Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 54/2010)

 

Sektor

Oblast

Grana

Grupa

NAZIV I OPIS DELATNOSTI

1

2

3

4

5

 

21

 

 

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata. Takođe obuhvata proizvodnju medicinskih hemikalija i biljnih proizvoda.

 

 

21.1

 

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

 

 

 

21.10

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

ispitivanje, usavršavanje i proizvodnju medicinskih aktivnih supstanci koje se koriste u proizvodnji farmaceutskih preparata:

 

 

 

 

*

antibiotika, vitamina, salicilne kiseline, acetisalicilne kiseline i dr.

 

 

 

 

-

obradu krvi

 

 

 

 

-

proizvodnju hemijski čistih šećera

 

 

 

 

-

obradu žlezda i proizvodnju ekstrakata iz žlezda

 

 

21.2

 

Proizvodnja farmaceutskih preparata

 

 

 

21.20

Proizvodnja farmaceutskih preparata

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju lekova:

 

 

 

 

*

antiseruma i drugih frakcija krvi

 

 

 

 

*

vakcina

 

 

 

 

*

raznovrsnih medikamenata, uključujući i homeopatske preparate

 

 

 

 

-

proizvodnju hemijskih kontraceptivnih sredstava za spoljnu upotrebu i hormonskih kontraceptivnih preparata

 

 

 

 

-

proizvodnju medicinskih dijagnostičkih preparata, uključujući testove za proveru graviditeta

 

 

 

 

-

proizvodnju radioaktivnih dijagnostičkih preparata za preglede

 

 

 

 

-

proizvodnju biotehničkih farmaceutskih preparata

 

 

 

 

-

proizvodnju medicinski impregnirane vate, gaze, zavoja, bandažnog materijala, hirurškog ketguta i dr.

 

 

 

 

-

preradu biljaka (mlevenje, razvrstavanje) za farmaceutske svrhe

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju biljnih smesa (menta, sporiš, kamilica, itd.), del. 10.83

 

 

 

 

-

proizvodnju zubnog materijala i cementa, del. 32.50

 

 

 

 

-

proizvodnju cementa za rekonstrukciju kostiju, del. 32.50

 

 

 

 

-

proizvodnju hirurške odeće, del. 32.50

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko farmaceutskim proizvodima, del. 46.46

 

 

 

 

-

trgovinu na malo farmaceutskim proizvodima, del. 47.73

 

 

 

 

-

istraživanje i razvoj u farmakologiji i biljnoj farmakologiji, del. 72.1

 

 

 

 

-

pakovanje farmaceutskih preparata, del. 82.92

 

22

 

 

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju proizvoda od gume i plastike a karakterišu ih sirovine koje se koriste u proizvodnom procesu. To ne znači da su svi proizvodi od tih materijala svrstani u ovu oblast.

 

 

22.1

 

Proizvodnja proizvoda od gume

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju proizvoda od gume.

 

 

 

22.11

Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju guma za: motorna vozila, opremu, pokretne mašine, vazduhoplovstvo, igračke, nameštaj i druge potrebe:

 

 

 

 

*

pneumatskih guma

 

 

 

 

*

punih guma

 

 

 

 

-

proizvodnju unutrašnjih guma

 

 

 

 

-

proizvodnju izmenljivih delova za spoljne gume, zidnih štitnika, traka za protektiranje spoljnih guma i dr.

 

 

 

 

-

protektiranje spoljnih guma

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju gumenih materijala za popravku, del. 22.19

 

 

 

 

-

popravku spoljnih i unutrašnjih guma, podešavanje i zamenu, del. 45.20

 

 

 

22.19

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju ostalih proizvoda od prirodnog ili sintetičkog kaučuka, nevulkanizirane, vulkanizirane ili tvrde gume:

 

 

 

 

*

ploča, listova, traka, šipki i drugih profilisanih oblika od gume

 

 

 

 

*

cevi, creva i šmrkova

 

 

 

 

*

transportnih traka, prenosnog i pogonskog remenja

 

 

 

 

*

sredstava za kontracepciju, cucli i termofora

 

 

 

 

*

odevnih predmeta koji nisu šiveni nego samo lepljeni

 

 

 

 

*

đonova od gume i drugih gumenih delova obuće

 

 

 

 

*

konca i konopaca od gume

 

 

 

 

*

gumiranog prediva i tkanina

 

 

 

 

*

prstenova, prirubnica i zaptivača od gume

 

 

 

 

*

obloga za valjke od gume

 

 

 

 

*

gumenih dušeka na naduvavanje

 

 

 

 

*

balona na naduvavanje

 

 

 

 

*

gumenih četki

 

 

 

 

*

cevi od tvrde gume

 

 

 

 

*

češljeva, ukosnica, viklera i sl. od tvrde gume

 

 

 

 

*

impregnisanog tekstila, prevučenog ili laminiranog gumom

 

 

 

 

*

gumenih materijala za popravku guma za vozila

 

 

 

 

-

proizvodnju gumenih seksi predmeta

 

 

 

 

-

proizvodnju kapa za plivanje

 

 

 

 

-

proizvodnju ronilačke odeće

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju kord tkanina za spoljne gume za vozila, del. 13.96

 

 

 

 

-

proizvodnju odevnih predmeta od elastičnih tkanina, del. 14.14 i 14.19

 

 

 

 

-

proizvodnju gumene obuće, del. 15.20

 

 

 

 

-

proizvodnju tutkala i lepkova na bazi gume, del. 20.52

 

 

 

 

-

proizvodnju profila za zaštitu guma za vozila, del. 22.11

 

 

 

 

-

proizvodnju gumenih plovila na naduvavanje, del. 30.11 i 30.12

 

 

 

 

-

proizvodnju nepresvučenih madraca od penaste gume, del. 31.03

 

 

 

 

-

proizvodnju gumenih sportskih rekvizita, del. 32.30

 

 

 

 

-

proizvodnju gumenih igara i igračaka (uključujući bazene na naduvavanje, čamce na naduvavanje, gumene životinje na naduvavanje, lopte i sl.), del. 32.40

 

 

 

 

-

obnovu guma, del. 38.32

 

 

22.2

 

Proizvodnja proizvoda od plastike

 

 

 

 

Obuhvata preradu nove ili reciklirane plastične smole umeđufazne proizvode primenom raznih postupaka, npr. presovanjem, modeliranjem, izlivanjem u kalupe, ekstrudiranjem i dr. Za većinu tih postupaka važi da je proces proizvodnje takav da može da se napravi velika količina raznovrsnih proizvoda.

 

 

 

22.21

Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju poluproizvoda od plastike:

 

 

 

 

*

ploča, listova, blokova, filmova, folija, traka i dr. (samolepljivi ili ne)

 

 

 

 

-

proizvodnju gotovih proizvoda od plastike:

 

 

 

 

*

cevi, creva i šmrkova, pribora za cevi i creva i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju celofana

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju plastike u primarnim oblicima, del. 20.16

 

 

 

 

-

proizvodnju artikala od sintetičke i prirodne gume, del. 22.1

 

 

 

22.22

Proizvodnja ambalaže od plastike

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju predmeta od plastike za pakovanje robe:

 

 

 

 

*

kesa, vreća, kutija, sanduka, kanistera, boca i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju kofera i ručnih torbi od plastike i putnih predmeta od plastike, del. 15.12

 

 

 

22.23

Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju predmeta od plastike za građevinarstvo:

 

 

 

 

*

vrata, prozora, ramova, kapaka, žaluzina, lajsni za pod i dr.

 

 

 

 

*

tankova i rezervoara

 

 

 

 

*

podnih, zidnih ili plafonskih obloga u obliku rolni ili pločica i dr.

 

 

 

 

*

sanitarnih predmeta kao što su kade, tuš-kade, umivaonici, klozetske šolje, vodokotlići i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju linoleuma i tvrdih pokrivača za pod bez obzira na to da li su obloženi s donje strane tkaninom ili netkanim tekstilom

 

 

 

 

-

proizvodnju veštačkog kamena (npr. imitacija mermera)

 

 

 

22.29

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju stonog i kuhinjskog posuđa i predmeta za toaletne potrebe od plastike

 

 

 

 

-

proizvodnju raznovrsnih proizvoda od plastike:

 

 

 

 

*

kaciga, izolacionih elemenata, delova za električne vodove, opreme za kancelarije ili školske opreme, odevnih predmeta (ukoliko nisu šiveni nego su lepljeni), kućnih okova, statueta, prenosnog i pogonskog remenja, samolepljivih traka od plastike, plastičnih kalupa za cipele, plastičnih držača za cigare i cigarete, češljeva, plastičnih viklera, noviteta od plastike i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

putnih predmeta od plastičnih masa, del. 15.12

 

 

 

 

-

plastične obuće, del. 15.20

 

 

 

 

-

plastičnog nameštaja, del. 31.01, 31.02, 31.09

 

 

 

 

-

nepresvučenih madraca od plastike, del. 31.03

 

 

 

 

-

sportskih rekvizita od plastike, del. 32.30

 

 

 

 

-

igara i igračaka od plastike, del. 32.40

 

 

 

 

-

medicinskih i stomatoloških pomagala od plastike, del. 32.50

 

 

 

 

-

plastičnih medicinskih i stomatoloških pomagala, del. 32.50

 

 

 

 

-

plastičnih oftalmoloških predmeta, del. 32.50

 

 

 

 

-

tvrdih pokrivki za glavu i ostalih ličnih bezbednosnih predmeta od plastike, del. 32.99

 

23

 

 

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

 

 

 

 

Ova oblast obuhvata proizvodne delatnosti u kojima se koriste ostali nemetalni minerali. Obuhvata proizvodnju stakla i proizvoda od stakla (npr. ravno staklo, šuplje staklo, stakleno vlakno, tehničku staklariju i dr.), keramiku, pločice i pečene proizvode od gline, cementa i gipsa, od sirovih materijala do konačnih proizvoda. Uključena je i proizvodnja oblikovanog i gotovog kamena i drugih mineralnih proizvoda.

 

 

23.1

 

Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju stakla u svim oblicima, primenom bilo kakvog postupka, kao i predmete od stakla.

 

 

 

23.11

Proizvodnja ravnog stakla

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju ravnog stakla, uključujući armirano, bojeno ili matirano staklo

 

 

 

23.12

Oblikovanje i obrada ravnog stakla

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju kaljenog ili slojevitog sigurnosnog stakla

 

 

 

 

-

proizvodnju staklenih ogledala

 

 

 

 

-

proizvodnju višeslojnih zidnih elemenata za izolaciju

 

 

 

 

-

brušenje, graviranje i poliranje ravnog stakla

 

 

 

23.13

Proizvodnja šupljeg stakla

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju boca i druge ambalaže odstakla i kristala

 

 

 

 

-

proizvodnju čaša za piće i drugih proizvoda od stakla ili kristala za upotrebu u domaćinstvu

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju igračaka od stakla, del. 32.40

 

 

 

23.14

Proizvodnja staklenih vlakana

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju staklenih vlakana, uključujući staklenu vunu i netkane proizvode od njih

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju tkanina od staklenih vlakana, del. 13.10

 

 

 

 

-

proizvodnju kablova od optičkih vlakana za prenos podataka ili slike, del. 27.31

 

 

 

23.19

 

Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju proizvoda od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe

 

 

 

 

-

proizvodnju stakla za ručne časovnike i ostale satove, optičkog stakla i optičkih elemenata koji nisu optički obrađeni

 

 

 

 

-

proizvodnju staklenih predmeta koji se koriste za izradu bižuterije

 

 

 

 

-

proizvodnju staklenih izolatora i izolacionog pribora

 

 

 

 

-

proizvodnju staklenih abažura za lampe

 

 

 

 

-

proizvodnju staklenih figurica

 

 

 

 

-

proizvodnju staklenih blokova za popločavanje

 

 

 

 

-

proizvodnju staklenih šipki, cevi i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju obrađenih staklenih optičkih elemenata, del. 26.70

 

 

 

 

-

proizvodnju špriceva i ostale medicinsko-laboratorijske opreme, del. 32.50

 

 

23.2

 

Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

 

 

 

23.20

Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju međufaznih proizvoda od iskopanih ili izvađenih nemetalnih minerala kao što su pesak, šljunak, kamen ili glina.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju vatrostalnog maltera i betona

 

 

 

 

-

proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda:

 

 

 

 

*

termoizolacionih keramičkih proizvoda od silikatnog fosilnog brašna

 

 

 

 

*

vatrostalnih cigli, blokova i pločica

 

 

 

 

*

vatrostalnih keramičkih retorti, lonaca, mufova, izlivnika, cevi, lula i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnjuvatrostalnih predmeta koji sadrže magnezit, dolomit i hromit

 

 

23.3

 

Proizvodnja građevinskih materijala od gline

 

 

 

23.31

Proizvodnja keramičkih pločica i ploča

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju nevatrostalnih keramičkih podnih i zidnih pločica, mozaik-kockica i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju nevatrostalnih keramičkih ploča i pločnika

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju veštačkog kamena od plastičnih masa (npr. imitacija mermera), del. 22.23

 

 

 

 

-

proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.20

 

 

 

 

-

proizvodnju podnih obloga od pečene gline, del. 23.32

 

 

 

 

-

proizvodnju keramičkih cigli i krovnih pločica, del. 23.32

 

 

 

23.32

Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju nevatrostalnog građevinskog materijala od pečene gline: opeke, crepova, cevi za dimnjake i drugih cevi, odvoda i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju podnih blokova od pečene gline

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.2

 

 

 

 

-

proizvodnju nevatrostalnih keramičkih proizvoda za druge potrebe (osim za građevinarstvo), del. 23.4

 

 

23.4

 

Proizvodnja ostalih keramičkih i porcelanskih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju finalnih proizvoda od ruda i nemetalnih minerala kao što su pesak, šljunak, glina i kamen.

 

 

 

23.41

Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

stonih keramičkih proizvoda i drugih keramičkih proizvoda za domaćinstvo

 

 

 

 

-

figura i drugih ukrasnih predmeta od keramike

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju imitacija nakita od keramike, del. 32.13

 

 

 

 

-

proizvodnju keramičkih igračaka, del. 32.40

 

 

 

23.42

Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju sanitarnih keramičkih proizvoda (kada, umivaonika, ve-ce šolja itd.)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.20

 

 

 

 

-

proizvodnju keramičkog građevinskog materijala, del. 23.3

 

 

 

23.43

Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju keramičkih električnih izolatora i izolacionog pribora

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.20

 

 

 

23.44

Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju keramičkih predmeta za laboratorijske, hemijske i tehničke svrhe

 

 

 

 

-

proizvodnju keramičkih delova za magnete

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju veštačkog kamena (npr. imitacija mermera), del. 22.23

 

 

 

 

-

proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.20

 

 

 

 

-

proizvodnju keramičkih građevinskih materijala, del. 23.3

 

 

 

 

-

proizvodnju keramičkih izolacionih materijala, del. 23.43

 

 

 

23.49

Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju keramičkih lonaca, sudova i sličnih proizvoda koji se koriste za prenošenje ili pakovanje proizvoda

 

 

 

 

-

proizvodnju nepomenutih keramičkih proizvoda

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju keramičkih sanitarnih proizvoda, del. 23.42

 

 

 

 

-

proizvodnju veštačkih zuba, del. 32.50

 

 

23.5

 

Proizvodnja cementa, kreča i gipsa

 

 

 

23.51

Proizvodnja cementa

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju klinkera i hidrauličnog cementa, uključujući portland-cement, aluminijumski cement, cement od šljake i superfosfatni cement

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju vatrostalnog maltera i betona, del. 23.20

 

 

 

 

-

proizvodnju gotove i suvo mešane betonske smeše i maltera, del. 23.63 i 23.64

 

 

 

 

-

proizvodnju maltera, del. 23.64

 

 

 

 

-

proizvodnju proizvoda od cementa, del. 23.69

 

 

 

 

-

proizvodnju cementa za zubarstvo, del. 32.50

 

 

 

23.52

Proizvodnja kreča i gipsa

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju negašenog, gašenog i hidratisanog kreča

 

 

 

 

-

proizvodnju gipsa i pečenih sulfata

 

 

 

 

-

proizvodnju kalcinisanog dolomita

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju predmeta od gipsa, del. 23.62 i 23.69

 

 

23.6

 

Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa

 

 

 

23.61

Proizvodnja proizvoda od betonana menjenih za građevinarstvo

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju proizvoda od betona, cementa ili predmeta od veštačkog kamena za upotrebu u građevinarstvu:

 

 

 

 

*

opeke, ploča za popločavanje, blokova, panela, ispuna, cevi, stubova i dr.

 

 

 

 

*

montažnih građevinskih elemenata za visokogradnju i niskogradnju, od betona, cementa ili veštačkog kamena

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju vatrostalnog maltera, del. 23.20

 

 

 

 

-

proizvodnju gotove betonske smeše i maltera, del. 23.63 i 23.64

 

 

 

23.62

Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju proizvoda od gipsa za upotrebu u građevinarstvu:

 

 

 

 

*

tabli, ploča, panela i dr.

 

 

 

23.63

Proizvodnja svežeg betona

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju svežeg i suvo mešanog betona i maltera

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju vatrostalnog cementa, del. 23.20

 

 

 

23.64

Proizvodnja maltera

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju maltera u prahu

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju vatrostalnog maltera, del. 23.20

 

 

 

 

-

proizvodnju svežeg, suvo mešanog maltera i betona, del. 23.63

 

 

 

23.65

Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju građevinskog materijala od biljnih supstanci (drvena vuna, slama, trska) koje su aglomerisane cementom, gipsom ili drugim mineralnim vezivima

 

 

 

 

-

proizvodnju azbest-cementnih proizvoda i proizvoda s celuloznim i sličnim vlaknima:

 

 

 

 

*

talasastih i drugih ploča, panela, crepova, cevi, rezervoara, oluka, korita, šolja, posuda, nameštaja, okvira za prozore i dr.

 

 

 

23.69

Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i veštačkog kamena:

 

 

 

 

*

kipova, predmeta sa udubljenim i ispupčenim reljefom, ukrasnih posuda, žardinjera, klupa i dr.

 

 

23.7

 

Sečenje, oblikovanje i obrada kamena

 

 

 

23.70

Sečenje, oblikovanje i obrada kamena

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

sečenje, oblikovanje i obradu kamena za upotrebu u građevinarstvu, na grobljima, u izgradnji puteva, za pokrivanje krovova i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju kamenih stolova i klupa

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti koje se obavljaju u kamenolomima, kao što je gruba obrada kamena, del. 08.11

 

 

 

 

-

proizvodnju mlinskog kamenja, brusnog kamenja i sličnih proizvoda, del. 23.9

 

 

23.9

 

Proizvodnja brusnih i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda.

 

 

 

23.91

Proizvodnja brusnih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju mlinskog kamenja, kamenja za oštrenje i poliranje i prirodnih ili veštačkih abrazivnih materijala, uključujući materijale na mekoj podlozi (npr. šmirgla)

 

 

 

23.99

Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

frikcionih materijala i nemontiranih predmeta od njih, na bazi mineralnih supstanci ili celuloze

 

 

 

 

-

mineralnih izolacionih materijala kao što su vuna od šljake (zgure), kamena vuna i slična mineralna vuna, ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline i slični materijali za toplotnu i zvučnu izolaciju

 

 

 

 

-

proizvoda od raznovrsnih mineralnih materijala: obrađen liskun i proizvodi od liskuna, treseta, grafita (osim elektromaterijala) i dr.

 

 

 

 

-

proizvoda od asfalta i sličnih materijala (npr. lepljive trake, ugljene katranske crne smole)

 

 

 

 

-

veštačkog korunda

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

staklene vune i proizvoda od staklene vune, del. 23.14

 

 

 

 

-

grafitnih elektroda, del. 27.90

 

 

 

 

-

ugljenika ili grafitnih zaptivača, del. 28.29

 

24

 

 

Proizvodnja osnovnih metala

 

 

 

 

Obuhvata topljenje i rafinisanje metala iz rude ili otpadnih sirovina, u elektropećima ili primenom nekih drugih metalurških postupaka. Ovde spada i proizvodnja livenih proizvoda i legura.

 

 

 

 

Proizvodi topljenja (ingoti, brame i sl.) preoblikuju se valjanjem, vučenjem, istiskivanjem ili livenjem u kalupe. Na taj način dobijaju se ploče, šipke, profili, žice i drugi primarni metalni proizvodi.

 

 

24.1

 

Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti kao što su direktna redukcija gvozdene rude, proizvodnja sirovog gvožđa u primarnim oblicima, prerada sirovog gvožđa u čelik, proizvodnja ferolegura i čeličnih proizvoda.

 

 

 

24.10

Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnosti visokih peći, konvertora čelika i valjaonica

 

 

 

 

-

proizvodnju sirovog čelika i manganovog gvožđa u blokovima ili ostalim primarnim oblicima

 

 

 

 

-

proizvodnju legura gvožđa

 

 

 

 

-

proizvodnju proizvoda od gvožđa direktnom redukcijom gvožđa i ostalih proizvoda od sunđerastog gvožđa

 

 

 

 

-

proizvodnju gvožđa izrazite čistoće elektrolizom ili ostalim hemijskim procesima

 

 

 

 

-

ponovno topljenje otpadnih poluga čelika ili gvožđa

 

 

 

 

-

proizvodnju zrnastog gvožđa i praha

 

 

 

 

-

proizvodnju čelika u polugama ili ostalim primarnim oblicima

 

 

 

 

-

proizvodnju polugotovih proizvoda od čelika

 

 

 

 

-

proizvodnju toplo, hladnoi pljosnato valjanih proizvoda od čelika

 

 

 

 

-

proizvodnju toplo valjanih šipki i motki od čelika

 

 

 

 

-

proizvodnju toplo valjanih otvorenih profila od čelika

 

 

 

 

-

proizvodnju ploča od čelika i zavarenih otvorenih profila od čelika

 

 

 

 

-

proizvodnju proizvoda za železničke šine (nesastavljene šine) od čelika

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju hladno vučenih šipki od čelika, del. 24.3

 

 

24.2

 

Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga

 

 

 

24.20

Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju bešavnih cevi kružnog ili nekružnog poprečnog preseka, kao i liva kružnog poprečnog preseka, radi dalje obrade toplim valjanjem, toplim izvlačenjem ili drugim toplotnim procesima obrade gotovog proizvoda koji može biti šipka ili mala metalna šipka dobijena toplim valjanjem ili trajnim livenjem

 

 

 

 

-

proizvodnju bešavnih cevi od toplo valjanih ili toplo izvlačenih livova daljom obradom, hladnim izvlačenjem ili hladnim valjanjem cevi kružnog poprečnog preseka i hladnim izvlačenjem isključivo cevi nekružnog poprečnog preseka i šupljih profila

 

 

 

 

-

proizvodnju varenih cevi spoljašnjeg preseka ≤ 406,4 mm, hladno oblikovanih od toplo valjanih ravnih proizvodai dužinski ili spiralno varenih

 

 

 

 

-

proizvodnju varenih cevi spoljašnjeg preseka ≤ 406,4 mm kružnog poprečnog preseka trajnim hladnim ili toplim oblikovanjem toplo ili hladno valjanih ravnih proizvoda i dužinski ili spiralno varenih, i nekružnog poprečnog preseka toplim ili hladnim oblikovanjem od toplo ili hladno valjanih traka dužinski varenih

 

 

 

 

-

proizvodnju varenih cevi spoljašnjeg preseka ≤ 406,4 mm, toplim ili hladnim oblikovanjem toplo ili hladno valjanih traka i dužinski varenih, isporučenih kao varene, ili dalje obrađenih hladnim izvlačenjem ili hladnim valjanjem ili hladno oblikovanih u cevi nekružnog poprečnog preseka

 

 

 

 

-

proizvodnju ravnih prirubnica ili prirubnica sa kovanim obrubom, obradom toplo valjanih ravnih proizvoda od čelika

 

 

 

 

-

proizvodnja proizvoda za spajanje, kao što su kolena ili reduktori, kovanjem toplo valjanih bešavnih cevi od čelika

 

 

 

 

-

proizvodnju tankih i drugih cevastih proizvoda od čelika

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju bešavnih cevi od čelika centrifugalnim livenjem, del. 24.52

 

 

24.3

 

Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika

 

 

 

24.31

Hladno valjanje šipki

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju šipki i profila od čelika hladnim vučenjem

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

hladno vučenje ili izvlačenje žice, del. 24.34

 

 

 

24.32

 

Hladno valjanje pljosnatih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju pljosnatih valjanih proizvoda od čelika, u koturovima ili trakama, širine ≤ 600 mm, hladnim (ponovnim) valjanjem toplo valjanih pljosnatih proizvoda

 

 

 

24.33

Hladno oblikovanje profila

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

profila hladnim valjanjem

 

 

 

 

-

hladno oblikovanih i hladno savijenih sendvič panela

 

 

 

24.34

Hladno vučenje žice

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju čelične žice hladnim vučenjem čeličnih šipki

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

vučenje čeličnih šipki ili profila, del. 24.31

 

 

 

 

-

proizvodnju žičanih proizvoda, del. 25.93

 

 

24.4

 

Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala

 

 

 

24.41

Proizvodnja plemenitih metala

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju plemenitih metala:

 

 

 

 

*

proizvodnju i prečišćavanje obrađenihi neobrađenih plemenitih metala: zlata, srebrai platine iz ruda i otpada

 

 

 

 

-

proizvodnju legura od plemenitih metala

 

 

 

 

-

proizvodnju poluproizvoda od plemenitih metala

 

 

 

 

-

prevlačenje osnovnih metala srebrom

 

 

 

 

-

prevlačenje osnovnih metala i srebra zlatom

 

 

 

 

-

prevlačenje osnovnih metala, srebra ili zlata platinom

 

 

 

 

-

proizvodnju žice od tih metala vučenjem

 

 

 

 

-

proizvodnju laminiranih folija od plemenitih metala

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

livenje neplemenitih metala, del. 24.53 i 24.54

 

 

 

 

-

proizvodnju nakita od plemenitih metala, del. 32.12

 

 

 

24.42

Proizvodnja aluminijuma

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju aluminijuma od glinice

 

 

 

 

-

proizvodnju aluminijuma iz elektrolitički rafiniranih otpadaka i ostataka od aluminijuma

 

 

 

 

-

proizvodnju legura aluminijuma

 

 

 

 

-

primarnu preradu aluminijuma

 

 

 

 

-

proizvodnju žica od aluminijuma

 

 

 

 

-

proizvodnju aluminijumske folije za zavijanje

 

 

 

 

-

proizvodnju laminirane aluminijumske folije (napravljene od aluminijumske folije kao osnovnog sastavnog dela)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

livenje neplemenitih metala, del. 24.53 i 24.54

 

 

 

24.43

Proizvodnja olova, cinka i kalaja

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju olova, cinka i kalaja iz ruda

 

 

 

 

-

proizvodnju olova, cinka i kalaja iz elektrolitički rafiniranih otpadaka i ostataka od olova, cinka i kalaja

 

 

 

 

-

proizvodnju legura od olova, cinka i kalaja

 

 

 

 

-

poluproizvodnju olova, cinka i kalaja

 

 

 

 

-

proizvodnju žice od tih metala izvlačenjem

 

 

 

 

-

proizvodnju staniola

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

livenje olova, cinka i kalaja, del. 24.53 i 24.54

 

 

 

24.44

Proizvodnja bakra

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju bakra iz ruda

 

 

 

 

-

proizvodnju bakra iz elektrolitički rafiniranih otpadaka i ostataka od bakra

 

 

 

 

-

proizvodnju legura bakra

 

 

 

 

-

primarnu preradu bakra

 

 

 

 

-

poluproizvodnju bakarne žice

 

 

 

 

-

proizvodnju žice od bakra izvlačenjem

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

livenje bakra, del. 24.54

 

 

 

24.45

Proizvodnja ostalih obojenih metala

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju hroma, mangana, nikla i drugih obojenih metala iz ruda ili oksida

 

 

 

 

-

proizvodnju hroma, mangana, nikla i drugih obojenih metala iz elektrolitički i aluminotermički prečišćenih otpadaka i ostataka tih metala

 

 

 

 

-

proizvodnju legura hroma, mangana, nikla i dr.

 

 

 

 

-

poluproizvodnju hroma, mangana, nikla i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju nikl-kamenca

 

 

 

 

-

proizvodnju žice od tih metala vučenjem

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

livenje metala, del. 24.53 i 24.54

 

 

 

24.46

Proizvodnja nuklearnog goriva

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju urana od crvene pogače ili drugih ruda

 

 

 

 

-

topljenje i rafinisanje urana

 

 

24.5

 

Livenje metala

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju polugotovih livenih proizvoda i raznih livenih proizvoda po narudžbini.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju finalnih livenih proizvoda (npr. cevi), del. 24.20

 

 

 

 

-

proizvodnju bojlera i radijatora, del. 25.21

 

 

 

 

-

livenih proizvoda za domaćinstvo, del. 25.99

 

 

 

24.51

Livenje gvožđa

 

 

 

 

Obuhvata delatnost železara.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

livenje proizvoda od gvožđa

 

 

 

 

-

livenje proizvoda od sivog liva

 

 

 

 

-

livenje sferoidnih (nodularnih) grafitnih odlivaka od gvožđa

 

 

 

 

-

livenje kovnog (temper) liva od gvožđa

 

 

 

 

-

proizvodnju cevi od livenog gvožđa i centrifugalno livenih cevi od gvožđa ili čelika

 

 

 

24.52

Livenje čelika

 

 

 

 

Obuhvata delatnost valjaonica čelika.

 

 

 

 

Obuhvata livenje:

 

 

 

 

-

proizvoda od čelika

 

 

 

 

-

čeličnih odlivaka

 

 

 

 

-

cevi od čelika

 

 

 

 

-

priključaka za cevi od livenog čelika

 

 

 

24.53

Livenje lakih metala

 

 

 

 

Obuhvata livenje:

 

 

 

 

-

proizvodaod aluminijuma, magnezijuma, titana i dr.

 

 

 

 

-

odlivaka od lakih metala

 

 

 

24.54

Livenje ostalih obojenih metala

 

 

 

 

Obuhvata livenje:

 

 

 

 

-

odlivaka od teških metala

 

 

 

 

-

odlivaka od plemenitih metala

 

 

 

 

-

odlivaka od neobojenih metala

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

livenje obavljeno prilikom proizvodnje na druge načine izrađenih metalnih proizvoda, del. 25-32

 

25

 

 

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

 

 

 

 

Ova oblast uključuje proizvodnju "čistih" metalnih proizvoda (kao što su delovi, kontejneri i konstrukcije), obično sa statičnom, nepokretnom funkcijom, za razliku od narednih oblasti (26-30), kojima je pokrivena proizvodnja kombinacija ili sklopova takvih metalnih proizvoda (ponekad sa drugim materijalima) u složenije uređaje, koji, ukoliko nisu čisto električni, elektronski ili optički, rade sa pokretnim delovima.

 

 

 

 

Uključena je i proizvodnja oružja i municije.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

specijalizovanu popravku i održavanje metalnih proizvoda, del. 33.1

 

 

 

 

-

specijalizovanu montažu proizvoda iz ove grupe u građevinarstvu (npr. kotlovi za centralno grejanje), del. 33.20

 

 

25.1

 

Proizvodnja metalnih konstrukcija

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju metalnih konstrukcija (npr. metalni okviri ili delovi konstrukcija).

 

 

 

25.11

Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

metalnih konstrukcija za građevinarstvo (stubova, greda, konstrukcija za mostove i sl.)

 

 

 

 

-

industrijskih okvira od metala (skeleta za visoke peći, opreme za podizanje i manipulaciju i dr.)

 

 

 

 

-

montažnih zgrada od metala: baraka, hala i drugih modularnih elemenata za izložbe i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

delova za brodske i parne kotlove, del. 25.30

 

 

 

 

-

delova za železničke šine, del. 25.99

 

 

 

 

-

delova za brodove, del. 30.11

 

 

 

25.12

Proizvodnja metalnih vrata i prozora

 

 

 

 

Obuhvata prizvodnju:

 

 

 

 

-

metalnih vrata i prozora, okvira za vrata i prozore, kapaka, kapija i dr.

 

 

 

 

-

metalnih delova za nameštanje podova

 

 

25.2

 

Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju većih metalnih cisterni, radijatora i kotlova za centralno grejanje.

 

 

 

25.21

Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju kotlova i radijatora za centralno grejanje i njihovih delova

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju električnih radijatora i električnih grejača vode, del. 27.51

 

 

 

25.29

Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

rezervoara, cisterni i sličnih metalnih kontejnera, fiksno instaliranih, koji služe za skladištenje ili u proizvodnji

 

 

 

 

-

metalnih kontejnera za kompresiju ili tečne gasove

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

metalnih posuda, kada i sl. za pakovanje ili prenošenje robe, kapaciteta > 300 ℓ, del. 25.91 i 25.92

 

 

 

 

-

transportnih kontejnera, del. 29.20

 

 

25.3

 

Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje

 

 

 

 

Uključuje proizvodnju parnih kotlova.

 

 

 

25.30

Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju parnih kotlova i drugih generatora pare

 

 

 

 

-

proizvodnju pomoćnih uređaja za parne kotlove: kondenzatora pare, ekonomajzera, pregrejača, sakupljača i akumulatora pare i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju nuklearnih reaktora, osim uređaja za separaciju izotopa

 

 

 

 

-

proizvodnju delova za parne kotlove

 

 

 

 

-

izgradnju sistema cevi koji se uključuje u proces rada generatora uglavnom radi osiguravanja pritiska u cevima ili sistemu cevi, zajedno s pratećim priborom i konstrukcionim radovima

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

kotlova za centralno grejanje i radijatora, del. 25.21

 

 

 

 

-

parnih turbina, del. 28.11

 

 

 

 

-

separatora izotopa, del. 28.99

 

 

25.4

 

Proizvodnja oružja i municije

 

 

 

25.40

Proizvodnja oružja i municije

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

teškog oružja (artiljerije, lansera raketa, cevi za torpeda, teških mitraljeza, topova, pušaka i sl.)

 

 

 

 

-

lakog oružja (revolvera, sačmara i lakih mitraljeza)

 

 

 

 

-

vazdušnog ili gasnog oružja i pištolja

 

 

 

 

-

bojeve municije

 

 

 

 

-

vatrenog lovačkog, sportskog i zaštitnog oružja i odgovarajuće municije

 

 

 

 

-

eksplozivnih naprava kao što su mine, bombe i torpeda

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

inicijalnih kapisli, detonatora i svetlosnih signalnih raketa, del. 20.51

 

 

 

 

-

baruta i municije, del. 20.51

 

 

 

 

-

noževa, bajoneta, sablji i sl., del. 25.71

 

 

 

 

-

oklopnih vozila za transportovanje novca i dragocenosti, del. 29.10

 

 

 

 

-

svemirskih letelica, del. 30.30

 

 

 

 

-

tenkova i ostalih borbenih vozila, del. 30.40

 

 

25.5

 

Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha

 

 

 

 

Obuhvata aktivnosti obrade metalakao što su kovanje, presovanje, štancovanje i dr., koje se obavljaju po narudžbini.

 

 

 

25.50

Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala

 

 

 

 

-

metalurgiju praha: proizvodnju metalnih predmeta neposredno iz metalnog praha, zagrevanjem (sinterovanjem) ili pod pritiskom

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju metalnog praha, del. 24.1 i 24.2

 

 

 

 

 

 

 

 

25.6

 

Obrada i prevlačenje metala; mašinska obrada metala

 

 

 

 

Obuhvata opštu obradu metala: prevlačenje, poliranje, varenje, graviranje i dr., koja se obavlja po narudžbini.

 

 

 

25.61

Obrada i prevlačenje metala

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

prevlačenje metala

 

 

 

 

-

toplotnu obradu metala

 

 

 

 

-

skidanje opiljaka, čišćenje peščanim mlazom, tumbanje i čišćenje metala

 

 

 

 

-

bojenje, graviranje i štampanje metala

 

 

 

 

-

prevlačenje metala nemetalnim materijalima (plastificiranje, lakiranje, emajliranje i dr.)

 

 

 

 

-

čeličenjei glačanje metala

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnosti kovača, del. 01.62

 

 

 

 

-

štampanje na metalu, del. 18.12

 

 

 

 

-

presvlačenje plastike metalom, del. 22.29

 

 

 

 

-

utiskivanje plemenitih metala na ostalu metalnu osnovu, del. 24.41-24.44

 

 

 

25.62

Mašinska obrada metala

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

bušenje, struganje, glodanje, erodiranje, rendisanje, letovanje, razvrtanje, ravnanje, testerisanje, oštrenje, brušenje, zavarivanje, spajanje i druge radove na metalnim delovima

 

 

 

 

-

lasersko rezanje metala i utiskivanje

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnosti kovača, del. 01.62.

 

 

 

 

-

graviranje na licu mesta, del. 95.25

 

 

25.7

 

Proizvodnja sečiva, alata i metalne robe opšte namene

 

 

 

25.71

Proizvodnja sečiva

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju pribora za jelo (noževa, viljušaka, kašika i dr.)

 

 

 

 

-

proizvodnju različitih predmeta za sečenje:

 

 

 

 

*

brijača i nožića za brijanje (žileta)

 

 

 

 

*

makaza i aparata za šišanje kose

 

 

 

 

*

makaza za orezivanje i kresanje granja i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju sablji, mačeva, bajoneta i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju posuđa, stonog ili servisnog metalnog posuđa, del. 25.99

 

 

 

 

-

proizvodnju sečiva od plemenitih metala, del. 32.12

 

 

 

25.72

Proizvodnja brava i okova

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju katanaca, brava, ključeva, okova i drugih metalnih predmeta za zgrade, nameštaj, vozila i dr.

 

 

 

25.73

Proizvodnja alata

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

noževa i listova za sečenje, za mašine ili za mehaničke aparate

 

 

 

 

-

poljoprivrednog ručnog alata kao što su kramp, vile, sekira, lopata, kosa, srp i dr.

 

 

 

 

-

ručnog alata kao što su klešta, odvijači i dr.

 

 

 

 

-

testera i sečiva za testere, uključujući i sečiva za kružne i lančaste testere

 

 

 

 

-

izmenljivih delova ručnog alata, bez obzira na to da li su električni ili nisu (burgije i sl.)

 

 

 

 

-

kovačkog alata (macola, nakovnja, klešta i dr.)

 

 

 

 

-

mengela i alata za učvršćivanje (stezanje)

 

 

 

 

-

kalupa i modela (osim kalupa za ingote)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju ručnih mašina i aparata sa ugrađenim motorom, del. 28.24

 

 

 

 

-

proizvodnju kalupa za ingote, del. 28.91

 

 

25.9

 

Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju različitih metalnih proizvoda, posuda i ambalaže za industriju i domaćinstvo, žičanih proizvoda, lanaca i opruga, veznih i vijačnih elemenata i drugih proizvoda zaupotrebu u industriji i domaćinstvu.

 

 

 

25.91

Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju kanti, bačvi, kutija i konzervi

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju cisterni i rezervoara, del. 25.2

 

 

 

25.92

Proizvodnja ambalaže od lakih metala

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

kanti i konzervi za pakovanje namirnica, tuba i kutija

 

 

 

 

-

metalnih poklopaca i zatvarača

 

 

 

25.93

Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

metalnih užadi, pletenih traka i sl. proizvoda

 

 

 

 

-

neizolovanih i izolovanih metalnih kablova koji nisu namenjeni za prenos električne energije

 

 

 

 

-

prevučene žice

 

 

 

 

-

proizvoda od žice (bodljikave žice, žičanih ograda, rešetki, mreža i dr.)

 

 

 

 

-

eksera, spajalica, igala i sl.

 

 

 

 

-

mreža i rešetki od rastegnutih gvozdenih, čeličnih ili bakarnih ploča

 

 

 

 

-

opruga (osim za satove):

 

 

 

 

*

lisnatih opruga, spiralnih opruga i torzionih poluga

 

 

 

 

*

listova za opruge

 

 

 

 

-

lanaca, osim lanaca za prenos energije i rezanje

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

opruga za satove i ručne satove, del. 26.52

 

 

 

 

-

izolovanih žica i kablova za prenos struje, del. 27.32

 

 

 

 

-

pogonsko-prenosnih lanaca, del. 28.15

 

 

 

25.94

Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

osovinica, zakovica, podložnih pločica i sl. bez navoja

 

 

 

 

-

vijčanih mašinskih proizvoda (zavrtnja, šrafova, navrtki i dr.)

 

 

 

25.99

Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

metalnih proizvoda za domaćinstvo:

 

 

 

 

*

stonog posuđa (tanjira i tacni)

 

 

 

 

*

kuhinjskog posuđa (lonaca i kotlova)

 

 

 

 

*

stonog pribora (činija i tanjira)

 

 

 

 

*

tava, tiganja i drugog neelektričnog stonog i kuhinjskog posuđa

 

 

 

 

*

malih kuhinjskih neelektričnih aparata i pomagala

 

 

 

 

*

spužvi (jastučića) za čišćenje (ribanje) i dr.

 

 

 

 

-

elemenata od cinka (oluka, kada, sudopera, lavaboa i sl. proizvoda)

 

 

 

 

-

sitnih metalnih proizvoda za kancelarijsku upotrebu, izuzev nameštaja

 

 

 

 

-

sefova, ormara i kasa, blindiranih vrata i dr.

 

 

 

 

-

različitih metalnih predmeta:

 

 

 

 

*

propelera i vesala za brodove

 

 

 

 

*

sidara

 

 

 

 

*

zvona

 

 

 

 

*

pričvršćivača za železničke šine

 

 

 

 

*

kopči, spona i udica

 

 

 

 

*

metalnih merdevina

 

 

 

 

*

metalnih znakova, uključujući saobraćajne znake

 

 

 

 

-

proizvodnju torbi od folije

 

 

 

 

-

proizvodnju trajnih metalnih magneta

 

 

 

 

-

proizvodnju metalnih vakuum lonaca i flaša

 

 

 

 

-

proizvodnju metalnih bedževa i metalnih vojničkih oznaka za činove

 

 

 

 

-

proizvodnju metalnih papilotni za uvijanje kose, metalnih držača za kišobrane, češljeva i sl.

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

sablji i bajoneta, del. 25.71

 

 

 

 

-

kolica za samoposluge, del. 30.99

 

 

 

 

-

metalnog nameštaja, del. 31.01, 31.02 i 31.09

 

 

 

 

-

sportske opreme, del. 32.30

 

 

 

 

-

igračaka, del. 32.40

 

26

 

 

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju računara, perifernih računarskih jedinica, komunikacionih uređaja i sličnih elektronskih proizvoda, uključujući i sastavne delove ovih uređaja.

 

 

 

 

Proizvodni proces karakteriše dizajn i upotreba integralnih kola, kao i primena visokosofisticirane tehnologije. Oblast obuhvata i proizvodnju zabavne elektronike, mernih, istraživačkih, kontrolnih, laserskih, elektromedicinskih i elektroterapeutskih aparata i instrumenata, optičkih instrumenata i aparata, kao i proizvodnju magnetnih i optičkih medija.

 

 

26.1

 

Proizvodnja elektronskih elemenata i ploča

 

 

 

26.11

Proizvodnja elektronskih elemenata

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju poluprovodničkih i drugih elemenata za korišćenje u elektronici:

 

 

 

 

-

elektronskih kondenzatora

 

 

 

 

-

otpornika

 

 

 

 

-

mikroprocesora

 

 

 

 

-

električnih cevi

 

 

 

 

-

elektronskih konektora

 

 

 

 

-

neopremljenih tabli strujnog kola

 

 

 

 

-

elektronskih kola (analognih, digitalnih ili hibridnih)

 

 

 

 

-

dioda, tranzistora i sl. proizvoda

 

 

 

 

-

induktora (npr. prigušivača, kalema, transformatora) i različitih elektronskih elemenata

 

 

 

 

-

montiranih pijezoelektričnih kristala i tečnih kristala

 

 

 

 

-

solenoida, prekidača i transduktora za elektronsku primenu

 

 

 

 

-

podmetača, poluprovodnika, gotovih ili polugotovih

 

 

 

 

-

displej elemenata (plazma, polimer, LCD)

 

 

 

 

-

svetlećih dioda (LED)

 

 

 

 

-

kablova za štampače i monitore, USB kablova, konektora i sl.

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

štampanje "pametnih" kartica, del. 18.12

 

 

 

 

-

modema, del. 26.30

 

 

 

 

-

računarskih i televizijskih displeja, del. 26.20 i 26.40

 

 

 

 

-

rendgenskih cevi i drugih laserskih aparata, del. 26.60

 

 

 

 

-

optičkih elemenata i instrumenata, del. 26.70

 

 

 

 

-

električnih aparata, del. 27

 

 

 

 

-

fluorescentnih svetiljki, del. 27.11

 

 

 

 

-

električnih releja, del. 27.12

 

 

 

 

-

električnih prekidača, del. 27.33

 

 

 

26.12

Proizvodnja štampanih elektronskih ploča

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

sastavljanje elemenata na štampanoj ploči

 

 

 

 

-

proizvodnju elemenata za elektronske matične ploče

 

 

 

 

-

proizvodnju umetnutih elektronskih kartica (npr. muzičkih, video, kontrolnih, mrežnih, modemskih i sl.)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

štampanje "pametnih" kartica, del. 18.12

 

 

 

 

-

proizvodnju neopremljenih, elektronski štampanih veza (ploča), del. 26.11

 

 

26.2

 

Proizvodnja računara i periferne opreme

 

 

 

26.20

Proizvodnja računara i periferne opreme

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju i/ili sastavljanje računara svih vrsta, kao što su centralne jedinice, stoni računari, prenosni računari (laptopovi) i serveri, i računarske periferne opreme, kao što su oprema za skladištenje podataka, ulazne i izlazne jedinice (štampači, monitori, tastature i dr.). Računari mogu biti analogni, digitalni ili hibridni. Najčešći su digitalni računari i obavljaju sledeće:

 

 

 

 

(1) pamte program ili programe obrade, kao i podatke potrebne za trenutnu realizaciju programa

 

 

 

 

(2) mogu se programirati u skladu sa zahtevima korisnika

 

 

 

 

(3) izvode aritmetičke operacije koje odredi korisnik

 

 

 

 

(4) bez učešća ljudskog posredovanja izvode program obrade koji se od njih traži

 

 

 

 

Analogni računari mogu simulirati matematičke modele i sadrže sve elemente analognog upravljanja i programiranja.

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

stonih računara

 

 

 

 

-

centralnih jedinica

 

 

 

 

-

laptopova

 

 

 

 

-

pogonskih magnetnih diskova, flash drive uređaja i drugih uređaja za čuvanje podataka

 

 

 

 

-

optičkih diskova (npr. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)

 

 

 

 

-

štampača, monitora i tastatura

 

 

 

 

-

svih vrsta miševa, ručki za igrice i pribora, s pratećom kuglicom

 

 

 

 

-

računarskih terminalaza posebne namene

 

 

 

 

-

servera

 

 

 

 

-

optičkih čitača, uključujući bar-kod skenere

 

 

 

 

-

čitača "pametnih" kartica

 

 

 

 

-

kaciga za virtuelnu stvarnost

 

 

 

 

-

računarskih projektora (video-odašiljača)

 

 

 

 

-

računarskih terminala

 

 

 

 

-

višenamenske kancelarijske opreme koja služi za obavljanje dve ili više funkcija: štampanje, optičko čitanje, fotokopiranje i slanje faksova

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

umnožavanje snimljenih zapisa (računarskih programa, audio i video zapisa itd.), del. 18.2

 

 

 

 

-

proizvodnju elektronskih elemenata, opreme za računare i periferne jedinice, del. 26.1

 

 

 

 

-

proizvodnju ulazno-izlaznih računarskih modema, del. 26.12

 

 

 

 

-

proizvodnju umetnutih elektronskih kartica, modula i priključaka, del. 26.12

 

 

 

 

-

proizvodnju elektronskih matičnih ploča, del. 26.12

 

 

 

 

-

proizvodnju modema i noseće opreme, del. 26.30

 

 

 

 

-

proizvodnju digitalne komunikacione opreme za prenos podataka, npr. mostova i usmerivača, del. 26.30

 

 

 

 

-

proizvodnju elektronskih aparata za opšte korišćenje, npr. plejera i DVD-plejera, del. 26.40

 

 

 

 

-

proizvodnju televizora, monitora i displeja, del. 26.40

 

 

 

 

-

proizvodnju konzola za video-igrice, del. 26.40

 

 

 

 

-

proizvodnju magnetnih i optičkih nosilaca zapisa za računar, del. 26.80

 

 

26.3

 

Proizvodnja komunikacione opreme

 

 

 

26.30

Proizvodnja komunikacione opreme

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju telefona i opreme za prenos podataka koja se koristi za elektronski prenos signala putem žice ili vazduha, kaošto su radijski i televizijski prenos i bežična komunikacija.

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

komunikacione opreme za centralne jedinice

 

 

 

 

-

bežičnih telefona

 

 

 

 

-

PBX opreme

 

 

 

 

-

telefona i telefaksa, uključujući telefonske sekretarice

 

 

 

 

-

opreme za prenos podataka, npr. prenosnika i usmerivača

 

 

 

 

-

predajnih i prijemnih antena

 

 

 

 

-

opreme za kablovsku televiziju

 

 

 

 

-

pejdžera

 

 

 

 

-

mobilnih telefona i opreme za mobilnu telefoniju

 

 

 

 

-

opreme za radio i televizijski studio i prenosne opreme, uključujući televizijske kamere

 

 

 

 

-

modema i prenosne opreme

 

 

 

 

-

protivprovalničkih i protivpožarnih alarmnih sistema koji šalju signale nadzornoj stanici

 

 

 

 

-

radio i televizijskih predajnika

 

 

 

 

-

komunikacionih pomagala koja koriste infracrvene signale (npr. daljinski upravljači)

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

elektronskih elemenata i podsklopova/podsastava koji se koriste kod komunikacione opreme, uključujući ugrađene/spoljne računarske modeme, del. 26.12

 

 

 

 

-

računara i periferne opreme, del. 26.20

 

 

 

 

-

elektronskih uređaja za široku potrošnju, del. 26.40

 

 

 

 

-

GPS opreme, del. 26.51

 

 

 

 

-

električne signalizacije u saobraćaju, del. 27.90

 

 

 

 

-

semafora, del. 27.90

 

 

26.4

 

Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju

 

 

 

26.40

Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju audio i video opreme za kuću, motorna vozila, sisteme javnog obaveštavanja i pojačala za muzičke instrumente.

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

opreme za snimanje i umnožavanje video-kaseta

 

 

 

 

-

televizora

 

 

 

 

-

televizijskih monitora i displeja

 

 

 

 

-

opreme za snimanje i umnožavanje zvučnih zapisa

 

 

 

 

-

stereo-opreme

 

 

 

 

-

radio-prijemnika

 

 

 

 

-

sistema za prenos zvuka (interfon i sl.)

 

 

 

 

-

video-kamera kućnog tipa

 

 

 

 

-

džuboksova

 

 

 

 

-

pojačala za muzičke instrumente i sisteme javnog obaveštavanja

 

 

 

 

-

mikrofona

 

 

 

 

-

CD i DVD plejera

 

 

 

 

-

aparata za "karaoke"

 

 

 

 

-

konzola za video-igre

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

umnožavanje snimljenih nosilaca računarskih, zvučnih, video zapisa itd., del. 18.2

 

 

 

 

-

proizvodnju računarske periferne opreme i računarskih monitora, del. 26.20

 

 

 

 

-

proizvodnju telefonskih sekretarica, del. 26.30

 

 

 

 

-

proizvodnju opreme za pretraživanje, del. 26.30

 

 

 

 

-

proizvodnju uređaja za daljinsko upravljanje, del. 26.30

 

 

 

 

-

proizvodnju opreme za radijski i televizijski studio i prenosne opreme, kao što su oprema za reprodukciju, predajne i prijemne antene, komercijalne video-kamere i sl., del. 26.30

 

 

 

 

-

proizvodnju digitalnih kamera, del. 26.70

 

 

 

 

-

proizvodnju elektronskih igrica s fiksnim (nezamenljivim) softverom, del. 32.40

 

 

26.5

 

Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata; proizvodnja satova

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju merne, istraživačke i navigacione opreme u različite industrijske i neindustrijske svrhe, uključujući uređaje za merenje vremena (kao što su satovi, ručni satovi i slične naprave).

 

 

 

26.51

Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju aeronautičkih i nautičkih sistema i instrumenata za traženje, detektovanje, navigacijui upravljanje; automatskih kontrolnih aparata i regulatora za klimatizaciju, merenje, prikazivanje, beleženje, prenošenje i kontrolisanje temperature, vlažnosti, pritiska, protoka fluida, viskoznosti, gustine, kiselosti, koncentracije i rotacije.

 

 

 

 

Takođe obuhvata instrumente za merenje i testiranje električnih veličina; laboratorijske instrumente za hemijsku i fizičku analizu sastava ili koncentracije uzoraka svih agregatnih stanja materija; ostale instrumente i njihove delove.

 

 

 

 

Ovde spada i proizvodnja neelektrične merne i navigacione opreme (osim jednostavnih mehaničkih alatki).

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

instrumenata za avione

 

 

 

 

-

probne opreme za izduvne gasove iz automobila

 

 

 

 

-

meteorološke opreme

 

 

 

 

-

opreme za testiranje i pregled fizičkih karakteristika

 

 

 

 

-

poligrafskih mašina

 

 

 

 

-

uređaja za otkrivanje radijacije i opreme za kontrolisanje radijacije

 

 

 

 

-

instrumenata za istraživačka ispitivanja i merenja

 

 

 

 

-

termometara (sem medicinskih)

 

 

 

 

-

aparata za kontrolu vatre i gorionika

 

 

 

 

-

spektrometara

 

 

 

 

-

pneumatskih ispitivača

 

 

 

 

-

uređaja za merenje potrošnje (npr. vode, gasa, struje)

 

 

 

 

-

uređaja za merenje protoka i mernih aparata

 

 

 

 

-

mašina i aparata za ispitivanje fizičkih osobina materijala

 

 

 

 

-

detektora mina, generatora impulsa (signala); detektora metala

 

 

 

 

-

naprava za traganje, detekciju, navigaciju, aeronautičke i nautičke opreme

 

 

 

 

-

radarske opreme

 

 

 

 

-

GPS uređaja

 

 

 

 

-

uređaja za kontrolu životne sredine i automatsku kontrolu uređaja

 

 

 

 

-

detektora kretanja

 

 

 

 

-

radara

 

 

 

 

-

laboratorijskih analitičkih instrumenata (npr. opreme za analizu krvi)

 

 

 

 

-

laboratorijskih skala, vaga, inkubatora i različitih laboratorijskih aparata za merenje, testiranje, itd.

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

telefonskih sekretarica, del. 26.30

 

 

 

 

-

opreme za zračenje, del. 26.60

 

 

 

 

-

opreme za optičko pozicioniranje, del. 26.70

 

 

 

 

-

mašina za diktiranje, del. 28.23

 

 

 

 

-

uređaja za merenje težine (izuzev laboratorijskih vaga), nivelatora, krojačkog metra itd., del. 28.29

 

 

 

 

-

medicinskih toplomera, del. 32.50

 

 

 

 

-

kontrolne opreme za industrijske procese, del. 33.20

 

 

 

 

-

jednostavnih mehaničkih uređaja za merenje (npr. mernih traka, šestara); pogledati grupu proizvodnje prema materijalu koji je korišćen kao glavni

 

 

 

26.52

Proizvodnja satova

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

satova, časovnika, aparata za registrovanje vremena i njihovih delova

 

 

 

 

-

satova i časovnika svih vrsta, uključujući i časovnike za instrument-table

 

 

 

 

-

kutija za satove, kutija i ormarića za časovnike, uključujući i one od plemenitih metala

 

 

 

 

-

aparata za registrovanje vremena i aparata za merenje, registrovanje i drugo pokazivanje vremenskih intervala kao što su:

 

 

 

 

*

parking-časovnici, hronometrii satovi za upisivanje vremena i datuma

 

 

 

 

-

vremenskih prekidača i satova u procesu proizvodnje i sličnih naprava

 

 

 

 

-

delova za satove i časovnike kao što su:

 

 

 

 

*

opruge, ležajevi za osovine, brojčanici, kućišta od bilo kakvog materijala

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju nemetalnih narukvica za ručne časovnike, del. 15.12

 

 

 

 

-

proizvodnju stakla za časovnike, del. 23.19

 

 

 

 

-

proizvodnju narukvica za ručne časovnike od plemenitih metala, del. 32.12

 

 

 

 

-

proizvodnju narukvica za ručne časovnike od običnih metala, del. 32.13

 

 

 

 

-

popravku satova, del. 95.25

 

 

26.6

 

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

 

 

 

26.60

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

aparata i cevi za zračenje (npr. industrijskih, medicinskih, dijagnostičkih, medicinsko-terapeutskih i istraživačko-naučnih)

 

 

 

 

-

rendgen-aparata i aparata koji koriste alfa, beta ili gama zrake

 

 

 

 

-

CT skenera

 

 

 

 

-

PET skenera

 

 

 

 

-

opreme za magnetnu rezonancu (MRI)

 

 

 

 

-

medicinske ultrazvučne opreme

 

 

 

 

-

elektromedicinske endoskopske opreme

 

 

 

 

-

medicinskih laserskih aparata

 

 

 

 

-

pejsmejkera

 

 

 

 

-

slušnih aparata

 

 

 

 

-

aparata za sterilizaciju mleka i hrane zračenjem

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju solarijuma, del. 28.99