Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NOVINE U SETU PREDLOGA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI, VODNOM, VAZDUŠNOM I DRUMSKOM SAOBRAĆAJU


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture predložilo je parlamentu 13 zakona i odluka sa ciljem da se ubrza realizacija velikih infrastrukturnih projekata zbog početka programa "Srbija 2025" i investicija koje ministarstvo započinje u vrednosti od pet milijardi evra, izjavila je danas u skupštini potpredsednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović.

Ministarstvo pokreće projekte u okviru novog investicionog ciklusa i zato se donose efikasnije administrativne procedure koje će doprineti da se u najkraćem mogućem roku izgrade planirani putevi, pruge, vazdušne i vodne luke i komunalna infrastruktura, rekla je Mihajlović.

Mihajlović je ukazala da je sve što je urađeno do kraja 2019. rezultat ozbiljnog i velikog rada i iskustva i da je ministarstvo upravo zato predložilo zakone, kao i da očekuje ozbiljnu raspravu pošto ima dosta amandmana.

"Na primer, videli smo da u realizaciji velikih projekata ima puno problema sa rešavanjem imovine, zbog čega onda moraju da se menjaju građevinske dozvole, što oduzima puno vremena i zato smo predložilo zakon koji će tretirati takve situacije i ubrzati projekte", navela je Mihajlović.

Ističe da će se samo u oblasti vodnog saobraćaja biti uloženo oko 500 miliona evra u razvoj luka i druge projekte.

"Takođe, želimo da ubrzamo konverziju zemljišta, jer smatramo da nije se taj proces ne odvija dovoljno brzo. Nadamo se da ćemo nakon temeljnih rasprava imati još bolje predloge zakona", navela je ministarka.

Na pitanje koje novine predviđa Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona planiranju i izgradnji, Mihajlović kaže da će se usvajanjem tih izmena domaći propisi dodatno uskladiti sa regulativom EU, kao i proces izdavanja građevinskih dozvola.

"U delu izdavanja licenci za inženjere, imaćemo jednostavniji postupak, ali će i inženjeri imati obavezu da njihovo stručno usavršavanje bude kontinuirano, jer građevinska struka stalno napreduje", rekla je Mihajlović.

Predlog zakona predložen je sa ciljem daljeg usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije, kao i preciziranje i redefinisanje normi koje će omogućiti dalje napredovanje Srbije na Duing biznis listi Svetske banke.

Najznačajnije izmene ovog zakona tiču se profesionalnih kvalifikacija, odnosno regulisanih profesija u oblasti planiranja i izgradnje, tj. izdavanja licenci inženjerima, arhitektama i prostornim planerima i sticanje prava na obavljanje stručnih poslova u okviru tih profesija.

Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju omogućiće bržu realizaciju velikih infrastrukturnih projekata u okviru novog investicionog ciklusa.

Ne ugrožavaju se osnovna prava vlasnika eksproprisanih nepokretnosti, uključujući zadržavanje načela o određivanju tržišne vrednosti za eksproprisane nepokretnosti, prava koja vlasnici tih parcela imaju po osnovnom zakonu i pravne institute zaštite prava vlasnika.

Predlog zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru treba da omogući da ova oblast bude uređena jednim propisom umesto sadašnja tri, da nadležnost za vođenje i održavanje bude objedinjena kod Republičkog geodetskog zavoda kao i da proces ažuriranja podataka i njihovu razmenu između državnih organa učini efikasnijim.

Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti ima za cilj da se poveća maksimalna spratnost objekata koji se grade u okviru ovog projekta - sa šest na osam spratova.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu treba da omogući efikasniju primenu zakonskih odredbi u praksi, između ostalog u delu obezbeđivanja bankarskih garancija, i doprinese da se okonča svojinska transformacija zemljišta, i poveća promet građevinskog zemljišta i izgradnja na njemu.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, između ostalog, sadrži izmenjene odredbe u delu finansijske sposobnosti preduzeća koja se bave prevozom putnika, reguliše uslove za prodaju voznih karata i drugih prevoznih isprava putem interneta, i olakšavaju obaveze prevoznika za finansiranjem održavanja polazaka i omogućavajući planiranje prevoza koje je u većoj meri prilagođeno potrebama tržišta.

Pred poslanicima su i dva predloga zakona iz oblasti vodnog saobraćaja - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama omogućiće prenos nadležnosti sa Agencije za upravljanje luka na resorno Ministarstvo radi efikasnije realizacije kapitalnih projekata razvoja luka u Srbiji, a drugi cilj donošenja ovog zakona je zakonsko regulisanje tzv. minimalnog nivoa rentabilnosti lučkih usluga.

Drugi zakon iz ove oblasti, Predlog zakona o hidrografskoj delatnosti ima za cilj da uredi pravni okvir za obavljanje hidrografske delatnosti, čime će se obezbediti da se ona obavlja u skladu s međunarodnim i evropskim standardima, u cilju podizanja nivoa bezbednosti plovidbe.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju vrši se preciziranje određenih odredbi u postojećem zakonu i detaljnije uređuju pitanja iz oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu, doprinoseći usklađenosti domaćih propisa sa regulativom Evropske unije.

Izvor: Vebsajt RTV, 27.01.2020.
Naslov: Redakcija