Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: Predviđeno unapređeno upravljanje ljudskim resursima u okviru sistema kao što su pokrajinska i administracija lokalnih samouprava


Nedavno je u Novom Sadu, u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i u prisustvu brojnih predstavnika opština, gradova i pokrajinskih organa uprave, održana javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić rekao je da veliki broj javnih rasprava o tom nacrtu ima značaj za radno-pravni status svih zaposlenih službenika u javnoj upravi.

"To se posebno odnosi na brže i efikasnije reagovanja pokrajinske i lokalne samouprave na zahteve i potrebe građana i subjekata poslovne zajednice", rekao je Sofić.

On je istakao da je u procesu izgradnje uprave po meri građana i privrede, nezaobilazan segment profesionalizacija službeničkog kadra i stalno jačanje njihovih kompetencija.

Sofić je podsetio da se javna uprava nalazi procesu digitalizacije i uvođenja programa e-uprave u pokrajinske organe i institucije.

"Uvođenje programa elektronske uprave predstavlja veću efikasnost pokrajinskih organa, uprava i službi u procesu rada", rekao je on.

Najavio je da će se u narednih mesec dana potpisati Sporazum o saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Ivana Savićević naglasila je da će se izmene i dopune tog zakona odnositi na unapređeno upravljanje ljudskim resursima u okviru sistema kao što su pokrajinska i administracija lokalnih samouprava.

Izvor: Vebsajt RTV, 25.08.2021.
Naslov: Redakcija