Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

RADNE VERZIJE NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA, IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU I IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: • Predlozi i komentari na nacrte zakona mogu se dostaviti Privrednoj komori Srbije putem obrasca na e-mail adresu: privrednopravna@pks.rs najkasnije do srede 4.11.2020. godine do 11,00 časova •


Ministarstvo finansija je na svojoj internet stranici objavilo radne verzije:

- Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

 

OBRAZAC

KOMENTARI I SUGESTIJE NA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

 

Privredno društvo/preduzetnik/organizacija :

Sedište i adresa:

Ime i prezime lica koje dostavlja predloge:

Kontakt telefon:

E-pošta:

Datum:

Komentari i sugestije na radnu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (navesti član Nacrta)

 

 

Obrazloženje predloga

                                                               

 

 

- Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

 

OBRAZAC

KOMENTARI I SUGESTIJE NA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

 

Privredno društvo/preduzetnik/organizacija :

Sedište i adresa:

Ime i prezime lica koje dostavlja predloge:

Kontakt telefon:

E-pošta:

Datum:

 

Komentari i sugestije na radnu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (navesti član Nacrta)

 

 

 

Obrazloženje predloga

 

 

 

 

 

- Nacrta zakona izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 

OBRAZAC

KOMENTARI I SUGESTIJE NA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

 

 

Privredno društvo/preduzetnik/organizacija :

Sedište i adresa:

 

Ime i prezime lica koje dostavlja predloge:

Kontakt telefon:

E-pošta:

Datum:

 

Komentari i sugestije na radnu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (navesti član Nacrta)

 

 

 

 

 

Obrazloženje predloga

 

 

 

 

 

 

Predlozi i komentari na nacrte zakona mogu se dostaviti Privrednoj komori Srbije obrascu na e-mail adresu:privrednopravna@pks.rsnajkasnije do srede 4.11.2020. godine do 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 1.11.2020.