Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 29. JUL 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac 4. - UPISNIK VODNIH NALOGA
 • Obrazac 5. - UPISNIK REŠENJA O ODBIJANJU ZAHTEVA STRANKE ZA IZDAVANJE VODNIH AKATA
 • Obrazac 6. - UPISNIK ZAKLJUČAKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA STRANKE
 • Obrazac 7. - UPISNIK AKATA O NENADLEŽNOSTI ORGANA ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVU STRANKE

PROPISI:

 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 453/2014 OD 29. APRILA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 454/2014 OD 29. APRILA 2014. GODINE KOJOM SE STAVLJA VAN SNAGE UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1066/2010 U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 455/2014 OD 29. APRILA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 456/2014 OD 29. APRILA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 457/2014 OD 29. APRILA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 458/2014 OD 29. APRILA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 459/2014 OD 29. APRILA 2014. GODINE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODREĐENIH UREDABA O SVRSTAVANJU ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 550/2014 OD 20. MAJA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 646/2014 OD 12. JUNA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 647/2014 OD 12. JUNA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • ODLUKA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 56/2006, 42/2007, 126/2007, 20/2008, 12/2009 i 78/2014)
 • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2014)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JUNU 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2014)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U DRUGOM KVARTALU 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: NEZAKONITOST ODREDABA OPŠTEG AKTA KOJIMA SE KAO USLOV ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MESTA PROPISUJE SAMO STEPEN STRUČNE SPREME - Zakon o radu: član 2 stav 1 i član 24 st. 1 do 3
 • Privredni apelacioni sud: USLOVI ZA DOZVOLU PONAVLJANJA POSTUPKA ZBOG NOVIH DOKAZA - Zakon o parničnom postupku: član 422 tačka 9)
 • Privredni apelacioni sud: ROK ZASTARELOSTI ZA CENU ELEKTRIČNE ENERGIJE PRAVNIM LICIMA - Zakon o obligacionim odnosima: član 374
 • Privredni apelacioni sud: PROPIS KOJI SE PRIMENJUJE U POSTUPKU PO PREDLOGU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 506
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZNI REDOSLED NAMIRENJA OBAVEZA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 312 i 313
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA DOSTAVE PUNOMOĆJA UZ ŽALBU - Zakon o parničnom postupku: član 91
 • Privredni apelacioni sud: NEPOSTOJANJE USLOVA ZA PUNOMOĆNIKA PRAVNOG LICA U PARNICI - Zakon o parničnom postupku: član 85 st. 1 i 2
 • Privredni apelacioni sud: DOZVOLJENOST TUŽBE POVERILACA KOJI NISU PRIJAVILI POTRAŽIVANJE I NISU NAVEDENI U PLANU REORGANIZACIJE - Zakon o stečaju: čl. 159 i 167

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NAČIN EVIDENTIRANJA I OBELODANJIVANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA AKCIONARSKOG DRUŠTVA UDELA U DOO STEČENOG PO VREDNOSTI OD 1$ - Zakon o računovodstvu: član 20
 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA FORMIRANJA KOMISIJE ZA REVIZIJU OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE JE RAZVRSTANO U VELIKO PRAVNO LICE - Zakon o reviziji: član 43
 • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU GRANIČNE FITOSANITARNE INSPEKCIJE NA GRANIČNIM PRELAZIMA HORGOŠ, BATROVCI I PREŠEVO OD 1.8.2014. GODINE - Zakon o zdravlju bilja: član 66

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 29. JUL 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRIZNANJE I IZVRŠENJE STRANIH ODLUKA U GRAĐANSKOJ I TRGOVAČKOJ MATERIJI
 • Stručni komentar - REGISTRACIJA POSLOVNOG IMENA PREDUZETNIKA
 • Pitanje i odgovor - NEDOZVOLJENOST PRIGOVORA PROTIV ODLUKE KOJOM SE ZAHTEV ZA PLAĆANJE SUDSKIH PENALA USVAJA
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA POSLODAVCA DA OBRAZLOŽI OTKAZ UGOVORA O RADU KOJIM JE UGOVOREN PROBNI RAD
 • Pitanje i odgovor - PRENOS PRAVA KORIŠĆENJA ŽIGA KOJI JE ZAŠTIĆEN KOD ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU RADI UVOZA POJEDINE ROBE PUTEM UGOVORA O ISKLJUČIVOJ LICENCI
 • Pitanje i odgovor - PRODAJA NEPOKRETNOSTI NA JAVNOM NADMETANJU U IZVRŠNOM POSTUPKU NA KOJOJ JE UPISANA ZABRANA OTUĐENJA ILI U VEZI KOJE TEČE PARNICA RADI UTVRĐIVANJA PRAVA SVOJINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 29.7.2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - PREVOĐENJE UČENIKA U NAREDNI RAZRED I PRIMENA INDIVIDUALNOG OBRAZOVNOG PLANA NAKON PONOVLJENOG RAZREDA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI ORGANIZACIJE RAČUNOVODSTVA I RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE: • Primena Zakona o računovodstvu •
 • Stručni komentar - ZARADE: • Podaci o iznosima za određena lična primanja zaposlenih i ostalih fizičkih lica na bazi prosečne zarade po zaposlenom u junu 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - KNJIŽENJE DONACIJE LEKOVA KOJU JE DALA PRIVATNA APOTEKA DRUGOJ APOTECI
 • Pitanje i odgovor - PROMENA PORESKOG TRETMANA NAKNADE DIREKTORA ANGAŽOVANOG VAN RADNOG ODNOSA NAKON STUPANJA NA SNAGU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O RADU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ODLUKA EVROPSKE KOMISIJE O SVRSTAVANJU ROBE OBJAVLJENIH TOKOM MAJA I JUNA 2014. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 78/2014
 • Stručni komentar - Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 28.7. do 3.8.2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - DOKUMENTA KOJA SE MOGU KORISTITI KAO DOKAZ O POREKLU ROBE PRILIKOM IZVOZA ROBE U ŠVAJCARSKU
 • Pitanje i odgovor - UPLATA RAZLIKE AKONTACIJE I KONAČNOG OBRAČUNA TROŠKOVA PO OSNOVU SLUŽBENOG PUTA U INOSTRANSTVO

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - REAKCIJA AMERIČKE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI NA KVALITET DOSTAVLJENIH IZVEŠTAJA U XBRL FORMATU
 • Pitanje i odgovor - NAČIN PRIKUPLJANJA SREDSTAVA ZAPOSLENIH NA DOBROVOLJNOJ OSNOVI KOJA BI SE KORISTILA ZA RAZLIČITE VRSTE POMOĆI ZAPOSLENIMA

VESTI NA DAN 29. JUL 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: