Zastava Bosne i Hercegovine

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Poziv advokatima za dostavljanje primedbi i predloga na tekst propisa do 19. novembra 2023. godine


U skladu sa odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Beograda donetom na sednici održanoj dana 18.10.2023.godine, u prilogu se možete upoznati sa tekstom radne verzije Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je dostavljen od strane Ministarstva pravde, preko Advokatske komore Srbije.

Pozivamo advokate da dostave primedbe i predloge na navedeni tekst radne verzije Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Primedbe i predloge na tekst radne verzije Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku možete dostaviti najkasnije do 19.11.2023.godine, na imejl adresu predsednika Komisije za praćenje propisa iz oblasti građanskog prava Advokatske komore Beograda, g. Dejana Bulatovića: adv.dejan.bulatovic@gmail.com.


Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 19.10.2023.
Naslov: Redakcija