Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

MINIMALNA ZARADA


Obračunajte platu sa bruto na neto ili sa neto na bruto i odredite visinu poreskog opterećenja prilikom isplate zarada fizičkim licima koristeći kalkulator zarada.
2019. godina

Mesec

Broj mogućih radnih dana u mesecu

Broj mogućih časova rada u mesecu

Minimalna cena rada po času - neto

Minimalna neto zarada za mesec

Minimalna bruto zarada za mesec

Januar 2019.

23

184

155,3

28.575,20

38.580,88

Februar 2019.

20

160

155,3

24.848,00

33.263,91

Mart 2019.

21

168

155,3

26.090,40

35.036,23

April 2019.

22

176

155,3

27.332,80

36.808,56

Maj 2019.

23

184

155,3

28.575,20

38.580,88

Jun 2019.

20

160

155,3

24.848,00

33.263,91

Jul 2019.

23

184

155,3

28.575,20

38.580,88

Avgust 2019.

22

176

155,3

27.332,80

36.808,56

Septembar 2019.

21

168

155,3

26.090,40

35.036,23

Oktobar 2019.

23

184

155,3

28.575,20

38.580,88

Novembar 2019.

21

168

155,3

26.090,40

35.036,23

Decembar 2019.

22

176

155,3

27.332,80

36.808,56

Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 15.300 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. februara 2019. godine.
↩ Aktuelni statistički podaci ARHIVA