Zastava Bosne i Hercegovine

NOVINE I AKTUELNOSTI U POSLOVANJU USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Paragraf organizuje vebinar 21. oktobra 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 21. oktobra 2021. godine, vebinar na temu “Novine i aktuelnosti u poslovanju ustanova obrazovanja i vaspitanja”.

Vebinar je namenjen direktorima, sekretarima, šefovima računovodstva i ostalim zaposlenima u osnovnim i srednjim školama i predškolskim ustanovama.

Učesnicima će biti prezentovane najvažnije karakteristike planiranja i izveštavanja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, kao i specifičnosti vođenja poslovnih knjiga posle prelaska na novi sistem izvršenja budžeta – ISIB. Takođe, deo vebinara će biti posvećen i uvek aktuelnim pitanjima iz oblasti budžetskog računovodstva, kao i primeni finansijskog upravljanja i kontrole.

Učesnici vebinara imaće priliku da se upoznaju i sa obavezama ustanova obrazovanja u vezi sa vođenjem Registra zaposlenih izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica, kao i sa najčešće postavljenim pitanjima koja se odnose na vođenje Registra. Takođe, učesnici će imati priliku da se upoznaju i sa načinom obračuna naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada i službenog puta u zemlji kao i sa primenom Uredbe o naknadi troškova državnih službenika i nameštenika prilikom obračuna naknade troškova službenog puta u inostranstvo.

Takođe, učesnici vebinara će imati priliku da se upoznaju sa: organizacijom obrazovno-vaspitnog rada u uslovima proglašene epidemije, u skladu sa propisima i aktuelnim uputstvima i preporukama Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i Tima za škole; drugim aktuelnostima u poslovanju i obavezama ustanova u pogledu verifikacije ustanove, zaštite podataka o ličnosti i slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja; odgovorima na najčešće postavljena pitanja koja se odnose na zasnivanje, prestanak i ostvarivanje prava po osnovu radnog odnosa.

Takođe, deo vebinara će biti posvećen i uvek aktuelnim pitanjima iz oblasti budžetskog računovodstva, kao i primeni finansijskog upravljanja i kontrole.

Teme vebinara:

PLANIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

 • Godišnje i kvartalno izveštavanje o prihodima i rashodima
 • Izvori finansiranja

ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA IZ OBLASTI BUDŽTESKOG RAČUNOVODSTVA

 • Glavna i pomoćne knjige
 • Osnovna sredstva
 • Ravnoteža pozicija Bilansa stanja
 • Roditeljski dinar

ISIB - SPECIFIČNOSTI VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA

 • Prelazak na ISIB od 1. januara 2022. godine
 • Karakteristike sistema
 • Vođenje poslovnih knjiga

PRIMENA SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U USTANOVAMA OBRAZOVANJA

REGISTAR ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA

 • Uspostavljanje i vođenje Registra zaposlenih
 • Uputstvo za rad u Registru zaposlenih i način popunjavanja obrazaca
 • Najčešće postavljena pitanja

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA I SLUŽBENOG PUTA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

 • Obaveza dokumentovanja troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada
 • Određivanje visine dnevnice za službeni put u zemlji
 • Primena Uredbe o naknadi troškova državnih službenika i nameštenika na obračun naknade troškova službenog puta u inostranstvo

AKTUELNOSTI U ORGANIZOVANJU NASTAVE I POSLOVANJU USTANOVA OBRAZOVANJA

 • Organizacija obrazovno-vaspitnog rada prema uputstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i preporukama Tima za škole
 • Ocenjivanje učenika (obavezni i izborni programi)
 • Izdavanje javnih isprava (prevodnica, svedočanstvo za odlazak u inostranstvo, izdavanje duplikata)
 • Školovanje na daljinu (onlline)
 • Najčešće postavljena pitanja u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja.

ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA U OBLASTI RADNIH ODNOSA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

 • Ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru
 • Izbor i status direktora
 • Zasnivanje i prestanak radnog odnosa i ostvarivanje prava po osnovu rada (status tehnoloških viškova i preuzimanje zaposlenih, radni odnos na određeno vreme, zaštita od prestanka radnog odnosa, upućivanje zaposlenog na lekarski pregled, disciplinski postupak)
 • Arhivska građa, arhivske liste i nadležnost lokalnog arhiva

Predavači:

 • Jasmina Vratonjić - glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
 • Ranko Jerković - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
 • Aleksandra Jovanović - viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
 • Aleksandra Vićovac - urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici „Novine i aktuelnosti u poslovanju ustanova obrazovanja i vaspitanja“.

Izvor: Redakcija, 26.09.2021.