Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA: UDRUżENJE PRIVATNIH POGREBNIKA SRBIJE SMATRA DA PROPIS DOVODI DO USPOSTAVLJANJA MONOPOLSKOG POLOżAJA JAVNO-KOMUNALNIH PREDUZEćA ZA POGREBNE USLUGE. NAVODE DA JE ZAKON U SUPROTNOSTI SA USTAVOM RS, KOJI GARANTUJE SLOBODU PREDUZETNIšTVA I RAVNOPRAVNOST PRIVATNOG I JAVNOG SEKTORA NA TRżIšTU, KAO I DA JE U SUPROTNOSTI SA EVROPSKOM POVELJOM O LJUDSKIM PRAVIMA


Sahranjivanje, prema Zakonu o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 - dalje: Zakon), obavljaju isključivo preduzeća u državnom vlasništvu. Tu uslugu, međutim, u pojedinim gradovima pružaju i privatni pogrebnici. Zato su se subotičke vlasti obratile Ustavnom sudu. Odluka Suda da se privatnici ne mogu baviti tim poslom samo je jedan od razloga za protest pogrebnika iz cele Srbije.

O sahranama Subotičana, osim najbližih, ubuduće će brinuti jedino Javno komunalno preduzeće. Privatnici koji su u tom poslu 25 godina, Odlukom gradske skupštine potisnuti su sa tržišta.

"Postoje ljudi koji znaju da rade svoj posao u ovoj delatnosti i koji će sada, naravno, biti angažovani od strane "Pogrebnog". Građani plaćaju svoje usluge, oni su ih i do sada plaćali i ja sam čvrsto uverena da građani mogu da budu mirni jer će sve biti kako treba, kako bi oni dostojanstveno ispratili svoje pokojnike", kaže direktorka JKP "Pogrebno" iz Subotice Vesna Prćić.

Dostojanstveno, ali skupo – tvrde privatni pogrebnici. Njihove usluge su, kažu, 50 odsto povoljnije od usluga komunalnih preduzeća. A propisi koje donose država i lokalne samouprave ne daju mogućnost izbora građanima. Simbolično će ih, kažu, sahraniti.

"Ukoliko se ovaj trend nastavi, u Srbiji će biti ugašeno oko 600 privatnih preduzeća u kojima radi direktno ili indirektno skoro 3.000 ljudi, možda i više ako uključimo jedan deo proizvođača koji su u okviru ove delatnosti", kaže predsednik Udruženja privatnih pogrebnika Srbije Dragan Zdjelar.

Pored toga što tvrde da se krši Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i Evropska povelja o ljudskim pravima, predstavnici gotovo 600 privatnih pogrebnih preduzeća traže i da se izmenama Zakona stvore jednaki uslovi za javni i privatni sektor.

Povlašćenih nema, kažu u resornom Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Plan je, objašnjavaju, da izmene propise kako bi privatnicima omogućili dodatne poslove.

"Dozvoljeno je da ono što ne mogu da rade po važećem Zakonu – ipak mogu, a to je održavanje i sahranjivanje pokojnika. Dakle u tom delu mi pokušavamo da i dalje liberalizujemo ovo tržište", ističe pomoćnik ministra Jovanka Atanacković.

Komisija za zaštitu konkurencije naglašava da je važno obezbediti ravnopravne uslove za sve pružaoce pogrebnih usluga.

"Sve mora biti pod jednakim uslovima dostupno svima, mora da se ide u totalnu decentralizaciju tog vida javnih preduzeća", kaže predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Miloje Obradović.

To je i praksa evropskih zemlja u kojima su zbog velikog broja privatnika pogrebne usluge znatno jeftinije. U zapadnoevropskim prestonicama osnovna cena sahrane iznosi oko 500 evra, u Beogradu dvostruko više.

Izvor: Vebsajt RTS, Dragana Biberović i Toni Bedalov, 12.04.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija