Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Rasprava traje do 14. juna 2021. godine


Ministarstvo pravde počelo je sprovođenje javne rasprave o tekstu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Javna rasprava traje do 14. juna 2021. godine.

U toku javne rasprave biće organizovani okrugli stolovi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Izradom Nacrta zakona Ministarstvo pravde ostvaruje aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23 i Akcionog plana za unapređenje pozicije Republike Srbije na Rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja – Doing Business za period 2020 – 2023. godine koje imaju za cilj unapređenje efikasnosti parničnog postupka, a naročito u delovima o dostavljanju pismena, snimanju suđenja i procesnoj disciplini, imajući u vidu EU standarde, praksu Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda.

Primedbe, predlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku dostavljaju se na mejl: vladimir.vins@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, ul. Nemanjina 22-26.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 20.05.2021.
Naslov: Redakcija