Zastava Bosne i Hercegovine

NOVINE U SETU PREDLOGA ENERGETSKIH ZAKONA


Narodna skupština Republike Srbije počela je u četvrtak novu sednicu na čijem dnevnom redu su predlozi četiri zakona iz oblasti rudarstva i energetike.

Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, koji se prvi put donosi, trebalo bi da omogući nove investicije u obnovljive izvore energije i povećanje učešća obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije.

Kao važna novina zakona je veće uključivanje građana u energetsku tranziciju uvođenjem instituta kupca-proizvođača, tako da će građani moći da postavljanjem solarnih panela na krovovima proizvode električnu energiju za svoje potrebe, time umanje račun za utrošenu električnu energiju, a viškove da plasiraju u mrežu.

Primena tog zakona obezbediće zaštitu životne sredine, smanjenje troškova za građane, energetsku tranziciju, kao i pojednostavljenje i ubrzanje procedura.

Novim rešenjima, između ostalog, uvode se tržišne premije umesto dosadašnjih fid-in tarifa, koje se zadržavaju samo za mala postrojenja i demonstracione projekte, u skladu sa pravilima državne pomoći EU.

Novi sistem podsticaja će proizvođače izložiti uticaju tržišta i konkurencije, smanjujući troškove za građane i privredu.

Istovremeno, obezbeđuje se stabilan i predvidljiv zakonski okvir za investitore, koji podrazumeva i jednostavnije i brže administrativne procedure uvođenjem e-energetike.

Zakonom se uvodi zabrana izgradnje hidroelektrana bilo kog tipa i snage u zaštićenim područjima.

Predlog zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije trebalo bi da omogući ostvarivanje ušteda energije, sigurnost snabdevanja, smanjenje uticaja energetskog sektora na životnu sredinu i klimatske promene i da doprinese održivom korišćenju prirodnih i drugih resursa.

Tim zakonom Srbija se usklađuje sa novim direktivama EU u ovoj oblasti.

Novim rešenjima predviđeno je osnivanje Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti u sastavu Ministarstvu rudarstva i energetike, koja će građanima olakšati dobijanje subvencija za zamenu prozora, vrata, izolacije fasada i grejnih sistema.

Subvencije Uprave će iznositi 25 odsto, koliko će finansirati i jedinice lokalne samouprave, a predviđeno je učešće građana u iznosu od 50 odsto.

Sredstva podsticaja biće opredeljivana kroz javne pozive građanima, a biće finansirane, između ostalog, i mere ugradnje efikasnih kotlova na biomasu i kotlova na gas.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici omogućiće usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, obezbediti sigurnost isporuke i snabdevanja energijom i energentima i uvođenje novih učesnika na tržištu energije.

Izmenama zakona stvara se pravni osnov za donošenje Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana i dodatno uređuju i proširuju ovlašćenja Agencije za energetiku Srbije. Takođe, unapređuje se transparentnost i zaštita konkurencije i potrošača i nediskriminatorno ponašanje na tržištu. Usvajanjem ovog zakona, i kupci toplotne energije imaće pravo na status energetski ugroženog kupca i umanjenje računa ukoliko ispune propisane kriterijume, kao što već imaju kupci električne energije i gasa iz te kategorije.

U postupanju Ministarstva uvodi se elektronsko poslovanje (e-energetika), što će omogućiti jednostavnije procedure i brže izdavanje dozvola i saglasnosti.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima trebalo bi da stvore uslove za efikasnije i održivo upravljanje mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije i povećanje investicija u geološka istraživanja i rudarstvo.

Vrednost potvrđenih mineralnih rezervi u Srbiji iznosi oko 200 milijardi dolara i jedan od ciljeva je da se efikasnijim korišćenjem rudnog bogatstva poveća učešće rudarskog sektora u BDP-u sa sadašnjih 1,9 odsto na 4-5 odsto u narednih pet godina.

Izmenama zakona proširuju se nadležnosti Geološkog zavoda Srbije i prvi put omogućava osnivanje Komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije koja bi okupila stručnjake različitih profila koji se bave različitim poslovima u oblasti geoloških istraživanja.

Novi propis stvara i zakonsku osnovu za uvođenje elektronskog poslovanja u oblasti rudarstva i geologije (e-rudarstvo), što će doprineti transparentnijem i efikasnijem postupanju, a procedura izdavanja odobrenja pojednostavljuje se i skraćuje sa sadašnjih 150 dana na u proseku 15 do 20 dana.

Izvor: Vebsajt Blic, 15.04.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija