Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik upozorava na neodgovorno postupanje Ministarstva za rad u postupku nadzora nad primenom Zakona, što je kažnjiv prekršaj


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje kao neodgovorno postupanje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u postupku nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) i upozorava da takvo postupanje predstavlja, po članu 55 ovog Zakona kažnjiv prekršaj.

Poverenik je postupak pokrenuo povodom vesti objavljenoj na veb sajtu ovog ministarstva koju su preneli mnogi mediji, a u kojoj se između ostalog navodi: "Ministri Vlade dogovorili su sa ambasadorom Kine u Srbiji i direktorom smederevske Železare mehanizam kontrole bolovanja... kao i na koji način će se on sprovoditi... ovo će biti jedna vrsta pilot projekta, koji će, ukoliko bude dao dobre rezultate, biti opšte primenjivan..."

Poverenik je postupak pokrenuo 5. oktobra zatraživši, u roku od tri dana, odgovarajuća izjašnjenja od Ministarstva zdravlja i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ministarstvo zdravlja se u zadatom roku izjasnilo navodeći da ono ne stoji iza vesti o vanrednoj kontroli bolovanja, te da ministar zdravlja niti ministarstvo, nisu davali nikakve izjave s tim u vezi, niti dostavljali medijima saopštenja u vezi s tim pitanjem. Takođe je navelo da je, kako je to Poverenik i naglasio otvarajući postupak nadzora, postojeći mehanizam kontrole bolovanja predviđen Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon), u skladu sa kojim zdravstvena inspekcija ministarstva ne vrši nadzor nad ostvarivanjem bolovanja.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u ostavljenom roku nije dalo nikakvo izjašnjenje. Desetak dana kasnije dostavilo je dopis potpisan od strane lica neovlašćenog da zastupa Ministarstvo u postupku nadzora i koji ne sadrži odgovor ni na jedno od postavljenih pitanja, niti je u prilogu imao bilo kakvu traženu relevantnu dokumentaciju.

Poverenik je, ocenjujući da je takav način komuniciranja ispod minimalnog nivoa primerenog jednom ministarstvu, ponovio zahtev da u roku od dodatnih tri dana Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja jasno i na zakonom predviđen način odgovori na postavljena pitanja i dostavi odgovarajuću dokumentaciju, uz upozorenje da će u protivnom pokrenuti prekršajni postupak.

Nezavisno od toga, budući da i nakon otvaranja postupka nadzora ministarstvo nastavilo sa kreiranjem vesti o "vanrednoj kontroli bolovanja" koje su u pogledu stvarnog značenja izazivale dileme i reakcije građana, sindikata i medija, Poverenik poziva Ministarstvo da se javno, nedvosmisleno izjasni o tome da li uopšte postoji nekakav "pilot projekat" koji sadrži novi "mehanizam kontrole bolovanja" koji je "dogovoren" sa bilo kim.

A pod pretpostavkom da "pilot projekat" i nov "mehanizam kontrole bolovanja" postoje samo na sajtu Ministarstva a ne i u stvarnosti, Poverenik poziva Ministarstvo da javnost objasni šta "vanredna kontrola bolovanja" koju uporno najavljuje stvarno, konkretno podrazumeva.

S tim u vezi, polazeći od toga da je praktično nemoguće vršiti "kontrolu bolovanja" bez uvida u medicinsku dokumentaciju, dakle u, po zakonu, naročito osetljive lične podatke, Poverenik još jednom upozorava da Zakon o zdravstvenom osiguranju predviđa mehanizam kojim se u slučaju sumnje u zloupotrebu poslodavci mogu koristiti, ali taj mehanizam predviđa aktivnosti stručnih ljudi i stručnih tela oformljenih od strane Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, a ne podrazumeva nikakva ovlašćenja ili aktivnosti za Vladu i ministarstva, pogotovo ne za Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012)

Omogućavanje vršenja nadzora

Član 55

Lica kojima su ovim zakonom utvrđene obaveze u vezi sa zaštitom podataka, dužna su da ovlašćenom licu omoguće nesmetano vršenje nadzora i stave mu na uvid i raspolaganje potrebnu dokumentaciju.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 19.10.2017.
Naslov: Redakcija