Zastava Bosne i Hercegovine

IZMENE ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI I AKTUELNOSTI U VEZI SA POSTUPKOM UPISA U KATASTAR: Paragraf organizuje vebinar 26. januara 2021. godine


Kompanija Paragraf organizuje vebinar "Izmene Zakona o javnoj svojini i aktuelnosti u vezi sa postupkom upisa u katastar", 26. januara 2021. godine.

Učesnici na vebinaru će imati priliku da se upoznaju sa izmenama Zakona o javnoj svojini i novom Uredbom o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđiti neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade, postupcima pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup pokretnih i nepokretnih stvari u javnoj svojini, vođenju evidencije o stvarima u javnoj svojini, pokretanju postupka upisa u katastar nakon 1.1.2021. godine, rizicima kojima su izloženi kupci neuknjiženih nepokretnosti, statusu kupaca stanova u izgradnji, upisu držaoca u katastar, deobi građevinskog zemljišta u katastru, ograničenjima prilikom podnošenja novih dokaza u toku postupka upisa u katastar, kao i o prethodnim nerešenim zahtevima.

Vebinar je namenjen zaposlenima u državnim organima, organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednim subjektima i svim drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Teme vebinara:

Upis i raspolaganje javne svojine

 • Izmene Zakona o javnoj svojini i produžetak roka za upis prava svojine
 • Nova Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđiti neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade
 • Raspolaganje nepokretnim i pokretnim stvarima u javnoj svojini (pribavljanje, otuđenje, zakup i korišćenje)
 • Evidencija nepokretnosti u javnoj svojini (obaveza vođenje evidencije i dostavljenja NEP-JS i ZOS-JS obrazaca)

Aktuelna pitanja u vezi sa upisom u katastar

 • Pokretanje postupka upisa u katastar nakon 1.1.2021. godine
 • Rizici kupovine neuknjiženih stanova
 • Status kupaca stanova u izgradnji (hipoteka i predbeležba, redosled odlučivanja)
 • Deoba građevinskog zemljišta u katastru (parcelacija/preparcelacija, formiranje građevinskih parcela javne namene)
 • Upis držaoca (izmene upisa i novi upisi)
 • Ograničenja u pogledu dostavljanja novih dokaza u toku postupka (načelo prioriteta)
 • Prethodni nerešeni zahtevi

Predavači:

 • Miloš Bjelanović - načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu
 • Bojana Jakšić Kovačević - viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Izmene Zakona o javnoj svojini i aktuelnosti u vezi sa postupkom upisa u katastar".

Izvor: Redakcija, 30.12.2020.