Zastava Bosne i Hercegovine

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Saopštenje Advokatske komore Beograda povodom ZPP-a


U skladu sa odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Beograda donetom na sednici održanoj dana 20.11.2023.godine, Advokatska komora Beograda obaveštava da Upravni odbor Advokatske komore Beograda podržava i stoji iza odluke Skupštine Advokatske komore Beograda broj 4771/2021 od 5. juna 2021. godine u pogledu Zakona o parničnom postupku("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018, 18/2020 i 10/2023 - dr. zakon), kao i da će Upravni odbor Advokatske komore Beograda u svom radu postupati po navedenoj odluci Skupštine Advokatske komore Beograda.

Istovremeno ukazuju da je tekst radne verzije Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku dostavljen Advokatskoj komori Beograda od strane Ministarstva pravde, preko Advokatske komore Srbije, radi davanja primedbi i predloga, kako bi se iste imale u vidu prilikom izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Advokatska komora Beograda je dana 19.10.2023.godine na sajtu Komore objavila dostavljeni tekst radne verzije Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i pozvala sve advokate da dostave primedbe i predloge na navedeni tekst radne verzije Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.


Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 21.11.2023.
Naslov: Redakcija