Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O VODAMA: Javna rasprava o Nacrtu propisa na jesen


Na jesen će početi široka javna rasprava o novom predlogu izmena Zakona o vodama, najavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, dodajući da će svi moći svi da učestvuju u toj raspravi.

"Biće široka javna rasprava i svaki zarez ćemo dobro da odmerimo", rekao je Nedimović dodajući da će javna rasprava početi u septembru, oktobru ili novembru.

Nedimović je rekao da pre ili kasnije moramo da donesemo izmene Zakona o vodama, jer ta materija mora na odgovarajući način da se reguliše.

Ministar poljoprivrede je rekao da prihvata krivicu, jer javnost nije bila uključena u taj proces.

"Radi se o tome što javnost nije bila uključena u čitav ovaj proces, smatrali smo da se mali broj zakonskih odredbi menja suštinski u odnosu na celokupan zakon i on je otišao po hitnom postupku", rekao je Nedimović.

Naglasio je da nije nastala nikakva šteta, da se zato ide ponovo u proceduru, kao i da je ljudski priznati grešku.

Predsednik Srbije prošle sedmice nije potpisao izmene i dopune Zakona o vodama i najavio da će taj akt biti vraćen Narodnoj skupštini na ponovno odlučivanje.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je zatim, u petak, donelo odluku, da predloži Vladi Republike Srbije da povuče iz procedure Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, kao i da se o novom nacrtu zakona sprovede javna rasprava.

Objasnio je da izmene moraju da se donesu jer je Zakonom o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020) stavljena van snage uredba kojom se definiše davanje u zakup vodoprivrednog zemljišta i da zbog toga ta materija mora da se reguliše.

Kako je rekao, jedan deo u obrazloženju se odnosio na Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje).

"Prihvatamo da možda nismo to dobro sagledali, ponovo ćemo to razmotriti, više glava vidi bolje rešavanje problema. Nama je jedini cilj bio da rešimo rupu koja postoji u propisima zbog donošenja Zakona o javnoj svojini. Imamo gomilu objekata koji su u problematičnom statusu i mora da se reši njihovo pravno egzistiranje na poljoprivrednom zemljištu. Tema je bila i građenje velikih infrastrukturnih projekata vezano za vađenje šljunka i peska, ali ništa nije sporno. Prihvatam i političku i svaku drugu odgovornost za ovo. U našoj političkoj praksi mora da se prizna i kada pogrešiš", naveo je Nedimović.

Takođe, poručio je da će u javnoj raspravi moći da učestvuju pojedinci, različite društvene grupe, određene organizacije, strukovne i druge, kao da će ministarstvo uputiti javni poziv.

Ne vidim tu ništa spektakularno i pozivam sve da predlože konkretna rešenja, poručio je Nedimović.

Dodao je da se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je povučen, samo dao pravni osnov za eventualni zakup vodoprivrednog zemljišta, a ne za izgradnju objekata.

Izvor: Vebsajt RTV, 27.07.2021.
Naslov: Redakcija