Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Svaka zaposlena žena u vreme porodiljskog odsustva ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog koja ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene na dan otpočinjanja odsustva. Uslov je da u posmatranom periodu ima evidentirane osnovice, makar i jednu, na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade


Primena Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom predviđena je od 1. jula 2021. godine, izjavio je ministar za brigu o porodici i demografiju Ratko Dmitrović.

Dmitrović je, obrazlažući pomenuti dokument u Narodnoj skupštini Republike Srbije, objasnio da svaka zaposlena žena u vreme porodiljskog odsustva ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog koja ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene na dan otpočinjanja odsustva.

Ministar je ukazao na to da je uslov da u posmatranom periodu ima evidentirane osnovice, makar i jednu, na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade.

On je podsetio na to da je prema odredbama zakona pre izmena za ostvarivanje ovog prava bilo potrebno najmanje šest osnovica na koje su uplaćeni doprinosi na zarade.

Prema njegovim rečima, zaposlena žena koja ima bolesno dete za koje je nadležna komisija odobrila korišćenje odsustva sa rada radi posebne nege deteta može da koristi naknadu za to vreme i dodatak za pomoć i negu drugog lica za dete, pri čemu pravo na posebnu negu deteta može da traje do pete godine deteta.

Žena koja je poljoprivredni osiguranik može da ostvari pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta pri čemu će se za obračun naknade uzimati osnovica na koju su plaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za 18 meseci koji prethode rođenju deteta, objasnio je on.

Ova odredba imaće retroaktivno dejstvo od 8. maja 2021. godine, predočio je Dmitrović i dodao da će od 1. januara 2022. godine zaposlene žene koje imaju samostalnu delatnost ili su angažovane po osnovu fleksibilnog oblika rada, a ostvaruju prihode koji su veći od tri prosečne zarade u Srbiji, moći da ostvare naknadu zarade i ostale naknade u visini do pet prosečnih zarada na dan otpočinjanja odsustva.

Izvor: Vebsajt Vlade, 24.06.2021.
Naslov: Redakcija