Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Od početka primene Zakona razmatrano više od 166.000 slučajeva nasilja u porodici


Za gotovo tri i po godine primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Zakon) razmatrano je više od 166.000 slučajeva nasilja u porodici, ističe Ministarstvo pravde.

Od 1. juna 2017. godine, kada je počela primena tog Zakona, pa do kraja oktobra ove godine, grupe za koordinaciju i saradnju, koje su obrazovane na području svakog osnovnog javnog tužilaštva, izradile su 51.823 individualna plana zaštite i podrške žrtvama.

Javni tužioci su u tom periodu podneli 61.249 predloga za produženje hitnih mera zaštite, dok su sudovi usvojili 60.055 tih predloga.

Pre gotovo tri i po godine značajno je unapređena krivično pravna zaštita žena i uvođenjem četiri nova krivična dela u kazneni sistem Srbije - proganjanje, polno uznemiravanje, sakaćenje polnog organa i zabrana prinudnog braka.

Od juna 2017. do kraja oktobra 2020. godine za krivično delo proganjanje doneto je 130 osuđujućih presuda, dok je za polno uznemiravanje doneto 84 osuđujuće presude.

Ministarstvo pravde podseća da je u aprilu ove godine dalo preporuku da se rad grupa za koordinaciju i saradnju odvija onlajn i da je, uz podršku Ujedinjenih nacija - Programa za razvoj (UNDP), pokrenut pilot program u osam osnovnih javnih tužilaštva da se sastanci tih grupa održavaju preko aplikacije ZOOM.

Cilj je da se žrtvama nasilja u porodici pruži sveobuhvatna i celovita zaštita i tokom epidemiološke krize izazvane virusom Korona, a da sa druge strane budu ispoštovane i sve preporuke za sprečavanje širenja virusa.

Ministarstvo pravde poziva nadležne državne organe da se još intenzivnije uključe u borbu protiv porodičnog nasilja, sa ciljem da se spreči njegova eskalacija i slučajevi u kojima dolazi do smrtnih ishoda.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 25.11.2020.
Naslov: Redakcija