Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU

('Sl. glasnik RS', br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021, 80/2021, 129/2021, 10/2022, 42/2022, 90/2022, 139/2022, 143/2022, 25/2023, 39/2023 i 6/2024)

Prilog 6.

 

OZNAČAVANJE RUBRIKA OBRAZACA IZ PRILOGA 1. I 2. KOJE MORAJU BITI VIDLJIVE PRILIKOM SAMOKOPIRANJA

 

Broj
rubrike

List

Broj
rubrike

List

I. RUBRIKE ZA KORISNIKE

1

1 do 8 osim srednje podele:
1 do 3

27

1 do 5(1)

2

1 do 5(1)

28

1 do 3

3

1 do 8

29

1 do 3

4

1 do 8

30

1 do 3

5

1 do 8

31

1 do 8

6

1 do 8

32

1 do 8

7

1 do 3

33

prva podela na levoj strani:
1 do 8 ostatak: 1 do 3

8

1 do 5(1)

34a

1 do 3

9

1 do 3

34b

1 do 3

10

1 do 3

35

1 do 8

11

1 do 3

36

-

12

-

37

1 do 3

13

1 do 3

38

1 do 8

14

1 do 4

39

1 do 3

15

1 do 8

40

1 do 5(1)

15a

1 do 3

41

1 do 3

15b

1 do 3

42

-

16

1, 2, 3, 6, 7 i 8

43

-

17

1 do 8

44

1 do 5(1)

17a

1 do 3

45

-

17b

1 do 3

46

1 do 3

18

1 do 5(1)

47

1 do 3

19

1 do 5(1)

48

1 do 3

20

1 do 3

49

1 do 3

21

1 do 5(1)

50

1 do 8

22

1 do 3

51

1 do 8

23

1 do 3

52

1 do 8

24

1 do 3

53

1 do 8

25

1 do 5(1)

54

1 do 4

26

1 do 3

55

-

 

 

56

-

II. ZA SLUŽBENU UPOTREBU

A

1 do 4

C

1 do 8

B

1 do 3

D

1 do 4

(1) Od korisnika se neće zahtevati popunjavanje ovih rubrika na primerku broj 5 za potrebe tranzita

Prilog 7.

 

OZNAČAVANJE RUBRIKA OBRAZACA IZ PRILOGA 3. I 4. KOJE MORAJU BITI VIDLJIVE PRILIKOM SAMOKOPIRANJA

 

Broj rubrike

List

Broj rubrike

List

I. RUBRIKE ZA KORISNIKE

1

1 do 4 osim srednje podele:
1 do 3

27

1 do 4

2

1 do 4

28

1 do 3

3

1 do 4

29

1 do 3

4

1 do 4

30

1 do 3

5

1 do 4

31

1 do 4

6

1 do 4

32

1 do 4

7

1 do 3

33

prva podela na levoj strani:
1 do 4 ostatak: 1 do 3

8

1 do 4

34a

1 do 3

9

1 do 3

34b

1 do 3

10

1 do 3

35

1 do 4

11

1 do 3

36

1 do 3

12

1 do 3

37

1 do 3

13

1 do 3

38

1 do 4

14

1 do 4

39

1 do 3

15

1 do 4

40

1 do 4

15a

1 do 3

41

1 do 3

15b

1 do 3

42

1 do 3

16

1 do 3

43

1 do 3

17

1 do 4

44

1 do 4

17a

1 do 3

45

1 do 3

17b

1 do 3

46

1 do 3

18

1 do 4

47

1 do 3

19

1 do 4

48

1 do 3

20

1 do 3

49

1 do 3

21

1 do 4

50

1 do 4

22

1 do 3

51

1 do 4

23

1 do 3

52

1 do 4

24

1 do 3

53

1 do 4

25

1 do 4

54

1 do 4

26

1 do 3

55

-

 

 

56

-

II. ZA SLUŽBENU UPOTREBU

A

1 do 4

C

1 do 4

B

1 do 3

D/J

1 do 4

 

Prilog 8.

 

KODEKS ŠIFARA ZA POPUNJAVANJE ISPRAVA U CARINSKOM POSTUPKU

I. Carinarnice i njihove organizacione jedinice

Naziv carinarnice, odnosno njene organizacione jedinice

Šifra

1

2

1. Carinarnica Beograd

11002

1) Carinska ispostava Aerodrom Beograd

11410

2) Carinska ispostava Aerodrom Nikola Tesla

11274

3) Carinska ispostava Beograd

11347

4) Carinska ispostava Terminal II

11126

5) Carinska ispostava Ostružnica - Beograd

11118

6) Carinska ispostava za kurirske pošiljke - DHL

11282

7) Carinska ispostava za poslove carinskog nadzora - Beograd

11207

8) Carinska ispostava Luka Beograd

11029

9) Carinska ispostava Pančevo

11037

10) Carinska ispostava Pošta Beograd

11045

11) Carinska ispostava Ranžirna Železnička stanica Makiš - Beograd

11096

12) Carinska ispostava Skladišta

11134

13) Carinska ispostava Terminal - Beograd

11568

14) (brisano)

15) Carinski referat Savsko pristanište

11240

2. Carinarnica Vršac

23000

1) Carinska ispostava Vatin

23027

2) Carinska ispostava Železnička stanica Vršac

23035

3) Carinska ispostava Kaluđerovo

23019

4) Carinska ispostava Hemofarm Vršac

23043

5) Carinski referat Aerodrom Vršac

23337

3. Carinarnica Dimitrovgrad

13005

1) Carinska ispostava Gradina

13277

2) Carinska ispostava Železnička stanica Dimitrovgrad

13021

3) Carinska ispostava Terminal - Gradina

13013

4) Carinska ispostava Slobodna zona Pirot

13030

5) Carinski referat Pirot

13048

4. Carinarnica Zrenjanin

24007

1) Carinska ispostava Zrenjanin

24023

2) Carinska ispostava Kikinda

24015

3) Carinska ispostava Srpska Crnja

24031

4) Carinski referat Jaša Tomić

24074

5) Carinski referat Međa

24058

6) Carinski referat Nakovo

24066

7) Carinski referat Slobodna zona Zrenjanin

24287

8) Carinski referat Vrbica

24295

5. Carinarnica Kladovo

12009

1) Carinska ispostava Veliko Gradište

12068

2) Carinska ispostava Vrška Čuka

12319

3) Carinska ispostava Đerdap

12289

4) Carinska ispostava Prahovo

12041

5) Carinska ispostava Mokranje

12033

6) Carinski referat Đerdap II

12084

7) Carinska ispostava Bor

12297

8) Carinski referat Zaječar

12327

9) Carinski referat Majdanpek

12092

6. Carinarnica Kragujevac

17000

1) Carinska ispostava Kragujevac

17019

2) Carinska ispostava Smederevo

17345

3) Carinski referat Aranđelovac

17256

4) Carinski referat za metalsku industriju - Železara

17353

5) Carinski referat Železnička stanica Kragujevac

17043

6) Carinska ispostava Jagodina

17027

7) Carinski referat Lapovo

17078

8) Carinski referat Mladenovac

17329

9) Carinski referat Požarevac

17337

10) Carinski referat Smederevska Palanka

17035

11) Carinski referat Slobodna zona Kragujevac

17370

12) Carinski referat Slobodna zona Smederevo

17388

13) Carinski referat Velika Plana

17094

14) Carinski referat Svilajnac

17108

7. Carinarnica Kraljevo

14001

1) Carinska ispostava Kraljevo

14052

2) Carinska ispostava Novi Pazar

14109

3) Carinska ispostava Čačak

14060

4) Carinska ispostava Špiljani

14338

5) Carinski referat Gornji Milanovac

14176

6) Carinski referat Raška

 

7) Carinski referat Aerodrom Morava

14451

8) Carinski referat Tutin

14460

9) Carinski punkt Brnjački Most

14346

10) Carinski punkt Rudnica

14320

8. Carinarnica Kruševac

45004

1) Carinska ispostava Kruševac

45047

2) Carinski referat Paraćin

45055

3) Carinski referat Trstenik

45063

4) Carinski referat Slobodna zona Kruševac

45110

9. Carinarnica Niš

15008

1) Carinska ispostava Terminal Niš

15156

2) Carinska ispostava Vranje

15121

3) Carinska ispostava Leskovac

15024

4) Carinska ispostava Preševo

15172

5) Carinska ispostava Terminal-Preševo

15105

6) Carinska ispostava Prokuplje

15407

7) Carinska ispostava Železnička stanica Niš

15075

8) Carinski referat Knjaževac

15113

9) Carinski referat Pošta Niš

15083

10) Carinski referat Prohor Pčinjski

15164

11) Carinski referat Ribarci

15032

12) Carinski referat Strezimirovci

15040

13) Carinski referat Železnička stanica Ristovac

15288

14) Carinski referat Duvanska Niš

15423

15) Carinski referat Aerodrom Konstantin Veliki

15431

10. Carinarnica Novi Sad

21008

1) Carinska ispostava Batrovci

21091

2) Carinska ispostava Bačka Palanka

21024

3) Carinska ispostava Železnička stanica Šid

21083

4) Carinska ispostava Luka i skladišta Novi Sad

21016

5) Carinska ispostava Most Bačka Palanka

21105

6) Carinska ispostava Ranžirna Železnička stanica Novi Sad

21067

7) Carinska ispostava Šid

21342

8) Carinski referat Bečej

21369

9) Carinski referat Vajska

21466

10) Carinski referat Vrbas

21040

11) Carinski referat za poslove carinskog nadzora-Novi Sad

21202

12) Carinski referat za rečni saobraćaj Novi Sad

21440

13) Carinski referat Jamena

21148

14) Carinski referat Ljuba

21300

15) Carinski referat Neštin

21156

16) Carinski referat Novi Sad

21458

17) Carinski referat Pošta Novi Sad

21059

18) Carinski referat Slobodna zona Novi Sad

21377

19) Carinski referat Sot

21270

20) Carinski referat Inđija

21385

11. Carinarnica Priština

31003

1) Carinski punkt Depce

31321

2) Carinski punkt Končulj

31330

3) Carinski punkt Merdare

31305

4) Carinski punkt Mutivode

31313

12. Carinarnica Sombor

22004

1) Carinska ispostava Bački Breg

22020

2) Carinska ispostava Bezdan-Mohač

22039

3) Carinska ispostava Bogojevo

22128

4) Carinski referat Apatin

22012

5) Carinski referat Sombor

22047

6) Carinski referat Bezdan

22144

7) Carinski referat Železnička stanica Bogojevo

22292

8) Carinski referat Rastina

22080

13. Carinarnica Subotica

25003

1) Carinska ispostava Železnička stanica Subotica

25046

2) Carinska ispostava Javna skladišta Subotica

25038

3) Carinska ispostava Kelebija

25267

4) Carinska ispostava Senta

25062

5) Carinska ispostava Terminal-Kelebija

25054

6) Carinska ispostava Terminal-Horgoš

25011

7) Carinska ispostava Horgoš

25151

8) Carinska ispostava Horgoš II

25186

9) Carinska ispostava Slobodna zona Subotica

25160

10) Carinski referat Đala

25089

11) Carinska referat Bajmok

25097

12) Carinska ispostava Bački Vinogradi

25178

13) Carinski referat Rabe

25194

14. Carinarnica Užice

46000

1) Carinska ispostava Kotroman

46094

2) Carinska ispostava Prijepolje

46043

3) Carinska ispostava Uvac

46108

4) Carinska ispostava Užice

46027

5) Carinska ispostava Gostun

46078

6) Carinski referat Železnička stanica Prijepolje-Kolovrat

46060

7) Carinski referat Požega

46035

8) Carinski referat Bajina Bašta

46086

9) Carinski referat Jabuka

46051

10) Carinski referat Slobodna zona Užice

46124

11) Carinski referat Slobodna zona Priboj

46159

15. Carinarnica Šabac

42005

1) Carinska ispostava Badovinci

42188

2) Carinska ispostava Valjevo

42145

3) Carinska ispostava Ljubovija

42200

4) Carinska ispostava Mali Zvornik

42153

5) Carinska ispostava Sremska Mitrovica

42072

6) Carinska ispostava Sremska Rača

42102

7) Carinska ispostava Trbušnica

42196

8) Carinska ispostava Šabac

42056

9) Carinska ispostava Slobodna zona Šabac

42277

10) (brisana)

 

II. Države i carinske teritorije

Naziv države, odnosno carinske teritorije

Šifra

Kneževina Andora - primena u skladu sa Zajedničkom deklaracijom uz Protokol III uz Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

AD

Ujedinjeni Arapski Emirati

AE

Avganistan

AF

Antigva i Barbuda

AG

Angvila

AI

Albanija

AL

Jermenija

AM

Angola

AO

Antarktik

AQ

Argentina

AR

Američka Samoa

AS

Austrija

AT

Australija

AU

Aruba

AW

Azerbejdžan

AZ

Bosna i Hercegovina

BA

Barbados

BB

Bangladeš

BD

Belgija

BE

Burkina Faso

BF

Bugarska

BG

Bahrein

BH

Burundi

BI

Benin

BJ

Sveti Bartolomej

BL

Bermudi

BM

Bruneji

BN

Bolivija

BO

Brazil

BR

Boner, Sveti Eustahije i Saba

BQ

Bahami

BS

Butan

BT

Buve

BV

Bocvana

BW

Belorusija

BY

Belize

BZ

Kanada

CA

Kokosova (Kiling) Ostrva

CC

Centralna Afrička Republika

CF

Kongo

CG

Švajcarska

CH

Obala Slonovače

CI

Kukova Ostrva

CK

Čile

CL

Kamerun

CM

Kina

CN

Kolumbija

CO

Kostarika

CR

Kuba

CU

Zelenortska Ostrva (Zeleni Rt)

CV

Kurasao

CW

Božićno Ostrvo

CX

Kipar

CY

Češka

CZ

Nemačka

DE

Džibuti

DJ

Danska

DK

Dominik

DM

Dominikanska Republika

DO

Alžir

DZ

Ekvador

EC

Estonija

EE

Egipat

EG

Zapadna Sahara

EH

Eritreja

ER

Španija

ES

Etiopija

ET

Finska

FI

Fidži

FJ

Foklandska ostrva (Malvini)

FK

Mikronezija

FM

Farska ostrva

FO

Francuska

FR

Francuski Metropoliten

FX

Gabon

GA

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske

GB

Grenada

GD

Gruzija

GE

Francuska Gijana

GF

Gana

GH

Gibraltar

GI

Grenland

GL

Gambija

GM

Gvineja

GH

Gvadelup

GP

Ekvatorijalna Gvineja

GQ

Grčka

GR

Južna Džordžija i Južna sendvič ostrva

GS

Gvatemala

GT

Guam

GU

Gvineja-Bisao

GW

Gvajana

GY

Hong Kong

HK

Herd i Mekdonald ostrva

HM

Honduras

HN

Hrvatska

HR

Haiti

HT

Mađarska

HU

Indonezija

ID

Irska

IE

Izrael

IL

Ljudska ostrva

IM

Indija

IN

Britanska Teritorija Indijskog Okeana

IO

Irak

IQ

Iran

IR

Island

IS

Italija

IT

Jamajka

JM

Jordan

JO

Japan

JP

Džonston Ostrva

JT

Kenija

KE

Kirgiska Republika

KG

Kambodža

KH

Kiribati

KI

Komorska Ostrva

KM

Sent Kits i Nevis

KN

Koreja, Demokratska Narodna Republika

KP

Koreja

KR

Kuvajt

KW

Kajmanska ostrva

KY

Kazahstan

KZ

Laos

LA

Liban

LB

Sent Lusija (Sveta Lucija)

LC

Lihtenštajn

LI

Šri Lanka

LK

Liberija

LR

Lesoto

LS

Litvanija

LT

Luksemburg

LU

Letonija

LV

Libijska Arapska Džamahirija

LY

Maroko

MA

Monako

MC

Moldavija

MD

Madagaskar

MG

Maršalska Ostrva

MH

Midvejska Ostrva

MI

Severna Makedonija

MK

Mali

ML

Mijanmar

MM

Mongolija

MN

Makao

MO

Severna Marijanska Ostrva

MP

Martinik

MQ

Mauritanija

MR

Monserat

MS

Malta

MT

Mauricijus

MU

Maldivi

MV

Malavi

MW

Meksiko

MX

Malezija

MY

Mozambik

MZ

Namibija

NA

Nova Kaledonija

NC

Niger

NE

Norfolk Ostrvo

NF

Nigerija

NG

Nikaragva

NI

Holandija

NL

Norveška

NO

Nepal

NP

Nauru

NR

Niue

NU

Novi Zeland

NZ

Oman

OM

Panama

PA

Peru

PE

Francuska Polinezija

PF

Papua Nova Gvineja

PG

Filipini

PH

Pakistan

PK

Poljska

PL

Sent Pier i Mikelon

PM

Pitkern

PN

Portoriko

PR

Portugalija

PT

Palau

PW

Paragvaj

PY

Katar

QA

Reiniom

RE

Rumunija

RO

Ruska Federacija

RU

Ruanda

RW

Saudijska Arabija

SA

Solomonska Ostrva

SB

Sejšelska Ostrva

SC

Sudan

SD

Švedska

SE

Singapur

SG

Sveta Jelena

SH

Slovenija

SI

Svalbard i Janmajen Ostrva

SJ

Slovačka

SK

Siera Leone

SL

San Marino - primena u skladu sa Zajedničkom deklaracijom uz Protokol 3 uz Prelazni sporazum

SM

Senegal

SN

Somalija

SO

Surinam

SR

Južni Sudan

SS

Sao Toma i Principi

ST

El Salvador

SB

Sveti Martin (holandski deo)

SX

Sirija

SY

Svaziland

SZ

Turska i Kaikos Ostrva

TC

Čad

TD

Francuska Južna Teritorija

TF

Togo

TG

Tajland

TH

Tadžikistan

TJ

Tokelau

TK

Turkmenistan

TM

Tunis

TN

Tonga

TO

Demokratska Republika Timor - Leste

TL

Turska

TR

Trinidad i Tobago

TT

Tuvalu

TV

Tajvan

TW

Tanzanija

TZ

Ukrajina

UA

Uganda

UG

Sjedinjene Američke Države

US

Urugvaj

UY

Uzbekistan

UZ

Vatikan - Sveta Stolica

VA

Sent Vinsent i Grenadini

VC

Venecuela

VE

Britanska Devičanska Ostrva

VG

Sjedinjene Države Devstvenih Ostrva

VI

Vijetnam

VN

Vanuatu

VU

Volis i Fortuna Ostrva

WF

Vejk, Ostrvo

WK

Samoa

WS

Okupirana teritorija Palestine

PS

Jemen

YE

Majote

YT

Južna Afrika

ZA

Zambija

ZM

Demokratska Republika Kongo

CD

Zimbabve

ZW

Republika Srpska

XR

Crna Gora

ME

Republika Srbija

RS

APKM - primena u skladu sa sporazumom CEFTA 2006

XK

Kada se uvoze u Republiku Srbiju iz Ceute i Melilje, odnosno izvoze iz Republike Srbije u Ceutu i Melilju proizvodi poreklom iz Ceute i Melilje, odnosno iz Republike Srbije u skladu sa Aneksom V Priloga II Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu uz SSP u JCI se upisuje šifra: "XE".

III. Vrsta valute

Naziv valute

Šifra

Austrijski šiling

ATS

Australijski dolar

AUD

Belgijski franak

BEF

Kanadski dolar

CAD

Švajcarski franak

CHF

Nemačka marka

DEM

Danska kruna

DKK

Španska pezeta

ESP

EVRO

EUR

Finska marka

FIM

Francuski franak

FRF

Funta sterlinga

GBP

Drahma

GRD

Irska funta

IEP

Italijanska lira

ITL

Jen

JPY

Kuvajtski dinar

KWD

Luksemburški franak

LUF

Holandski gulden

NLG

Norveška kruna

NOK

Portugalski eskudo

PTE

Švedska kruna

SEK

Juan

CNY

Hrvatska kuna

HRK

Češka kruna

CZK

Forinta

HUF

Ruska rublja

RUB

Lej

RON

Turska lira

TRY

Bugarski lev

BGN

Konvertibilna marka

BAM

Poljski zlot

PLN

Američki dolar

USD

Srpski dinar

RSD

IV. Lica

Naziv

Šifra

Strana fizička lica

000912000

Ostala lica bez PIB

000913006

V. Vrste prevoznog, odnosno prenosnog sredstva

Vrsta saobraćaja i vrsta prevoznog, odnosno prenosnog sredstva

Šifra

Železnički saobraćaj

20

Drumsko vozilo na vagonu

23

Drumski saobraćaj

30

Vazdušni saobraćaj

40

Poštanski saobraćaj

50

Posebni vidovi transporta (dalekovodi, cevovodi, gasovodi)

70

Rečni saobraćaj

80

Sopstveni pogon

90

VI. Paritet isporuke

Paritet

Šifra (Incoterms)

Franko fabrika (naziv mesta isporuke)

EXW (Incoterms 2020)

Franko prevoznik (naziv mesta isporuke)

FCA (Incoterms 2020)

Franko uz bok broda (naziv luke otpreme)

FAS (Incoterms 2020)

Franko brod (naziv luke otpreme)

FOB (Incoterms 2020)

Troškovi i vozarina (naziv luke odredišta)

CFR (Incoterms 2020)

Troškovi, osiguranje i vozarina (naziv luke odredišta)

CIF (Incoterms 2020)

Vozarina plaćena do (naziv mesta odredišta)

CPT (Incoterms 2020)

Vozarina i osiguranje plaćeni do (naziv mesta odredišta)

CIP (Incoterms 2020)

Isporučeno u mestu (naziv mesta isporuke)

DAP (Incoterms 2020)

Isporučeno u mestu istovareno (naziv mesta odredišta)

DPU (Incoterms 2020)

Isporučeno sa plaćenim dažbinama (naziv mesta odredišta)

DDP (Incoterms 2020)

Isporučeno na terminalu (naziv terminala u luci ili imenovanom mestu odredišta)

DAT (Incoterms 2010)

Isporučeno na granici (naziv mesta)

DAF (Incoterms 2000)

Isporučeno na brodu (naziv luke odredišta)

DES (Incoterms 2000)

Isporučeno na obali (naziv luke odredišta)

DEQ (Incoterms 2000)

Isporučeno - dažbine nisu plaćene (naziv mesta odredišta)

DDU (Incoterms 2000)

Ugovoreni uslov isporuke različit od gore navedenih

XXX

VII. Mesto pariteta isporuke

Mesto pariteta isporuke

Šifra

Granica Srbije

0

Mesto u Srbiji

1

Mesto izvan Srbije

3

VIII. Vrsta posla

Kolona A

Šifra
u rub. 24

Kolona B

Opis

Šifra

 

Opis

Šifra

Poslovi sa stvarnim ili planiranim prenosom vlasništva sa plaćanjem ili drugom nadoknadom (osim poslova pod šiframa 2, 7 i 8) (1) (2) (3)

1

11

Kupovina/prodaja(2)

1

 

 

12

Pošiljke poslate na testiranje, probni uzorci, pošiljke sa pravom vraćanja i komisioni poslovi

2

 

 

13

Kompenzacioni poslovi

3

 

 

14

Prodaja robe stranim putnicima za njihove lične potrebe

4

 

 

15

Finansijski lizing(3)

5

Vraćanje robe, koja je prethodno bila evidentirana pod šifrom; 1(4) besplatna zamena robe

2

21

Vraćanje robe

1

...

...

22

Zamena za vraćenu robu

2

...

...

23

Zamena za robu koja nije vraćena (npr. u garancijskom roku)

3

Poslovi (ne privremeni) sa prenosom vlasništva bez finansijske ili druge naknade

3

31

Pošiljke robe u okviru programa, koje su u potpunosti ili delimično finansirane od strane Evropske unije

1

...

...

32

Druge isporuke vladinih pomoći

2

...

...

33

Druge isporuke pomoći (individualne ili nevladinih organizacija)

3

...

...

34

Drugi poslovi

4

Poslovi oplemenjivanja na osnovu ugovora ili poslovi popravke (osim poslova pod šifrom 7)

4

41

Oplemenjivanje

1

...

...

42

Popravka i održavanje uz plaćanje

2

...

...

43

Besplatna popravka i održavanje

3

...

Poslovi nakon oplemenjivanja (osim poslova pod šifrom 7)

5

51

Oplemenjivanje

1

...

...

52

Popravka i održavanje uz plaćanje

2

...

...

53

Besplatna popravka i održavanje

3

Poslovi bez prenosa vlasništva, npr. zajam, zakup, operativni lizing(7) i druga privremena korišćenja(8) sa izuzetkom oplemenjivanja na osnovu ugovora ili popravke (isporuka i vraćanje)

6

61

Zakup, zajam, operativni lizing

...

 

...

62

Druga privremena korišćenja

2

Poslovi u vezi sa zajedničkim programima odbrane ili drugim međuvladinim proizvodnim programima

7

70

...

...

Nabavke građevinskog materijala i opreme u okviru građevinske delatnosti koji su deo opšteg ugovora(9)

8

80

...

...

Drugi poslovi

9

91

Ulog stranog lica

1

 

...

92

Ulog domaćeg lica

2

...

...

96

Promet robe u slobodnu zonu i iz slobodne zone

6

...

...

99

Ostali posebni oblici spoljnotrgovinskog posla

9

Napomene pod oznakama od (1) do (9)

__________
(1) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na najveći deo izvoza i uvoza, odnosno poslova kod kojih je svojina preneta sa rezidenta na nerezidenta ili obrnuto a plaćanje izvršeno je ili će biti izvršeno plaćanje ili druga nadoknada (npr.: plaćanje robom). Ovo se primenjuje i na robu poslatu između jedinica jednog lica, kao i na robu poslatu iz/u centralno distributivno skladište, osim ako plaćanje ili druga nadoknada u vezi sa ovim poslovima neće biti izvršena (u tom slučaju će ovi poslovi biti pobrojani u koloni A pod 3).
(2) Poslovi pod ovom oznakom odnose se i na rezervne delove i drugu robu čija se zamena plaća.
(3) Poslovi pod ovom oznakom odnose se i na finansijski lizing: rate za lizing se obračunavaju na način da pokriju celu ili skoro celu vrednost robe. Koristi i rizici vlasništva su preneseni na korisnika lizinga. Po isteku ugovora, korisnik lizinga postaje vlasnik.
(4) U slučaju vraćanja i zamene robe, pod ovom oznakom, a koja je bila prethodno ocarinjena pod šifrom 3 do 9 iz kolone A, treba koristiti njima pripadajuće odgovarajuće šifre.
(5) i (6) (brisano)
(7) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na sve ugovore o lizingu, osim finansijskog lizinga iz napomene (3).
(8) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na robu koja se izvozi ili uvozi sa namerom da se kasnije ponovo uveze ili izveze bez promene vlasništva.
(9) Poslovi pod ovom oznakom odnose se na poslove upisane pod šifrom 8 iz kolone A, koji uključuju robu za koju nije izdat poseban račun, već je za kompletnu pošiljku izdat zajednički račun. U suprotnom, upotrebljava se šifra 1 iz kolone A.

IX. Roba pod carinskim nadzorom

Roba

Šifra

Motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 95

271011 01

Motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 95 ili više, ali manje od 98

271011 02

Motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 98 ili više

271011 03

Motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 98 ali sa sadržajem olova ne preko 0,02 g po litru,

271011 04

Motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 98, ostali

271011 05

Motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 98 ili više

271011 06

Gorivo za mlazne motore, benzinskog tipa

271011 07

Laka ulja i proizvodi, za preradu u specifičnim procesima

271011 08

Laka ulja i proizvodi, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 11 11

271011 09

Laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, vajt špirit

271011 10

Laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, ostalo

271011 11

Laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, ostalo, ostala laka ulja

271011 12

Srednja ulja, za preradu u specifičnim procesima

271019 01

Srednja ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 11

271019 02

Srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), gorivo za mlazne motore

271019 03

Srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), ostalo

271019 04

Srednja ulja, za ostale svrhe, ostalo, ostalo

271019 05

Gasna ulja, za preradu u specifičnim procesima

271019 06

Gasna ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 31

271019 07

Gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora ne preko 0,05% po masi, ostalo, osim ulja za loženje ekstra lakog (EL)

271019 08

Gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,05% po masi, ali ne preko 0,2% po masi, ostalo

271019 09

Gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi, ostalo

271019 10

Vretenski super rafinat i mineralno ulje za tekstilnu industriju

271019 11

Gasna ulja, sa sadržajem sumpora ne preko 0,05% po masi, dizel goriva

271019 12

Gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,05% po masi, ali ne preko 0,2% po masi, dizel goriva

271019 13

Gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi, dizel goriva

271019 14

Gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,2% po masi, brodska goriva

271019 15

Motorna ulja za podmazivanje

271000 10

Avio ulja za podmazivanje

271000 11

Turbinska ulja

271000 12

Masti za podmazivanje

271000 13

Ostala ulja za podmazivanje

271000 14

Sintetička ulja za podmazivanje

271000 15

Prirodni gas

271100 01

Propan

271100 02

Butan

271100 03

Etilen, propilen, butilen, butandien

271100 04

Mešavine propana i butana

271100 05

Ostalo

271100 06

Petrolej za osvetljenje

271000 16

Cigarete, koje sadrže duvan, grupe A

240220 00

Cigare i cigarilosi koji sadrže duvan

240210 00

Rezani duvan i duvan za lulu

240310 00

Duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje

240399 00

Denaturisani etil-alkohol za gorivo jačine 80% ili jače

220720 00

Nedenaturisani etil-alkohol koji se koristi za proizvodnju alkoholnih pića i kozmetike, jačine 80% ili jači

220710 01

Nedenaturisani etil-alkohol koji se koristi za proizvodnju alkoholnih pića i kozmetike, jačine manje od 80%

220890 05

Nedenaturisani etil-alkohol koji se prodaje apotekama, bolnicama i drugim krajnjim potrošačima, jačine 80% ili jači

220710 02

Nedenaturisani etil-alkohol koji se prodaje apotekama, bolnicama i drugim krajnjim potrošačima, jačine manje od 80%

220890 06

Pivo dobijeno od slada u ambalaži do 10 l, u bocama

220300 01

Pivo dobijeno od slada u ambalaži do 10 l, ostalo

220300 02

Pivo dobijeno od slada, u ambalaži preko 10 l

220300 03

Vinjak

220820 01

Lozovača i komovica

220820 02

Klekovača

220850 01

Šljivovica, kruškovača, trešnjevača

220890 01

Kajsijevača i druge prirodne rakije

220890 02

Ostala žestoka alkoholna pića dobijena od vina ili komine grožđa

220820 03

Rum i tafia

220840 00

Vodka

220860 00

Likeri

220870 00

Arak

220890 03

Ostala žestoka alkoholna pića

220890 04

Konjak

220820 04

Armanjak

220820 05

Džin

220850 02

Viski

220830 00

Voda, mineralna voda i gazirana voda sa dodatkom šećera ili dr. sredstava za zaslađivanje ili aromu

220210 00

Ostala bezalkoholna pića, osim bezalkoholnih osvežavajućih pića sa voćnim sokom

220290 00

Bezalkoholno pivo

220290 01

Praškovi i pastele za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića

210690 00

Voćni sok od pomorandže, smrznuti, koncentrisani

200911 01

Voćni sok od pomorandže, smrznuti, ostali

200911 02

Voćni sok od pomorandže, koncentrisani

200919 01

Voćni sok od pomorandže, ostali

200919 02

Voćni sok od grejpfruta, koncentrisani

200920 01

Voćni sok od grejpfruta, ostalo

200920 02

Voćni sok od ostalih agruma, koncentrisani

200930 01

Voćni sok od limuna

200930 02

Voćni sok od ostalih agruma, ostali

200930 03

Voćni sok od ananasa, koncentrisani

200940 01

Voćni sok od ananasa, ostali

200940 02

Voćni sok od grožđa

200960 00

Voćni sok od jabuke, koncentrisani

200970 01

Voćni sok od jabuke, ostalo

200970 02

Voćni sok od maline, koncentrisani

200980 01

Voćni sok od višnje, koncentrisani

200980 02

Sok od ostalog voća

200980 03

Voćni sok od maline

200980 04

Voćni sok od višnje

200980 05

Sok od ostalog voća

200980 06

Mešavina sokova

200990 00

Kafa, nepržena sa kofeinom

090111 00

Kafa, nepržena bez kofeina

090112 00

Kafa, pržena sa kofeinom

090121 00

Kafa, pržena bez kofeina

090122 00

Zamena za kafu sa sadržajem kafe, ljuspice i opne od kafe

090190 00

Ekstrakt kafe

210111 00

Sirovi šećer

170111 00

Rafinisani šećer u kristalu od šećerne trske

170199 01

Rafinisani šećer u kristalu od šećerne repe

170199 02

X. Jedinice mere

Jedinica mere

Šifra

Komad

KD

Miligram

MG

Gram

GR

Kilogram

KG

Tona

TN

Metar - dužni

MD

Metar - kvadratni

M2

Metar - kubni

M3

Litar

LT

Mililitar

ML

Hektolitar

HL

Karat

KR

Tuce

TC

Par

PR

Arak

AR

Megavat

MW

Kilovat

KW

Garnitura - komplet

GN

Gram cepanog izotopa

CI

100 komada

SK

1000 komada

HK

1000 kW/h

HW

1000 metara kubnih

H3

Kilogram P2O5

PO

Kilogram H2O2

HP

Kilogram NaOH

NH

Kilogram KOH

KH

Kilogram U

KU

Kilogram met. am.

MA

Tera džula

TJ

Nosivost u tonama

NT

Broj ćelija

BC

Kilogram K2O

KO

Kilogram N

NN

Kilogram 90% suve supstance

SS

Kilogram neto mase, oceđene materije

OS

Litar čistog (100%) alkohola

LA

Tona ekvivalenta CO2 (ugljen dioksid)

TU

XI. Oblici izvoza i uvoza

Oblik izvoza i uvoza

Šifra

Slobodan izvoz - uvoz

LB

Dozvola

D

XII. Namena uvoza

Namena uvoza

Šifra

Oprema

01

Reprodukcija i sirovine

02

Široka potrošnja

03

Rezervni delovi za održavanje uvezene opreme, odnosno delovi uvezene opreme i trajnih potrošnih dobara

04

Hemikalije i reagensi u pakovanjima do 2,5 kg neto mase

05

XIII. Zakonski osnov za oslobođenje od plaćanja akcize

Zakonski osnov

Šifra

Član 19. stav 1. tačka 1) Zakona o akcizama

1

Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (1) Zakona o akcizama

21

Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (2) Zakona o akcizama

22

Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (3) Zakona o akcizama

23

Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (4) Zakona o akcizama

24

Član 19. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama

3

Član 19. stav 1. tačka 4) Zakona o akcizama

4

Član 19. stav 1. tačka 6) Zakona o akcizama

10

Član 19. stav 1. tačka 6a) Zakona o akcizama

11

Član 10. stav 1. Zakona o akcizama

12

Član 19a stav 1. tačka 1) Zakona o akcizama

13

Član 19a. stav 1. tačka 2) Zakona o akcizama

14

XIV. Zakonski osnov za poreska oslobođenja i osnov naplate poreza na dodatu vrednost

Zakonski osnov

Šifra

1

2

Član 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost (posebna poreska stopa)

2310

Član 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost (opšta poreska stopa)

2320

Unos dobara u slobodnu zonu (član 24. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2405

Uvoz letilica i dobara namenjenih tim letilicama (član 24. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2410

Uvoz dobara namenjenih neposrednim potrebama letilica (član 24. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2420

Uvoz brodova i dobara namenjenih tim brodovima (član 24. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2430

Uvoz dobara namenjenih neposrednim potrebama brodova (član 24. stav 1. tačka 14) Zakona o porezu na dodatu vrednost

2440

Uvoz zlata za potrebe Narodne banke Srbije (član 24. stav 1. tačka 15) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2450

Uvoz dobara namenjenih za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (1) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2461

Uvoz dobara namenjenih službenim potrebama međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (2) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2462

Uvoz dobara za lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (3) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2463

Uvoz dobara za lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom (član 24. stav 1. tačka 16) podtačka (4) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2464

Uvoz dobara koji se vrši u skladu članom 24. stav 1. tačka 16a) Zakona o porezu na dodatu vrednost

2465

Uvoz dobara koji se vrši u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 16b) Zakona o porezu na dodatu vrednost

2466

Uvoz dobara koji se vrši na osnovu međunarodnog ugovora ako je tim ugovorom predviđeno poresko oslobođenje, osim međunarodnih ugovora iz člana 24. stav 1. tač. 16a) i 16b) Zakona o porezu na dodatu vrednost (član 24. stav 1. tač. 16v) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2467

Uvoz dobara koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes (član 24. stav 1. tač. 16g) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2468

Unos zakonskih sredstva plaćanja, osim papirnog i kovanog novca koji se ne koristi kao zakonsko sredstvo plaćanja ili ima numizmatičku vrednost (član 25. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2510

Uvoz akcija, obveznica i drugih hartija od vrednosti (član 25. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2520

Uvoz hartija od vrednosti, poštanskih vrednosnica, taksenih i drugih važećih vrednosnica po njihovoj utisnutoj vrednosti (član 25. stav 2. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2530

Uvoz ljudskih organa, tkiva, telesnih tečnosti i ćelija, krvi i majčinog mleka (član 25. stav 2. tačka 10) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2540

Uvoz dobara na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć (član 26. stav 1. tačka 1a) Zakona o porezu na dodatu vrednost) u skladu sa zakonom kojim se uređuju donacije odnosno humanitarna pomoć

2550

Uvoz dobara čija se isporuka vrši preko prenosne i distributivne mreže i to: električne energije i prirodnog gasa (član 26. stav 1. tačka 1d) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2575

Uvoz dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena (član 26. stav 1. tačka 1b) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2560

Uvoz dobara koja se, u okviru carinskog postupka, unose u slobodne carinske prodavnice (član 26. stav 1. tačka 1v) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2570

Uvoz dobara po osnovu zamene u garantnom roku (član 26. stav 1. tačka 1g) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2580

Uvoz dobara po osnovu popravke u garantnom roku (član 26. stav 1. tačka 1g) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2590

Uvoz dobara koja se, u okviru carinskog postupka, privremeno uvoze i ponovo izvoze, kao i stavljaju u carinski postupak aktivnog oplemenjivanja (član 26. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2612

Uvoz dobara koja se, u okviru carinskog postupka privremeno izvozi u nepromenjenom stanju ponovo uvoze (član 26. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2613

Uvoz dobara za posebne namene, na osnovu Odluke Vlade (član 26. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2617

Uvoz dobara u okviru carinskog postupka, nad tranzitom robe (član 26. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2615

Uvoz dobara za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak carinskog skladištenja (član 26. stav 1. tačka 6) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

2616

Uvoz investicionog zlata (član 36b stav 4. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost)

3641

Član 245. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona

1611

Član 245. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona

1612

Član 245. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona

1613

Član 245. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona

1614

Član 245. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona

1615

Član 245. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona

1617

Član 245. stav 1. tačka 7) Carinskog zakona

1618

Član 245. stav 1. tačka 8) Carinskog zakona

1619

Član 245. stav 1. tačka 9) Carinskog zakona

1620

Član 245. stav 1. tačka 10) Carinskog zakona

1621

Član 245. stav 1. tačka 11) Carinskog zakona

1627

Član 245. stav 1. tačka 12) Carinskog zakona

1626

Član 246. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona

1716

XV. Zakonski osnov za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po carinskom i drugim zakonima

Zakonski osnov

Šifra

Član 259. Carinskog zakona

16000

Član 41. stav 3. tačka 4) Carinskog zakona
Član 41. stav 3. tačka 5) Carinskog zakona
Član 41. stav 3. tačka 6) Carinskog zakona
Član 264. stav 1. Carinskog zakona

03034
03035
03036
10710

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Bosne i Hercegovine

BA00C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Severne Makedonije

MK00C

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane - za svu robu koja nije obuhvaćena Prilogom 1. ovog sporazuma (uvoz iz Republike Jermenije)

AM00U

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane - za svu robu koja nije obuhvaćena Prilogom 1. ovog sporazuma (uvoz iz Republike Belorusije)

BY00U

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane - za svu robu koja nije obuhvaćena Prilogom 1. ovog sporazuma (uvoz iz Kirgiske Republike)

KG00U

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane - za svu robu koja nije obuhvaćena Prilogom 1. ovog sporazuma (uvoz iz Republike Kazahstan)

KZ00U

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane - za svu robu koja nije obuhvaćena Prilogom 1. ovog sporazuma (uvoz iz Ruske Federacije)

RU00U

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Prilogom 1. ovog sporazuma u okviru tarifne kvote (uvoz iz Republike Jermenije, Kirgiske Republike i Republike Kazahstan)

U112U

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Prilogom 1. ovog sporazuma u okviru tarifne kvote (uvoz iz Republike Jermenije, Republike Belorusije, Kirgiske Republike i Republike Kazahstan)

U212U

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Moldavije

MD00C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Albanije

AL00C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz Crne Gore

ME00C

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 - roba poreklom iz APKM

XK00C

Član 220. Carinskog zakona

14311

Član 215. stav 3. Carinskog zakona (potpuno oslobođenje)

16800

Član 217. stav 1. Carinskog zakona

17010

Član 223. stav 1. Carinskog zakona

17210

Član 224. Carinskog zakona

17910

Član 74. stav 6. Carinskog zakona

18010

Član 244 stav 1. tačka 2) Carinskog zakona

21512

Član 244. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona

21513

Član 244. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona

21514

Član 244. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona

21515

Član 244. stav 2. tačka 1) Carinskog zakona

21521

Član 244. stav 2. tačka 2) Carinskog zakona

21522

Član 245. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona

21611

Član 245. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona

21613

Član 245. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona

21614

Član 245. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona

21615

Član 245. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona

21617

Član 245. stav 1. tačka 7) Carinskog zakona

21618

Član 245. stav 1. tačka 8) Carinskog zakona

21619

Član 245. stav 1. tačka 9) Carinskog zakona

21620

Član 245. stav 1. tačka 11) Carinskog zakona

21621

Član 245. stav 1. tačka 12) Carinskog zakona

21626

Član 246. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona

21711

Član 246. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona

21712

Član 246. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona

21713

Član 246. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona

21714

Član 246. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona

21715

Član 246. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona

21716

Član 246. stav 1. tačka 7) Carinskog zakona

21717

Član 246. stav 1. tačka 8) Carinskog zakona

21718

Član 246. stav 1. tačka 9) Carinskog zakona

21719

Član 246. stav 1. tačka 10) Carinskog zakona

21720

Član 247. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona

21812

Član 247. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona

21813

Član 247. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona

21814

Član 247. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona

21815

Član 177. stav 1) Carinskog zakona

22110

Član 181. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona

22411

Član 181. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona

22412

Član 43. tačka 1) Carinskog zakona - smanjenje carinskih dažbina za sirovine i repromaterijal

306L1

Član 43. tačka 1) Carinskog zakona - izuzimanje obrađenog duvana od plaćanja carinskih dažbina

306L2

Član 43. tačka 1) Carinskog zakona - smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u određenoj količini (kvote)

306L4

Član 14. Zakona o ulaganjima

14000

Član 19. Zakona o slobodnim zonama

19000

Član 5. stav 1. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći

05100

Član 5. stav 1. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći - za robu koja se plaća iz sredstava prikupljenih po osnovu donacije i humanitarne pomoći

05199

Član 19. Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora auto - puta E-761, deonica Pojate-Preljina

01900

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - industrijski proizvodi obuhvaćeni Glavama 25 do 97 Carinske tarife, (osim proizvoda iz sledećih tarifnih brojeva, odnosno podbrojeva: 2905 43, 2905 44, 3301, 3501-3505, 3809 10, 3824 60, 4101-4103, 4301, 5001-5003)

EU00I

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (a)

EU03A

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (b)

EU03B

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (v)

EU03V

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (g)

EU03G

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - proizvodi od ribe obuhvaćeni Aneksom V

EU05R

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - vina obuhvaćena Aneksom I Protokola 2 (kvota A u skladu sa Odlukom o uvozu vina iz Evropske unije po preferencijalnoj stopi)

EU12V

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - vina obuhvaćena Aneksom I Protokola 2 (Kvota B u skladu sa Odlukom o uvozu vina iz Evropske unije po preferencijalnoj stopi, čija pojedinačna carinska vrednost nije manja od 20 evra/litru u dinarskoj protivvrednosti, prema kursu važećem na dan prihvatanja deklaracije za stavljanje robe u slobodan promet)

EU12W

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - prerađeni poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom II Protokola 1

EU21P

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane -poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (d) Protokola uz SSP, prerađeni poljoprivredni proizvodi iz Aneksa II (a) Protokola uz SSP (osim cigareta iz tarifne oznake 2402 20 90 00) i šarana iz tarifne oznake 0301 93 00 00 (u skladu sa članom 5. Protokola uz SSP)

EU12K

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - cigarete iz tarifne oznake 2402 20 90 00 obuhvaćene Aneksom II (a) Protokola uz SSP, na koje se primenjuje carinska stopa 10% u okviru propisane kvote od 25 tona, a dažbine 02 i 05 se ne naplaćuju. Iscrpljenjem kvote naplaćuju se carinske dažbine shodno SSP.

EU12A

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije - cigarete iz tarifne oznake 2402 20 90 00 obuhvaćene Aneksom II (a) Protokola uz SSP, na koje se primenjuje carinska stopa 15% u okviru propisane kvote od 1600 tona, a dažbine 02 i 05 se ne naplaćuju. Iscrpljenjem kvote se naplaćuju carinske dažbine shodno SSP.

EU12B

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske - industrijski proizvodi obuhvaćeni Glavama 25 do 97 Carinske tarife, osim proizvoda navedenih u Aneksu I

TR00I

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom 1 Protokola I - snižena carina u okviru kvote

TR12P

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom 1 Protokola I - snižene carinske dažbine (01 i 05) u okviru kvote

TR12S

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA - industrijski proizvodi obuhvaćeni Glavama 25 do 97 Carinske tarife

EF0IF

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA - prerađeni poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Tabelom 2 Protokola A

EFPAF

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA - riba i ostali morski proizvodi obuhvaćeni Aneksom II, tabele 1 i 3

EFA2F

Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Švajcarske (uključujući i Lihtenštajn u skladu sa članom 1. tačka 2. ovog sporazuma)- poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom I ovog sporazuma

CH11F

Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Švajcarske (uključujući i Lihtenštajn u skladu sa članom 1. tačka 2. ovog sporazuma) poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom I ovog sporazuma - kvote

CH12F

Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Islanda - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom I ovog sporazuma

IS11F

Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Kraljevine Norveške - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom I ovog sporazuma

NO11F

Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - industrijski proizvodi obuhvaćeni Glavama 25 do 97 Carinske tarife (osim proizvoda iz sledećih tarifnih brojeva, odnosno podbrojeva: 2905 43, 2905 44, 3301, 3501-3505, 3809 10, 3824 60, 4101-4103, 4301, 5001-5003)

GB001

Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (a)

GB03A

Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (b)

GB03B

Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država Članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (v)

GB03V

Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država Članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (g)

GB03G

Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - proizvodi od ribe obuhvaćeni Aneksom V

GB05R

Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - vina obuhvaćena Aneksom I Protokola 2

GB12V

Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - prerađeni poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom II Protokola 1

GB21P

Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Aneksom III (d) Protokola uz SSP, prerađeni poljoprivredni proizvodi iz Aneksa II (a) Protokola uz SSP (osim cigareta iz tarifne oznake 2402 20 90 00) i šarana iz tarifne oznake 0301 93 00 00 (u skladu sa članom 5. Protokola uz SSP)

GB12K

Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - cigarete iz tarifne oznake 2402 20 90 00 obuhvaćene Aneksom II (a) Protokola uz SSP, na koje se primenjuje carinska stopa 10% u okviru propisane kvote od 3 tone, a dažbine 02 i 05 se ne naplaćuju. Iscrpljenjem kvote naplaćuju se carinske dažbine.

GB12A

Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane - cigarete iz tarifne oznake 2402 20 90 00 obuhvaćene Aneksom II (a) Protokola uz SSP, na koje se primenjuje carinska stopa 15% u okviru propisane kvote od 218 tona, a dažbine 02 i 05 se ne naplaćuju. Iscrpljenjem kvote naplaćuju se carinske dažbine.

GB12B

XVI. Vrste postupka

Izvoz
uvoz

Vrsta postupka

Šifra

1.

IZVOZ
Izvoz robe

10

2.

PRIVREMENI IZVOZ I PASIVNO OPLEMENJIVANJE

 

 

Pasivno oplemenjivanje

21

 

Privremeni izvoz robe koja će se vratiti u nepromenjenom stanju

23

3.

PONOVNI IZVOZ
Ponovni izvoz robe

31

4.

UVOZ

 

 

Stavljanje robe u slobodan promet

40

 

Stavljanje u slobodan promet opreme u skladu sa članom 19. Zakona o slobodnim zonama

44

 

Stavljanje robe za proizvodnju u slobodan promet u skladu sa članom 19. Zakona o slobodnim zonama

45

5.

PRIVREMENI UVOZ I AKTIVNO OPLEMENJIVANJE

 

 

Aktivno oplemenjivanje

51

 

Privremeni uvoz robe koja će se vratiti u nepromenjenom stanju

53

 

Aktivno oplemenjivanje u prostorijama carinskog skladišta

55

 

Aktivno oplemenjivanje u slobodnoj zoni

57

6.

PONOVNI UVOZ

 

 

Ponovni uvoz i stavljanje robe u slobodan promet

61

 

Ponovni uvoz i stavljanje domaće robe u slobodan promet

63

7.

CARINSKO SKLADIŠTENJE

 

 

Carinsko skladištenje robe

71

 

Carinsko skladištenje ili unos u slobodnu zonu, robe namenjene za izvoz u nepromenjenom stanju, sa pravom na izvozne stimulacije ili oslobođenje od plaćanja poreza

76

 

Unos robe u slobodnu zonu, osim slučajeva pod šifrom 76

78

 

Smeštaj robe u slobodnim carinskim prodavnicama

79

9.

DRUGE VRSTE

 

 

Ustupanje robe

92

 

Uništenje robe

93

 

Snabdevanje prodavnica u vazduhoplovnim pristaništima

96

 

Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama

97

 

Prodaja robe na malo u carinskom skladištu u skladu sa članom 350. Uredbe

98

XVII. Vrste nacionalnog postupka

Vrsta postupka

Šifra

Obračun carinskog duga za privremeno uvezenu robu

06

Druga strana roba namenjena obavljanju delatnosti u slobodnoj zoni

20

Strana roba namenjena isključivo za skladištenje u slobodnoj zoni

21

Strana oprema namenjena obavljanju delatnosti u slobodnoj zoni

22

Domaća roba namenjena za skladištenje i obavljanje delatnosti u slobodnim zonama

23

Stavljanje u slobodan promet dobijenog akciznog proizvoda iz postupka aktivnog oplemenjivanja

59

Snabdevanje brodova i vazduhoplova

95

XVIII. Vrste prethodnih isprava osim za nacionalni postupak tranzita

Vrsta prethodne isprave

Šifra

JCI - izvoz robe

C1

JCI - privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje

C2

JCI - ponovni izvoz robe

C3

JCI - carinsko skladištenje robe i unos robe u slobodnu zonu

C7

JCI - uništenje robe

C9

Sažeta deklaracija

SD

Karnet ATA (za robu koja se doprema po karnetu ATA)

AU

Karnet ATA (za robu koja se otprema po karnetu ATA)

AI

Poštansko-carinska prijava

PP

CIM tovarni list

CE

XIX. Metod vrednovanja

Metod vrednovanja

Šifra

Transakcijska vrednost (član 52. Carinskog zakona)

1

Transakcijska vrednost istovetne robe (član 56. stav 3. tačka 1) Carinskog zakona)

2

Transakcijska vrednost slične robe (član 56. stav 3. tačka 2) Carinskog zakona)

3

Metod dedukcije (član 56. stav 3. tačka 3) Carinskog zakona)

4

Obračunata vrednost (član 56. stav 3. tačka 4) Carinskog zakona)

5

Raspoloživi podaci (član 56. stav 4. Carinskog zakona)

6

XX. Vrste dažbina

Vrsta dažbine

Šifra

Carina

01

Sezonska carina

02

Posebna dažbine na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

05

Porez na dodatu vrednost

09

Akciza

10

Naknada za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

16

Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

17

Naknada za unapređenje energetske efikasnosti

18

XXI. Način plaćanja/obezbeđenja carinskog duga

Način plaćanja/obezbeđenja

Šifra

Gotovinsko plaćanje ili plaćanje drugim sredstvima sa sličnim dejstvom

A

Obezbeđenje plaćanja duga sa pojedinačnim gotovinskim depozitom ili drugim sredstvom plaćanja za koje carinski organ priznaje da ima jednako dejstvo kao deponovanje gotovine

C

Obezbeđenje plaćanja duga sa pojedinačnom garancijom - bankarska garancija

I

Nema obaveze da se izvrši plaćanje, odnosno obezbeđenje nastalog ili obezbeđenje eventualno nastalog duga

N

Obezbeđenje plaćanja duga sa zajedničkom garancijom - gotovinski depozit

S

Obezbeđenje plaćanja duga sa zajedničkom garancijom - bankarska garancija

W

XXII. Vrste garancija

Vrsta garancija

Šifra

Garancija primaoca ili njegovog posrednog zastupnika, garancija carinskog dužnika ili lica koje može postati odgovorno za taj dug

1

Garancija drugog lica sa dozvolom carinskog organa

9

XXIII. Vrste obezbeđenja za robu u tranzitu

(Brisano)

XXIV. Priložene isprave i dodatne informacije osim za nacionalni postupak tranzita

(1) U rubriku 44 JCI i JCI BIS upisuju se potrebne šifre iz sedam grupa podataka, koje obrađuju:

1. vrednost robe u carinske i statističke svrhe (grupa podataka sa oznakom V);

2. carinske postupke iz člana 183. Carinskog zakona (grupa podataka sa oznakom E);

3. fakturna dokumenta (grupa podataka sa oznakom F);

4. izjave i zahteve (grupa podataka sa oznakom I);

5. ostala priložena dokumenta (grupa podataka sa oznakom O);

6. uverenja o poreklu i druga uverenja (grupa podataka sa oznakom U);

7. pojednostavljene postupke (grupa podataka sa oznakom S),

8. posebne oblike spoljnotrgovinskog posla (grupa podataka sa oznakom P),

(2) Svaku pojedinačnu grupu podataka je moguće opisati u najmanje dve podele:

- u podelu 44/1 upisuje se šifra, pri čemu je prvi znak slovna oznaka grupe podataka;

- u podelu 44/2, dužine najviše dvadeset znakova, upisuju se sadržinski podaci koji su vezani za odabranu šifru (npr.: redni brojevi dokumenata, iznos prevoznih troškova). Sadržaj ove podele i način upisa podataka određeni su za pojedinačnu šifru iz podele 44/1. Ako sadržaj nije propisan, onda se upisuje samo odgovarajuća šifra iz podele 44/1.

(3) Podaci koji se upisuju u ovu rubriku razdvajaju se zagradama, a grupe podataka kosom crtom.

Primer:

(V31)(1000,00)/(V32)(100,00)

Šifra znači da se u konkretnom naimenovanju prijavljuju troškovi prevoza i troškovi osiguranja do ulaska u carinsko područje koji se uračunavaju u carinsku vrednost u iznosu od 1.000,00 dinara, odnosno 100,00 dinara.

(4) Ako u JCI sa više od jednog naimenovanja pojedinačne šifre važe za kompletnu deklaraciju (sva naimenovanja), one mogu da se upišu samo u prvom naimenovanju. U takvim slučajevima mora biti (osim za šifre slovne grupe I, O i S, jer to nije potrebno) u prvom naimenovanju upisana takođe dodatna šifra S ispred pojedinačne šifre.

Primer: S(V31)(1000,00)

Šifra znači da se u konkretnom naimenovanju prijavljuju troškovi prevoza do ulaska u carinsko područje koji se uračunavaju u carinsku vrednost u iznosu od 1000,00 dinara, da se odnose na svu robu koja se carini po JCI i da se dele srazmerno vrednosti pojedine robe.

(5) Grupe šifara se koriste na sledeći način:

1. Vrednost robe za carinske i statističke svrhe

Opis

Šifra u 44/1

Sadržaj 44/2

1. Troškovi koji se ne uračunavaju u carinsku vrednost
Troškovi transporta (član 54. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona)

V11

iznos u din.

Troškovi osiguranja, utovara, istovara i manipulativni troškovi u vezi sa prevozom nastali posle unosa robe u carinsko područje (član 53. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona)

V12

iznos u din.

Uvozne dažbine i druge naknade koje se naplaćuju u carinskom području (član 54. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona)

V13

iznos u din.

Troškovi izgradnje, montaže, održavanja ili tehničke pomoći nastali posle uvoza (član 54. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona)

V14

iznos u val.

Troškovi za pravo reprodukcije uvezene robe (član 54. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona)

V15

iznos u val.

Troškovi kamate i troškovi finansiranja (član 54. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona)

V16

iznos u val.

Vrednost programske podrške za upotrebu opreme za obradu podataka (član 57. Carinskog zakona)

V21

iznos u val.

Provizija za kupovinu (član 54. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona)

V22

iznos u val.

Naknade za dobijanje prava za distribuciju i preprodaju uvezene robe, ako nisu uslov prodaje (član 54. stav 1. tačka 7. Carinskog zakona)

V23

iznos u val.

Dažbine i takse koje se naplaćuju u državi izvoza, od kojih je uvezena roba oslobođena ili može biti oslobođena sistemom povraćaja (član 54. stav 1. tačka 8) Carinskog zakona)

V24

iznos u val.

2. Troškovi koji se uračunavaju u carinsku vrednost
Troškovi prevoza, utovara, istovara i maniupulativni troškovi u vezi sa prevozom uvezene robe do mesta ulaska u carinsko područje (član 53. stav 1. tačka 5) alineja (1) i (2) Carinskog zakona)

V31

iznos u din.

Troškovi osiguranja do mesta ulaska u carinsko područje (član 53. stav 1. tačka 5) alineja (1) Carinskog zakona)

V32

iznos u din.

Troškovi pakovanja (član 53. stav 1. tačka 1) alineja (3) Carinskog zakona)

V33

iznos u val.

Troškovi ambalaže (član 53. stav 1. tačka 1) alineja (2) Carinskog zakona)

V34

iznos u val.

Provizija posrednika (član 53. stav 1. tačka 1) alineja (1) Carinskog zakona)

V36

iznos u val.

Srazmerni deo vrednosti robe koju kupac obezbeđuje prodavcu (član 53. stav 1. tačka 2) alineja (1) do (3) Carinskog zakona)

V37

iznos u val.

Naknade za korišćenje prava intelektualne svojine, uključujući naknadu za licence (član 53. stav 1. tačka 3) Carinskog zakona)

V38

iznos u val.

Deo iznosa ostvaren preprodajom, ustupanjem ili upotrebom uvezene robe (član 53. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona)

V39

iznos u val.

Srazmerni deo vrednosti usluga izvršenih u inostranstvu koje kupac posebno plaća (član 53. stav 1. tačka 2) alineja (4) Carinskog zakona)

V40

iznos u val.

Posredna i ostala plaćanja koja se uključuju u carinsku vrednost (član 52.stav 2. Carinskog zakona)

V30

iznos u val.

3. Sniženja i gotovinski popusti u skladu sa članom 58. Carinskog zakona

 

 

Sniženja i gotovinski popusti

V51

%

Sniženja i gotovinski popusti

V61

iznos u val.

4. Prijavljena vrednost robe u postupku aktivnog ili pasivnog oplemenjivanja

 

 

Prijavljena vrednost robe

V71

iznos u val.

5. Troškovi koji se uračunavaju u poresku osnovicu, a ne uračunavaju se u carinsku vrednost

 

 

Sporedni troškovi nastali do prvog odredišta u Republici (član 19. stav 2. tačka 2) Zakona o PDV)

V81

iznos u din.

6. Oštećenje robe
Oštećena roba (član 59. st. 3. i 4. Carinskog zakona)

V56

%

 

Napomena:

Iznosi troškova, odnosno procenti i iznosi popusta zaokružuju se na dva decimalna mesta. Iznosi troškova i popusta u valuti iskazuju se u valuti iz rubrike 22 JCI.
Procenti popusta se iskazuju u odnosu na vrednost iz rubrike 22, odnosno rubrike 42 JCI.

2. Posebni postupci iz člana 183. Carinskog zakona

Opis

Šifra u 44/1

Sadržaj 44/2

Prethodno odobrenje za postupak aktivnog oplemenjivanja

E01

car. org./XX/br./gggg

Deklaracija kao zahtev i odobrenje za postupak aktivnog oplemenjivanja

E02

 

Prethodno odobrenje za postupak pasivnog oplemenjivanja

E05

car. org./XX/br./gggg/rbr

Deklaracija kao zahtev i odobrenje za postupak pasivnog oplemenjivanja

E06

 

Prethodno odobrenje za privremeni uvoz robe

E07

car. org./XX/br./gggg

Oslobađanje od polaganja instrumenata obezbeđenja

E08

car. org./br./gggg

Deklaracija kao zahtev i odobrenje za postupak privremenog uvoza

E09

 

Deklaracija kao zahtev i odobrenje za postupak privremenog izvoza

E11

 

Prethodno odobrenje za postupak tranzita

E12

car. org./br./gggg

Prethodno odobrenje za postupak skladištenja

E13

car. org./br./gggg

Deklaracija kao osnov za obračun dažbina po članu 217. Carinskog zakona

E14

car. org./vr. isp/br./gggg

Odobrenje za carinsko skladištenje sa ograničenim rokom

E15

car. org./vr. isp./br./gggg

Odobrenje evidencije robe korisnika slobodne zone - postupak uvoza 45

E16

car. org./XX/br./gggg

Drugi dokumenti

E99

 

Napomena: Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2" znači: "car. org./br./gggg/dp: šifra carinskog organa/broj odobrenja/godina/redni broj dobijenog proizvoda, odnosno robe koja se vraća u nepromenjenom stanju", car. org./vr. isp/br./ gggg: šifra carinskog organa/šifra vrste isprave/broj isprave/godina, car. org./XX/br./gggg/rbr: šifra carinskog organa/DP/broj odobrenja/godina/redni broj dobijenog proizvoda ili šifra carinskog organa /RM/ broj odobrenja/godina/redni broj repromaterijala, car. org./RM/br./gggg/ rbr: šifra carinskog organa/RM/broj odobrenja/godina/redni broj robe koja se vraća u nepromenjenom stanju, car. org./XX/br./gggg/: šifra carinskog organa/RO/broj odobrenja/godina ili šifra carinskog organa/PP/ broj odobrenja/godina.

3. Fakturna dokumenta

Opis

Šifra u 44/1

Sadržaj 44/2

Faktura

F01

br./gggg

Proforma faktura

F02

br./gggg

Izjava o vrednosti robe

F03

br./gggg

Fakture kod kupovine robe u drugoj državi ili carinskoj teritoriji i otpreme sa teritorije Republike Srbije

F93

br./gggg

Druge fakture

F99

br./gggg

Napomena: Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2" znači: "br./gggg: broj dokumenta/godina"

4. Zahtevi i izjave

Opis

Šifra u 44/1

Sadržaj 44/2

Zahtev za oslobođenje od plaćanja carine

I01

br./gggg

Zahtev za korišćenje datuma drugačijeg od datuma prihvatanja JCI

I02

br./gggg

Zahtev za sukcesivno carinjenje

I03

br./gggg

Zahtev za premeštaj robe

I04

br./gggg

Zahtev za primenu člana 154. Carinskog zakona

I05

br./gggg

Izjava o uvozu korišćene opreme

I06

br./gggg

Izjava uvoznika, odnosno izvoznika lekova u smislu Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

I37

br./gggg

Izjava korisnika da će robu uvezenu uz smanjenje carinskih dažbina koristiti isključivo za potrebe sopstvene proizvodnje

I80

br./gggg

Izjava da je roba obuhvaćena Listom proizvoda isključenih iz definicije proizvoda ribarstva, te stoga za uvoz/izvoz/reeksport iste nije propisano pribavljanje Sertifikata o ulovu

I86

br./gggg

Druge izjave i zahtevi

I99

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola koju izdaje fitosanitarna inspekcija, shodno Zakonu o bezbednosti hrane ili izjava kojom se roba oslobađa kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav

I60

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola veterinarsko-sanitarne inspekcije ili izjava kojom se roba oslobađa inspekcijske kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav

I64

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola sanitarne inspekcije ili izjava kojom se roba oslobađa inspekcijske kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav

I65

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola koju izdaje fitosanitarna inspekcija, shodno Zakonu o zdravlju bilja ili Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja ili Zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ili izjava kojom se roba oslobađa kontrole u skladu sa napomenom uz tarifni stav

I66

br./gggg

Izjave kod kupovine robe u inostranstvu radi njene prodaje u inostranstvu

I93

br./gggg

Izjava proizvođača medicinskih sredstava

I42

br./gggg

Isprava za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih delova i derivata, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine ili izjava da napred navedene vrste, kao i njihovi delovi i derivati ne podležu obavezi pribavljanja navedene isprave

I46

br./gggg

Izjava dobavljača

I71

br./gggg

Dugoročna izjava dobavljača

I72

br./gggg

Izjava o serijskom broju kontrolnih akciznih markica

I73

naziv robne marke/serijski broj kontrolnih akciznih markica (od - do)

Podatak o licu koje je nosilac prava na oslobođenje od plaćanja carine, neplaćanja carine ili prava na uvoz robe po sniženoj stopi carine, zbog posebne namene ili podatak o licu koje je vlasnik robe

K01

 

 

Napomena: Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2" znači: "br./gggg: broj zahteva - izjave/godina"

5. Ostali priloženi dokumenti

Opis

Šifra u 44/1

Sadržaj 44/2

Tovarni list

O01

 

Polisa osiguranja

O02

 

Brodski tovarni list

O03

 

Avionski tovarni list

O04

 

Železnički tovarni list

O05

 

Drumski tovarni list

O06

 

Specifikacija robe

O07

 

Kopija JCI

O08

car. org./vrsta/br./gggg

CAS broj

O09

 

Nadzorna carinska ispostava

O11

car. org.

Carinsko obeležje kod sprovođenja pojednostavljenog izvoznog postupka u prostoru pošiljaoca

O12

 

Jedinstveni referentni broj (URN)

O14

 

Dokaz o obezbeđenju plaćanja - gotovinski depozit

O15

Iznos/poziv na broj

Dokaz o obezbeđenju plaćanja - pojedinačna bankarska garancija

O16

Iznos/šifra CI/broj garancije/godina

Identifikacioni broj međunarodne dozvole za drumski prevoz stvari

O17

 

Humanitarna pomoć

O18

naziv i sedište pošiljaoca humanitarne pomoći

Deklaracija o carinskoj vrednosti - DCV

O22

car. org./XX/br./gggg i
PIB deklaranta/zastupnika

Prethodno odobrenje za postupak 44 u slobodnoj zoni

044

 

Kopija JCI za razduženje posebnih postupaka

O83

car. org./vrsta/br./gggg/rbr

Obrazac za obračun carinskih i drugih uvoznih dažbina prilikom stavljanja u slobodan promet dobijenih akciznih proizvoda iz postupka aktivnog oplemenjivanja

O89

 

Drugi dokumenti

O99

 

 

Napomena:

Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2" znači: car. org./vrsta/br./gggg: šifra carinskog organa/šifra vrste isprave/broj JCI/godina/redni broj naimenovanja.

5A Ostali priloženi prevozni dokumenti sažete deklaracije

Opis

Šifra

Identifikacija
priložene isprave

Ata karnet

ATA

 

Brodski manifest

BM

 

Blanko tovarni list

BTL

 

Železnički tovarni list

CIM

 

Železnički tovarni list maršutni voz

CIMM

 

Drumski tovarni list

CMR

 

Ekspresni (železnički tovarni list)

ETL

 

Faktura

FAK

br./gggg

Kurirski konsolidovani manifest

KKM

 

Ostale komercijalne isprave

KOM

 

"Pack" lista

PAK

 

Prtljažnica

PRT

 

Potvrda o zadržanoj robi

PZR

 

TIR karnet

TIR

 

Vazduhoplovni (kargo) manifest

VM

 

Zbirni tovarni list

ZTL

 

Zapisnik iz faze pregleda robe u prevoznom sredstvu

ZAP

 

Teretnica (brodska)

TER

 

 

NAPOMENA:

Skraćenica u koloni "Identifikacija priložene isprave" znači: "br./gggg: broj priložene isprave/godina".

5B Ostali priloženi dokumenti sažete deklaracije

Opis

Šifra

Identifikacija
priložene isprave

Faktura

FAK

br./gggg

Kurirski konsolidovani manifest

KKM

...

"Pack" lista

PAK

...

Avionski tovarni list

AWB

...

Kućni tovarni list

KTL

...

Teretnica (brodska)

TER

...

Ostala prevozna dokumenta

OPD

...

NAPOMENA: Skraćenica u koloni "Identifikacija priložene isprave" znači: "br./gggg: broj priložene isprave/godina".

6. Uverenja o poreklu i druga uverenja

Opis

Šifra
u 44/1

Sadržaj 44/2

1. Dokumenta za dokazivanje porekla

 

 

Uverenje o kretanju robe EUR.1

U01

br./gggg

Uverenje o poreklu robe Form A

U02

br./gggg

Izjava o poreklu

U03

br./gggg

Izjava o poreklu ovlašćenog izvoznika

U04

br./gggg

Uverenje o direktnoj pošiljci

U05

br./gggg

Druga uverenja o poreklu robe

U06

br./gggg

Dokument o obračunu dažbina po osnovu zabrane povraćaja ili oslobođenja

U12

br./gggg

Uverenje o kretanju robe EUR-MED

U13

br./gggg

Izjava o poreklu EUR-MED

U14

br./gggg

Drugi dokumenti za dokazivanje porekla robe

U19

br./gggg

Uverenje o poreklu Form CT-2

U15

br./gggg

Izjava o poreklu ovlašćenog izvoznika EUR - MED

U16

br./gggg

2. Uverenja, saglasnosti i dozvole ministarstava

 

 

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva unutrašnjih poslova

U21

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva finansija

U22

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva pravde

U23

br./gggg

Uverenje, saglasnost, dozvola ili mišljenje ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede

U25

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva rudarstva i energetike

U27

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola za uvoz i izvoz psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja

U30

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine

U31

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

U32

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija

U33

br./gggg

Uverenje, saglasnost, dozvola ili mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine

U34

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva prosvete

U35

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva kulture

U36

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva zdravlja

U37

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva sporta

U38

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu

U39

br./gggg

Dozvola Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine za izvoz šećera u zemlje Evropske Unije

U40

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Agencije za lekove i medicinska sredstva

U42

br./gggg

Isprava o usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme

U43

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije

U44

br./gggg

Licenca Agencije za energetiku

U45

br./gggg

Isprava za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih delova i derivata, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine

U46

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva spoljnih poslova

U51

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva odbrane

U52

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva turizma i omladine

U53

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama

U54

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Kancelarija za Kosovo i Metohiju

U55

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

U56

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva informisanja i telekomunikacija

U57

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva privrede

U87

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

U58

br./gggg

3. Ostala uverenja, saglasnosti, dozvole i mišljenja

 

 

Dozvola za uvoz, izvoz, tranzit opasnog otpada ili dozvola za uvoz, izvoz neopasnog otpada ili potvrda prijave prekograničnog kretanja neopasnog otpada, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine

U59

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola koju izdaje fitosanitarna inspekcija, shodno Zakonu o bezbednosti hrane

U60

br./gggg

Uverenje, saglasnost, dozvola ili potvrda Privredne komore Srbije

U61

br./gggg

Potvrda o usklađenosti sa propisima o homologaciji Agencije za bezbednost saobraćaja

U62

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola veterinarsko-sanitarne inspekcije

U64

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola sanitarne inspekcije

U65

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola koju izdaje fitosanitarna inspekcija, shodno Zakonu o zdravlju bilja ili Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja ili Zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta

U66

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola inspekcije Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije

U67

br./gggg

Obavezujuće obaveštenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi

U68

br./gggg

Obavezujuće obaveštenje o poreklu robe

U69

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola za uvoz i izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač, fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte i proizvoda koji sadrže fluorovani gas sa efektom staklene bašte, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine

U70

br./gggg

Uverenje o carinskom statusu robe

U71

br./gggg

Odluka nadležnog ministarstva za uvoz robe u okviru kvota po sporazumima o slobodnoj trgovini

U73

br./gggg

Izjava korisnika o krajnjoj nameni

U76

br./gggg

Sertifikat ili potvrda o kontrolisanju (kontrolisanju i ispitivanju) ili rešenje o priznavanju inostrane isprave o usaglašenosti ili izvod iz registra inostranih isprava i znakova usaglašenosti koji važe u Republici Srbiji

U78

br./gggg

Potvrda o usaglašenosti ili izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti, ili sertifikat, ili rešenje o priznavanju važenja inostrane isprave o usaglašenosti, ili izvod iz registra inostranih isprava i znakova usaglašenosti koji važe u Republici Srbiji izdat od strane nadležnog ministarstva

U79

br./gggg

Rešenja Uprave za duvan o upisu u Registar proizvođača duvanskih proizvoda i u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

U80

 

Sertifikat o organskom proizvodu izdat od strane ovlašćene kontrolne organizacije

U81

br./gggg

Izveštaj o gamaspektrometrijskoj analizi sadržaja radionuklida ili Izveštaj o merenju jačine ambijentalnog ekvivalenta doze, koje izdaje ovlašćeno pravno lice

U82

br./gggg

Izveštaj o ispitivanju otpada u cilju njegovog tretmana, izdat od strane ovlašćene stručne organizacije za ispitivanje otpada

U83

br./gggg

Dokument o kretanju otpada

U84

br./gggg

Sertifikat o ulovu (međunarodna potvrda (sertifikat) o ulovu) ili Sertifikat za reeksport (međunarodna potvrda za reeksport (sertifikat za reeksport)) ili Potvrda da su proizvodi ribarstva u skladu sa međunarodnom potvrdom (sertifikatom) o ulovu

U86

br./gggg

Obrazac SNPDV

U92

br./gggg

Obrazac LNPDV

U88

br./gggg

Obrazac SNA

U89

br./gggg

Dozvola u skladu sa propisom o privremenoj zabrani izvoza ili uvoza robe

U90

 

Obrazac LNA

U91

br./gggg

Druga uverenja, saglasnosti, dozvole i mišljenja

U99

br./gggg

Napomena: Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2" znači: "br./gggg: broj dokumenta/godina".

7. Pojednostavljeni postupci

Opis

Šifra u 44/1

Sadržaj 44/2

Pojednostavljena JCI

S01

 

Dopunska JCI za pojednostavljenu JCI iz člana 145. stav 1. Carinskog zakona

S02

car. org./br./gggg

Dopunska JCI za pojednostavljenu JCI po osnovu korišćenja komercijalnog ili administrativnog dokumenta iz člana 231. Uredbe

S03

 

Dopunska JCI za pojednostavljenu JCI po osnovu evidentiranja u poslovnim knjigama deklaranta

S04

car. org./br./gggg

Specifikacija pošiljki

S05

 

Odobrenje za pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture

S10

car. org./br./gggg

Odobrenje za pojednostavljeni izvozni postupak u prostoru pošiljaoca

S11

car. org./br./gggg

Odobrenje za pojednostavljeni uvozni postupak u prostoru primaoca

S12

car. org./br./gggg

Odobrenje za stavljanje robe u pojednostavljeni postupak evidentiranjem u poslovnim knjigama deklaranta
Odobrenje za pojednostavljeni postupak sa ekspresnim pošiljkama

S13
S16

car. org./br./gggg
car. org./br./gggg

Druge isprave

S99

 

Napomena: Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2" znači: "br./gggg: šifra carinskog organa/broj odobrenja/godina".

8. Posebni oblici spoljnotrgovinskog posla

Opis

Šifra u 44/1

Sadržaj 44/2

Izvod iz registra privrednih subjekata - ulog stranog/domaćeg ulagača

P01

br./gggg

Uverenje, saglasnost ili dozvola Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine - kompenzacioni poslovi

P04

br. /gggg

Dozvola Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine za izvoz robe dvostruke namene

P05

br./gggg/br.
iz kont. liste

Dozvola Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine za uvoz robe dvostruke namene

P06

br./gggg/ br.
iz kont. liste

Dozvola Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine za izvoz naoružanja i vojne opreme

P07

br./gggg/ br.
iz kont. liste

Dozvola Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine za uvoz naoružanja i vojne opreme

P08

br./gggg/ br.
iz kont. liste

Odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova za transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme kopnenim i vodenim putevima

P09

br./gggg

Odobrenje organa nadležnog za vazdušni saobraćaj za transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme vazdušnim putem

P10

br./ggg

 

Napomena: Skraćenica u koloni "Sadržaj 44/2" znači: "br./gggg: šifra carinskog organa/broj odobrenja/godina", "br./gggg/br. iz kont. liste: broj dozvole/godina/broj iz kontrolne liste".

9. Odobrenja za AEO

Opis

Šifra u 44/1

Sadržaj 44/2

Nosilac odobrenja pošaljilac-izvoznik/primalac-uvoznik

Y22

Identifikacioni broj odobrenja

Nosilac odobrenja deklarant/nosilac tranzitnog postupka

Y24

Identifikacioni broj odobrenja

Nosilac odobrenja po sporazumu o uzajamnom priznavanju

Y30

Šifra države/identifikacija odobrenja

XXV. Šifre vrste pakovanja

Vrste pakovanja

U rubriku 31 JCI i JCI BIS upisuju se potrebne šifre (UN/ECE Recommendation No 21/Rev. 8.1 of 12 July 2010).

1.

Aerosol (sprej)

AE

2.

Ampula, nezaštićena

AM

3.

Ampula, zaštićena

AP

4.

Raspršivač

AT

5.

Vreća

BG

6.

Vreća, fleksibilna ambalaža

FX

7.

Vreća, jutena

GY

8.

Vreća, posebno velika (džambo vreća)

JB

9.

Vreća, velika

ZB

10.

Vreća, višestruka

MB

11.

Vreća, papirna

5M

12.

Vreća, papirna, višeslojna

XJ

13.

Vreća, papirna, višeslojna, vodootporna

XK

14.

Vreća, plastična

EC

15.

Vreća, plastična folija

XD

16.

Vreća, za veliku količinu robe u rinfuzi

44

17.

Vreća, za veliku količinu u rinfuzi

43

18.

Vreća, tekstilna

5L

19.

Vreća, tekstilna, nepropusna

XG

20.

Vreća, tekstilna, vodootporna (nepromočiva)

XH

21.

Vreća, tekstilna, bez unutrašnje postave/obloge

XF

22.

Vreća, sa ručkama

TT

23.

Vreća, od tkane plastike

5H

24.

Vreća, od tkane plastike, (bez mogućnosti curenja)

XB

25.

Vreća, od tkane plastike, vodootporna (nepromočiva)

XC

26.

Vreća, od tkane plastike, bez unutrašnje postave/obloge

XA

27.

Bala, komprimovana

BL

28.

Bala, nekomprimovana

BN

29.

Lopta

AL

30.

Balon, nezaštićen

BF

31.

Balon, zaštićen

BP

32.

Šipka

BR

33.

Bačva

BA

34.

Bačva, drvena

2C

35.

Bačva, drvena, sa zapušačem/čepom

QH

36.

Bačva, drvena, sa poklopcem koji se može skidati

QJ

37.

Šipke, u svežnju/snopu/

BZ

38.

Rezervoar

BM

39.

Korpa

BK

40.

Korpa, sa ručkom, kartonska

HC

41.

Korpa, sa ručkom, plastična

HA

42.

Korpa, sa ručkom, drvena

HB

43.

Remen

B4

44.

Koš

BI

45.

Balvan

OK

46.

Ploča

BD

47.

Table u svežnju

BY

48.

Kalem

BB

49.

Rolna (tekstil)

BT

50.

Boca za plin/gas

GB

51.

Boca, nezaštićena, loptasta

BS

52.

Boca, nezaštićena, cilindrična

BO

53.

Boca, zaštićena, loptasta

BV

54

Boca, zaštićena, cilindrična

BQ

55.

Sanduk za boce/stalak za boce (gajba, sanduk)

BC

56.

Kutija

BX

57.

Kutija, aluminijumska

4B

58

Kutija, (CHEP)

DH

59.

Kutija, od lesonita

4G

60.

Kutija, za tečnost

BW

61.

Kutija od prirodnog drveta

4C

62.

Kutija, plastična

4H

63.

Kutija, plastična, podesiva

QR

64.

Kutija, plastična, tvrda (od tvrde plastike)

QS

65.

Kutija, od šperploče

4D

66.

Kutija, od rekonstruisanog drveta

4F

67.

Kutija, čelična

4A

68.

Kutija, drvena, od prirodnog drveta, obična (uobičajena)

QP

69.

Kutija, drvena, od prirodnog drveta, sa nepropusnim zidovima (stranicama)

QQ

70

Kanta

BJ

71

Rinfuza, gas (pri 1 031 mbar I 15 C)

VG

72.

Rinfuza, tečni gas (pri velikoj temperaturi i pritisku)

VQ

73.

Rinfuza, tečnost

VL

74.

Rinfuza, metalni otpad

VS

75.

Rinfuza, čvrste, fine čestice (puderi/praškovi)

VY

76.

Rinfuza, čvrste, zrnaste čestice (granulat)

VR

77.

Rinfuza, čvrste, krupne čestice (grumeni, komadi)

VO

78.

Veza

BH

79.

Bunt

BE

80.

Bunt drveni

8C

81.

Bačva

BU

82.

Kavez

CG

83.

Kavez (CHEP)

DG

84.

Kavez, valjkasti

CW

85.

Limenka, cilindrična

CX

86.

Limenka, pravougaona

CA

87.

Limenka sa drškom i slavinom

CD

88.

Kanister

CI

89.

Platno (u smislu: slikarsko)

CZ

90.

Kapsula,

AV

91.

Velika staklena flaša za držanje koroziva, nezaštićena

CO

92.

Velika staklena flaša za držanje koroziva, zaštićena

CP

93.

Tanki karton

CM

94.

Kolica (korpa) sa ravnom platformom

FW

95.

Karton

CT

96.

Patrona

CO

97.

Sanduk

CS

98.

Sanduk za auto

7A

99.

Sanduk, izotermički

EI

100.

Sanduk, skeletni (kosturni)

SK

101.

Sanduk, čelični

SS

102.

Sanduk sa paletnom osnovom

ED

103.

Sanduk sa paletnom osnovom, od kartona

EF

104.

Sanduk sa paletnom osnovom, od metala

EH

105.

Sanduk sa paletnom osnovom, od plastike

EG

106.

Sanduk sa paletnom osnovom, od drveta

EE

107.

Sanduk, drveni

7B

108.

Bure

CK

109.

Škrinja

CH

110

Posuda za mleko

CC

111.

Kutija, sa poklopcem na pregib

AI

112.

Kasa blagajna

CF

113.

Mrtvački sanduk

CJ

114.

Spirala

CL

115.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda

6P

116.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u aluminijumskom sanduku

YR

117.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u aluminijumskom bubnju

YQ

118.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u podesivom plastičnom pakovanju

YY

119.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u bubnju od vlaknastih ploča

YW

120.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u kutiji od lesonita

YX

121.

Kombinovanje pakovanje, staklena posuda u bubnju od šperploča

YT

122.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u čvrstom plastičnom pakovanju

YZ

123.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u čeličnoj kutiji

YP

124.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u čeličnom bubnju

YN

125.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u pletarskim/korparskim proizvodima

YV

126.

Kombinovano pakovanje, staklena posuda u drvenoj kutiji

YS

127.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda

6H

128.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u aluminijumskom sanduku

YD

129.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u aluminijumskom bubnju

YC

130.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u bubnju od vlaknastih ploča

YJ

131.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u kutiji od iverice

YK

132.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u plastičnom bubnju

YL

133.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u kutiji od šperploče

YH

134.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u bubnju od šperploče

YG

135.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u čvrstoj plastičnoj kutiji

YM

136

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u čeličnoj kutiji

YB

137.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u čeličnom bubnju

YA

138.

Kombinovano pakovanje, plastična posuda u drvenoj kutiji

YF

139.

Kornet

AJ

140.

Kontejneri, fleksibilni

1F

141.

Kontejneri, galonski

GL

142.

Kontejneri, metalni

ME

143.

Kontejneri, koji nisu drugačije označeni kao prevozna oprema

CN

144.

Kontejneri, spoljni

OU

145.

Pokrivač

CV

146.

Sanduk/Sandučić

CR

147.

Sanduk za pivo

CB

148.

Sanduk za rasuti teret, kartonski

DK

149.

Sanduk za rasuti teret, plastični

DL

150.

Sanduk za rasuti teret, drveni

DM

151.

Sanduk, uokvireni

FD

152.

Sanduk za voće

FC

153.

Sanduk, metalni

MA

154.

Sanduk za mleko

MC

155.

Sanduk, višeslojni, kartonski

DC

156.

Sanduk, višeslojni, plastični

DA

157.

Sanduk, višeslojni, drveni

DB

158.

Sanduk, plitki

SC

159.

Sanduk, drveni

8B

160.

Pletena korpa (sa poklopcem, koja se isključivo koristi za držanje upecane ribe, može se potopiti u vodu; hladi lovinu)

CE

161.

Posuda

CU

162.

Cilindar/komora

CY

163.

Boca, nezaštićena (zapremine 20-60 l. - za tečnost)

DJ

164.

Boca, zaštićena, (zapremine 20-60 l. - za tečnost)

DP

165.

Dozator

DN

166.

Bubanj

DR

167.

Bubanj, aluminijumski

1B

168.

Bubanj, aluminijumski, bez mogućnosti skidanja poklopca

QC

169.

Bubanj, aluminijumski, sa mogućnošću skidanja poklopca

QD

170.

Bubanj, vlaknasti

1G

171.

Bubanj, čelični

DI

172.

Bubanj, plastični

IH

173.

Bubanj, plastični, bez mogućnosti skidanja poklopca

QF

174.

Bubanj, plastični, sa mogućnošću skidanja poklopca

QG

175.

Bubanj, šperploča

1D

176.

Bubanj, čelični

1A

177.

Bubanj, čelični, bez mogućnosti skidanja poklopca

QA

178.

Bubanj, čelični, sa mogućnošću skidanja poklopca

QB

179.

Bubanj, drveni

1W

180.

Omot

EN

181,

Omot, čelični

SV

182.

Kutija za film

FP

183.

Bačvica/malo bure (određene zapremine za puter, so…)

FI

184.

Čuturica (pljoska)

FL

185.

Flexibag

FB

186.

Flexitank - (isto kao prethodno, prenosivo; tipa cisterne)

FE

187.

Ambalaža za hranu (od stiropora)

FT

188.

Kovčeg, vojnički

FO

189.

Okvir/ram

FR

190.

Greda/nosač

GI

191.

Grede/nosači u snopu/svežnju/smotku (buntu)

GZ

192.

Korpa

HR

193.

Vešalica/ofinger

HN

194.

Veliko bure (zapremine 238 l. ili 286 l.)

HG

195.

Poluga /ingot

IN

196.

Ingoti

IZ

197.

Međurezervoar

WA

198.

Međurezervoar za teret, aluminijumski

WD

199.

Međurezervoar za teret, aluminijumski, za tečnost

WL

200.

Međurezervoar za teret, aluminijumski, pod pritiskom većim od 10 kPa

WH

201.

Međurezervoar za teret, kombinovani

ZS

202.

Međurezervoar za teret, kombinovani, fleksibilna plastika, za tečnost

ZR

203.

Međurezervoar za teret, kombinovani, fleksibilna plastika, pod pritiskom

ZP

204.

Međurezervoar za teret, kombinovani, fleksibilna plastika, za čvrste stvari

ZM

205.

Međurezervoar za teret, kombinovani, čvrsta plastika, za tečnosti

ZQ

206.

Međurezervoar za teret, kombinovani, čvrsta plastika, pod pritiskom

ZN

207.

Međurezervoar za teret, kombinovani, čvrsta plastika za čvrste stvari

PL

208.

Međurezervoar za teret, iverica

ZT

209.

Međurezervoar za teret, fleksibilni

ZU

210.

Međurezervoar za teret, metalni

WF

211.

Međurezervoar za teret, metalni, za tečnost

WM

212.

Međurezervoar za teret, metalni, osim čelika

ZV

213.

Međurezervoar za teret, metalni, pod pritiskom 10 kPa

WJ

214.

Međurezervoar za teret, prirodno drvo

ZW

215.

Međurezervoar za teret, prirodno drvo sa unutrašnjom oblogom

WU

216.

Međurezervoar za teret, papir, višeslojni

ZA

217.

Međurezervoar za teret, papir, višeslojni, vodootporni

ZC

218.

Međurezervoar za teret, plastična folija

WS

219.

Međurezervoar za teret, šperploča

ZX

220.

Međurezervoar za teret, šperploča, sa unutrašnjom oblogom

WY

221.

Međurezervoar za teret, rekonstruisano drvo

ZY

222.

Međurezervoar za teret, rekonstruisano drvo, sa unutrašnjom oblogom

WZ

223.

Međurezervoar za teret, čvrsta plastika

AA

224.

Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, tečnost

ZK

225.

Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, pod pritiskom

ZH

226.

Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, za čvrste stvari

ZF

227.

Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, za tečnosti

ZJ

228.

Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, pod pritiskom

ZG

229.

Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, za čvrste predmete

ZD

230.

Međurezervoar za teret, čelični

WC

231.

Međurezervoar za teret, metalni, za tečnost

WK

232.

Međurezervoar za teret, metalni, pod pritiskom većim od 10 kPa

WG

233.

Međurezervoar za teret, tekstilni, bez presvlake i obloge

WT

234.

Međurezervoar za teret, tekstilni, presvučen

WV

235.

Međurezervoar za teret, tekstilni, presvučen i obložen

WX

236.

Međurezervoar za teret, tekstilni, obložen

WW

237.

Međurezervoar za teret, tkana plastika, presvučen

WP

238.

Međurezervoar za teret, tkana plastika, presvučen i obložen

WR

239.

Međurezervoar za teret, tkana plastika, obložen

WQ

240.

Međurezervoar za teret, tkana plastika, bez presvlake i obloge

WN

241.

Tegla

JR

242.

Kanister, cilindrični

JY

243.

Kanister, plastični

3H

244.

Kanister, plastični, neuklonljivi poklopac

QM

245.

Kanister, plastični, uklonljivi poklopac

QN

246.

Kanister, četvrtasti

JC

247.

Kanister, čelični

3A

248.

Kanister, čelični, neuklonljivi poklopac

QK

249.

Kanister, čelični, uklonljivi poklopac

QL

250.

Bokal

JG

251.

Jutena vreća

JT

252.

Burence (vrsta kanistra od metala zapremine 58,7 l)

KG

253.

Pribor

KI

254.

Pokretni kontejner "liftvan" (čvrsta drvena kutija, može se kranom dići)

LV

255.

Balvan (klada, trupac)

LG

256.

Balvan (klada, trupac), u snopu, svežnju, smotku (buntu)

LZ

257.

Velika količina/gomila

LT

258.

Kutija za voće/povrće

LU

259.

Prtljag

LE

260.

Asura, otirač, podloška (HR: vreća od hasure)

MT

261.

Kutija za šibice

MX

262.

Uzajamno određeno

ZZ

263.

Gnezdo

NS

264.

Mreža

NT

265.

Mreža, cevasta, plastična

NU

266.

Mreža, cevasta, tekstilna

NV

267.

Nedostupno/Nepristupačno

NA

268.

Osmougaona kutija

OT

269.

Pakovanje

PK

270.

Pakovanje, kartonsko, sa otvorima za držanje

IK

271.

Pakovanje, vidljivo, providno, kartonsko

IB

272.

Pakovanje, vidljivo, providno, metalno

ID

273.

Pakovanje, vidljivo, providno, plastično

IC

274.

Pakovanje, vidljivo, providno, drveno

IA

275

Pakovanje, protočno

IF

276.

Pakovanje, umotano u papir

IG

277.

Pakovanje, vidljivo, providno

IE

278.

Paket

PA

279.

Kofa (vedro)

PL

280.

Paleta

PX

281.

Paleta, 100 cm x 110 cm

AX

282.

Paleta, AS 4068-1993

OD

283.

Paleta, kutija u kombinaciji - otvorena kutija i paleta

PB

284.

Paleta CHEP 100 cm x 120 cm

OC

285.

Paleta, CHEP 40 cm x 60 cm

OA

286.

Paleta, CHEP 80 cm x 120 cm

OB

287.

Paleta ISO T11

OE

288.

Paleta, modularna (Montažna), prstenovi 80 cm x 100 cm

PD

289.

Paleta, modularna, prstenovi 80 cm x 120 cm

PE

290.

Paleta, modularna, prstenovi 80 cm x 60 cm

AF

291.

Paleta u zaštitnom plastičnom omotaču

AG

292.

Paleta, troslojna

TW

293.

Paleta, drvena

8A

294.

Pleh

P2

295.

Poštanski paket

PC

296.

Obor, tor (za životinje)

PF

297.

Komad

PP

298

Cev

PI

299.

Cevi u snopu, svežnju, smotku

PV

300.

Bokal (stoni)

PH

301.

Daska

PN

302.

Daske u snopu, svežnju, smotku

PZ

303.

Ploča

PG

304.

Ploče u snopu/svežnju/smotku

PY

305.

Platforma, neodređene težine ili dimenzija

OF

306.

Lonac

PT

307.

Torbica (namena: za cigarete, telefon, fotoaparat)

PO

308.

Gajbice za voće od drvenih letvica

PJ

309.

Stalaža/stalak

RK

310.

Stalak za vešalice za odeću

RJ

311.

Rezervoar - vlaknasti

AB

312.

Rezervoar - stakleni

GR

313.

Rezervoar - metalni

MR

314.

Rezervoar - papirnati

AC

315.

Rezervoar - plastični

PR

316.

Rezervoar - obložen plastikom

MW

317.

Rezervoar - drveni

AD

318.

Mrežica (za pakovanje voća)

RT

319.

Namotaj

RL

320.

Prsten

RG

321.

Šipka

RD

322.

Šipke u snopu, svežnju, smotku

RZ

323.

Traka

RO

324.

Vrećica (za čaj, silikon, lavandu, šampon, šećer)

SH

325.

Vreća (džak)

SA

326.

Vreća, višeslojna

MS

327.

Mornarski sanduk

SE

328.

Set

SX

329.

(HR: ploča) Pokrivka (tanka, od papira, tekstila…)

ST

330.

(HR: ploča) Pokrivka, omotana plastikom

SP

331.

Metalna ploča

SM

332.

Ploče, u snopu, svežnju, smotku

SZ

333.

Zaštićena plastična folija

SW

334.

Klizna šipka

SI

335.

Armatura

SB

336.

Naglavak

SY

337.

Klizni podmetač

SL

338.

Vreteno

SD

339.

Kalem/namotaj

SO

340.

Kofer

SU

341.

Ploča

T1

342.

Cisterna, generička

TG

343.

Cisterna, cilindrična

TY

344.

Cisterna, četvorougaona

TK

345.

Sanduk za čaj

TC

346.

Bačva (zapremine 159 l.)

TI

347.

Limenka

TN

348.

Tacna

PU

349.

Tacna, vodoravno naslagana pljosnatim predmetima

GU

350.

Tacna, jednoslojna, bez poklopca, kartonska

DV

351.

Tacna, jednoslojna, bez poklopca, plastična

DS

352.

Tacna, jednoslojna, bez poklopca, polistirenska

DU

353.

Tacna, jednoslojna, bez poklopca, drvena

DT

354.

Tacna, čvrsta, sa poklopcem, složiva (CEN TS 14482:2002)

IL

355.

Tacna, dvoslojna, bez poklopca, kartonska

DY

356.

Tacna, dvoslojna, bez poklopca, plastična

DW

357.

Tacna, dvoslojna, bez poklopca, drvena

DX

358.

Sanduk/škrinja (u smislu kase, sefa)

TR

359.

Nosač (konstrukcijski)

TS

360.

Kada

TB

361.

Kada, sa poklopcem

TL

362.

Cev (tuba)

TU

363.

Cev, sklopiva

TD

364.

Cev, sa mlaznicom (šmrkom)

TV

365.

Cevi, u snopu, svežnju, smotku

TZ

366.

Bure (zapremine do 1.000 l)

TO

367.

Guma za točak

TE

368.

Nije u kavezu (van kaveza)

UC

369.

Jedinica

UN

370.

Neupakovano

NE

371.

Neupakovano, više jedinica

NG

372.

Neupakovano, jedna jedinica

NF

373.

Vakumirano (vakumsko pakovanje)

VP

374.

Kontejner za prevoz kombijem

VK

375.

Bačva/kaca

VA

376.

Vozilo

VN

377.

Bočica (za medicinske, laboratorijske svrhe…)

VI

378.

Flaša u pletenini (radi ukrasa i dr.)

WB

XXVI. Prethodni dokument za nacionalni postupak tranzita

Opis

Šifra

Tranzitna deklaracija za zajednički tranzitni postupak za robu Evropske unije

T2

Tranzitna deklaracija za zajednički tranzitni postupak za robu koja nije iz Evropske unije

T1

Nacionalni postupak tranzita

NT

Karnet TIR

NTTIR

Karnet ATA

NTATA

JCI - izvoz robe

IZ1

JCI - privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje

IZ2

JCI - ponovni izvoz robe

IZ3

JCI - privremeni uvoz i aktivno oplemenjivanje

UV5

JCI - ponovni uvoz robe

UV6

JCI - carinsko skladištenje robe i unos robe u slobodnu zonu

UV7

Sažeta deklaracija

SD

Poštansko-carinska prijava

PP

XXVII. Priložene isprave za nacionalni postupak tranzita

Sertifikat usaglašenosti sa tržišnim standardima Evropske unije za sveže voće i povrće

N002

Sertifikat o kvalitetu

N003

ATR sertifikat

N018

Spisak kontejnera

N235

Dostavnica

N270

Paking lista

N271

Profaktura

N325

Sažeta deklaracija za privremeni smeštaj

N337

Ulazna sažeta deklaracija

N355

Faktura

N380

Tovarni list pojedinačne pošiljke

N703

Glavna teretnica

N704

Teretnica

N705

Teretnica pojedinačne pošiljke

N714

Železnički tovarni list CIM

N720

Tovarni list - SMGS

N722

Drumski tovarni list

N730

Vazdušni tovarni list

N740

Glavni vazdušni tovarni list

N741

Poštanska pošiljka uključujući paketske pošiljke

N750

Multimodalni/kombinovani transportni dokument

N760

Robni manifest

N785

Bordero

N787

Tranzitna deklaracija "T"

N820

Spoljni tranzit Evropske unije/zajednički tranzit T1

N821

Unutrašnji tranzit Evropske unije T2

N822

T2L dokument

N825

Roba deklarisana za izvoz

N830

Fitosanitarni sertifikat

N851

Analize i zdravstveni sertifikat

N852

Zajednički veterinarski ulazni dokument (CVED) u skladu sa regulativom (EC) No. 136/2004, koji se koristi za veterinarski pregled proizvoda

N853

Druga uverenja o poreklu robe

N861

Izjava o poreklu, Izjava o poreklu ovlašćenog izvoznika

N864

Uverenje o poreklu robe Form A

N865

Dozvola za uvoz

N911

Robna deklaracija (prispeće)

N933

Dozvola za izvoz robe pod sankcijama

N941

Obrazac TIF

N951

TIR karnet

N952

Uverenje o kretanju robe EUR 1

N954

ATA karnet

N955

Dozvola za prevoz otpada

961

Referenca/datum upisa u evidenciju deklaranta

NCLE

Robni manifest - pojednostavljeni postupak

NMNS

Roba potrebna za kretanje u okviru unutrašnjeg tranzitnog postupka Evropske unije, u skladu sa članom 188. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

T2F

Jedinstveni referentni broj (URN)

O14

Identifikacioni broj međunarodne dozvole za drumski prevoz stvari

O17

Pošiljalac/izvoznik (broj odobrenja za AEO)

Y022

Deklarant (broj odobrenja za AEO)

Y024

Nosilac odobrenja po sporazumu o uzajamnom priznavanju AEO

Y030

Dokument je ekvivalentan "ZZZ" definisanom u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2016/341 (Dodatak D2: Dodatne šifre za kompjuterizovani tranzitni sistem)

NZZZ

XXVIII. Dodatni podaci za nacionalni postupak tranzita

Pošiljalac/izvoznik (broj odobrenja za AEO)

Y022

Primalac (broj odobrenja za AEO)

Y023

Deklarant (broj odobrenja za AEO)

Y024

Zastupnik (broj odobrenja za AEO)

Y025

Nosilac postupka (broj odobrenja za AEO)

Y026

Držalac skladišta (broj odobrenja za AEO)

Y027

Prevoznik (broj odobrenja za AEO)

Y028

Drugi ovlašćeni privredni subjekt (broj odobrenja za AEO)

Y029

Ovlašćeni privredni subjekt u trećoj zemlji za koju postoji sporazum o međusobnom priznavanju statusa AEO.

Y031

XXIX. Transportni dokument za nacionalni postupak tranzita

Spisak kontejnera

N235

Paking lista

N271

Tovarni list pojedinačne pošiljke

N703

Glavna teretnica

N704

Teretnica

N705

Teretnica pojedinačne pošiljke

N714

Železnički tovarni list CIM

N720

Tovarni list - SMGS

N722

Drumski tovarni list

N730

Vazdušni tovarni list

N740

Glavni vazdušni tovarni list

N741

Poštanska pošiljka uključujući paketske pošiljke

N750

Multimodalni/kombinovani transportni dokument

N760

Robni manifest

N785

Bordero

N787

XXX. Odobrenje za nacionalni postupak tranzita

NCR - Odobrenje za status ovlašćenog pošiljaoca za nacionalni postupak tranzita (član 199. stav 4 tačka 1) Carinskog zakona)

C521

SSE - Odobrenje za upotrebu plombi posebne vrste (član 199. stav 4. tačka 3) Carinskog zakona)

C523

TRD - Ovlašćenje za korišćenje tranzitne deklaracije sa manjim brojem podataka (član 199. stav 4. tačka 4) Carinskog zakona)

C524

 

Prilog 9.

 

ZAJEDNIČKI ZAHTEVI U POGLEDU PODATAKA ZA TRANZITNU DEKLARACIJU

Deo I

Zahtevi u pogledu podataka

Glava I

Uvodne napomene uz tabelu zajedničkih zahteva u pogledu podataka za tranzitne deklaracije

(1) Elementi podataka, formati, šifre i, ukoliko je primenjivo, struktura elemenata podataka, definisanih u ovom Prilogu, primenjuju se na tranzitne deklaracije sačinjene korišćenjem tehnika elektronske obrade podataka, kao i na deklaracije u papirnom obliku.

(2) Elementi podataka, koji se mogu navesti za svaki tranzitni postupak i formati elemenata podataka, navedeni su u tabeli zahteva u pogledu podataka u Delu II ovog priloga. Posebne odredbe koje se odnose na svaki element podatka, navedene u Prilogu 10. ovog pravilnika, primenjuju se ne dovodeći u pitanje status elemenata podataka, kako je definisano u tabeli zahteva u pogledu podataka.

Elementi podataka su navedeni po redosledu njihovog broja.

(3) Ne utičući na bilo koji način na obaveze dostavljanja podataka u skladu sa ovim prilogom i ne dovodeći u pitanje član 12. Carinskog zakona, sadržaj podataka dostavljenih carini za određeni zahtev, zasnivaće se na informacijama koje su privrednom subjektu koji dostavlja podatke poznate u trenutku kada te podatke dostavlja carini.

(4) Ako su informacije u tranzitnoj deklaraciji obuhvaćene ovim prilogom navedene u obliku šifara, primenjuje se spisak šifara iz Priloga 8.

(5) Najveće kardinalnosti za svaki tranzitni postupak:

D 1x

MC 1x (za svako zaglavlje deklaracije)

HC 999x (po MC za tranzit)

HI 9999x (po HC)

(6) Upućivanja na spiskove šifara definisanih međunarodnim standardima su:

 

Kraći naziv

Izvor

Definicija

1.

Šifra vrste pakovanja

Preporuka UNECE
br. 21

Šifra vrste pakovanja kako je definisano u poslednjoj verziji Priloga IV Preporuke UNECE
br. 21

2.

Šifra valute

ISO 4217

Alfabetska šifra od tri slova definisana međunarodnim standardom ISO 4217

3.

Šifra zemlje

Šifra zemlje ISO 3166- alfa-2

U kontekstu tranzitnih aktivnosti koristi se šifra zemlje ISO 3166- alfa-2, a za Severnu Irsku oznaka "XI".

4.

Sistem šifara UN/LOCODE

Preporuka UNECE
br. 16

UN/LOCODE kako je definisano u Preporuci
UNECE br. 16

5.

Šifra za vrste prevoznih sredstava

Preporuka UNECE
br. 28

Šifre za vrste prevoznih sredstava kako je definisano u Preporuci
UNECE br. 28

6.

Šifre CUS

ECICS (Evropski carinski popis hemijskih supstanci)

Broj carinske unije i statistike (CUS) dodeljen u okviru Evropskog carinskog popisa hemijskih supstanci (ECICS) prvenstveno za hemijske supstance i smeše.

 

Glava II

Legenda Tabele zajedničkih zahteva u pogledu podataka za tranzitne deklaracije

Odeljak 1

Naslovi kolona

Kolone

Deklaracije/obaveštenja

Pravni osnov

Broj elementa podatka

Redni broj dodeljen predmetnom elementu podatka.

 

Stari broj polja JCI

Broj polja iz Priloga 5. i Priloga 15.

 

Naziv elementa podatka/ klase

Naziv predmetnog elementa podatka/klase.

 

Naziv podelementa podatka/ potklase

Naziv predmetnog podelementa podatka/ potklase.

 

D1

Tranzitna deklaracija.

Član 139. Carinskog zakona

D2

Tranzitna deklaracija sa manjim brojem podataka - (železnički i vazdušni transport).

Član 199. stav 4. tačka 4) Carinskog zakona

D3

Tranzit - upotreba elektronskog transportnog dokumenta kao carinske deklaracije - (vazdušni transport).

Član 199. stav 4. tačka 5) Carinskog zakona

D4

Obaveštenje o predaji robe u vezi sa unapred podnetom tranzitnom deklaracijom.

Član 149. Carinskog zakona

D

Kardinalnost pokazuje koliko puta se element podatka može upotrebiti na nivou zaglavlja u okviru tranzitne deklaracije.

 

Format

Vrsta i dužina podataka.

 

Šifre u Prilogu 10.

Pokazuje da li su dodatne napomene o formatu i šiframa dostupne u Prilogu 10.

 

Odeljak 2

Naslovi kolona

Grupa

Naziv grupe

Grupa 11

Podaci o poruci (uključujući šifre postupka)

Grupa 12

Upućivanja na poruke, dokumente, sertifikate, odobrenja

Grupa 13

Subjekti

Grupa 15

Datum/Vreme/Rok

Grupa 16

Mesto/Zemlja/Regija

Grupa 17

Carinske ispostave

Grupa 18

Identifikacija robe

Grupa 19

Podaci o prevozu (načini, sredstva i oprema)

Grupa 99

Ostali elementi podataka (statistički podaci, obezbeđenje, podaci o tarifi)

Odeljak 3

Simboli u kolonama deklaracije

Simbol

Opis simbola

A

Ovaj podatak se obavezno popunjava

C

Opciono za privredne subjekte: podaci koje privredni subjekti mogu da dostave. Kada privredni subjekt odluči da podnese podatak, svi zahtevani podelementi moraju da se deklarišu.
Kada se koristi "C" za element/klasu podatka onda su svi podelementi/potklase podataka koji pripadaju ovom elementu/klasi podatka obavezni ukoliko nosilac postupka odluči da dostavi podatke, osim ako to nije drugačije određeno u Delu II Glava I ovog priloga.

D

Element podatka koji se zahteva na nivou zaglavlja tranzitne deklaracije.
Elementi podataka na nivou deklaracije sadrže informacije koje se odnose na celu deklaraciju.

MC

Element podatka koji se zahteva na nivou pošiljke.
Elementi podataka na nivou pošiljke sadrže informacije koje se odnose na ugovor o prevozu koji izdaju prevoznik i direktna ugovorna strana (pošiljalac). Ove informacije na nivou zaglavlja se primenjuju za sva naimenovanja pošiljke u slučaju deklaracija i obaveštenja iz Dela II Glava I ovog priloga.

HC

Element podatka koji se zahteva na nivou pojedinačne pošiljke.
Elementi podataka na nivou pojedinačne pošiljke sadrže informacije koje se primenjuju na najniži nivo ugovora o prevozu koji izdaje špediter, zajednički prevoznik koji ne upravlja plovilima ili vazduhoplovom ili njegov agent ili poštanski operater. Ove informacije na nivou zaglavlja se primenjuju za sva naimenovanja pojedinačne pošiljke u slučaju deklaracija i obaveštenja iz Dela II Glava I ovog priloga.

HI

Element podatka koji se zahteva na nivou naimenovanja pojedinačne pošiljke.
Nivo naimenovanja pojedinačne pošiljke je podnivo nivoa pojedinačne pošiljke. Elementi podataka na nivou naimenovanja pojedinačne pošiljke sadrže informacije koje potiču iz različitih pozicija u transportnom dokumentu koji se navodi u trenutnoj pojedinačnoj pošiljci. Ove informacije na nivou naimenovanja se primenjuju u slučaju deklaracija i obaveštenja iz Dela II Glava I ovog priloga.

Odeljak 4

Simboli u koloni "Format"

Pojam "vrsta/dužina" u objašnjenju atributa označava zahteve u pogledu vrste i dužine podataka. Šifre za vrste podataka su sledeće:

s slovne

b brojčane

sb slovno-brojčane

Broj koji sledi iza šifre označava dopuštenu dužinu podatka. Primenjuje se sledeće:

Opcione dve tačke pre označene dužine znače da podatak nema utvrđenu dužinu, ali da može da ima onoliko oznaka koliko je određeno indikatorom dužine. Zapeta u dužini podatka znači da atribut može da sadrži decimalne brojeve, cifra pre zapete označava ukupnu dužinu atributa, a cifra posle zapete označava maksimalan broj cifara posle decimalnog zareza.

Primeri dužine i formata polja:

s1 jedan slovni karakter, utvrđene dužine

b2 dva brojčana karaktera, utvrđene dužine

sb3 tri slovno-brojčana karaktera, utvrđene dužine

s..4 do četiri slovna karaktera

b..5 do pet brojčanih karaktera

sb..6 do šest slovno-brojčanih karaktera

b..7,2 do sedam brojčanih karaktera uključujući najviše dva decimalna mesta, separator se može pomerati

Deo II

Tabela zajedničkih zahteva u pogledu podataka za tranzitne deklaracije

Tabele, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 6/2024, možete pogledati OVDE

GLAVA II

Napomene

Broj napomene

Opis napomene

[6]

Ako je naveden EORI broj ili jedinstveni identifikacioni broj zemlje zajedničkog tranzita ili treće zemlje koji je priznat od strane polazne carinske ispostave, naziv i adresa se neće navoditi.

[7]

Identifikacioni broj nosioca postupka je obavezan jedino u slučaju kada nije naveden odnosni EORI broj ili jedinstveni identifikacioni broj treće zemlje koji je priznat u Evropskoj uniji. Ako je naveden EORI broj ili jedinstveni identifikacioni broj zemlje zajedničkog tranzita ili treće zemlje koji je priznat od strane polazne carinske ispostave, naziv i adresa se neće navoditi. Identifikacioni broj držaoca TIR karneta je obavezan kada je vrsta deklaracije TIR; u suprotnom, ne može da se koristi.

[8]

Ovaj podatak se navodi samo ako je dostupan

[30]

Ovaj podatak se ne zahteva za druge načine prevoza osim za železnički prevoz u slučaju da tranzitno kretanje ne prelazi spoljnu granicu.

[34]

Ne upotrebljava se u slučaju poštanskog transporta ili transporta fiksnim transportnim instalacijama.

[35]

Kada se roba prevozi multimodalnim prevoznim jedinicama, kao što su kontejneri, izmenjive karoserije i poluprikolice, nosilac postupka ne mora da navodi ovaj podatak, ako se zbog logističkih razloga na mestu polaska ne mogu navesti identitet i nacionalnost prevoznog sredstva u trenutku puštanja robe u tranzit. Multimodalne prevozne jedinice imaju jedinstvene brojeve i ti su brojevi navedeni u elementu podatka 19 07 063 000 Identifikacioni broj kontejnera.

[36]

U sledećim slučajevima nosilac postupka nema obavezu da unosi ove podatke u tranzitnu deklaraciju podnetu polaznoj carinskoj ispostavi u vezi sa prevoznim sredstvom na koje je roba direktno utovarena:
- kada se zbog logističkih razloga ovaj element podatka ne može navesti, a nosilac tranzitnog postupka ima status AEOC i
- kada carinski organi mogu, ukoliko je potrebno, doći do relevantnih podataka putem evidencije nosioca tranzitnog postupka.

[60]

Ovaj element podatka se navodi ako postoji odobrenje u skladu s članom 199. stav 4. Carinskog zakona

[61]

Ovaj element podatka je opcioni ako se deklaracija podnosi pre dopremanja robe.

[65]

Ovaj podatak se navodi samo ako carinski organ odluči da stavi carinsko obeležje na robu.

[70]

Ne koristi se ako ne postoji deklarisana tranzitna carinska ispostava (element podatka 17 04 000 000).

[71]

Ovaj podatak se ne navodi ako je identičan prevoznom sredstvu na polasku (element podataka 19 05 000 000).