Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Poresko-računovodstveni instruktor

Časopis za poreze, računovodstvo, reviziju, zarade, druga primanja, carine i devizno poslovanje

+  Elektronski dodaci   

Preuzmite dokumentebr. 236-237

Sadržaj poslednjeg broja

Arhiva

Šta je Poresko-računovodstveni instruktor?

Poresko-računovodstveni instruktor je stručni štampani časopis, namenjen svima koji se bave porezima, računovodstvom, zaradama, finansijskim i radnim pravom, carinskim, spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem sa akcentom na instrukcijama za postupanje u primeni poreske i računovodstvene regulative (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.).

Pročitajte
poslednji broj
besplatno

Časopis sadrži:

 • Stručne komentare - Instruktivni autorski tekstovi u pogledu primene i tumačenja poreskih i računovodstvenih propisa, javnog i finansijkog prava i drugih propisa.
 • Pitanja i odgovore - Odgovori na pitanja iz svakodnevne poreske, računovodstvene i spoljnotrgovinske prakse.
 • Aktuelnu sudsku praksu, službena mišljenja, kao i modele vezane za poresko, računovodstveno, carinsko i devizno poslovanje poslovanje.

Tu su u svakom trenutku aktuelni statistički podaci poreske i računovodstvene prakse i korisne informacija kao na primer podaci o:

 • Minimalnoj zaradi
 • Prosečnoj zaradi
 • Najnižoj i najvišoj osnovici doprinosa
 • Formule za preračun sa neto na bruto iznos određenih primanja
 • Stopama za obračun kamate
 • Usklađenim neoporezivim iznosima određenih vrsta prihoda iz ZPDG

Šta dobijate godišnjom pretplatom na stručni časopis Poresko-računovodstveni instruktor?

 1. 24 broja
 2. Specijalis za carine: U okviru rubrika časopisa
 3. Pravo na besplatno savetovanje u vezi popisa imovine i završnog računa za prva dva učesnika
 4. Besplatni telefonski kontakt sa redakcijom svakog radnog dana 10h-13h
  Od 01.07.2020. broj pitanja koja pretplatnik može da postavi redakciji limitiran je na ukupno 4 mesečno.
 5. Sve brojeve
  Objavljene u godini u kojoj je zaključena pretplata, u PDF formatu, na kraju kalendarske godine
 6. Popuste na pretplatu
  Na ostala izdanja i stručne skupove kompanije Paragraf
 7. Povoljne uslove plaćanja
  Mogućnost plaćanja godišnje pretplate na 4 ili 12 rata

Zašto Poresko-računovodstveni instruktor?

Oblast poreza i računovodstva - Struka na prvom mestu

Redakcija Poresko-računovodstvenog instruktora u svom svakodnevnom radu sarađuje sa preko 200 autora i saradnika. Autori su eminentni stručnjaci iz svih oblasti pravnih i ekonomskih nauka koji svoju profesionalnu delatnost obavljaju u nadležnim državnim organima, na fakultetima i institutima, sudovima opšte i posebne nadležnosti i dr. kao i profesionalci sa velikim iskustvom iz prakse u privrednim delatnostima.

Glavni urednici časopisa su poznati stručnjaci za oblast poreza i računovodstva, kao i carinsko i devizno poslovanje.

Aktuelne teme iz poreske i računovodstvene prakse, poreskog zakonodavstva kao i carinskog i deviznog poslovanja

Odabir tema radi se u skladu sa potrebama pretplatnika, a na osnovu pitanja i nedoumica, koje se u formi odgovora na pitanja i u formi stručnih komentara objavljuju, i na taj način obezbeđuju blagovremeno i zakonito postupanje. Akcenat je na primeni poreskog zakonodavstva, koje podrazumeva:

 • Zakonodavstvo Republike Srbije (poreski postupak i administraciju, PDV, porez na dobit pravnih lica, porez na imovinu, porez na dohodak građana, doprinose socijalnog osiguranja, propise u vezi sa evidentiranjem prometa preko fiskalnih kasa itd.)
 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja rezidenata Republike Srbije koji posluju u drugim državama i rezidenata država ugovornica koji posluju u Srbiji
 • Računovodstvo i reviziju, uključujući sve statističke podatke, koji su neophodni za bilo koji obračun

Postavite nam pitanje telefonom u vezi sa porezima i računovodstvom

Pitanja možete postaviti i pisanim putem, preko formulara koji se nalazi ovde. Na Vaša pitanja, odgovore daju eminentni stručnjaci iz svih oblasti, a odgovori su precizni, detaljni i uvek se pozivaju na propise koji regulišu tu materiju.

Od 01.07.2020. godine broj pitanja koja pretplatnik može da postavi redakciji je limitiran na UKUPNO četiri pitanja mesečno.

Kome je namenjen podlistak u okviru rubrika časopisa: Specijalis za carine?

Namenjen je direktnim i posrednim učesnicima u spoljnotrgovinskim poslovima (međunarodni promet robe, usluga i intelektualne svojine, strano investiranje i dr.) koji su, između ostalog, specifični po tome što se zaključuju između pravnih lica sa sedištem u različitim zemljama. Privredni subjekti - nosioci izvoznog, odnosno, uvoznog posla ne bi mogli da realizuju posao bez posrednih učesnika kao što su: špediteri, poslovne banke, društva za osiguranje, organizacije koje se bave transportom, atestiranjem, odnosno kontrolom kvaliteta robe, materijala i sl. kao i lica koja se bave marketingom. Realizacija ovih poslova zahteva poznavanje domaćih i stranih poropisa i stalno informisanje, a Specijalis je koncipiran tako da svojom sadržinom može zadovoljiti potrebe navedenih subjekata.1Profaktura za godišnju pretplatu

Količina Cena Vrednost PDV(%)
1 41600 41600 10

Osnovica za PDV    41600
PDV (10%)     4160
Ukupno:
45760 RSD


NAPOMENA: Formular za profakturu predviđen je za subjekte iz Srbije. Inostrani subjekti koji su zainteresovani za pretplatu mogu nas pozvati na brojeve +381 11 2750 952 ili +381 11 3290 393.

Opšti uslovi pretplate