Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O ŠTRAJKU: Štrajk omogućen samo u krugu fabrike


Radnici u Srbiji, ako se usvoji predložena verzija Nacrta zakona o štrajku, svoje nezadovoljstvo neće moći da iskazuju van kapija fabrike ili radnog mesta, a ako žele da izađu iz tog prostora to će se tretirati kao okupljanje što obesmišljava štrajk, kaže Zoran Mihajlović, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Prema njegovom mišljenju, Nacrt je formalno prošao javnu raspravu, ali još nije stigao na razmatranje u Vladu Republike Srbije i pitanje je kakva će biti konačna verzija kada ga usvoji Narodna skupština.

- Važeći Zakon o štrajku ("Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 103/2012 - odluka US) donet je pre 24 godine i glavni problem je što nije precizno definisan minimum procesa rada u delatnostima od javnog interesa za vreme štrajka - rekao je Mihajlović. - Po Nacrtu zakona minimum rada u delatnostima od javnog interesa utvrđuje se kolektivnim ugovorom, u slučaju da ne postoji, u javnim preduzećima utvrđuje ga direktor sa osnivačem, a ako se ne postigne dogovor, to čini arbitraža.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 25.10.2020.
Naslov: Redakcija