Zastava Bosne i Hercegovine

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: 1. juna 2021. godine okrugli sto o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku


Imajući u vidu činjenice:

– da je dana 19.05.2021. godine Ministarstvo pravde Republike Srbije objavilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i otvorilo javnu raspravu

- da javna rasprava o predloženim rešenjima traje izuzetno kratko, do 14.06.2021.godine

- da je redovna skupština AK Beograda zakazana za 05.06.2021. godine u 11,00 časova

- da predložene izmene zakona sadrže rešenja koja su problematična za advokaturu

- da je reč o izmeni procesnog zakona koji je od suštinskog značaja za položaj advokata AK Beograda će 01.06.2021.godine u 17,00 časova u svečanoj sali advokatske komore u Dečanskoj 13 organizovati okrugli sto na temu "Primedbe AK Beograda na Nacrt zakona o izmenama i dopunama ZPP-a" na kojem će sve zainteresovane kolege moći izneti svoje stavove o predloženim izmenama ovog zakona.

AK Beograda poziva sve kolege koje ne mogu doći na okrugli sto da svoje primedbe dostave pisanim putem u narednih sedam dana.

O rezultatima rada okruglog stola, Skupština će biti izveštena kroz uvod u diskusiju o ovoj tački dnevnog reda, koja je predložena kao dopuna dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine AK Beograda koja je već zakazana za 05.06.2021.godine u 11,00 časova u Velikoj dvorani Sava Centra.

Time će biti obezbeđene pretpostavke da Skupština AK Beograda blagovremeno zauzme stav povodom spornih zakonskih rešenja, dostavi primedbe u toku javne rasprave i donese odgovarajuće odluke o daljim aktivnostima ukoliko primedbe ne budu uvažene.

Advokatura Beograda mora podići glas protiv ovog "normativnog eksperimenta" i jasno stati u odbranu prava građana na pravično suđenje, polazeći od principa da je za delotvorno zastupanje pred sudom nužno obezbediti kvalitetne zakonske pretpostavke.

Izvor: Vebsajt Advokatska komora Beograda, 22.05.2021.
Naslov: Redakcija