Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: Preduzetnicima paušalcima dostavljena elektronska rešenja o iznosu obaveza u poresko sanduče


Zahvaljujući modernizovanom sistemu za paušalno oporezivanje preduzetnici od samog početka znaju kolika će im biti poreska obaveza za tekuću, ali i za naredne tri godine, rečeno je na konferenciji "Modernizacija sistema paušalnog oporezivanja".

Na toj konferenciji predstavljeni su rezultati modernizacije sistema paušalnog oporezivanja i novi sistem za dostavu poreskih rešenja, u prisustvu predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić.

Sistem oporezivanja paušalaca je reformisan i predstavlja zatvoren sistem elektronske uprave, budući da preduzetnik može da se registruje, započne poslovanje, dobije poresko rešenja i plati ga, a da ni jednom ne kroči u filijalu Poreske uprave, rekao je predsednik Nadzornog odbora NALED-a Vladislav Cvetković.

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019 i 96/2019 - ispr.) stupila je na snagu u januaru i preduzetnicima paušalcima već su dostavljena elektronska rešenja o iznosu obaveza u poresko sanduče.

Prvi put je uvedena objektivna formula za obračun iznosa poreza i doprinosa, tako da svi zainteresovani već dva meseca na portalu projekta Javno - privatni dijalog mogu na Kalkulatoru koji je razvio NALED u saradnji sa Poreskom upravom, da izračunaju poreske obaveze za tekuću i tri naredne godine, istakao je Cvetković.

Taj Kalkulator su preduzetnici i potencijalni preduzetnici koristili do sada oko 59.000 puta, dodao je Cvetković.

Objektivna formula za izračunavanje poreza sadrži jednu važnu novinu, a to je da se preduzetnicima koji zapošljavaju dodatne radnike poreska obaveza zbog toga neće povećavati, što je do sada bio slučaj.

Paušalci su, kako je rekao, dobili još jednu pogodnost koju nikada nisu imali, a to je ograničenje najvećeg mogućeg rasta poreske osnovice na najviše 10 odsto godišnje, što je takođe do 2023. godine.

Zahvaljujući tome uspostavljen je sistem oporezivanja paušalaca koji je bez presedana po pitanju transparentnosti formule za utvrđivanje poreza, predvidivosti lakoće korišćenja, o čemu svedoči 100.000 paušalaca koji su elektronskim putem već isporučena rešenja za 2020. godinu.

"Posebno smo zadovoljni jer je ovom reformom rešena jedna od važnih preporuka NALED-ove Sive knjige, koja datira još iz 2015. godine, kada smo zajedno s našim članovima reformu paušalnog oporezivanja istakli kao prioritet", naveo je Cvetković.

Izvor: Vebsajt RTV, 28.01.2020.
Naslov: Redakcija