Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O UREĐENJU I ODRŽAVANJU GROBLJA I SAHRANJIVANJU NA TERITORIJI SUBOTICE USKLAĐENA SA ODLUKOM USTAVNOG SUDA: ODLUKOM JE PREDVIđENO DA ćE SVE DELATNOSTI U VEZI SAHRANJIVANJA I ODRżAVANJA GROBALJA OBAVLJATI JKP "POGREBNO", DOK ćE POSLOVE PREVOZA POSMRTNIH OSTATAKA MOćI DA OBAVLJAJU I PRIVATNA PREDUZEćA


Na sednici Skupštine Grada Subotice, koja je održana u četvrtak, 31. marta 2016. godine, usvojena je Odluka o uređenju i održavanju groblja i sahranjivanju.

Odlukom je predviđeno da sahranjivanjem i drugim radnjama vezanim za sahranjivanje od sada može da se bavi isključivo Javno komunalno preduzeće "Pogrebno".

Odluka je doneta na osnovu odluke Ustavnog suda Srbije, prema kojoj Odluku o uređenju i održavanju groblja i sahranjivanju ("Sl. list opštine Subotica", br. 13/1998, 4/1999, 13/2000, i 30/2001) treba uskladiti sa važećim Zakonom o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 - dalje: Zakon).

Pre glasanja vođena je rasprava u trajanju od dva sata, pošto su se na Predlog odluke mogle čuti zamerke da će njenim usvajanjem biti ograničena slobodna tržišna utakmica i da će doći do monopola u ovoj oblasti. Zbog toga su na trgu pred Gradskom kućom protestovala privatna pogrebna preduzeća, koja smatraju da će novom Odlukom doći do kolapsa u ovoj oblasti, kao i do zatvaranja privatnih pogrebnih preduzeća.

Prema usvojenoj Odluci, sve delatnosti u vezi sahranjivanja i održavanja grobalja obavljaće Javno komunalno preduzeće "Pogrebno", dok će poslove prevoza posmrtnih ostataka moći da obavljaju i privatna preduzeća.

Ustavni sud Republike Srbije ocenio je nedavno kao nezakonite pojedine odredbe Odluke o uređenju i održavanju grobalja i sahranjivanju na teritoriji Subotice, koje se tiču angažovanja privatnih preduzeća.

Kako je navedeno u odluci Suda, na osnovu podnete inicijatije za ocenu ustavnosti i zakonitosti, utvrđeno je da nadležno javno preduzeće ne može poveravati drugim preduzećima poslove iz ove oblasti, jer je to u suprotnosti sa Zakonom.

Izvor: Vebsajt Grad Subotica, 01.04.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija