Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Sastanci grupa za koordinaciju putem aplikacije ZOOM


Ministarstvo pravde je u cilju unapređenja rada grupa za koordinaciju i saradnju, koje su uspostavljene na osnovu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), preporučilo da sastanke održavaju putem interneta, a u tom cilju dodatno je obezbeđeno korišćenje odgovarajuće aplikacije.

Za 20 zamenika javnih tužilaca u 8 osnovnih javnih tužilaštava otvoren je nalog za korišćenje aplikacije ZOOM, kako bi laške, brže i efikasnije održavali sastanke.

U pitanju su tužilaštva koja su u martu imala više od 100 razmotrenih slučajeva nasilja u porodici i koja su prihvatila da učestvuju u ovom pilot programu, a to su Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, kao i osnovna javna tužilaštva u Pančevu, Vrbasu, Novom Sadu, Aranđelovcu, Smederevu, Nišu i Užicu.

Korišćenje aplikacije omogućeno je u saradnji sa Ujedinjenim nacijama - Programom za razvoj (UNDP).

Time se omogućava brža razmena podataka i njihova veća dostupnost, lakše uključivanje drugih učesnika, poput predstavnika zdravstvenih institucija, Nacionalne službe za zapošljavanje i drugih, ali i prisustvo većeg broja žrtava nasilja u porodici tim sastancima.

Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, čija je primena počela polovinom 2017. godine, predviđeno je da se na području svakog osnovnog javnog tužilaštva obrazuje grupa za koordinaciju i saradnju. Te grupe razmatraju svaki slučaj nasilja u porodici koji nije okončan pravosnažnom sudskom odlukom u građanskom ili krivičnom postupku, slučajeve kada treba da se pruži zaštita i podrška žrtvama nasilja u porodici, izrađuju individualni plan zaštite i podrške žrtvi i predlažu nadležnom javnom tužilaštvu mere za okončanje sudskih postupaka.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 05.05.2020.
Naslov: Redakcija