Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJEN TEKST UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2019. GODINU: Ovom uredbom nacionalna Carinska tarifa usklađena je sa Harmonizovanim sistemom naziva i šifarskih oznaka robe Svetske carinske organizacije (verzija XC2017) i Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2019. godinu


Na sednici Vlade održanoj 29. novembra 2018. godine usvojena je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu. Uredba je objavljena u “Sl. glasniku RS", br. 97/2018 od 13. decembra 2018. godine.

Ovom uredbom nacionalna Carinska tarifa usklađena je sa Harmonizovanim sistemom naziva i šifarskih oznaka robe Svetske carinske organizacije (verzija XC2017) i Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2019. godinu.

Ova uredba obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene Zakonom o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009), odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Uredba će se primenjivati od 1. januara 2019. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 18.12.2018.
Naslov: Redakcija