Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

MINIMALNA ZARADA


Obračunajte platu sa bruto na neto ili sa neto na bruto i odredite visinu poreskog opterećenja prilikom isplate zarada fizičkim licima koristeći kalkulator zarada.
2019. godina

Mesec

Broj mogućih radnih dana u mesecu

Broj mogućih časova rada u mesecu

Minimalna cena rada po času - neto

Minimalna neto zarada za mesec

Minimalna bruto zarada za mesec

Januar 2019.

23

184

155,3

28.575,2

38.623,68

Februar 2019.

20

160

155,3

24.848,0

-

Mart 2019.

21

168

155,3

26.090,4

-

April 2019.

22

176

155,3

27.332,8

-

Maj 2019.

23

184

155,3

28.575,2

-

Jun 2019.

20

160

155,3

24.848,0

-

Jul 2019.

23

184

155,3

28.575,2

-

Avgust 2019.

22

176

155,3

27.332,8

-

Septembar 2019.

21

168

155,3

26.090,4

-

Oktobar 2019.

23

184

155,3

28.575,2

-

Novembar 2019.

21

168

155,3

26.090,4

-

Decembar 2019.

22

176

155,3

27.332,8

-

Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 15.000 dinara koji se primenjuje počev od isplate zarade za mesec januar 2018. godine, a zaključno sa isplatama zarade do 31. januara 2019. godine.
↩ Aktuelni statistički podaci ARHIVA