Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 28. MAJ 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC 1-1 - SNABDEVANJE SIROVOM NAFTOM, TEČNOSTIMA PRIRODNOG GASA, RAFINERIJSKIM SIROVINAMA, ADITIVIMA I OSTALIM UGLJOVODONICIMA
 • OBRAZAC 1-2 - SNABDEVANJE GOTOVIM PROIZVODIMA
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE IDENTIFIKACIONE KARTICE

PROPISI:

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA APRIL 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 10. MAJA 2015. GODINE - "Julieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015 i 43/2015 - ispr.)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 17. MAJA 2015. GODINE - "Julieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 43/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE VISINE POTRAŽIVANJA LICA KOJA OSTVARUJU PRAVA PO OSNOVU UPLATE DEVIZNIH SREDSTAVA ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 122/2004 i 43/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA, PREDUZETNIŠTVO I KONKURENTNOST ("Sl. glasnik RS", br. 43/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE NOVI PAZAR ("Sl. glasnik RS", br. 43/2015)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U VOLOSU, REPUBLIKA GRČKA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2015)
 • POSLOVNIK O RADU DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2009 i 43/2015)
 • PRAVILNIK O DIPLOMAMA ZA IZUZETAN USPEH UČENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS", br. 37/93 i 43/2015)
 • PRAVILNIK O JAVNIM ISPRAVAMA KOJE IZDAJE SREDNJA ŠKOLA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013 i 43/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA U POSTUPKU PREDLAGANJA I IZBORA NOSILACA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2015)
 • PRAVILNIK O PERIODIČNOM ODRŽAVANJU DRŽAVNOG PUTA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2015)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI UPRAVNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2012, 94/2012 i 43/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI TELO ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI I POGODNOSTI ZA UPOTREBU ČINILACA INTEROPERABILNOSTI I ZA POSTUPAK VERIFIKACIJE PODSISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 135/2014, 35/2015 i 43/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE OBAVLJATI REZERVNO SNADBEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 43/2015)
 • STRATEGIJA ISTRAGA FINANSIJSKOG KRIMINALA ZA PERIOD OD 2015. DO 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2015)
 • UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 130/2014, 143/2014 i 43/2015)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 401-4331/2014 O TROŠKOVIMA U VEZI SA PRIJAVOM PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA I IZDAVANJEM LIČNE KARTE, PUTNE ISPRAVE, VOZAČKE DOZVOLE, PROBNE VOZAČKE DOZVOLE, SAOBRAĆAJNE DOZVOLE, REGISTARSKIH TABLICA, REGISTRACIONE NALEPNICE I POTVRDE O PRIVREMENOJ REGISTRACIJI VOZILA, KOJE IMAJU GRAĐANI SA PODRUČJA ZAHVAĆENIH POPLAVAMA U MAJU 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014)
 • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 12/2014 - prečišćen tekst, 25/2014, 33/2014, 11/2015 i 17/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REŠAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU U DRUGOM STEPENU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 37/2014, 6/2015 i 17/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE I PROCENU ŠTETA NASTALIH OD POSLEDICA POPLAVE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA VREME PROGLAŠENE VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 38/2014, 8/2015 i 17/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZASNIVANJE PRESUDE NA ISKAZU PRIVILEGOVANOG SVEDOKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 18 stav 2, član 99 i član 368 stav 1 tačka 10)
 • Privredni apelacioni sud: RADNI STAŽ KOJI JE ZAPOSLENI OSTVARIO KAO PREDUZETNIK - Zakon o radu: član 158

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: NEPOSTOJANJE OBAVEZE ISPLATE UVEĆANIH TROŠKOVA PREVOZA ZA ZAPOSLENOG KOJI JE PROMENIO MESTO STANOVANJA NAKON ZAKLJUČENJA UGOVORA O RADU - Zakon o radu: član 118
 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA OBJEKTE U KOJIMA SU SMEŠTENI PROIZVODNI POGONI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE KOD OBVEZNIKA KOJI NEPOKRETNOSTI U SVOJIM POSLOVNIM KNJIGAMA NE ISKAZUJE PO METODU FER VREDNOSTI - Zakon o porezima na imovinu: član 7
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE ZARADE ZA VREME PRIVREMENOG ODSUSTVA SA RADA RADI SANIRANJA POSLEDICA IZAZVANIH POPLAVAMA - Zakon o radu: član 117
 • Uprava carina: SLUČAJEVI KAD SE NE PODNOSI ISPRAVA O USAGLAŠENOSTI ZA UVOZ POKRETNE OPREME POD PRITISKOM - Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava: tačka 7

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 28. MAJ 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - STRANKA U UPRAVNOM POSTUPKU I NJENO ZASTUPANJE
 • Pitanje i odgovor - OBEZBEĐENJE POTRAŽIVANJA PRI SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA PRIVREDNOG DRUŠTVA
 • Pitanje i odgovor - STICANJE PRAVA KORIŠĆENJA ODNOSNO SVOJINE NA ZEMLJIŠTU OD STRANE PRAVNOG LICA ČIJI JE OSNOVNI KAPITAL U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE I KOJE JE VLASNIK OBJEKTA NA ZEMLJIŠTU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - USLOVI I NAČIN IZMENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
 • Pitanje i odgovor - SPROVOĐENJE ANKETE MEĐU UČENICIMA I RODITELJIMA RADI IZBORA STRANOG JEZIKA KAO OBAVEZNOG IZBORNOG PREDMETA U PETOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OTUĐENJA NEKRETNINA U SKLADU SA MSFI ZA MSP I PRIZNAVANJE STANOVA I STAMBENIH ZGRADA • Prodaja, rashodovanje, obezvređenje •
 • Stručni komentar - REFUNDACIJA PDV KUPCU PRVOG STANA I OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA U SLUČAJU PRODAJE STANA LICU KOJE KUPUJE PRVI STAN
 • Pitanje i odgovor - ODREĐIVANJE PORESKOG TRETMANA RENTE - NAKNADE ŠTETE ZAPOSLENOM PROUZROKOVANE TELESNOM POVREDOM ILI OŠTEĆENJEM ZDRAVLJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - DOKAZI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU U VEZI SA POSTUPKOM TRANZITA
 • Pitanje i odgovor - DEKLARISANJE PREDMETA OPŠTE UPOTREBE (KREMA ZA NEGU LICA) KOJI SE STAVLJA U PROMET U REPUBLICI SRBIJI PREMA ZAKONU O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE
 • Pitanje i odgovor - ŠIFRA PLAĆANJA PROVIZIJE FIZIČKOM LICU PO OSNOVU POSLA ZASTUPANJA U INOSTRANSTVU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - NAPLATA PO REGISTROVANOJ MENICI REGISTROVANOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA I POSTUPAK UPISA PROMENE PODATAKA O REGISTROVANOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - USLOVI ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA IZDAVANJE REGISTRACIONIH NALEPNICA I NAČIN OBAVLJANJA TIH POSLOVA
 • Pitanje i odgovor - PRAVILNO POPUNJAVANJE KOLONE 6 KEPU KNJIGE U SLUČAJU KADA SE ZALIHE VODE PO NABAVNIM CENAMA BEZ PDV

VESTI NA DAN 28. MAJ 2015.