Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 5/2020, 42/2020, 133/2020, 18/2022, 36/2022, 127/2022, 3/2023, 93/2023, 112/2023 i 18/2024)

4. Očna pomagala

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Obrazac za propisivanje pomagala

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

Doplata

Napomena

I grupa do 18

II grupa preko 18 g

1

2

3

4

5

6

7

8

9

105

Ram za naočare

Osigurano lice uz odgovarajuća stakla za korekciju poremećaja vida

- specijalista oftalmologije uz odgovarajuća stakla za korekciju vida

Obrazac OPP

24

60

NE

DA

 

154

Plastična stakla za korekciju vida (organska)

Osigurano lice do kraja redovnog školovanja, a najkasnije do 26 godina života, kod koga postoji poremećaj vida koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) bez obzira na dioptriju na jednom ili oba oka

- specijalista oftalmologije
- overa filijale

 

24

-

 

 

Nova plastična stakla u dioptrijama, odobravaju se osiguranom licu, pre isteka određenog roka trajanja, ako se razlika, u sfernoj ili u cilindričnoj korekciji, izmeni za 1,0 D.

 

 

Osigurano lice starije od 18 godina kod koga postoji poremećaj vida, koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) sa dioptrijom na jednom oku većom od ± 5,0 D ili sa dioptrijom na oba oka većom od ± 2,0 D, ili ako ima samo jedno oko a dioptrija veća od ± 2,0 D

 

Obrazac OPP

-

60

NE

DA

 

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga osim poremećaja vida postoji staračka dalekovidost (Presbyopia H 52.4) sa dioptrijom na jednom oku većom od ± 5,0 D ili sa dioptrijom na oba oka većom od ± 2,0 D

-

60

155

Lentikularna stakla

Osigurano lice kod koga postoji:
- poremećaj vida kratkovidost (Myopia H 52.1) ili dalekovidost (Hypermetropia H 52.0) sa dioptrijom većom od ± 8,0 D

- specijalista oftalmologije
- overa filijale

Obrazac OPP

24

60

NE

DA

 

156

Prizma - folija

Osigurano lice pre i posle operacije razrokosti, kod koga postoji poremećaj lokomotorne ravnoteže radi neutralisanja duplih slika

- specijalista oftalmologije zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa
- overa filijale

Obrazac OPP

24

24

NE

NE

 

106

Teleskopske naočare -naočare sa specijalnim sistemom sočiva

Osigurano lice kod koga postoji:
- najbolja korigovana vidna oštrina od 0.3 ili manje (na Snellen-ovom optotipu) (Amblyopia billateralis H 54.2) uz: školovanje ili za potrebe zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano

- specijalista oftalmologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

48

48

NE

NE

 

158

Meka kontaktna sočiva

Osigurano lice do 16 godina kod oboljenja:
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0)
- Myopia (H 52.1) kada je dioptrija veća ili jednaka ± 6,0 D, a oštrina vida bar za 2 reda na Snellen-ovom optotipu veća nego sa naočarima
- Aniridia (Q 13.1)
- Albinismus ocularis (E 70.3)

- specijalista oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

uzrast do 3 godine:
6 meseci
uzrast do 16 godina:
12 meseci

NE

DA

 

159

Terapeutska kontaktna sočiva

Osigurano lice kod oboljenja:
- bulozna keratopatija (H18.1)
- recidivantna erozija rožnjače (H18.8)
- trofični ulkus rožnjače (H16.0)
- lagoftalmus (H02.2)
- kauzome (povrede) rožnjače

- specijalista oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

dok traje terapija

NE

DA

 

108

Puna (potpuna) očna proteza

Osigurano lice kome nedostaje očna jabučica (Anoftalmus Q 11.1 i Z90.0)

Za prvo propisivanje:
- specijalista oftalmologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

12

48

NE

NE

 

Za naredna propisivanja:
- specijalista oftalmologije
- overa filijale

Obrazac OPP

160

Ljuspasta očna proteza

Osigurano lice u slučaju delimičnog nedostatka očne jabučice ili atrofije očne jabučice

Za prvo propisivanje:
- specijalista oftalmologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

12

48

NE

NE

 

Za naredna propisivanja:
- specijalista oftalmologije
- overa filijale

Obrazac OPP

161

Privremena, prva proteza za formiranje očne duplje

Osigurano lice posle hirurške intervencije enukleacije očne jabučice u fazi pripreme očne duplje za stavljanje stalne proteze

- specijalista oftalmologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

do 3 meseca

NE

NE

 

Tiflotehnička pomagala

109

Brajeva pisaća mašina

Slepo osigurano lice (Amaurosis billateralis H 54.0) obučeno za korišćenje Brajevog pisma

Za prvo propisivanje:
- specijalista oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

15 godina

DA

DA

Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagalo ukoliko nije ostvario pravo po propisima iz PIO osiguranja

Za naredna propisivanja;
- specijalista oftalmologije
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

162

Reproduktor

Slepo osigurano lice (Amaurosis billateralis H 54.0) član biblioteke ili slepo dete (Amaurosis billateralis H 54.0) do završetka redovnog školovanja a najkasnije do 26 godina života

Za prvo propisivanje:
- specijalista oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

10 godina

DA

DA

Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagalo ukoliko nije ostvario pravo po propisima iz PIO osiguranja

Za naredna propisivanja:
- specijalista oftalmologije
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

163

Brajev sat za slepe džepni

Slepo osigurano lice (Amaurosis billateralis H 54.0) u slučaju nedostatka ili oduzetosti jedne ruke

Za prvo propisivanje:
- specijalista oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

7 godina

DA

DA

 

Za naredna propisivanja:
- specijalista oftalmologije
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

182

Brajev sat za slepe ručni

Slepo osigurano lice (Amaurosis billateralis H 54.0)

Za prvo propisivanje:
- specijalista oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

7 godina

DA

DA

 

Za naredna propisivanja:
- specijalista oftalmologije
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

164

Naočare sa tamnim staklima od plastične mase

Slepo osigurano lice (Amaurosis billateralis H 54.0)

- specijalista oftalmologije
- overa filijale

Obrazac OPP

3 godine

NE

DA

 

165

Beli štap za slepe

Slepo osigurano lice (Amaurosis billateralis H 54.0)

- specijalista oftalmologije
- overa filijale

Obrazac OPP

2 godine

NE

DA

 

183

Ultrazvučni štap

Osigurano lice koje je slepo i gluvo

Za prvo propisivanje:
- specijalista oftalmologije uz mišljenje specijaliste ORL
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

3 godine

NE

DA

 

Za naredna propisivanja:
- specijalista oftalmologije
- overa filijale

Obrazac OPP

189

Govorni softver za srpski jezik za slepa lica

Slepo osigurano lice:
- učenik - počev od V razreda osnovne škole,
- student.
- zaposleni, kome posedovanje softvera može pomoći oko konkretnog radnog angažovanja.

- specijalista oftalmologije uz odgovarajuće potvrde organizacije Saveza slepih Srbije
- overa filijale

Obrazac OPP

5 godina

NE

DA

Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagalo ukoliko nije ostvarilo pravo po propisima iz PIO osiguranja

226

Dejzi plejer

Slepo osigurano lice
(Amaurosis billateralis H 54.0) član biblioteke ili slepo dete
(Amaurosis billateralis H 54.0) do završetka redovnog školovanja a najkasnije do 26 godina života

Za prvo propisivanje:
- specijalista oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

7 godina

DA

DA

Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagalo ukoliko nije ostvario pravo po propisima iz PIO osiguranja

Za naredna propisivanja:
- specijalista oftalmologije
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

 

5. Slušna pomagala

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Obrazac za propisivanje pomagala

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

Doplata

Napomena

I grupa do 18 g.

II grupa preko 18 g.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

167

Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu sprovodljivost

Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
- sa trajnim gubitkom sluha preko 40 dB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz

Za prvo propisivanje:
- specijalista ORL ili subspecijalizacija audiologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

24

84

NE

DA

Osigurano lice koje ima trajni gubitak sluha, ima pravo na odgovarajući slušni aparat (amplifikator), ako se njime postiže zadovoljavajući nivo govorne komunikacije i slušne rehabilitacije.

 

 

Osigurano lice starije od 18 godina:
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 dB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 60 dB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz

Za naredna propisivanja:
- specijalista ORL ili subspecijalizacija audiologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

 

 

 

 

 

 

186

Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu sprovodljivost

Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
- sa trajnim gubitkom sluha preko 40 dB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz

Za prvo propisivanje:
- specijalista ORL ili subspecijalizacija audiologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

24

84

NE

DA

Osigurano lice koje ima trajni gubitak sluha, ima pravo na odgovarajući slušni aparat (amplifikator), ako se njime postiže zadovoljavajući nivo govorne komunikacije i slušne rehabilitacije.

Osigurano lice starije od 18 godina:
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 dB koje obuhvata govorno područje 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 60 dB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz

Za naredna propisivanja:
- specijalista ORL ili subspecijalizacija audiologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

187

Individualni umetak (oliva) za ušni kanal

Osigurano lice kod koga anatomski uslovi onemogućavaju korišćenje standardnih umetaka za ušni kanal, za oštećenje sluha preko 70 DB

- specijalista ORL ili subspecijalizacija audiologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

24

84

NE

DA

 

185

Specijalne baterije za zaušni procesor

Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom nakon šest nedelja od izvršene operacije, a dve nedelje po uključenju zaušnog procesora, ima pravo na specijalne baterije ili specijalne baterije - punjive.

- izabrani lekar uz otpusnu listu

Obrazac OPP

-

-

NE

NE

Osigurano lice dobija specijalne baterije u količini do 30 komada mesečno, zavisno od perioda zamene baterija.
Pomagalo se izdaje za period od tri meseca.
Izuzetno, osigurano lice umesto specijalnih baterija ima pravo na specijalne baterije - punjive u količini od 2 komada godišnje.
Pomagalo se izdaje za period od godinu dana.

213

Zaušni procesor

Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom

Za prvo propisivanje:
- specijalista ORL zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
- mišljenje stručne komisije
- lekarska komisija,
- overa filijale uz revers,
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

84

DA

NE

 

Za naredna propisivanja:
- specijalista ORL zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
- mišljenje stručne komisije
- lekarska komisija,
- overa filijale uz revers,
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

231

Audioprocesor

Osigurano lice sa ugrađenim BAHA sistemom

Za prvo propisivanje:
- specijalista ORL zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite,
- mišljenje stručne komisije,
- mišljenje stručne komisije;
- lekarska komisija,
- overa filijale uz revers,
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

84

DA

NE

 

 

 

 

Za naredna propisivanja:
- specijalista ORL zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
- mišljenje stručne komisije
- lekarska komisija,
- overa filijale uz revers,
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

 

 

 

 

191

Zaušni slušni aparat (iza uha) - digitalni (sa najmanje 4 kanala nezavisnog pojačanja i minimalno 2 programa)

Osigurano lice uzrasta do 18 godina života i osigurano lice do kraja redovnog školovanja a najkasnije do 26 godina života, sa obostranim trajnim gubitkom sluha koji je na jednom uhu veći od 40 dB, koji obuhvata najmanje dve ispitivane frenkvencije govornog područja od 1000 - 4000 Hz,

Za prvo propisivanje:
- specijalista ORL ili subspecijalizacija audiologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

24

NE

DA

Osigurano lice koje ima trajni gubitak sluha, ima pravo na odgovarajući slušni aparat (amplifikator), ako se njime postiže zadovoljavajući nivo govorne komunikacije i slušne rehabilitacije.
Osigurano lice ima pravo na dva slušna aparata ako se na taj način omogućava uspešna rehabilitacija sluha i razvoj govora (za svako uho poseban).
Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implant ima pravo na jedan slušni aparat.

Za naredna propisivanja:
- specijalista ORL ili subspecijalizacija audiologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

192

Zaušni slušni aparat (iza uha) - bazni digitalni za lica starija od 18 godina (sa najmanje 2 kanala nezavisnog pojačanja)

Osigurano lice starije od 18 godina života sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 65 dB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz, a testiranjem je utvrđeno da se korišćenjem aparata omogućava slušno-govorna komunikacija.

Za prvo propisivanje:
specijalista ORL ili subspecijalizacija audiologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa uz mišljenje specijaliste ORL ili subspecijaliste audiologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

84

NE

DA

Osigurano lice koje ima trajni gubitak sluha, ima pravo na odgovarajući slušni aparat (amplifikator), ako se njime postiže zadovoljavajući nivo govorne komunikacije i slušne rehabilitacije.
Pod testiranjem se podrazumeva probno korišćenje odgovarajućeg tipa slušnog aparata u roku od najmanje 15 dana koje se obavlja kod izabranog dobavljača a od strane osiguranog lica, sa tri testiranja i usklađivanje aparata.
Lekarska komisija pre donošenja ocene o opravdanosti propisivanja pomagala može zahtevati mišljenje stručne komisije.

Za naredna propisivanja:
- specijalista ORL ili subspecijalizacija audiologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa uz mišljenje specijaliste ORL ili subspecijaliste audiologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

 

6. Pomagala za omogućavanje glasa i govora

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

 

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

Doplata

 

1

2

3

4

 

5

6

7

 

111

Elektrolarings - aparat za omogućavanje glasa i govora (sa dve baterije i punjačem za baterije)

- trajni gubitak sposobnosti glasa i moći govora zbog laringektomije, ako učenjem ezofagealnog govora nije moguće sporazumevanje, a testiranjem je utvrđeno da se korišćenjem aparata za omogućavanje govora može osposobiti za sporazumevanje sa okolinim

Za prvo propisivanje:
- specijalista ORL uz otpusnu listu i mišljenje subspecijaliste ORL fonijatra
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

120
osim za baterije gde je rok trajanja 24 meseca i za punjač za baterije 120 meseci

DA

NE

Baterije za elektrolarings propisuje izabrani lekar Obrascu OPP na osnovu otpusne liste

Za naredna propisivanja:
- specijalista ORL i mišljenje subspecijaliste ORL fonijatra
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

218

Ovlaživač vazduha - izmenjivač vlažnosti i toplote

Osigurano lice kod koga je izvršena totalna laringektomije, sa traheostomom

-izabrani lekar na osnovu otpusne liste sa izvršene hirurške intervencije i mišljenja specijaliste ORL

Obrazac OPP

12

NE

DA

 

219

Dodatak za tuširanje

Osigurano lice kod koga je izvršena totalna laringektomije, sa traheostomom

-izabrani lekar na osnovu otpusne liste sa izvršene hirurške intervencije i mišljenja specijaliste ORL

Obrazac OPP

12

NE

DA

 

225

Adheziv

Osigurano lice kod koga je izvršena totalna laringektomije, sa traheostomom i koje je ostvarilo pravo na ovlaživač vazduha - izmenjivač vlažnosti i toplote ili dodatak za tuširanje

-izabrani lekar na osnovu otpusne liste sa izvršene hirurške intervencije i mišljenja specijaliste ORL

Obrazac OPP

12

NE

DA

 

 

7. Stomatološke nadoknade

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Obrazac za propisivanje pomagala

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

Doplata

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mobilne (pokretne) zubne nadoknade za gornju i donju vilicu

112

Parcijalna akrilatna proteza sa bazom do 10 zuba

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- delimičan nedostatak zuba, u gornjoj ili donjoj vilici
- skraćeni ili prekinut zubni niz

- izabrani lekar - doktor stomatologije ili specijalista stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

60

NE

DA

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja pomagala. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.

168

Parcijalna akrilatna proteza sa bazom preko 10 zuba

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- delimičan nedostatak zuba, u gornjoj ili donjoj vilici
- skraćeni ili prekinut zubni niz

- izabrani lekar - doktor stomatologije ili specijalista stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

60

NE

DA

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja pomagala. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.

169

Totalna proteza za gornju vilicu

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- potpuni nedostatak zuba u gornjoj vilici

- izabrani lekar - doktor stomatologije ili specijalista stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

60

NE

DA

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja pomagala. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.

170

Totalna proteza za donju vilicu

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- potpuni nedostatak zuba u donjoj vilici

- izabrani lekar - doktor stomatologije ili specijalista stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

60

NE

DA

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja pomagala.
Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.

113

Aktivni pokretni ortodontski aparat

Osigurano lice uzrasta do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja kod koga postoji:
- nepravilnost vilice zubnih lukova i zuba

- specijalista ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

NE

NE

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja pomagala. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.

171

Funkcionalni ortodontski aparat

Osigurano lice uzrasta do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja kod koga postoji:
- nepravilan zagrižaj u sagitalnom, transverzalnom i vertikalnom pravcu

- specijalista ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

NE

NE

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja pomagala. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.

194

Vestibularna ploča

Osigurano lice uzrasta do 12 godina kod koga postoje:
- nepravilan zagrižaj sagitalnog i vertikalnog pravca

- specijalista ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

NE

NE

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja pomagala. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.

195

Delerova maska

Osigurano lice uzrasta do 12 godina kod koga postoje; - nepravilan zagrižaj sagitalnog i vertikalnog pravca

- specijalista ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

trajno

NE

NE

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja pomagala.
Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.

Stomatološke nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema

196

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i teže stečenim deformacijama lica i vilica

Osigurano lice uzrasta od 12 do 26 godina kod koga postoje:
- urođeni i teški stečeni deformiteti lica i vilica

- specijalista ortopedije vilica zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa uz mišljenje specijaliste maksilofacijalne hirurgije zdravstvene ustanove tercjarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

trajno

NE

NE

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja pomagala. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.

197

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca

Osigurano lice uzrasta od 12 do 26 godina:
- sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca

- specijalista ortopedije vilica zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa uz mišljenje specijaliste maksilofacijalne hirurgije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

trajno

NE

NE

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja pomagala. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.

114

Totalna proteza za gornju vilicu

Osigurano lice kod koga postoji:
- urođeni nedostatak svih zuba (Anodontia generalisata K 00,0)

- specijalista ortopedije vilica ili specijalista stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci

Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci

NE

DA (osim za uzrast do 18 godina života)

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja pomagala. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.

172

Totalna proteza za donju vilicu

Osigurano lice kod koga postoji:
- urođeni nedostatak svih zuba (Anodontia generalisata K 00.0)

- specijalista ortopedije vilica ili specijalista stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci

Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci

NE

DA (osim za uzrast do 18 godina života)

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja pomagala. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.

173

Parcijalna akrilatna proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- parcijalni nedostatak zuba (Anodontia partialis K 0.00)
- parcijalni nedostatak zuba (Hypodontia postraumatica et. St. Post cystectomiam K09.0) kod dece do 18 godine

- izabrani lekar - doktor stomatologije ili doktor stomatologije specijalista dečije i preventivne stomatologije, specijalista ortopedije vilica ili specijalista stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci

Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci

NE

DA (osim za uzrast do 18 godina života)

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja pomagala. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.

174

Stimulator

Osigurano lice uzrasta od 0-12 meseci kod koga postoji
- rascep usne i alveolarnog nastavka.

- specijalista ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

do mesec dana

NE

NE

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja pomagala. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.
Pomagalo se koristi od 5-og dana od rođenja, najkasnije do 12 meseci tj. do definitivnog hirurškog zbrinjavanja. Operacija se vrši u 3 ili 4 faze.

175

Obturator proteze za urođene anomalije

Osigurano lice kod koga postoji:
- rascep zubnog nastavka

- specijalista stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

48

NE

NE

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja pomagala. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.

176

Privremena obturator proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- oro-antralni defekt nakon resekcije tumora i u fazi radio (zračne) terapije

- specijalista stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

6

NE

DA (osim za uzrast do 18 godina života)

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja pomagala. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.

177

Definitivna obturator proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- oro-antralni defekt

- specijalista stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

48

NE

DA (osim za uzrast do 18 godina života)

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja pomagala. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.
Pomagalo se propisuje u periodu od 4 do 6 meseci po završenoj radio (zračnoj) terapiji.

Tabela 2

ŠIFARNIK POMAGALA

 

1. Protetička sredstva (proteze)

 

Šifra

Naziv pomagala

Šifra dela ili pomagala

Tehnički elementi

Delovi

Standard

1

2

3

4.1

4.2

Proteze za gornje ekstremitete

001

Estetska proteza prsta/iju ili dela šake

00150

estetska rukavica

gotov proizvod, u više pigmenata, muška, ženska i dečija veličina, poliuretan/pvc

00151

estetska prirodnijeg izgleda rukavica

gotov proizvod, u više pigmenata, muška, ženska i dečija veličina, sa prirodnim izgledom. poliuretan/pvc

00121

punjenje

individualna izrada, punjenje silikon/poliuretan/metal

00130

insert

individualna izrada, insert/ silikon/poliuretan/metal

002

Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna)

00210

privremeno ležište (uključujući test ležište)

individualna izrada, kompozitni materijali/termoformirajuća plastika

00211

ležište

individualna izrada, kompozitni materijali

00220

podlakatni estetski deo

individualna izrada, u željenoj boji/kompozitni materijal

00230

adapter šake

gotov proizvod, laminirajući adapter sa prihvatom za estetsku šaku/drvo/plastika

00240

estetska šaka

gotov proizvod, sa razdvojenim prstima za odrasle, u muškim, ženskim i dečijim veličinama, poliuretan/guma/plastika

00250

estetska rukavica

gotov proizvod, u više pigmenata, muška, ženska i dečija veličina, poliuretan/pvc

00251

estetska rukavica prirodnijeg izgleda

gotov proizvod, u više pigmenata, muška, ženska i dečija veličina, sa prirodnim izgledom. poliuretan/pvc

00260

suspenzija - bravica za lajner sa pinom

gotov proizvod, mehanička podlakatna suspenzija sa distalnim priključkom, metal/plastika

00261

lulica

gotov proizvod/plastika

00270

lajner sa pinom

gotov proizvod, silikon/kopolimer navlaka za podlakatni preostatak sa distalnim priključkom

00271

navlaka za aplikaciju vakuum ležišta-padobran

gotov proizvod, podlakatna navlaka za aplikovanje ležišta sa vakuum suspenzijom

003

Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna - funkcionalna proteza)

00310

privremeno ležište (uključujući test ležište)

individualna izrada, kompozitni materijali/termoformirajuća plastika

00311

ležište

individualna izrada, kompozitni materijali

00320

umetak

individualna izrada, silikon/termoformirajuća plastika

00330

podlakatni estetski deo

individualna izrada, u željenoj boji/kompozitni materijal

00340

rotor- adapter šake

gotov proizvod, laminirajući adapter, plastika/metal

00350

mehanička radna šaka

gotov proizvod, tri funkcionalna prsta, mehanički kontrolisana, obloga poliuretan/metal/plastika

00351

radni terminalni nastavak (kuka)

gotov proizvod, mehanički kontrolisana radna šaka (Kuka)

00360

suspenzija - sa sajlama

gotov proizvod, nadlakatna suspenzija gotov proizvod/metal/plastika/tkanina

00361

suspenzija - elastična

gotov proizvod, cilindrična suspenzija podlakatne proteze guma/tkanina

00370

estetska rukavica

gotov proizvod, u više pigmenata, muška, ženska i dečija veličina, poliuretan/pvc

00371

estetska rukavica prirodnijeg izgleda

gotov proizvod, u više pigmenata, muška, ženska i dečija veličina, sa prirodnim izgledom. poliuretan/pvc

004

 

Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza

 

00410

privremeno ležište (uključujući test ležište)

individualna izrada, kompozitni materijali/termoformirajuća plastika

00411

ležište

individualna izrada, kompozitni materijali

00420

umetak

individualna izrada, silikon/termoformirajuća plastika

00430

adapter ležišta(rotor)

gotov proizvod, laminirajući adapter/prsten za mioelektričnu šaku, za brzu diskonekciju, plastika/aluminijum

00440

konektor šake

gotov proizvod, konektor za mioelektričnu šaku, za brzu diskonekciju, plastika/metal

00450

rotator šake i kontrolna jedinica

gotov proizvod, elektro motor, sa kontrolnom bednicom, aktivna rotacija šake oba smera 360° (stepeni), sa adapterom za za brzu diskonekciju šake

00460

elektrode

gotov proizvod, elektrode 2 kom. sa senzorom i provodnicima, silikon/plastika/metal

00470

mioelektrična šaka

gotov proizvod, procesor za kontrolu šake sa integrisanim prekidačem u šaci, tri funkcionalna prsta minimum, minimalni otvor hvata od 95 mm, brzina otvaranja / zatvaranja min 100 mm/s, sila hvata od 0N do 80N (Njutna), adapter za brzu diskonekciju, minimalno tri veličine šake, metalna konstrukcija/obloga plastika/poliuretan.

00471

mioelektrična šaka sa senzorom stiska

gotov proizvod, procesor za kontrolu šake sa integrisanim prekidačem i senzorom sile pritiska, minimum tri funkcionalna prsta sa senzorima, minimalno tri veličine šake, u veličinama za decu, brzina otvaranja / zatvaranja min 200 mm/s, sila hvata od 0N do 100N (Njutna)/adapter za brzu diskonekciju/metalna konstrukcija/ obloga plastika/poliuretan

00480

estetska rukavica

gotov proizvod, u više pigmenata, muška, ženska i dečija veličina, poliuretan/pvc

00481

estetska rukavica prirodnijeg izgleda

gotov proizvod, za mioelektričnu šaku, u više pigmenata, muška, ženska i dečija veličina, sa prirodnim izgledom. poliuretan/pvc

00490

baterije

gotov proizvod, izmenljive baterije 2.kom - Lithium-ion-minumum 900 mAh

004a0

punjač baterija

gotov proizvod, punjač kompatibilan sa baterijama

004b0

kućište baterija

gotov proizvod, plastično kućište baterije sa konektorom za napajanje

004v0

suspenzija - elastična

gotov proizvod, cilindrična suspenzija podlakatne proteze, guma/tkanina

004g0

lulica

gotov proizvod/plastika

004g1

suspenzija vakuum ventil

gotov proizvod, jednosmerni, nepovratni ventil za vakuum suspenziju

004d0

navlaka za aplikaciju vakuum ležišta-padobran

gotov proizvod, podlakatna navlaka za aplikovanje ležišta sa vakuum suspenzijom

005

Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza

00510

privremeno ležište (uključujući test ležište)

individualna izrada, kompozitni materijali/termoformirajuća plastika

00512

ležište

individualna izrada, kompozitni materijali

00520

nadlakatni modularni komplet (sa kočnicom)

gotov proizvod, sa integrisanom mehaničkom kočnicom i mogućnošću slobodne fleksije lakta

00530

adapter šake sa rotacijom

gotov proizvod, endoskeletni adapter sa prihvatom za estetsku šaku/drvo/plastika/metal

00540

estetska šaka

gotov proizvod, sa razdvojenim prstima za odrasle, u muškim, ženskim i dečijim veličinama, poliuretan/pvc/guma/plastika

00550

estetska rukavica

gotov proizvod, u više pigmenata, muška, ženska i dečija veličina, poliuretan/pvc

00551

estetska rukavica prirodnijeg izgleda

gotov proizvod, u više pigmenata, muška, ženska i dečija veličina, sa prirodnim izgledom. poliuretan/pvc

00560

lulica

gotov proizvod/plastika

00561

suspenzija - neopren

gotov proizvod, nadlakatna elastična suspenzija neopren/gotov proizvod

00570

navlaka za aplikaciju vakuum ležišta-padobran

gotov proizvod, nadlakatna navlaka za aplikovanje ležišta sa vakuum suspenzijom

00580

kozmetska obloga

gotov proizvod, sunđer/poliuretan/tkanina

006

Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna - mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna - funkcionalna)

00610

privremeno ležište (uključujući test ležište)

individualna izrada, kompozitni materijali/termoformirajuća plastika

00611

ležište

individualna izrada, kompozitni materijali

00620

nadlakatni deo

individualna izrada, kompozitni materijali/plastika

00630

lakatni zglob sa kočnicom

gotov proizvod, sa mehanički kontrolisanom kočnicom, plastika/metal

00650

rotor- adapter šake

gotov proizvod, laminirajući adapter, plastika/metal

00660

mehanička radna šaka

gotov proizvod, tri funkcionalna prsta, mehanički kontrolisana, obloga metal/plastika/poliuretan

00661

radni terminalni nastavak (kuka)

gotov proizvod, mehanički kontrolisana radna šaka (Kuka)

00670

suspenzija

gotov proizvod, nadlakatna suspenzija gotov proizvod/metal/plastika/tkanina

00680

estetska rukavica

gotov proizvod, u više pigmenata, muška, ženska i dečija veličina, poliuretan/pvc

00681

estetska rukavica prirodnijeg izgleda

gotov proizvod, u više pigmenata, muška, ženska i dečija veličina, sa prirodnim izgledom. poliuretan/pvc

00710

privremeno ležište (uključujući test ležište)

individualna izrada, kompozitni materijali/termoformirajuća plastika

007

Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna - funkcionalna)

00711

ležište

individualna izrada, kompozitni materijali

00720

nadlakatni deo

individualna izrada, kompozitni materijali/plastika

00730

spoljni lakatni zglob sa kočnicom

gotov proizvod, mehanički kontrolisana kočnica, plastika/metal

00750

rotor- adapter šake

gotov proizvod, laminirajući adapter, plastika/metal

00760

mehanička radna šaka

gotov proizvod, tri funkcionalna prsta, mehanički kontrolisana, obloga metal/plastika/poliuretan

00761

radni terminalni nastavak (kuka)

gotov proizvod, mehanički kontrolisana radna šaka (Kuka)

00770

suspenzija

gotov proizvod, nadlakatna suspenzija gotov proizvod/metal/plastika/tkanina

00780

estetska rukavica

gotov proizvod, u više pigmenata, muška, ženska i dečija veličina, poliuretan/pvc

00781

estetska rukavica prirodnijeg izgleda

gotov proizvod, u više pigmenata, muška, ženska i dečija veličina, sa prirodnim izgledom. poliuretan/pvc

008

Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna)

00810

privremeno ležište (uključujući test ležište)

individualna izrada, kompozitni materijali/termoformirajuća plastika

00811

ležište

individualna izrada, kompozitni materijali

00820

nadlakatni deo

individualna izrada, kompozitni materijali/plastika

00830

hibridni lakatni zglob sa provodnicima i elektronskom kontrolom

gotov proizvod, hibridni lakat sa elektronskom kočnicom, kompatibilan sa mioelektričnom šakom, sa konektorima za elektrode, kontrolisan način spuštanja lakta, opterećenja min. 200N na kraju lakta.

00840

mioelektrična šaka

gotov proizvod, procesor za kontrolu šake sa integrisanim prekidačem u šaci, tri funkcionalna prsta minimum, minimalni otvor hvata od 95 mm, brzina otvaranja / zatvaranja min 100 mm/s, sila hvata od 0N do 80N (Njutna), adapter za brzu diskonekciju, minimalno tri veličine šake, metalna konstrukcija/obloga plastika/poliuretan.

00841

mioelektrična šaka sa senzorom stiska

gotov proizvod, procesor za kontrolu šake sa integrisanim prekidačem i senzorom sile pritiska, minimum tri funkcionalna prsta sa senzorima, minimalno tri veličine šake, u veličinama za decu, brzina otvaranja / zatvaranja min 200 mm/s, sila hvata od 0N do 100N (Njutna)/adapter za brzu diskonekciju/metalna konstrukcija/ obloga plastika/poliuretan

00850

baterije

gotov proizvod, izmenljive baterije 2. kom - Lithium-ion-minumum 900 mAh

00860

punjač baterija

gotov proizvod, punjač kompatibilan sa baterijama

00870

kućište baterija

gotov proizvod, plastično kućište baterije sa konektorom za napajanje

00880

elektrode

gotov proizvod, elektrode 2 kom. sa senzorom i provodnicima, silikon/plastika/metal

00890

rotator šake i kontrolna jedinica

gotov proizvod, elektro motor, sa kontrolnom jedinicom, aktivna rotacija šake oba smera 360° (stepeni), sa adapterom za za brzu diskonekciju šake

008a0

estetska rukavica

gotov proizvod, u više pigmenata, muška, ženska i dečija veličina, poliuretan/pvc

008a1

estetska rukavica prirodnijeg izgleda

gotov proizvod, za mioelektričnu šaku, u više pigmenata, muška, ženska i dečija veličina, sa prirodnim izgledom. poliuretan/pvc

008b0

suspenzija - neopren

gotov proizvod, nadlakatna elastična suspenzija neopren

008b1

suspenzija

gotov proizvod, nadlakatna suspenzija metal/plastika/tkanina

008v0

suspenzija vakuum ventil

gotov proizvod, jednosmerni, nepovratni ventil za vakuum suspenziju

008g0

navlaka za aplikaciju vakuum ležišta-padobran

gotov proizvod, nadlakatna navlaka za aplikovanje ležišta sa vakuum suspenzijom

009

 

Estetska proteza posle dezartikulacije ramena

 

00910

privremeno ležište (uključujući test ležište)

individualna izrada, kompozitni materijali/termoformirajuća plastika

00911

ležište

individualna izrada, kompozitni materijali

00920

zglob ramena

gotov proizvod, sa pripadajućim laminirajućim adapterom/prstenom, plastika/metal

00930

nadlakatni modularni komplet (sa kočnicom)

gotov proizvod, sa integrisanom mehaničkom kočnicom i mogućnošću slobodne fleksije lakta

00940

adapter šake

gotov proizvod, endoskeletni adapter sa prihvatom za estetsku šaku/drvo/plastika/metal

00950

estetska šaka

gotov proizvod, sa razdvojenim prstima za odrasle, u muškim, ženskim i dečijim veličinama, poliuretan/pvc/guma/plastika

00960

suspenzija

gotov proizvod, nadlakatna suspenzija metal/plastika/tkanina

00961

suspenzija - neopren

gotov proizvod, nadlakatna elastična suspenzija neopren

00970

estetska rukavica

gotov proizvod, u više pigmenata, muška, ženska i dečija veličina, poliuretan/pvc

00971

estetska rukavica prirodnijeg izgleda

gotov proizvod, u više pigmenata, muška, ženska i dečija veličina, sa prirodnim izgledom. poliuretan/pvc

00980

kozmetska obloga

gotov proizvod, sunđer/poliuretan/tkanina

010

Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna)

01011

navlaka nadlakatna

gotov proizvod, pamuk

01012

navlaka nadlakatna

gotov proizvod, vuna

01013

navlaka nadlakatna

gotov proizvod, sintetika

01021

navlaka podlakatna

gotov proizvod, pamuk

01022

navlaka podlakatna

gotov proizvod, vuna

01023

navlaka podlakatna

gotov proizvod, sintetika

011

Elastični zavoj

011

serijski proizvod

2 x 1

 

Održavanje proteza za gornje ekstremitete

1. Zamena dela proteze za gornje ekstremitete po isteku roka trajanja

 

 

Posle 6 meseci

Posle 12 meseci

Posle 24 meseca

Posle 36 meseci

Posle 48 meseci

 

 

I grupa do 18 godina

II grupa preko 18 godina

I grupa do 18 godina

II grupa preko 18 godina

I grupa do 18 godina

II grupa preko 18 godina

I grupa do 18 godina

II grupa preko 18 godina

I grupa do 18 godina

II grupa preko 18 godina

A001

Estetska proteza prsta/iju ili dela šake

/

/

00150, 00151

00150, 00151

/

/

00121, 00130

/

/

00121, 00130

A002

Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna)

00210

00210

00211, 00250, 00251, 00261, 00270, 00271

00211, 00250, 00251, 00261, 00270, 00271

00220, 00230, 00260

00220, 00230, 00260

00240

/

/

00240

A003

Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna - funkcionalna proteza)

00310

00310

00311, 00320, 00360, 00361, 00370, 00371

00311, 00320, 00360, 00361, 00370, 00371

00330, 00340

00330, 00340

00350, 00351

/

/

00350, 00351

A004

Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza

00410

00410

00411, 00420, 00480, 00481, 004v0, 004g0, 004g1, 004d0

00411, 00420, 00480, 00481, 004v0, 004g0, 004g1, 004d0

00430, 00440, 00460, 00490, 004b0

00430, 00440, 00460, 00490, 004b0

00450, 00470, 00471, 004a0

/

/

00450, 00470, 00471, 004a0

A005

Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza

00510

00510

00512, 00550, 00551, 00561, 00570, 00580

00512, 00550, 00551, 00561, 00570, 00580

00560

00560

00520, 00530, 00540

/

/

00520, 00530, 00540

A006

Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna - mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna - funkcionalna)

00610

00610

00611, 00670, 00680, 00681

00611, 00670, 00680, 00681

00620, 00650

00620, 00650

00630, 00660, 00661

/

/

00630, 00660, 00661

A007

Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna - funkcionalna)

00710

00710

00711, 00770, 00780, 00781

00711, 00770, 00780, 00781

00720, 00750

00720, 00750

00730, 00760, 00761

/

/

00730, 00760, 00761

A008

Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna)

00810

00810

00811, 008a0, 008a1, 008b0, 008b1, 008v0, 008g0

00811, 008a0, 008a1, 008b0, 008b1, 008v0, 008g0

00820, 00850, 00870, 00880

00820, 00850, 00870, 00880

00830, 00840, 00841, 00860, 00890

/

/

00830, 00840, 00841, 00860, 00890

A009

Estetska proteza posle dezartikulacije ramena

00910

00910

00911, 00960, 00961, 00970, 00971, 00980

00911, 00960, 00961, 00970, 00971, 00980

00940

00940

00920, 00930, 00950

/

/

00920, 00930, 00950

 

Šifra

Naziv pomagala

Šifra dela ili pomagala

Tehnički elementi

Delovi

Stepen funkcionalnosti

Standard

1

2

3

4.1

4.1.1.

4.2

Proteze za donje ekstremitete

012

Proteza posle delimične amputacije stopala - Sopartu i Lisfranku (Chopart, Lisfranc)

01210

privremeno ležište

K1-K4

individualna izrada, kompozitni materijali/termoformirajuća plastika

01211

ležište

K1-K4

individualna izrada, kompozitni materijali

01220

unutrašnja anatomska obloga

K1-K4

individualna izrada, punjenje silikon/poliuretan/plastazot

01230

navlaka

K1-K4

gotov proizvod, navlaka za preostatak nakon delimične amputacije stopala, bez šava na distalnom delu, više veličina polimer gel/elastin

01240

protetsko stopalo

K1-K2

individualna izrada, poliuretan/plastazot/tepofon

01241

niskoprofilno stopalo do 150kg.

K3-K4

gotov proizvod, niskoprofilno karbonsko stopalo ili karbonska tabanica za visoko aktivne pacijente, za korisnike težine do 150 kg.

01250

ortopedska cipela po meri

K1-K2

individualna izrada/gotov proizvod, 2 x 1

013

Potkolena proteza posle amputacije stopala po Sajmu (Syme)

01310

privremeno ležište

K1-K4

individualna izrada, kompozitni materijali/termoformirajuća plastika

01311

ležište

K1-K4

individualna izrada, kompozitni materijali

01320

umetak

K1-K4

individualna izrada, tepefon/plastazot gotov proizvod, navlaka za preostatak nakon delimične

01330

navlaka

K1-K4

amputacije stopala, bez šava na distalnom delu. Više veličina polimer gel/elastin

01340

adapter

K1-K2

gotov proizvod, drveni adapter stopala za egzoskeletnu protezu; drvo/plastika/metal

01351

protetsko stopalo - SACH sa piramidalnim adapterom

K1-K2

gotov proizvod, protetičko stopalo sa pripadajućim piramidalnim adapterom; metal/drvo/plastika/poliuretanska pena

01352

niskoprofilno stopalo do 150 kg.

K3-K4

gotov proizvod, niskoprofilno karbonsko stopalo ili karbonska tabanica za visoko aktivne pacijente, za korisnike težine do 150 kg.

01360

suspenzija

K1-K4

individualna izrada, tkanina/koža

01370

ortopedska cipela po meri

K1-K2

individualna izrada/gotov proizvod, 2x1

014

Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna)

01411

ležište i skeletna konstrukcija

K1-K2

individualna izrada, kompozitni materijali

01420

umetak

K1-K2

individualna izrada, tepefon/plastazot

01430

potkoleni deo-maleola

K1-K2

gotov proizvod, drveni adapter stopala za egzoskeletnu protezu; drvo/plastika/metal

01440

protetsko stopalo- SACH sa piramidalnim adapterom

K1-K2

gotov proizvod, protetičko stopalo sa pripadajućim piramidalnim adapterom; metal/drvo/plastika/poliuretanska pena

01450

transtibijalna suspenzija

K1-K2

gotov proizvod, cilindrična kolenica - guma/tkanina

01460

ortopedska cipela po meri

K1-K2

individualna izrada/gotov proizvod, 2 x 1

119

 

Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

 

11910

privremeno ležište (uključujući test ležište)

K1-K4

individualna izrada, kompozitni materijali/termoformirajuća plastika

11911

ležište

K1-K4

individualna izrada, kompozitni materijali

11920

umetak

K1-K4

individualna izrada, tepefon/plastazot

11921

silikonski umetak

K2-K4

gotov proizvod, navlaka za potkoleni preostatak, bez šava na distalnom delu. više veličina; polimer gel/elastin

11922

gel navlaka za patrljak

K1-K4

gotov proizvod, silikonska/kopolimer/poliuretan navlaka za potkoleni preostatak sa/bez distalnog priključka i sa/bez spoljnog tekstilnog sloja. više veličina; silikon/plastika/kopolimer/poliuretan

11930

adapter

K1-K2

gotov proizvod, laminirajući adapter-sidro; za korisnike težine do 150kg; metal

11931

adapter nosivost od 125-150 kg.

K1-K4

gotov proizvod, laminirajući adapter, rotacioni, sa piramidom ili prihvatom za piramidu; za korisnike težine do 150kg; metal/titanijum

11940

skeletni potkoleni deo

K1-K2

gotov proizvod, skeletni sistem sastavljen od cevnog adaptera i pripadajućeg steznog adaptera cevi, za korisnike težine do 125 kg; metal/plastika

11941

skeletni potkoleni deo nosivost od 125-150 kg.

K3-K4

gotov proizvod, skeletni sistem sastavljen od cevnog adaptera i pripadajućeg steznog adaptera cevi, za korisnike težine do 150kg; vodootporan; titanijum/plastika

11950

protetsko stopalo- SACH sa piramidalnim adapterom

K1-K2

gotov proizvod, protetičko stopalo sa pripadajućim piramidalnim adapterom; metal/drvo/plastika/poliuretanska pena

11951

jednoosovinsko protetsko stopalo

K1

gotov proizvod, protetičko stopalo sa pripadajućim jednoosovinskim zglobnim adapterom; metal/drvo/plastika/guma/poliuretanska pena

11952

protetsko stopalo sa plastičnom dinamičkom oprugom do 100 kg.

K2-K3

gotov proizvod, sa integrisanim adapterom, srednjim povratom energije, oblogom od poliuretanske pene, sa razdvojenim palcem od ostatka prstiju, za korisnike težine do 100 kg

11953

protetsko stopalo sa dinamičkom anatomskom karbonskom konstrukcijom do 125 kg.

K3

gotov proizvod, stopalo od karbonskih vlakana, duplo ojačano u predelu pete i prstiju, obloga od poliuretanske pene, za korisnike težine do 125 kg.

11954

visokoaktivno protetsko stopalo vodootporno do 150kg.

K4

gotov proizvod, stopalo od karbonskih vlakana, sa prednjim perima paralelno razdvojenim, promenljivom tvrdoćom pete, vodootporno, za korisnike težine do 150 kg.

11960

kozmetska obloga

K1-K4

individualna izrada, poliuretanska pena/sunđer/tkanina/plastika

11970

transtibijalna suspenzija

K1-K2

gotov proizvod, cilindrična kolenica - guma/tkanina

11971

silikonska kolenica za vakuum

K1-K4

gotov proizvod, kopolimer/silikon vakuumska cilindrična kolenica sa pripadajućim jednosmernim, nepovratnim vakuum ventilom. - metal/plastika/kopolimer/silikon

11972

aktivna vakuumska suspenzija

K4

gotov proizvod, aktivna vakuumska suspenzija za visok stepen aktivnosti korisnika, sa vertikalnom amortizacijom/apsorpcijom u fazi oslonca za korisnike težine do 125kg; metal/plastika/silikon

11973

distalni priključak za silikonski umetak

K2-K4

gotov proizvod, mehanička potkolena suspenzija sa distalnim priključkom; plastika/metal

11974

butni mider

K1-K4

individualna izrada, koža/metal/plastika

11980

ortopedska cipela po meri

K1-K2

individualna izrada/gotov proizvod, 2 x 1

120

 

Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna (funkcionalna)

 

12010

privremeno ležište (uključujući test ležište)

K1-K4

individualna izrada, kompozitni materijali/termoformirajuća plastika

12011

ležište

K1-K4

individualna izrada, kompozitni materijali

12020

umetak

K1-K2

individualna izrada, tepefon/plastazot

12021

lajner

K1-K4

gotov proizvod, silikonska navlaka za natkoleni preostatak za vakuumsku suspenziju. više veličina; silikon/kopolimer

12030

dezartikulaciono koleno sa kočnicom

K1

gotov proizvod, policentrično koleno sa zaključavanjem u položaju potpune ekstenzije, sa pripadajućim adapterom niže sistemske visine; metal/plastika

12031

policentrično mehaničko koleno

K2

gotov proizvod, policentrično koleno sa mogućnošću zaključavanja kolena u položaju potpune ekstenzije; individualno mehaničko podešavanje faze njihanja; sa pripadajućim adapterom niže sistemske visine; pripadajući skeletni potkoleni deo; metal/plastika

12032

policentrično pneumatsko koleno

K3

gotov proizvod, policentrično koleno sa jednokomornom pneumatikom, individualno, nezavisno podešavanje fleksije i ekstenzije u fazi njihanja; ugao fleksije kolena od minimum 145° (stepeni); za korisnike težine do 100kg; sa pripadajućim adapterom niže sistemske visine metal/plastika

12033

policentrično hidraulično koleno

K3

gotov proizvod, policentrično hidraulično koleno, minimum 4 osovine; hidraulična kontrola fleksije i ekstenzije u fazi njihanja; individualno, nezavisno podešavanje fleksije i ekstenzije u fazi njihanja; ograničena fleksija u fazi oslonca; nagazna fleksija od minimum 10° (stepeni); za korisnike težine do 125 kg; sa pripadajućim adapterom niže sistemske visine; metal/plastika

12034

mikroprocesorski kontrolisano jednoosovinsko koleno

K4

gotov proizvod; monocentrično hidraulično mikroprocesorski kontrolisano koleno; faza stajanja i njihanja kontrolisana mikroprocesorom u realnom vremenu min. 100 "Hz" (100 puta u sekundi); dva nezavisna ventila hidraulike za nezavisnu kontrolu faze oslonca i faze zamaha; minimum "IP 67" zaštita od vode i prašine; trajanje baterije minimum 40 sati u kontinuitetu; bezbednosni sistem protiv saplitanja; bezbedno hodanje u nazad; mogućnost odabira modova, minimum 2 dodatna moda; kontrola i upravljanje preko aplikacije na mobilnom telefonu; za korisnike težine do 136 kg; pripadajući skeletni potkoleni deo; konstrukcija od aluminijuma, elektronika, monocentrična hidraulika, kompozitni materijali/zaštitna obloga od kompozitnih materijala

12035

koleno sa rotaciono m hidraulikom

K3-K4

gotov proizvod; monocentrično hidraulično koleno; individualno, nezavisno podešavanje otpora fleksije i ekstenzije u fazi njihanja; individualno podešavanje otpora fleksije u fazi oslonca (otpor kolena prilikom silaska niz stepenice i strme ravni), vodootporno; mogućnost mehaničkog zaključavanja kolena u položaju potpune ekstenzije; ugao fleksije od minimum 150°(stepeni); za korisnike težine do 150 kg; sa pripadajućim potkolenim skeletnim delom; metal/plastika

12040

skeletni potkoleni deo

K1-K2

gotov proizvod; skeletni sistem sastavljen od cevnog adaptera i pripadajućeg steznog adaptera cevi, za korisnike težine do 125 kg; ovaj skeletni sistem se ne koristi za protetička kolena koja imaju pripadajući potkoleni skeletni sistem; metal/plastika

12041

skeletni potkoleni deo nosivost od 125-150 kg.

K3-K4

gotov proizvod; skeletni sistem sastavljen od cevnog adaptera i pripadajućeg steznog adaptera cevi, za korisnike težine do 150 kg. vodootporan; ovaj skeletni sistem se ne koristi za protetska kolena koja imaju pripadajući potkoleni skeletni sistem; titanijum/plastika

12050

protetsko stopalo- SACH sa piramidalnim adapterom

K1-K2

gotov proizvod; protetičko stopalo sa pripadajućim piramidalnim adapterom; metal/drvo/plastika/poliuretanska pena

12051

jednoosovinsko protetsko stopalo

K1

gotov proizvod; protetičko stopalo sa pripadajućim jednoosovinskim zglobnim adapterom; metal/drvo/plastika/guma/poliuretanska pena

12052

protetsko stopalo sa plastičnom dinamičkom oprugom do 100 kg.

K2-K3

gotov proizvod; sa integrisanim adapterom, srednjim povratom energije, oblogom od poliuretanske pene, sa razdvojenim palcem od ostatka prstiju, za korisnike težine do 100 kg

12053

protetsko stopalo sa dinamičkom anatomskom karbonskom konstrukcijom do 125 kg.

K3

gotov proizvod; stopalo od karbonskih vlakana, duplo ojačano u predelu pete i prstiju, obloga od poliuretanske pene, za korisnike težine do 125 kg.

12054

visokoaktivno protetsko stopalo vodootporno do 150kg.

K4

gotov proizvod, stopalo od karbonskih vlakana, sa prednjim perima paralelno razdvojenim, promenljivom tvrdoćom pete, vodootporno, za korisnike težine do 150 kg.

12060

kozmetska obloga

K1-K4

individualna izrada, poliuretanska pena/sunđer/tkanina/plastika

12072

suspenzija

K1-K2

individualna izrada, tkanina/koža

12073

suspenzija vakuum

K1-K4

gotov proizvod, silikonski vakuum prsten sa pripadajućim jednosmernim, nepovratnim vakuum ventilom; - silikon/plastika

12080

ortopedska cipela po meri

K1-K2

individualna izrada/gotov proizvod, 2 x 1

121

 

 

Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

 

 

12110

privremeno ležište(uključujući test ležište)

K1-K4

individualna izrada, kompozitni materijali/termoformirajuća plastika

12111

ležište-kvadrilateralno

K1

individualna izrada, kompozitni materijali

12112

ležište-uzdužno ovalno

K1-K4

gotov proizvod, "Ischial Contaiment Socket" kompozitni materijali

12120

adapter

K1-K4

gotov proizvod, laminirajući adapter, rotacioni, sa piramidom ili prihvatom za piramidu; za korisnike težine do 125kg; metal

12130

rotacioni adapter skeleta

K2-K4

gotov proizvod, rotacioni adapter skeleta. rotacija protetičkog kolena i potkolenice u odnosu na natkoleni deo; metal/plastika

12140

skeletni nadkoleni deo

K1-K2

gotov proizvod, skeletni sistem sastavljen od cevnog adaptera i pripadajućeg steznog adaptera cevi, za korisnike težine do 125 kg; metal/plastika

12141

skeletni nadkoleni deo nosivost od 125-150 kg.

K3-K4

gotov proizvod, skeletni sistem sastavljen od cevnog adaptera i pripadajućeg steznog adaptera cevi, za korisnike težine do 150 kg. vodootporan; titanijum/plastika

12151

mehaničko koleno - jednoosovinsko sa kočnicom

K1

gotov proizvod, monocentrično zaključano koleno; zaključano u položaju potpune ekstenzije; povlačenjem mehanizma za otključavanje mogućnost otključavanja kolena za potrebe sedenja; metal/plastika

12152

mehaničko koleno - sa frikcijom

K1-K2

gotov proizvod, monocentrično koleno sa frikcionom nagaznom kočnicom; mehaničko podešavanje fleksije i ekstenzije u fazi njihanja; metal/plastika

12153

mehaničko koleno - četvoroosovinsko

K2

gotov proizvod, policentrično koleno; mehaničko podešavanje fleksije i ekstenzije u fazi njihanja; metal/plastika

12154

hidraulično policentrično koleno sa elastičnom nagaznom fleksijom

K3

gotov proizvod, policentrično hidraulično koleno; minimum 4 osovine; hidraulična kontrola fleksije i ekstenzije u fazi njihanja; individualno, nezavisno podešavanje fleksije i ekstenzije u fazi njihanja; graničena fleksija u fazi oslonca-nagazna fleksija od minimum 10° (stepeni); za korisnike težine do 125 kg; metal /plastika

12155

koleno sa rotaciono m hidraulikom

K3-K4

gotov proizvod, monocentrično hidraulično koleno; individualno, nezavisno podešavanje otpora fleksije i ekstenzije u fazi njihanja; individualno podešavanje otpora fleksije u fazi oslonca (otpor kolena prilikom silaska niz stepenice i strme ravni); vodootporno; mogućnost mehaničkog zaključavanja kolena u položaju potpune ekstenzije; ugao fleksije od minimum 150°(stepeni); za korisnike težine do 150 kg; sa pripadajućim potkolenim skeletnim delom; metal/plastika

12156

modularno policentrično servopneumatsko koleno

K3

gotov proizvod, policentrično pneumatsko koleno sa dvostrukim vazdušnim komorama; individualno, nezavisno podešavanje fleksije i ekstenzije u fazi njihanja; automatska adaptacija otpora fleksije u fazi njihanja pri promeni brzine hoda (ubrzavanje); ugao fleksije minimum 175°; za korisnike težine do 125 kg; pripadajući skeletni potkoleni deo; metal/plastika,

12157

pneumatski kontrolisano koleno

K2-K3

gotov proizvod, policentrično koleno sa jednokomornom pneumatikom; individualno, nezavisno podešavanje fleksije i ekstenzije u fazi njihanja; ugao fleksije kolena od minimum 145° (stepeni); za korisnike težine do 100 kg metal/plastika

12158

mikroprocesorski kontrolisano jednoosovinsko koleno

K4

gotov proizvod; monocentrično hidraulično mikroprocesorski kontrolisano koleno; faza stajanja i njihanja kontrolisana mikroprocesorom u realnom vremenu min. 100,,Hz" (100 puta u sekundi); dva nezavisna ventila hidraulike za nezavisnu kontrolu faze oslonca i faze zamaha; minimum "IP 67" zaštita od vode i prašine; trajanje baterije minimum 40 sati u kontinuitetu; bezbednosni sistem protiv saplitanja; bezbedno hodanje u nazad; mogućnost odabira modova, minimum 2 dodatna moda; kontrola i upravljanje preko aplikacije na mobilnom telefonu; za korisnike težine do 136 kg; pripadajući skeletni potkoleni deo; konstrukcija od aluminijuma, elektronika, monocentrična hidraulika, kompozitni materijali/zaštitna obloga od kompozitnih materijala.

12160

skeletni potkoleni deo

K1-K2

gotov proizvod, skeletni sistem sastavljen od cevnog adaptera i pripadajućeg steznog adaptera cevi, za korisnike težine do 125 kg; ovaj skeletni sistem se ne koristi za protetička kolena koja imaju pripadajući potkoleni skeletni sistem; metal/plastika

12161

skeletni potkoleni deo nosivost od 125-150 kg.

K1-K4

gotov proizvod, skeletni sistem sastavljen od cevnog adaptera i pripadajućeg steznog adaptera cevi, za korisnike težine do 150kg; vodootporan; ovaj skeletni sistem se ne koristi za protetska kolena koja imaju pripadajući potkoleni skeletni sistem; titanijum/plastika

12170

protetsko stopalo- SACH sa piramidalnim adapterom

K1-K2

gotov proizvod, protetičko stopalo sa pripadajućim piramidalnim adapterom; metal/drvo/plastika/poliuretanska pena

12171

jednoosovinsko protetsko stopalo

K1

gotov proizvod, protetičko stopalo sa pripadajućim jednoosovinskim zglobnim adapterom; metal/drvo/plastika/guma/poliuretanska pena

12172

protetsko stopalo sa plastičnom dinamičkom oprugom do 100 kg.

K2-K3

gotov proizvod, sa integrisanim adapterom, srednjim povratom energije, oblogom od poliuretanske pene, sa razdvojenim palcem od ostatka prstiju, za korisnike težine do 100kg

12173

protetsko stopalo sa dinamičkom anatomskom karbonskom konstrukcijom do 125 kg.

K3

gotov proizvod, stopalo od karbonskih vlakana, duplo ojačano u predelu pete i prstiju, obloga od poliuretanske pene, za korisnike težine do 125 kg.

12174

visokoaktivno protetsko stopalo vodootporno do 150kg.

K4

gotov proizvod, stopalo od karbonskih vlakana, sa prednjim perima paralelno razdvojenim, promenljivom tvrdoćom pete, vodootporno, za korisnike težine do 150 kg.

12180

fleksibilni umetak (za uzdužno- ovalno ležište)

K1-K4

individualna izrada, termoformirajuća plastika

12191

silikonski umetak

K1-K4

gotov proizvod, silikonska navlaka za natkoleni preostatak sa/bez distalnog priključka i sa/bez spoljnog tekstilnog sloja. više veličina; silikon/plastika

12192

transfermoralna suspenzija

K1-K4

individualna izrada; metal/koža

12193

transfer moralna suspenzija - Silesijev pojas

K1-K2

individualna izrada; koža/plastika

12194

suspenzija - neopren

K1-K2

gotov proizvod, natkolena, elastična suspenzija neopren; uz vakum ventil

121a1

sistem za mehaničku suspenziju sa distalnim priključkom

K2-K4

gotov proizvod, mehanička potkolena suspenzija sa distalnim priključkom; plastika/metal

121a2

mehanička suspenzija sa distalnim diskom

K1-K4

gotov proizvod, mehanička, natkolena suspenzija sa distalnim i proksimalnim priključkom; koža/plastika/metal

121a3

integrisani vakuum prstenom i vakuum ventilom

K1-K4

gotov proizvod, silikonski vakuum prsten sa pripadajućim jednosmernim, nepovratnim vakuum ventilom; - silikon/plastika

121a4

suspenzija vakuum ventil

K3-K4

gotov proizvod, jednosmerni, nepovratni ventil. plastika/guma

121b1

navlaka za aplikaciju vakuum ležišta-padobran

K1-K4

gotov proizvod, natkolena navlaka za aplikovanje ležišta sa vakuum suspenzijom

121v1

kozmetska obloga

K1-K4

individualna izrada; poliuretanska pena/sunđer/tkanina/plastika

121g1

ortopedska cipela po meri

K1-K2

individualna izrada/gotov proizvod, 2x1

122

 

Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna)

 

12210

privremeno ležište (uključujući test ležište)

K1-K4

individualna izrada, kompozitni materijali/termoformirajuća plastika

12211

ležište tipa kanadske korpe

K1-K4

individualna izrada, kompozitni materijali/koža

12221

veštački zglob kuka sa kočnicom

K1

gotov proizvod, monocentrični protetički zglob kuka; zaključan u položaju potpune ekstenzije; povlačenjem mehanizma za otključavanje mogućnost otključavanja zgloba za potrebe sedenja; metal/plastika

12222

veštački zglob kuka bez kočnice

K1-K2

gotov proizvod, monocentrični slobodni protetički zglob kuka; plastika/metal/guma

12223

monocentični hidraulični zglob kuka

K3

gotov proizvod, hidraulična kontrola faze njihanja i faze oslonca; podesiva abdukcija/adukcija; individualno, nezavisno podešavanje faze njihanja i faze oslonca; za korisnike težine do 125 kg; aluminijum, titanijum

12224

policentrični hidraulični zglob kuka

K4

gotov proizvod, policentrični, hidraulični zglob kuka; hidraulična kontrola faze njihanja i faze oslonca; individualno podešavanje dužine koraka; pokret zgloba kuka u tri ravni; podesiva abdukcija/adukcija; individualno, nezavisno podešavanje faze njihanja i faze oslonca; za korisnike težine do 100 kg; kompatibilan isključivo sa mikroprocesorski kontrolisanim kolenom; aluminijum/ titanijum

12230

rotacioni adapter skeleta

K2-K4

gotov proizvod, rotacioni adapter skeleta. rotacija protetičkog kolena i potkolenice u odnosu na natkoleni deo; metal/plastika

12240

skeletni natkoleni deo

K1-K4

gotov proizvod, skeletni sistem sastavljen od cevnog adaptera i pripadajućeg steznog adaptera cevi pod uglom (10°,20°,30°), za korisnike težine do 150 kg. vodootporan; titanijum/plastika

12241

mehaničko koleno - jednoosovinsko sa kočnicom

K1

gotov proizvod, monocentrično zaključano koleno; zaključano u položaju potpune ekstenzije; povlačenjem mehanizma za otključavanje mogućnost otključavanja kolena za potrebe sedenja; metal/plastika

12242

mehaničko koleno - četvoroosovinsko

K2

gotov proizvod, policentrično koleno; mehaničko podešavanje fleksije i ekstenzije u fazi njihanja; metal/plastika

12243

hidraulično policentrično koleno sa elastičnom nagaznom fleksijom

K3

gotov proizvod, policentrično hidraulično koleno; minimum 4 osovine; hidraulična kontrola fleksije i ekstenzije u fazi njihanja; individualno, nezavisno podešavanje fleksije i ekstenzije u fazi njihanja; ograničena fleksija u fazi oslonca - nagazna fleksija od minimum 10° (stepeni); za korisnike težine do 125 kg; metal /plastika

12244

pneumatski kontrolisano koleno

K2-K3

gotov proizvod, policentrično koleno sa jednokomornom pneumatikom; individualno, nezavisno podešavanje fleksije i ekstenzije u fazi njihanja; ugao fleksije kolena od minimum 145° (stepeni); za korisnike težine do 100 kg; metal/plastika

12245

modularno policentrično servo pneumatsko koleno

K3

gotov proizvod, policentrično pneumatsko koleno sa dvostrukim vazdušnim komorama; individualno, nezavisno podešavanje fleksije i ekstenzije u fazi njihanja; automatska adaptacija otpora fleksije u fazi njihanja pri promeni brzine hoda (ubrzavanje); ugao fleksije minimum 175°; za korisnike težine do 125 kg; pripadajući skeletni potkoleni deo; metal/plastika,

12246

mikroprocesorski kontrolisano jednoosovinsko koleno

K4

gotov proizvod; monocentrično hidraulično mikroprocesorski kontrolisano koleno; faza stajanja i njihanja kontrolisana mikroprocesorom u realnom vremenu min. 100 "Hz" (100 puta u sekundi); dva nezavisna ventila hidraulike za nezavisnu kontrolu faze oslonca i faze zamaha; minimum "IP 67" zaštita od vode i prašine; trajanje baterije minimum 40 sati u kontinuitetu; bezbednosni sistem protiv saplitanja; bezbedno hodanje u nazad; mogućnost odabira modova, minimum 2 dodatna moda; kontrola i upravljanje preko aplikacije na mobilnom telefonu; za korisnike težine do 136 kg; pripadajući skeletni potkoleni deo; konstrukcija od aluminijuma, elektronika, monocentrična hidraulika, kompozitni materijali/zaštitna obloga od kompozitnih materijala.

12250

skeletni potkoleni deo nosivost od 125-150 kg.

K3-K4

gotov proizvod, skeletni sistem sastavljen od cevnog adaptera i pripadajućeg steznog adaptera cevi, za korisnike težine do 150kg; vodootporan; ovaj skeletni sistem se ne koristi za protetska kolena koja imaju pripadajući potkoleni skeletni sistem; titanijum/plastika

12260

kozmetska obloga

K1-K4

individualna izrada, poliuretanska pena/sunđer/tkanina/plastika

12270

protetsko stopalo- SACH sa piramidalnim adapterom

K1-K2

gotov proizvod, protetičko stopalo sa pripadajućim piramidalnim adapterom; metal/drvo/plastika/poliuretanska pena

12271

protetsko stopalo sa plastičnom dinamičkom oprugom do 100 kg.

K2-K3

gotov proizvod, sa integrisanim adapterom, srednjim povratom energije, oblogom od poliuretanske pene, sa razdvojenim palcem od ostatka prstiju, za korisnike težine do 100 kg

12272

protetsko stopalo sa dinamičkom anatomskom karbonsk om konstrukcijom do 125 kg.

K3

gotov proizvod, stopalo od karbonskih vlakana, duplo ojačano u predelu pete i prstiju, obloga od poliuretanske pene, za korisnike težine do 125 kg.

12273

visokoaktivno protetsko stopalo vodootporno do 150kg.

K4

gotov proizvod, stopalo od karbonskih vlakana, sa prednjim perima paralelno razdvojenim, promenljivom tvrdoćom pete, vodootporno, za korisnike težine do 150 kg.

12280

suspenzija

K1-K4

individualna izrada, tepefon/ silikonska obloga ležišta/integrisani kaiševi

12290

ortopedska cipela po meri

K1-K2

individualna izrada/gotov proizvod, 2 x 1

020

Navlaka za patrljak (potkolena ili natkolena)

02011

navlaka potkolena

K1-K4

gotov proizvod; potkolena pamučna navlaka; više veličina

02012

navlaka potkolena

K1-K4

gotov proizvod; potkolena najlonska navlaka sa distalnom rupom; više veličina

02013

navlaka potkolena

K1-K4

gotov proizvod; potkolena frotirska navlaka sa distalnom rupom; više veličina

02021

navlaka natkolena

K1-K4

gotov proizvod; potkolena frotirska navlaka; više veličina

02022

navlaka natkolena

K1-K4

gotov proizvod; natkolena najlonska navlaka sa distalnom rupom; više veličina

02023

navlaka natkolena

K1-K4

gotov proizvod; natkolena frotirska navlaka sa distalnom rupom; više veličina

021

Elastični zavoj

021

serijski proizvod

K1-K4

2 x 1; 3 x 1

022

Kompresivna navlaka za formiranje amputacionog patrljka

02201

potkolena navlaka

K1-K4

gotov proizvod; potkolena kompresivna navlaka za preostatak, sa silikonskom trakom protiv spadanja; više veličina

02202

natkolena navlaka

K1-K4

gotov proizvod; natkolena kompresivna navlaka za preostatak, sa kačenjem oko struka; više veličina

 

Održavanje proteza za donje ekstremitete

1. Zamena dela proteze za gornje ekstremitete po isteku roka trajanja

 

 

Posle 6 meseci

Posle 12 meseci

Posle 36 meseca

Posle 48 meseci

Posle 72 meseci

 

 

I grupa do 18 godina

II grupa preko 18 godina

I grupa do 18 godina

II grupa preko 18 godina

I grupa do 18 godina

II grupa preko 18 godina

I grupa do 18 godina

II grupa preko 18 godina

I grupa do 18 godina

II grupa preko 18 godina

A012

Proteza posle delimične amputacije stopala - Sopartu i Lisfranku (Chopart, Lisfranc)

01210, 01230

01210, 01230

01211, 01220, 01240, 01250

01211, 01220

01241

01240, 01250

/

01241

/

/

A013

Potkolena proteza posle amputacije stopala po Sajmu (Syme)

01310, 01330

01310, 01330

01311, 01320, 01340, 01351, 01360, 01370

01311, 01320, 01340, 01360

01352

01351, 01370

/

01352

/

/

A014

Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna)

/

/

01411. 01420, 01430, 01450, 01460

01411, 01420, 01430, 01450

01440

01460

/

01440

/

/

A119

Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

11910, 11921

11910, 11921

11911, 11920, 11922, 11930, 11931, 11960, 11970, 11971, 11973, 11974, 11980

11911, 11920, 11922, 11930, 11931, 11960, 11970, 11971, 11973, 11974

11940, 11941, 11951, 11952, 11953, 11954, 11972

11980

/

11940, 11941, 11951, 11952, 11953, 11954, 11972

/

/

A120

Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna (funkcionalna)

12010

12010

12011, 12020, 12021, 12060, 12072, 12073, 12080

12111, 12020, 12021, 12060, 12072, 12073

12030, 12031, 12032, 12033, 12035, 12040, 12041, 12050, 12051, 12052, 12053, 12054

12080

/

12030, 12031, 12032, 12033, 12035, 12040, 12041, 12050, 12051, 12052, 12053, 12054

12034

12034

A121

Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

12110, 121b1

12110, 121b1

12111, 12112, 12120, 12180, 12191, 12192, 12193, 12194, 121a1, 121a2, 121a3, 121a4, 121v1, 121g1

12111, 12112, 12120, 12180, 12191, 12192, 12193, 12194, 121a1, 121a2, 121a3, 121a4, 121v1

12130, 12140, 12141, 12151, 12152, 12153, 12154, 12155, 12156, 12157, 12160, 12161, 12170, 12171, 12172, 12173, 12174

121g1

/

12130, 12140, 12141, 12151, 12152, 12153, 12154, 12155, 12156, 12157, 12160, 12161, 12170, 12171, 12172, 12173, 12174

12158

12158

A122

Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna)

12210

12210

12211, 12260, 12280, 12290

12211, 12260, 12280

12221, 12222, 12223, 12230, 12240, 12241, 12242, 12243, 12244, 12245, 12250, 12270, 12271, 12272, 12273

12290

 

12221, 12222, 12223, 12230, 12240, 12241, 12242, 12243, 12244, 12245, 12250, 12270, 12271, 12272, 12273

12224, 12246

12224, 12246

 

Šifra

Naziv pomagala

Šifra dela ili pomagala

Tehnički elementi

Delovi

Standard

1

2

3

4.1

4.2

Spoljna proteza za dojku

023

Spoljna proteza za dojku

023

serijski proizvod

Silikon 1 x 1

210

Grudnjak za spoljnu protezu za dojku

210

serijski proizvod

 

221

Perika

221

serijski proizvod

veštačka vlakna 1 x 1

 

2. Ortotička sredstva (ortoze)

 

Šifra

Naziv pomagala

Šifra dela ili pomagala

Tehnički elementi

Delovi

Standard

1

2

3

4.1

4.2

Ortoze za gornje ekstremitete

029

Ortoza za rame i lakat - mitela za stabilizaciju

029

individualna izrada ili gotov proizvod ili individualno prilagođen proizvod

tkanina

034

Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju - plastična (statička)

034

individualna izrada ili gotov proizvod ili individualno prilagođen proizvod

plastika

036

Ortoza za ručni zglob funkcionalna

036

individualna izrada ili gotov proizvod ili individualno prilagođen proizvod

plastika

Održavanje ortoza za gornje ekstremitete

1. Zamena dela ortoze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka

A34

Zamena zgloba lakta

03020; 03220

A35

Zamena suspenzijske trake

03030

Ortoze za donje ekstremitete

042

Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom - zglobna

042

individualna izrada ili gotov proizvod

plastika

043

Ortoza za stopalo i gležanj peronealna - čelična sa ortopedskom cipelom po meri

04320

individualna izrada

čelični lim

04330

ortopedska cipela po meri

koža - 2 x 1

044

Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri

04420

individualna izrada

čelični lim

04430

ortopedska cipela po meri

koža - 2 x 1

045

Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje

045

serijski proizvod - individualno prilagođavanje proizvoda

plastika

200

Aparat za egalizaciju donjih ekstremiteta (Štuc aparat)

200

individualna izrada

koža/metal/plastika

047

Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena "O" ili "H" (dinamički)

047

individualna izrada

plastika

048

Ortoza za kukove - dinamička

048

serijski proizvod

plastika

049

Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - dvozglobna

049

individualna izrada

plastika/metal

050

Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - trozglobna

050

individualna izrada

plastika/metal

052

Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown)

052

individualna izrada

metal/plastika

124

Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom

124

individualna izrada

metal/plastika/koža

125

Visoki aparat sa pelvičnim pojasom obostrano, kočnicama na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskim cipelama

125

individualna izrada

metal/plastika/koža

12510

ortopedska cipela po meri

koža - 2 x 1

Održavanje ortoza za donje ekstremitete

1. Zamena dela ortoze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka

A36

Zamena zgloba kolena

04920;05030

A37

Zamena skočnog zgloba

04930; 05040

A38

Zamena zgloba kuka

05020

A39

Zamena Perštejn zgloba

12420;12520

Aparati za lečenje iščašenih kukova

054

Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići)

054

serijski proizvod

koža/tekstil

055

Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona

055

serijski proizvod

plastika/tekstil

056

Atlanta aparat - ortoza

056

individualna izrada po gipsanom modelu

plastika

Ortoze za kičmu - spinalne ortoze

061

Tomas kragna - jednodelna

061

individualna izrada

plastika

062

Tomas kragna - dvodelna

062

individualna izrada

plastika/metal

064

Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona)

064

serijski proizvod

plastika/metal

067

TLSO sa tri tačke oslonca

067

serijski proizvod

poliester, polietilen, čičak traka

068

TLSO dinamička - korektivna

068

individualna izrada

polietilen, polietilen-kopolimer, čičak traka

071

LSO stabilizaciona ortoza

071

serijski proizvod

plastika - koža -tkanina

201

Pectus carinatum aparat

201

individualna izrada

plastika - koža - tkanina

Održavanje ortoza za kičmu - spinalnih ortoza

1. Zamena dela ortoze za kičmu po isteku garantnog roka

A40

Zamena šina

06420; 06720; 06820

A41

Zamena zatvarača za ortozu

06220; 06430; 06830

 

3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave

 

Šifra

Naziv pomagala

Šifra dela ili pomagala

Tehnički elementi

Delovi

Standard

1

2

3

4.1

4.2

Ortopedske cipele

073

Ortopedske cipele sa ulošcima

07311

cipela po gipsanom otisku sa povišicom 1,5-6 cm

koža ili skaj - 1 x 1

07312

cipela po gipsanom otisku sa povišicom 6-10 cm

koža ili skaj - 1 x 1

07313

cipela po gipsanom otisku sa povišicom 10-15 cm

koža ili skaj - 1 x 1

07314

cipela po gipsanom otisku sa povišicom 15-20 cm

koža ili skaj - 1 x 1

07320

cipela po meri za zdravu nogu

koža ili skaj - 1 x 1

07331

uložak za cipelu

koža 2 x 1

07332

uložak za cipelu

silikon 2 x 1

07341

ispun za nedostajuće prste

sunđer 2 x 1

07342

ispun za nedostajuće prste

guma 1 x 1

074

Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo

07411

cipela po meri

koža 2 x 1

07412

cipela po meri

skaj 2 x 1

07420

uložak za cipele

koža 2 x 1

209

Ortopedske cipele za Talipes equines i Talipes equinovarus

20911

cipela po gipsanom otisku

koža 2 x 1

20912

cipela po gipsanom otisku

skaj 2 x 1

20920

uložak za cipele

koža 2 x 1

234

Ortopedske cipele za urođene deformitete stopala

23411

cipela po gipsanom otisku

koža 2 x 1

23412

cipela po gipsanom otisku

skaj 2 x 1

23420

uložak za cipele

koža 2 x 1

077

Ortopedske cipele za elephantiasis

07711

cipela po meri

koža 2 x 1

 

 

07712

cipela po meri

skaj 2 x 1

Invalidska kolica

202

Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života
- težina kolica do 22 kg, metalna, sklapajuća, inklinacija do 6 stepeni, skidanje zadnjih točkova, skidanje držača za ruke
- visina kolica 90 cm
- visina naslona 35-45 cm
- širina sedišta 41-48 cm
- visina sedišta 43-48 cm
- pogon na oba točka
- nosivost kolica do 126 kg

202

serijski proizvod

 

20210

konstrukcija

metal

20220

sedište

plastificirana tkanina

20230

naslon

plastificirana tkanina

20240

prednji točkovi - puni

poliuretan

20250

zadnji točkovi - pumpani

guma

20260

papučice za stopala - podesive

plastika/metal

20270

kočnica

metal/plastika

20280

jastuk za sedište

tkanina

20290

naslon za glavu

tapacirana plastika

202A0

pelote za glavu

tapacirana plastika

202B0

sigurnosni pojas za grudi

tekstil

202C0

sigurnosni kaiševi za stopala

tekstil

203

Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života - ojačana
Standardne mere:
- težina kolica do 22 kg, metalna, sklapajuća, inklinacija do 6 stepeni, skidanje zadnjih točkova, skidanje držača za ruke
- visina kolica 90 cm
- visina naslona 35-45 cm
- širina sedišta 49-54 cm
- visina sedišta 43-48 cm
- pogon na oba točka
- nosivost kolica preko 126 kg

203

serijski proizvod

20310

konstrukcija

metal

20320

sedište

plastificirana tkanina

20330

naslon

plastificirana tkanina

20340

prednji točkovi - puni

poliuretan

20350

zadnji točkovi - pumpani

guma

20360

papučice za stopala - podesive

plastika

20370

kočnica

metal/plastika

20380

jastuk za sedište

tkanina

20390

naslon za glavu

tapacirana plastika

203A0

pelote za glavu

tapacirana plastika

203B0

sigurnosni pojas za grudi

tekstil

203C0

sigurnosni kaiševi za stopala

tekstil

204

Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu Standardne mere:
- visina kolica 90 cm
- visina naslona 35-45 cm
- širina sedišta 41-48 cm
- visina sedišta 43-48 cm
- pogon na polugu
- nosivost kolica do 126 kg

204

serijski proizvod

20410

konstrukcija

metal

20420

sedište

plastificirana tkanina

20430

naslon

plastificirana tkanina

20440

poluga

metal

20450

prednji točkovi - puni

poliuretan

20460

zadnji točkovi - pumpani

guma

20470

papučice za stopala - podesive

plastika

20480

kočnica

metal/plastika

20490

jastuk za sedište

tkanina

205

Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - ojačana
- visina kolica 90 cm
- visina naslona 35-45 cm
- širina sedišta 49-54 cm
- visina sedišta 43-48 cm
- pogon na polugu
- nosivost kolica preko 126 kg

205

serijski proizvod

20510

konstrukcija

metal

20520

sedište

plastificirana tkanina

20530

naslon

plastificirana tkanina

20540

poluga

metal

20550

prednji točkovi - puni

poliuretan

20560

zadnji točkovi - pumpani

guma

20570

papučice za stopala - podesive

plastika

20580

kočnica

metal/plastika

20590

jastuk za sedište

tkanina

128

Invalidska kolica na ručni pogon (laka aktivna) Standardne mere:
- visina naslona do 40 cm
- širina sedišta 43-48 cm
- visina sedišta 43-45 cm
- pogon na oba točka
- nosivost kolica do 110 kg
- težina kolica do 20 kg

128

serijski proizvod

12810

konstrukcija

lake legure

12820

sedište    plastificirana tkanina

12830

naslon

plastificirana tkanina

12840

prednji točkovi - puni

poliuretan

12850

zadnji točkovi - pumpani - skidajući

guma

12860

papučice za stopala - sklopive

plastika

12870

kočnica

metal/plastika

129

Invalidska kolica sa nagibom sedišta do 30 stepena
Standardne mere:
- sklopiva kolica po tipu kišobrana,
- visina kolica 93-100 cm
- visina sedišta 25-38 cm
- širina sedišta 25-38 cm
- visina naslona 62-76 cm
- bez ručnog pogona
- nosivost kolica do 50 kg

129

serijski proizvod

 

12910

konstrukcija

metal

12920

sedište

plastificirana tkanina - tapacirana

12930

naslon

plastificirana tkanina - tapaciran

12940

prednji točkovi - puni

poliuretan

12950

zadnji točkovi - puni

poliuretan

12960

kočnica

metal/plastika

12970

papučice za stopala - podesive

plastika

12980

jastuk za sedište

tekstil

12990

naslon za glavu

tapacirana plastika

129A0

pelote za glavu

tapacirana plastika

129B0

sigurnosni pojas za grudi

tekstil

129C0

abdukcioni klin

metal/tapacirana plastika

129D0

kaiševi za kolena

tekstil

129E0

kaiševi za stopala

tekstil

207

Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života Standardne mere:
- visina kolica do 100 cm
- visina sedišta 25-38 cm
- širina sedišta 25-38 cm
- visina naslona 62-76 cm
- bez ručnog pogona
- nosivost kolica do 70 kg

207

serijski proizvod

 

20710

konstrukcija

metal

20720

sedište

plastificirana tkanina

20730

naslon

plastificirana tkanina

20740

prednji točkovi - puni

poliuretan

20750

zadnji točkovi - puni

poliuretan

20760

papučice za stopala - podesive

plastika

20770

kočnica

metal/plastika

20780

jastuk za sedište

tekstil

20790

naslon za glavu

tapacirana plastika

207A0

pelote za glavu

tapacirana plastika

207B0

sigurnosni pojas za grudi

tekstil

207C0

abdukcioni klin

metal/tapacirana plastika

207D0

kaiševi za kolena

tekstil

207E0

kaiševi za stopala

tekstil

083

Toaletna kolica standardne mere:
-visina kolica 90 cm
-sedišta širine 45 cm

083

serijski proizvod

 

08310

sedište

plastika

08320

naslon

plastika

08330

prednji točkovi - puni

poliuretan

08340

zadnji točkovi - puni

poliuretan

08350

noćna posuda

plastika

084

Elektromotorna invalidska kolica (sa 2 akumulatora i punjačem akumulatora) Mere:
- visina kolica 90 cm
- visina naslona 35-45 cm
- širina sedišta 43-54 cm

084

serijski proizvod

 

08410

konstrukcija

metal

08420

sedište

plastificirana tkanina

08430

naslon

plastificirana tkanina

084BO

naslon za glavu

tapacirana plastika

084CO

pelote za glavu

tapacirana plastika

08440

prednji točkovi - puni

poliuretan

08450

zadnji točkovi - pumpani

guma

08460

ručne komande

serijski proizvod

08470

kočnica

metal/plastika

08480

papučice za stopala - podesive

plastika

084DO

sigurnosni pojas za grudi

tekstil

084EO

kaiševi za kolena

tekstil

084FO

kaiševi za stopala

tekstil

08490

akumulator 2 komada

1 x 2

084A0

punjač akumulatora

serijski proizvod

086

Antidekubitus jastuk za invalidska kolica

086

serijski proizvod

pneumatski

Održavanje invalidskih kolica

1. Servis invalidskih kolica van garantnog roka

S01

Servis invalidskih kolica

2. Popravka dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka

P14

Opravka kočnice

20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470

P15

Opravka komandne palice kod elektromotornih kolica

08460

P16

Opravka motora elektromotornih kolica

084

3. Zamena dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka

A42

Prednje pune gume

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440

A43

Prednjeg točka

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440

A44

Zadnje spoljne gume

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450

A45

Zadnje unutrašnje gume

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 08450

A46

Zadnjeg točka

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450

A47

Viljuške prednjeg točka

202; 203; 204; 205; 129; 207; 083; 084

A48

Sedišta za invalidska kolica

20220; 20320; 20420; 20520; 12920; 20720; 08310; 08420

A49

Naslona za invalidska kolica

20230; 20330; 20430; 20530; 12930; 20730; 08320; 08430

A50

Kočnice za invalidska kolica

20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470

A51

Naslona za glavu

20290; 20390; 12990; 20790; 084B0

A52

Sedišta tapaciranog kod invalidskih kolica sa nagibom sedišta do 30 stepeni

12920

A53

Pelote

202A0; 203A0; 129A0; 207A0; 084C0

A54

Sigurnosnog kaiša

202B0; 202C0; 203B0; 203C0; 129B0; 129D0; 129E0; 207B0; 207D0;
207E0; 084D0; 084E0; 084F0

A55

Instalacije na elektromotornim kolicima

084

A56

Prekidača na upravljačkoj kutiji za elektromotorna kolica

084

A57

Komandne palice za elektromotorna kolica

084

A58

Kočnice za elektromotorna kolica

08470

A63

Cetkice motora

084

A64

Zamena 2 akumulatora za elektromotorna kolica

08490

4. Servis vraćenih invalidskih kolica

S03

Servis vraćenih invalidskih kolica

5. Popravka dela na vraćenim invalidskim kolicima

P25

Prednje pune gume

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08440

P26

Prednjeg točka

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08440

P27

Zadnje spoljne gume

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08450

P28

Zadnje unutrašnje gume

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 08450

P29

Zadnjeg točka

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08450

P30

Viljuške prednjeg točka

202; 203; 204; 205; 129; 207; 084

P31

Sedišta za invalidska kolica

20220; 20320; 20420; 20520; 12920; 20720; 08420

P32

Naslona za invalidska kolica

20230; 20330; 20430; 20530; 12930; 20730; 08430

P33

Kočnice za invalidska kolica

20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470

P34

Naslona za glavu

20290; 20390; 12990; 20790; 084B0

P35

Sedišta tapaciranog kod invalidskih kolica sa nagibom sedišta do 30 stepeni

12920

P36

Pelote

202A0; 203A0; 129A0; 207A0; 084C0

P37

Sigurnosnog kaiša

202B0; 202C0; 203B0; 203C0; 129B0; 129D0; 129E0; 207B0; 207D0; 207E0; 084D0; 084E0; 084F0

P38

Instalacije na elektromotornim kolicima

084

P39

Prekidača na upravljačkoj kutiji za elektromotorna kolica

084

P40

Komandne palice za elektromotorna kolica

084

P41

Kočnice za elektromotorna kolica

08470

P42

Cetkice motora

084

P43

Ram kolica

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08440

6. Zamena dela na vraćenim invalidskim kolicima

A74

Prednje pune gume

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08440

A75

Prednjeg točka

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08440

A76

Zadnje spoljne gume

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08450

A77

Zadnje unutrašnje gume

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 08450

A78

Zadnjeg točka

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08450

A79

Viljuške prednjeg točka

202; 203; 204; 205; 129; 207; 084

A80

Sedišta za invalidska kolica

20220; 20320; 20420; 20520; 12920; 20720; 08420

A81

Naslona za invalidska kolica

20230; 20330; 20430; 20530; 12930; 20730; 08430

A82

Kočnice za invalidska kolica

20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470

A83

Naslona za glavu

20290; 20390; 12990; 20790; 084B0

A84

Sedišta tapaciranog kod invalidskih kolica sa nagibom sedišta do 30 stepeni

12920

A85

Pelote

202A0; 203A0; 129A0; 207A0; 084C0

A86

Sigurnosnog kaiša

202B0; 202C0; 203B0; 203C0; 129B0; 129D0; 129E0; 207B0; 207D0;
207E0; 084D0; 084E0; 084F0

A87

Instalacije na elektromotornim kolicima

084

A88

Prekidača na upravljačkoj kutiji za elektromotorna kolica

084

A89

Komandne palice za elektromotorna kolica

084

A90

Kočnice za elektromotorna kolica

08470

A91

Cetkice motora

084

A92

Zamena 2 akumulatora za elektromotorna kolica

08490

A93

Ram kolica

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08440

Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja

087

Drvene potpazušne štake na podešavanje

08712

serijski proizvod na podešavanje

drvo - 2 x 1

08722

elastična guma

guma - 2 x 1

089

Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca

08911

serijski proizvod - tri noge

1 x 1

08912

serijski proizvod - četiri noge

1 x 1

08921

elastična guma

3 x 1

08922

elastična guma

4 x 1

090

Metalni ortopedski štap sa krivinom

09010

serijski proizvod

metal -1 x 1

09020

elastična guma

guma - 1 x 1

091

Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge

09110

serijski proizvod - 4 noge

metal

09120

elastična guma

gume- 4 x 1

131

Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem

131

serijski proizvod - 4 točka i potpazušni oslonci

metal

132

Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge

132

serijski proizvod - 2 točka i 2 noge

metal

190

Metalne podlakatne štake

19010

serijski proizvod

metal - 2 x 1

19020

elastična guma

guma- 2 x 1

235

Pomagalo za vertikalizaciju (stajalica)

235

serijski proizvod

mogućnost podešavanja prema individualnim potrebama osiguranog lica - visini, dubini i uglu; obezbeđivanje podrške za stopala, kolena, karlicu i torzo; visina korisnika do 150 cm, težina do 70 kg

Ostala pomoćna pomagala

093

Bolnički krevet sa trepezom

093

serijski proizvod

metal

094

Sobna dizalica

094

serijski proizvod

gotov proizvod

095

Antidekubitus dušek

095

serijski proizvod

poliuretan sa saće profilom

208

Pojas za femoralnu ili ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani)

20810

serijski proizvod - jednostrani

koža - tekstil

20820

serijski proizvod - obostrani

koža - tekstil

135

Pojas za trbušnu kilu

135

serijski proizvod

koža - tekstil

Sanitarne sprave

097

Endotrahealna kanila metalna (2 komada)

097

serijski proizvod

metal - 2 x 1

188

Endotrahealna kanila plastična (2 komada)

188

serijski proizvod

plastika - 2 x 1

098

Električni inhalator sa maskom

09810

serijski proizvod

električni

09820

maska

plastika

227

Inhalator, kompresorski

227

serijski proizvod

Radni pritisak veći ili jednak 1,4 bara. Plastika, metal, silikon.

22710

crevo za inhalator - serijski proizvod

1 x 1

22720

nastavak za usta - serijski proizvod

1 x 1

22730

raspršivač - serijski proizvod

Sa dve dizne i izlazom aerosola u minutu po dizni većim od 585 mg/min, odnosno 445 mg/min; srednjim prečnikom čestica max 3,0 µm, odnosno 2,3 µm i procentom čestica aerosola manjih od 5 µm najmanje 70%, odnosno 80%

22740

filter - serijski proizvod

1 x 1

22750

maska za lice - serijski proizvod

silikon

236

Hipertonični rastvor natrijum hlorida za inhalaciju

23610

serijski proizvod (mesečno) - 5 ml, 3% rastvor NaCl

1 x 1 (osigurano lice uzrasta do 5 godina života) - rastvor sa osmotskim pritiskom većim od izotoničnog (0,9%) rastvora NaCl

23620

serijski proizvod (mesečno) - 5 ml, 7% rastvor NaCl

1h1 (osigurano lice uzrasta preko 5 godina života) - rastvor sa osmotskim pritiskom većim od izotoničnog (0,9%) rastvora NaCl

Koncentrator kiseonika protoka 5 l/min (kiseonički koncentrator)

099

Koncentrator kiseonika protoka 5 l/min (kiseonički koncentrator)

099

serijski proizvod

 

09910

serijski proizvod sa prot. kiseonika 5 l/min

1 x 1

09920

crevo za dovod kiseonika

plastika

09930

filter za kiseonik - serijski proizvod

1 x 1

09940

binazalna sonda (potrošni materijal)

plastika

Održavanje koncentratora kiseonika protoka 5 l/min (kiseonički koncentrator)

1. Servis koncentratora kiseonika protoka 5 l/min (kiseonički koncentrator) van garantnog roka

S04

Servis koncentratora kiseonika jednom godišnje

2. Zamena dela koncentratora kiseonika protoka 5 l/min (kiseonički koncentrator) po isteku garantnog roka

A65

Zamena filtera na koncentratoru kiseonika

09930

A66

Zamena creva za dovod kiseonika na 5 godina

09920

3. Servis vraćenog koncentratora kiseonika protoka 5 l/min (kiseonički koncentrator)

S05

Servis vraćenog koncentratora kiseonika

4. Zamena dela na vraćenom koncentratoru kiseonika protoka 5 l/min (kiseonički koncentrator)

A94

Zamena filtera na koncentratoru kiseonika

09930

A95

Zamena creva za dovod kiseonika

09920

A96

Zamena molekularnog sita

09941

A97

Zamena kompresora

09942

A98

Zamena seta za reparaciju kompresora

09943

A99

Zamena buzzer alarma

09944

A100

Zamena upravačke ploče

09945

A101

Zamena O2 monitoring ploče

09946

A102

Zamena prigušivača

09947

A103

Zamena kondenzatora

09948

A104

Zamena osigurača

09949

A105

Zamena ventilatora

09950

A106

Zamena brojčanika

09951

A107

Zamena mrežnog kabla

09952

A108

Zamena mrežnog prekidača

09953

A109

Zamena blok ventila

09954

A110

Zamena špulna ventila

09955

A111

Zamena flowmetra

09956

A112

Zamena regulatora

09957

A113

Zamena rezervoara

09958

A114

Zamena baterija

09959

A115

Zamena prekidača (niskog pritiska, visokog pritiska, temperaturni prekidač)

09960

A116

Zamena rezonatora

09961

Portabilni-prenosni koncentrator kiseonika protoka do 3 l/min

222

Portabilni-prenosni koncentrator kiseonika protoka do 3 l/min

222

serijski proizvod

1 x 1

Ventilator za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima

211

Ventilator za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima

211

serijski proizvod

 

21110

serijski proizvod za mehaničku ventilaciju

1 x 1

21120

filter za ventilator - serijski proizvod

1 x 1

21130

maska za ventilator - serijski proizvod

1 x 1

21140

baterija za ventilator (potrošni materijal)

1 x 1

21150

turbina/motor za ventilator - serijski proizvod

 

Održavanje ventilatora za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima

1. Servis ventilatora za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima po isteku garantnog roka

S06

Servis ventilatora za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima jednom godišnje

2. Zamena dela ventilatora za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima po isteku garantnog roka

A73

Zamena filtera na ventilatoru za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima na godinu dana

21120

A70

Zamena maske za ventilator za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima, na godinu dana

21130

A71

Zamena baterije na ventilatoru za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima, na tri godine, najmanje

21140

A72

Zamena turbine/motora na ventilatoru za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima, na 20.000 radnih sati, najmanje

21150

3. Servis vraćenog ventilatora za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima

S07

Servis vraćenog ventilatora za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima

4. Zamena dela na vraćenom ventilatoru za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima

A117

Zamena filtera (crni i beli filter)

21120

A118

Zamena maske

21130

A119

Zamena interne baterije

21140

A120

Zamena turbine - komplet sa membranom

21150

A121

Zamena prednjeg dela kućišta

21164

A122

Zamena nosača filtera

21165

A123

Zamena kompleta creva

21166

A124

Zamena pene za donji deo kućišta

21167

A125

Zamena kompletnih kablova

21168

A126

Zamena kabla za uzemljenje

21169

A127

Zamena kompleta baterija

21170

A128

Zamena CPU ploče

21171

A129

Zamena ventilatora za unutrašnje hlađenje

21172

A130

Zamena zadnjeg poklopca (izlaz vazduha za pacijenta)

21173

A131

Zamena zujalice sa kablom

21174

A132

Zamena PSU ploče

21175

A133

Zamena kompleta brava zadnjeg poklopca

21176

A134

Zamena PGC ploča

21177

A135

Zamena pacijent creva

21178

Ventilator za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima - 24 sata

215

Ventilator za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima - 24 sata

215

serijski proizvod

 

21510

serijski proizvod za mehaničku ventilaciju - 24 h

1 x 1

21520

filter za ventilator 24 h - serijski proizvod

1 x 1

21530

maska za ventilator 24 h - serijski proizvod

1 x 1

21540

baterija za ventilator - 24 h (potrošni materijal)

1 x 1

21550

turbina/motor za ventilator 24 h - serijski proizvod

 

Održavanje ventilatora za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima - 24 h

1. Servis ventilatora za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima - 24 h po isteku garantnog roka

S08

Servis ventilatora za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima - 24 h jednom godišnje

2. Zamena dela ventilatora za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima - 24 h po isteku garantnog roka

A136

Zamena filtera na ventilatoru za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima - 24 h, na godinu dana

21520

A137

Zamena maske na ventilatoru za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima - 24 h, na godinu dana

21530

A138

Zamena baterije na ventilatoru za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima - 24 h, na tri godine, najmanje

21540

A139

Zamena turbine/motora na ventilatoru za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima - 24 h, na 20.000 radnih sati, najmanje

21550

3. Servis vraćenog ventilatora za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima - 24 h po isteku garantnog roka

S09

Servis vraćenog ventilatora za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima - 24 h

4. Zamena dela na vraćenom ventilatoru za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima - 24 h

A140

Zamena filtera (crni i beli filter)

21520

A141

Zamena maske

21530

A142

Zamena interne baterije

21540

A143

Zamena turbine - komplet sa membranom

21550

A144

Zamena prednjeg dela kućišta

21564

A145

Zamena nosača filtera

21565

A146

Zamena kabla za uzemljenje

21566

A147

Zamena kompleta baterija

21567

A148

Zamena CPU ploče

21568

A149

Zamena ventilatora za unutrašnje hlađenje

21569

A150

Zamena zujalice sa kablom

21570

A151

Zamena PSU ploče

21571

A152

Zamena pacijent creva

21572

A153

Zamena kompleta creva

21573

A154

Zamena pene za donji deo kućišta

21574

A155

Zamena kompletnih kablova

21575

A156

Zamena zadnjeg poklopca (izlaz vazduha za pacijenta)

21576

A157

Zamena kompleta brava zadnjeg poklopca

21577

A158

Zamena PGC ploča

21578

100

Disk podloga sa kesama za ileostomu

10010

disk podloga - serijski proizvod (mesečno)

1 x 10 kom.

10020

kese za ileostomu - serijski proizvod (mesečno)

do 60 kom.

10030

disk podloga - serijski proizvod (mesečno)

1 x 15 kom.

10040

kese za ileostomu - serijski proizvod (mesečno)

do 45 kom.

136

Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu

13610

serijski proizvod (mesečno)

1 x 30 kom.

137

Disk podloga sa kesama za kolostomu

13710

disk podloga - serijski proizvod (mesečno)

1 x 10 kom.

13720

kese za kolostomu - serijski proizvod (mesečno)

do 60 kom.

13730

disk podloga - serijski proizvod (mesečno)

1 x 15 kom.

13740

kese za kolostomu - serijski proizvod (mesečno)

do 45 kom.

138

Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu

13810

serijski proizvod (mesečno)

1 x 30 kom.

139

Disk podloga sa kesama za urostomu

13910

disk podloga - serijski proizvod (mesečno)

1 x 10 kom.

13920

kese za urostomu - serijski proizvod (mesečno)

do 30 kom.

140

Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu

14010

serijski proizvod (mesečno)

1 x 30 kom.

220

Sprej za negu stome

22010

serijski proizvod

1 x 1

141

Krema za negu stome

14110

serijski proizvod

1 x 30 grama

142

Pasta za ispune ožiljnih neravnina

14210

serijski proizvod

1 x 60 grama

193

Silikonski upijajući flaster

19310

serijski proizvod

uzrasta do 5 godina 16 komada mesečno; uzrasta preko 5 do 10 godina 20 komada mesečno; uzrasta preko 10 do 16 godina 24 komada mesečno; uzrasta preko 16 godina 28 komada mesečno, dimenzija 20 x 50 cm

223

Tubularni elastični zavoj (Tubifast)

22310

serijski proizvod -crveni, mesečno

do tri komada, 10m

22320

serijski proizvod - zeleni, mesečno

do tri komada,10m

22330

serijski proizvod - plavi, mesečno

do dva komada, 10m

22340

serijski proizvod - žuti, mesečno

jedan komad, 10m

224

Elastični pamučni zavoj (Hartmann)

22410

serijski proizvod, mesečno

do 80 komada, 4cm x 4m

22420

serijski proizvod, mesečno

do 80 komada, 6cm x 4m

22430

serijski proizvod, mesečno

do 80 komada, 8cm x 4m

22440

serijski proizvod, mesečno

do 80 komada, 10cm x 4m

22450

serijski proizvod, mesečno

do 80 komada, 12cm x 4m

143

Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu

143

serijski proizvod

 

101

Stalni - Foli (Foleu) urin kateter sa urin kesama sa ispustom

10111

urin kateter - silikon (količina za tri meseca)

1 x 2 kom.

10112

urin kateter - lateks (količina za mesec dana)

1 x 3 kom.

10120

urin kese - plastika (količina za mesec dana)

1 x 10 kom.

10130

urin kese - plastika (količina za tri meseca)

1 x 30 kom.

144

Urin kateter za jednokratnu upotrebu: (bez urin kesa)

14411

PVC kateter - serijski proizvod

do 60 kom. mesečno

14412

lumbrifikovani kateter - serijski proizvod

do 120 kom. mesečno

145

Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom

14510

urinarni kondom - serijski proizvod

1 x 30 kom.

14520

urin kese - plastika

1 x 15 kom.

102

Pelene

10210

serijski proizvod - male do 30kg

Do 90 kom. mesečno; moć upijanja najmanje 500 g prema MDS 1/93 sertifikatu ili 900ml po Rothwell ISO; brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu; anatomski oblik; indikator vlažnosti

10211

serijski proizvod - male od 30 do 40kg

Do 90 kom. mesečno; moć upijanja najmanje 600 g prema MDS 1/93 sertifikatu ili 1350ml po Rothwell ISO; brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu; anatomski oblik; indikator vlažnosti

 

 

10212

serijski proizvod - male obim kukova 50-80cm

Do 90 kom. mesečno; moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 sertifikatu; brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu; anatomski oblik; indikator vlažnosti

10213

serijski proizvod - srednje obim kukova 70-110cm

Do 90 kom. mesečno; moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 sertifikatu; brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu; anatomski oblik; indikator vlažnosti

 

10214

serijski proizvod - velike obim kukova 100-150cm

Do 90 kom. mesečno; moć upijanja najmanje 1.100 g prema MDS 1/93 sertifikatu; brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu; anatomski oblik; indikator vlažnosti

10215

serijski proizvod - ekstra velike, obim kukova 130-170cm

Do 90 kom. mesečno; moć upijanja najmanje 1.400 g prema MDS 1/93 sertifikatu; brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu; anatomski oblik; indikator vlažnosti

237

Pelene - gaćice

23710

serijski proizvod - obim kukova 65-135cm

Do 60 kom. mesečno; moć upijanja najmanje 600 g prema MDS 1/93 sertifikatu; brzina upijanja minimalno 5ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; ispuštanje tečnosti maksimalno 1g prema MDS 1/93 sertifikatu; anatomski oblik; neutralizator neugodnih mirisa

23711

serijski proizvod - obim kukova 75-100cm

Do 60 kom. mesečno; moć upijanja najmanje 870 g prema MDS 1/93 sertifikatu; brzina upijanja minimalno 8 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; ispuštanje tečnosti maksimalno 1g prema MDS 1/93 sertifikatu; anatomski oblik; neutralizator neugodnih mirisa

23712

serijski proizvod - obim kukova 95-125cm

Do 60 kom. mesečno; moć upijanja najmanje 806 g prema MDS 1/93 sertifikatu; brzina upijanja minimalno 7ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; ispuštanje tečnosti maksimalno 1g prema MDS 1/93 sertifikatu; anatomski oblik; neutralizator neugodnih mirisa

212

Ulošci za inkontinenciju

21210

Serijski proizvod

Do 90 kom. mesečno; moć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS 1/93 sertifikatu;
brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu; ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu; anatomski oblik; indikator vlažnosti.

214

Hipodermalna igla

21410

serijski proizvod - 21G; 0,8x38mm (mesečno)

do 400 kom.

146

Pen špric

146

serijski proizvod

1 x 1

147

Igle za pen špric

14730

serijski proizvod (mesečno)

30-150 kom.

14710

serijski proizvod (mesečno)

30 kom.

14720

serijski proizvod (mesečno)

60 kom.

14750

serijski proizvod (mesečno)

do 30 kom.

148

Urin test trake za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu

14810

serijski proizvod (količina za tri meseca)

50 kom.

14820

serijski - proizvod (količina za šest meseci)

50 kom.

149

Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi

149

serijski proizvod

1 x 1

216

Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi sa govornim softverom

216

serijski proizvod

1 x 1

150

Test trake za aparat (sa ili bez lanceta)

15010

serijski proizvod - trake (mesečno)

150 kom.

15020

serijski proizvod - trake (mesečno)

100 kom.

15030

serijski proizvod - trake (mesečno)

50 kom.

15040

serijski proizvod - trake (količina za tri meseca)

100 kom.

15050

serijski proizvod - trake (količina za šest meseci)

50 kom.

15021

serijski proizvod - lancete (mesečno)

50-150 kom.

15022

umetak za automatsku lancetu (lancetar)

do 30 kom.

217

Test trake za aparat (sa ili bez lanceta) za aparat za merenje nivoa šećera u krvi sa govornim softverom

21710

serijski proizvod - trake (mesečno)

150 kom.

21720

serijski proizvod - trake (mesečno)

100 kom.

21730

serijski proizvod - trake (mesečno)

50 kom.

21740

serijski proizvod - trake (količina za tri meseca)

100 kom.

21750

serijski proizvod - trake (količina za šest meseci)

50 kom.

21721

serijski proizvod - lancete (mesečno)

50-150 kom.

21722

Umetak za automatsku lancetu (lancetar)

do 30 kom.

104

Spoljna portabilna insulinska pumpa

10410

serijski proizvod

1 x 1

152

Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu

15210

kateteri - serijski proizvod

1 x 10 (mesečno)

15220

špricevi - serijski proizvod

1 x 10 (mesečno)

15230

rezervoar - serijski proizvod

od 4 do 10 kom. (mesečno)

233

Spoljna portabilna insulinska pumpa bez mogućnosti direktne komunikacije sa senzorom za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera

(brisano)

232

Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu bez mogućnosti direktne komunikacije sa senzorom za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera

(brisano)

228

Aparat za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera

228

serijski proizvod

1 x 1

229

Transmiter za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera

229

serijski proizvod

1 x 1

230

Senzor za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera

230

serijski proizvod

1 x 1

23010

serijski proizvod (mesečno)

1 x 1 (osigurano lice uzrasta do 18 godina života)

23020

serijski proizvod (mesečno)

1 x 1 (osigurano lice starije od 18 godina života)

 

4. Očna pomagala

 

Šifra

Naziv pomagala

Šifra dela ili pomaga la

Tehnički elementi

Delovi

Standard

1

2

3

4.1

4.2

105

Ram za naočare

105

serijski proizvod sa krilcima okvira - ojačan

plastika/metal

154

Plastična stakla za korekciju vida (organska)

15411

do ±2D

plastika

15412

preko ±2D - ±5D

plastika

15413

±5D - ±8D

plastika

15414

±8D - ±10D

plastika

15415

±10D - ±12D

plastika

15417

±12D - +14D

plastika

15416

±14D - ±16D

plastika

15421

do ±2D/2

torus plastika

15422

±2D - ±5D/2

torus plastika

15423

±5D - +8D/2

torus plastika

15424

±8D - ±10D/2

torus plastika

15425

±10D - ±12D/2

torus plastika

15426

±12D - ±14D/2

torus plastika

15427

±14 - ±16D/2

torus plastika

15431

do ±2D/4

torus plastika

15432

±2D - ±5D/4

torus plastika

15433

±5D-±8D/4

torus plastika

15434

±8D - ±10D/4

torus plastika

15435

±10D -±12D/4

torus plastika

15436

+12D - ±14D/4

torus plastika

15437

±14D - +16D/4

torus plastika

155

Lentikularna stakla

15511

±8D - ±13D

plastika

15512

±13D - ±20D

plastika

15513

±20D - ±30D

plastika

15521

+8D - +13D/4

torus steklo

15522

+ 13D - +18D/4

torus staklo

15523

preko ± 18D/4

torus staklo

15531

+8D - +13D

sferna plastična

15532

±13D - ±18D

sferna plastična

15541

±8D - +13D/4

torus plastična

15542

±13D - ±18D/4

torus plastična

156

Prizma - folija

156

serijski proizvod

folija na staklu bez dioptrije

106

Teleskopske naočare - naočare sa specijalnim sistemom sočiva

106

serijski proizvod

sistem sočiva

107

Tvrda kontaktna sočiva

107

serijski proizvod

silikon - 2 x 1

157

Gaspermeabilna (gaspropustljiva) kontaktna sočiva

157

serijski proizvod

plastika - 2 x 1

158

Meka kontaktna sočiva

158

serijski proizvod

želatin - 2 x 1

159

Terapeutska kontaktna sočiva

159

serijski proizvod

želatin - 2 x 1

108

Puna (potpuna) očna proteza

108

individualna izrada

akrilat

160

Ljuspasta očna proteza

160

individualna izrada

akrilat

161

Privremena, prva proteza za formiranje očne duplje

161

individualna izrada

akrilat

Održavanje očnih pomagala

1. Servisiranje očnih proteza van garantnog roka

S02

Poliranje očnih proteza jedanput godišnje

10811; 10812; 10813

Tiflotehnička pomagala

109

Brajeva pisaća mašina

109

serijski proizvod

 

162

Reproduktor

162

serijski proizvod

 

163

Brajev sat za slepe džepni

163

džepni sat - serijski proizvod

Sat sa kazaljkama sa zaštitnim poklopcem, taktilnim (reljefnim) oznakama

182

Brajev sat za slepe ručni

182

ručni sat - serijski proizvod

Sat sa kazaljkama sa zaštitnim poklopcem, taktilnim (reljefnim) oznakama

164

Naočare sa tamnim staklima od plastične mase

164

serijski proizvod

plastika

165

Beli štap za slepe

165

serijski proizvod na rasklapanje

metal

183

Ultrazvučni štap

183

serijski proizvod

 

189

Govorni softver za srpski jezik za slepa lica

189

serijski proizvod

 

226

Dejzi plejer

226

serijski proizvod

Digitalni uređaj sa zvučnom i govornom podrškom

 

5. Slušna pomagala

 

Šifra

Naziv pomagala

Šifra dela ili pomagala

Tehnički elementi

Delovi

Standard

1

2

3

4.1

4.2

167

Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu sprovodljivost

167

aparat - serijski proizvod

 

186

Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu sprovodljivost

186

aparat - serijski proizvod

 

187

Individualni umetak (oliva) za ušni kanal

187

umetak

individualna izrada po meri

185

Specijalne baterije za zaušni procesor

185

serijski proizvod prema vrsti zaušnog procesora

mesečno zamena (na 3 dana: 30 kom.; na 4 dana: 21 kom.; na 5 dana: 18 kom.)

18510

serijski proizvod prema vrsti zaušnog procesora 2 kom. godišnje

punjive baterije

213

Zaušni procesor za kohlearni implant

213

serijski proizvod

 

231

Audioprocesor

231

serijski proizvod

1 x 1

191

Zaušni slušni aparat (iza uha) - digitalni za decu do 18 godina (sa najmanje 4 kanala nezavisnog pojačanja i minimalno 2 programa)

19111

aparat za oštećenje sluha od 40-70 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama

2 x 1

19112

aparat za oštećenje sluha od 71-90 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama

2 x 1

19113

aparat za oštećenje sluha preko 90 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama

2 x 1

19114

aparat za oštećenje sluha od 40-70 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama

1 x 1

19115

aparat za oštećenje sluha od 71-90 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama

1 x 1

19116

aparat za oštećenje sluha preko 90 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama

1 x 1

192

Zaušni slušni aparat (iza uha) - bazni digitalni za lica starija od 18 godina (sa najmanje 2 kanala nezavisnog pojačanja)

19212

aparat za oštećenje sluha od 66-90 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama

1 x 1

19213

aparat za oštećenje sluha preko 90 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama

1 x 1

Održavanje slušnih pomagala

1. Zamena dela slušnog pomagala posle garantnog roka

A67

Zamena individualnog umetka za ušni kanal

187

 

6. Pomagala za omogućavanje glasa i govora

 

Šifra

Naziv pomagala

Šifra dela ili pomagala

Tehnički elementi

Delovi

Standard

1

2

3

4.1

4.2

111

Elektrolarings - Aparat za omogućavanje glasa i govora (sa dve baterije i punjačem za baterije)

11110

pomagalo za glasni govor - serijski proizvod

1 x 1

11120

akumulatorska baterija (2 kom.)

1 x 2

11130

punjač akumulatora - serijski proizvod

1 x 1

218

Ovlaživač vazduha - izmenjivač vlažnosti i toplote

21810

serijski prizvod - ovlaživač vazduha - izmenjivač vlažnosti i toplote - pakovanje od 30 komada

1 x 1

219

Dodatak za tuširanje

21910

serijski proizvod - dodatak za tuširanje

1 x 1

225

Adheziv

22510

serijski proizvod

1 x 1

Održavanje pomagala za omogućavanje glasa i govora

1. Zamena dela pomagala za omogućavanje glasa i govora posle garantnog roka

A68

Zamena baterija (2 kom.) na 2 godine

11120

 

7. Stomatološke nadoknade

 

112

Parcijalna akrilatna proteza sa bazom do 10 zuba

11213

individualna izrada proteze gornje vilice po meri od 10 zuba

akrilat; žica/metal; akrilatni zubi

11214

individualna izrada proteze donje po meri do 10 zuba

akrilat; žica/metal; akrilatni zubi

168

Parcijalna akrilatna proteza sa bazom preko 10 zuba

16813

individualna izrada proteze gornje vilice preko 10 zuba po meri

akrilat; žica/metal; akrilatni zubi

16814

individualna izrada proteze donje po meri preko 10 zuba

akrilat; žica/metal; akrilatni zubi

169

Totalna proteza za gornju vilicu

169

individualna izrada totalne proteze po meri za gornju vilicu

akrilat; akrilatni zubi

170

Totalna proteza za donju vilicu

170

individualna izrada totalne proteze po meri za donju vilicu

akrilat; akrilatni zubi

113

Aktivni pokretni ortodontski aparat

113

individualna izrada po meri

akrilat; žica/metal; šraf

171

Funkcionalni ortodontski aparat

171

individualna izrada po meri

akrilat; žica/metal; šraf

194

Vestibularna ploča

194

individualna izrada po meri

akrilat; žica/metal

195

Delerova maska

195

serijski proizvod

metal/plastika

Stomatološke nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema

196

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i teže stečenim deformacijama lica i vilica

196

serijski proizvod

metal

197

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca

197

serijski proizvod

metal

114

Totalna proteza za gornju vilicu

114

individualna izrada totalne proteze po meri za gornju vilicu

akrilat; akrilatni zubi

172

Totalna proteza za donju vilicu

172

individualna izrada totalne proteze po meri za donju vilicu

akrilat; akrilatni zubi

173

Parcijalna akrilatna proteza

173

individualna izrada po meri

akrilat; žica/metal; akrilatni zubi

174

Stimulator

174

individualna izrada po meri

akrilat; žica/metal

175

Obturator proteze za urođene anomalije

175

individualna izrada po meri

akrilat; žica/metal; akrilatni zubi

176

Privremena obturator proteza

176

individualna izrada po meri

akrilat; žica/metal; akrilatni zubi

177

Definitivna obturator proteza

177

individualna izrada po meri

akrilat: žica/metal; akrilatni zubi

 

Održavanje stomatoloških nadoknada

1. Popravka stomatoloških nadoknada po isteku garantnog roka

P17

Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj parcijalnoj akrilatnoj protezi

11221; 16813

P18

Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj parcijalnoj akrilatnoj protezi

11222; 16814

P19

Lepljenje polomljene baze gornje mobilne parcijalne akrilatne proteze

11221; 16811

P20

Lepljenje polomljene baze donje mobilne parcijalne akrilatne proteze

11212; 16812

P21

Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj totalnoj protezi

16920

P22

Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj totalnoj protezi

17020

P23

Lepljenje polomljene baze gornje mobilne totalne proteze

16910

P24

Lepljenje polomljene baze donje mobilne totalne proteze

17010

P25

Reparatura ortodonskog aparata sa otiskom

113; 171

 

Obrazac OPP

 

OBRAZAC ZA PROPISIVANJE, ODRŽAVANJE I REMONT POMAGALA

OBRAZAC REVERSA

 

Obrazac IPF

 

IZVEŠTAJ
O PROVERI FUNKCIONALNOSTI POMAGALA

Obrazac VS

 

IZJAVA
ZA OBEZBEĐIVANJE POMAGALA VEĆEG STANDARDA

Obrazac IPF-P

 

IZVEŠTAJ O PROVERI FUNKCIONALNOSTI

Obrazac Tehničke knjižice