Zastava Bosne i Hercegovine

Poresko-računovodstveni instruktor

Časopis za poreze, računovodstvo, reviziju, zarade, druga primanja, carine i devizno poslovanje

+  Elektronski dodaci   

Preuzmite dokumentebr. 302/303

Objavljen: 13.03.2023.

Sadržaj poslednjeg broja

Arhiva

Šta je Poresko-računovodstveni instruktor?

Poresko-računovodstveni instruktor je stručni štampani časopis, namenjen svima koji se bave porezima, računovodstvom, zaradama, finansijskim i radnim pravom, carinskim, spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem sa akcentom na instrukcijama za postupanje u primeni poreske i računovodstvene regulative (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.).

Pročitajte
poslednji broj
besplatno

Časopis sadrži:

 • Stručne komentare - Instruktivni autorski tekstovi u pogledu primene i tumačenja poreskih i računovodstvenih propisa, javnog i finansijkog prava i drugih propisa.
 • Pitanja i odgovore - Odgovori na pitanja iz svakodnevne poreske, računovodstvene i spoljnotrgovinske prakse.
 • Aktuelnu sudsku praksu, službena mišljenja, kao i modele vezane za poresko, računovodstveno, carinsko i devizno poslovanje poslovanje.

Tu su u svakom trenutku aktuelni statistički podaci poreske i računovodstvene prakse i korisne informacija kao na primer podaci o:

 • Minimalnoj zaradi
 • Prosečnoj zaradi
 • Najnižoj i najvišoj osnovici doprinosa
 • Formule za preračun sa neto na bruto iznos određenih primanja
 • Stopama za obračun kamate
 • Usklađenim neoporezivim iznosima određenih vrsta prihoda iz ZPDG

Šta dobijate godišnjom pretplatom na stručni časopis Poresko-računovodstveni instruktor?

 1. 24 broja
 2. Specijalis za carine: U okviru rubrika časopisa
 3. Pravo na besplatno savetovanje u vezi popisa imovine i završnog računa za prva dva učesnika
 4. Besplatni telefonski kontakt sa redakcijom
  svakog radnog dana 10h-13h
 5. Sve brojeve
  Objavljene u godini u kojoj je zaključena pretplata, u PDF formatu, na kraju kalendarske godine
 6. Popuste na pretplatu
  Na ostala izdanja i stručne skupove kompanije Paragraf
 7. Povoljne uslove plaćanja
  Mogućnost plaćanja godišnje pretplate na 4 ili 12 rata

Zašto Poresko-računovodstveni instruktor?

Oblast poreza i računovodstva - Struka na prvom mestu

Redakcija Poresko-računovodstvenog instruktora u svom svakodnevnom radu sarađuje sa preko 200 autora i saradnika. Autori su eminentni stručnjaci iz svih oblasti pravnih i ekonomskih nauka koji svoju profesionalnu delatnost obavljaju u nadležnim državnim organima, na fakultetima i institutima, sudovima opšte i posebne nadležnosti i dr. kao i profesionalci sa velikim iskustvom iz prakse u privrednim delatnostima.

Glavni urednici časopisa su poznati stručnjaci za oblast poreza i računovodstva, kao i carinsko i devizno poslovanje.

Aktuelne teme iz poreske i računovodstvene prakse, poreskog zakonodavstva kao i carinskog i deviznog poslovanja

Odabir tema radi se u skladu sa potrebama pretplatnika, a na osnovu pitanja i nedoumica, koje se u formi odgovora na pitanja i u formi stručnih komentara objavljuju, i na taj način obezbeđuju blagovremeno i zakonito postupanje. Akcenat je na primeni poreskog zakonodavstva, koje podrazumeva:

 • Zakonodavstvo Republike Srbije (poreski postupak i administraciju, PDV, porez na dobit pravnih lica, porez na imovinu, porez na dohodak građana, doprinose socijalnog osiguranja, propise u vezi sa evidentiranjem prometa preko fiskalnih kasa itd.)
 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja rezidenata Republike Srbije koji posluju u drugim državama i rezidenata država ugovornica koji posluju u Srbiji
 • Računovodstvo i reviziju, uključujući sve statističke podatke, koji su neophodni za bilo koji obračun

Postavite nam pitanje telefonom u vezi sa porezima i računovodstvom

Pitanja možete postaviti usmeno, svakog radnog dana u predviđenom terminu, pozivom na brojeve telefona koji su objavljeni ovde. Na Vaša pitanja, odgovore daju eminentni stručnjaci iz svih oblasti, a odgovori su precizni, detaljni i uvek se pozivaju na propise koji regulišu tu materiju.

Kome je namenjen podlistak u okviru rubrika časopisa: Specijalis za carine?

Namenjen je direktnim i posrednim učesnicima u spoljnotrgovinskim poslovima (međunarodni promet robe, usluga i intelektualne svojine, strano investiranje i dr.) koji su, između ostalog, specifični po tome što se zaključuju između pravnih lica sa sedištem u različitim zemljama. Privredni subjekti - nosioci izvoznog, odnosno, uvoznog posla ne bi mogli da realizuju posao bez posrednih učesnika kao što su: špediteri, poslovne banke, društva za osiguranje, organizacije koje se bave transportom, atestiranjem, odnosno kontrolom kvaliteta robe, materijala i sl. kao i lica koja se bave marketingom. Realizacija ovih poslova zahteva poznavanje domaćih i stranih poropisa i stalno informisanje, a Specijalis je koncipiran tako da svojom sadržinom može zadovoljiti potrebe navedenih subjekata.1Profaktura za godišnju pretplatu

Količina Cena Vrednost PDV(%)
1 48600 48600 10

Osnovica za PDV    48600
PDV (10%)     4860
Ukupno:
53460 RSD


NAPOMENA: Formular za profakturu predviđen je za subjekte iz Srbije. Inostrani subjekti koji su zainteresovani za pretplatu mogu nas pozvati na brojeve +381 63 379 761 ili +381 63 379 948.

Opšti uslovi pretplate