Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 54/2010)

 

Sektor

Oblast

Grana

Grupa

NAZIV I OPIS DELATNOSTI

1

2

3

4

5

SEKTOR G

 

 

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

 

 

 

 

Ovaj sektor obuhvata trgovinu svim vrstama robe na veliko i na malo (prodaja bez prerade) i pružanje usluga pri prodaji robe. Trgovina na veliko i trgovina na malo predstavljaju poslednje faze u distribuciji robe. Obuhvaćena je i popravka motornih vozila i motocikala.

 

 

 

 

Prodaja bez prerade uključuje uobičajene postupke (manipulacije) koji su povezani s trgovinom, npr. sortiranje, razvrstavanje i sklapanje robe, mešanje robe, flaširanje (s prethodnim čišćenjem boca ili bez njega), pakovanje, razdeljivanje na manje količine i prepakivanje radi distribucije, skladištenje (zamrzavanjem ili hlađenjem ili bez toga).

 

 

 

 

Oblast 45. obuhvata sve delatnosti koje se odnose na prodaju i popravku motornih vozila i motocikala, dok oblasti 46. i 47. obuhvataju sve ostale delatnosti trgovine. Razlika između oblasti 46. (Trgovina na veliko) i 47. (Trgovina na malo) zasniva se na pretežnoj vrsti kupca.

 

 

 

 

Trgovina na veliko jeste preprodaja (prodaja bez prerade) nove ili korišćene robe trgovcima na malo, industrijskim, trgovačkim i profesionalnim korisnicima ili ustanovama ili drugim trgovcima na veliko, ili obuhvata delovanje brokera ili posrednika u kupovini ili prodaji robe za treća lica.

 

 

 

 

Glavni poslovaoci koji su ovde obuhvaćeni jesu: trgovci na veliko, tj. veletrgovci koji prodaju robu u svoje ime i za svoj račun, kao što su trgovački posrednici ili preprodavci, distributeri industrijskih proizvoda, izvoznici, uvoznici i potrošačke zadruge. Osim njih, obuhvaćeni su i prodajni ogranci i prodajne poslovnice (ali ne i prodavnice na malo) koje su u sastavu proizvodnih jedinica, a razdvojeni su od njihovih postrojenja ili rudnika i obavljaju plasman njihovih proizvoda, s tim da primljene porudžbine ne izvršavaju direktnim otpremanjem iz postrojenja ili rudnika. Obuhvaćeni su i trgovački posrednici, komisionari, brokeri i zadruge angažovane u cilju plasmana poljoprivrednih proizvoda.

 

 

 

 

U trgovini na veliko često se fizički sastavljaju (sklapaju), sortiraju i razvrstavaju velike količine robe i dele se na manje partije, prepakuju i ponovo razdeljuju na manje količine (npr. farmaceutski proizvodi); obavljaju se još i skladištenje, hlađenje, isporučivanje i instaliranje robe, marketinški se deluje na kupce i dizajniraju se etikete.

 

 

 

 

Trgovina na malo je preprodaja (prodaja bez prerade) nove ili korišćene robe kupcima radi lične potrošnje ili potrošnje u domaćinstvu, i to u prodavnicama, robnim kućama, na tezgama, preko pošte ili interneta, posredstvom prodavaca koji dolaze kupcima na vrata, uličnih prodavaca, potrošačkih zadruga, aukcijskih kuća itd. Većina trgovaca na malo prodaje robu u svoje ime i za svoj račun, ali pojedini rade i kao zastupnici za tuđ račun i prodaju robu na konsignacijskoj ili na komisionoj osnovi.

 

45

 

 

Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala

 

 

 

 

Ova oblast obuhvata sve delatnosti (osim proizvodnje i iznajmljivanja) u vezi s motornim vozilima i motociklima, uključujući kamione i teretna vozila, kao što su trgovina na veliko i trgovina na malo novim i polovnim vozilima, popravka i održavanje vozila i trgovina na veliko i trgovina na malo delovima i priborom za motorna vozila i motocikle. Obuhvaćene su i delatnosti posrednika u trgovini na veliko i trgovini na malo vozilima, aukcijska trgovina na veliko automobilima i trgovina na veliko putem interneta.

 

 

 

 

Obuhvata i aktivnosti kao što su pranje, poliranje, itd.

 

 

 

 

Ne obuhvata trgovinu na malo motornim gorivima i mazivima ili proizvodima za hlađenje, kao ni iznajmljivanje motornih vozila i motocikala.

 

 

45.1

 

Trgovina motornim vozilima

 

 

 

45.11

Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko i trgovinu na malo novim i korišćenim vozilima:

 

 

 

 

*

putničkim motornim vozilima, uključujući i specijalna putnička motorna vozila kao što su ambulantna vozila, mini-autobusi i dr.

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko i trgovinu na malo terenskim motornim vozilima (< 3,5 t nosivosti)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motorna vozila, del. 45.3

 

 

 

 

-

iznajmljivanje motornih vozila s vozačem, del. 49.39

 

 

 

 

-

iznajmljivanje motornih vozila bez vozača, del. 77.11

 

 

 

45.19

Trgovina ostalim motornim vozilima

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko i trgovinu na malo novim i korišćenim vozilima:

 

 

 

 

*

kamionima, prikolicama i poluprikolicama

 

 

 

 

*

vozilima za kampovanje kao što su kamp-prikolice i moto-kuće

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko i trgovinu na malo terenskim motornim vozilima (> 3,5 t nosivosti)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motorna vozila, del. 45.3

 

 

 

 

-

iznajmljivanje motornih vozila s vozačem, del. 49.41

 

 

 

 

-

iznajmljivanje motornih vozila bez vozača, del. 77.12

 

 

45.2

 

Održavanje i popravka motornih vozila

 

 

 

45.20

Održavanje i popravka motornih vozila

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

održavanje i popravku motornih vozila:

 

 

 

 

*

mehaničke popravke

 

 

 

 

*

električne popravke

 

 

 

 

*

popravku elektronskih sistema ubrizgavanja

 

 

 

 

*

redovan servis

 

 

 

 

*

popravku karoserije

 

 

 

 

*

popravku delova motornog vozila

 

 

 

 

*

pranje, poliranje i dr.

 

 

 

 

*

prskanje i bojenje

 

 

 

 

*

popravku vetrobrana i prozora

 

 

 

 

*

popravku sedišta u motornim vozilima

 

 

 

 

-

popravku, podešavanje ili zamenu spoljnih i unutrašnjih guma

 

 

 

 

-

zaštitu od korozije

 

 

 

 

-

naknadno ugrađivanje delova i dodatne opreme

 

 

45.3

 

Trgovina delovima i priborom za motorna vozila

 

 

 

 

Obuhvata trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motorna vozila kao što su:

 

 

 

 

*

spoljašnje i unutrašnje gume

 

 

 

 

*

svećice za automobile, baterije, oprema za osvetljenje, električna oprema itd.

 

 

 

45.31

Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila

 

 

 

45.32

Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo motornim gorivima, del. 47.30

 

 

45.4

 

Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala

 

 

 

45.40

Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko i trgovinu na malo motociklima, uključujući mopede

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motocikle (putem pošte ili posrednika)

 

 

 

 

-

održavanje i popravku motocikala

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko biciklima i njihovim delovima i priborom, del. 46.49

 

 

 

 

-

trgovinu na malo biciklima i njihovom delovima i priborom, del. 47.64

 

 

 

 

-

iznajmljivanje motocikala, del. 77.39

 

 

 

 

-

popravku i održavanje bicikala, del. 95.29

 

46

 

 

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 

 

 

 

Ova oblast obuhvata trgovinu na veliko za sopstveni račun ili za naknadu (komisiona prodaja) i odnosi se i na trgovinu na veliko na domaćem tržištu i na međunarodnu trgovinu na veliko (uvoz/izvoz).

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko motornim vozilima, kamp-prikolicama i motociklima, del. 45.1 i 45.4

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko priborom za motorna vozila, del. 45.31 i 45.40

 

 

 

 

-

iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing), del. 77

 

 

 

 

-

pakovanje čvrste robe i flaširanje tečne ili gasovite robe, uključujući mešanje i filtriranje za treća lica, del. 82.92

 

 

46.1

 

Trgovina na veliko za naknadu

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnost trgovačkih posrednika i svih drugih trgovaca na veliko koji rade u ime i za račun drugih

 

 

 

 

-

povezivanje prodavaca i kupaca i ugovaranje trgovačkih poslova u ime vlasnika robe, uključujući sklapanje poslova preko interneta

 

 

 

 

-

delatnost aukcijskih kuća u trgovini na veliko, uključujući i trgovinu na veliko preko interneta

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

posredovanje pri trgovini motornim vozilima, del. 45.1

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko za sopstveni račun, del. 46.2-46.9

 

 

 

 

-

delatnost posrednika kod osiguranja, del. 66.22

 

 

 

 

-

delatnost posrednika kod prodaje nepokretnosti, del. 68.31

 

 

 

46.11

Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko u sopstveno ime, del. 46.2-46.9

 

 

 

 

-

trgovinu na malo izvan prodavnica, preko agenata prodaje, del. 47.99

 

 

 

46.12

Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

 

 

 

 

Obuhvata posredovanje u prodaji:

 

 

 

 

*

goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija, uključujući đubriva

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko u sopstveno ime, del. 46.2-46.9

 

 

 

 

-

trgovinu na malo izvan prodavnica, preko agenata prodaje, del. 47.99

 

 

 

46.13

Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko u sopstveno ime, del. 46.2-46.9

 

 

 

 

-

trgovinu na malo izvan prodavnica, preko agenata prodaje, del. 47.99

 

 

 

46.14

Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona

 

 

 

 

Obuhvata posredovanje u prodaji:

 

 

 

 

*

mašina, uključujući kancelarijske mašine i računare, industrijsku opremu, brodove i avione

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

posredovanje u trgovini motornim vozilima, del. 45.1

 

 

 

 

-

aukcijsku prodaju motornih vozila, del. 45.1

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko u sopstveno ime, del. 46.2-46.9

 

 

 

 

-

trgovinu na malo izvan prodavnica, preko agenata prodaje, del. 47.99

 

 

 

46.15

Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko u sopstveno ime, del. 46.2-46.9

 

 

 

 

-

trgovinu na malo izvan prodavnica, preko agenata prodaje, del. 47.99

 

 

 

46.16

Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko u sopstveno ime, del. 46.2-46.9

 

 

 

 

-

trgovinu na malo izvan prodavnica, preko agenata prodaje, del. 47.99

 

 

 

46.17

Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko u sopstveno ime, del. 46.2-46.9

 

 

 

 

-

trgovinu na malo izvan prodavnica, preko agenata prodaje, del. 47.99

 

 

 

46.18

Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko u sopstveno ime, del. 46.2-46.9

 

 

 

 

-

trgovinu na malo izvan prodavnica, preko agenata prodaje, del. 47.99

 

 

 

 

-

delatnost agenata osiguranja, del. 66.22

 

 

 

 

-

delatnost agenata za poslovanje nekretninama, del. 68.31

 

 

 

46.19

Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko u sopstveno ime, del. 46.2-46.9

 

 

 

 

-

trgovinu na malo izvan prodavnica, preko agenata prodaje, del. 47.99

 

 

46.2

 

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama

 

 

 

46.21

Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje

 

 

 

 

Obuhvata trgovinu na veliko:

 

 

 

 

-

žitaricama i semenjem

 

 

 

 

-

plodovima uljarica

 

 

 

 

-

sirovim duvanom

 

 

 

 

-

hranom za životinje i poljoprivrednim sirovinama na drugom mestu nepomenutim

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima, del. 46.76

 

 

 

46.22

Trgovina na veliko cvećem i sadnicama

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko cvećem, sadnicama i lukovicama

 

 

 

46.23

Trgovina na veliko životinjama

 

 

 

46.24

Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom

 

 

46.3

 

Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

 

 

 

46.31

Trgovina na veliko voćem i povrćem

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko svežim voćem i povrćem

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko konzervisanim voćem i povrćem

 

 

 

46.32

Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa

 

 

 

46.33

Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko mlečnim proizvodima

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko jajima i proizvodima od jaja

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko jestivim uljima i mastima životinjskog i biljnog porekla

 

 

 

46.34

Trgovina na veliko pićima

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko alkoholnim pićima

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko bezalkoholnim pićima

 

 

 

 

-

kupovinu vina na veliko i flaširanje bez prerade

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

mešanje vina ili destilisanog alkoholnog pića, del. 11.01 i 11.02

 

 

 

46.35

Trgovina na veliko duvanskim proizvodima

 

 

 

46.36

Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko pekarskim proizvodima

 

 

 

46.37

Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima

 

 

 

46.38

Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko ostalom hranom kao što su riba, rakovi i mekušci

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko pripremljenim jelima

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko hranom za kućne ljubimce

 

 

 

46.39

Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

 

 

46.4

 

Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo

 

 

 

 

Obuhvata trgovinu na veliko predmetima za domaćinstvo, uključujući i tekstil.

 

 

 

46.41

Trgovina na veliko tekstilom

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko predivima

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko tkaninama

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko rubljem za domaćinstvo

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko galanterijom: iglama, koncem za šivenje i sl.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima, del. 46.76

 

 

 

46.42

Trgovina na veliko odećom i obućom

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko odećom, uključujući i sportsku odeću

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko galanterijom: rukavicama, kravatama, naramenicama i dr.

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko obućom

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko predmetima od krzna

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko kišobranima

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko nakitom, del. 46.48

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko predmetima od kože, del. 46.49

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko specijalnom sportskom obućom kao što je obuća za skijanje, del. 46.49

 

 

 

46.43

Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko radio i TV opremom

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko fotografskom i optičkom opremom

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko električnim grejnim uređajima

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko snimljenim audio i video trakama, CD-ovima i DVD-ovima

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko nesnimljenim audio i video trakama, CD-ovima i DVD-ovima, del. 46.52

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko mašinama za šivenje, del. 46.64

 

 

 

46.44

Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko porculanom i staklenom robom

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko sredstvima za čišćenje

 

 

 

46.45

Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima i sapunima

 

 

 

46.46

Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko farmaceutskim i medicinskim proizvodima

 

 

 

46.47

Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko nameštajem za domaćinstvo

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko tepisima

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko opremom za osvetljenje

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko kancelarijskim nameštajem, del. 46.65

 

 

 

46.48

Trgovina na veliko satovima i nakitom

 

 

 

46.49

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko proizvodima od drveta, pruća, plute i sl.

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko biciklima i delovima i priborom za bicikle

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko proizvodima od papira, knjigama, časopisima i novinama

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko predmetima od kože i priborom za putovanje

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko muzičkim instrumentima

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko igrama i igračkama

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko sportskim predmetima, uključujući sportsku obuću kao što je obuća za skijanje

 

 

46.5

 

Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom

 

 

 

 

Obuhvata trgovinu na veliko opremom za informaciono-komunikacionu tehnologiju (računarima, telekomunikacionom opremom i delovima).

 

 

 

46.51

Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko računarima i računarskom opremom

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko softverima

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko elektronskim delovima, del. 46.52

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko kancelarijskim mašinama i opremom (osim računarske i periferne opreme), del. 46.66

 

 

 

46.52

Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko elektronskim komponentama (ventilima i cevima)

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko poluprovodničkom opremom

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko integrisanim kolima i mikročipovima

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko štampanim kolima

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko nesnimljenim audio i video trakama, magnetnim i optičkim diskovima (CD, DVD)

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko telefonima i komunikacionom opremom

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko snimljenim audio i video trakama i disketama, magnetnim i optičkim diskovima (CD, DVD), del. 46.43

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko računarima i računarskom opremom, del. 46.51

 

 

46.6

 

Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom

 

 

 

 

Obuhvata trgovinu na veliko specijalizovanim mašinama, opremom i priborom za sve vrste industrije i mašinama opšte namene.

 

 

 

46.61

Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko poljoprivrednim mašinama i opremom:

 

 

 

 

*

plugovima, rastresačima đubriva i sejačicama

 

 

 

 

*

žetelicama

 

 

 

 

*

vršalicama

 

 

 

 

*

mašinama za mužu

 

 

 

 

*

mašinama za živinarstvo i pčelarstvo

 

 

 

 

*

traktorima koji se koriste u poljoprivredi i šumarstvu

 

 

 

 

*

kosačicama, bez obzira na vrstu pogona

 

 

 

46.62

Trgovina na veliko alatnim mašinama

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko alatnim mašinama svih vrsta i za sve materijale

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko automatizovanim alatnim mašinama

 

 

 

46.63

Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama

 

 

 

46.64

Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko automatizovanim mašinama za tekstilnu industriju i automatizo-vanim mašinama za šivenje i pletenje

 

 

 

46.65

Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

usluge u trgovini na veliko koje se odnose na:

 

 

 

 

*

proizvode svrstane u del. 31.01

 

 

 

46.66

Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, osim računarima i računarskim perifernom opremom

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko računarima i računarskom opremom, del. 46.51

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko elektronskim delovima, telefonima i komunikacionom opremom, del. 46.52

 

 

 

46.69

Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko transportnom opremom, osim motornim vozilima, motociklima i biciklima

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko robotima za proizvodne linije

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko žicom, prekidačima i drugom instalacionom opremom za upotrebu u industriji

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko električnim predmetima kao što su elektromotori, transformatori i prekidači

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko ostalim nepomenutim mašinama koje se koriste u industriji (osim u rudarstvu, niskogradnji i visokogradnji i tekstilnoj industriji), trgovini, navigaciji i drugim delatnostima

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko mernim instrumentima i uređajima

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko motornim vozilima, prikolicama i karavanima, del. 45.1

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko delovima i opremom za motorna vozila, del. 45.31

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko motociklima, del. 45.40

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko biciklima, del. 46.49

 

 

46.7

 

Ostala specijalizovana trgovina na veliko

 

 

 

 

Obuhvata ostale specijalizovane delatnosti trgovine na veliko koje nisu razvrstane u druge grupe ove grane. Ova grana obuhvata trgovinu na veliko poluproizvodima, osim poljorivrednih, koji se obično ne koriste u domaćinstvu.

 

 

 

46.71

Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko gorivima, mazivima i uljima kao što su:

 

 

 

 

*

ćumur, ugalj, koks, ogrevno drvo i nafta

 

 

 

 

*

sirova nafta, neprerađeno ulje, dizel gorivo, benzin, ulje za loženje, ulje za ogrev i kerozin

 

 

 

 

*

tečni benzin, butan i propan

 

 

 

 

*

ulja za podmazivanje i masti i rafinisani proizvodi od nafte

 

 

 

46.72

Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko rudama gvožđa i obojenih metala

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko rudama gvožđa i obojenih metala u primarnim oblicima

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko poluproizvodima od gvožđa i obojenih metala na drugom mestu nepomenutim

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko zlatom i drugim plemenitim metalima

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko metalnim otpacima, del. 46.77

 

 

 

46.73

Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko neobrađenim drvetom

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko proizvodima dobijenim primarnom obradom drveta

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko bojama i lakovima

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko građevinskim materijalima kao što su pesak i šljunak

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko ravnim staklom

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko zidnim tapetama i prekrivačima za pod

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko sanitarnom opremom:

 

 

 

 

*

kadama, lavaboima i toaletnim i drugim sanitarnim predmetima od porculana

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko montažnim kućama

 

 

 

46.74

Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko metalnom robom i bravama

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko priključcima i delovima pribora

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko grejačima za vodu

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko sanitarnom instalacionom opremom:

 

 

 

 

*

cevima, vodovima, slavinama, T-delovima, spojevima, gumenim cevima i dr.

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko alatkama kao što su čekići, testere, burgije i drugim ručnim alatom

 

 

 

46.75

Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko industrijskim hemikalijama:

 

 

 

 

*

anilinom, štamparskim bojama, eteričnim uljima, industrijskim gasovima, hemijskim lepilima, osnovama za boje, sintetičkim smolama, metanolom, parafinom, mirisima i začinima, sodom, industrijskom soli, kiselinama i sumpornim jedinjenjima, derivatima skroba i dr.

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu

 

 

 

46.76

Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko plastičnim masama u primarnim oblicima

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko gumom i kaučukom

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima i dr.

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko neupakovanim papirom

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko dragim kamenjem

 

 

 

46.77

Trgovina na veliko otpacima i ostacima

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko metalnim i nemetalnim otpacima i ostacima namenjenim za reciklažu, uključujući sakupljanje, sortiranje, odvajanje i rasklapanje korišćene robe (kao što su automobili) radi dobijanja upotrebljivih delova; pakovanje i prepakivanje, skladištenje i isporuku, ali bez stvarnog procesa prerade

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko starim papirom

 

 

 

 

-

demontažu automobila, računara, televizora i ostale opreme za dobijanje i preprodaju upotrebljivih delova

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

sakupljanje i obrađivanje industrijskog i komunalnog otpada (iz domaćinstava i industrije), del. 38.1

 

 

 

 

-

obrađivanje otpada, i to ne radi dalje upotrebe u industrijskom proizvodnom procesu, već u cilju odlaganja, del. 38.2

 

 

 

 

-

prerađivanje otpadaka i ostataka u sekundarne sirovine kada se zahteva pravi proces transformacije (sekundarne sirovine koje nastaju iz tog procesa podesne su za direktnu upotrebu u industrijskom proizvodnom procesu, ali ne predstavljaju konačan proizvod), del. 38.3

 

 

 

 

-

demontiranje automobila, računara, televizora i ostale opreme namenjene za recikliranje, del. 38.31

 

 

 

 

-

mehaničko presovanje starih automobila, del. 38.32

 

 

 

 

-

rezanje brodova, del. 38.31

 

 

 

 

-

trgovinu na malo korišćenim proizvodima, del. 47.79

 

 

46.9

 

Nespecijalizovana trgovina na veliko

 

 

 

46.90

Nespecijalizovana trgovina na veliko

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko različitom robom, bez posebne specijalizacije

 

47

 

 

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 

 

 

 

Obuhvata preprodaju (prodaju bez prerade) novih i korišćenih proizvoda, uglavnom za ličnu upotrebu i potrošnju u domaćinstvu, u prodavnicama, robnim kućama, na tezgama, preko pošte, preko uličnih prodavaca, akvizitera, potrošačkih zadruga i sl.

 

 

 

 

Trgovina na malo najpre se razvrstava prema vrsti prodajnog objekta (Trgovina na malo u prodavnicama: grane 47.1-47.7; Trgovina na malo izvan prodavnica: grane 47.8 i 47.9). Trgovina na malo u prodavnicama obuhvata prodaju na malo korišćene robe (grupa 47.79). Kod prodaje na malo u prodavnicama razlikuje se specijalizovana prodaja na malo (grane 47.2-47.7) i nespecijalizovana prodaja na malo (grana 47.1).

 

 

 

 

Navedene delatnosti dalje su razvrstane prema vrsti proizvoda koji se prodaju.

 

 

 

 

Prodaja izvan prodavnica deli se prema obliku prodaje: prodaja na tezgama i pijacama (grana 47.8) i ostala prodaja van prodavnica, npr. preko pošte, interneta, od vrata do vrata, posredstvom automata za prodaju i sl. (grana 47.9).

 

 

 

 

Roba koja se prodaje u ovoj oblasti ograničena je na takozvanu robu široke potrošnje ili robu koja se prodaje na malo; ne uključuje se roba koja se obično ne prodaje u maloprodaji, npr. žito, rude, industrijske mašine, oprema i dr. Ovde spada i prodaja na malo robe namenjene stanovništvu − izložena roba (kao što su računari, kancelarijska oprema, boje, drvna građa), iako ona ne mora biti korišćena za ličnu upotrebu ili upotrebu u domaćinstvu. Manipulacije koje su uobičajene u trgovini ne utiču na osnovni karakter robe i mogu obuhvatiti, na primer, sortiranje, razdvajanje, mešanje i pakovanje.

 

 

 

 

Obuhvata i:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo preko komisionara

 

 

 

 

-

delatnost aukcijskih kuća kod prodaje na malo

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu sopstvenim poljoprivrednim proizvodima koju obavljaju poljoprivredni proizvođači, del. 01

 

 

 

 

-

proizvodnju i prodaju robe koja se obično razvrstava kao proizvodnja u del. 10-32

 

 

 

 

-

prodaju motornih vozila i motocikala i njihovih delova, del. 45

 

 

 

 

-

trgovinu žitaricama, mahunastim zrnevljem, rudama, sirovom naftom, industrijskim hemikalijama, gvožđem, čelikom, industrijskim mašinama i opremom, del. 46

 

 

 

 

-

prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za poneti, del. 56

 

 

 

 

-

iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i za upotrebu u domaćinstvu, del. 77.2

 

 

47.1

 

Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata trgovinu na malo različitim proizvodima u nespecijalizovanim prodavnicama kao što su npr. supermarketi i robne kuće.

 

 

 

47.11

Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo raznovrsnom robom, pretežno hranom, pićima ili duvanom:

 

 

 

 

*

delatnost prodavnica mešovite robe u kojima se, pored hrane, pića i duvana kao glavnih proizvoda, prodaju i razni drugi proizvodi kao što su odeća, nameštaj, kućni aparati, metalna roba, kozmetika i dr.

 

 

 

47.19

Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo raznovrsnom robom među kojom ne preovlađuju hrana, pića i duvan

 

 

 

 

-

delatnost robnih kuća koje se bave opštom prodajom raznovrsnih proizvoda, uključujući odeću, nameštaj, kućne aparate, metalnu robu, kozmetiku, nakit, igračke, sportsku opremu i dr.

 

 

47.2

 

Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

47.21

Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo svežim voćem i povrćem

 

 

 

 

-

trgovinu na malo konzervisanim voćem i povrćem

 

 

 

47.22

Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo mesom i mesnim proizvodima (uključujući i živinsko meso)

 

 

 

47.23

Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo ribom, plodovima mora i proizvodima dobijenim od njih

 

 

 

47.24

Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

47.25

Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo alkoholnim i bezalkoholnim pićima u specijalizovanim prodavnicama (koja se ne konzumiraju na licu mesta)

 

 

 

47.26

Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo duvanom i proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

47.29

Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

prodaju na malo mlečnih proizvoda i jaja

 

 

 

 

-

prodaju na malo ostalih prehrambenih proizvoda, na drugom mestu nepomenutih

 

 

47.3

 

Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

47.30

Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo gorivima za motorna vozila i motocikle

 

 

 

 

-

trgovinu na malo proizvodima za podmazivanje i hlađenje motornih vozila

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko gorivima, del. 46.71

 

 

 

 

-

trgovinu na malo tečnim naftnim gasom za grejanje ili kuvanje u domaćinstvima, del. 47.78

 

 

47.4

 

Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata prodaju na malo informacione i komunikacione opreme (ICT) kao što su računari i periferna oprema, telekomunikaciona oprema i elektronika za široku potrošnju, u specijalizovanim prodavnicama.

 

 

 

47.41

Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

prodaju na malo u specijalizovanim prodavnicama:

 

 

 

 

*

računara i periferne opreme

 

 

 

 

*

konzola za video-igre

 

 

 

 

*

posebno izrađenog softvera, uključujući video-igre

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo nesnimljenim trakama i diskovima, del. 47.63

 

 

 

47.42

Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

47.43

Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

prodaju na malo radijske i televizijske opreme

 

 

 

 

-

prodaju na malo audio i video opreme

 

 

 

 

-

prodaju na malo uređaja za reprodukciju i snimanje CD-ova, DVD-ova i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

prodaju na malo gramofonskih ploča, snimljenih magnetofonskih i video traka, laserskih i sličnih ploča i kaseta, del. 47.63

 

 

47.5

 

Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata trgovinu na malo opremom za domaćinstvo, npr. tekstilom, metalnom robom, tepisima, električnim aparatima, nameštajem i dr., u specijalizovanim prodavnicama.

 

 

 

47.51

Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata prodaju na malo:

 

 

 

 

-

tkanina

 

 

 

 

-

prediva za pletenje

 

 

 

 

-

osnovnih materijala za izradu pokrivača, tapiserija i veza

 

 

 

 

-

šivaćeg pribora, igala, konca i sl.

 

 

 

 

-

tekstila

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo odećom, del. 47.71

 

 

 

47.52

Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata prodaju na malo:

 

 

 

 

-

metalne robe

 

 

 

 

-

boja, premaza i lakova

 

 

 

 

-

ravnog stakla

 

 

 

 

-

ostalog građevinskog materijala kao što su opeka i crep, drvo, sanitarna oprema i dr.

 

 

 

 

-

materijala i opreme za aktivnosti tipa "uradi sam"

 

 

 

47.53

Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata prodaju na malo:

 

 

 

 

-

tepiha i podnih obloga

 

 

 

 

-

zavesa i mrežnih zavesa

 

 

 

 

-

zidnih tapeta i podnih obloga

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

specijalizovanu trgovinu na malo oblogama od plute namenjenim za pod, del. 47.52

 

 

 

47.54

Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

prodaju na malo audio i video aparata, del. 47.43

 

 

 

47.59

Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata prodaju na malo:

 

 

 

 

-

nameštaja za domaćinstvo

 

 

 

 

-

predmeta za osvetljenje

 

 

 

 

-

pribora za domaćinstvo, pribora za jelo, grnčarskih predmeta od gline i keramike, predmeta od stakla i porculana i dr.

 

 

 

 

-

predmeta od drveta, plute i pruća

 

 

 

 

-

neelektričnih aparata i opreme za domaćinstvo

 

 

 

 

-

muzičkih instrumenata i notnog materijala

 

 

 

 

-

električnih sistema za obezbeđenje sa alarmom, kao što su uređaji za zaključavanje, kase i sefovi, bez usluga ugradnje i održavanja

 

 

 

 

-

predmeta i opreme za domaćinstvo na drugom mestu nespomenutih

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo starinama, del. 47.79

 

 

47.6

 

Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata trgovinu na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama, npr. knjigama, novinama, muzičkim i video zapisima, sportskom opremom, igrama i igračkama.

 

 

 

47.61

Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata prodaju na malo:

 

 

 

 

-

knjiga iz svih oblasti

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo korišćenim ili raritetnim knjigama u antikvarnicama, del. 47.79

 

 

 

47.62

Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata i prodaju na malo:

 

 

 

 

-

pribora za pisanje: olovaka, penkala, spajalica, papira i sl.

 

 

 

47.63

Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata prodaju na malo:

 

 

 

 

-

snimljenih muzičkih zapisa, audio-kaseta, kompakt-diskova i kaseta

 

 

 

 

-

video-traka i digitalnih video-zapisa

 

 

 

47.64

Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata prodaju na malo:

 

 

 

 

-

sportske opreme, pribora za ribolov, opreme za kampovanje, čamaca i bicikala

 

 

 

47.65

Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata prodaju na malo:

 

 

 

 

-

igara i igračaka od bilo kog materijala

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo video-konzolama, del. 47.41

 

 

 

 

 

trgovinu na malo softverom, uključujući video-igre, del. 47.41

 

 

47.7

 

Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata prodaju na malo u specijalizovanim prodavnicama proizvoda koji nisu razvrstani na drugom mestu, kao što su odeća, obuća, predmeti od kože, farmaceutski artikli, medicinska pomagala, satovi, suveniri, materijali za čišćenje, oružje, cveće, kućni ljubimci i ostalo. Uključuje i prodaju na malo korišćenih predmeta u specijalizovanim prodavnicama.

 

 

 

47.71

Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata prodaju na malo:

 

 

 

 

-

odevnih predmeta

 

 

 

 

-

predmeta od krzna

 

 

 

 

-

odevne galanterije kao što su rukavice, kravate, naramenice i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo tekstilom, del. 47.51

 

 

 

47.72

Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata prodaju na malo:

 

 

 

 

-

obuće

 

 

 

 

-

predmeta od kože

 

 

 

 

-

predmeta za putovanje napravljenih od kože i veštačke kože

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo specijalnom sportskom obućom od kože, npr. skijaškom obućom, del. 47.64

 

 

 

47.73

Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - apotekama

 

 

 

 

Obuhvata prodaju na malo:

 

 

 

 

-

farmaceutskih proizvoda

 

 

 

47.74

Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

47.75

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata prodaju na malo:

 

 

 

 

-

parfimerijskih, kozmetičkih i toaletnih proizvoda

 

 

 

47.76

Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

47.77

Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

47.78

Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

prodaju na malo fotografske i optičke opreme i opreme za precizna merenja

 

 

 

 

-

delatnost optičara

 

 

 

 

-

prodaju na malo suvenira, rukotvorina, religijskih predmeta i sl.

 

 

 

 

-

delatnost komercijalnih umetničkih galerija

 

 

 

 

-

prodaju ulja za loženje, plina u bocama, uglja i drva za ogrev

 

 

 

 

-

prodaju oružja i municije

 

 

 

 

-

prodaju poštanskih maraka i novčića (numizmatika)

 

 

 

 

-

maloprodajne usluge umetničkih galerija

 

 

 

 

-

prodaju neprehrambenih proizvoda na drugom mestu nepomenutih

 

 

 

47.79

Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

prodaju polovnih knjiga

 

 

 

 

-

prodaju ostale polovne robe

 

 

 

 

-

prodaju antikviteta (starina)

 

 

 

 

-

delatnost aukcijskih kuća u okviru prodaje na malo

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo polovnim motornim vozilima, del. 45.1

 

 

 

 

-

aukcije preko interneta i druge aukcije izvan prodavnica (na malo), del. 47.91 i 47.99

 

 

 

 

-

delatnosti zalagaonica, del. 64.92

 

 

47.8

 

Trgovina na malo na tezgama i pijacama

 

 

 

 

Obuhvata trgovinu na malo novim ili polovnim proizvodima bilo koje vrste koja se odvija na pokretnim tezgama, pored javnih puteva ili na organizovanoj pijaci.

 

 

 

47.81

Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

prodaju jela pripremljenih za neposredno konzumiranje (pokretni prodajni objekti, tezge), del. 56.10

 

 

 

47.82

Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama

 

 

 

47.89

Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama

 

 

 

 

Obuhvata trgovinu na malo:

 

 

 

 

- ostalom robom na tezgama i pijacama:

 

 

 

 

*

tepisima i podnim prekrivačima

 

 

 

 

*

knjigama

 

 

 

 

*

igračkama i igricama

 

 

 

 

*

aparatima za domaćinstvo i elektronikom za široku potrošnju

 

 

 

 

*

muzičkim i video zapisima

 

 

47.9

 

Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca

 

 

 

 

Obuhvata trgovinu na malo posredstvom pošte, preko interneta, trgovinu od vrata do vrata, prodaju preko automata itd.

 

 

 

47.91

Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

 

 

 

 

Ova grupa obuhvata delatnosti trgovine na malo preko pošte ili interneta, tj. delatnosti trgovine na malo gde kupac na osnovu oglasa, kataloga, informacija koje se mogu dobiti na veb sajtu, uzoraka ili bilo kog drugog sredstva oglašavanja bira koje će proizvode kupiti i poručuje ih preko pošte, interneta (obično na posebne načine koje veb sajt predviđa) ili telefonom. Kupljeni proizvodi mogu biti neposredno preuzeti sa interneta ili fizički isporučeni kupcu.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo robom bilo koje vrste posredstvom pošte

 

 

 

 

-

trgovinu na malo robom bilo koje vrste posredstvom interneta

 

 

 

 

-

direktnu prodaju preko televizije, radija ili telefona

 

 

 

 

-

internet aukcije u okviru trgovine na malo

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

trgovinu na malo motornim vozilima, njihovim delovima i priborom za njih preko interneta, del. 45.1 i 45.3

 

 

 

 

-

trgovinu na malo motociklima, njihovim delovima i priborom za njih preko interneta, del. 45.4

 

 

 

47.99

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

 

 

 

 

Obuhvata trgovinu na malo:

 

 

 

 

- bilo kojim proizvodima na način koji nije na drugom mestu obuhvaćen:

 

 

 

 

*

prodaja preko lica koja kupcu dolaze na vrata

 

 

 

 

*

prodaja preko automata

 

 

 

 

-

direktna prodaja goriva (ulje za loženje, ogrevno drvo itd.) koje se isporučuje na adresu kupca

 

 

 

 

-

prodaja preko putujućih prodavaca

 

 

 

 

-

trgovina na malo preko aukcijskih kuća, izvan prodavnica (osim interneta)