Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOZI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA I O DOPUNI ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA: Predviđeno poveravanje predmeta u rad sudiji zasniva na složenosti predmeta koja obuhvata objektivne kriterijume, kao što su broj stranaka i ostalih učesnika u postupku i poštovanje rokova za sprovođenje sudskih radnji


Vlada Republike Srbije je utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Predlog zakona o dopuni Zakona o Visokom savetu sudstva radi ispunjavanja međunarodnih obaveza Srbije koje su sadržane u aktima preporuka Grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), kao i realizacije aktivnosti iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 ‒ Pravosuđe i osnovna prava u okviru pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, između ostalog, predviđeno je da se poveravanje predmeta u rad sudiji zasniva na složenosti predmeta koja obuhvata objektivne kriterijume, kao što su broj stranaka i ostalih učesnika u postupku (umešača, svedoka, veštaka) i poštovanje rokova za sprovođenje sudskih radnji.

Predloženim dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva predviđeno je da Etički odbor Visokog saveta sudstva bude stalno radno telo koje će utvrđivati da li se poštuju odredbe Etičkog kodeksa sudija i koja su postupanja i radnje u suprotnosti sa dostojanstvom i nezavisnosti sudije i štetni po ugled suda.

Izvor: Vebsajt Vlade, 01.07.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija