Zastava Bosne i Hercegovine


Napomena:
Svi komercijalni saradnici naše kompanije imaju istaknutu identifikacionu legitimaciju koja glasi na Paragraf Lex d.o.o.
Na taj način su legitimisani kao zvanični predstavnici naše firme.

Kancelarko kontakt

Kontakt telefoni:Regionalni centar
Beograd

063/379-280
063/379-192
063/379-151

Regionalni centar
Novi Sad

060/3370-161
063/379-581
063/379-575

Regionalni centar
Niš

062/8007-435
063/379-483