Zastava Bosne i Hercegovine

Minimalna zarada u 2024. godini

Broj radnih dana u mesecu - Republika Srbija


Obračunajte platu sa bruto na neto ili sa neto na bruto i odredite visinu poreskog opterećenja prilikom isplate zarada fizičkim licima koristeći kalkulator zarada.

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)

2024

Mesec Broj mogućih radnih dana u mesecu Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času - neto Minimalna neto zarada za mesec Minimalna bruto zarada za mesec
Januar 2024. godine 23 184 271,00 49.864,00 67.566,33
Februar 2024. godine 21 168 271,00 45.528,00 61.380,88
Mart 2024. godine 21 168 271,00 45.528,00 61.380,88
April 2024. godine 22 176 271,00 47.696,00 64.473,61
Maj 2024. godine 23 184 271,00 49.864,00 67.566,33
Jun 2024. godine 20 160 271,00 43.360,00 58.288,16
Jul 2024. godine 23 184 271,00 49.864,00 67.566,33
Avgust 2024. godine 22 176 271,00 47.696,00 64.473,61
Septembar 2024. godine 21 168 271,00 45.528,00 61.380,88
Oktobar 2024. godine 23 184 271,00 49.864,00 67.566,33
Novembar 2024. godine 21 168 271,00 45.528,00 61.380,88
Decembar 2024. godine 22 176 271,00 47.696,00 64.473,61