Zastava Bosne i Hercegovine

NACRTI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE: Udruženje radnika na internetu poslalo primedbe na nacrte zakona


Stručni tim Udruženja radnika na internetu poslao je svoje primedbe na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje je krajem prošle nedelje predložilo Ministarstvo finansija.

"Oba nacrta su objavljena na sajtu bez poziva na javnu raspravu i obrazloženja, čime je, smatramo, prekršen Poslovnik Vlade("Sl. glasnik RS", br. 61/2006 - prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011, 30/2013, 76/2014 i 8/2019 - dr. uredba). Za eventualne primedbe ostavljen je rok od svega nekoliko dana, čime se takođe krši tačka Poslovnika koja predviđa najmanje 15 dana za dostavljanje predloga, inicijativa i sugestija", navode u Udruženju.

Takođe su pozvali Ministarstvo da poštuje sopstveni poslovnik i organizuje javnu raspravu u koju bi uključilo i predstavnike radnika na internetu.

"Iako se konkretne izmene i dopune ne odnose direktno na radnike na internetu, smatramo da je ovo idealna prilika da se otvori dijalog na koji uporno pozivamo već duže od dve nedelje, otkad smo predali svoje zahteve Ministarstvu finansija", dodaje se u saopštenju.

URI je naglasio da je neophodno izmeniti postojeće i doneti nove zakone kojima bi se konačno uredio položaj radnika na internetu, a zatražili su i izuzimanje te kategorije radnika od primene pomenutih zakona do regulisanja njihovog statusa, prava i obaveza.

Predloge izmena i dopuna koje su uputili predstavnici Udruženja radnika na internetu možete preuzeti ovde:

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 23.11.2020.
Naslov: Redakcija