaka, del. 90.0

 

 

 

59.12

Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

postprodukcijsko uređivanje, montaža, prenos film/traka, izradu naslova, podnaslova, odjavnih špica, izradu titlova, računarske grafike, animacije i specijalnih efekata, razvijanje i obradu kinematografskih dela, kao i aktivnosti koje se obavljaju u filmskim laboratorijama i specijalnim laboratorijima za izradu animiranih filmova, i delatnost arhiva filmskih isečaka i kratkih sekvenci

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

umnožavanje filmova (izuzev kopija namenjenih za distribuciju bioskopima), zvučnih i video-traka, umnožavanje mastera na CD-ovima ili DVD-ovima, del. 18.20

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko snimljenim video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 46.43

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko praznim video-trakama i CD-ovima, del. 46.52

 

 

 

 

-

trgovinu na malo video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 47.63

 

 

 

 

-

obradu filmova, osim obrade za filmsku industriju, del. 74.20

 

 

 

 

-

iznajmljivanje video-traka i DVD-ova, del. 77.22

 

 

 

 

-

aktivnosti samostalnih umetnika, crtača, crtača animiranih filmova, reditelja, scenografa i tehničkih stručnjaka, del. 90.0

 

 

 

59.13

Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelanih proizvoda bioskopima, televizijskim stanicama, mrežama i drugim prikazivačima

 

 

 

 

-

obezbeđivanje prava na distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

izradu kopija filmova i reprodukciju audio-traka, video-traka, CD-ova ili DVD-ova sa originala, del. 18.20

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko snimljenim video-trakama i DVD-ovima, del. 46.43

 

 

 

 

-

trgovinu na malo snimljenim video-trakama i DVD-ovima, del. 47.63

 

 

 

59.14

Delatnost prikazivanja kinematografskih dela

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

ovlašćeno prikazivanje kinematografskih dela putem odgovarajućim tehnologijama i tehničkih uređaja, dostupnog građanima pod jednakim uslovima u javnim prostorijama, odnosno javnim prostorima

 

 

 

 

-

aktivnosti kino-klubova

 

 

59.2

 

Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike

 

 

 

59.20

Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti u vezi s proizvodnjom originalnih zvučnih zapisa na trakama i CD-ovima; objavljivanje, promovisanje i distribuciju zvučnih zapisa trgovini na veliko, trgovini na malo i javnosti (direktno). Te aktivnosti mogu biti integrisane ili neintegrisane sa proizvodnjom originalnih zapisa u istoj jedinici. Ukoliko nisu integrisane, jedinica koja obavlja te aktivnosti mora pribaviti prava na reprodukovanje i distribuciju originalnih snimaka.

 

 

 

 

Ovde spadaju i uslužne aktivnosti prilikom snimanja zvučnih zapisa u studiju ili drugde, uključujući produkciju ranije snimljenog radio-programa (ne direktno).

 

 

 

 

Obuhvaćene su i aktivnosti u okviru muzičkog izdavaštva, odnosno aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem autorskog prava na muzičkim delima, promociju i korišćenje tih muzičkih dela na radiju, televiziji, u filmovima, direktnim prenosima, štampanim i drugim medijima.

 

 

 

 

Jedinice koje se bave tim aktivnostima mogu biti nosioci autorskog prava ili delovati kao zastupnici nosioca autorskih prava u njegovo ime.

 

 

 

 

Obuhvata i objavljivanje notnih zapisa i audio-knjiga.

 

60

 

 

Programske aktivnosti i emitovanje

 

 

 

 

Obuhvata izradu sadržaja i kasnije emitovanje tog sadržaja (radijski ili televizijski zabavni programi, vesti, razgovori i sl.).

 

 

 

 

Takođe obuhvata emitovanje podataka koji čine sastavni deo u emitovanju radijskog i TV programa. Emitovanje može biti izvođeno korišćenjem različite tehnologije, preko radio-talasa, satelita, kablovske mreže ili interneta.

 

 

 

 

Obuhvata i proizvodnju posebnog programa namenjenog određenim ciljnim grupama, kao što su vesti, sportski program, obrazovni program i program za mlade, na bazi pretplate ili za naknadu, radi kasnijeg emitovanja.

 

 

 

 

Ne obuhvata distribuciju kablovskog i ostalog programa na bazi pretplate, del. 61.

 

 

60.1

 

Emitovanje radio-programa

 

 

 

60.10

Emitovanje radio-programa

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

emitovanje zvučnog signala preko radio-stanica i opreme za prenos radio-programa široj javnosti, mreži radio-stanica i pretplatnicima

 

 

 

 

-

aktivnosti radio-mreža, tj. sastavljanje i prenos radio-programa podružnicama i pretplatnicima emitovanjem preko radio-talasa, kablovske mreže ili satelita

 

 

 

 

-

radio-emitovanje preko interneta (radio-stanice na internetu)

 

 

 

 

-

integrisano emitovanje podataka i radio-programa

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju radio-programa snimljenog na trakama, del. 59.20

 

 

60.2

 

Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa

 

 

 

60.20

Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju kompletnog televizijskog programa jednog kanala na bazi kupljenih emisija (npr. filmovi, dokumentarne emisije itd.), sopstvenog proizvedenog programa (npr. lokalne vesti, reportaža s lica mesta), ili njihovu kombinaciju.

 

 

 

 

Kompletan televizijski program može biti emitovan od strane proizvodnih jedinica ili proizveden za prenos koji obavlja treća strana, kao što su kablovske mreže ili provajderi programa satelitske televizije.

 

 

 

 

Obuhvata izradu programa koji može biti opšteg tipa ili specijalizovan (posebni programi kao što su vesti, sportski programi, obrazovni programi i programi za mlade).

 

 

 

 

Obuhvaćene su aktivnosti koje se odnose na izradu programa koji se dostavlja korisnicima besplatno i programa za koji se plaća pretplata. Uključena je i izrada programa za video-kanale po zahtevu.

 

 

 

 

Uključuje i emitovanje podataka integrisano s televizijskim emitovanjem.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

produkciju komponenti televizijskog programa (filmova, dokumentaraca, dijaloških emisija, reklama itd.) koje nisu sastavni deo emitovanja, del. 59.11

 

 

 

 

-

sastavljanje paketa kanala i distribuciju tih paketa bez izrade programa, del. 61

 

61

 

 

Telekomunikacije

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti kojima se pružaju telekomunikacione i srodne usluge, tj. svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) u vidu signala, korišćenjem žičanih, radio, optičkih ili drugih elektromagnetskih sistema. Prenosni uređaji kojima se podržavaju te aktivnosti mogu se zasnivati na jednoj tehnologiji ili na kombinaciji više tehnologija. Zajednička osobina ovih aktivnosti jeste prenos sadržaja bez njegovog stvaranja. Nivoi razvrstavanja zasnivaju se na vrsti upotrebljene infrastrukture.

 

 

 

 

U slučaju prenosa televizijskog signala može biti uključeno povezivanje kompletnih televizijskih kanala (proizvedenih u del. 60) u programske pakete koji se zatim distribuiraju.

 

 

61.1

 

Kablovske telekomunikacije

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti koje se odnose na rukovanje, održavanje ili omogućavanje pristupa uređajima za svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem kablovske telekomunikacione infrastrukture. Prenosni uređaji kojima se podržavaju te aktivnosti mogu se zasnivati na jednoj tehnologiji ili na kombinaciji više tehnologija.

 

 

 

61.10

Kablovske telekomunikacije

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

- upravljanje, održavanje ili obezbeđivanje kapaciteta za svako emitovanje prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem kablovske telekomunikacione infrastrukture, uključujući:

 

 

 

 

*

upravljanje i održavanje prenosnih i komuntacionih uređaja kojima se obezbeđuje distribucija signala do konkretne tačke, odakle se signal može prenositi preko zemaljskih linija, mikrotalasa ili kombinacijom zemaljskih linija i satelitskih veza:

 

 

 

 

*

upravljanje kablovskim distributivnim sistemom (npr. za distribuciju podataka i televizijskih signala)

 

 

 

 

-

isporučivanje telegrafskih i drugih nezvučnih komunikacija korišćenjem sopstvenih uređaja

 

 

 

 

-

kupovinu pristupa mreži i kapaciteta mreže od vlasnika i operatora mreže i pružanje telekomunikacionih usluga poslovnim subjektima i domaćinstvima korišćenjem kapaciteta te mreže

 

 

 

 

-

obezbeđivanje internet pristupa od strane operatora kablovske infrastrukture

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

preprodaju telekomunikacionih usluga, del. 61.90

 

 

61.2

 

Bežične telekomunikacije

 

 

 

61.20

Bežične telekomunikacije

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti koje se odnose na upravljanje, održavanje i omogućavanje pristupa uređajima za svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem bežične telekomunikacione infrastrukture. Ovi uređaji omogućavaju višesmeran prenos elektromagnetskim talasima i mogu se zasnivati na jednoj tehnologiji ili na kombinaciji više tehnologija.

 

 

 

 

Uključene su i aktivnosti koje se odnose na održavanje i upravljanje, kao i mobilnih i drugih bežičnih telekomunikacionih mreža.

 

 

 

 

Obuhvata i kupovinu pristupa i kapaciteta mreže od vlasnika i operatora mreže i pružanje bežičnih telekomunikacionih usluga (izuzev satelitskih) poslovnim subjektima i domaćinstvima korišćenjem ovog kapaciteta.

 

 

 

 

Takođe obezbeđuje internet pristup od strane operatora bežične infrastrukture.

 

 

 

 

Ne obuhvata preprodaju telekomunikacionih usluga, del. 61.90.

 

 

61.3

 

Satelitske telekomunikacije

 

 

 

61.30

Satelitske telekomunikacije

 

 

 

 

Obuhvata upravljanje, održavanje i omogućavanje pristupa uređajima za svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem satelitske telekomunikacione infrastrukture. Uključena je i isporuka korisnicima vizuelnih, zvučnih i tekstualnih programa primljenih od kablovskih mreža ili radio-mreža, preko satelitskih sistema.

 

 

 

 

Jedinice koje su svrstane u ovu delatnost obično ne proizvode programe.

 

 

 

 

Obuhvata i internet pristup od strane operatora satelitske infrastrukture.

 

 

 

 

Ne obuhvata preprodaju telekomunikacionih usluga, del. 61.90.

 

 

61.9

 

Ostale telekomunikacione delatnosti

 

 

 

61.90

Ostale telekomunikacione delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

snabdevanje specijalnim telekomunikacionim uslugama kao što su satelitsko praćenje, komunikaciono daljinsko merenje i rad radarske službe

 

 

 

 

-

upravljanje radom satelitskih terminala i uređaja operativno povezanih s jednim ili više zemaljskih komunikacionih sistema koji mogu da prenose signale ka satelitskom sistemu ili da ih primaju od satelitskog sistema

 

 

 

 

-

omogućavanje mrežnog pristupa internetu između korisnika i operatora internet usluga, koji nije u vlasnišvtu ili koji nije pod kontrolom operatora internet usluga kao što je pristup internetu

 

 

 

 

-

omogućavanje telefonskog i internet pristupa preko slobodno dostupnih uređaja

 

 

 

 

-

pružanje telekomunikacionih usluga preko postojećih telefonskih veza:

 

 

 

 

*

pružanje usluga konverzacije preko interneta

 

 

 

 

-

kupovina i preprodaja kapaciteta mreže bez pružanja dodatnih usluga

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

omogućavanje pristupa internetu od strane operatora telekomunikacione infrastrukture, del. 61.10-61.30

 

62

 

 

Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata stručne aktivnosti na polju informacione tehnologije: pisanje, modifikovanje, testiranje i održavanje softvera; planiranje i projektovanje računarskih sistema kojima se integriše računarski hardver, softver i komunikaciona tehnologija; upravljanje računarskim sistemima klijenata na licu mesta i/ili uređajima za obradu podataka; ostale profesionalne i tehničke aktivnosti koje su u vezi s računarima.

 

 

62.0

 

Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

 

 

 

 

Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti.

 

 

 

62.01

Računarsko programiranje

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

pisanje, menjanje, testiranje, dokumentovanje i održavanje softvera; uključuje i pisanje programa na osnovu uputstva korisnika

 

 

 

 

-

projektovanje strukture i sadržaja i/ili pisanje koda neophodnog za kreiranje i inplementacija:

 

 

 

 

*

sistemskog softvera (uključujući ažuriranje i patch-eve)

 

 

 

 

*

aplikativnog softvera (uključujući ažuriranje i patch-eve)

 

 

 

 

*

baza podataka

 

 

 

 

*

veb stranica

 

 

 

 

-

prilagođavanje softvera, tj. modifikovanje i konfigurisanje postojeće aplikacije da bi se obezbedila njena funkcionalnost u okruženju klijentovog informacionog sistema

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

izdavanje softverskih paketa, del. 58.29

 

 

 

 

-

prevođenje ili prilagođavanje nepodešenog softvera za određeno tržište, za svoj račun, del. 58.29

 

 

 

 

-

planiranje i projektovanje računarskih sistema koji integrišu hardver, softver i komunikacionu tehnologiju, čak i kada obezbeđivanje softvera predstavlja integralni deo, del. 62.02

 

 

 

62.02

Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

planiranje i projektovanje računarskih sistema koji integrišu hardver, softver i komunikacione tehnologije; usluge mogu obuhvatiti i odgovarajuću obuku korisnika

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

prodaju hardvera i softvera, del. 46.51 i 47.41

 

 

 

 

-

instaliranje centralnih (mainframe) i sličnih računara, del. 33.20

 

 

 

 

-

instalaciju personalnih računara, del. 62.09

 

 

 

 

-

instalaciju softvera, oporavljanje nakon havarije ili pada računarskog sistema, del. 62.09

 

 

 

62.03

Upravljanje računarskom opremom

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

obezbeđenje upravljanja klijentovim računarskim sistemom na licu mesta i/ili opremom za obradu podataka, kao i pružanje odgovarajućih usluga podrške

 

 

 

62.09

Ostale usluge informacione tehnologije

 

 

 

 

Obuhvata druge informaciono-tehnološke delatnosti i delatnosti u vezi sa računarima, na drugom mestu nepomenute, kao što su:

 

 

 

 

-

usluge oporavka nakon havarije ili pada sistema (disaster recovery)

 

 

 

 

-

instaliranje personalnih računara

 

 

 

 

-

usluge instalacije softvera

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

montiranje centralnih (mainframe) i sličnih računara, del. 33.20

 

 

 

 

-

računarsko programiranje, del. 62.01

 

 

 

 

-

konsultovanje u vezi s računarima, del. 62.02

 

 

 

 

-

upravljanje računarskom opremom, del. 62.03

 

 

 

 

-

obrađivanje podataka i hosting, del. 63.11

 

63

 

 

Informacione uslužne delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata delatnosti portala veb pretraživača, obradu podataka i hosting aktivnosti, kao i druge aktivnosti kojima se prvenstveno obezbeđuju informacije.

 

 

63.1

 

Obrada podataka, hosting i s tim povezane delatnosti; veb portali

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnost obezbeđenja infrastrukture za hosting, usluge obrade podataka i s tim povezane aktivnosti, kao i obezbeđenje alata za pretraživanje i druge portale za internet

 

 

 

63.11

Obrada podataka, hosting i sl.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti obezbeđenja infrastrukture za hosting, usluge obrade podataka i s njima povezane aktivnosti

 

 

 

 

-

specijalizovane hosting delatnosti kao što su veb hosting, multimedijalni servisi ili hosting aplikacija, pružanje aplikacijskih usluga, omogućavanje korišćenja time-sharing resursa centralnog (mainframe) računara od strane korisnika

 

 

 

 

-

delatnost celokupne obrade podataka koje dostavlja korisnik i izrade specijalizovanih izveštaja na bazi podataka nabavljenih od klijenata, kao i unošenje podataka

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnosti u kojima pružalac usluga koristi računar kao alat; one su klasifikovane prema prirodi pruženih usluga

 

 

 

63.12

Veb portali

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

rad na veb sajtovima koji koriste pretraživače za generisanje i održavanje ekstenzivnih baza podataka internet adresa i sadržaja u lako pretraživom obliku

 

 

 

 

-

rad na drugim veb sajtovima koji deluju kao portali na internetu, kao što su medijski sajtovi koji obezbeđuju periodično ažurirane sadržaje

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

izdavanje knjiga, novina, časopisa itd. preko interneta, del. 58

 

 

 

 

-

emitovanje preko interneta, del. 60

 

 

63.9

 

Ostale informacione uslužne delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti novinskih agencija i pružanje svih preostalih informacionih usluga

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti biblioteka i arhiva, del. 91.01

 

 

 

63.91

Delatnosti novinskih agencija

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnost novinskih udruženja i agencija koje snabdevaju medije vestima, fotografijama i reportažama

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti nezavisnih fotoreportera, del. 74.20

 

 

 

 

-

aktivnosti nezavisnih novinara, del. 90.03

 

 

 

63.99

Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti informisanja na drugom mestu nepomenute, kao što su:

 

 

 

 

-

informativne usluge koje se daju preko telefona a uz pomoć računara

 

 

 

 

-

usluge traženja informacija za naknadu

 

 

 

 

-

usluge u vezi s novinskim isečcima (press clipping), itd.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnosti pozivnih (call) centara, del. 82.20