Zastava Bosne i Hercegovine

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost pojedinih odredaba Zakona o Vojsci Srbije


Ustavni sud je na 10. sednici odlučio o 2 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 45. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - dr. zakon, 10/2015, 88/2015 - odluka US, 36/2018 i 94/2019), u delu koji glasi: "nezavisno od propisanih uslova u pogledu godina života", nije u saglasnosti s Ustavom. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata ili radnji preduzetih na osnovu osporene odredbe navedenog Zakona. (predmet IUz-266/2018)

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 17.06.2021.
Naslov: Redakcija