Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 21. MAJ 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZGLED I SADRŽAJ OBRASCA AUTORIZACIJE ISPITIVAČA
 • IZGLED I SADRŽAJ OBRASCA DOZVOLE PADOBRANCA
 • IZGLED I SADRŽAJ OBRASCA POTVRDE O PRAVU NA OBUČAVANJE

PROPISI:

 • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU ZA REALIZACIJU PROGRAMA UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2015. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 21/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 102/2014, 9/2015 i 35/2015)
 • ODLUKA O JAVNOM INFORMISANJU OD ZNAČAJA ZA GRAD NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 15/2013)
 • PROGRAM KONTROLNOG MONITORINGA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA NA TERITORIJI GRADA NIŠA U 2015. GODINI ("Sl. list grada Niša", br. 30/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 6/2015 i 30/2015)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNOG ZEMLJIŠTA GRADSKOG I SEOSKOG PODRUČJA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 109/2014, 10/2015 i 35/2015)
 • PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA POVRŠINSKIH VODA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2015/2016. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 30/2015)
 • PROGRAM UREĐENJA MEĐUBLOKOVSKOG ZELENILA U CILJU UNAPREĐENJA ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Niša", br. 30/2015)
 • PROGRAM UREĐENJA SPOMEN PARKA BUBANJ I ODRŽAVANJE SPOMENIKA PRIRODE ("Sl. list grada Niša", br. 30/2015)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I IZGRADNJE SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 109/2014, 10/2015 i 35/2015)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA VALJEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 4/2015)
 • ODLUKA O IZVOĐENJU HITNIH RADOVA ZA ZAŠTITU VALJEVA OD VELIKIH VODA REKE KOLUBARE I PRITOKA OBNICE I JABLANICE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 4/2015)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2013 - prečišćen tekst, 2/2014 i 4/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "AGRORAZVOJ - VALJEVSKE DOLINE" VALJEVO ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 4/2015)
 • ODLUKA O REŠAVANJU STAMBENIH POTREBA ZAPOSLENIH LICA U ORGANIMA GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 4/2015)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OBRAZOVANJU ROBNIH REZERVI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 4/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2014 i 4/2015)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA VALJEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 4/2015)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA ZA VODE II REDA GRADA VALJEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 4/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: USTUPANJE POTRAŽIVANJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 438

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: FIZIČKO LICE KOJE JE REZIDENT STRANE DRŽAVE OBVEZNIK JE POREZA NA IMOVINU NA PRAVO SVOJINE NA STANU KOJI JE U REPUBLICI SRBIJI - Zakon o porezima na imovinu: član 4

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 21. MAJ 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KRITIČKI PRIKAZ NACRTA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: • Predlozi i sugestije radi doprinosa javnoj raspravi •
 • Pitanje i odgovor - NADLEŽNOST SUDA I AKTIVNA LEGITIMACIJA ZADRUGARA DA PODNESE TUŽBU ZA PONIŠTAJ ODLUKE ZADRUGE KOJOM JE IZABRAN DIRE
 • Pitanje i odgovor - VOĐENJE SLUŽBENE EVIDENCIJE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE STAMBENIH ZGRADA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NAKNADE ZA OBAVLJANJE PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA
 • Pitanje i odgovor - UPISIVANJE OCENE SA RAZREDNOG ISPITA UČENIKU OSNOVNE ŠKOLE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA U SKLADU SA MSFI ZA MSP: • Upotreba računa 022 •
 • Pitanje i odgovor - DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSNIVAČA (DIREKTORA) KOJI JE U ISTO VREME ZAPOSLEN U HRVATSKOJ I KOJI JE DVOSTRUKI DRŽAVLJANIN
 • Pitanje i odgovor - PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA GORIVO ZA PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - AKTUELNOSTI IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA U EVRO-ZONI
 • Pitanje i odgovor - PLAĆANJE IZMEĐU REZIDENATA I NEREZIDENATA U VIDU NOVČANIH POKLONA I HUMANITARNE POMOĆI
 • Pitanje i odgovor - UVOZ STRUČNE PUBLIKACIJE UZ PRIMENU SPORAZUMA O UVOZU PREDMETA PROSVETNOG, NAUČNOG I KULTURNOG KARAKTERA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - OROČENI DEPOZITI PRAVNIH LICA U FUNKCIJI INSTRUMENTA OBEZBEĐENJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - POSTUPANJE SANITARNE INSPEKCIJE U POSTUPKU SLUŽBENE KONTROLE PREDMETA OPŠTE UPOTREBE KOJI SE UVOZE
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZNA SADRŽINA GOTOVINSKOG RAČUNA ZA GORIVO

VESTI NA DAN 21. MAJ 2015.

Prelistavajući dnevne novine: