Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE: Ministar odbrane će komandovati i Vojnom policijom, kojoj je dodato ovlašćenje da "vodi službene evidencije i obrađuje podatke o ličnosti" u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Granica za "ugovorce" pomerena sa 40 na 53 godine


Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, a predviđa da ministar odbrane može narediti Vojnoj policiji da "poslove obezbeđenja određenih ličnosti i protivterorističke zaštite" može da obavlja i van Ministarstva i Vojske.

Izbrisan je stav iz važećeg Zakona o Vojsci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - dr. zakon, 10/2015 i 88/2015 - odluka US) da se "Vojna policija može angažovati u pružanju pomoći organima unutrašnjih poslova (policije) u miru i vanrednom stanju na osnovu zahteva nadležnog organa, po odobrenju ministra odbrane".

Uprava Vojne policije je organizaciona jedinica Generalštaba, a ne Ministarstva odbrane, pa je novost to što će ako se izmene zakona usvoje, odluku o njenom angažovanju van sistema ministar donositi, a ne odobravati.

U predlogu zakonskih izmena i dopuna nije precizirano koje ličnosti van Vojske i Ministarstva će moći da obezbeđuje Vojna policija, kao ni u kojim akcijama "protivterorističke zaštite" će moći da bude angažovana. Predloženim izmenama zakona je dodato i novo ovlašćenje Vojnoj policiji da "vodi službene evidencije i obrađuje podatke o ličnosti" u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, "u skladu sa propisima koji uređuju evidencije i obradu podataka o ličnosti u oblasti unutrašnjih poslova."

Izmene i dopune zakona o Vojsci Srbije će "pogoditi" poručnike, jer je njima propisano da će, umesto dosadašnje tri, unapređenje u čin kapetana moći dobiti posle najmanje četiri godine provedene u tom činu.

Izmenama je predviđeno da se unapređenje oficira i podoficira u viši obavlja na osnovu kriterijuma koje utvrđuje ministar odbrane i da se prave "liste kandidata".

Izmenjen je i dosadašnji član o maksimalnoj životnoj dobi do koje u vojnoj službi, uz trogodišnje obnavljanje ugovora, mogu ostati vojnici, podoficiri i oficiri po ugovoru, pa su godine starosti za sve povećane do 53. Do sada je starosna granica za profesionalnog vojnika bila 40 godina života, a podoficira i oficira 45.

Dodata je i odredba da se, izuzetno, a po odluci ministra odbrane, ugovor licima na pojedinim formacijskim mestima ili određenih specijalnosti može obnavljati do ispunjenja uslova za odlazak u penziju propisanih zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, što znači i posle 53. godine.

Izvor: Vebsajt Telegraf, 02.01.2018.
Naslov: Redakcija