Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Pravna lica i preduzetnici koji se, do 1. jula 2020. godine, ne usklade sa novim Zakonom brisaće se iz Registra ponuđača po službenoj dužnosti


Novi Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019 - dalje: Zakon) počeće da se primenjuje 1. jula, do kada je rok da se pravna lica i preduzetnici usklade sa novim propisom i dostave dokumentaciju o upisu u Registar ponuđača, a pred istek tog roka stvorile su se gužve ispred Palate pravde za dobijanje uverenja da nisu osuđivani.

Ukoliko ne dostave dokumentaciju biće brisani iz Registra ponuđača po službenoj dužnosti.

U APR objašnjavaju da će svi zahtevi koji stignu do 1. jula biti uzeti u rad i po njima će APR postupiti, a ukoliko je dokumentacija u konkretnom slučaju nepotpuna, ponuđači će dobiti obaveštenje o tome i propisan rok za postupanje po tom zahtevu koji iznosi osam dana u kojem treba da dopune dokumentaciju.

"Nakon toga, s obzirom da se radi o zakonskoj proceduri, ponuđači koji se ne usklade biće brisani iz Registra po službenoj dužnosti. Međutim, odmah nakon toga mogu podneti zahtev, odnosno registracionu prijavu za ponovni upis u Registar ponuđača u skladu sa propisima koji važe za upis pravnih lica i preduzetnika u Registar", kaže Aleksandar Jovanović iz APR-a.

Napomenuo je da su pravna lica i preduzetnici u postupku upisa u Registar ponuđača u obavezi da APR-u dostave uverenje nadležnih sudova kojim dokazuju da su neosuđivani, kao i uverenje nadležnih poreskih organa o nepostojanju dospelih, a neizmirenih poreskih obaveza.

Jovanović kaže da u pogledu produženja roka za usklađivanje sa novim Zakonom APR nema ingerencije.

Naveo je i da je postupak usklađivanja pravnih lica i preduzetnika sa novim Zakonom APR je pokrenula od 1. marta.

Izvor: Vebsajt RTV, 24.06.2020.
Naslov: Redakcija