Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
10.02.2020.

Radi lakšeg sagledavanja izmena i dopuna propisa, nova sadržina odredaba data je zelenom, prethodna crvenom bojom, a nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA

("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020)

 

PRIMER

Delatnost

[ČLAN 1 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 216

Centralni registar obavlja sledeće poslove:

1) vođenje registra finansijskih instrumenata;

2) vođenje evidencije o finansijskim instrumentima na računima izdavalaca;

3) vođenje i evidencija računa članova Centralnog registra i njihovih klijenata;

4) upis prava trećih lica na finansijskim instrumentima;

5) čuvanje elektronske evidencije o finansijskim instrumentima i čuvanje materijalizovanih hartija od vrednosti;

6) vođenje novčanih računa članova Centralnog registra, uključujući poslove u vezi sa plaćanjem i drugim prinosima na finansijske instrumente;

7) uknjižavanje vlasništva nad materijalizovanim hartijama od vrednosti u dematerijalizovanoj formi;

8) kliring i saldiranje na osnovu zaključenih transakcija sa finansijskim instrumentima i utvrđivanje stanja obaveza i potraživanja članova Centralnog registra i njihovih klijenata nakon izmirenja međusobnih obaveza i potraživanja;

9) prenos finansijskih instrumenata na račune članova Centralnog registra;

10) utvrđivanje i dodela jednoobraznog identifikacionog broja finansijskih instrumenata;

11) vođenje šifarnika vrsta finansijskih instrumenata;

12) poslove u vezi sa korporativnim radnjama izdavalaca finansijskih instrumenata;

13) poslove deponovanja akcija u vezi sa preuzimanjem akcionarskih društava;

14) obračunavanje poreza na prenos finansijskih instrumenata, u skladu sa zakonom;

15) učestvovanje u međunarodnim organizacijama koje se bave poslovima registracije, kliringa i saldiranja, kao i saradnja sa tim organizacijama;

16) druge poslove u skladu sa zakonom, uključujući aktivnosti koje su neophodne za obavljanje poslova određenih zakonom.

[16) druge poslove u vezi sa finansijskim instrumentima, uključujući aktivnosti čije je obavljanje neophodno radi vršenja poslova iz njegove delatnosti.]

Centralni registar ne može poveriti obavljanje svojih poslova drugom licu bez prethodne saglasnosti Komisije.

Centralni registar u upravnim stvarima primenjuje odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Rešenja Centralnog registra su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html