Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Vebinar

Izmene Zakona o javnoj svojini i aktuelnosti u vezi sa postupkom upisa u katastar

 • Izmene Zakona o javnoj svojini i produžetak roka za upis prava svojine
 • Primena nove Uredbe o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđiti neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade
 • Raspolaganje nepokretnim i pokretnim stvarima u javnoj svojini (pribavljanje, otuđenje, zakup i korišćenje)
 • Evidencija nepokretnosti u javnoj svojini
 • Pokretanje postupka upisa u katastar nakon 1.1.2021. godine
 • Rizici kupovine neuknjiženih stanova
 • Status kupaca stanova u izgradnji
 • Deoba građevinskog zemljišta u katastru
 • Upis držaoca
 • Prethodni nerešeni zahtev

29.12.2020. - početak primene Zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini, produžen rok za podnošenje zahteva za upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno prava svojine javnog preduzeća i društva kapitala do 31. decembra 2021. godine


02.01.2021. - početak primene nove Uredbe o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđiti neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade


10.02.2021. - obaveza dostavljanja ZOS-JS obrazaca Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije od strane korisnika i imalaca prava korišćenja čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave


28.02.2021. - obaveza dostavljanja ZOS-JS obrazaca Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije od strane korisnika i imalaca prava korišćenja čiji je osnivač Republika Srbija

- Počev od 01.01.2021. godine, zahtev za upis u katastar podnosi se preko profesionalnih korisnikaDatum i vreme održavanja vebinara:

26.01.2021. u 9:50h

Prijavite se


Opis vebinara:

Učesnici na vebinaru će imati priliku da se upoznaju sa izmenama Zakona o javnoj svojini i novom Uredbom o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđiti neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade, postupcima pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup pokretnih i nepokretnih stvari u javnoj svojini, vođenju evidencije o stvarima u javnoj svojini, pokretanju postupka upisa u katastar nakon 1.1.2021. godine, rizicima kojima su izloženi kupci neuknjiženih nepokretnosti, statusu kupaca stanova u izgradnji, upisu držaoca u katastar, deobi građevinskog zemljišta u katastru, ograničenjima prilikom podnošenja novih dokaza u toku postupka upisa u katastar, kao i o prethodnim nerešenim zahtevima.


Teme vebinara:

Upis i raspolaganje javne svojine

 • Izmene Zakona o javnoj svojini i produžetak roka za upis prava svojine
 • Nova Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđiti neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade
 • Raspolaganje nepokretnim i pokretnim stvarima u javnoj svojini (pribavljanje, otuđenje, zakup i korišćenje)
 • Evidencija nepokretnosti u javnoj svojini (obaveza vođenje evidencije i dostavljenja NEP-JS i ZOS-JS obrazaca)

Aktuelna pitanja u vezi sa upisom u katastar

 • Pokretanje postupka upisa u katastar nakon 1.1.2021. godine
 • Rizici kupovine neuknjiženih stanova
 • Status kupaca stanova u izgradnji (hipoteka i predbeležba, redosled odlučivanja)
 • Deoba građevinskog zemljišta u katastru (parcelacija/preparcelacija, formiranje građevinskih parcela javne namene)
 • Upis držaoca (izmene upisa i novi upisi)
 • Ograničenja u pogledu dostavljanja novih dokaza u toku postupka (načelo prioriteta)
 • Prethodni nerešeni zahtevi

Predavači:

Miloš Bjelanović
načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu

Bojana Jakšić Kovačević
viši urednik stručnih časopisa
"Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Polaznici vebinara će se detaljno upoznati sa izmenama Zakona o javnoj svojini i novom Uredbom koja uređuje postupak otuđenja pokretnih stvari u javnoj svojini, načinima raspolaganja imovinom u javnoj svojini, kao i obavezama u vezi sa vođenjem evidencije o stvarima u javnoj svojini. Takođe, upoznaće se i sa podnošenjem zahteva za upis u katastar nakon 1.1.2021. godine, rizicima kojim su izloženi kupci neuknjiženih nepokretnosti, statusom kupaca stanova u izgradnji, upisom držaoca, deobom građevinskog zemljišta, kao i ograničenjima u vezi sa dostavljanjem novih dokaza u toku trajanja postupka upisa u katastar. Mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, odnosno kontakt sa kompetentnim predavačima polaznicima obezbeđuje priliku da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa temom vebinara.

Vebinar je namenjen:

Zaposlenima u državnim organima, organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednim subjektima i svim drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.


Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na nižu, povlašćenu cenu za pretplatnike
 • Za više informacija o pretplati, pozovite na brojeve telefona:
 • Beograd
  063/379-761
  Novi Sad
  063/379-961
PRETPLATNIK


3.900 RSD


NEPRETPLATNIK


6.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

NAPOMENA: Prijavom i uplatom jedne kotizacije dobijate pristup vebinaru na jednom uređaju

Podaci o učesniku

Pošaljite nam Vaše sugestijePogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE