Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA: Sugestije i primedbe dostaviti na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 4. novembra 2020. godine, do 15:30 sati


NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Član 1.

U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 86/19 i 90/19-ispravka), u članu 19. stav 2. reči: "solemnizuje javni beležnik" zamenjuju se rečima: "je sastavio, potvrdio ili overio javni beležnik, odnosno izvršnih odluka koje je doneo javni beležnik u okviru zakonom poverenih javnih ovlašćenja".

Član 2.

U Tarifi republičkih administrativnih taksi, Odeljak A – Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, u Tarifnom broju 7, stav 2. reči: "Za žalbu protiv rešenja carinarnice donetom u upravnom postupku" zamenjuju se rečima: "Za žalbu protiv rešenja carinskog organa donetog u upravnom postupku".

Član 3.

            U Tarifnom broju 19. dodaje se Napomena, koja glasi:

 

550

 "NAPOMENA:

Izuzetno od stava 1. tačke 3) ovog tarifnog broja taksa za rešenje po zahtevu za brisanje iz registra javnih skladišta za poljoprivredne proizvode iznosi

550".

Član 4.

U Tarifnom broju 25. reči: "registar stalnih veštaka, odnosno tumača" zamenjuju se rečima: "registar, evidenciju ili imenik nosilaca pravosudnih profesija" na oba mesta.

Član 5.

Tarifni broj 43đ menja se i glasi:

"Tarifni broj 43đ

Za prijavu za polaganje ispita pripadnika dobrovoljne vatrogasne jedinice

320ˮ.

 

 

Član 6.

            U Tarifnom broju 46. stav 1. tačka 4) posle reči: "po zahtevu za" dodaju se reči: "davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju odnosno".

            U tački 6) zapeta i reči: "odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za ugovorno obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima razvrstanim u kategorije ugroženosti od požara" brišu se.

Član 7.

U Tarifnom broju 64a stav 9. iznos: "56.820" zamenjuje se iznosom: "102.400ˮ.

U Napomeni stav 3. tačka 5) reči: "svaku narednu aktivnu supstancu" zamenjuju se rečima: "svaki naredni usev".

U stavu 4. tačka 2) reči: "procena efikasnosti i dodatnih podataka," brišu se.

Dodaje se tačka 3) koja glasi:

"3) za procenu efikasnosti i dodatnih podataka za svaki navedeni usev uvećava se po proceni za

10.110".

U stavu 6. tačka 2) posle reči: "podataka" dodaju se reči: "za svaki navedeni usev".

Član 8.

U Tarifnom broju 64ž tačka 3) reči: "preko 200" zamenjuju se rečima: "od 201 do 300".

Dodaje se tačka 4) koja glasi:

"4) objekte udaljene preko 300 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada

6.060".

Član 9.

U Tarifnom broju 64z tačka 3) reči: "preko 200" zamenjuju se rečima: "od 201 do 300".

Dodaje se tačka 4) koja glasi:

"4) objekte udaljene preko 300 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada

17.170".

Član 10.

Tarifni broj 64i menja se i glasi:

"Tarifni broj 64i

Za izvršene službene kontrole hrane biljnog porekla, mešovite hrane i hrane za životinje biljnog porekla pri uvozu, i to:

 

1) za zahtev za službenu kontrolu pošiljke hrane biljnog porekla, mešovite hrane i hrane za životinje biljnog porekla (pregled i uzorkovanje pošiljke)

 

1.520

2) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za sledeće grupe proizvoda: senf; čokoladni proizvodi, proizvodi slični čokoladi i krem proizvodi sa pirinčem; kikiriki buter; nadev od maka; pšenični gluten; bombonski proizvodi (draže bombone sa jezgrom lešnika, cerealija, suvog grožđa); uljano seme (suncokreta, uljane repice i lana) namenjeno za proizvodnju ulja; fini pekarski proizvodi od kikirikija (uključujući snek proizvode); jezgra kajsije, breskve, nektarine, šljive; pinjoli; semenke maka, susama i bundeve; sirovi kikiriki sa i bez ljuske; sirovi pistaći u ljusci; uljano seme soje namenjeno za proizvodnju ulja; skrob od krompira i njegovi proizvodi; niskoalkoholna pića, osim pića sa voćnim sokom od jabuke i kruške; voćni destilati, osim voćnih destilata od jabuke i kruške; višnje u etanolu; rogač; namaz od leblebija-humus

10.110

3) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za sledeće grupe proizvoda: šećer za ljudsku upotrebu, prašak za pecivo i puding, pekarski kvasac, etil alkohol, sirće, sirćetna kiselina prehrambenog kvaliteta; belančevinasti proizvodi od povrća i njihove mešavine za prehrambenu industriju

5.400

4) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za sledeće grupe proizvoda: pečurke i proizvodi od pečuraka; margarin i drugi masni namazi; fini pekarski proizvodi (uključujući snek proizvode) od krompira i pirinča; čokoladni proizvodi, proizvodi slični čokoladi i krem proizvodi bez dodataka; mlečna čokolada bez punjenja; mlečna čokolada sa punjenjem, osim punjenja sa persipan, marcipan i nugat masom; brezina voda i javorov sirup

7.000

5) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za sledeće grupe proizvoda: rezano voće i povrće; klice (spremne za konzumiranje); majonez i srodni proizvodi; bambusovi izdanci; belančevinasti proizvodi i njihove mešavine za prehrambenu industriju, osim pšeničnog glutena i belančevina od povrća; bombone sa voćnim punjenjem; ostali bombonski proizvodi; alkoholna pića; prehrambeni i poljoprivredni proizvodi na drugom mestu nepomenuti

 

11.120

6) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta sledećih grupa proizvoda: sirovo ulje; osvežavajuća bezalkoholna pića; vino; jestivo kukuruzno ulje; zaslađeni kesten pirei; voćni sokovi, uključujući i rekonstituisane, osim nepasterizovanih voćnih sokova spremnih za konzumiranje; voćni nektari i srodni proizvodi, uključujući i rekonstituisane; voćni sokovi u prahu (dehidrirani voćni sokovi); nepasterizovani voćni sokovi spremni za konzumiranje; čokoladni proizvodi, proizvodi slični čokoladi i krem proizvodi sa jezgrastim i orašastim plodovima, suvim voćem (osim suvog grožđa) i kikirikijem; mlečna čokolada sa punjenjem od persipan, marcipan i nugat mase; pirinač, oljuštena zrna; voćna vina, osim vina od jabuke i kruške; šira; niskoalkoholna pića od jabuke i kruške; voćni destilati od jabuke i kruške; supe, sosovi, dodaci jelima i srodni proizvodi (zaprška, smeše za prehrambene proizvode i slični proizvodi)

 

12.640

7) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta sledećih grupa proizvoda: fini pekarski proizvodi (uključujući snek proizvode), osim onih od kukuruza, pirinča, kikirikija i krompira; začini; čokoladni prizvodi, proizvodi slični čokoladi i krem proizvodi sa suvim grožđem; skrob i proizvodi od skroba od pšenice i kukuruza; voćna vina od jabuke i kruške

 

16.180

8) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za grupe proizvoda: fini pekarski proizvodi (uključujući snek proizvode) od kukuruza

 

19.710

9) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za sledeće grupe proizvoda: voće i povrće osim semenki maka, bundeve i susama i rogača i bez sirovog kikirikija sa i bez ljuske i pistaća u ljusci; pivo; surogati kafe od žitarica i ekstrati surogata kafe od žitarica i njihovi proizvodi sa i bez dodatnog mleka i šećera; žita neprerađena (žitarice koje nisu bile podvrgnute nikakvoj mehaničkoj ni toplotnoj obradi osim sušenja, čišćenja i razvrstavanja), osim pirinča; mlinski proizvodi, uključujući proizvode od pirinča; pekarski proizvodi, gotovi proizvodi od žita (žita za doručak), testa i testenine; hmelj i proizvodi od hmelja; sirova kafa i sirova kafa bez kofeina; proizvodi od kafe sa i bez dodatnog mleka i šećera (pržena kafa i ekstrakti kafe, kapućino i ostali proizvodi); čaj, biljni čaj i njihovi proizvodi; polugotova jela i list vinove loze u svim oblicima; biljna vlakna (inulinska i ostala vlakna); kora od pomorandže; zrna kakaa; šećerna repa

 

25.780

10) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za grupe proizvoda: maslinovo ulje, jestivo i ulje od komine masline, jestivo; proizvodi od voća i povrća, uključujući čips od voća i povrća; voćni džemovi; ekstra džemovi; želei; ekstra želei; marmelada; pekmezi; namazi od voća i povrća; paste od voća i povrća; termostabilni filovi od voća i povrća za prehrambenu industriju; proizvodi od kokosa (kokosovo brašno, kokosovo mleko, kokosova voda, kokosov-palmin šećer, kopra (osušeno jezgro kokosa); proizvodi od soje (smrznute mahune od soje, ljuspice i komadići soje, tofu, pasta od soje, napici od soje)

 

31.000

11) za laboratorijsko ispitivanje porekla etanola u rakijama voća

 

32.400

NAPOMENA:

 

Iznos takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja plaća se za vagonske, kamionske, kontejnerske i avionske pošiljke do 20 tona, za brodske pošiljke do 100 tona i denčane pošiljke do pet koleta, a za svaku narednu tonu ili koleto iznos se uvećava po toni, odnosno koletu, za 60 dinara, a najviše 4.000 dinara.

Ako se pregled i uzorkovanje obavlja u toku noći (od 22 časa do 6 časova idućeg dana), nedeljom i u dane državnih praznika, iznos takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja se uvećava 100%.".

 

Član 11.

U Tarifnom broju 91a stav 1. posle reči: "10 ari " dodaju se reči: "ili promenu namene šume i šumskog zemljišta u svojini sopstvenika u površini do 50 ari, koje se u službenoj evidenciji vodi kao šuma i šumsko zemljište, a koristi se za poljoprivrednu proizvodnju", a iznos: "1.360" zamenjuje se iznosom: "3.000".

Član 12.

Posle Tarifnog broja 91a dodaju se tarifni br. 91b do 91z, koji glase:

"Tarifni broj 91b

Za zahtev za promenu namene šume i šumskog zemljišta u slučajevima: kada je to utvrđeno planom razvoja šumske oblasti; ako to zahteva opšti interes utvrđen posebnim zakonom ili aktom vlade; radi izgradnje objekata za korišćenje ostalih obnovljivih izvora energije malih kapaciteta (male elektrane i drugi slični objekti, u smislu propisa kojim se uređuje oblast energetike) i eksploatacije mineralnih sirovina, ako je površina šuma i šumskog zemljišta za te namene manja od 15 ha.

7.600

Tarifni broj 91v

Za zahtev za odobrenje seče stabala, uništavanje podmlatka i sakupljanje semena strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta šumskog drveća

5.000

Tarifni broj 91g

Za zahtev za davanje saglasnosti na projekat izvođenja radova koji menjaju vodni režim u šumi

5.000

Tarifni broj 91d

Za zahtev za davanje saglasnosti na sanacioni plan

17.000

 

 

Tarifni broj 91đ

Za zahtev za davanje saglasnosti na Projekat rekultivacije

16.000

 

Tarifni broj 91e

Za zahtev za davanje saglasnosti na planski dokument gazdovanja šumama, i to:

 

1) za zahtev za davanje saglasnosti na osnovu gazdovanja šumama

40.000

2) za zahtev za davanje saglasnosti na izmenu i dopunu osnove odnosno programa gazdovanja šuma

20.000

3) za zahtev za davanje saglasnosti na Privremeni program gazdovanja šumama

20.000

Tarifni broj 91ž

Za zahtev za davanje saglasnosti na planska dokumenta u oblasti lovstva, i to:

1) za davanje prethodne saglasnosti na lovnu osnovu, program gazdovanja za ograđeni deo lovišta i program naseljavanja divljači

24.000

 2) za davanje prethodne saglasnosti na izmenu i dopunu (reviziju) lovne osnove, program gazdovanja za ograđeni deo lovišta i program naseljavanja divljači

 

15.500

Tarifni broj 91z

Za zahtev za davanje saglasnosti na akte korisnika lovišta

3.000".

Član 13.

U Tarifnom broju 98. stav 6. iznos: "12.860" zamenjuje se iznosom: "8.000ˮ.

Član 14.

U Tarifnom broju 108, u Napomeni dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

"Za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva, taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 15%.

Za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva, taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 25%.".

Član 15.

U Tarifnom broju 117. dodaje se Napomena, koja glasi:

"NAPOMENA:

 

 Za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva, taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 15%.".

 

 

Član 16.

U Tarifnom broju 125. dodaje se Napomena, koja glasi:

"NAPOMENA:

 

 Za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva i elektronskog izdavanja akta nadležnog organa, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 15%.".

 

Član 17.

U Tarifnom broju 126, u Napomeni dodaje se stav 2. koji glasi:

"Za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva i elektronskog izdavanja akta nadležnog organa, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 15%.".

Član 18.

U Tarifnom broju 131. stav 3. iznos: "21.990" zamenjuje se iznosom: "41.620.".

Član 19.

 Posle Tarifnog broja 134lj dodaje se Tarifni broj 134m koji glasi:

 "Tarifni broj 134m

Za prigovor na prijavu žiga

18.740.".

Član 20.

U Tarifnom broju 135. stav 3. posle tačke 1v) dodaje se nova tačka 1g) i 1d koje glase:

"1g) za odobrenje za istraživanje geotermalnih resursa

33.420

1d) za odobrenje za inženjerskogeološka-geotehnička istraživanja

33.420".

            Dosadašnja tačka 1g) postaje tačka 1đ).

            Tačka 5v briše se.

            Tačka 5g menja se i glasi:

"5g) za izdavanje odobrenja za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova

101.870".

            Posle tačke 7) dodaje se tačka 7a) koja glasi:

"7a) za izdavanje odobrenja za probni rad rudarskih objekata

38.190".

Posle tačke 14b) dodaje se tačka 14v) koja glasi:

"14v) za izdavanje odobrenja za upravljanje rudarskim otpadom

95.480".

Član 21.

Tarifni broj 135a menja se i glasi:

 

"Tarifni broj 135a

 

Za zahtev za izdavanje odobrenja za detaljna istraživanja podzemnih voda, i to:

 

1) obične vode:

 

(1)  do 5 l/sekundi

28.640

(2)  preko 5 l/sekundi do 50 l/sekundi

42.970

(3)  preko 50 l/sekundi

57.290

2) mineralne i termalne vode:

 

(1)  do 5 l/sekundi

47.740

(2)  preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi

57.290

(3)  preko 10 l/sekundi

76.680.".

Član 22.

Tarifni broj 135b menja se i glasi:

 

"Tarifni broj 135b

Za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda, i to:

 

1) obične vode:

 

(1)  do 5 l/sekundi

52.510

(2)  preko 5 l/sekundi do 50 l/sekundi

57.290

(3)  preko 50 l/sekundi

76.380

2) mineralne i termalne vode:

 

(1)  do 5 l/sekundi

57.290

(2)  preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi

62.060

(3)  preko 10 l/sekundi

76.380.".

Član 23.

U Tarifnom broju 135v iznos: "60.140" zamenjuje se iznosom: "33.420".

Član 24.

Posle Tarifnog broja 135v dodaju se tarifni br. 135g i 135d, koji glase:

"Tarifni broj 135g

Za zahtev za odobrenje eksploatacionog prostora i količinu rezervi i/ili resursa podzmenih voda i geotermalnih resursa

33.420

Tarifni broj 135d

Za zahtev za produženje roka važenja odobrenja za eksploatacioni prostor

23.870.".

Član 25.

U Tarifnom broju 143. st. 3. i 4. brišu se.

Član 26.

U Tarifnom broju 147. stav 3. briše se.

Dosadašnji st. 4-6. postaju st. 3-5.

Član 27.

U članu 162a st. 10-13 posle reči: "za", na svim mestima, dodaju se reči: "polaganje ispita i".

U st. 15-20 posle reči: "za", na svim mestima, dodaju se reči: "polaganje ispita i".

Član 28.

U Tarifnom broju 179. u st. 1. i 2. reči: "tradicionalne", na oba mesta, zamenjuju se rečju: "komplementarne".

Dodaje se stav 3. koji glasi:

"Za zahtev za prethodni postupak procene kvaliteta KME zdravstvenih radnika u oblasti komplementarne medicine

3.540.".

Član 29.

Posle Tarifnog broja 179. dodaje se Tarifni broj 179a, koji glasi:

 

"Tarifni broj 179a

 

Za zahtev za izdavanje dozvola za korišćenje nove zdravstvene tehnologije

3.540.".

Član 30.

U Tarifnom broju 182. dodaju se st. 6. i 7, koji glase:

"Za upis u registar proizvođača aktivnih supstanci, po zahtevu

10.000

Za upis u registar laboratorija koje vrše laboratorijska ispitivanja (u skladu sa smernicama dobre laboratorijske prakse), po zahtevu

10.000.".

U Napomeni stav 1. menja se i glasi:

"Za rešenje za dopunu dozvole, koje se izdaje podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje iz ovog tarifnog broja, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem..

Dodaje se stav 2. koji glasi:

"Za rešenje za izmenu dozvole koje se izdaje podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje iz ovog tarifnog broja

550".

Član 31.

U Tarifnom broju 185a stav 1. dodaje se tačka 11) koja glasi:

"11) izdavanje licence za predavača-ispitivača prve pomoći

1.920.".

Dodaje se Napomena, koja glasi:

"NAPOMENA:

 Za zahtev zdravstvene ustanove iz tačke 1) ovog tarifnog broja, privatne prakse iz tačke 3) i organizacione jedinice fakulteta zdravstvene struke za proširenje delatnosti plaća se 50% takse propisane u tački 1), odnosno tački 3) ovog tarifnog broja.

 Za potvrđujuće rešenje, po zahtevu stranke plaća se 50% takse propisane tač. 1-10. ovog tarifnog broja. ".

Član 32.

U Tarifnom broju 215b stav 3. tačka 1) menja se i glasi:

"1) Za list nepokretnosti, po nepokretnosti

940".

Dodaje se tačka 1a) koja glasi:

"1a) Za list nepokretnosti u formi originalnog elektronskog dokumenta, po nepokretnosti

940".

U Napomeni dodaje se stav 17. koji glasi:

"Ako se zahtev za spise i radnje iz ovog tarifnog broja podnosi elektronskim putem, taksena obaveza za taj zahtev i spise i radnje koji se u skladu sa tim zahtevom donose, odnosno vrše nastaje po njihovom izdavanju.".

Član 33.

U Tarifnom broju 215đ, u Napomeni stav 1. menja se i glasi:

"Obračun visine takse u ovom tarifnom broju vrši se srazmerno jedinici mere (snimak, decimetarski kvadrat, km2, list karte), s tim da ukupno obračunata taksa ne može biti manja od propisane takse za jedinicu mere.".

Član 34.

U Tarifnom broju 215e stav 5. posle reči: "rasterskih" dodaje se reč: "(georeferenciranih)".

Član 35.

U Tarifnom broju 215ž stav 1. dodaju se tač. 42) do 45) koje glase:

42)  Zapadna Srbija, turistička karta, P1:215 000

200

43)  Južna Srbija, turistička karta, P1:215 000

200

44)  Vojvodina, turistička karta, P1:300 000

200

45)  Istočna Srbija, turistička karta, P1:215000

100".

U stavu 4. dodaje se tačka 3) koja glasi:

"3) geografski atlas za osnovnu i srednje škole:

 

(1)  do 50 primeraka, po primerku

650

(2)  od 51 do 100 primeraka, po primerku

630

(3)  preko 100 primeraka, po primerku

610".

 

Član 36.

U Tarifnom broju 215i stav 1. menja se i glasi:

"Za pristup podacima katastra nepokretnosti putem interneta – uvid u bazu podataka katastra nepokretnosti (pretplatnički servis), i to:

 

1) od 0 do 20 upita mesečno

2.200

 2) za svaki naredni upit, po upitu

110".

            U stavu 2. tačka 9) briše se.

            U stavu 3. reči: "po pretplati i opštini (gradskoj opštini)", zamenjuju se rečima: "pretplata za jednu opštinu (gradsku opštinu)".

            U Napomeni, dodaje se novi stav 2. koji glasi:

            "Taksa iz stava 3. uvećava se po opštini (gradskoj opštini) za 100 dinara.".

            Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

            Dosadašnji stav 4, koji postaje stav 5, menja se i glasi:

            "Ne plaća se taksa za servise nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka za registar prostornih jedinica, kao i za DOWNLOAD servis NIGP-a za šifarnik Adresnog registra za teritoriju Republike, kao i za nomenklaturu statističkih jedinica.".

Član 37.

            Tarifni broj 215l briše se.

Član 38.

            U Tarifnom broju 215lj dodaje se tačka 3a) koja glasi:

"3a) za geodetsku licencu I reda i pečat, za lica kojim je prethodno izdata geodetska licenca II reda

9.260".

Član 39.

            Tarifni broj 215m menja se i glasi:

"Tarifni broj 215m

Za angažovanje stručnjaka Republičkog geodetskog zavoda, i to:

 

1)    za izradu programa komasacije, po satu

2.130

2)    za izradu idejnih i glavnih projekta, po satu

2.130

3)    za stručnu kontrolu idejnog projekta, po zaposlenom, po satu

2.130

4)    za tehničku kontrolu glavnog projekta, po satu

2.130

5)    za stručni nadzor nad geodetskim radovima u oblasti osnovnih geodetskih radova, topografskog premera i gravimetrijskog premera, po satu

2.090

6)    za stručnu obuku iz oblasti premera i katastra, po zaposlenom, po satu

3.230

7)    za stručnu obuku iz oblasti primene GNSS tehnologije, po satu

3.770

8)    za konsultantske usluge, po satu

2.130

9)    za izradu programa geofizičkih radova (oblast geomagnetizam, elektromagnetizam i aeronomija), po satu

1.420

10)  za tehničku kontrolu programa geofizičkih radova, po satu

2.130

11) za pregled i nadzor programa geofizičkih radova, po satu

2.130

12)  za pregled i nadzor radova u oblasti državnog geomagnetskog premera, po satu

2.130

13)  za ostale poslove koji se obavljaju na terenu, po satu

920

14)  za ostale poslove koji se obavljaju u kancelariji, po satu

360

 

 

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja, plaća se posle izdavanja spisa, odnosno vršenja radnje.

 

Pod obukom iz tačke 6) ne podrazumeva se obuka izvršena preko Nacionalne akademije za javnu upravu.

 

Pod poslovima iz tač. 13) i 14) ne podrazumeva se stručni nadzor nad geodetskim radovima u oblasti premera i katastra, kao ni pregled i prijem geodetskih radova u oblasti premera i katastra.".

 

Član 40.

Posle Tarifnog broja 230. dodaje se Tarifni broj 231, koji glasi:

 

"Tarifni broj 231.

 

Za polaganje stručnog ispita za licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

10.600.".

Član 41.

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze.

Član 42.

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2021. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2021. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 43.

            Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe:

  1. člana 6. Pravilnika o načinu i postupku upisa, sadržaju prijave i troškovima upisa u registar proizvođača aktivnih supstanci ("Službeni glasnik RSˮ, br. 4/11);
  2. člana 6. Pravilnika o načinu upisa, sadržaju prijave i troškovima upisa u registar laboratorija koje vrše laboratorijska ispitivanja ("Službeni glasnik RSˮ, br. 4/11).

Član 44.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 27.10.2020.