Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
06.01.2021.

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA

("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 103/2015, 108/2016 i 161/2020)

 

PRIMER

[ČLAN 1 DOPUNE ZAKONA]

Član 62a

Za obavljanje osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa, Javna medijska ustanova "Radio-televizija Srbije" i Javna medijska ustanova "Radio-televizija Vojvodine", do 31. decembra 2021. godine, delimično se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Način prenosa sredstava iz stava 1. ovog člana, uređuje Vlada posebnim aktom.

Član 63

Danom na stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 76-94. Zakona o radiodifuziji ("Službeni glasnik RS", br. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - dr. zakon, 62/06, 85/06 i 41/09).

Član 64

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o izmeni
Zakona o javnim medijskim servisima

("Sl. glasnik RS", br. 103/2015)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o dopuni
Zakona o javnim medijskim servisima

("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html