Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 54/2010)

 

Sektor

Oblast

Grana

Grupa

NAZIV I OPIS DELATNOSTI

1

2

3

4

5

 

 

26.7

 

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju optičkih instrumenata i sočiva, kao što su durbini, mikroskopi (osim elektronskih i protonskih), teleskopi, prizme i sočiva (osim oftalmoloških); prevučena ili polirana sočiva (osim oftalmoloških); proizvodnju fotografske opreme kao što su kamere i blicevi.

 

 

 

26.70

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

optičkih ogledala

 

 

 

 

-

optičke i sigurnosne opreme

 

 

 

 

-

optičke opreme za pozicioniranje

 

 

 

 

-

optičke opreme za uvećavanje

 

 

 

 

-

optičkih upoređivača

 

 

 

 

-

filmskih i digitalnih kamera

 

 

 

 

-

projektora za filmove i dijaprojektora

 

 

 

 

-

projektora

 

 

 

 

-

optičkih mernih i kontrolnih uređaja i instrumenata

 

 

 

 

-

sočiva, optičkih mikroskopa, dvogleda i teleskopa

 

 

 

 

-

laserskih uređaja

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

računarskih projektora, del. 26.20

 

 

 

 

-

komercijalnih TV i video kamera, del. 26.30

 

 

 

 

-

video-kamera za široku potrošnju, del. 26.40

 

 

 

 

-

kompletne opreme koja sadrži laserske komponente, del. 26.60

 

 

 

 

-

mašina za fotokopiranje, del. 28.23

 

 

 

 

-

naočara svih vrsta, stakala za naočare i kontaktnih sočiva, del. 32.50

 

 

26.8

 

Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa

 

 

 

26.80

Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju magnetnih ili optičkih nosilaca zapisa (prazne magnetne, audio i video trake, diskete, audio i video kasete, laserske ploče i sl.)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

umnožavanje snimljenih zapisa (računarskih, audio, video i sl.), del. 18.2

 

27

 

 

Proizvodnja električne opreme

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju generatora, transformatora i opreme za distribuciju električne energije. Obuhvata proizvodnju proizvoda koji generišu, distribuiraju i koriguju električnu energiju. Takođe uključuje proizvodnju sijalica, signalne opreme i električnih kućnih aparata.

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju elektronskih proizvoda, del. 26.

 

 

27.1

 

Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora i opreme za distribuciju električne energije

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju transformatora za prenos i distribuciju specijalnih transformatora: elektromotora, generatora i motorgeneratora.

 

 

 

27.11

Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju svih električnih motora i transformatora: AC, DC i AC/DC

 

 

 

 

-

proizvodnju električnih motora (osim starter motora za motorna vozila sa unutrašnjim sagorevanjem)

 

 

 

 

-

proizvodnju transformatora (regulatora za napon) za distribuciju električne energije

 

 

 

 

-

proizvodnju ARC-transformatora za zavarivanje

 

 

 

 

-

proizvodnju pomoćnih transformatora za distribuciju električne energije

 

 

 

 

-

proizvodnju generatora (osim alternatora s baterijama na punjenje, za motore sa unutrašnjim sagorevanjem)

 

 

 

 

-

proizvodnju setova za motorgeneratore (osim turbina)

 

 

 

 

-

proizvodnju balasta za fluorescentne sijalice (kod transformatora)

 

 

 

 

-

fabričko previjanje navoja za električne aparate

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

elektronskih elemenata za transformatore i prekidače, del. 26.11

 

 

 

 

-

električne opreme za zavarivanje i lemljenje, del. 27.90

 

 

 

 

-

menjača, pretvarača i usmerivača, del. 27.90

 

 

 

 

-

generatora u sklopu sa turbinom, del. 28.11

 

 

 

 

-

startnih motora i generatora za mašine sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 29.31

 

 

 

27.12

Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

električnih uređaja za prekidanje, zaštitu ili povezivanje električnih kola

 

 

 

 

-

električnih uređaja za upravljanje i kontrolu distribucije električne energije

 

 

 

 

-

električnih provodnika

 

 

 

 

-

električnih komandnih i razdelnih ploča

 

 

 

 

-

osigurača

 

 

 

 

-

prekidača (osim na mestima ožičenja, npr. utičnice, utikači, prekidači na dugme ili ručku)

 

 

 

 

-

startera (primarnih pokretača)

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

uređaja za industrijsko procesno upravljanje, del. 26.51

 

 

 

 

-

utičnica, utikača i drugih prekidača na mestima ožičenja, del. 27.33

 

 

27.2

 

Proizvodnja baterija i akumulatora

 

 

 

27.20

Proizvodnja baterija i akumulatora

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

nepunjivih i punjivih baterija

 

 

 

 

-

primarnih ćelija i primarnih baterija

 

 

 

 

-

ćelija koje sadrže mangan-dioksid, srebro-oksid, živin dioksid, litijumske i druge ćelije

 

 

 

 

-

akumulatora i delova za njih

 

 

 

 

-

separatora, kućišta i obloga

 

 

 

 

-

olovnih kiselinskih baterija

 

 

 

 

-

niklovih baterija

 

 

 

 

-

litijumskih baterija

 

 

 

 

-

baterija sa suvim ćelijama

 

 

 

 

-

baterija s vlažnim ćelijama

 

 

27.3

 

Proizvodnja žičane i kablovske opreme

 

 

 

 

Ova grana uključuje proizvodnju žičane opreme za prenos električne struje i ostale žičane opreme za ožičavanje električnih kola bez obzira na materijal. U ovu granu takođe su svrstani izolacija žice i proizvodnja optičkih kablova.

 

 

 

27.31

Proizvodnja kablova od optičkih vlakana

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju kablova od optičkih vlakana za prenos podataka i slike

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

staklenih vlakana ili niti, del. 23.14

 

 

 

 

-

optičkih kablova opremljenih konektorima i uređajima za samostalno korišćenje, u zavisnosti od primene, del. 26.12

 

 

 

27.32

Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju izolovane žice i kablova od čelika, bakra i aluminijuma

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

neizolovane žice, del. 24.34 i 24.41-24.45

 

 

 

 

-

kablova za računarske uređaje, kablova za štampače, USB kablova i sličnih kablovskih setova ili sklopova, del. 26.11

 

 

 

 

-

setova kablova, žičanih i sličnih setova kablova za motorna vozila, del. 29.31

 

 

 

 

-

elektrosetova povezanih sa instaliranom žicom i konektorima, del. 27.90

 

 

 

 

-

kablova za paljenje i ostalih kablova za automobile, del. 29.31

 

 

 

27.33

Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju žičane opreme za električna kolakoja sadrže struju ili ne, bez obzira na materijal.

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

šipki za autobuse, električnih provodnika (osim prekidača)

 

 

 

 

-

GFCI (uzemljenih strujnih prekidača)

 

 

 

 

-

držača za lampe

 

 

 

 

-

osigurača i kalemova

 

 

 

 

-

prekidača za električne instalacije (npr. prekidača na pritisak, automatskih prekidača, na sponu, prebacivača)

 

 

 

 

-

električnih ispusta i štek-kontakata

 

 

 

 

-

kutija za električne žice (npr. preklopnih kutija)

 

 

 

 

-

električnih vodova i priključaka

 

 

 

 

-

električne opreme za uključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za priključivanje u električna strujna kola:

 

 

 

 

*

sklopki, osigurača, odvodnika prenapona, ograničivača napona, prekidača i razvodnih kutija, releja, priključnica i dr.

 

 

 

 

-

plastične žičane opreme koja ne prenosi struju, uključujući plastične razvodne kutije, plastične priključke i poklopce za prekidače

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

keramičkih izolatora, del. 23.43

 

 

 

 

-

elektronskih elemenata za konektore, utičnice i prekidače, del. 26.11

 

 

27.4

 

Proizvodnja opreme za osvetljenje

 

 

 

27.40

Proizvodnja opreme za osvetljenje

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju sijalica, cevi i elemenata za njih (osim stakla za sijalice), uređaja za električno osvetljenje i elemenata za uređaje za električno osvetljenje.

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

lampi na pražnjenje, električnih lampi sa ugljenim vlaknom, fluorescentnih, ultravioletnih, infracrvenih lampi i sijalica

 

 

 

 

-

uređaja za plafonsko osvetljenje

 

 

 

 

-

lustera

 

 

 

 

-

stonih lampi

 

 

 

 

-

ukrasnih sijalica za jelku

 

 

 

 

-

cepanica za električni kamin

 

 

 

 

-

električnih lampi protiv insekata

 

 

 

 

-

fenjera (karbidnih, električnih, na gas, benzin, kerozin)

 

 

 

 

-

reflektora

 

 

 

 

-

uličnih svetiljki (osim saobraćajnih znakova)

 

 

 

 

-

osvetljenja za transportnu opremu (npr. za motorna vozila, avione i čamce)

 

 

 

 

-

neelektrične opreme za osvetljenje

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

staklenih delova za osvetljenje, del. 23.19

 

 

 

 

-

strujnih žičanih uređaja za rasvetne instalacije

 

 

 

 

-

plafonskih ventilatora ili ventilatora u kupatilima sa ugrađenim uređajima za osvetljenje

 

 

 

 

-

utikača, prekidača i ostale opreme za povezivanje žica kod osvetljenja, del. 27.33

 

 

 

 

-

električnih ventilatora sa ugrađenim svetlom, del. 27.51

 

 

 

 

-

proizvodnju električnih znakovai električnih signalnih uređaja u saobraćaju (semafora i sl.), del. 27.90

 

 

27.5

 

Proizvodnja aparata za domaćinstvo

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju malih električnih uređaja za korišćenje u domaćinstvu - ventilatora, mašina za pranje veša, mašina za pranje sudova, usisivača, aparata za čišćenje poda, aparata za pripremanje hrane, frižidera, bojlera, vertikalni hzamrzivača, zamrzivača u obliku sanduka i drugih električnih i neelektričnih uređaja kao što su mašine za pranje veša, grejači za vodu i jedinice za odlaganje otpadaka. U ovu granu svrstana je i proizvodnja uređaja sa električnim, gasnim i drugim izvorima goriva.

 

 

 

27.51

Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

električnih aparata za domaćinstvo:

 

 

 

 

*

frižidera i zamrzivača

 

 

 

 

*

mašina za pranje sudova, mašina za pranje i sušenje rublja

 

 

 

 

*

usisivača i sakupljača otpadaka

 

 

 

 

*

aparata za glačanje podova

 

 

 

 

*

seckalica, miksera, sokovnika i otvarača konzervi

 

 

 

 

*

električnih aparata za brijanjei električnih četkica za zube

 

 

 

 

*

oštrača noževa, aspiratora i dr.

 

 

 

 

-

elektrotermičkih aparata za domaćinstvo:

 

 

 

 

*

električnih grejača

 

 

 

 

*

električnih grejača vode

 

 

 

 

*

električne ćebadi

 

 

 

 

*

električnih aparata za sušenje kose, češljeva, četki i viklera

 

 

 

 

*

električnih aparata za peglanje

 

 

 

 

*

električnih aparata za grejanje prostorija (uljnih radijatora, akumulacionih, konvekcionih, grejalica, kalorifera) i kućnih ventilatora

 

 

 

 

*

električnih pećnica, mikrotalasnih pećnica, štednjaka, rešoa, tostera, aparata za pripremanje čaja i kafe

 

 

 

 

*

friteza, ražnjeva, roštilja, električnih grejnih tela i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju industrijskih frižidera i zamrzivača, sobnih klima-uređaja, ventilatora za potkrovlje, ugrađenih sobnih grejalica, centralnih klima-uređaja, izduvnih ventilatorai profesionalne opreme za kuvanje; profesionalne perionice, hemijsko čišćenje, opremu za peglanje; profesionalne i industrijske vakuum-mašine za čišćenje, del. 28

 

 

 

 

-

proizvodnju kućnih mašina za šivenje, del. 28.94

 

 

 

 

-

ugradnju uređaja za prozračivanje prostora, del. 43.29

 

 

 

27.52

Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju neelektričnih grejalica za prostor, šporeta, rešetki, peći, opreme za kuvanjei ploča za grejanje

 

 

27.9

 

Proizvodnja ostale električne opreme

 

 

 

27.90

Proizvodnja ostale električne opreme

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju različite električne opreme, osim motora, generatora i transformatora, baterija i akumulatora, žičanih proizvoda, svetleće opreme i kućnih aparata.

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

fiksnih punjača baterija

 

 

 

 

-

električnih uređaja za otvaranje i zatvaranje vrata

 

 

 

 

-

električnih zvona

 

 

 

 

-

produžnih kablova napravljenih od kupljene izolacione žice

 

 

 

 

-

ultrazvučnih (ultrasoničnih) mašina za čišćenje (osim laboratorijskih i stomatoloških)

 

 

 

 

-

invertora u čvrstom stanju, aparata za ispravljanje struje, ogrevnih ćelija, regulisanog i neregulisanog pribora za napajanje

 

 

 

 

-

pribora za neprekidno napajanje (UPS)

 

 

 

 

-

ugušivača talasa (osim za voltažu na nivou distribucije)

 

 

 

 

-

kablova, produžnih kablova i drugih setova električnih kablova od izolovane žice i sa konektorima

 

 

 

 

-

karbonskih i grafitnih elektroda, kontakata i drugih električnih proizvoda od karbona i grafita

 

 

 

 

-

delova akceleratora

 

 

 

 

-

električnih kondenzatora, otpornika i sličnih elemenata

 

 

 

 

-

elektromagneta

 

 

 

 

-

sirena

 

 

 

 

-

elektronskih semafora

 

 

 

 

-

električnih znakova

 

 

 

 

-

električne opreme za signalizaciju ili uređivanje saobraćaja

 

 

 

 

-

električnih izolatora (osim od stakla i porculana) i opreme od neplemenitih metala

 

 

 

 

-

električne opreme za zavarivanje i lemljenje, uključujući ručne okove za lemljenje

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

izolatora i izolacionih elemenata od keramike, del. 23.43

 

 

 

 

-

ugljenih i grafitnih vlakana i proizvoda (osim elektroda i električne opreme), del. 23.99

 

 

 

 

-

ispravljača koji sadrže elektronske komponente, integrisanih kola regulisanih voltažom, integrisanih kola, konvertora struje, elektronskih otpornika i sličnih uređaja, del. 26.11

 

 

 

 

-

transformatora, motora, generatora, prekidača, releja i industrijskih kontrolora, del. 27.1

 

 

 

 

-

baterija, del. 27.20

 

 

 

 

-

komunikacione žice, žičane opreme koja prenosi i koja ne prenosi struju, del. 27.3

 

 

 

 

-

opreme za osvetljenje, del. 27.40

 

 

 

 

-

aparata za domaćinstvo, del. 27.5

 

 

 

 

-

neelektrične opreme za zavarivanje i lemljenje, del. 28.29

 

 

 

 

-

električne opreme za motorna vozila (generatora, alternatora, svećica, sistema za prozore i vrata na struju i regulatora voltaže), del. 29.31

 

 

 

 

-

laboratorijskih ultrazvučnih aparata za čišćenje, del. 26.51

 

 

 

 

-

elektromotora, generatora i transformatora i opreme za distribuciju i upravljanje, del. 27.1

 

 

 

 

-

akumulatora, primarnih ćelija i baterija, del. 27.20

 

 

 

 

-

izolovane žice i kablova, del. 27.3

 

 

 

 

-

uređaja za osvetljenje, del. 27.40

 

 

 

 

-

električnih aparata za domaćinstvo, del. 27.5

 

 

 

 

-

aparata za zavarivanje na gas, del. 28.29

 

 

 

 

-

neelektrične opreme za varenje i lemljenje, del. 28.29

 

 

 

 

-

elektrodelova i elektronske opreme za motorna vozila i njihove motore, del. 29.31

 

28

 

 

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

 

 

 

 

U ovu oblast svrstava se proizvodnja mašina i opreme kojima se na materijale deluje nezavisno, mehanički ili termički, ili se njima obavljaju operacije na materijalima (kao što su hendlovanje, raspršivanje, merenje ili pakovanje), uključujući njihove mehaničke komponente koje proizvode i primenjuju silu, kao i sve posebno proizvedene primarne delove. Tu je uključena proizvodnja fiksnih, mobilnih ili ručnih uređaja bez obzira na to da li su konstruisani za industrijski inženjering i građevinarstvo, poljoprivredu ili kućnu upotrebu. Proizvodnja posebne opreme za putnički ili robni transport u specijalno određenim prostorijama takođe pripada ovoj oblasti.

 

 

 

 

U ovoj oblasti razdvojena je proizvodnja mašina za posebne namene, tj. mašina za isključivu upotrebu u nekoj industrijskoj grani ili grupi, i mašina za opšte namene, tj. mašina koje se koriste u više industrijskih grana navedenih u Klasifikaciji.

 

 

 

 

Ovde je svrstana i proizvodnja ostalih mašina za posebne namene, nepomenutih na drugim mestima u Klasifikaciji, bilo da se koriste ili ne koriste u nekom proizvodnom procesu, kao što je oprema za zabavne parkove, automatska oprema za kuglane itd.

 

 

 

 

Ovoj oblasti ne pripada proizvodnja metalnih proizvoda za opšte namene (oblast 25), pripadajuće upravljačke opreme, računarske opreme, opreme za merenje i testiranje, aparata za distribuciju i upravljanje električnom energijom (oblasti 26 i 27) i motornih vozila opšte namene (oblasti 29 i 30).

 

 

28.1

 

Proizvodnja mašina opšte namene

 

 

 

28.11

Proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

klipnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem i njihovih delova, osim motora za letelice, vozila i motocikle:

 

 

 

 

*

brodskih motora

 

 

 

 

*

motora za železnicu (lokomotive)

 

 

 

 

-

klipova i klipnih prstenova, karburatora i svih delova za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, dizel motora idr.

 

 

 

 

-

turbina i njihovih delova:

 

 

 

 

*

parnih turbina i drugih parnih mašina

 

 

 

 

*

hidrauličnih turbina, vodnih kola i njihovih regulatora

 

 

 

 

*

turbina na vetar

 

 

 

 

*

gasnih turbina, osim turbomlaznih i turbopropelerskih za avione

 

 

 

 

-

svih jedinica za turbine s generatorom

 

 

 

 

-

motora za industrijsku upotrebu

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

električnih generatora, del. 27.11

 

 

 

 

-

generatora (osim turbinskih generatora), del. 27.11

 

 

 

 

-

električne opreme i delova motora sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 29.31

 

 

 

 

-

motora za vozila, avione i motocikle, del. 29.10, 30.30 i 30.91

 

 

 

 

-

turbomlaznih i turbopropelerskih motora, del. 30.30

 

 

 

28.12

Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

hidrauličnih i pneumatskih delova (pumpi, motora, kompresora, ventila, cevi i fitinga)

 

 

 

 

-

uređaja za pripremu vazduha za korišćenje u pneumatskom sistemu

 

 

 

 

-

fluidnih energetskih sistema

 

 

 

 

-

hidrauličnih transmisionih aparata

 

 

 

 

-

hidrostatičnih transmisija

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

kompresora, del. 28.13

 

 

 

 

-

pumpi za nehidraulično korišćenje, del. 28.13

 

 

 

 

-

ventila za nefluidnu energetsku primenu, del. 28.14

 

 

 

 

-

mehaničke transmisione opreme, del. 28.15

 

 

 

28.13

Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

vazdušnih i vakuum-pumpi, vazdušnih i drugih gasnih kompresora

 

 

 

 

-

pumpi za tečnost, opremljenih ili neopremljenih mernim uređajima

 

 

 

 

-

pumpi za gorivo, vodu, ulje, za automobilske motore i sl.

 

 

 

 

-

ručnih pumpi

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju hidraulične i pneumatske opreme, del. 28.12

 

 

 

28.14

Proizvodnja ostalih slavina i ventila

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

industrijskih slavina i ventila, uključujući i regulacione ventile i slavine za dotok

 

 

 

 

-

sanitarnih slavina i ventila

 

 

 

 

-

slavina i ventila za grejanje

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

ventila od meke gume, stakla ili keramičkih materijala, del. 22.19, 23.19 i 23.44

 

 

 

 

-

usisnih i izduvnih ventila za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 28.11

 

 

 

 

-

hidrauličnih i pneumatskih ventila za korišćenje u pneumatskim sistemima, del. 28.12

 

 

 

28.15

Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

kugličnih i valjkastih ležajeva i njihovih delova

 

 

 

 

-

mehaničkih uređaja za prenos:

 

 

 

 

*

transmisionih osovina i kolena, bregastih osovina, kolenastih vratila, pogonskih ručica i dr.

 

 

 

 

*

kliznih ležajeva i njihovih kućišta

 

 

 

 

-

zupčanika, kutija za menjače i zupčaste prenosnike i drugih menjača brzine

 

 

 

 

-

kvačila i spojnica za vratila

 

 

 

 

-

zamajaca i kaišnika

 

 

 

 

-

zglobnih lanaca

 

 

 

 

-

lanaca za pogonski prenos

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

ostalih lanaca, del. 25.93

 

 

 

 

-

hidraulične transmisione opreme, del. 28.12

 

 

 

 

-

hidrostatičkih transmisionih uređaja, del. 28.12

 

 

 

 

-

električne opreme za paljenje i pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 29.31

 

 

 

 

-

prenosnih uređaja na mehanički pogon, za vozila, avione i motocikle, del. 29 i 30

 

 

28.2

 

Proizvodnja ostalih mašina opšte namene

 

 

 

28.21

Proizvodnja industrijskih peći i gorionika

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

električnih i drugih industrijskih i laboratorijskih peći i ložišta, uključujući i peći za spaljivanje

 

 

 

 

-

gorionika

 

 

 

 

-

električnih fiksnih uređaja za zagrevanje prostora i električnih grejača vode u bazenima

 

 

 

 

-

neelektričnih fiksnih uređaja za zagrevanje, npr. solarnih kolektora, parnih, uljnih i sličnih gorionika i uređaja za domaćinstva

 

 

 

 

-

električnih uređaja za zagrevanje u domaćinstvima (vazdušnih uređaja za zagrevanje na električni pogon, toplotnih pumpi itd.) i vazdušnih uređaja za zagrevanje koji ne rade na električni pogon

 

 

 

 

-

mehaničke opreme za loženje, rešetki, aparata za pražnjenje pepela itd.

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

aparata za zagrevanje vode, za domaćinstvo, del. 25.21

 

 

 

 

-

sušara za poljoprivredu, del. 28.93

 

 

 

 

-

pekarskih peći, del. 28.93

 

 

 

 

-

sušara za drvo, celulozu, papir i karton, del. 28.99

 

 

 

 

-

medicinskih, hirurških ili laboratorijskih sterilizatora, del. 32.50

 

 

 

 

-

laboratorijskih (stomatoloških) peći, del. 32.50

 

 

 

28.22

Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

opreme na ručni ili mehanički pogon, mašina za podizanje, prenošenje, utovar i istovar:

 

 

 

 

*

koturača i čekrka

 

 

 

 

*

dizalica, kranova, pokretnih platformi za podizanje, ophodnih transportera i dr.

 

 

 

 

*

radnih vozila sa opremom ili bez nje, za podizanje i prenošenje, sa sopstvenim pogonom ili bez njega (tip koji se koristi u fabrikama)

 

 

 

 

*

mehaničke manipulatore i industrijske robote specijalno dizajnirane za podizanje, prenošenje, utovar i istovar

 

 

 

 

-

konvejera, žičanih dizalica, elevatora za tečnost i dr.

 

 

 

 

-

liftova, pokretnih stepenica i staza i dr.

 

 

 

 

-

delova uređaja za dizanje i prenošenje

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju industrijskih robota, del. 28.29

 

 

 

 

-

proizvodnju dizalica i transportnih traka za rad pod zemljom, del. 28.92

 

 

 

 

-

proizvodnju eskavatora, bagera i utovarivača, del. 28.92

 

 

 

 

-

proizvodnju plovnih, železničkihi kamionskih dizalica, del. 30.11 i 30.20

 

 

 

 

-

instalaciju liftova i pokretnih stepenica, del. 43.29

 

 

 

28.23

Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

računskih mašina

 

 

 

 

-

registar-kasa

 

 

 

 

-

kalkulatora, elektronskih ili neelektronskih

 

 

 

 

-

mašina za obrađivanje pošiljki (kovertiranje, pečatiranje i adresiranje; otvaranje, sortiranje, skeniranje) i mašina za sređivanje pošiljki

 

 

 

 

-

pisaćih mašina

 

 

 

 

-

stenografskih mašina

 

 

 

 

-

kancelarijske knjigovezačke opreme

 

 

 

 

-

mašina za pisanje čekova

 

 

 

 

-

mašina za prebrojavanje i uvijanje metalnog novca

 

 

 

 

-

rezača za olovke

 

 

 

 

-

spajalica i mašina za skidanje spajalica

 

 

 

 

-

mašina za prebrojavanje glasova

 

 

 

 

-

držača za trake

 

 

 

 

-

probijača za rupe

 

 

 

 

-

mašinaza fotokopiranje

 

 

 

 

-

kertridža za tonere

 

 

 

 

-

školskih tabli; belih tabli i marker-tabli

 

 

 

 

-

mašina za diktiranje (diktafona)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju računara i perifernih uređaja, del. 26.20

 

 

 

28.24

Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju ručnog alata sa ugrađenim motorom (električnim ili drugim) ili na pneumatski pogon:

 

 

 

 

*

cirkularnih ili klipnih testera

 

 

 

 

*

lančanih testera

 

 

 

 

*

bušilica i glodalica

 

 

 

 

*

ručnih uređaja za čišćenje peščanim mlazom

 

 

 

 

*

pneumatskih pištolja za spajanje

 

 

 

 

*

pneumatskih pištolja za zakivanje

 

 

 

 

*

brusilica

 

 

 

 

*

strigača i grickalica

 

 

 

 

*

klešta-ključeva

 

 

 

 

*

mašina za ukucavanje eksera koje se pokreću na barut

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

zamenljivih delova za ručni alat, del. 25.73

 

 

 

 

-

ručnih električnih aparata za zavarivanje i lemljenje, del. 27.90

 

 

 

28.25

Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

industrijske opreme za hlađenje i zamrzavanje

 

 

 

 

-

uređaja za klimatizaciju, uključujući dodatke za glavne delove

 

 

 

 

-

izmenjivača toplote i aparata za utečnjavanje vazduha i drugih gasova

 

 

 

 

-

ventilatora za potkrovlje (ventilatora za zabate, krovnih ventilatora itd.), osim za domaćinstva

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

opreme za hlađenje i zamrzavanje, za upotrebu u domaćinstvu, del. 27.51

 

 

 

 

-

ventilatora za domaćinstvo, del. 27.51

 

 

 

28.29

Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

uređaja za merenje težine (osim preciznih laboratorijskih vaga):

 

 

 

 

*

kućnih vaga i vaga za trgovinu, vaga za kontinuirano merenje, vagonskih vaga, tegova i dr.

 

 

 

 

-

mašina i aparata za filtriranje i prečišćavanje tečnosti

 

 

 

 

-

uređaja za izbacivanje, raspršivanje i prskanje tečnosti i praha:

 

 

 

 

*

pištolja za raspršivanje, aparata za gašenje požara, mašina za čišćenje peščanim mlazom, mašina za čišćenje parom i dr.

 

 

 

 

-

mašina za pakovanje i uvijanje kao što su mašine za punjenje, zatvaranje, zaptivanje, kapsuliranje, označavanje i dr.

 

 

 

 

-

mašina za pranje ili sušenje boca i za gaziranje pića

 

 

 

 

-

mašina za destilaciju i prečišćavanjeu rafinerijima nafte, hemijskoj industriji, industriji pića itd.

 

 

 

 

-

gasnih generatora

 

 

 

 

-

kalandera i drugih mašina za valjanje i odgovarajućih cilindara (osim za metal i staklo)

 

 

 

 

-

centrifuga (osim separatora u mlekarama i sušilica za odeću)

 

 

 

 

-

zaptivača i sličnih zaptivki izrađenih od kombinovanih materijala ili od slojeva istog materijala

 

 

 

 

-

automata za prodaju robe i dr.

 

 

 

 

-

libela, mernih traka i sličnih naprava, preciznog mašinskog alata (osim optičkog)

 

 

 

 

-

rashladnih stubova i sličnih uređaja za hlađenje pomoću reciklirane vode

 

 

 

 

-

neelektričnih aparata za zavarivanje

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

preciznih vaga (za laboratorije i sl.), del. 26.51

 

 

 

 

-

uređaja za hlađenje i zamrzavanje, za upotrebu u domaćinstvu, del. 27.51

 

 

 

 

-

ventilatora za domaćinstvo, del. 27.51

 

 

 

 

-

električnih aparata za zavarivanje, del. 27.90

 

 

 

 

-

poljoprivrednih aparata za prskanje i zaprašivanje, del. 28.30

 

 

 

 

-

uređaja za valjanje metala i stakla i njihovih valjaka, del. 28.91 i 28.99

 

 

 

 

-

poljoprivrednih sušilica, del. 28.93

 

 

 

 

-

mašina za filtriranje i čišćenje hrane, del. 28.93

 

 

 

 

-

separatora pavlake, del. 28.93

 

 

 

 

-

mašina za štampanje na tekstilu, del. 28.94

 

 

28.3

 

Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

 

 

 

28.30

Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju traktora za poljoprivredu i šumarstvo

 

 

 

 

-

proizvodnju jednoosovinskih traktora i motokultivatora

 

 

 

 

-

proizvodnju kosilica, uključujući kosilice za travnjake

 

 

 

 

-

proizvodnju poljoprivrednih samoutovarnih i samoistovarnih prikolica i poluprikolica

 

 

 

 

-

proizvodnju poljoprivrednih mašina za pripremu zemljišta, setvu ili đubrenje: plugova, rasturača đubriva, sejačica, drljača i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju mašina za žetvu i vršidbu: žetelica, vršalica, sortirki i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju mašina za mužu

 

 

 

 

-

proizvodnju poljoprivrednih mašina za prskanje i zaprašivanje

 

 

 

 

-

proizvodnju raznovrsne poljoprivredne opreme za gajenje živine i pčela, pripremu stočne hrane i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju mašina za čišćenje, sortiranje i klasiranje jaja, voća, semena, zrnevlja i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

ručnog poljoprivrednog oruđa, del. 25.73

 

 

 

 

-

radnih vozila za prenošenje, del. 28.22

 

 

 

 

-

pogonskih ručnih mašina i aparata, del. 28.24

 

 

 

 

-

separatora pavlake, del. 28.93

 

 

 

 

-

mašina za hlađenje, sortiranje i sušenje mahuna, del. 28.93

 

 

 

 

-

drumskih traktora za poluprikolice, del. 29.10

 

 

 

 

-

drumskih prikolica ili poluprikolica, del. 29.20

 

 

28.4

 

Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju obradnih mašina i alatnih mašina za obradu metala i ostalih materijala (drveta, kamena, tvrde gume i plastike, hladnog stakla itd.), uključujući one koje koriste laser, ultrazvuk, elektroeroziju, plazmu, magnetski puls itd.

 

 

 

28.41

Proizvodnja mašina za obradu metala

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

alatnih mašina za obradu metala (i onih koje koriste laser, ultrazvuk, elektroeroziju, plazmu, magnetski puls)

 

 

 

 

-

mašinskog oruđa za izvrtanje, bušenje, glodanje, oblikovanje, struganje i mlevenje

 

 

 

 

-

mašina za rezanje i isecanje metala

 

 

 

 

-

mašinskog oruđa za etaloniranjei presovanje

 

 

 

 

-

mašina za vučenje metala i mašina za obradu žice

 

 

 

 

-

presa za probijanje, hidrauličnih presa, hidrauličnih kočnica, čekića, mašina za kovanje itd.

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

zamenljivih delova za ručni ili mašinski alat, del. 25.73

 

 

 

 

-

električnih mašina za zavarivanje, del. 27.90

 

 

 

28.49

Proizvodnja ostalih alatnih mašina

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala kao što su drvo, kost, kamen, tvrda guma, tvrda plastika, hladno staklo; uključena je obrada laserom, ultrazvukom, elektoerozijom, plazmom, magnetskim pulsom i sl.

 

 

 

 

-

držača za mašinsko oruđe

 

 

 

 

-

drugih specijalnih pričvršćivača za mašinsko oruđe

 

 

 

 

-

fiksnih mašina za spajanje, zakivanje, lepljenje ili drugo spajanje proizvoda od drveta, plute, kostiju, tvrde gume ili plastike

 

 

 

 

-

fiksnih rotacionih ili rotacionih udarnih bušilica, testera, zakovičara, rezača gvozdenog metala itd.

 

 

 

 

-

presa za ploče iverice i sl.

 

 

 

 

-

mašina za elektrane

 

 

 

 

-

delova i opreme za sva nabrojana mašinska oruđa

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

zamenljivih nastavaka za obradne mašine (burgija, probijača, kalupa, rezača za glodanje, alata za obrtanje, oštrica za testerei noževa za sečenje), del. 25.73

 

 

 

 

-

električnih aparata za zavarivanje i lemljenje kao što su okovii pištolji, del. 27.90

 

 

 

 

-

pogonskih mašina i aparata, del. 28.24

 

 

 

 

-

mašina koje se koriste u livnicama, del. 28.91

 

 

 

 

-

rudarskih mašina i aparata, del. 28.92

 

 

28.9

 

Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju mašina zaspecijalnu upotrebu u metalurgiji, rudnicima i kamenolomima, u građevinarstvu, industriji pića, hrane, duvana, tekstila, odeće, kože, papira, plastičnih masa, guma i za ostale specijalne namene; takođe uključuje specifične mašine (u neindustrijskim delatnostima, kao što su mašine za pokretanje aviona i oprema za zabavne parkove).

 

 

 

28.91

Proizvodnja mašina za metalurgiju

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

mašina i opreme za rad s vrelim metalima: konvertora, kalupa za ingote, lonaca za livenje, mašina za livenje (osim za ingote) i dr.

 

 

 

 

-

mašina za valjanje metala i valjkova za te mašine

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

kokila i kalupa za livenje (osim za ingote), kao ni mašina za oblikovanje livničkih kalupa, del. 25.73

 

 

 

 

-

izvlačilica za obradu vrelih metala, del. 28.41

 

 

 

 

-

mašina za oblikovanje kalupa namenjenih za vrele metale (osim za ingote), del. 28.99

 

 

 

28.92

Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

elevatora, beskrajnih traka i konvejera za rad pod zemljom

 

 

 

 

-

mašina za bušenje, odsecanje, iskopavanje i prokopavanje tunela (za podzemnu upotrebu ili ne)

 

 

 

 

-

mašina za obradu minerala prosejavanjem, sortiranjem, separacijom i dr.

 

 

 

 

-

mešalica za beton i malter

 

 

 

 

-

mašina za zemljane radove: buldožera, angldozera, gredera (ravnjača), skrepera (zgrtalica), nivelirki, mehaničkih kašikara, utovarivača i dr.

 

 

 

 

-

kašika za buldožere i utovarivače

 

 

 

 

-

mašina za pobijanje i vađenje šipova, mašina za nanošenje površinskih slojeva maltera, bitumena i betona

 

 

 

 

-

guseničara i traktora za korišćenje u rudarstvu

 

 

 

 

-

velikih transportera za prevoz ruda

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

opreme za podizanje i prenošenje, del. 28.22

 

 

 

 

-

drugih traktora, del. 28.30 i 29.10

 

 

 

 

-

alatnih mašina za obradu kamena, uključujući mašine za cepanje i grubu obradu kamena, del. 28.49

 

 

 

 

-

vozila-mešalica za beton, del. 29.10

 

 

 

28.93

Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

sušara za poljoprivredu

 

 

 

 

-

mašina za mlekarsku industriju:

 

 

 

 

*

separatora pavlake

 

 

 

 

*

mašina za obradu i preradu mleka

 

 

 

 

*

mašina za izradu sira (homogenizatora, kalupa, presa i dr.)

 

 

 

 

-

mašina za mlinsku industriju:

 

 

 

 

*

mašina za čišćenje, sortiranje ili razvrstavanje semena, žita ili sušenog mahunastog povrća (vejača, sita, separatora, mašina za pranje semenja)

 

 

 

 

*

mašina za proizvodnju brašna (mlinova, prosejivača, čistača mekinja, mešalica, mašina zaodstranjivanje ljuspica s pirinčai mašina za razdvajanje zrnevlja)

 

 

 

 

-

presa i mašina za gnječenje u proizvodnji vina, jabukovače, voćnih sokova i dr.

 

 

 

 

-

mašina za pekarsku industriju i izradu makarona, špageta i sličnih proizvoda:

 

 

 

 

*

pekarskih peći, uređaja za mešenje, komadanje, razdeljivanje i oblikovanje testa, mašina za slaganje keksa i dr.

 

 

 

 

-

mašina i opreme za preradu raznovrsne hrane: za izradu slatkiša, kakaoa ili čokolade; za proizvodnju šećera i piva; obradu mesa ili živine, pripremu voća, koštunjavog voća ili povrća, ribe, ljuskara ili morske hrane

 

 

 

 

-

mašina za filtriranje i čišćenje

 

 

 

 

-

mašina za ekstrakciju i preradu životinjskih i biljnih masti i ulja

 

 

 

 

-

mašina za preradu duvana i izradu cigareta ili cigara, duvana za lulu, duvana za žvakanje, burmuta i dr.

 

 

 

 

-

mašina za pripremu hrane u hotelima i restoranima

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

opreme za sterilizaciju hrane i mleka zračenjem, del. 26.60

 

 

 

 

-

mašina za pakovanje, zavijanje i merenje, del. 28.29

 

 

 

 

-

mašina za čišćenje, sortiranje ili klasiranje jaja, voća ili drugih plodova (sem semenja, žitarica i sušenog mahunastog povrća), del. 28.30

 

 

 

28.94

Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

mašina za tekstilnu industriju:

 

 

 

 

*

mašina za pripremu, proizvodnju, istiskivanje, izvlačenje, teksturiranje i sečenje veštačkih ili sintetičkih vlakana, materijala ili prediva

 

 

 

 

*

mašina za pripremu tekstilnih vlakana: za čišćenje pamuka, raskidanje bala, sakupljanje i rastresanje pamuka, pranje i karbonizaciju vune i dr.

 

 

 

 

*

mašina za češljanje, grebenanje i namotavanje vune na ramove i dr.

 

 

 

 

*

predilica

 

 

 

 

*

mašina za pripremu tekstilnog prediva: za namotavanje, snovanje i dr.

 

 

 

 

*

mašina za tkanje (razboja), uključujući ručne razboje

 

 

 

 

*

mašina za pletenje

 

 

 

 

*

mašina za izradu čvorovanih mreža, tila, čipki, pletenica i dr.

 

 

 

 

-

pomoćnih uređaja i opreme za tekstilne mašine:

 

 

 

 

*

dobi-mašina, žakard-mašina, automatskih zaustavljača kretanja, mehanizama za zamenjivanje tkačkih čunjeva, vretena i leptirnjaka za vretena i dr.

 

 

 

 

-

mašina za štampanje tkanina

 

 

 

 

-

mašina za obradu tkanina:

 

 

 

 

*

mašina za pranje, beljenje, bojenje, dekorisanje, finalnu doradu, premazivanje ili impregnaciju tkanina

 

 

 

 

*

mašina za namotavanje, odmotavanje, previjanje, sečenje ili reckanje tkanina

 

 

 

 

-

mašina za pranje i mašina za peglanje:

 

 

 

 

*

mašina za pranje i mašina za peglanje, uključujući tople prese

 

 

 

 

*

mašina za pranje i sušenje perioničkog tipa

 

 

 

 

*

centrifugalnih mašina za sušenje odeće

 

 

 

 

*

mašina za hemijsko čišćenje

 

 

 

 

-

šivaćih mašina, kao i glava i igala za njih (za domaćinstvo ili ne)

 

 

 

 

-

mašina za izradu ili dovršavanje filca ili netkanog tekstila

 

 

 

 

-

mašina za kožnu industriju:

 

 

 

 

*

mašina za pripremu, štavljenje ili obradu sirove kože, krzna ili štavljene kože

 

 

 

 

*

mašina za izradu ili popravku obuće i drugih predmeta od kože ili krzna

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

papira i kartica sa ugrađenim programima za rad žakard-mašina, del. 17.29

 

 

 

 

-

mašina za pranje i sušenje u domaćinstvu, del. 27.51

 

 

 

 

-

mašina za glačanje, del. 28.29

 

 

 

 

-

mašina za knjigoveznice, del. 28.99

 

 

 

28.95

Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

mašina za izradu pulpe (celuloznih vlakana)

 

 

 

 

-

mašina za izradu papira i kartona

 

 

 

 

-

mašina za izradu predmeta od papira i kartona

 

 

 

28.96

Proizvodnja mašina zaizradu plastike i gume

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju mašina za izradu meke gume i plastike i za izradu proizvoda od tih materijala:

 

 

 

 

*

ekstrudera, presa, mašina za izradu ili protektiranje guma za vozila i drugih mašina za izradu proizvoda od gume i plastičnih masa

 

 

 

28.99

Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

sušilica za drvo, celulozu, papir, karton i druge materijale (osim za poljoprivredne proizvode i tekstil)

 

 

 

 

-

štamparskih i knjigovezačkih mašina, kao i mašina za delatnosti koje podržavaju štampanje na velikom broju materijala

 

 

 

 

-

mašina za izradu crepa i opeke, za oblikovanje keramičkih proizvoda, cevi, grafitnih elektroda, kreda za pisanje, kalupa za livnice i dr.

 

 

 

 

-

poluprovodnih proizvodnih mašina

 

 

 

 

-

industrijskih višenamenskih robota

 

 

 

 

-

različitih specijalnih mašina i opreme:

 

 

 

 

*

mašina za sastavljanje električnih i elektronskih svetiljki, cevi i sijalica

 

 

 

 

*

mašina za izradu ili toplu obradu stakla ili staklene robe, staklenih vlakana ili prediva

 

 

 

 

*

mašina i aparata za separaciju izotopa; mašina za izradu užadi i dr.

 

 

 

 

-

opreme za centriranje i balansiranje guma; opreme za balansiranje (osim balansiranja točkova)

 

 

 

 

-

sistema za centralno podmazivanje

 

 

 

 

-

opreme za lansiranje letelica, katapulta i slične opreme

 

 

 

 

-

automatskih uređaja za kuglanje (opreme za nameštanje kugli)

 

 

 

 

-

naprava za zabavne parkove: ringišpila, tobogana, streljana, ljuljaški itd.

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

aparata za domaćinstvo, del. 27.5

 

 

 

 

-

mašinaza fotokopiranje, del. 28.23

 

 

 

 

-

mašina za obradu tvrde gume i plastike ili hladnog stakla, del. 28.49

 

 

 

 

-

modula za ingote, del. 28.91

 

29

 

 

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju motornih vozila za prevoz putnika i robe. Uključena je i proizvodnja motora za motorna vozila i raznih delova i opreme za njih, kao i proizvodnja prikolica i poluprikolica.

 

 

 

 

Održavanje i popravka motornih vozila proizvedenih u ovoj oblasti svrstani su u del. 45.20.

 

 

29.1

 

Proizvodnja motornih vozila

 

 

 

29.10

Proizvodnja motornih vozila

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju automobila

 

 

 

 

-

proizvodnju komercijalnih vozila:

 

 

 

 

*

kombi-vozila, kamiona, teretnih traktora za poluprikolice i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju autobusa, trolejbusa i putničkih kola

 

 

 

 

-

proizvodnju motora za motorna vozila

 

 

 

 

-

proizvodnju šasija za motorna vozila

 

 

 

 

-

proizvodnju ostalih motornih vozila:

 

 

 

 

*

vozila konstruisanih za vožnju po snegu, specijalnih vozila za prevoz lica na terenima za golf i dr.

 

 

 

 

*

vatrogasnih vozila, vozila za čišćenje kolovoza, putujućih biblioteka i oklopnih vozila

 

 

 

 

*

vozila s mešalicom za beton

 

 

 

 

*

ATV (motocikala), kartinga i sl., uključujući vozila za trke

 

 

 

 

-

fabričku obnovu motora za motorna vozila

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju električnih motora (osim startnih motora), del. 27.11

 

 

 

 

-

proizvodnju sijalica i opreme za osvetljenje, za vozila, del. 27.40

 

 

 

 

-

proizvodnju klipova, klipnih prstenova i karburatora, del. 28.11

 

 

 

 

-

proizvodnju poljoprivrednih traktora, del. 28.30

 

 

 

 

-

proizvodnju skrepera, del. 28.92

 

 

 

 

-

proizvodnju traktora koji se koriste u građevinarstvu i rudnicima, del. 28.92

 

 

 

 

-

proizvodnju teretnih traktora za istovar, del. 28.92

 

 

 

 

-

proizvodnju karoserija za motorna vozila, del. 29.10

 

 

 

 

-

proizvodnju elektrodelova za motorna vozila, del. 29.31

 

 

 

 

-

proizvodnju ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila, del. 29.32

 

 

 

 

-

proizvodnju tenkova i drugih vojnih vozila, del. 30.40

 

 

 

 

-

održavanje i popravku motornih vozila, del. 45.20

 

 

29.2

 

Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice

 

 

 

29.20

Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

karoserija, uključujući kabine za motorna vozila

 

 

 

 

-

opreme za sve vrste vozila, prikolice i poluprikolice

 

 

 

 

-

prikolica i poluprikolica:

 

 

 

 

*

cisterni, prikolica za selidbu i dr.

 

 

 

 

*

kamp-prikolica, poštanskih prikolica i dr.

 

 

 

 

-

kontejnera namenjenih za jedan način ili više načina transporta

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

prikolica i poluprikolica posebno namenjenih za upotrebu u poljoprivredi, del. 28.30

 

 

 

 

-

ostalih delova i dodatne opreme za karoseriju za motorna vozila, del. 29.32

 

 

 

 

-

zaprežnih vozila, del. 30.99

 

 

29.3

 

Proizvodnja delova i pribora za motorna vozila i motore za njih

 

 

 

29.31

Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

električne opreme za paljenje i pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem:

 

 

 

 

*

magneta za paljenje, dinamo-magneta, kalemova za paljenje, svećica za paljenje, svećica za zagrevanje, startera, generatora (dinamo-mašina, alternatora), reglera i dr.

 

 

 

 

-

brisača i uređaja za odmrzavanje i odmagljivanje, električnih naprava za otvaranje prozora i vrata na automobilima itd.

 

 

 

 

-

setova (garnitura) provodnika

 

 

 

 

-

regulatora voltaže

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

baterija i akumulatora za vozila, del. 27.20

 

 

 

 

-

sijalica i opreme za osvetljenje, del. 27.40

 

 

 

 

-

pumpi za motorna vozila, del. 28.13

 

 

 

29.32

Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

raznovrsnih delova i pribora za motorna vozila:

 

 

 

 

*

kočnica, menjača, osovina, točkova, amortizera, hladnjaka, prigušivača, izduvnih cevi, katalizatora, kvačila, volana, stubova upravljača, kutija upravljačkih mehanizama i dr.

 

 

 

 

-

delova i pribora za karoseriju motornih vozila:

 

 

 

 

*

sigurnosnih pojaseva, vrata, branika i dr.

 

 

 

 

-

sedišta za motorna vozila

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju guma za točkove, za vozila, del. 22.11

 

 

 

 

-

proizvodnju gumenih cevi, kaiševa i dr. od gume, za vozila, del. 22.19

 

 

 

 

-

proizvodnju plastičnih cevi, kaiševa i dr. od plastike, za vozila, del. 22.2

 

 

 

 

-

proizvodnju akumulatora za motorna vozila, del. 27.20

 

 

 

 

-

proizvodnju klipova, klipnih motora i karburatora, del. 28.11

 

 

 

 

-

održavanje, popravku i prepravku motornih vozila, del. 45.20

 

30

 

 

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju transportnih sredstava: izgradnju brodovana menjenih za transport i druge komercijalne svrhe, proizvodnju šinskih vozila, vazduhoplova i svemirskih letelica i delova za njih.

 

 

30.1

 

Izgradnja brodova i čamaca

 

 

 

 

Obuhvata izgradnju brodova, čamaca i drugih plovnih sredstava namenjenih za transport i druge komercijalne svrhe (sport i rekreacija).

 

 

 

30.11

Izgradnja brodova i plovnih objekata

 

 

 

 

Obuhvata izgradnju brodova, izuzev brodova namenjenih za sport i rekreaciju, kao i izgradnju plovnih struktura:

 

 

 

 

-

izgradnju komercijalnih brodova:

 

 

 

 

*

putničkih brodova, trajekata, teretnih tankera i dr.

 

 

 

 

-

izgradnju ratnih brodova

 

 

 

 

-

izgradnju ribarskih brodova

 

 

 

 

-

izgradnju glisera i hoverkraftova (osim rekreativnih)

 

 

 

 

-

izgradnju platformi za bušenje, plovnih ili uronjivih

 

 

 

 

-

izgradnju plovnih konstrukcija:

 

 

 

 

*

plovnih dokova, pontona i kesona, platformi za iskrcavanje, barži, tegljača, plutajućih kranova, nerekreativnih splavova na naduvavanje i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju delova za brodove i plovne strukture

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju delova za brodove i sklopova za montažu kao što su:

 

 

 

 

*

jedra, del. 13.92

 

 

 

 

*

brodski propeleri, del. 25.99

 

 

 

 

*

sidra od čelika i gvožđa, del. 25.99

 

 

 

 

*

brodski motori, del. 28.11

 

 

 

 

*

navigacioni instrumenti, del. 26.51

 

 

 

 

*

svetlosna oprema za brodove, del. 27.40

 

 

 

 

-

proizvodnju amfibijskih vozila, del. 29.10

 

 

 

 

-

proizvodnju čamaca ili splavova na naduvavanje, za rekreaciju, del. 30.12

 

 

 

 

-

popravku i održavanje brodova i čamaca, del. 33.15

 

 

 

 

-

rezanje brodova, del. 38.31

 

 

 

 

-

unutrašnje opremanje brodova, del. 43.3

 

 

 

30.12

Izrada čamaca za sport i razonodu

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

izradu čamaca i splavova na naduvavanje

 

 

 

 

-

izradu jedrilica s pomoćnim motorom ili bez njega

 

 

 

 

-

izradu motornih čamaca za razonodu

 

 

 

 

-

proizvodnju vodenih skutera

 

 

 

 

-

izradu ostalih čamaca za razonodu i sport:

 

 

 

 

*

kajaka, kanua, skifa i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju delova čamaca za razonodu i sport:

 

 

 

 

*

jedara, del. 13.92

 

 

 

 

*

sidara od čelika i gvožđa, del. 25.99

 

 

 

 

*

brodskih motora, del. 28.11

 

 

 

 

*

dasaka za jedrenje, del. 32.30

 

 

 

 

-

popravku i održavanje čamaca za sport i rekreaciju, del. 33.15

 

 

30.2

 

Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila

 

 

 

30.20

Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju dizel, električnih, parnih i drugih lokomotiva

 

 

 

 

-

proizvodnju samohodnih železničkih i tramvajskih vagona i vozila za održavanje ili servisiranje

 

 

 

 

-

proizvodnju voznog parka za železnički i tramvajski saobraćaj, bez sopstvenog pogona:

 

 

 

 

*

putničkih vagona, vagona za transport robe, vagona-cisterni, vagona sa automatskim istovaranjem, vagona-radionica, vagona-dizalica, tendera i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju posebnih delova za železničke i tramvajske lokomotive i vagone:

 

 

 

 

*

obrtnih postolja, osovina i točkova, kočnica i delova za njih

 

 

 

 

*

kuka i spojnica vagona, odbojnika i delova za njih; amortizera

 

 

 

 

*

kostura vagona i lokomotiva; karoserije; spojeva za prolaz između vagona i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju rudarskih lokomotiva i vagona

 

 

 

 

-

proizvodnju mehaničkih i elektromehaničkih uređaja za signalizaciju, kontrolu sigurnosti i upravljanje železničkim, tramvajskim i drumskim saobraćajem unutrašnjim vodenim putevima, objektima za parkiranje, lučkim instalacijama i aerodromima

 

 

 

 

-

fabričku obnovu i remont šinskih vozila

 

 

 

 

-

proizvodnju sedišta za šinska vozila

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

nesastavljenih šina, del. 24.10

 

 

 

 

-

sastavnih delova za pričvršćivanje železničkih šina, del. 25.99

 

 

 

 

-

elektromotora, del. 27.11

 

 

 

 

-

električne opreme: signalne, zaštitne i za upravljanje u saobraćaju, del. 27.90

 

 

 

 

-

motora i turbina, del. 28.11

 

 

30.3

 

Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme

 

 

 

30.30

Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

aviona za prevoz robe ili putnika, za oružane snage, za sport i ostale namene

 

 

 

 

-

helikoptera

 

 

 

 

-

jedrilica i pilotiranih zmajeva

 

 

 

 

-

dirižabla i balona

 

 

 

 

-

delova i pribora za vazduhoplove iz ove grupe:

 

 

 

 

*

glavnih delova kao što su trup aviona, krila, vrata, kontrolne površine, uređaji za prizemljivanje, rezervoari za gorivo, pilotske kabine i dr.

 

 

 

 

*

elisa, rotora i lopatica rotora za helikoptere

 

 

 

 

*

motora opšteg tipa koji se koriste za letelice

 

 

 

 

*

delova turboreaktora i turbopropelera

 

 

 

 

-

svemirskih letelica, lansirnih rampi, satelita, planetarnih sondi, svemirskih brodova i dr.

 

 

 

 

-

sedišta za avione

 

 

 

 

-

interkontinentalnih balističkih raketa (ICBM)

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

padobrana, del. 13.92

 

 

 

 

-

vojnog oružja i municije, del. 25.40

 

 

 

 

-

telekomunikacione opreme za satelite, del. 26.30

 

 

 

 

-

avio-instrumenata i avio-nautičkih instrumenata za letelice, del. 26.51

 

 

 

 

-

navigacionih sistema za letelice, del. 26.51

 

 

 

 

-

opreme za osvetljenje za letelice, del. 27.40

 

 

 

 

-

uređaja za pokretanje i drugih električnih delova za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 27.90

 

 

 

 

-

klipova, klipnih prstenova i karburatora, del. 28.11

 

 

 

 

-

opreme za lansiranje aviona (kod nosača aviona) i slične opreme, del. 28.99

 

 

30.4

 

Proizvodnja borbenih vojnih vozila

 

 

 

30.40

Proizvodnja borbenih vojnih vozila

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

tenkova

 

 

 

 

-

naoružanih amfibijskih vozila

 

 

 

 

-

drugih vojnih borbenih vozila

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju oružja i municije, del. 25.40

 

 

30.9

 

Proizvodnja ostalih transportnih sredstava

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju transportne opreme koja ne uključuje motorna i šinska vozila, vazdušnu, vodenu, železničku opremu, kao ni svemirsku transportnu opremu i vojna vozila.

 

 

 

30.91

Proizvodnja motocikala

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

motocikala, mopeda i bicikala s pomoćnim motorom

 

 

 

 

-

motora za motocikle

 

 

 

 

-

prikolica za motocikle

 

 

 

 

-

delova i pribora za motocikle

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

bicikala, del. 30.92

 

 

 

 

-

invalidskih kolica, del. 30.92

 

 

 

30.92

Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

bicikala i sličnih prevoznih sredstava bez motora (uključujući i tricikle za prevoz robe), dečijih bicikala i tricikala

 

 

 

 

-

delova i pribora za bicikle i dr.

 

 

 

 

-

kolica za prevoz invalida, s motorom ili bez njega

 

 

 

 

-

delova i pribora za sredstva za prevoz invalida

 

 

 

 

-

dečijih kolica

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

bicikala s pomoćnim motorom, del. 30.91

 

 

 

 

-

vozila-igračaka dizajniranih za jahanje, uključujući plastične bicikle i tricikle, del. 32.40

 

 

 

30.99

Proizvodnja ostale transportne opreme

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

ručnih kolica: kolica za prtljag, sanki, šoping-kolica itd.

 

 

 

 

-

zaprežnih vozila: jednoprežnih, zaprega koje vuku magarci, mrtvačkih kola itd.

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

industrijskih transportnih vozila, uključujući samovozna vozila, del. 28.22

 

 

 

 

-

dekorativnih kolica za restorane

 

31

 

 

Proizvodnja nameštaja

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju nameštaja i srodnih proizvoda od svih materijala, osim od kamena, betona i keramike.

 

 

 

 

Postupci izrade nameštaja jesu standardizovani postupci obrade materijala i sklapanja komponenti, uključujući sečenje, oblikovanje, izlivanje u kalupe i laminiranje. Estetika i funkcionalnost predstavljaju značajan deo proizvodnog procesa.

 

 

 

 

Neki od postupaka koji se primenjuju u izradi nameštaja slični su postupcima koji se koriste u drugim segmentima prerađivačke industrije. Npr. sečenje i sklapanje primenjuju se u proizvodnji drvenih (potpornih, okvirnih) elemenata, što je svrstano u oblast 16. (Proizvodnja drveta i proizvoda od drveta). Međutim, brojni postupci koji se primenjuju u proizvodnji nameštaja od drveta razlikuju se od onih koji se primenjuju u proizvodnji predmeta od drveta. Na sličan način, u proizvodnji metalnog nameštaja koriste se tehnike koje se takođe primenjuju u proizvodnji valjanih proizvoda, koji su svrstani u oblast 25. (Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda). Proces livenja plastičnog nameštaja sličan je izlivanju u kalupe ostalih proizvoda od plastike. Međutim, proizvodnja nameštaja od plastike smatra se posebnom aktivnošću.

 

 

31.0

 

Proizvodnja nameštaja

 

 

 

31.01

Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju nameštaja bilo koje vrste, od bilo kakvog materijala (osim od kamena, betona ili keramike), za bilo koji prostor i u bilo koju svrhu:

 

 

 

 

-

stolica i garnitura za sedenje za: kancelarije, radne sobe, hotele, restorane i javne prostorije

 

 

 

 

-

sedišta za pozorišta, bioskope i sl.

 

 

 

 

-

posebnog nameštaja za prodavnice: pultova, izložbenih kutija, polica idr.

 

 

 

 

-

kancelarijskog nameštaja

 

 

 

 

-

nameštaja za laboratorije

 

 

 

 

-

dekorativnih kolica za restorane

 

 

 

 

-

nameštaja za crkve, škole i restorane

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju školskih i kancelarijskih tabli, del. 28.23

 

 

 

 

-

proizvodnju sedišta za vozila, del. 29.32, 30.20 i 30.30

 

 

 

 

-

proizvodnju sedišta za vozove, del. 30.20

 

 

 

 

-

proizvodnju operacionih stolova, stomatoloških stolica, bolničkih kreveta i sl., del. 32.50

 

 

 

 

-

ugrađivanje i pričvršćivanje modularnog nameštaja i montiranje laboratorijske opreme, del. 43.32

 

 

 

31.02

Proizvodnja kuhinjskog nameštaja

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju kuhinjskog nameštaja

 

 

 

31.03

Proizvodnja madraca

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju madraca:

 

 

 

 

*

madraca sa oprugama, punjenih ili iznutra opremljenih nosećim materijalima

 

 

 

 

*

nepresvučenih madraca od penaste gume ili plastičnih masa

 

 

 

 

-

proizvodnju pomoćnih madraca

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju dušeka na naduvavanje i "vodenih kreveta", del. 22.19

 

 

 

31.09

Proizvodnja ostalog nameštaja

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju sofa i setova sofa

 

 

 

 

-

proizvodnju baštenskih stolica i garnitura za sedenje

 

 

 

 

-

proizvodnju nameštaja za spavaće sobe, trpezarije, bašte, dnevni boravak, kupatila i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju plakara za šivaće mašine, televizore itd.

 

 

 

 

-

dovršavanje (kao što je tapaciranje stolica)

 

 

 

 

-

dovršavanje nameštaja (kao što je prskanje, farbanje, francusko poliranje i tapaciranje)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju jastuka, malih tapaciranih stolica bez naslona, ukrasnih jastuka, pokrivača i perina, del. 13.92

 

 

 

 

-

proizvodnju sanitarnih keramičkih proizvoda, del. 23.42

 

 

 

 

-

proizvodnju betonskih klupa i sl., del. 23.69

 

 

 

 

-

proizvodnju stolova, klupa od kamena i sl., del. 23.70

 

 

 

 

-

proizvodnju lampi i opreme za osvetljenje, del. 27.40

 

 

 

 

-

proizvodnju sedišta za automobile, vozove i avione, del. 29.32, 30.20 i 30.30

 

 

 

 

-

popravku i restauraciju nameštaja, del. 95.24

 

32

 

 

Ostale prerađivačke delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju raznovrsnih proizvoda koja nije obuhvaćena u drugim delatnostima. S obzirom na to da je reč o preostaloj delatnosti, procesi proizvodnje, ulazni materijali i namena proizvedenih artikala mogu da variraju u velikoj meri, pa ovde nisu primenjeni uobičajeni kriterijumi za razvrstavanje delatnosti.

 

 

32.1

 

Proizvodnja nakita, bižuterije i sličnih predmeta

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju nakita i proizvoda koji predstavljaju imitaciju nakita.

 

 

 

32.11

Kovanje novca

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju kovanog novca, uključujući novac (papirni) koji je zakonsko sredstvo plaćanja, bez obzira na to da li je od plemenitih metala ili ne

 

 

 

32.12

Proizvodnja nakita i srodnih predmeta

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju obrađenih bisera

 

 

 

 

-

proizvodnju dragog i poludragog kamena, uključujući i proizvodnju industrijskog kvalitetnog kamena i sintetičkog i rekonstituisanog dragog i poludragog kamena

 

 

 

 

-

brušenje dijamanata

 

 

 

 

-

izradu nakita od plemenitih metala ili osnovnih metala prevučenih plemenitim metalima, nakita od dragog ili poludragog kamena, nakita od plemenitih metala u kombinaciji s dragim ili poludragim kamenom ili s drugim materijalima

 

 

 

 

-

proizvodnju kujundžijskih predmeta od plemenitih metalaili drugih metala prevučenih plemenitim metalima:

 

 

 

 

*

posuđa (plitkog i dubokog), pribora za jelo, predmeta za toaletnu upotrebu, kancelarijskih predmeta, predmeta za religioznu upotrebu i dr.

 

 

 

 

-

izradu tehničke ili laboratorijske opreme od plemenitih metala (osim instrumenata i njihovih delova):

 

 

 

 

*

sudova za topljenje, lopatica, anoda i dr.

 

 

 

 

-

izradu narukvica i kućišta za ručne satove, kutija za cigarete i dr. od plemenitih metala

 

 

 

 

-

graviranje na ličnim predmetima od plemenitih i neplemenitih metala

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju nemetalnih narukvica za ručne časovnike (od tkanine, kože, plastike i dr.), del. 15.12

 

 

 

 

-

proizvodnju predmeta od osnovnih metala prevučenih plemenitim metalima (osim imitacije nakita), del. 25

 

 

 

 

-

proizvodnju kutija za satove, del. 26.52

 

 

 

 

-

proizvodnju narukvica za ručne časovnike od običnih metala, del. 32.13

 

 

 

 

-

proizvodnju imitacije nakita (bižuterije), del. 32.13

 

 

 

 

-

popravku nakita, del. 95.25

 

 

 

32.13

Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata izradu:

 

 

 

 

-

veštačkih bisera i nakita od neplemenitih materijala

 

 

 

 

-

prstenja, narukvica, ogrlica i sličnih predmeta sačinjenih od osnovnih metala prevučenih plemenitim metalima

 

 

 

 

-

nakita koji sadrži imitaciju dragog kamenja, imitaciju dijamanata, kao i sličnu proizvodnju metalnih narukvica za satove (osim od dragog kamena)

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

nakita od plemenitih metala i dragog kamenja, del. 32.12

 

 

 

 

-

nakita koji sadrži pravo drago kamenje, del. 32.1

 

 

 

 

-

narukvica za ručne časovnike od plemenitih metala, del. 32.12

 

 

32.2

 

Proizvodnja muzičkih instrumenata

 

 

 

32.20

Proizvodnja muzičkih instrumenata

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

žičanih muzičkih instrumenata

 

 

 

 

-

klavijaturnih instrumenata sa žicama, uključujući i automatski klavir

 

 

 

 

-

orgulja, uključujući i harmonijume i slične klavijaturne instrumente sa slobodnim metalnim piskovima

 

 

 

 

-

harmonika i sličnih instrumenata, uključujući i usne harmonike

 

 

 

 

-

duvačkih instrumenata

 

 

 

 

-

udaraljki

 

 

 

 

-

elektronskih muzičkih instrumenata

 

 

 

 

-

muzičkih kutija, vašarskih orgulja, orgulja na parni pogon i dr.

 

 

 

 

-

delova i pribora za muzičke instrumente: metronoma, tonskih viljuški, žica, diskova i valjaka za automatske mehaničke instrumente i dr.

 

 

 

 

-

pištaljki, truba za pozivanje i drugih usnih duvačkih instrumenta za davanje zvučnih signala

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

umnožavanje snimljenih nosilaca zapisa (video-traka i diskova), del. 18.2

 

 

 

 

-

proizvodnju mikrofona, pojačala, zvučnika, slušalica i sličnih delova, del. 26.40

 

 

 

 

-

proizvodnju gramofona, magnetofona i sl., del. 26.40

 

 

 

 

-

proizvodnju muzičkih instrumenata-igračaka, del. 32.40

 

 

 

 

-

restauraciju orgulja i drugih istorijskih muzičkih instrumenata, del. 33.19

 

 

 

 

-

izdavanje audio i video traka i diskova, del. 59.20

 

 

32.3

 

Proizvodnja sportske opreme

 

 

 

32.30

Proizvodnja sportske opreme

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju sportske i atletske opreme (osim odevnih predmeta i obuće).

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju sportskih predmeta i sprava i igre na otvorenim ili zatvorenim terenima (osim odeće i obuće), od bilo kog materijala:

 

 

 

 

*

tvrde i meke lopte i lopte na naduvavanje

 

 

 

 

*

reketa, štapova i palica za golf

 

 

 

 

*

skija, vezova i štapova za skije

 

 

 

 

*

skijaške obuće

 

 

 

 

*

dasaka za jedrenje

 

 

 

 

*

rekvizita za sportski ribolov, uključujući mreže

 

 

 

 

*

rekvizita za lov, alpinizam i dr.

 

 

 

 

*

sportskih rukavica od kože i sportskih pokrivki za glavu

 

 

 

 

*

bazena za plivanje i veslanje

 

 

 

 

*

klizaljki, koturaljki i dr.

 

 

 

 

*

lukova i samostrela

 

 

 

 

*

opreme za gimnastiku, fitnes, atletiku i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju jedara, del. 13.92

 

 

 

 

-

proizvodnju sportske odeće, del. 14.13

 

 

 

 

-

proizvodnju sedala i konjske opreme, del. 15.12

 

 

 

 

-

proizvodnju bičeva i korbača, del. 15.12

 

 

 

 

-

proizvodnju sportske obuće, del. 15.20

 

 

 

 

-

proizvodnju sportskog oružja i municije, del. 25.40

 

 

 

 

-

proizvodnju metalnih tegova (za sport), del. 25.99

 

 

 

 

-

proizvodnju sportskih vozila, osim tobogana i sl., del. 29 i 30

 

 

 

 

-

proizvodnju čamaca, del. 30.12

 

 

 

 

-

proizvodnju čepova za uši (za plivanje i protiv buke), del. 32.99

 

 

 

 

-

popravku sportske opreme, del. 95.29

 

 

32.4

 

Proizvodnja igara i igračaka

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju lutaka, igara i igračaka (uključujući elektronske), alatki za razne vrste hobija i dečjih vozila (osim metalnih bicikala i tricikala).

 

 

 

32.40

Proizvodnja igara i igračaka

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

lutaka i odeće i pribora za lutke

 

 

 

 

-

figurina, modela likova iz igranih filmova, stripova itd.

 

 

 

 

-

muzičkih instrumenata-igračaka

 

 

 

 

-

igračaka u obliku životinja

 

 

 

 

-

karata za igru

 

 

 

 

-

elektronskih igara: video-igara, šahovskih igara i dr.

 

 

 

 

-

umanjenih modela, maketa i sličnih modela za zabavu, električnih vozova, setova za sastavljanje i dr.

 

 

 

 

-

igara na automatima koji se u rad puštaju ubacivanjem metalnog novca, bilijara, specijalnih stolova za kazino-igre i dr.

 

 

 

 

-

predmeta za zabavu na sajmovima, stonih i društvenih igara

 

 

 

 

-

igračaka na točkove koje mogu biti namenjene za jahanje, uključujući plastične bicikle i tricikle

 

 

 

 

-

slagalica i sličnih predmeta za zabavu

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju elektronskih video-konzola za igranje, del. 26.40

 

 

 

 

-

proizvodnju bicikala i sredstava za prevoz invalida, del. 30.92

 

 

 

 

-

proizvodnju predmeta i igračaka za zabavu i noviteta, del. 32.99

 

 

 

 

-

izradu i izdavanje softvera za video-igrice, del. 58.21 i 62.01

 

 

 

 

-

proizvodnju predmeta za praznovanje raznih praznika, rekvizita za mađioničare, za zabavu i sl., del. 32.99

 

 

 

 

-

izdavanje računarskih igrica, del. 58.21

 

 

 

 

-

programiranje računarskih igrica, del. 62.01

 

 

32.5

 

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenatai materijala

 

 

 

32.50

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala

 

 

 

 

Obuhvata laboratorijske aparate, hirurške i medicinske instrumente, hirurški pribor, aparate za stomatologiju, sprave za lečenje nepravilnosti zuba i protetički materijal. Ovde je svrstan i nameštaj za medicinu, hirurgiju i sl., gde dodatne specifične funkcije određuju svrhu proizvoda (npr. zubarska stolica sa ugrađenim hidrauličnim funkcijama).

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

hirurških prekrivača, sterilnog konca i vate

 

 

 

 

-

materijala za plombe i cementa (osim stomatoloških adheziva), stomatološkog voska i stomatoloških preparata od gipsa

 

 

 

 

-

cementa za rekonstrukciju kostiju

 

 

 

 

-

peći za zubne laboratorije

 

 

 

 

-

ultrazvučnih aparata za čišćenje

 

 

 

 

-

laboratorijskih aparata za sterilizaciju

 

 

 

 

-

laboratorijskih aparata za destilaciju i laboratorijskih centrifuga

 

 

 

 

-

instrumenata i pomagala za potrebe medicine, hirurgije, stomatologije i veterine

 

 

 

 

-

zubnih proteza, cementa i sl. za upotrebu u stomatologiji

 

 

 

 

-

medicinskog, stomatološkog i veterinarskog nameštaja: operacionih stolova, zubarskih stolica i bolničkih kreveta s mehaničkom opremom

 

 

 

 

-

ploča i zavrtnja za kosti, špriceva, igala, katetera, cevčica, itd.

 

 

 

 

-

stomatoloških instrumenata (uključujući zubarske stolice sa opremom)

 

 

 

 

-

veštačkih zuba, mostova i dr. u stomatološkim laboratorijama

 

 

 

 

-

ortopedske i protetičke opreme

 

 

 

 

-

staklenih očiju

 

 

 

 

-

medicinskih toplomera

 

 

 

 

-

oftalmoloških artikala (naočara za vid, naočara za sunce i sočiva)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju hirurškog konca, medicinske gaze i sl., del. 21.20

 

 

 

 

-

proizvodnju elektromedicinske i elektroterapeutske opreme, del. 26.60

 

 

 

 

-

proizvodnju invalidskih kolica, del. 30.92

 

 

 

 

-

delatnosti optičara, del. 47.78

 

 

32.9

 

Ostale prerađivačke delatnosti

 

 

 

32.91

Proizvodnja metli i četki

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

metli i četki, uključujući i one koje su sastavni delovi mašina, ručnih mehaničkih naprava za čišćenje podova, četki s resama i peruški, slikarskih četkica, valjaka i uložaka za bojenje i drugih četki i metli

 

 

 

 

-

četki za odeću, obuću, zube i ličnu higijenu

 

 

 

32.99

Proizvodnja ostalih predmeta

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

zaštitne opreme:

 

 

 

 

*

vatrogasne odeće

 

 

 

 

*

zaštitnih radnih pojaseva i drugih pojaseva za razne profesije

 

 

 

 

*

spasilačkih pojaseva od plute za vodu

 

 

 

 

*

zaštitnih kaciga od plastike ili metala

 

 

 

 

*

zaštitnih kaciga od metala i ostalih predmeta od metala za ličnu zaštitu

 

 

 

 

*

zapušača za uši i nos (za plivanje i zaštitu nosa)

 

 

 

 

*

gas-maski

 

 

 

 

-

pera i olovaka svih vrsta, mehaničkih ili nemehaničkih

 

 

 

 

-

uložaka za olovke

 

 

 

 

-

žigova za pečatiranje ili numerisanje, ručnih aparata za štampanje ili izradu nalepnica, traka za pisaće mašine i jastučića za pečate

 

 

 

 

-

suncobrana i kišobrana, štapova za hodanje i sigurnosnih štapova

 

 

 

 

-

globusa

 

 

 

 

-

dugmadi, drikera, patent-zatvarača, nitni (velikih kopči) i dr.

 

 

 

 

-

upaljača

 

 

 

 

-

predmeta za ličnu upotrebu: lula za pušenje, češljeva, šnala, dezodoransa, vakuum-boca i drugih vakuum-posuda za ličnu upotrebu ili upotrebu u domaćinstvu, perika, veštačkih brada, veštačkih obrva, predmeta i igračaka za zabavu i dr.

 

 

 

 

-

sveća, svećnjaka, voštanica, veštačkog cveća, voća, venaca i dr.

 

 

 

 

-

krojačkih lutki, ručnih sita i rešeta, mrtvačkih kovčega itd.

 

 

 

 

-

korpi za cveće, buketa, venaca i sličnih artikala

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

fitilja za fenjere, del. 13.99

 

 

 

 

-

radne odeće (npr. laboratorijskih odela, uniformi i sl.), del. 14.12

 

 

 

 

-

papirnih ukrasa, del. 17.29

 

33

 

 

Popravka i montaža mašina i opreme

 

 

 

 

Obuhvata specijalizovanu popravku proizvoda proizvedenih u sektoru prerađivačke industrije s ciljem da se mašine, oprema i drugi proizvodi dovedu u funkcionalno stanje. Uključeno je obezbeđivanje generalnog servisiranja i rutinskog održavanja pomenutih proizvoda radi njihovog efikasnog rada i sprečavanja havarija i nepotrebnih popravki.

 

 

 

 

Ova oblast uključuje samo aktivnosti specijalizovane popravke i održavanja. Veliki deo popravki takođe obavljaju proizvođači mašina, opreme i drugih proizvoda, i u tom slučaju se jedinice angažovane za te popravke i proizvodne aktivnosti razvrstavaju u skladu sa principom dodate vrednosti. Na taj način, ove kombinovane aktivnosti često se povezuju sa stvaranjem proizvoda. Isti se princip primenjuje kod kombinovane trgovine i popravke.

 

 

 

 

Rekonstrukcija ili prerada mašina i opreme smatra se aktivnošću prerađivačke industrije i uključena je u druge delatnosti ovog sektora.

 

 

 

 

Popravka i održavanje proizvoda koji se koriste kao investiciona oprema i kao proizvodi široke potrošnje u principu se klasifikuju kao popravka i održavanje predmeta za domaćinstvo (npr. popravka kućnog nameštaja, 95.24).

 

 

 

 

U ovu oblast takođe je uključena specijalizovana instalacija mašina. Međutim, instalacija opreme koja je sastavni deo zgrada ili sličnih građevina (npr. postavljanje električne instalacije, instaliranje liftova ili uređaja za klimatizaciju) svrstava se u sektor Građevinarstvo.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

čišćenje industrijske opreme, del. 81.22

 

 

 

 

-

popravku i održavanje računara i komunikacione opreme, del. 95.1

 

 

 

 

-

popravku i održavanje predmeta za domaćinstvo, del. 95.2

 

 

33.1

 

Popravka metalnih proizvoda, mašina i opreme

 

 

 

 

Obuhvata specijalizovanu popravku metalnih proizvoda, mašina i opreme proizvedenih u okviru prerađivačke industrije.

 

 

 

 

Obuhvaćeno je opšte ili redovno održavanje (tj. servisiranje) tih proizvoda kako bi se osigurao njihov dalji rad i sprečilonjihovo kvarenje.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

preradu ili ponovnu proizvodnju mašina i opreme, del. 25-31

 

 

 

 

-

čišćenje industrijskih mašina, del. 81.22

 

 

 

 

-

popravku i održavanje računara i komunikacione opreme, del. 95.1

 

 

 

 

-

popravku i održavanje kućnih aparata, del. 95.2

 

 

 

33.11

Popravka metalnih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata popravku i održavanje izrađenih metalnih proizvoda iz oblasti 25:

 

 

 

 

-

popravku metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera

 

 

 

 

-

popravku i održavanje cevi i cevnih instalacija

 

 

 

 

-

popravku zavarivanjem i lemljenjem

 

 

 

 

-

popravku i održavanje parnih kotlova i njima pripadajućih uređaja: kondenzatora, ekonomizatora, grejača, kolektora pare i akumulatora

 

 

 

 

-

popravku i održavanje nuklearnih reaktora, osim separatora izotopa

 

 

 

 

-

popravku i održavanje delova brodskih parnih kotlova i naprava za zagrevanjei centralno grejanje

 

 

 

 

-

popravku i održavanje oružja i borbene opreme (uključuje popravku sportskih i rekreativnih pištolja)

 

 

 

 

-

popravku i održavanje šoping-kolica

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

oštrenje sečiva i testera, del. 33.12

 

 

 

 

-

popravku cevnih instalacija sistema za centralno zagrevanje, del. 43.22

 

 

 

 

-

popravku mehaničkih naprava za zaključavanje, sefova itd., del. 80.20

 

 

 

 

-

popravku sistema za nadzor i zaštitu, del. 80.20

 

 

 

33.12

Popravka mašina

 

 

 

 

Obuhvata popravku i održavanje industrijskih mašinai opreme - oštrenje ili instaliranje, zamena sečiva i testera u komercijalnim i industrijskim mašinama, ili usluge zavarivanja (automatsko, opšte); popravku poljoprivrednih i drugih mašina i opreme teške industrije, mašinskih alatki, komercijalne opreme za hlađenje, građevinske opreme i rudarskih mašina i sličnih mašina i opreme iz oblasti 28:

 

 

 

 

-

popravku i održavanje nemotornih mašina za vozila

 

 

 

 

-

popravku i održavanje pumpi, kompresora i sličnih uređaja

 

 

 

 

-

popravku i održavanje mašina koje koriste fluidnu energiju

 

 

 

 

-

popravku ventila

 

 

 

 

-

popravku zupčanika i drugih prenosnika

 

 

 

 

-

popravku i održavanje industrijskih peći

 

 

 

 

-

popravku i održavanje uređaja za dizanje i prenošenje, uključujući liftove i pokretne stepenice

 

 

 

 

-

popravku i održavanje industrijskih naprava za hlađenje i opreme za pročišćavanje vazduha

 

 

 

 

-

popravku i održavanje opštih mašina komercijalnog tipa

 

 

 

 

-

popravku i održavanje ručnih mašina na struju

 

 

 

 

-

popravku i održavanje mašina i pomoćnih delova za sečenje i oblikovanje metala

 

 

 

 

-

popravku i održavanje mašina opšte namene

 

 

 

 

-

popravku i održavanje traktora za poljoprivredu

 

 

 

 

-

popravku i održavanje mašina za poljoprivredu i šumarstvo

 

 

 

 

-

popravku i održavanje metalurških mašina

 

 

 

 

-

popravku i održavanje mašina za obradu hrane, pića i duvana

 

 

 

 

-

popravku i održavanje mašina za tekstilnu industriju, proizvodnju kože

 

 

 

 

-

popravku i održavanje mašina za industriju papira

 

 

 

 

-

popravku i održavanje mašina za industriju plastike i gume

 

 

 

 

-

popravku i održavanje ostalih mašina za posebne svrhe iz oblasti 28

 

 

 

 

-

popravku i održavanje naprava za merenje

 

 

 

 

-

popravku i održavanje automata

 

 

 

 

-

popravku i održavanje registarskih kasa

 

 

 

 

-

popravku i održavanje mašina za fotokopiranje

 

 

 

 

-

popravku i održavanje računskih mašina, elektronskih ili neelektronskih

 

 

 

 

-

popravku i održavanje pisaćih mašina

 

 

 

 

-

popravku i održavanje presa za ploče iverice i slično

 

 

 

 

-

popravku i održavanje mašina i aparata za zavarivanje i lemljenje

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

popravku i održavanje peći i drugih grejnih uređaja, del. 43.22

 

 

 

 

-

ugrađivanje peći i drugih grejnih uređaja, del. 43.22

 

 

 

 

-

popravku računara, del. 95.11

 

 

 

33.13

Popravka elektronske i optičke opreme

 

 

 

 

Obuhvata popravku i održavanje proizvoda iz del. 26.5, 26.6 i 26.7, osim onih koji se smatraju proizvodima za domaćinstva.

 

 

 

 

Obuhvata popravku i održavanje mernih, kontrolnih, istraživačkih, navigaconih i kontrolnih uređaja iz grane 26.5:

 

 

 

 

-

popravku i održavanje instrumenata za letelice

 

 

 

 

-

popravku i održavanje uređaja za testiranje automobilskih ispusnih gasova

 

 

 

 

-

popravku i održavanje meteoroloških instrumenata

 

 

 

 

-

popravku i održavanje opreme za ispitivanje fizičkih, električnih i hemijskih karakteristika

 

 

 

 

-

popravku i održavanje mernih, kontrolnih, istraživačkih, navigacionih i drugih instrumenata

 

 

 

 

-

popravku i održavanje instrumenata za otkrivanje i praćenje radijacije

 

 

 

 

Obuhvata popravku i održavanje laserske, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme iz grane 26.6:

 

 

 

 

-

popravku i održavanje aparata za magnetnu rezonancu, ultrazvučnih aparata, pejsmejkera, slušnih aparata,aparata za elektrokardiografiju, endoskopiju, zračenje i dr.

 

 

 

 

Obuhvata popravku i održavanje optičkih instrumenata iz grane 26.7, kao što su: dvogledi, mikroskopi (osim elektronskih i protonskih), teleskopi, prizme, sočiva (osim oftalmoloških), kao i fotografske opreme i uređaja ako su namenjeni za profesionalnu upotrebu.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

popravku i održavanje opreme za fotokopiranje, del. 33.12

 

 

 

 

-

popravku i održavanje računara i periferne opreme, del. 95.11

 

 

 

 

-

popravku i održavanje računarskih projektora, del. 95.11

 

 

 

 

-

popravku i održavanje komunikacione opreme, del. 95.12

 

 

 

 

-

popravku i održavanje video-kamera i televizora za opštu upotrebu, del. 95.21

 

 

 

 

-

popravku i održavanje časovnika i ručnih satova, del. 95.25

 

 

 

33.14

Popravka električne opreme

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

popravku i održavanje proizvoda iz oblasti 27 (osim aparata za domaćinstvo)

 

 

 

 

-

popravku i održavanje transformatora

 

 

 

 

-

popravku i održavanje elektromotora i generatora

 

 

 

 

-

popravku i održavanje sklopnih prekidača i razvodnih tabli

 

 

 

 

-

popravku i održavanje aparata za kontrolu strujnih kola i releja

 

 

 

 

-

popravku i održavanje baterija i akumulatora

 

 

 

 

-

popravku i održavanje električnih aparata za osvetljenje

 

 

 

 

-

popravku i održavanje strujne žičane opreme i nestrujne žičane opreme za spajanje električnih kola žicom

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

popravku i održavanje računara i periferne opreme, del. 95.11

 

 

 

 

-

popravku i održavanje telekomunikacione opreme, del. 95.12

 

 

 

 

-

popravku i održavanje elektronskih aparata za široku potrošnju, del. 95.21

 

 

 

 

-

popravku i održavanje časovnika i ručnih satova, del. 95.25

 

 

 

33.15

Popravka i održavanje brodova i čamaca

 

 

 

 

Obuhvata popravku i održavanje brodova i čamaca. Međutim, fabričko ponovno građenje ili remont brodova klasifikovani su u oblast 30.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

održavanje, popravku ili prepravku brodova

 

 

 

 

-

održavanje, popravku i preradu jedrilica i čamaca za razonodu i sport

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

fabričku obnovu i remont brodova, del. 30.1

 

 

 

 

-

popravku i održavanje brodskih motora i motora za čamce, del. 33.12

 

 

 

 

-

rezanje, struganjei rasklapanje brodova, del. 38.31

 

 

 

33.16

Popravka i održavanje letelica i svemirskih letelica

 

 

 

 

Obuhvata popravku i održavanje letelica i svemirskih letelica.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

održavanje i popravku letelica (osim fabričkog remonta, pregleda i obnove)

 

 

 

 

-

održavanje i popravku motora za letelice

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

fabričku obnovu i remont letelica, del. 30.30

 

 

 

33.17

Popravka i održavanje druge transportne opreme

 

 

 

 

Obuhvata popravkui održavanje ostale transportne opreme iz oblasti 30, sem motocikala i bicikala.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

popravku i održavanje šinskih vozila (sem fabričkog remonta i konverzije)

 

 

 

 

-

popravku i održavanje zaprežnih vozila

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

fabričku obnovu i remont lokomotiva i šinskih vozila, del. 30.20

 

 

 

 

-

popravku i održavanje vojnih borbenih vozila, del. 30.40

 

 

 

 

-

popravku i održavanje kolica za kupovinu, del. 33.11

 

 

 

 

-

popravku i održavanje motora za šinska vozila, del. 33.12

 

 

 

 

-

popravku i održavanje motocikala, del. 45.40

 

 

 

 

-

popravku i održavanje bicikala, del. 95.29

 

 

 

33.19

Popravka ostale opreme

 

 

 

 

Obuhvatapopravku opreme koja nije obuhvaćena u drugim grupama ove oblasti:

 

 

 

 

-

ribarskih mreža, prostirki, vreća za hemikalije i dr.

 

 

 

 

-

užadi, brodske opreme, platna za jedra i cerada

 

 

 

 

-

vreća

 

 

 

 

-

drvenih paleta, buradi, kolutova i sl.

 

 

 

 

-

automata za igru s kuglicama i drugih automata za igru na žetone

 

 

 

 

-

restauraciju orgulja i drugih istorijskih muzičkih instrumenata

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

restauraciju i popravku kućnog i kancelarijskog nameštaja, del. 95.24

 

 

 

 

-

popravku i održavanje bicikala, del. 95.29

 

 

 

 

-

popravku, prekrajanje i održavanje odeće, del. 95.29

 

 

33.2

 

Montaža industrijskih mašina i opreme

 

 

 

33.20

Montaža industrijskih mašina i opreme

 

 

 

 

Obuhvata specijalnu montažu industrijskih mašina i opreme. Ugrađivanje opreme koja je sastavni deo građevinskog objekta spada u Građevinarstvo (npr. ugrađivanje liftova, pokretnih stepenica, uređaja za klimatizaciju, alarmnih sistema i dr.).

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

instaliranje industrijskih mašina u fabrikama

 

 

 

 

-

sastavljanje opreme za industrijsku procesnu kontrolu i upravljanje

 

 

 

 

-

sastavljanje opreme za kontrolu industrijskih procesa

 

 

 

 

-

instaliranje ostale industrijske opreme:

 

 

 

 

*

komunikacione opreme

 

 

 

 

*

centralnih i sličnih računara

 

 

 

 

*

laserske i elektromedicinske opreme

 

 

 

 

-

demontaža većih industrijskih mašina i opreme

 

 

 

 

-

montaža mlinova

 

 

 

 

-

opremanje mašina

 

 

 

 

-

montažu opreme za kuglane

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

montažu liftova, automatskih vrata, vakuum sistema za čišćenje, rashladnih sistema itd., del. 43.29

 

 

 

 

-

montažu vrata, trezora, fitinga, nameštaja itd., 43.32

 

 

 

 

-

montažu vrata, stepeništa, kabina za probanje odela, nameštaja, itd., del. 43.32

 

 

 

 

-

montiranje (postavljanje) računara, del. 62.09