Zastava Bosne i Hercegovine

PRIVREMENA ISPLATA NOVČANIH SREDSTAVA S DINARSKIH I DEVIZNIH TEKUĆIH RAČUNA: Za građane koji ne mogu da dođu na šaltere omogućeno je da banka ovlašćenoj osobi isplati najviše 100.000 dinara mesečno ili toliki iznos u devizama


Zbog aktuelne epidemiološke situacije Narodna banka Srbije (NBS) donela je nedavno uputstvo o načinu privremene isplate novca s dinarskih i deviznih tekućih računa za građane koji ne mogu da dođu na šaltere, a ovim dokumentom omogućeno je da banka isplati najviše 100.000 dinara mesečno ili toliki iznos u devizama.

Međutim, u taj iznos se ne uračunava novac koji se isplaćuje sa računa korisnika po osnovu penzije, kao ni novac koji je na tekući račun građana prenet po osnovu drugih davanja javnih sredstava, na primer, naknada za slučaj nezaposlenosti, dečji dodatak, i slične uplate.

Viceguverner NBS Dragana Stanić kaže da se uputstvo centralne banke odnosi na šest kategorija stanovništva kao i to da je na bankama da procene rizik da li će omogućiti svakom pojedinačnom klijentu da podigne više novca od preporučenih 100.000 dinara.

- Ovo je još jedna u nizu instrukcija koje je guverner donela od početka pandemije s ciljem da se građanima olakša svakodnevni život, odnosno da se pomogne privredi- rekla je Stanić.

Instrukciju o načinu privremene isplate novčanih sredstava s dinarskih i deviznih tekućih računa korisnika platnih usluga i pružanja usluge novčane doznake je, dodaje, olakšano raspolaganje sredstvima sa tekućih dinarskih, odnosno deviznih računa, kao i raspolaganje sa novčanim doznakama.

Kategorije lica koje su obuhvaćene ovom instrukcijom su one koje su napunile 55 godina i više, zatim osobe koje se nalaze na bolničkom lečenju, građani koji koriste usluge smeštaja za odrasle, oni koji nemaju poslovnu sposobnost.

Takođe, uputstvo se odnosi i na osobe koje nemaju iz nekog razloga platnu karticu a kako bi mogle da raspolažu svojim novcem, kao i na lica koja se nalaze na izdržavanju zatvorskih kazni.

Do novca se može doći tako što će građani iz ovih kategorija ovlastiti osobu od poverenja putem jednokratnog punomoćja, a obrazac je dat uz instrukciju.

Međutim, nije nužno da ovlašćenje bude baš taj obrazac već može da se sastavi svojeručno ali je potrebno da sadrži sve podatke koje je NBS propisala.

Takođe, na šalter platne institucije opunomoćena osoba mora doneti i zvanični dokument kojim se potvrđuje da vlasnik tekućeg računa nije u mogućnosti da dođe sam po novac.

- Kada korisnik računa izda takvo ovlašćenje, osoba koja je opunomoćena odlazi kod pružaoca platnih usluga, donosi takvo ovlašćenje i stavlja na raspolaganje banci jedan primerak -objašnjava Stanić.

Neophodno je, precizira, da pri dolasku u banku ima lična dokumenta i svoja i vlasnika računa kao i dokaz da osoba koja je dala ovlašćenje, pripada jednoj od šest kategorija.

Kako bi se rizici eventualne zloupotrebe smanjili, moguće je podići do 100.000 dinara mesečno, odnosno do tog iznosa u devizama.

- Tu se ne računaju penzije i druga javna davanja koja mogu dodatno na taj iznos da se podignu na ovaj način - rekla je Stanić.

Izvor: Vebsajt Novosti, 27.07.2020.
Naslov: Redakcija